Byla e2-46-587/2018
Dėl darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, lėšų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant Ritai Pečiulienei, Mildai Gailiūtei dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skaudva“ atstovui A. T., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Bartuva LT“ atstovui advokatui S. B.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skaudva“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bartuva LT“ dėl darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, lėšų priteisimo

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė ieškinyje nurodo, bei atstovas paaiškino:
 1. 2013-04-01 ieškovė UAB „Skaudva“ ir atsakovė UAB „Bartuva LT“ sudarė subrangos sutartį, pagal kurią atsakovė (subrangovas) įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti visus numatytus statybos darbus, o ieškovė (užsakovas) įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
 2. Kurį laiką šalys bendradarbiavo pakankamai sklandžiai. 2013-12-18 šalys pasirašė „Perdavimo aktą prie subrangos sutarties su darytų namų adresais, bet nepriduotais rangovui“. Ieškovės įsitikinimu, šis aktas nebuvo galutinis tinkamai priduotų darbų aktas. Todėl su tuometiniu UAB „Bartuva LT“ vadybininku R. D. 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 dienomis ieškovės tuometinis direktorius V. Š. pasirašė darbų perdavimo aklus, kuriuose buvo nurodyta didžioji dalis darbų, kurie nurodyti 2013-12-18 dienos akte.
 3. Ieškovė UAB „Bartuva LT“ vadybininkui R. D. perdavė šiuos aktus, kad pateiktų pasirašyti UAB „Bartuva LT“ direktorei N. P., kadangi pasirašant ji nedalyvavo. Tomis pačiomis dienomis, t.y. 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30, UAB „Bartuva LT“ išrašė PVM sąskaitas-faktūras atitinkamai BAR N r. 024, BAR Nr. 025 ir BAR Nr. 027, kuriose buvo nurodyta, jog tai sąskaitos už 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 darbų perdavimo aktuose nurodytus darbus. Jas pasirašė atsakovės vadybininkas R. D.. Ieškovė iškart tomis dienomis ir apmokėjo minėtas sąskaitas - PVM sąskaitą-faktūrą BAR Nr. 024 apmokėjo 2013-12-20 dieną pavedimu į UAB „Bartuva LT“ banko sąskaitą (18150 Lt (5256,60 Eur), PVM sąskaitą-faktūrą BAR Nr. 025 apmokėjo grynaisiais pinigais (21054 Lt (6097.66 Eur), PVM sąskaitą-faktūrą BAR Nr. 027 apmokėjo grynaisiais pinigais (20030,54 Lt (5001,24 Eur). Viso sumokėjo 59234,34 Lt (17155,45 Eur). Grynieji pinigai buvo perduoti tuometiniam LT AB „Bartuva LT“ vadybininkui R. D.. Minėtų 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 dienų darbų priėmimo-perdavimo aktų UAB „Bartuva LT“ direktorė N. P. ieškovei negrąžino. Apmokėdama PVM sąskaitas-faktūras BAR Nr. 024, BAR Nr. 025 ir BAR Nr. 027 UAB „Skaudva“ manė, kad šios sąskaitos išrašytos pagal 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 dienų darbų perdavimo aktus, kuriuose nurodyta didžioji dalis darbų, numatytų 2013-12-18 dienos darbu priėmimo-perdavimo akte.
 4. 2014-03-07 atsakovė išrašė dar vieną PVM sąskaitą-faktūrą BAR Nr, 028, nurodydama, kad tai už darbus, numatytus 2013-12-18 dienos perdavimo akte prie subrangos sutarties su darytų namų adresais, nepriduotais rangovui. Ieškovei neapmokėjus šios sąskaitos (ieškovė manė, kad už šiuos darbus jau apmokėjo pagal PVM sąskaitas-faktūras BAR Nr. 024, BAR Nr. 025 ir BAR Nr. 027), 2014-06-02 Jonavos rajono apylinkės teisme atsakovė pareiškė ieškinį ieškovei (Civ.b.Nr. 2-1712-737/2014), Ieškovė atsikirtimuose nurodė, kad už darbus jau apmokėjo, apmokėdama minėtas tris sąskaitas ir paprašė teismo išreikalauti 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 dienų darbų perdavimo aktus, kadangi UAB „Skaudva“ šių aktų neturėjo, 2014-08-14 dieną UAB „Bartuva LT“ pateikė reikalaujamus dokumentus, tačiau juose buvo nurodyti jau visiškai kiti darbų objektai bei pasirašyti vienos UAB „Bartuva LT“ vadovės N. P.. Darbų nurodytuose aktuose ieškovė neužsakinėjo, jų nepriėmė, tačiau dėl aukščiau minėtų aplinkybių išrašytas PVM sąskaitas-faktūras apmokėjo. Minėtoje civilinėje byloje šie į bylą pateikti aktai, jų galiojimo aspektu nebuvo vertinami ir jų galiojimo klausimas nebuvo sprendžiamas, kadangi tai nebuvo minėtos bylos ginčo dalykas.
 5. Kiek ieškovei žinoma, ieškovės sumokėtus grynuosius pinigus UAB „Bartuva LT“ vadybininkui R. D., R. D. neperdavė UAB „Bartuva LT“ vadovei. Dėl šio fakto yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, kur įtarimai pareikšti R. D.. Manytina, kad atsakovės vadovė nesąžiningai surašė ginčytinus aktus, tam, kad kompensuotų galimai patirtus nuostolius dėl savo darbuotojo veiksmų bei užkirstų kelią UAB „Skaudva“ gynybai kitoje civilinėje byloje.
 6. 2013-12-20, 2012-12-23 ir 2012-12-30 dienų darbų perdavimo aktai pasirašyti vienos UAB „Bartuva LT“ vadovės N. P.. Darbų, nurodytų šiuose aktuose, t.y. įvadų į namus ( - ), 2B-2, 9, 11, 7-1, 7-2, S, 2. 7C, 4, 6-1, 6-2; ( - ) 91, 89, 87, 85, 83, 81, 77, 75, 73; ( - )37, X, 35, 33, 31, 41, 48, 9, 17, Salotėje, Vilniuje (2013-1220); Šulinių RKŠ-1 ir RKŠ-2 remonto darbų Lauko g., Lentvaryje (2013-12-23) ir Šulinių RKŠ-1 ir RKŠ-2 remonto darbų Lauko g., Lentvaryje; įvadų į namus ( - ) 19, 27, 31, Salotės g. 44A, 69, 71, 75, ( - ) 19-1, 19-2, 19-3, 20, 27 A, 29 A, 29B-1, 29B-2, 30, 30-1, 32, 39, 42, 111(25) Salotėje, ( - ) 5, 4, 2, Tarandėje, Vilniuje (2013-12-30), UAB „Skaudva“ pas UAB „Bartuva LT“ neužsakė, statybvietčių atsakovei neperdavė, dėl jų kainos nesitarė. UAB „Bartuva LT“ ieškovės naudai šių darbų neatliko.
 7. Pripažinus 2013-12-20, 2013-12-23, 2013-12-30 darbų perdavimo aktus negaliojančiais, negaliojančiais pripažintinos ir šių aktų pagrindų surašytos 2013-12-20 PVM sąskaita- faktūra BAR Nr. 024, 2013-12-23 dienos PVM sąskaita- faktūra BAR Nr. 025, 2013-12-20 dienos PVM sąskaita- faktūra BAR Nr. 027.
 8. Kadangi, remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 dienų darbų perdavimo aktai pripažintini negaliojančiais, šių aktų pagrindu surašytos PVM sąskaitos-faktūros pripažintinos negaliojančiomis, konstatuotina, kad UAB „Bartuva LT“ be teisinio pagrindo įgijo 17155,45 kur (59234,34 Lt). Vadovaujantis CK 6.237 str. 1 d., UAB „Bartuva LT“ privalo šią sumą grąžinti UAB „Skaudva“.
 9. CK 6.240 str. 1 d. yra nustatyta, kad už be pagrindo įgytą pinigų sumą skaičiuojamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos. Šios palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie nepagrįstą pinigų gavimą ar sutaupysią. Kadangi, ieškovė žinojo, kad ginčo aktuose nurodytų darbų neatliko, jų neperdavė, laikytina, kad ieškovė apie savo nepagrįstą turto gavimą sužinojo arba turėjo sužinoti nuo pinigų perdavimo momento. Remiantis CK 6.240 str. 1 d. nuo šio momento atsirado atsakovės pareiga už be pagrindo įgytas sumas sumokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas.
 10. Bendra išieškotina suma sudaro 18 355,28 Eur (17155,45 Eur be pagrindo įgyta pinigų suma ir 1199,83 Eur palūkanų). Be to, iš atsakovo, remiantis CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. 2 d., išieškotinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 11. Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso nuostatomis, prašo pripažinti UAB „Bartuva LT“ vadovės N. P. pasirašytus 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 dienų darbų perdavimo aktus negaliojančiais, pripažinti UAB „Bartuva LT“ išrašytas PVM sąskaitas-faktūras BAR Nr. 024, BAR Nr. 025, BAR Nr. 027 negaliojančiomis, priteisti ieškovės UAB „Skaudva“ naudai iš atsakovės UAB „Bartuva LT“, 18 355,23 Eur (aštuoniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt penki eurai ir 28 ct) dydžio pinigų sumą, kurią sudaro 17155,45 Eur be pagrindo įgyta pinigų suma ir 1199,83 Eur dydžio palūkanos, priteisti 6% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme.
 1. Atsakovė atsiliepime nurodo bei atstovas paaiškino:
 1. Atsakovė nurodo, jog su ieškovės pateiktu ieškiniu kategoriškai nesutinka, kadangi jis yra visiškai nepagrįstas, jame nurodytos faktinės aplinkybės neatitinka tikrovės.
 2. 2013-04-01 ieškovė su atsakove sudarė subrangos sutartį, pagal kurią atsakovė (subrangovė) įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti visus numatytus statybos darbus, o ieškovė (užsakovė) įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
 3. Atsakovė UAB „Bartuva LT“, sąžiningai vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, atliko sutartus darbus ir, pasirašant darbų perdavimo-priėmimo aktus, perdavė juos užsakovei (ieškovei). Dėl 2014-03-07 PVM sąskaitos faktūros Nr. BAR Nr. 028 išrašytos pagal 2013-12-18 perdavimo aktą jau yra sprendžiamas ginčas teisme pagal UAB „Bartuva LT“ ieškinį ieškovei. Jonavos rajono apylinkės teismas 2014-06-04 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino visiškai, o 2015-02-27 galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Kauno apygardos teismas sprendimą paliko galioti.
 4. Teikdama ieškinį Jonavos rajono apylinkės teismui, atsakovė UAB „Bartuva LT“ nurodė, jog dėl šiuo metu vyksiančio ikiteisminio (dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, tariamai apmokant PVM sąskaitas-faktūras BAR Nr. 024, Nr. 025, Nr. 027) reikalavimų priteisti skolą pagal šias PVM sąskaitas faktūras kol kas neteikia.
 5. Tačiau nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinį pareiškė pirma, nurodydama, jog PVM sąskaitas-faktūras BAR Nr. 024, Nr. 025, Nr. 027 jau yra apmokėjusi. Tokiais veiksmais ieškovė siekia nesąžiningai užbėgti ikiteisminiam tyrimui už akių ir kol ieškovė su bendrininku (R. D.) nėra pripažinti kaltais sukčiavę ir suklastoję dokumentus dėl minėtų aktų ir sąskaitų faktūrų apmokėjimo, reiškia nepagrįstus reikalavimus dėl šių dokumentų pripažinimo negaliojančiais.
 6. Atsakovė nesutinka su ieškovės nurodyta aplinkybe, kad 2014-03-07 PVM sąskaita faktūra Nr. 028 buvo išrašyta už tuos pačius darbus, kaip ir 2013-12-20, 2013-12-23 bei 2013-12-30 PVM sąskaitos faktūros Nr. 24, Nr. 25, Nr. 27. Ieškovė taip pat nepagrįstai nurodo, kad ieškovė darbų pas atsakovą net nebuvo užsakiusi, dėl jų kainos nesitarė, statybviečių nepriėmė, o pati atsakovė jokių darbų neatliko.
 7. Pačių PVM sąskaitų faktūrų pasirašymas yra vienas iš darbų atlikimo įrodymų. Ieškovas šias PVM sąskaitas faktūras pasirašė sąmoningai, žinodamas apie pareigą darbus priimti ir už juos atsiskaityti. Kitas įrodymas - vienašališkai Atsakovo UAB „Bartuva LT“ pasirašyti aktai.
 8. Be to, klausimas dėl PVM sąskaitų BAR Nr. 024, Nr. 025, Nr. 027 ir 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 darbų perdavimo aktų teisėtumo ir pagrįstumo jau buvo sprendžiamas Jonavos rajono apylinkės teisme. Teismas sprendime konstatavo, kad: „Atsakovės UAB „Skaudva“ argumentai, kad už ginčo perdavimo akte nurodytus darbus objektuose sumokėjo 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 pagal PVM sąskaitas faktūras BAR Nr. 024, 025 ir 027, atmestini kaip nepagrįsti. Išanalizavus minimose sąskaitose nurodytus duomenis nustatyta, kad pagal šias sąskaitas faktūras buvo apmokėta pagal darbų perdavimo aktus 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 (1 t. b. l. 38-40). Iš ieškovės pateiktų ir jos vienašališkai pasirašytų perdavimo aktų 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 (1 t. b. l. 88-90) nustatyta, kad šiuose perdavimo aktuose nurodyti atliktų darbų adresai nėra įtraukti į ginčo (2013-12-18) perdavimo aktą. Be to, surinkti bylos duomenys (UAB „Eltel Networks” pateikti rašytiniai įrodymai) paneigė atsakovo argumentą, kad 2013-12-18 perdavimo akte nurodyti darbai buvo atlikti vėliau ir atsakovei perduoti 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30. Atsižvelgiant į tai, atsakovės argumentai, kad ginčo sąskaita yra apmokėta PVM sąskaitomis faktūromis BAR Nr. 024, 025 ir 027, atmestini kaip nepagrįsti“.
 9. Taigi ieškovė dar kartą (tik kitame teisme) bando įrodyti aplinkybes, kurias Jonavos rajono apylinkės teismas jau įvertino kaip nepagrįstas. Be to, ieškovė iš dalies jau keičia poziciją ir dabar teigia, jog atlikdamas mokėjimus pagal PVM sąskaitas faktūras BAR Nr. 024, 025 ir 027, ji manė, jog apmoka už 2013-12-18 darbų perdavimo akte nurodytus darbus. Ieškovė teigia, jog pripažinus 2013-12-20, 2013-12-23, 2013-12-30 darbų perdavimo aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras BAR Nr. 024, 025 ir 027 negaliojančiais, iš atsakovės priteistinas

  5visas be pagrindo įgytas turtas – t.y. tariamai ieškovo atsakovei sumokėti 17 155,45 Eur.

 10. Atsakovė su šiuo reikalavimu kategoriškai nesutinka. Nurodytos PVM sąskaitos faktūros yra išrašytos pagal teisėtus ir nenuginčytus 2013-12-20, 2013-12-23, 2013-12-30 darbų perdavimo aktus. Be to, ieškovė pateikia melagingus argumentus, kad yra apmokėjusi pagal visas šias PVM sąskaitas faktūras. Atsakovė yra gavusi apmokėjimą tik pagal PVM sąskaitą faktūrą BAR Nr. 024, tuo tarpu ieškovės pateikti UAB „Bartuva LT“ kasos pajamų orderiai bei pinigų priėmimo kvitai, kuriais ji teigia apmokėjusi likusią pinigų sumą (6 097,66 Eur), šiuo metu yra tiriami, įtariant, kad yra suklastoti.
 11. Ieškovės pateikti kasos pajamų orderiai ir pinigų priėmimo kvitai visiškai neatitinka pildomų ir išduodamų UAB „Bartuva LT“ kvitų (pateikiami UAB „Bartuva LT“ naudojami kasos pajamų orderių pavyzdžiai). Skiriasi ne tik dokumentų forma, tačiau ir jų numeracija bei serija. Orderius pasirašyti turi vyr. buhalteris ar įgaliotas asmuo, tačiau kvitai buvo pasirašyti UAB „Bartuva LT“ vadybininko R. D., kuriam tokie įgaliojimai nebuvo suteikti, negana to, būtent tuo metu, kai buvo pasirašyti į bylą pateikti kasos pajamų orderiai bei pinigų priėmimo kvitai, R. D. turėjo nedarbingumo pažymėjimą ir į darbą nėjo. Kaip pati ieškovė nurodė ieškinyje, jai yra žinoma, kad R. D. pinigų neįnešė į atsakovės kasą.
 12. Papildomai pažymi, kad UAB „Skaudva“ vadovas V. Š. ir R. D. yra susiję tarpusavio paskoliniais santykiais. Šią aplinkybę nustatė Jonavos rajono apylinkės teismas, sprendime konstatuodamas, kad R. D. ir UAB „Bartuva LT“ santykiai yra konfliktiški, o R. D. gali būti lojalus savo kreditoriui V. Š.. Dar daugiau, Atsakovo žiniomis, šie fiziniai asmenys yra/buvo susiję ir darbiniais santykiais. R. D. atžvilgiu yra atliekamas ne tik ikiteisminis tyrimas Nr. 61-1-00259-14 dėl atsakovės dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, tačiau Kauno apylinkės teisme taip pat yra nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-226-246/2015 (teisėjas R. S.), kurioje R. D. yra kaltinamasis pagal BK 182 str. 1 d., 182 str. 2 d., 300 str. 1 d. nuostatas. Ketvirta, R. D. dar dirbant įmonėje UAB „Bartuva LT“, antstoliai yra pateikę duomenis apie didelės vertės išieškojimus iš R. D. turto.
 13. Iš visų aukščiau nurodytų aplinkybių matyti, kad R. D. yra prasiskolinęs, linkęs daryti finansines nusikalstamas veikas, o jo ryšiai su UAB „Skaudva“ vadovybe netiesiogiai patvirtina faktą apie šių asmenų nesąžiningumą UAB „Bartuva LT“ atžvilgiu. Nesąžiningumas pareiškė jau ginčijamų PVM sąskaitų faktūrų tariamo apmokėjimo metu klastojant dokumentus, pinigų neįnešant į UAB „Bartuva LT“ kasą (apie tai UAB „Skaudva“ žino), nesąžiningumas taip pat pasireiškia ir inicijuojant akivaizdžiai nepagrįstus ieškinius.
 1. Byloje nustatytos aplinkybės
 1. Nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančiais priėmimo-perdavimo aktus, sąskaitas-faktūras, priteisti be pagrindo įgytas lėšas (el. b. 1 t. b. l. 1-6). Pateikta subrangos sutartis pagal kurią tarp šalių buvo susitarta atlikti rangos darbus bei už juos sumokėti (el. b. 1 t. b. l. 7). Taip pat pateikti perdavimo aktai, sąskaitos faktūros, mokėjimai, kasos pajamų orderio kvitai (el. b. 1 t. b.l. 8-16). Kaip matyti iš ieškinio atsakovė buvo kreipusis į Jonavos rajono apylinkės teismą dėl skolos priteisimo, šis ieškinys buvo patenkintas, sprendimas Kauno apygardos teismo paliktas galioti (el. b. l. 19-22, 46-52, civilinė byla Nr. e2-25-737/2015). Iš 2015-04-30 akcininkų susirinkimo protokolo matyti, kad iš ieškovės direktoriaus pareigų atleistas V. Š. ( el.b. 1 t. b.l. 23-24). Atsakovė 2014-03-14 kreipėsi į Kauno apskrities VPK dėl galimai nusikalstamos veikos padarymo atsakovei V. Š. ir R. D. atžvilgiu (el.b. 1 t. b.l. 65-67). Šie asmenys apklausti liudytojais šioje civilinėje byloje, tačiau atsižvelgiant į jų ypač blogus santykius su atsakove teismas nelaiko jų parodymų objektyviais, juos vertina kritiškai, jais nesivadovauja. Byloje pateikti įrodymai apie nemažus R. D. įsiskolinimus (el.b. 1 t. b.l. 79-96). Iš el. b. 1 t. b.l. 122 matyti, kad 2012-06-25 įsakymu Nr. 12/3 vadybininkas J. P. buvo paskirtas į kasininko pareigas, jam suteikta teisė surašyti ir pasirašyti kasos pajamų orderius. Pateiktos PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo aktas (el.b. 1 t. b.l. 127-172).
 1. Teismo argumentai
 1. Ieškovė UAB „Skaudva“ su ieškiniu kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, prašydamas pripažinti UAB „Bartuva LT“ vadovės N. P. pasirašytus 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 darbų perdavimo aktus bei PVM sąskaitas-faktūras BAR Nr. 024, Nr. 025, BAR Nr. 027 negaliojančiomis ir iš atsakovės UAB „Bartuva LT“ priteisti 18 355,28 Eur sumą, kurią sudaro 17 155,45 Eur be pagrindo įgyta pinigų suma ir 1 199,83 Eur dydžio palūkanos. Atsakovė su ieškiniu nesutinka.
 2. 2013-04-01 ieškovė su atsakove sudarė subrangos sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti visus numatytus statybos darbus, o ieškovė įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovė UAB „Bartuva LT“, vykdydama savo sutartinius įsipareigojimus, atliko sutartus darbus ir, pasirašant darbų perdavimo - priėmimo aktus, perdavė juos užsakovui (ieškovui).
 3. Dėl 2014-03-07 PVM sąskaitos faktūros Nr. BAR Nr. 028 išrašytos pagal 2013-12-18 perdavimo aktą jau yra išspręstas ginčas teisme pagal UAB „Bartuva LT“ ieškinį ieškovei. Jonavos rajono apylinkės teismas 2014-06-04 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino visiškai, o 2015-02-27 galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Dėl šio sprendimo Ieškovas Kauno apygardos teismui pateikė apeliacinį skundą, sprendimas paliktas nepakeistas. Teikdamas ieškinį Jonavos rajono apylinkės teismui, atsakovas UAB „Bartuva LT“ nurodė, jog dėl šiuo metu vyksiančio ikiteisminio (dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, tariamai apmokant PVM sąskaitas-faktūras BAR Nr. 024, Nr. 025, Nr. 027) reikalavimų priteisti skolą pagal šias PVM sąskaitas faktūras kol kas neteikia.
 4. Kauno apskrities VPK Kėdainių rajono PK KPS yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 61-1-00259-14 dėl UAB „Skaudva“ ir R. D. galimai padarytų nusikalstamų veikų, kurios betarpiškai yra susijusios su ieškovės pareikštu ieškiniu. Ikiteisminis tyrimas nagrinėja faktą, kad UAB „Skaudva“ ir R. D. galimai suklastojo dokumentus, kurias tariamai buvo grynais pinigais apmokėtos ginčo PVM sąskaitos faktūros. Dėl nurodytų priežasčių ši civilinė byla buvo sustabdyta, tačiau ikiteisminiam tyrimui nesibaigiant bei tęsiantis, atsižvelgiant į bylų nagrinėjimo terminus šios civilinės bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas.
 5. Tačiau nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinį pareiškė pirmoji, nurodydama, jog PVM sąskaitas-faktūras BAR Nr. 024, Nr. 025, Nr. 027 jau yra apmokėjusi. Teismas nesutinka su ieškovės nurodyta aplinkybe, kad 2014-03-07 PVM sąskaita faktūra Nr. 028 buvo išrašyta už tuos pačius darbus, kaip ir 2013-12-20, 2013-12-23 bei 2013-12-30 PVM sąskaitos faktūros Nr. 24, Nr. 25, Nr. 27, kadangi įrodymų apie tai nepateikta. Ieškovė taip pat nurodo, kad ieškovė darbų pas atsakovę net nebuvo užsakiusi, dėl jų kainos nesitarė, statybviečių nepriėmė, o pati atsakovė jokių darbų neatliko. Pažymėtina tai, kad kai užsakovas atsisako pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktus, tinkamai įvykdęs savo prievolę rangovas gali šiuos aktus pasirašyti vienašališkai, jei mano, kad užsakovas nepagrįstai atsisako juos pasirašyti. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Pabrėžtina, kad vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią, kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo. Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 12 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2A-179-330/2015).Nesutinkant su vienašališkai pasirašytais darbų perdavimo aktais, ieškovei yra suteikta galimybė juos ginčyti. Tačiau tam, kad vienašališkai pasirašyti aktai būtų nuginčyti, ieškovė turi įrodyti jų negaliojimo priežastis. Šiuo atveju, ieškovė savo reikalavimą grindžia tik deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kad jokių darbų ji pas atsakovą užsakinėjęs nebuvo, dėl jų nesitarė ir jų nepriėmė. Įrodymų, patvirtinančių tokius ieškovės teiginius nei į šią, nei į civilinę bylą Nr. e2-25-737/2015 nepateikta. Tuo tarpu pagal bendrąją įstatymo nustatytą įrodinėjimo naštą, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 178 str.).Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris lemia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Kaip jau minėta, ieškovė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas nėra atlikęs darbų pagal 2013-12-20, 2012-13-23 ir 2013-12-30 perdavimo aktus nepateikė, savo reikalavimą bando įrodyti tik keldamas įvairias versijas, nurodydamas savo nuomonę. Pačių PVM sąskaitų faktūrų pasirašymas yra vienas iš darbų atlikimo įrodymų. Ieškovė šias PVM sąskaitas faktūras pasirašė suprasdama, žinodama apie pareigą darbus priimti ir už juos atsiskaityti. Tai konstatuotina ir atsižvcelgiant į tai, kad ji yra verslą vykdanti bendrovė, žino tokio pasirašymo pasekmes. Kitas įrodymas – vienašališkai atsakovės UAB „Bartuva LT“ pasirašyti aktai. Be to, klausimas dėl PVM sąskaitų BAR Nr. 024, Nr. 025, Nr. 027 ir 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 darbų perdavimo aktų teisėtumo ir pagrįstumo jau buvo sprendžiamas Jonavos rajono apylinkės teisme. Teismas sprendime konstatavo, kad: „Atsakovės (UAB „Skaudva“) argumentai, kad už ginčo perdavimo akte nurodytus darbus objektuose sumokėjo 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30 pagal PVM sąskaitas faktūras BAR Nr. 024, 025 ir 027, atmestini kaip nepagrįsti. Išanalizavus minimose sąskaitose nurodytus duomenis nustatyta, kad pagal šias sąskaitas faktūras buvo apmokėta pagal darbų perdavimo aktus 2013/12/20, 2013/12/23 ir 2013/12/30 (1 t. b. l. 38-40). Iš ieškovės pateiktų ir jos vienašališkai pasirašytų perdavimo aktų 2013/12/20, 2013/12/23 ir 2013/12/30 (1 t. b. l. 88-90) nustatyta, kad šiuose perdavimo aktuose nurodyti atliktų darbų adresai nėra įtraukti į ginčo (2013-12-18) perdavimo aktą. Be to, surinkti bylos duomenys (UAB „Eltel Networks” pateikti rašytiniai įrodymai) paneigė atsakovo argumentą, kad 2013-12-18 perdavimo akte nurodyti darbai buvo atlikti vėliau ir atsakovei perduoti 2013-12-20, 2013-12-23 ir 2013-12-30. Atsižvelgiant į tai, atsakovės argumentai, kad ginčo sąskaita yra apmokėta PVM sąskaitomis faktūromis BAR Nr. 024, 025 ir 027, atmestini kaip nepagrįsti“.
 6. Teismų praktikoje pripažįstama taisyklė, jog ginčyti rangos darbų priėmimo-perdavimo aktą gali šalis atsikirtimų į ieškinį forma, tam nebūtina kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl akto pripažinimo negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2010; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1844-264/2015). Taigi Ieškovo argumentai dėl ginčo aktų ir sąskaitų nepagrįstumo teismo jau buvo dalinai išnagrinėti ir dėl jų pasisakyta.
 7. Papildomai pažymėtina, kad UAB „Skaudva“ vadovas V. Š. ir R. D. yra susiję tarpusavio paskoliniais santykiais. Šią aplinkybę nustatė Jonavos rajono apylinkės teismas, sprendime konstatuodamas, kad R. D. ir UAB „Bartuva LT“ santykiai yra konfliktiški, o R. D. gali būti lojalus savo kreditoriui V. Š.. R. D. atžvilgiu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, R. D. dar dirbant įmonėje UAB „Bartuva LT“, antstoliai yra pateikę duomenis apie didelės vertės išieškojimus iš R. D. turto (el. b. 1 t. b.l. 79-96).
 8. Taigi iš šių išdėstytų aplinkybių, bei surinktų įrodymų teismas daro išvadą, kad ieškovės ieškinys, kuriuo prašoma pripažinti priėmimo perdavimo aktus, sąskaitas-faktūras negaliojančiomis ir tuo pagrindu priteisti pinigines lėšas, palūkana yra nepagrįstas byloje surinktais įrodymais bei teisės aktais, todėl atmestinas kaip neįrodytas(CPK 177, 178 str.).
 9. Atmetus ieškinį, iš ieškovės atsakovei priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos 1210 Eur (el. b. 2 t. b. l. 136, 138), (CPK 93 str. 1 d.).
 10. Atmetus ieškinį panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės taikytos 2015-05-27 Kauno apylinkės teismo nutartimi Nr. e2-15357-918/2015 (CPK 150 str.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsniu, 185 straipsniu, 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

7ieškinį atmesti.

8Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones taikytas 2015-05-27 Kauno apylinkės teismo nutartimi Nr. – areštą atsakovei UAB „Bartuva LT“, į. k. 301695892, buveinė ( - ), Kaunas, a. s. Nr. ( - ) AB Šiaulių bankas, priklausančiam kilnojamam ir nekilnojamam turtui pareikšto reikalavimo sumai – 18355,28 Eur (aštuoniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt penki eurai 28 eurocentai). Areštą atsakovo piniginėms lėšoms, esančioms kredito įstaigų sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis, draudimą atsakovui nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti).

9Priteisti atsakovei UAB „Bartuva LT“ į/k 301695892 iš ieškovės UAB „Skaudva“ į/k 157010292 1210 Eur (vieną tūkstantį du šimtus dešimt eurų) už advokato pagalbą.

10Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai