Byla 2-14933-894/2015
Dėl baudos skyrimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų prašymą suinteresuotiems asmenims Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungai, E. N. dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2Pareiškėjas Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai prašymu prašo skirti baudas suinteresuotiems asmenims Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungai, E. N. už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną.

3Pareiškime nurodė, jog Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 29 d. priėmė sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-1996-329/2014 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų ieškinį pareikštą atsakovams Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungai ir E. N. dėl tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo ir neturtinės žalos atlyginimo. Priimtu sprendimu Kauno apylinkės teismas įpareigojo atsakovus ne vėliau nei per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos laikraščių „Ūkininko patarėjas“ ir „Valstiečių laikraštis“ 3-iuose puslapiuose paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją, priteisė iš atsakovų po 1 Lt ieškovo naudai neturtinei žalai atlyginti, lygiomis dalimis iš atsakovų, ieškovo naudai priteisė bylinėjimosi išlaidas. 2014 m. sausio 29 d. Kauno apylinkės teismo priimtas sprendimas už akių yra įsiteisėjęs, tačiau nei vienas iš suinteresuotų asmenų jo nevykdo. Pareiškėjas 2015 m. kovo 23 d. pateikė prašymą dėl vykdomųjų raštų išdavimo civilinėje byloje Nr. 2-1996-329/2014. Kauno apylinkės teismas 2015 m. kovo 26 d. išdavė vykdomuosius raštus dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų išieškojimo. Šiuo metu vykdomieji raštai yra perduoti antstoliui vykdyti, tačiau suinteresuoti asmenys iki šiol nėra įvykdę Kauno apylinkės teismo sprendimo dėl tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo. Dėl šios priežasties pareiškėjas teikia šį prašymą dėl baudos skyrimo suinteresuotiems asmenims (3-4 b.l.).

42015-06-04 teisme gautas atsiliepimas, kurį pasirašė Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos pirmininkė E. N.. Iš atsiliepimo turinio matyti, jog atsiliepimą teikia abu suinteresuotieji asmenys (11-13 b. l.). Atsiliepimu suinteresuotieji asmenys prašo atmesti pareiškėjo prašymą ir neskirti baudos. Atsiliepime nurodoma, jog Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. sprendimas už akių buvo priimtas jiems nežinant ir nedalyvaujant bei nespėjus pateikti atsiliepimo į ieškinį. Suinteresuoti asmenys teikė prašymą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo civ. byloje Nr. 2-1996-329/2014, tačiau 2014 m. kovo 12 d. nutartimi teismas atsisakė priimti suinteresuotų asmenų pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Suinteresuoti asmenys apskundė šią nutartį apeliacine tvarka. Nurodoma, jog jie neturi teisinių žinių ir teisinio išsilavinimo, todėl nesuprato, kada Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. sprendimas už akių įsiteisėjo ir kokiu būdu suinteresuoti asmenys turi įvykdyti teismo sprendimą. Suinteresuotiems asmenims nebuvo išaiškinta sprendimo įvykdymo tvarka. Suinteresuoti asmenys mano, jog pareiškėjas kelia visiškai naują reikalavimą, kuris nebuvo išreikštas kartu su ieškiniu, taigi jie nebuvo informuoti apie Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. sprendimo už akių neįvykdymo pasekmes ir negalėjo jų numatyti, kadangi išnagrinėjus civilinę bylą, nauji reikalavimai tuo pačiu pagrindu tarp tų pačių šalių nėra galimi. Suinteresuoti asmenys laiko, jog pareiškėjas savo pareikštu prašymu akivaizdžiai siekia ne Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. sprendimo už akių įvykdymo, bet pasipelnyti suinteresuotų asmenų atžvilgiu. Nurodo, jog būtina įvertinti ir realią suinteresuotų asmenų galimybę įvykdyti teismo nutartį dėl baudos skyrimo. Pažymi, kad suinteresuotų asmenų turtinė padėtis yra sunki, nei vienas iš atsakovų neturi piniginių lėšų. Dėl šios priežasties baudos skyrimas suinteresuotų asmenų atžvilgiu būtų tik formalus, kadangi pareiškėjas negalėtų išieškoti realių piniginių lėšų iš suinteresuotų asmenų.

52015-07-17 teisme gautas atsakovų prašymas atidėti bylos nagrinėjimą 30 dienų (26 b.l.). Nurodoma, kad „Šiuo metu teismui yra rengiamas prašymas dėl proceso termino atnaujinimo, tačiau susirgus advokatui šiuo metu pateikti prašymo negalime“. Atsakovai savo prašyme nenurodė nei kokioje byloje, nei dėl kokio proceso termino atnaujinimo yra rengiamas prašymas. Todėl teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad minėtas prašymas gali turėti įtakos civilinėje byloje Nr. 2-14933-894/2015 nagrinėjamo prašymo skirti baudas suinteresuotiems asmenims Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungai, E. N. už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną nagrinėjimui. Suinteresuoti asmenys taip pat nepateikė atstovavimo su advokatu sutarties. Nepateikti įrodymai, patvirtinantys prašyme nurodytas aplinkybes, t.y. kad yra rengiamas prašymas dėl proceso termino atnaujinimo bei kad suinteresuotų asmenų prašymą rengiantis advokatas susirgo. Įvertinęs nurodytas aplinkybes bei vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 7 straipsniu, teismas prašymo atidėti teismo posėdį netenkina ir nagrinėja bylą iš esmės.

6Prašymas tenkintinas.

7Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad 2014-01-29 Kauno apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-1996-329/2014. Teismas nusprendė įpareigoti atsakovą Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungą, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos laikraščių „Ūkininko patarėjas“ ir „Valstiečių laikraštis“ 3-iuose puslapiuose, įprastu šiuose žiniasklaidos leidiniuose naudojamu šriftu paskelbti tokio turinio paneigimą: „Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos paskleista informacija, esą Žemės ūkio rūmai savo veikloje nesilaiko teisės aktų reikalavimų, neteisėtai naudoja ir švaisto valstybės lėšas, neteisėtai iš darbo atleidžia darbuotojus, vadovybei moka nepagrįstus didžiulius atlyginimus ir slepia informaciją apie Žemės ūkio rūmų veiklą nuo savo narių, neatitinka tikrovės“; įpareigoti atsakovę E. N., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo laikraščiuose „Ūkininko patarėjas“ ir „Valstiečių laikraštis“ įprastu šiuose žiniasklaidos leidiniuose naudojamu šriftu paskelbti tokio turinio paneigimą: „E. N. paskleista informacija, esą Žemės ūkio rūmai savo veikloje nesilaiko teisės aktų reikalavimų, neteisėtai naudoja ir švaisto valstybės lėšas, neteisėtai iš darbo atleidžia darbuotojus, vadovybei moka nepagrįstus didžiulius atlyginimus ir klastoja dokumentus, neatitinka tikrovės“.

8Suinteresuotų asmenų atsiliepime nurodoma, jog jie neturi teisinių žinių ir teisinio išsilavinimo, todėl nesuprato, kada Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. sprendimas už akių įsiteisėjo ir kokiu būdu suinteresuoti asmenys turi įvykdyti teismo sprendimą. Teismas šiuos argumentus laiko nepagrįstais. Pagal Konstitucijos 7 straipsnio 3 dalį įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Pažymėtina, jog nei vienas iš atsakovų civilinėje byloje Nr. 2-1996-329/2014 nesikreipė dėl sprendimo išaiškinimo, nors tokią procesinę teisę turėjo (CPK 278 str.). Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Teismas yra valdžios institucija, todėl teismo sprendimas ar kitoks procesinis dokumentas yra visuotinai privalomas valstybės valdžios aktas. Pirmosios instancijos teismo sprendimai įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu sprendimas nėra apskųstas. Tuo atveju, kada paduotas apeliacinis skundas, sprendimas, jeigu jis nėra panaikintas, įsiteisėja apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą, o apeliacinės instancijos teismo nutartis ar naujas sprendimas įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos (CPK 279 str. 1 d). Įsiteisėjęs sprendimas turi būti vykdomas. Teismo sprendimo, įpareigojančio paneigti tikrovės neatitinkančius duomenis, žeminančius asmens garbę ir orumą, nevykdymas sukelia teisines pasekmes, numatytas CK 2.24 straipsnio 7 dalyje. Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu nevykdomas teismo sprendimas, įpareigojantis paneigti tikrovės neatitinkančius duomenis, žeminančius asmens garbę ir orumą, teismas nutartimi gali išieškoti iš atsakovo baudą už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną. Baudos dydį nustato teismas. Ji yra išieškoma ieškovo naudai, nepaisant neturtinės žalos atlyginimo.

92014-01-29 Kauno apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1996-329/2014 įsiteisėjo 2014-06-18. Atsakovai privalėjo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo 2014-06-18, t.y. ne vėliau kaip iki 2014-07-18 teismo sprendime nurodytu būdu paskelbti teismo sprendime nurodyto turinio informacijos paneigimą. Nei vienas iš atsakovų į bylą nėra pateikęs įrodymų, jog iki pareiškėjo kreipimosi į teismą, ar po to būtų įvykdę įsiteisėjusiu teismo sprendimu jiems nustatytą įpareigojimą.

10Teismo vertinimu, aplinkybė, jog 2014-01-29 Kauno apylinkės teismo sprendime už akių, priimtame civilinėje byloje Nr. 2-1996-329/2014, nebuvo nurodyta, kokio dydžio bauda atsakovams bus skiriama, jeigu jie per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo, nepašalina sprendimo nevykdymo pasekmių, numatytų Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 7 dalyje.

11Teismas nesutinka su atsakovų pateiktu Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 7 dalies interpretavimu, jog vadovaujantis šiuo straipsniu bauda skiriama išimtinai tik visuomenės informavimo priemonėms. Sistemiškai aiškinant Civilinio kodekso 2.24 straipsnį, spręstina, jog bauda už teismo sprendimo, įpareigojančio paneigti tikrovės neatitinkančius duomenis, žeminančius asmens garbę ir orumą, nevykdymą yra skiriama asmeniui, kuris buvo paskleidęs tikrovės neatitinkančius duomenis, ir kuris, būdamas atsakovu byloje, neįvykdė įsiteisėjusio teismo sprendimo, įpareigojančio šiuos duomenis paneigti.

12Teisinis pagrindas kreiptis dėl sankcijų, numatytų Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 7 dalyje, atsakovams pritaikymo atsirado pasibaigus 2014-01-29 Kauno apylinkės teismo sprendime už akių, priimtame civilinėje byloje Nr. 2-1996-329/2014, nurodytam sprendimo įvykdymo terminui. Todėl teismas nepagrįstu laiko atsiliepime nurodytą argumentą, kad ieškovas kelia visiškai naują ieškinyje nenurodytą materialinį reikalavimą.

13Suinteresuoti asmenys atsiliepime nurodo, kad jų turtinė padėtis yra sunki, tačiau jokių nurodytą aplinkybę patvirtinančių įrodymų nepateikia. Spręstina, kad suinteresuoti asmenys jokių konkrečių baudos dydžio nustatymo bei jos mažinimo kriterijų nenurodė.

14Teismo vertinimu, nepagrįstas ilgas delsimas tinkamai įvykdyti teismo sprendimą daro žalą ieškovui Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams. Iš atsakovų teismo sprendimu buvo priteista neturtinės žalos, patirtos dėl paskelbtų tikrovės neatitinkančių ir ieškovo garbę ir orumą žeminančių žinių, atlyginimas. Atsakovams tinkamai nepaneigiant paskelbtų tikrovės neatitinkančių ir ieškovo garbę bei orumą žeminančių žinių, yra pažeidžiamos Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų teisės ir teisėti interesai. Kita vertus, įvertintina tai, kad byloje pareiškėjas nepateikė įrodymų apie sunkius padarinius, kurie būtų atsiradę dėl delsimo paneigti tikrovės neatitinkančias ir ieškovo garbę bei orumą žeminančias žinias.

15Įvertinus aukščiau nurodytus motyvus bei aplinkybę, jog atsakovai net po Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų kreipimosi į teismą dėl baudos už sprendimo nevykdymą priteisimo neišspausdino paneigimų, taip pat įvertinus ieškovui priteistos neturtinės žalos dydį – 1,00 Lt, tai, kad nei Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga, nei E. N. nepriskirtini prie verslo subjektų bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, iš kiekvieno atsakovo priteistina po 1 Eur už kiekvieną pradelstą dieną. Baudos skaičiavimo termino pradžia yra sekanti diena po teismo nustatyto termino paskelbti informacijos paneigimą pabaigos, t.y. 2014-07-19. Atsakovams bauda skaičiuotina nuo 2014-07-19 iki 2015-07-20 (teismo nutarties priėmimo dienos), t. y. už 367 dienas. Iš viso iš Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos ir iš E. N. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams priteistina po 367,00 Eur.

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

17Įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis CPK 290 str.; CK 2.24 str. 7 d., teismas

Nutarė

18Prašymą patenkinti.

19Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams, kodas 135199748, buveinės adresas K. Donelaičio g. 2, LT-44213, Kaunas, a.s. ( - ), DNB bankas, iš atsakovo Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos, kodas 190739351, buveinės adresas K. Donelaičio g. 2, LT-44213, Kaunas, 367,00 Eur (trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai) baudą.

20Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams, kodas 135199748, buveinės adresas K. Donelaičio g. 2, LT-44213, Kaunas, a.s. ( - ), DNB bankas, iš atsakovės E. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 367,00 Eur (trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai) baudą.

21Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, padavus skundą Kauno apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai prašymu prašo skirti... 3. Pareiškime nurodė, jog Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 29 d. priėmė... 4. 2015-06-04 teisme gautas atsiliepimas, kurį pasirašė Lietuvos jaunųjų... 5. 2015-07-17 teisme gautas atsakovų prašymas atidėti bylos nagrinėjimą 30... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad... 8. Suinteresuotų asmenų atsiliepime nurodoma, jog jie neturi teisinių žinių... 9. 2014-01-29 Kauno apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.... 10. Teismo vertinimu, aplinkybė, jog 2014-01-29 Kauno apylinkės teismo sprendime... 11. Teismas nesutinka su atsakovų pateiktu Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 7... 12. Teisinis pagrindas kreiptis dėl sankcijų, numatytų Civilinio kodekso 2.24... 13. Suinteresuoti asmenys atsiliepime nurodo, kad jų turtinė padėtis yra sunki,... 14. Teismo vertinimu, nepagrįstas ilgas delsimas tinkamai įvykdyti teismo... 15. Įvertinus aukščiau nurodytus motyvus bei aplinkybę, jog atsakovai net po... 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 17. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis CPK 290 str.; CK 2.24... 18. Prašymą patenkinti.... 19. Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams, kodas... 20. Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams, kodas... 21. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...