Byla A2.6.-16-308/2016
Dėl apie įvykį policijai nepranešė ir pasišalino. Automobilį savo jėgomis atvertė ir nustūmė apie 500 m, jį paliko stovėti prieš tai nuo automobilio nuėmęs ir paslėpęs valstybinius numerius. Nurodė, kad oficialiai automobilis priklauso A. K., tačiau, kaip nurodė M. Č., jis tą automobilį yra nusipirkęs, bet neprisiregistravęs savo vardu. Dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui M. Č., gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuviui, Lietuvos Respublikos piliečiui, teistam, nedirbančiam, gyv. ( - ), viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs M. Č. administracinių teisės pažeidimų bylą

Nustatė

2M. Č. 2015-12-05 apie 13 val. Varėnos r. sav., Gudžių k. neturėdamas teisės vairuoti vairavo transporto priemonę Honda Accord, valstybinis Nr. ( - ), nepasirinko saugaus važiavimo greičio, automobilio nesuvaldė, nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į kapinių tvorą ir apvirto. Eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilis ir kapinių tvora, žmonės nenukentėjo. M. Č. iš eismo įvykio vietos pasišalino nepranešęs apie įvykį policijai.

3Šiais veiksmais M. Č. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 130 str. 1 d. ir 127 str. 2 d. Šiais veiksmais M. Č. pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 127, 222 punktų reikalavimus.

4Įvykio, jo išaiškinimo aplinkybės nurodomos Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariato pareigūnų Vilmanto Skopecko ir Andriaus Kosmano 2015-12-05 ir 2015-12-19 tarnybiniuose pranešimuose, liudytojo Gudžių seniūnijos seniūnaičio V. Š. 2015-12-05 paaiškinime, eismo įvykio vietos schemoje. Byloje yra pateiktos apgadinto automobilio ir kapinių tvoros fotonuotraukos.

5M. Č. 2015-12-19 rašytiniame paaiškinime nurodė, kad 2015-12-05 apie 13 val. važiuodamas keliu Gudžiai-Papiškės automobiliu Honda Accord sprogus galiniam ratui automobilio nesuvaldė, trenkėsi į Gudžių k. kapinių tvorą, o po to automobilis apvirto. Buvo apgadintas tik automobilis ir kapinių tvora. Automobilį vairavo blaivus, tačiau neturėdamas teisės vairuoti, todėl apie įvykį policijai nepranešė ir pasišalino. Automobilį savo jėgomis atvertė ir nustūmė apie 500 m, jį paliko stovėti prieš tai nuo automobilio nuėmęs ir paslėpęs valstybinius numerius. Nurodė, kad oficialiai automobilis priklauso A. K., tačiau, kaip nurodė M. Č., jis tą automobilį yra nusipirkęs, bet neprisiregistravęs savo vardu. Dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi.

6Į teismo posėdį M. Č. neatvyko, jam apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta pasirašytinai. Prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas. Kadangi prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas, byla, vadovaujantis ATPK 272 str. 1, 2 d., nagrinėjama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, pripažįstant, kad asmuo vengia atvykti į bylos nagrinėjimą.

7M. Č. kaltė dėl administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 130 str. 1 d. ir 127 str. 2 d. padarymo yra įrodyta. M. Č. iš eismo įvykio vietos pasišalino nepažymėjęs eismo įvykio vietos, nepranešęs apie įvykį policijai (pažeisdamas Kelių eismo taisykles), kas atitinka ATPK 130 str. 1 d. dispoziciją. Bylos aplinkybės rodo, kad M. Č. sąmoningai pasišalino iš eismo įvykio vietos (atvertė automobilį, jį nustūmė, nuo automobilio nuėmė valstybinius numerius, juos paslėpė). Pasišalinimas iš eismo įvykio vietos šiuo atveju padarytas tyčia, o ne neatsargumu. M. Č. nepasirinko saugaus važiavimo greičio (pažeidė Kelių eismo taisykles), nesuvaldė automobilio ir atsitrenkė į kapinių tvorą. Eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilis ir kapinių tvora (svetimas turtas). Varėnos rajono savivaldybės administracijos Varėnos seniūnijos 2015-12-07 pranešime yra nurodoma, kad 2015-12-05 nuvertus Gudžių k. kapinių tvorą buvo padaryta 500 Eur žala. Byloje nėra duomenų patvirtinančių, kad transporto priemonės Honda Accord, valstybinis Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė eismo įvykio metu buvo apdrausta civilinės atsakomybės draudimu, todėl šioje byloje nesprendžiamas žalos atlyginimo iš draudimo bendrovės klausimas.

8M. Č. ATPK 130 str. 1 d. ir 127 str. 2 d. sankcijose numatytos nuobaudos parenkamos kaip asmeniui, neturinčiam teisės vairuoti transporto priemones.

9M. Č. atsakomybę sunkina aplinkybė, kad pakartotinai padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas. Nors nėra duomenų apie tai, kad už ankstesnį 2015-12-01 vairavimą be teisių M. Č. buvo paskirta administracinė nuobauda, tačiau jo elgesys sąmoningai nesilaikant ir nepaisant Kelių eismo taisyklių laikytinas sunkinančia aplinkybe. Be to, 2015-12-22 išraše (b. l. 11-14), yra užfiksuota, kad M. Č. 2015-12-19 vėl vairavo be teisių, sukėlė eismo įvykį, apgadino svetimą automobilį ir priekabą (duomenų apie priimtą nutarimą nėra). M. Č. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo parašymas „nuoširdžiai gailiuosi“ nelaikytinas nuoširdžiu gailėjimusi.

10Atsižvelgiant į padarytų teisės pažeidimų pobūdį, pažeidėjo asmenybę, į atsakomybę sunkinančią aplinkybę, M. Č. už ATPK 127 str. 2 d. pažeidimo padarymą skiriama bauda, kuri didesnė už sankcijoje numatytos baudos minimumo ir maksimumo vidurkį. M. Č. už ATPK 130 str. 1 d. pažeidimo padarymą taip pat skiriama bauda, kuri didesnė už sankcijoje numatytos baudos minimumo ir maksimumo vidurkį su transporto priemonės Honda Accord, valstybinis Nr. ( - ) konfiskavimu. Vadovaujantis ATPK 33 str. 2 d. M. Č. skirtina galutinė nuobauda, atitinkanti sunkesniojo iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų nuobaudą.

11Transporto priemonė Honda Accord, valstybinis Nr. ( - ) konfiskuojama valstybės nuosavybėn, pripažįstant, kad jos faktinis savininkas yra M. Č.. M. Č. savo paaiškinime yra pripažinęs aplinkybę, kad faktinis transporto priemonės valdytojas ir savininkas yra jis. 2015-12-22 išraše (b. l. 11-14) yra duomenų, kad nuo 2015-12-01 M. Č. faktiškai naudojosi transporto priemone Honda Accord, valstybinis Nr. ( - ). M. Č. įsigijo automobilį, tačiau neužbaigė teisinės registracijos procedūros. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas civilinių bylų, susijusių su civilinės atsakomybės draudimu, teismų praktiką (2010-11-09 nutartyje Nr. 3K-3-448/2010, 2010-11-11 nutartyje Nr. 3K-7-309/2010) yra pasisakęs, kad nustatant transporto priemonės savininką galimybė remtis Transporto priemonių registro duomenimis yra ribota, registro duomenys nesukuria nepaneigiamos nuosavybės teisės prezumpcijos ir nekliudo atsakovui įrodinėti nuosavybės teisių perleidimą kitam asmeniui, t. y. paneigti registro duomenis.

12Vadovaudamasis ATPK 130 str. 1 d., 127 str. 2 d., 287 str. 1 d. 1 p., 30, 302 str., 24, 26 str., 286 str. 3 d., 3022 str., 3024 str. 1, 2 d. teismas

Nutarė

13M. Č. pripažinti padariusį pažeidimus, numatytus ATPK 130 str. 1 d. ir 127 str. 2 d. bei skirti:

14pagal ATPK 130 str. 1 d. (už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos, pažeidžiant Kelių eismo taisykles) 1400 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų eurų) baudą su transporto priemonės Honda Accord, valstybinis Nr. ( - ), identifikavimo Nr. (VIN) ( - ), Transporto priemonių registre registruotos A. K. vardu (faktinis savininkas M. Č.), konfiskavimu,

15pagal ATPK 127 str. 2 d. (už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, nulėmusį svetimo turto apgadinimą) 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą.

16Vadovaujantis ATPK 33 str. 2 d. nuobaudas subendrinti ir paskirti galutinę nuobaudą: 1400 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų eurų) baudą su transporto priemonės Honda Accord, valstybinis Nr. ( - ), identifikavimo Nr. (VIN) ( - ), Transporto priemonių registre registruotos A. K. vardu (faktinis savininkas M. Č.), konfiskavimu.

17Įpareigoti M. Č. atlyginti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 188773873 500 Eur (penkių šimtų eurų) turtinę žalą, kuri buvo padaryta apgadinus Gudžių k. kapinių tvorą. Žala savanoriškai turi būti atlyginta per 2 mėn. (du mėnesius) nuo šio nutarimo įsiteisėjimo dienos.

18Nutarimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per 20 dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai