Byla e2-1844-264/2015
Dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovės UAB „Manfula“ ieškinio atsakovei UAB „Envija“, trečiajam asmeniui UAB „Hidroterra, dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Manfula“ ieškinyje prašo pripažinti negaliojančiais UAB „Envija“ 2014 m. lapkričio 25 d. (pasirašytas 2015 m kovo 13 d.) Sutartinio darbo perdavimo ir priėmimo aktą Nr. 2 ir UAB „Envija“ 2014 m. lapkričio mėn. 25 d. Baigiamąjį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą (pasirašytas 2015 m kovo 13 d.), priteisti ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas, iki teismo sprendimo priėmimo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti UAB „Hidroterra“ atlikti mokėjimus pagal UAB „Envija“ 2015 m. kovo 13 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija ENV Nr. 00747, o UAB „Envija“ uždrausti reikalauti iš UAB „Hidroterra“ apmokėjimo pagal UAB „Envija“ 2014 m. lapkričio 25 d. Darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 2, UAB „Envija“ 2014 m. lapkričio 25 d. Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą ir UAB „Envija“ 2015 m. kovo 13 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija ENV Nr. 00747, taip pat atlikti bet kokius kitus veiksmus, kurie susiję šias aktais ir reikalavimo teisės į UAB „Hidroterra“ įgyvendinimu iki tol, kol įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje.

3Ieškinyje nurodo, kad UAB „Manfula“ ir UAB „Hidroterra“ 2013 m. rugpjūčio 19 d. sudarė Projektavimo darbų rangos sutartį Nr. 2013-026-PR, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra dujotiekio, šilumos gamybos ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dujofikacijos, elektrotechnikos, elektroninių ryšių, apsaugos signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, gaisrinės saugos bei ekonominės ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, kurią atlieka kartu su užsakovu, dalių projektavimo darbus, t.y. parengti Statinio projektą (techninį ir darbo projektą). UAB „Envija“ ir UAB „Hidroterra“ 2013 m. rugpjūčio 19 d. pasirašė Projektavimo darbų rangos sutartį Nr. HT13/0819 PP-1, pagal kurią atsakovė kaip projektuotojas įsipareigojo atlikti Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos Jėrubaičių k., Plungės r. plėtros technologijos dalies projektavimo darbus, tai yra parengti Statinio projektą (techninį ir darbo projektą). Tačiau atsakovė darbų pagal sutartį trečiajam asmeniui UAB „Hidroterra“ neatliko. Juos atliko ieškovė. Būtent ieškovė, o ne atsakovė ir perdavė darbus UAB „Hidroterra“. Ieškovės nuomone, ginčijami aktai pažeidžia ieškovės interesus ir gali užkirsti kelią gauti apmokėjimą už atliktus darbus iš UAB „Hidroterra“.

4Ieškinį atsisakytina priimti.

5Civilinis procesas pagrįstas šalių disponavimu joms suteiktomis procesinėmis teisėmis laisva valia. Dispozityvumo principas, be kita ko reiškia, jog civilinė byla gali būti iškelta tik ieškovo iniciatyva, tik jis turi teisę pasirinkti, kokiam asmeniui ar kokiems asmenims reikšti reikalavimus, kokius reikalavimus jam (jiems) reikšti, kokiomis aplinkybėmis grįsti pareikštus reikalavimus, kokiais įrodymais įrodinėti išdėstytas aplinkybes (CPK 13 str.). Teismas neturi įgaliojimų nurodinėti ieškovui, kokius reikalavimus jis turi reikšti, kad ieškinys, teismo nuomone, įgytų prasmę ir galėtų būti patenkintas. Taigi, ieškinio dalyko ir faktinio pagrindo suformulavimas yra ieškovo išimtinė teisė. Tačiau šią teisę jis turi įgyvendinti griežtai laikydamasis proceso įstatymo reikalavimų. Teismas jau pirmojoje civilinio proceso stadijoje turi įsitikinti, ar civilinė byla pagal pareikštą reikalavimą gali būti iškelta. Teismui nustačius, kad nėra bent vienos teisės kreiptis į teismą teigiamos prielaidos ar egzistuoja neigiama prielaida, civilinė byla negali būti iškelta, o iškelta byla turi būti nutraukta (CPK 137 str. 2 d. 1, 3, 4 p., 293 str., 1, 2, 3, 6 p.). Tuo atveju, kai nustatoma, jog ieškovas nesilaikė teisės kreiptis į teismą tinkamo realizavimo sąlygų, galimi dvejopi teisiniai padariniai. Jeigu nustatomas bent vienas CPK 137 straipsnio antrosios dalies įtvirtintas pagrindas, teismas ieškinį turi atsisakyti priimti.

6Paduotu ieškiniu ieškovė prašo pripažinti negaliojančiais vienašališkai atsakovės UAB „Envija“ pasirašytus projektavimo darbų priėmimo – perdavimo aktus pagal atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Hidroterra“ sudarytą 2013 m. rugpjūčio 19 d. Projektavimo darbų rangos sutartį. Ieškinyje nurodo, kad šiuos darbus atliko ieškovė jos sudarytos su UAB „Hidroterra“ 2013 m. rugpjūčio 19 d. Projektavimo darbų rangos sutarties Nr. 2013-026-PR pagrindu, tačiau ieškinyje nėra reiškiamas joks materialinio pobūdžio reikalavimas dėl teisinių santykių, kilusių iš ieškovės ir trečiojo asmens sandorio, ar atsakovei.

7CPK 22 straipsnio 1 dalis numato, kad teismams nagrinėti priskiriami ginčai dėl teisės, kylantys iš civilinių, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių. Ši norma įtvirtina visuotinį ginčų dėl teisės, kylančių iš privatinės teisės reglamentuojamų santykių, priskirtinumą teismui, o tai reiškia, kad visi šie ginčai dėl teisės priklauso teismo kompetencijai. Nagrinėjamu atveju ieškovės ginčijami atliktų darbų aktai laikytini įrodymų šaltiniu apie tai, ar pagal 2013 m. rugpjūčio 19 d. Projektavimo darbų rangos sutartį nurodyti darbai atsakovės buvo atlikti, kada jie buvo atlikti, ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas, kas sutartyje numatytus darbus atliko. Įrodymų nuginčijimas (patvirtinimas) savaime nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, todėl toks reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad reikalavimo, nesukeliančio materialiųjų teisinių padarinių, nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008; 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; kt.).

8Teismų praktikoje pripažįstama, kad ginčyti rangos darbų priėmimo-perdavimo aktą gali šalis atsikirtimų į ieškinį forma, tam nebūtina kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl akto pripažinimo negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2010). Ieškovė nėra atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Hidroterra“ sudarytos 2013 m. rugpjūčio 19 d. sutarties šalis, tam tikrų sutartinių prievolių vykdymo teisėtumas yra sutarties šalių reikalas.

9Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovė pareikštu reikalavimu – pripažinti negaliojančiais atsakovės vienašališkai pasirašytus aktus siekia ginčo teisena nuginčyti įrodymus. Šiam reikalavimui turi būti taikomos civilinio proceso normos, reglamentuojančios įrodymų rinkimą, jų tyrimą bei vertinimą (LR CPK 176 - 185 straipsniai), o ne ieškinio institutas, nes toks reikalavimas negali būti materialinio pobūdžio reikalavimo dalyku atskiroje byloje. Nagrinėjamu atveju ieškovė nenurodo kokias teisines pasekmes jai sukurtų minėtų aktų pripažinimas negaliojančiais bei kokio teisinio rezultato ieškovė siekia pareikšdama tokio pobūdžio reikalavimą. Ieškinio patenkinimo atveju - pripažinus atliktų darbų aktus negaliojančiais, toks teismo sprendimas nesukels ieškovei jokių teisinių pasekmių.

10Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, kad ieškovės ieškinio reikalavimas nėra materialinio pobūdžio reikalavimo dalyku, todėl pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktą ieškinys atsisakytinas priimti ( CPK 137 str. 2 d. 1.)

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsniu, 290–292 straipsniais,

Nutarė

12atsisakyti priimti ieškovės UAB „Manfula“ ieškinį atsakovei UAB „Envija“, trečiajam asmeniui UAB „Hidroterra, dėl vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais.

13Įsiteisėjus šiai nutarčiai, ieškovei grąžinti ieškinį su priedais.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai