Byla 2A-267/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Acumen“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-770-524/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Acumen“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Rovė“, uždarajai akcinei bendrovei „Velba 7“, uždarajai akcinei bendrovei „7 fazenda“, akcinei bendrovei „Kalnapilio - Tauro grupė“, V. B. individualiai įmonei, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“, dėl žalos atlyginimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Acumen“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų UAB „Rovė“, UAB „Velba 7“, UAB „7 fazenda“, AB „Kalnapilio - Tauro grupė“, V. B. individualios įmonės solidariai 30 000 Lt žalos sumokėtai baudai kompensuoti ir 78 400 Lt patirtos žalos atlyginimo dėl trukdymo naudotis priklausančiu turtu, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovai neatlaisvino ieškovui priklausančių patalpų, todėl pagal 2008-02-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą su UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“, ieškovas sumokėjo

530 000 Lt netesybas. Iš atsakovų prašomos priteisti žalos dydį sudaro negautas nuomos mokestis už laikotarpį nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2010 m. liepos mėn.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB ,,Acumen“ atsakovui UAB ,,Kalnapilio-Tauro grupė“ 3 408,20 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad ieškovas 2010-06-09 priėmimo-perdavimo aktu perleido nuosavybės teisę į ginčo patalpas. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2005-06-16 sprendimu iškeldino UAB „Rovė“ iš ieškovui nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), įpareigojo atsakovą atlaisvinti automobilių stovėjimo aikštelę, esančią (duomenys neskelbtini), tačiau 2008-02-07 antstolio rašte konstatuota, kad šiose patalpose veiklą vykdo atsakovai. 2010-07-01 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas įrodo, kad šiose patalpose veiklą vykdo V. B. individuali įmonė, UAB ,,7 Fazenda‘‘ ir UAB ,,Kalnapilis-Tauro grupė‘‘. Mokėjimo nurodymas įrodo, jog ieškovas sumokėjo 30 000 Lt baudą trečiajam asmeniui 2010-07-20, t. y. jau nebūdamas šių patalpų savininku nuo 2010-06-09. Antstolio raštu (t.1, b.l.28) bei faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu (t.1, b.l.36) įrodyta, jog atsakovas UAB,,Rovė” 2008-01-15 išsikėlė iš 2005-06-16 sprendime nurodytų patalpų ir 2010-01-01 iki 2010-08-01 jis tose patalpose veiklos nevykdė, todėl šio atsakovo veikla nėra susijusi priežastiniu ryšiu su ieškovo įrodinėjamomis pasekmėmis. Teismas nurodė, kad iš ieškovo atstovo paaiškinimo nustatyta, jog ieškovas įrodinėja šio atsakovo neteisėtą veiką tuo aspektu, jog UAB ,,Rovė“ veiklą šiose patalpose vykdė per kitus atsakovus - UAB ,,Velba-7“, UAB ,,7 fazenda“, tačiau šiam paaiškinimui pagrįsti nepateikė jokių įrodymų dėl įmonių steigėjų, savininkų bendrumo, todėl toks paaiškinimas įrodymų pakankamumo prasme nėra pakankamas įrodymas paminėtai aplinkybei įrodyti (CPK 177, 185 str.). Vertinant kitų atsakovų veiklą ieškovo patalpose teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, kad ieškovė neginčijo panaudos, nuomos sutarčių, kurių pagrindu kiti atsakovai dirbo šiose patalpose. Visi atsakovai atsiliepimuose pareiškė, kad apie ieškovo pretenzijas sužinojo tik iškėlus bylą teisme, anksčiau ieškovas jiems jokių pretenzijų nereiškė. Taip pat teismas nurodė, kad šiame teisiniame santykyje įvertintina ir pasyvi trečiojo asmens pozicija dėl ginčo patalpų bei 2008-02-01 nuomos sutarties neįregistravimo viešame registre faktas. Nesilaikius įstatymo nustatyto reikalavimo įregistruoti sandorį, šalims sandoris galioja, tačiau jo sudarymo fakto šalys negali panaudoti prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais, pvz., liudytojų parodymais ir pan. (CK 1.75 str. 2 d.). Atsakovai nebuvo sutarties šalimi, todėl šiame teisiniame santykyje laikytini trečiuoju asmeniu CK 1.75 str. 2 d. prasme. Ginčo sutarties neįregistravimas pašalina įstatymuose įtvirtintą prezumpciją, kad tretieji asmenys - atsakovai - žinojo apie sandorius dėl nekilnojamojo turto. Teismas nurodė, kad šioje byloje vertintinas ir ieškovo įrodinėjamos žalos dydis, žalos dydis civilinėje atsakomybėje negali būti paremtas negautomis tikėtinomis pajamomis, kurias nurodo ieškovas, nes jis nurodo 78 400 Lt negautų pajamų – nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-08-01 ne iš atsakovų, o pagal neįregistruotą viešame registre sutartį, sudarytą su trečiuoju asmeniu (CK 6.249 str. ). Nuo 2010-06-09 ieškovas pardavė patalpas, nors 30 000 Lt baudą sumokėjo 2010-07-20. Todėl įvertinęs ieškovo veiksmus bei atsakovų civilinės atsakomybės sąlygas teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų, todėl tenkinti ieškinio nėra pagrindo.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Ieškovas UAB ,,Acumen“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Atsakovų UAB ,,Rovė“, UAB ,,Velba 7“, UAB ,,7 fazenda“ neteisėti veiksmai, atlaisvinti ieškovui nuosavybės teisės pagrindu priklausantį turtą bei teisės juo naudotis suteikimas atsakovams AB ,,Kalnapilio-Tauro grupė“ ir V. B. IĮ, trukdantis pastatų savininkams tinkamai naudotis savo teisėmis, sukelia atsakovams deliktinės atsakomybės prievolę atlyginti ieškovui šio patirtus nuostolius. Prie žalos priskiriamos ir negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Pagal su UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ 2008-02-01 sudarytos nuomos sutarties nuostatas, nuo patalpų pridavimo dienos ieškovas turi galimybę gauti turtinę naudą – patalpų nuomos mokestį, tačiau šia galimybe ieškovas negali pasinaudoti dėl neteisėtų atsakovų veiksmų. Taip pat dėl sutarties netinkamo vykdymo ieškovas 2010-07-20 sumokėjo 30 000 Lt netesybų UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“.

112. Teismas visiškai neįvertino bei nepasisakė dėl ieškovo atsikirtimų atsakovams būtent dėl neteisėto jo turto naudojimo pasireiškusio vien atsakovų veiksmais, būtent tuo padarytos žalos ieškovui bei tretiesiems asmenims. Teismas, priimdamas sprendimą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos tokio pobūdžio bylose, netinkamai taikė procesinės teisės normas, t. y. netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, dalies įrodymo visiškai netyrė.

123. Atsakovai neįvykdė savo įrodinėjimo pareigos, neįrodė bei neįrodinėjo aplinkybių, kuriomis grindė savo atsikirtimus, t. y., kad jie neteisėtai naudojasi svetimomis patalpomis nemokamai ir neturi prievolės atlyginti savininko patirtus nuostolius ir žalą.

134. Teismo sprendimas nėra tinkamai motyvuotas.

14Atsakovai UAB ,,Velba 7“, UAB ,,7 fazenda“, UAB ,,Rovė“, UAB ,,Kalnapilio-Tauro grupė“ atsiliepimais į ieškovo apeliacinį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas UAB ,,Kalnapilio-Tauro grupė“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirti ieškovui baudą. Atsakovai atsiliepimuose nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs tiek ieškovo, tiek atsakovų pateiktus dokumentus bei tarp bylos šalių susiklosčiusius santykius, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio nepaneigia apeliacinio skundo argumentai.

15Trečiasis asmuo UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsiliepime nurodė analogiškus ieškovo apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

16IV. Apeliacinio teismo argumentai

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir teisingai įvertino visus įrodymus, teisingai pritaikė ir aiškino materialinės teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

19Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų ir ex officio patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

20Nagrinėjamu atveju ieškinys atsakovams dėl žalos atlyginimo grindžiamas neteisėtu svetimo nekilnojamojo turto naudojimu, taigi reikalavimas kyla iš deliktinės civilinės atsakomybės.

21Dėl civilinės atsakomybės taikymo pagrindų

22CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį.

23Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK 6.263 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji civilinių teisinių santykių dalyvių pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos, ši teisės norma yra bendrųjų civilinių teisinių santykių principų – sąžiningumo, teisingumo, protingumo išraiška, ji įpareigoja elgtis taip, kaip analogiškoje situacijoje elgtųsi bonus pater familias; šios pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 str. 2 d.). Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 246 str. 1 d.); laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę jis nebuvo tiek rūpestingas, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 str. 3 d.).

24Ieškovas reikalavimus grindžia tuo, kad dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, t. y. atsakovams neatlaisvinus ieškovui priklausančių patalpų, ieškovas negalėjo vykdyti su trečiuoju asmeniu UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ 2008-02-01 sudarytos patalpų nuomos sutarties ir dėl to negavo naudos – nuomos mokesčio, bei dėl sutarties nevykdymo trečiajam asmeniui sumokėjo netesybas.

25Bylos duomenimis nustatyta, kad administracinis pastatas ir automobilių plovykla, esantys Smiltelės g. 19, Klaipėdoje, ieškovui nuosavybės teise priklausė nuo 2005-01-17 iki 2010-06-09 (t. 2, b. l. 22-26). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2005 m. birželio 16 d. sprendimu iškeldino atsakovą UAB „Rovė“ iš ieškovui nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Smiltelės g. 19, Klaipėdoje, ir įpareigojo atsakovą atlaisvinti automobilių stovėjimo aikštelę, esančią (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 9-10). Atsakovas UAB ,,Rovė“ ginčo turtą 2005-11-02 panaudos sutartimi buvo perdavęs atsakovui UAB „Velba 7“ (t. 2, b. l. 21-24). Atsakovas UAB „Velba 7“ 2008-01-02 sutartimi dalį patalpų išnuomojo V. B. individualiai įmonei (t. 1, b. l. 30-31), o 2008-02-01 sutartimi kitą dalį patalpų išnuomojo atsakovui UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ (t. 1, b. l. 115-116). 2009-11-30 sutartimi atsakovas UAB „Velba 7“ ginčo turtą perdavė panaudai atsakovui UAB „7 fazenda“ (t. 1, b. l. 124-125), kuris pakeitė atsakovą UAB „Velba 7“ šios sudarytose nuomos sutartyse su V. B. individualia įmone ir UAB „Tauro-Kalnapilio grupė“ (t. 1, b. l. 119-120, 145-146).

26Ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 78 400 Lt patirtos žalos, dėl trukdymo naudotis jam priklausančiu turtu laikotarpiu 2010 m. sausio – liepos mėnesiais, atlyginimo ir

2730 000 Lt žalos sumokėtai baudai kompensuoti, nekonkretizavo, kaip deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos yra taikytinos atskirai kiekvieno atsakovo atžvilgiu. Byloje esančiame antstolio 2008-02-07 rašte Nr. 94 pažymėta, kad 2008-01-31 atlikus faktinių aplinkybių konstatavimą nustatyta, jog atsakovas UAB ,,Rovė“ ginčo patalpose veiklos nevykdė. Antstolio 2010-07-01 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina faktinę aplinkybę, jog patalpose, esančiose Smiltelės g. 19, Klaipėdoje, veiklą vykdė V. B. individuali įmonė, UAB „7 fazenda“ ir UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ (t. 1, b. l. 36). Byloje nėra duomenų, kad 2010 m. sausio – liepos mėnesiais, minėtose patalpose veiklą vykdė atsakovai UAB „Rovė“ ir UAB „Velba 7“. Taigi ieškovas niekaip nepagrindė atsakovų UAB „Rovė“ ir UAB „Velba 7“ neteisėtų veiksmų. Kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, kad atsakovai V. B. individuali įmonė, UAB „7 fazenda“ ir UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ ieškovui priklausančias patalpas valdė ir naudojo nuomos sutarčių pagrindu. Bylos duomenimis nepaneigti šių atsakovų argumentai, kad apie ieškovo pretenzijas sužinojo tik iškėlus bylą teisme, ieškovas nei karto nesikreipė į juos dėl išsikraustymo iš patalpų, neinformavo atsakovų apie savo, kaip patalpų savininko teises, nei ieškovas, nei trečiasis asmuo nesikreipė į atsakovus ir nenurodė, kad pažeidžiamos jų, kaip nuomotojo ir nuomininko teisės, nesistengė šių teisių įgyvendinti. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovų veiksmai negali būti laikomi neteisėtais, t. y. neatitinkantys CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos pareigos laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos.

28Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad ieškovas taip pat nepagrindė patirtos žalos dydžio. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK 6.249 straipsnio 1 dalį, yra konstatavęs, kad, remiantis šios teisės normos nuostatomis, galima teigti, jog žala yra nukentėjusiojo turtiniai ir kitokie praradimai, dėl kurių nukenčia jo turtinė padėtis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Nirvana“ v. G. G., bylos Nr. 3K-3-314/2008, taip pat 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje AB „Turto bankas, A. Č. v. A. M., bylos Nr. 3K-3-554/2008). Dėl neteisėtų kito asmens veiksmų žalą patyręs asmuo turi teisę reikalauti, kad jam būtų atlyginami tiesioginiai nuostoliai, taip pat netiesioginiai nuostoliai - pajamos, kurias jis būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (negauta nauda) (CK 6.249 str.). Atlyginami tie nuostoliai, kurie yra susiję su neteisėtais veiksmais taip, kad yra pagrindas konstatuoti teisiškai reikšmingą priežastinį ryšį – nuostolius, kurie pagal civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu (CK 6.247 str.).

29Nagrinėjamoje byloje ieškovas reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų 78 400 Lt žalos atlyginimą ir 30 000 Lt žalos sumokėtai baudai kompensuoti grindė su trečiuoju asmeniu UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ 2008-02-01 sudaryta nuomos sutartimi, kuria ieškovas penkeriems metams už 11 200 Lt per mėnesį nuomos mokestį ginčo patalpas, ir šios sutarties 2010-01-11 pakeitimu (t. 1, b. l. 11-15). Tačiau byloje esantys Nekilnojamojo turto registro centrinio banko duomenų išrašai patvirtina, kad ieškovo ir trečiojo asmens UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ sudaryta minėta sutartis bei jos pakeitimas viešame registre nebuvo įregistruota. CK 6.531 straipsnio 2 dalis numato, kad pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartis gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis tik tuo atveju, kai ji yra įregistruota viešame registre. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo 2008-02-01 su trečiuoju asmeniu UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ sudaryta nuomos sutartis bei jos pakeitimas nėra tinkamas įrodymas ieškovo nurodomos žalos priteisimui iš atsakovų (CK 6.249 str., CPK 178, 185 str.). Be to, ieškovas ieškinyje nurodo, kad iš atsakovų prašomos priteisti žalos dydį sudaro negautas nuomos mokestis už laikotarpį nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2010 m. liepos mėn. Tačiau iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad nuo 2010-06-09 administracinio pastato ir automobilių plovyklos, esančių Smiltelės g. 19, Klaipėda, savininkas yra UAB ,,Grangeras“, o ne ieškovas. Byloje nėra pateikta duomenų, kokiu pagrindu ieškovas reikalauja atlyginti, jo teigimu, negautas pajamas už ieškovui nepriklausančio turto nuomą laikotarpiu nuo 2010-06-09 iki 2010-07-31.

30Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad ieškovas neįrodė visų civilinei atsakomybei taikyti būtinų sąlygų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinio reikalavimus kaip neįrodytus.

31Apeliantas skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos tokio pobūdžio bylose, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus. Tačiau apeliantas nekonkretizavo, kokie būtent įrodymai netinkamai ištirti ir įvertinti, nuo kokios konkrečiai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos buvo nukrypta.

32Atmestinas ir apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas nėra tinkamai motyvuotas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Vakarų krova“ v. UAB ,,Litforina“, bylos Nr. 3K-3-107/2010; 2012 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Coface Austria Kreditversicherung AG, veikiantis per Coface Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialą, v. UAB „Klaipėdos mėsinė“, bylos Nr. 3K-3-412/2012). Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje pirmosios instancijos teismas apskųstame sprendime argumentuotai atsakė į pagrindinius išnagrinėto klausimo aspektus, be to, visa bylos medžiaga leidžia daryti išvadą apie tai, kokiais teisiniais argumentais teismas vadovavosi. Dėl to teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo argumentus, kuriais teigiama, kad pirmosios instancijos teismo motyvai nėra pakankami.

33Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentais neturi pagrindo naikinti ar keisti teisėtą bei pagrįstą pirmosios instancijos teismo skundžiamą sprendimą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

34Dėl piktnaudžiavimo

35Atsakovas UAB ,,Kalnapilio-Tauro grupė“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirti ieškovui baudą, motyvuodamas iš esmės tuo, kad ieškovas pareiškė nepagrįstą ieškinį.

36Piktnaudžiavimas teise reiškia, jog civilinės teisės įgyvendinamos tokiu būdu ir priemonėmis, jog be teisinio pagrindo pažeidžiamos ar suvaržomos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai ar daroma žala kitiems asmenims (CK 1.137 str. 3 d.). Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. balandžio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal UAB ,,Oruva“ ir Ko“ pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-224/2005, pažymėjo, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį.

37Kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Tai, kad ieškovas pareiškė ieškinį, kurio pagrįstumui įrodyti nepateikė pakankamai įrodymų, bei atsakovo teigimu, pateikė apeliacinį skundą, analogišką kitoje byloje pateiktam skundui, negali būti vienareikšmiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis. Dėl to nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies yra priteisiamos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Iš bylos duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 3 d. nutartimi atidėjo ieškovui 3 168 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka (t. 2, b. l. 156). Atmetant ieškovo apeliacinį skundą iš ieškovo valstybei priteisina minėta suma. Atsakovas UAB ,,Kalnapilio – Tauro grupė“ pateikė įrodymus, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 2 178 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų (t. 3, b. l. 10-11). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas priteisia šaliai išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, tačiau ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas rekomendacijas (8.11 p.) ir bylos sudėtingumą, į tai, kad apeliacinės instancijos teisme byla buvo išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, nustato, kad būtinos ir pagrįstos atsakovo išlaidos advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti yra mažintinos iki 1 500 Lt.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

41Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

42Priteisti iš ieškovo UAB ,,Acumen“ (į. k. 225939560) atsakovui UAB ,,Kalnapilio – Tauro grupė“ 1 500 Lt (tūkstantį penkis šimtus litų) advokato teisinės pagalbos išlaidų.

43Priteisti iš ieškovo UAB ,,Acumen“ 3 168 Lt (tris tūkstančius šimtą šešiasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Acumen“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. 30 000 Lt netesybas. Iš atsakovų prašomos priteisti žalos dydį sudaro... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB ,,Acumen“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo... 10. 1. Atsakovų UAB ,,Rovė“, UAB ,,Velba 7“, UAB ,,7 fazenda“ neteisėti... 11. 2. Teismas visiškai neįvertino bei nepasisakė dėl ieškovo atsikirtimų... 12. 3. Atsakovai neįvykdė savo įrodinėjimo pareigos, neįrodė bei... 13. 4. Teismo sprendimas nėra tinkamai motyvuotas.... 14. Atsakovai UAB ,,Velba 7“, UAB ,,7 fazenda“, UAB ,,Rovė“, UAB... 15. Trečiasis asmuo UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ atsiliepimu į... 16. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir teisingai įvertino visus įrodymus,... 19. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 20. Nagrinėjamu atveju ieškinys atsakovams dėl žalos atlyginimo grindžiamas... 21. Dėl civilinės atsakomybės taikymo pagrindų... 22. CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė... 23. Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK... 24. Ieškovas reikalavimus grindžia tuo, kad dėl atsakovų neteisėtų veiksmų,... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad administracinis pastatas ir automobilių... 26. Ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 78 400 Lt patirtos... 27. 30 000 Lt žalos sumokėtai baudai kompensuoti, nekonkretizavo, kaip... 28. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad... 29. Nagrinėjamoje byloje ieškovas reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų... 30. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad... 31. Apeliantas skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas... 32. Atmestinas ir apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas... 33. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 34. Dėl piktnaudžiavimo... 35. Atsakovas UAB ,,Kalnapilio-Tauro grupė“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 36. Piktnaudžiavimas teise reiškia, jog civilinės teisės įgyvendinamos tokiu... 37. Kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies yra... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 41. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą palikti... 42. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Acumen“ (į. k. 225939560) atsakovui UAB... 43. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Acumen“ 3 168 Lt (tris tūkstančius šimtą...