Byla 2A-390-267/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Burbulienės (pirmininkė ir pranešėja), Vytauto Kursevičiaus, Birutės Simonaitienės, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant atsakovui P. J., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo P. J. apeliacinį skundą dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimo panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo, civilinėje byloje Nr. 2-105-471/2011, iškeltoje pagal ieškovo K. G. ieškinį atsakovui P. J. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė.

5I. K. G. kreipėsi į Kelmės rajono apylinkės teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą uždengti naują 0,03 m. storio, 1,10 m. pločio ir 1.70 m. ilgio juodo granito plokštę ir pagal konstrukcinius reikalavimus pritvirtinti paminklą ant G. ir J. kapo, esančio Kelmės rajono, Liolių miestelio kapinėse.

6Ieškovas K. G. nurodė, kad kape buvo palaidoti jo tėvai, seneliai bei sesuo S. J. su vyru Antanu. Atsakovas buvo S. ir A. J. kaimynas, todėl šie už pažadą pastatyti paminklą ir jį prižiūrėti testamentu atsakovui paliko visą turtą. Vykdydamas susitarimą atsakovas ant jų kapo apytiksliai 1998–1999 m. pastatė paminklą. Susitarimo prižiūrėti kapą atsakovas eilę metų nevykdė. Ieškovas gyvena Kaune ir negali dažnai aplankyti kapo, todėl nusprendė šį uždengti granito plokšte. Apie tai jis atsakovui nieko nesakė. Palaukęs porą metų įsitikino, kad kapas yra netvarkomas, todėl kreipėsi į meistrą Raseinių rajone, Viduklėje, sudarė susitarimą ir kapas buvo uždegtas juodo granito plokšte. Už šią plokštę ir jos uždėjimą jis sumokėjo 1700 litų, tačiau tai patvirtinančių dokumentų neišsaugojo. 2010 m. rudenį giminaičiai jam pranešė, kad yra nuvirtęs kapo paminklas ir sudaužyta granito plokštė. Nuvykęs kartu su sūnumi R. G. rado paminklą nuvirtusį ir pastarojo sudaužytą kapą dengiančią granito plokštę, kuri buvo dužusi į 7 dalis. Kad jų niekas nepaimtų, šias dalis surinko ir paliko saugoti pas kapinių darbuotoją. Paminklas buvo nuvirtęs dėl akivaizdžiai netinkamo pritvirtinimo – jį laikęs į pagrindą įmūrytas metalo strypas buvo daug plonesnis už paminklo skylę ir labai trumpas, todėl paminklas ir nuvirto. Tokią išvadą padarė apžiūrėję kapavietę jis su sūnumi ir įvykį tyręs policijos pareigūnas. Dėl kapo sutvarkymo jis kreipėsi į atsakovą, tačiau šis kaltę neigė ir nesutiko pašalinti dėl netinkamo paminklo pritvirtinimo padarytus nuostolius, todėl kreipėsi su ieškiniu į teismą.

7A. P. J. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad S. ir A. J. buvo jo kaimynai. Šiems jis padėjo dirbti ūkio darbus, vežiojo pas gydytojus, slaugė, su A. J. sutarė, kad po šio mirties pastatys kuklų paminklą. Dėl kapų priežiūros susitarimo nebuvo. Už tai A. J. testamentu jam paliko visą turtą. Po pastarojo mirties jis ištesėjo pažadą ir iki metinių paminklą pastatė. Paminklo statymui samdė darbininkus iš Viduklės, apie jo statymą su ieškovu nekalbėjo. Šis jam buvo tik pasakęs ant paminklo iškalti J. ir G. pavardes. Kol leido sveikata kapą su žmona prižiūrėjo, vėliau pablogėjus sveikatai į kapus keletą metų nebuvo nuvykęs. Kada kapas buvo uždengtas granito plokšte, jis nežinojo ir po šio uždengimo kapuose nebuvo apsilankęs, todėl uždengtos plokštės nematė. 2010 m. rudenį sužinojęs, kad yra nuvirtęs paminklas, nuvyko į kapines, kur rado tik paguldytą šalia kapo paminklą, granito plokštės kapavietėje nebuvo. Kaip galėjo nugriūti paminklas – nežino. Mano, kad paminklas pats nugriūti negalėjo, nes buvo išstovėjęs daugiau kaip 10 metų. Strypas, kuris laikė paminklą pritvirtintą prie pagrindo, buvo nenulinkęs ir nenulūžęs, todėl mano, kad paminklą kažkas galėjo nukelti. Po kurio laiko jis pasamdė meistrą, kuris paminklą pritvirtino pakartotinai.

8II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė.

9Kelmės rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį patenkino: 1) įpareigojo P. J. uždengti G. ir J. kapavietę, esančią Kelmės rajone, Liolių miestelio kapinėse, 0,03 m. storio, 1,10 m. pločio ir 1.70 m. ilgio juodo granito plokšte; 2) nustatė, kad šiuos darbus atsakovas P. J. turi atlikti per 4 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 3) nustatė, kad atsakovui P. J. per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, ieškovas K. G. turi teisę atlikti tuos veiksmus atsakovo P. J. lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo P. J. reikiamas šiems veiksmams atlikti išlaidas; 4) priteisė iš atsakovo P. J. ieškovui K. G. 67 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Teismas nustatė, kad paminklą statė atsakovas savo lėšomis ir rizika pasirinkęs paminklą stačiusius darbuotojus. Todėl pripažino, kad atsakovas buvo nepakankamai atidus ir rūpestingas, galimai nepakankamai kontroliavo darbų eigą statant paminklą, pastačius paminklą neįsitikino jo pritvirtinimo patikimumu, panaudotų konstrukcijų tinkamumu, to pasekmėje paminklas nugriuvo. Pažymėjo, kad šią išvadą patvirtina ir aplinkybė, jog nugriuvusį paminklą atsakovas savo lėšomis vėl pastatė. Teismas nusprendė, kad atsakovas teismui nepateikė jo civilinę atsakomybę galinčias pašalinti aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, todėl ieškovo reikalavimas įpareigoti jį sutvarkyti G. ir J. kapą, uždengiant šį nauja sugadinto dydžio 0,03 m. storio, 1,10 m. pločio ir 1,70 m. ilgio juodo granito plokšte buvo pripažintas pagrįstu ir patenkintas.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė.

12A. P. J. Š. apygardos teismui pateikė apeliacinį skundą dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimo panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Apelianto nuomone, teismas neteisingai sprendime nurodo, kad granito plokštė buvo sudaužyta nuvirtus neteisingai pritvirtintam paminklui. Kas sudaužė granito plokštę nebuvo nustatyta. Mano, kad paminklas negalėjo savaime nuvirsti, kadangi jo gabaritai maži, aukštis tik 70 cm., jis stovėjo 11 metų iki to momento, kol K. G. užsakymu buvo keičiami kapo borteliai ir dengiama plokštė. Metalinis strypas, laikantis paminklą buvo nenulenktas. Tai teisme patvirtino liudytojas R. N.. Strypo ilgis buvo apie 15 cm.

142. Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu, kad žala atsirado dėl jo neteisėtos veiklos. Pažymi, kad teismo sprendime nenurodoma, kokią neteisėtą veiklą jis padarė. Mano, kad neteisėtą veiką galimai padarė pats ieškovas K. G., kuris, nesuderinęs su juo, užsakė padaryti granitinę plokštę, perdėti kapavietės bortelius.

153. Apelianto nuomone, Kelmės rajono apylinkės teismas neteisingai įvertino bylos aplinkybes, nesilaikė CPK 135 str. reikalavimų, rėmėsi tik atsakovo K. G. paaiškinimais, kas įtakojo neteisėto ir neteisingo sprendimo priėmimą.

16I. K. G. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė ir į teismo posėdį apeliacinėje instancijoje neatvyko.

17A. P. J. apeliacinės instancijos teismo posėdyje prašė pateiktą skundą tenkinti, panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Bylos medžiaga leidžia teismui spręsti, kad žalą G. ir J. kapavietėje nulėmė specialioje teisės normoje – CK 6.266 straipsnio 1 dalyje, nustatytas žalos atsiradimo būdas – paminklo griuvimas. Šią aplinkybę iš esmės pripažįsta abi ginčo šalys. Teisėjų kolegija sprendžia, kad CK 6.266 straipsnio sąvokos „statiniai“, „įrenginiai“ ar kitokios „konstrukcijos“ apima ir nagrinėjamu atveju žalą padariusį objektą – paminklą. Iš to darytina išvada, kad žala ieškovui padaryta CK 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatytu būdu, todėl žalą sukėlusio objekto savininkas (valdytojas) – P. J., atsako be kaltės. Jis gali būti atleistas nuo atsakomybės tik įrodęs, kad žala atsirado dėl force majeure arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo (CK 6.270 str..1 d.). Tokių aplinkybių atsakovas neįrodė, priešingai, bylos medžiaga pagrindžia pirmosios instancijos teismo išvadą, kad paminklas galėjo nuvirsti dėl nekokybiško sutvirtinimo (kapavietės fotonuotraukos, liudytojų R. G., Z. L. parodymai, šalių paaiškinimai ir Kelmės rajono PK medžiaga Nr. 40-67-1-RT-220).

22Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagal nustatytas faktines bylos aplinkybes tinkamai išaiškino ir taikė bendrąsias žalos atlyginimą reglamentuojančias įstatymo normas, nors ir netaikė specialiosios normos – CK 6.266 straipsnio, reglamentuojančios statinių savininko (valdytojo) civilinę atsakomybę. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžta, kad tik netinkamas teisės normos nurodymas, kai tai neturėjo įtakos apskųsto teismo sprendimo teisėtumui, nėra pagrindas naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, nes įstatymo draudžiama naikinti teismo sprendimą formaliais pagrindais (CPK 328 straipsnis), pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. ir UAB „Kriptonika“ v. I. D., A. D., V. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-135/2008; 2008 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-105/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. J. v. A. D., bylos Nr. 3K-3-593/2008. Teisėto ir pagrįsto teismo sprendimo panaikinimas formaliais pagrindais taip pat prieštarautų CPK 7 straipsnyje įtvirtintiems proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principams.

23Konstatavus, kad nagrinėjamoje byloje tarp šalių susiklosčiusiems deliktinės atsakomybės teisiniams santykiams turi būti taikoma speciali norma – CK 6.266 str. 1 d., nėra teisinio pagrindo pasisakyti dėl apelianto argumentų, susijusių su CK 6.246, 6.247, 6.248, 2.263, 6.253 straipsnių nuostatų taikymu nagrinėjamoje byloje, nes pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį paminklo savininkas (valdytojas) žalą, padarytą dėl paminklo sugriuvimo ar dėl kitokių minėto daikto trūkumų, privalo atlyginti be kaltės.

24Dėl nurodytų motyvų, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, o Kelmės rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

25Skundą atmetus iš apelianto valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme – 2,55 Lt (CPK 79 str., 88 str., 93 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Kelmės rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovo P. J. ( - ) valstybei 2,55 Lt (du litus 55 centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė.... 5. I. K. G. kreipėsi į Kelmės rajono apylinkės teismą, prašydamas... 6. Ieškovas K. G. nurodė, kad kape buvo palaidoti jo tėvai, seneliai bei sesuo... 7. A. P. J. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad S. ir A. J.... 8. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė.... 9. Kelmės rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas nustatė, kad paminklą statė atsakovas savo lėšomis ir rizika... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė.... 12. A. P. J. Š. apygardos teismui pateikė apeliacinį skundą dėl Kelmės rajono... 13. 1. Apelianto nuomone, teismas neteisingai sprendime nurodo, kad granito... 14. 2. Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu, kad žala atsirado dėl jo... 15. 3. Apelianto nuomone, Kelmės rajono apylinkės teismas neteisingai įvertino... 16. I. K. G. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė ir į teismo posėdį... 17. A. P. J. apeliacinės instancijos teismo posėdyje prašė pateiktą skundą... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Bylos medžiaga leidžia teismui spręsti, kad žalą G. ir J. kapavietėje... 22. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagal... 23. Konstatavus, kad nagrinėjamoje byloje tarp šalių susiklosčiusiems... 24. Dėl nurodytų motyvų, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia,... 25. Skundą atmetus iš apelianto valstybei priteistinos procesinių dokumentų... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Kelmės rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti iš atsakovo P. J. ( - ) valstybei 2,55 Lt (du litus 55 centus)...