Byla B2-1690-480/2013

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ius Positivum“ skundą dėl 2013 m. kovo 1 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 1 pripažinimo negaliojančiu ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ pareiškimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, byloje dalyvaujant suinteresuotiems asmenims G. K., I. J., R. K., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, A. U. firmai, uždarajai akcinei bendrovei „Jūros vėjas“, uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos arsenalas“, uždarajai akcinei bendrovei „Rivona“, uždarajai akcinei bendrovei „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“, VĮ Turto bankas,

Nustatė

2Pareiškėja BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorė UAB „Ius Positivum“ skundu (b. l. 4-11) prašo pripažinti negaliojančiu ir panaikinti BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko 2013 m. kovo 1 d. kreditorių susirinkimo protokolinį nutarimą Nr. 1, kuriuo nutarta atstatydinti UAB „Ius Positivum“ iš įmonės bankroto administratoriaus pareigų ir įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo; atnaujinti ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą paduoti skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, jeigu teismas nutartų, kad jis buvo praleistas.

3Iki teismo posėdžio pateiktame prašyme pareiškėjos BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorės UAB „Ius Positivum“ įgaliotas asmuo nurodo, kad 2013 m. birželio 25 d. įvykusiame BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas, kuriuo buvo panaikinti 2013 m. kovo 1 d. kreditorių susirinkimo protokoliniai nutarimai Nr. 1 ir Nr. 2 bei bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Kauno marių žuvys“ buvo įpareigotas atsisakyti 2013 m. kovo 8 d. pareiškimo dėl administratoriaus atstatydinimo iš BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko pareigų ir kito administratoriaus skyrimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, prašo civilinę pagal pareiškėjos BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorės UAB „Ius Positivum“skundą nutraukti, nes patiems kreditoriams panaikinus skundžiamą protokolinį nutarimą, išnyko ginčo objektas, todėl tolesnis bylos nagrinėjimas netenka prasmės.

4Pareiškėja UAB „Kauno marių žuvys“ teismui pateiktu pareiškimu prašo atstatydinti bankroto administratorių „Ius positivum“ iš BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko administratoriaus pareigų ir BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko administratoriumi paskirti R. Š. (b. l. 103-107).

5Nurodo, kad 2013 m. kovo 1 d. BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko įvykusio kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta atstatydinti BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorių UAB „Ius positivus“ iš užimamų pareigų ir įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo bei siūlyti administratoriumi paskirti R. Š.. Už šį nutarimo projektą balsavo kreditoriai, kurių patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro 79,34 procento. Bankroto administratorius negali tinkamai vykdyti įstatyme nustatytų pareigų, yra šališkas ir neobjektyvus, kuriuo kreditoriai yra praradę pasitikėjimą. Nors iš 2012 m. balandžio 23 d. jam perduotų Skolų suderinimo aktų buvo galima lengvai nustatyti, kad UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ neturi didesnio reikalavimo nei 34 196,16 Lt sumai, bankroto administratorius „lengva ranka“ sutiko patvirtinti šio kreditoriaus finansinį reikalavimą 71000,00 Lt sumai. Nepateikdamas kreditoriams prašomo pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo, bankroto administratorius netinkamai vykdo savo pareigas pateikti kreditoriui informaciją. Teismui 2012 m. spalio 22 d. nutartimi panaikinus BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko 2012 m. liepos 24 d. įvykusio pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 5 darbotvarkės klausimu (dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo) ir perdavus kreditorių susirinkimui iš naujo svarstyti šį klausimą, bankroto administratorius iki pat pareiškimo pateikimo teismui nesušaukė kreditorių susirinkimo dėl administravimo sąmatos patvirtinimo, nors teismas nutartyje tai nurodė padaryti operatyviai.

6BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorė UAB „Ius Positivum“ atsiliepime į UAB „Kauno marių žuvys“ pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo, su kuriuo ji nesutinka, nurodo (b. l. 130-144), kad ta aplinkybė, jog administratorius teikė teismui tvirtinti kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ 71 000,00 Lt dydžio finansinį reikalavimą, neturėdamas jokių objektyvių priežasčių manyti, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 2 d. sprendimas už akių nėra įsiteisėjęs ir tarp įmonės vadovo G. K. administratoriui perduotų įmonės dokumentų nesant dokumentų, susijusių su ginču, kuris vėliau pareiškėjo iniciatyva teismo buvo sumažintas, nesudaro pakankamo pagrindo teigti, kad UAB „Ius Positivum“ netinkamai vykdo savo pareigas, veikia šališkai. Į pareiškėjo 2012 m. liepos 24 d. ir 2012 m. rugpjūčio 1 d. el. laiškus nebuvo atsakyta operatyviai tik todėl, kad įgaliotas vykdyti bankroto procedūras įmonėje asmuo – V. J. tuo metu atostogavo, o operatyviai negaudamas atsakymo, pareiškėjas su administratoriumi susisiekti kitais būdais nebandė. Aplinkybė, kad 2012 m. liepos 24 d. įmonės pakartotinis kreditorių susirinkimas pritarė administratoriaus pateiktam administravimo išlaidų sąmatos projektui, o vėliau kitas kreditorius (savo valia nedalyvavęs susirinkime, nors apie jį buvo informuotas) nuginčijo, nesudaro pagrindo teigti, kad bankroto administratorius nėra tinkamas vykdyti bankroto procedūrų. Administratorius nebuvo teismo imperatyviai įpareigotas operatyviai sušaukti kreditorių susirinkimą, o administratorius nešaukdamas kreditorių susirinkimo vien dėl sąmatos patvirtinimo, veikė protingai ir ekonomiškai. Iš 2013 m. kovo 1 d. kreditorių susirinkimo protokolo turinio neįmanoma nustatyt tikrosios kreditorių valios dėl administratoriaus atstatydinimo ir ar ta valia išreikšta tikrovę atitinkančių argumentų ir motyvų pagrindu, nes protokole nėra užfiksuota nei viena aplinkybė, galimai galėjusi nulemti kreditorių nepasitikėjimą administratoriumi UAB „Ius Positivum“. Prašyme dėl administratoriaus atstatydinimo nurodytos aplinkybės ir motyvai dėl neva netinkamo administratoriaus darbo yra išimtinai susiję tik su pačiu pareiškėju – kitų kreditorių priekaištų dėl neva netinkamo administratoriaus darbo nėra pareikšta. Vienintelis kreditorius, kuris nuolat tyčia ir sąmoningai kelia nepagrįstus konfliktus su administratoriumi, yra pats pareiškėjas. Neinformavus apie pirmininko inicijuojamą kreditorių susirinkimą, administratoriui neteisėtai nebuvo sudarytos prielaidos dalyvauti kreditorių susirinkime, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl jo atstatydinimo, tokiu būdu buvo pažeista įmonės kreditorių susirinkimo nustatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka. Kreditorių susirinkimo protokolinis nutarimas Nr. 1 buvo priimtas pažeidžiant nutarimų priėmimo procedūrą bei kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarką, buvo priimtas aplinkybėmis, kurios neatitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijų, o administratoriaus UAB „Ius Positivum“ atstatydinimas iš esmės pažeistų įmonės ir jos kreditorių teises bei teisėtus interesus. Nuo pat bankroto bylos iškėlimo inicijavimo įmonei pradžios UAB „Kauno marių žuvys“ siekia, kad bankroto procedūrų vykdymas būtų pavestas būtent jos proteguojamai administratorei ir siekia nušalinti nešališką administratorių UAB „Ius Positivum“, kurio veikla įmonės bankroto proceso metu nėra palanki nei pirmininkui, nei su juo susijusiems asmenims (G. K., P. B. ir kt.).

7Pareiškėjos BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorės UAB „Ius Positivum“ įgaliotas asmens prašymas dėl atsisakymo nuo skundo tenkintinas, pareiškėjos UAB „Kauno marių žuvys“ pareiškimas atmestinas.

8Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 str. 1 d.). Esant pareiškėjos BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorės UAB „Ius Positivum“ įgalioto asmens prašymui atsisakyti skundo, jo atsisakymas, kaip neprieštaraujantis įstatymui ir niekieno teisių ir teisėtų interesų nepažeidžiantis, teismo priimtinas, o byla pareiškėjos BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorės UAB „Ius Positivum“ skundo dalyje nutrauktina, nurodant, kad, nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

9Bylos medžiaga nustatyta, kad 2013 m. kovo 1 d. įvyko bankrutavusios UAB „Kauno marių žuvys“ ir ko kreditorių susirinkimo pirmininko UAB „Kauno marių žuvys“ iniciatyva sušauktas kreditorių susirinkimas, kurio darbotvarkės pirmuoju klausimu buvo priimtas nutarimas atstatydinti BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorių UAB „Ius Positivum“ iš užimamų pareigų ir įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo bei siūlyti Kauno apygardos teismui BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratoriumi paskirti R. Š., už kurį balsavo 79,34 procento visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos (b. l. 108-110).

10BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorius UAB „Ius Positivum“ (toliau –bankroto administratorius) minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą prašė panaikinti, vėliau – skundo atsisakė, o kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Kauno marių žuvys“ prašo atstatydinti bankroto administratorių.

11Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21-24 straipsnių nuostatas kreditorių susirinkimas – aukščiausia kreditorių teisių ir interesų apsaugos forma, leidžianti priimti sprendimus esminiais su bankrutuojančios įmonės veikla susijusiais klausimais. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina kreditorių susirinkimuose pagal teismo patvirtintus jų kreditorinius reikalavimus.

12ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad teismas gali atstatydinti administratorių iš pareigų šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo.

13Nors kreditorių susirinkimo nutarimas atstatydinti UAB „Ius Positivum“ iš bankroto administratoriaus pareigų BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto procese atitinka daugumos bankrutuojančios įmonės kreditorių valią, nes už ginčijamą nutarimą balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro 79,34 procento, privalu nustatyti ar apskritai yra pagrindas atstatydinti UAB „Ius Positivus“ iš bankroto administratoriaus pareigų nagrinėjamoje byloje. Vien tik ta aplinkybė, jog bankroto administratoriaus atstatydinimui pritarė dauguma kreditorių, neįpareigoja teismo atstatydinti anksčiau paskirtą bankroto administratorių. Teismui sprendžiant administratoriaus atstatydinimo klausimą, būtina įvertinti ir aplinkybes, sąlygojusias kreditorių nepasitikėjimą administratoriumi, ir tokiu būdu užtikrinti, jog administratorius būtų atstatydintas esant pagrindui.

14Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-679/2012 (LITEKO duomenys), nagrinėjamoje byloje pagal CPK 182 straipsnio 2 dalies nuostatas turinčios prejudicinę reikšmę, konstatuotos aplinkybės, kad ieškovas UAB „Kauno marių žuvys“ (nagrinėjamoje byloje – pareiškėja UAB „Kauno marių žuvys“) ir atsakovas (t. y. BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko) yra glaudžiai susiję, kas gali lemti, jog administratoriumi paskyrus UAB „Kauno marių žuvys“ siūlomą asmenį gali būti sudarytos sąlygos neišsiaiškinti tikrųjų nemokumo priežasčių bei kilti kitos abejonės dėl skaidraus bankroto procedūrų vykdymo, rodo, kad administratoriui net neatlikus jokių veiksmų, UAB „Kauno marių žuvys“ nuo pat bankroto bylos iškėlimo įmonei inicijavimo pradžios siekia, kad bankroto procedūrų vykdymas būtų pavestas jos siūlomam bankroto administratoriui, t. y. tai pačiai R. Š., dėl kurios kandidatūros Lietuvos apeliacinis teismas jau yra konstatavęs, kad teismas neturėjo pagrindo UAB „Kauno marių žuvys“ ir ko administratoriumi skirti UAB „Kauno marių žuvys“ siūlomą asmenį.

15Byloje surinktų įrodymų visuma rodo, kad vienintelis kreditorius, kuris nesutaria su administratoriumi yra UAB „Kauno marių žuvys“, kurio finansinis reikalavimas sudaro kiek daugiau nei pusė – 54,1 procento visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Be to, pažymėtina, kad susirinkime dalyvavę ar balsavę raštu nei vienas iš kreditorių nepareiškė savo nuomonės (t. y. nepateikė atsiliepimo) dėl bankroto administratoriaus skundo, kuriuo ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 1, teisėtumo bei pagrįstumo, nors bankroto procedūras vykdo ne pavieniai, o visi kreditoriai. Kaip matyti iš SoDros duomenų (b. l. 67), R. K. iki bankroto bylos iškėlimo dirbo UAB „Kauno marių žuvys“ ir ko vyr. buhaltere ir yra UAB „Kauno marių žuvys“ darbuotoja, ir tik jos sudarytais užskaitos aktais, tarpusavio suderinimo aktais bei teismo posėdyje duotais paaiškinimais teismas iš dalies tenkino prašymą ir patvirtino UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir parteriai“ finansinį reikalavimą 34 196,16 Lt (113-114), todėl bankroto administratorius 2012 m. balandžio 23 d. buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo –priėmimo aktu perėmęs 2 dėžes suderinimo aktų nuo 2005 m. iki 2010 m., vien suderinimo akto pagrindu ir negalėjo nuspręsti dėl kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir parteriai“ pateikto finansinio reikalavimo pagrįstumo, o UAB „Kauno marių žuvys“ darbuotojai tokia informacija buvo žinoma. Vėlgi pagal UAB „Kauno marių žuvys“ skundą išnagrinėjęs bylą, teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi panaikino BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko 2012 m. liepos 24 d. pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 5 darbotvarkės klausimu (dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo) ir perdavė klausimą iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui, nesant byloje duomenų, kurie leistų įvertinti patvirtintos sąmatos teisėtumą bei pagrįstumą. Nagrinėjant minėtą bylą atsiliepime į skundą Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodė, kad pareiškėjas nedalyvaudamas nei 2012 m. liepos 18 d., nei 2012 m. liepos 24 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime, t. y. pradžioje užėmęs pasyvią kreditoriaus poziciją, o vėliau skųsdamas priimtus kreditoriaus susirinkimo nutarimus, pats vilkina bankroto eigą ir dėl to patiriamos papildomos išlaidos. Be to, teismas nutartyje pažymėjo, kad bankrutuojanti įmonė jokio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi, todėl, kaip teisingai nurodė VMI atsiliepime į skundą, tik administratoriui teikiant ieškinius teisme dėl žalos atlyginimo yra tikimybė užsidirbti patvirtintas išlaidas. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalis, reglamentuojanti bankroto administratoriaus teises ir pareigas, nenustato, per keik laiko turi būti kreditorių susirinkimui pateikiama tvirtinti administravimo išlaidų sąmata, kai nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta išlaidų sąmata, panaikintas teismo. Todėl atsižvelgiant į bankrutuojančios įmonės finansinę padėtį, nėra pagrindo nesutikti su bankroto administratoriaus argumentais, kad veikiant protingai ir ekonomiškai, nesant kitų būtinai svarstytinų klausimų, kreditorių susirinkimo sušaukimas vien tik dėl sąmatos patvirtinimo, laikytinas nepagrįstu ir neracionaliu lėšų švaistymu. Bylos ir LITEKO duomenys patvirtina, kad bankroto administratorius, aiškindamasis tikrąsias įmonės nemokumo priežastis, inicijavo du teisminius procesus: Kauno apygardos teisme 2012 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys atsakovams įmonės administracijos vadovui ir akcininkui G. K. ir akcininkui P. B. dėl įmonei padarytų 266 089,51 Lt dydžio nuostolių atlyginimo (civ. b. Nr. 2-1037-510/2013; b. l. 169-173), Kauno apylinkės teisme jau po ginčijamo kreditorių susirinkimo buvo pareikštas ieškinys atsakovui P. B. dėl piniginių mokėjimų pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu bei restitucijos taikymo ir 2013 m. balandžio 18 d. sprendimu už akių ieškinys patenkintas visiškai, gautas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (civ. b. Nr. 2-7565-151/2013; b. l. 176-183). Tačiau aiškindamas bankroto administratoriaus netinkamą pareigų atlikimą bei galimą šališkumą bankroto procese, kreditorių susirinkimo pirmininkas apie bankroto administratoriaus atliktus darbus įmonėje nutyli, o Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutarties motyvai bei bylos medžiaga (b. l. 66-67) leidžia daryti pakankamai tikėtiną išvadą, kad ne bankroto administratorius, o kreditorių susirinkimo pirmininkas yra šališkas bankroto procese, siekiantis apsaugoti su juo dirbančius asmenis, kaip G. K., dirbusį UAB „Kauno marių žuvys“ ir Ko ir dirbantį UAB „Kauno marių žuvys“, nuo bankroto administratoriaus inicijuotų teisminių procesų. Įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011). Kaip rodo bylos medžiaga, nusiskundimus dėl informacijos nepateikimo nustatyta tvarka (b. l. 15) reiškia tik vienas kreditorius UAB „Kauno marių žuvys“, tačiau į jo 2012 m. liepos 24 d. ir 2012 m. rugpjūčio 1 d. (b. l. 116-117) administratoriaus įgaliotam asmeniui V. J. el. paštu siųstus prašymus operatyviai nebuvo atsakyta dėl administratoriaus įgalioto asmens atostogų ( b. l. 155), o į 2012 m. rugpjūčio 23 d. raštu gautą prašymą buvo atsakyta ir dokumentai išsiųsti 2012 m. rugpjūčio 29 d. (b. l. 156). Apibendrinant darytina išvada, jog vien tos aplinkybės, kad vėliau buvo sumažintas administratoriaus teismui teiktas tvirtinti kreditoriaus finansinis reikalavimas, kreditorių susirinkimo nesušaukimas vien tik administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimui ir nepakankamai operatyvus informacijos pateikimas, kuriomis kreditorių susirinkimo pirmininkas grindžia administratoriaus atstatydinimą, atsižvelgiant į bylos esmę ir jas vertinant visų bylos aplinkybių kontekste, savaime nesudaro pagrindo manyti, kad bankroto administratorius netinkamai vykdė savo pareigas. Nors bylos medžiaga rodo, jog tarp bankroto administratoriaus ir didžiausio kreditoriaus UAB „Kauno marių žuvys“ yra nesutarimų, kurie šiam administratoriui apsunkina vykdyti bankrutuojančios įmonės bankroto procedūras, tačiau jau atlikus daugumai bankroto procedūrų ( LITEKO, civ. b. Nr. B2-622-480/2013), tai negali būti pakankamas pagrindas pagal turimus duomenis daryti išvadą, jog administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, dėl ko jis turėtų būti atstatydintas. Nagrinėjamu atveju pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatytą antrąją sąlygą (kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo) esant byloje surinktų ir įvertintų įrodymų visumai, teismas nenustatė aplinkybių, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, o tuo pačiu spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo.

16Be to, 2013 m. birželio 25 d. įvykusiame BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko kreditorių susirinkime 3 darbotvarkės klausimu buvo nutarta panaikinti 2013 m. kovo 1 d. kreditorių susirinkimo protokolinius nutarimus Nr. 1 ir Nr. 2 d., panaikinus nutarimus, įpareigoti įmonės kreditorių susirinkimo pirmininką UAB „Kauno marių žuvys“ atsisakyti 2013 m. kovo 8 d. pareiškimo dėl administratoriaus atstatydinimo, kurio pagrindu Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civ. byla Nr. B2-622-480/2013 dėl administratoriaus UAB „Ius Positivum“ atstatydinimo iš BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko administratoriaus pareigų ir kito administratoriaus skyrimo, tačiau kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Kauno marių žuvys“ tokio pareiškimo teismui nepateikė, todėl pareiškėjos UAB „Kauno marių žuvys“ pareiškimą teismas išnagrinėjo iš esmės. Pažymėtina, jog LITEKO duomenimis minėtas 2013 m. birželio 25 d. BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko kreditorių susirinkimo nutarimas 3 darbotvarkės klausimu nėra apskųstas, todėl patiems kreditoriams panaikinus nutarimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, ir teisminis ginčas netenka prasmės.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 23 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalimi, 291 straipsniu, 293 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

18Priimti pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ius Positivum“ atisakymą nuo skundo panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ ir ko 2013 m. kovo 1 d. kreditorių susirinkimo protokolinį nutarimą Nr. 1, kuriuo nutarta atstatydinti UAB „Ius Positivum“ iš įmonės bankroto administratoriaus pareigų ir įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, ir civilinę bylą Nr. B2-1690-480/2013 šioje dalyje nutraukti.

19Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ pareiškimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo atmesti.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka,... 2. Pareiškėja BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorė UAB... 3. Iki teismo posėdžio pateiktame prašyme pareiškėjos BUAB „Kauno marių... 4. Pareiškėja UAB „Kauno marių žuvys“ teismui pateiktu pareiškimu prašo... 5. Nurodo, kad 2013 m. kovo 1 d. BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko įvykusio... 6. BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorė UAB „Ius... 7. Pareiškėjos BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorės... 8. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę... 9. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2013 m. kovo 1 d. įvyko bankrutavusios UAB... 10. BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko bankroto administratorius UAB „Ius... 11. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21-24... 12. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad teismas gali atstatydinti... 13. Nors kreditorių susirinkimo nutarimas atstatydinti UAB „Ius Positivum“ iš... 14. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje... 15. Byloje surinktų įrodymų visuma rodo, kad vienintelis kreditorius, kuris... 16. Be to, 2013 m. birželio 25 d. įvykusiame BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8... 18. Priimti pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno... 19. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...