Byla 2-584-601/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Rasai Juronienei, Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovės atstovui adv. S. B., atsakovės atstovams adv. K. J., direktoriui V. Č.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Langų stilius“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Via Baltica dvaras“ su trečiuoju asmeniu uždarąja akcine bendrove „Agentus“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo UAB „Via Baltica dvaras“ 391 441,56 Lt (113 369,31 Eur) skolos už atliktus statybos darbus bei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo (t. 1, b. l. 56-62, t. 3, b. l. 107-111).

4Nurodo, kad ieškovė ir atsakovė 2012 m. rugpjūčio 30 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. LS 12-08-30 (toliau – sutartis Nr. 1) ir 2012 m. spalio 8 d. statybos rangos sutartį Nr. LS 12-10-08 (toliau – sutartis Nr. 2) bei 2012 m. spalio 8 d. susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – papildomas susitarimas). Statybos darbų objektas - ( - ) kapitalinis remontas. Vykdant sutartinius įsipareigojimus, ieškovė atliko statybos darbus ir laikotarpiu 2012-12-04 – 2013-04-23 pateikė atsakovei apmokėjimui šešias PVM sąskaitas faktūras 863 641,56 Lt sumai (išrašytas atliktų darbų aktų pagrindu), kurių atsakovė liko neapmokėjusi 391 441,56 Lt (yra atlikusi mokėjimų už 472 200 Lt sumą). Atsakovė vengė priimti atliktus darbus pagal jai pateiktus atliktų darbų aktus, todėl ieškovė daugumą jų pasirašė vienašališkai (išskyrus atliktų darbų aktą Nr. 3 – 291 897,98 Lt sumai ir Nr. 4 – 191 376,02 Lt sumai, kuriuos atsakovės direktorius pasirašė). Pretenzijų dėl atliktų darbų ieškovė nėra gavusi.

5Atsakovės atstovai nurodo, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, t. y. 13 676 Lt, nes pripažįsta, jog ieškovė atliko darbų už 485 876 Lt, o sumokėta yra 472 200 Lt. Atsakovė pripažįsta, kad ieškovė atliko darbus: 1) pagal atliktų darbų aktą už 2012 m. spalio mėnesį 2 602 Lt sumai (4 pozicija – sienų paruošimas, glaistymas, dažymas; t. 1, b. l. 69), 2) pagal atliktų darbų aktą Nr. 3 už 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėnesius 291 897,98 Lt sumai (t. 1, b. l. 80), 3) pagal atliktų darbų aktą Nr. 4 už 2013 m. balandžio mėnesį 191 376,02 Lt sumai (t. 1, b. l. 110). Pagal kitus atliktų darbų aktus darbai nebuvo priimti, kadangi jie buvo nekokybiški arba iš viso nebuvo atlikti. Taip pat nurodo, kad: 1) ieškovė nepagrįstai prašo priteisti pinigus už papildomus darbus, (2012 m. gruodžio 25 d. aktas – 17 612,40 Lt; 2012 m. lapkričio 23 d. aktas Nr. 2 – 8 479,88 Lt; 2013 m. vasario 25 d. aktas Nr. 4 – 23 818,29 Lt), išskyrus 2 602 Lt sumą, kurią atsakovė sutinka apmokėti, nes ieškovė nebuvo gavusi sutikimo šiems darbams; 2) ieškovės 2012 m. lapkričio 23 d. atliktų darbų akte Nr. 2 „šildymo darbai ir medžiagos“ (t. 1, b. l. 73) nurodomi darbai (darbų vertė – 38 091,90 Lt) dubliuojasi su ieškovės 2013 m. sausio 25 d. akte Nr. 3 „montavimo darbai su medžiagomis“ (t. 1, b. l. 80) nurodytais darbais (darbų vertė - 291 897,98 Lt), kuriuos atsakovė yra priėmusi; 3) ieškovės 2013 m. vasario 25 d. atliktų darbų akte Nr. 4 „el. apšvietimo tinklai“ (t. 1, b. l. 104) nurodomi darbai (darbų vertė – 6 662,85 Lt) dubliuojasi su ieškovės 2013 m. balandžio mėn. akte Nr. 4 „elektros apšvietimo tinklai ir elektros jėgos tinklai“ (t. 1, b. l. 110) nurodytais 10 punkte darbais (darbų vertė – 191 376,02 Lt), kuriuos atsakovė yra priėmusi; 4) ieškovė nepagrįstai nurodo atlikusi: - lauko ir vidaus darbus (52 800,70 Lt) pagal 2011-11-23 aktą Nr. 2 (t. 1, b. l. 72), - gaisrinės signalizacijos darbus (9 733 Lt) pagal 2013-01-25 aktą Nr. 3 (t. 1, b. l. 89-90), - vėdinimo sistemos darbus (1 457,31 Lt) pagal 2013-01-25 aktą Nr. 3 (t. 1, b. l. 94), su vėdinimo sistemos montavimu susijusius mūro darbus (7 649,68 Lt) pagal 2013-01-25 aktą Nr. 3 (t. 1, b. l. 95), minėtiems darbams pagal 2013-01-25 aktą Nr. 3 (t. 1, b. l. 96) panaudojo medžiagų už 8 588,18 Lt, - nuogrindos darbus (13 262,67 Lt) pagal 2013-02-25 aktą Nr. 4 (t. 1, b. l. 105), - ūkio-buities nuotekų sistemos darbus (19 559,57 Lt) pagal 2013 m. balandžio mėn. aktą Nr. 5 (t. 1, b. l. 113-114), - šalto vandentiekio sistemos darbus (22 513,20 Lt) pagal 2013 m. balandžio mėn. aktą Nr. 6 (t. 1, b. l. 115), nes šiuos darbus atliko atsakovės 2013 m. gegužės 10 d. sutarties pagrindu pasamdyta UAB „Agentus“; 5) ieškovė nepagrįstai prašo priteisti už medžiagas (12 755,99 Lt) pagal 2013 m. balandžio 25 d. aktą Nr. 7, nes atsakovė šių medžiagų negavo, ką pažymėjo ant šio akto (t. 1, b. l. 116).

6Nurodo, kad turi būti vadovaujamasi 2012 m. spalio 8 d. statybos rangos sutartimi Nr. 10/08 (t. 2, b. l. 39-41), kuri pakeitė prieš tai buvusias sutartis (2012-08-30 Nr. LS 12-08-30 ir 2012-10-08 Nr. LS 12-10-08), nes objekto kapitalinis remontas buvo iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Pagal šios sutarties 5.1 punktą atlikti darbai perduodami ir priimami užbaigus darbus, pasirašant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą (t. 2, b. l. 40), t. y. ne kas mėnesį priiminėjant atliktus darbus, o juos visus užbaigus, todėl ieškovė nepagrįstai kiekvieną mėnesį pateikinėjo atsakovei atliktų darbų aktus. Ieškovė prašo apmokėti už darbus, kurie sąmatoje nenumatyti, pagal sąmatą visi darbai apmokėti.

7Trečiasis asmuo UAB „Agentus“ ginčą palieka spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad 2013 m. gegužės 10 d. tarp jo ir atsakovės buvo sudaryta darbų ir įrangos bei baldų pirkimo sutartis, kuria buvo įsipareigota atlikti ( - ) kapitalinio remonto darbus. Darbai buvo atlikti ir perduoti atsakovei. Kokius darbus atliko ieškovė, nurodyti negali.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2012 m. rugpjūčio 30 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. LS 12-08-30 (toliau – sutartis Nr. 1) bendrastatybiniams darbams atlikti (sutarties kaina – 502 025 Lt). 2012 m. spalio 8 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. LS 12-10-08 (toliau – sutartis Nr. 2) lokalinėje sąmatoje Nr. 12-09-19 nurodytiems darbams (sutarties kaina – 572 460,06 Lt; t. 3, b. l. 112) bei susitarimą dėl papildomų darbų – atlikti dvaro oranžerijos (kupolo) sutvirtinimo darbus (sutarties kaina – 25 285,68 Lt). 2012 m. spalio 8 d. sudaryta kita statybos darbų rangos sutartis Nr. 10/08 (su Europos Sąjungos Kaimo plėtros fondo ženklu; t. 2, b. l. 39-41; toliau – sutartis Nr. 3) tiems patiems darbams atlikti kaip ir pirmosios sutartys tik darbų kainą nurodant 1 917 546,20 (su PVM). Prie šios sutarties pridėta 2012 m. spalio 8 d. lokalinė sąmata (t. 2, b. l. 42) analogiška 2012 m. rugsėjo 19 d. lokalinei sąmatai. 2013 m. sausio 25 d. susitarimu Nr. 2 sutartimi Nr. 3 prisiimtų įsipareigojimų įvykdymas pratęstas iki 2013 m. balandžio 30 d. (t. 2, b. l. 153).

10Atsakovė, vertinant atliktų darbų priėmimo tvarką, remiasi tik sutartimi Nr. 3 (5.1 punktas), nurodydama, kad ši sutartis pakeitė iki jos buvusias sutartis, todėl atlikti darbai galėjo būti perduodami tik juos visus užbaigus. Teismas nesutinka su tokia atsakovės argumentacija. Sutarties Nr. 3 5.1 punkte numatyta, kad „atlikti darbai perduodami ir priimami užbaigus darbus, pasirašant aliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, užsakovui patikrinus atliktų darbų kokybę“. Sutarčių Nr. 1 ir Nr. 2 8.1 punktuose numatyta, kad „atlikti darbai priimami etapais. Per kiekvieną kalendorinį mėnesį atlikti statybos darbai priimami pasirašant atliktų darbų aktą <...>“. Susitarimo dėl papildomų darbų 2.5 punkte numatyta, kad „rangovo atlikti darbai pagal šį susitarimą priimami vieną kartą, pabaigus darbus. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atliktų darbų akto gavimo dienos arba priima visus perduodamus darbus ir pasirašo atliktų darbų aktą <...>“. Teismas sprendžia, kad sutartyje Nr. 3 atliktų darbų priėmimo tvarka nėra pakankamai aiški, suteikianti šalims ją savaip interpretuoti, todėl nustatant, koks gi buvo tikrasis šalių susitarimas (valia) dėl atliktų darbų perdavimo ir priėmimo, būtina vadovautis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (CK 6.193 str.). Visų pirma, pažymėtina, kad nėra pagrindo spręsti, jog sutartis Nr. 3, panaikino (pakeitė) iki jos buvusius susitarimus, nes tai nenumatyta sutartyje ir duomenų, kad iki jos buvusios sutartys nutrauktos, nėra. Tikėtina, kad sutartis Nr. 3 buvo sudaryta tik tam, kad ji būtų pateikta Nacionalinei mokėjimo agentūrai su nurodyta sutarties kaina, pagal kurią buvo atrinktas rangovas (ieškovė), t. y. šios sutarties esminis momentas buvo sutarties kainos parodymas, neakcentuojant (kaip matyti) kitų sutarties sąlygų (jas nurodant labai abstrakčiai). Antra, paprastai tarp šalių, esant didelės apimties statybos darbams, atlikti darbai priimami etapais, kas labiau užtikrina užsakovo interesų apsaugą, leidžia užsakovui laiku pastebėti darbų trūkumus. Trečia, ieškovė atliktus darbus perdavinėjo kiekvieną mėnesį, o atsakovė dėl to nereiškė pretenzijų (nenurodė, jog nepagrįstai pateikiami atliktų darbų aktai, nes visi darbai dar nepabaigti), išskyrus, atsisakymą juos pasirašyti. Ketvirta, atliktų darbų aktus pasirašinėjo atsakovo atstovas techninės priežiūros vadovas J. L.. Penkta, atsakovės direktorius taip pat pasirašė du atliktų darbų aktus ir vieną iš dalies (dėl papildomų darbų), o kai kuriuose atliktų darbų aktuose, jų nepasirašydamas (Nr. 4) (t. 2, b. l. 67-69), taip pat pranešime (t. 2, b. l. 65-66) nurodydavo motyvus nesusijusius su tuo, jog turi būti pateiktas vienas atliktų darbų aktas, t. y. nesiekė, jog būtų pasirašytas vienas atliktų darbų aktas užbaigus darbus. Šešta, atsakovė, sudariusi sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Agentus“ (iš esmės dėl statybos darbų tęsimo), iš jo darbus priėmė pagal kelis atliktų darbų aktus (t. 2, b. l. 51, 53). Septinta, statybos eigoje vykusių susirinkimų metu (2013 m. sausio 9 d. ir 2013 m. vasario 18 d.) buvo sprendžiami atsakovės neatsiskaitymo su ieškove klausimai, t. y. nebuvo keliamas klausimas, jog už atliktus darbus dar atsiskaitymo terminai nėra suėję (t. 2, b. l. 180-182). Aštunta,

11kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai (CK 6.193 str. 4 d.). Devinta, atsakovė tik teisminio nagrinėjimo metu ėmė tvirtinti, jog turėjo būti atlikti darbai perduoti tik juos užbaigus. Taigi, teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad tikrieji šalių ketinimai (susitarimas) buvo atliktus darbus perduoti etapais, o ne kaip atliktų darbų rezultatą (surašant vieną galutinį atliktų darbų aktą), išskyrus susitarimą dėl papildomų darbų, kuriame buvo aiškiai susitarta, jog atlikti darbai priimami vieną kartą, pabaigus darbus.

12Ginčo esmė – nustatyti, ar pagal ieškovės vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus darbai buvo atlikti, ar jie buvo numatyti sutartyse, ar už šiuos darbus neprašoma apmokėti du kartus.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies. Rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo–perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo–perdavimo akto požymius. Iš CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatų akivaizdu, kad priėmimo perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas. Pagal CK straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti. Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra specialioji, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiams kaip priemonė, užkertanti galimybę užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Žyma apie atsisakymą pasirašyti, įrašyta akte, atskleidžia priežastis, dėl kurių aktas pasirašomas vienašališkai, tačiau tokios žymos nebuvimas nelemia akto negaliojimo. Esant vienašališkai pasirašytam aktui, užsakovui neginčijant atsisakymo jo pasirašyti, atsisakymo pasirašyti aktą faktas gali būti nustatytas ne aktu, o kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Esant nustatytoms aplinkybėms, kad ginčo darbai buvo atlikti ir perduoti, užsakovui pripažinus, kad rangovas jam pateikė darbų perdavimo aktus, tačiau užsakovas jų nepasirašė, žymos apie nepasirašymą nebuvimas negali būti vertinamas kaip kliūtis tokius aktus kvalifikuoti pasirašytais vienašališkai, sukeliančiais užsakovo pareigą įvykdyti priešpriešines prievoles pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013.).

14Nustatyta, kad ieškovė kiekvieną mėnesį pateikinėjo atsakovei atliktų darbų aktus, kurių atsakovė (jos direktorius) dėl nežinomų priežasčių nepasirašydavo, todėl juos vienašališkai pasirašydavo ieškovė. Atsakovė (jos direktorius) yra pasirašiusi ir pripažįsta, kad ieškovė atliko darbus: 1) pagal atliktų darbų aktą už 2012 m. spalio mėnesį 2 602 Lt sumai (4 pozicija – sienų paruošimas, glaistymas, dažymas; t. 1, b. l. 69), 2) pagal atliktų darbų aktą Nr. 3 už 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėnesius 291 897,98 Lt sumai (t. 1, b. l. 80), 3) pagal atliktų darbų aktą Nr. 4 už 2013 m. balandžio mėnesį 191 376,02 Lt sumai (t. 1, b. l. 110). Ieškovės vienašališkai pasirašytuose aktuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 yra pasirašęs atsakovės atstovas techninis prižiūrėtojas J. L., o vienašališkai pasirašytuose aktuose Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7 yra tik atsakovės (jos direktoriaus) įrašai, jog „darbų nepridavė, nėra sutarties, nepateikta sąmata, šių medžiagų negavau“ (t. 1, b. l. 113-116). Teismas sprendžia, kad ieškovės vienašališkai pasirašyti aktai, kuriuose atsakovė (jos direktorius) nepasirašė ir nepateikė dėl jų pretenzijų, laikytini tinkamais dokumentais, galinčiais patvirtinti ieškovės atliktus darbus. Tačiau teismui kelia abejonių, ar vienašališkai pasirašytuose atliktų darbų aktuose nurodyti darbai (medžiagos) nesidubliuoja su atsakovo pasirašytais atliktų darbų aktais, dėl kurių ginčo nėra, ar atlikti tie darbai, dėl kurių buvo tartasi, ar yra pakankamas pagrindas tikėti, jog tokie darbai buvo atliekami. Nagrinėjamu atveju, įrodymai, kurie galėtų patvirtinti atliktų darbų faktą, yra atliktų darbų aktuose pasirašę atsakovo atstovai (jos direktorius, techninės prižiūros vadovas J. L.), statybos darbų žurnalas, tačiau pastebėta, kad atliktų darbų aktuose nurodomi darbai kai kuriais atvejais nesutampa su statybos žurnale nurodomais darbais (tiek laiko atžvilgiu, tiek darbų aprašymu, tiek kiekiu), liudytojas techninės priežiūros vadovas, kuris pasirašinėjo žurnale už atliktus darbus, negalėjo paaiškinti neatitikimų bei nurodė, kad kai kuriuose atliktų darbų aktuose (pvz.: Nr. 3, suma – 6 586,01 Lt, Nr. 4, suma – 6 662,85 Lt) nurodyti darbai sutampa su kituose aktuose nurodytais darbais (Nr. 4, suma – 191 376,02 Lt), taip pat pastebėta, kad statybos žurnale yra daug akivaizdžių taisymų (tiek mato vienetuose, tiek kiekiuose, tiek priimtų darbų kiekiuose). Taigi, atsižvelgiant į esančius prieštaravimus, neaiškumus dokumentuose, teismas, nustatinėdamas atliktų darbų faktą ir kiekius, negali remtis išimtinai vienu ar kitu įrodymu. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

15Dėl papildomų darbų.

16Atliktų darbų aktuose už 2012 m. spalio mėn. (be numerio; t. 1, b. l. 69, suma – 17 612,40 Lt), Nr. 2 (t. 1, b. l. 74, suma – 8 479,88 Lt) ir Nr. 4 (t. 1,b. l. 106, suma – 23 818,29 Lt) nurodyta, jog atlikti papildomi darbai. Pagal sutartis Nr. 1 ir Nr. 2 papildomi darbai – tai darbai, išimtinai susiję su užsakovo raštu pateiktu sprendimu pakeisti sutartyje (sąmatoje) nurodytas medžiagas <...> (sutarčių 1.2.5 p.). Ieškovės buvęs vadovas J. M., teismo posėdžio metu, nurodė, kad dėl papildomų darbų buvo tartasi žodžiu. Atsakovė nesutinka apmokėti už šiuos papildomus darbus, nes dėl jų nebuvo susitarta, išskyrus 2 602 Lt (plius PVM, viso 3 148,42 Lt) už sienų paruošimą, glaistymą, dažymą pagal atliktų darbų aktą už 2012 m. spalio mėn. (be numerio). Teismas sprendžia, kad atsakovės atsisakymas mokėti už papildomus darbus, jeigu jie ir atlikti, yra pagrįstas, nes dėl tokių darbų turėjo būti rašytinis atsakovės sprendimas (sutikimas). Rizika dėl papildomų darbų, atliktų be atsakovės rašytinio sutikimo, apmokėjimo/neapmokėjimo šiuo atveju tenka ieškovei. Teisinio pagrindo reikalauti atlyginimo už šiuos darbus nėra. Taigi, dėl papildomų darbų ieškovės prašoma priteisti suma mažintina 46 762,15 Lt/13 543,25 Eur (17 612,40 – 3 148,42 + 8 479,88 + 23 818,29).

17Dėl atliktų darbų aktuose nurodomų darbų pasikartojimo.

18Atsakovė nurodo, kad atliktų darbų aktuose Nr. 3 (suma 291 897,98 Lt) ir Nr. 4 (suma – 191 376,02 Lt) nurodyti darbai, kurie atsakovės yra priimti (dėl jų nėra ginčo), sutampa su kituose atliktų darbų aktuose nurodytais darbais.

19Nustatyta, kad 2013 m. sausio 25 d. surašytas atliktų darbų aktas Nr. 3 (suma – 291 897,98 Lt) už 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėn. darbus – radiatorinis šildymas, šildymo punkto su medžiagomis ir automatika įrengimas. Byloje taip pat pateiktas atliktų darbų aktas Nr. 2 (suma – 38 091,90 Lt) už lapkričio mėn. darbus – šildymo darbai ir medžiagos. Pagal statybos darbų žurnalą darbai, susiję su šildymu, buvo atliekami tiek lapkričio, tiek gruodžio, tiek sausio mėnesiais, tačiau darbų kiekiai žurnale su akivaizdžiais taisymais (pvz.: 2012-11-14 darbų - kolektorinių spintų su kolektoriais montavimas – kiekiai užtušuoti, o šie darbai jau su nurodytais kiekiais nurodomi kaip atlikti 2012 m. gruodžio 27-28 d.). Pagal atliktų darbų aktą Nr. 3 yra priimta labai didelis kiekis darbų (už didelę sumą), nors toks darbų kiekis pagal statybos darbų žurnalą nesusidaro. Taigi, teismas sprendžia, jog nei ieškovei, nei atsakovei neginčijant atliktų darbų pagal aktą Nr. 3, kuris buvo teikiamas Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateisinant gaunamas lėšas, labiausiai tikėtina, kad visi ieškovės atlikti darbai, susiję su šildymu, buvo įtraukti į atliktų darbų aktą Nr. 3, todėl ieškovės prašoma priteisti suma mažintina atliktų darbų akte nurodyta 38 091,90 Lt/11 111,99 Eur suma.

20Nustatyta, kad byloje pateiktas atliktų darbų aktas Nr. 4 (suma – 191 376,02 Lt) už 2013 m. balandžio mėn. darbus – el. apšvietimo tinklai, el. jėgos tinklai. Byloje taip pat pateikti atliktų darbų aktai: 1) Nr. 3 (suma – 11 968,72 Lt) už 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėn. darbus – elektros jėgos tinklai, 2) Nr. 3 (suma – 40 657,92 Lt) už 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėn. elektros medžiagas, 3) Nr. 3 (suma 6 586,01 Lt) už 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėn. darbus – el. apšvietimo tinklai, 4) 2013 m. vasario 25 d. Nr. 4 (suma – 6 662,85 Lt) už darbus – el. apšvietimo tinklai. Pagal statybos darbų žurnalą darbai susiję su elektra buvo atliekami tik 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėnesiais (kiekiuose taip pat pastebimos galimai darytos korekcijos). 2013 m. kovo – balandžio mėnesiais tokie darbai nebuvo atliekami, nors atsakovės priimtame atliktų darbų akte Nr. 4 (dėl kurio ginčo nėra) darbų atlikimo laikas nurodytas 2013 m. balandžio mėnuo. Pagal atliktų darbų aktą Nr. 4 (suma – 191 376,02 Lt) yra priimtas labai didelis kiekis darbų su medžiagomis (už didelę sumą), nors toks darbų kiekis pagal statybos darbų žurnalą nesusidaro. Be to, liudytojas J. L. (atsakovės techninės prižiūros vadovas) nurodė, kad jo nuomone atliktų darbų aktuose Nr. 3 (suma – 6 586,01 Lt), Nr. 4 (suma – 6 662,85 Lt) atlikti darbai įtraukti į atliktų darbų aktą Nr. 4 (suma – 191 376,02 Lt). Taigi, teismas sprendžia, jog nei ieškovei, nei atsakovei neginčijant atliktų darbų pagal aktą Nr. 4, kuris buvo teikiamas Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateisinant gaunamas lėšas, labiausiai tikėtina, kad visi ieškovės atlikti darbai, susiję su elektra, buvo įtraukti į atliktų darbų aktą Nr. 4, todėl ieškovės prašoma priteisti suma mažintina atliktų darbų aktuose Nr. 3 (suma – 11 968,72 Lt), Nr. 3 (suma – 40 657,92 Lt), Nr. 3 (suma 6 586,01 Lt) ir 2013 m. vasario 25 d. Nr. 4 (suma – 6 662,85 Lt) nurodyta 65 875,50 Lt/19 078,86 Eur suma.

21Dėl kitų atliktų darbų aktų (kurių pagrindu prašoma atsiskaityti).

22Ieškovė prašo apmokėti už atliktus darbus, kurie yra nurodyti: 1) atliktų darbų akte Nr. 1 (suma 66 592,35 Lt) už 2012 m. spalio mėn. – lauko ir vidaus darbai; darbai pagal susitarimą dėl papildomų darbų (t. 1, b. l. 63, 67-68), 2) atliktų darbų akte Nr. 2 (suma – 52 800,70 Lt) už 2012 m. lapkričio mėn. – lauko ir vidaus darbai, 3) atliktų darbų akte Nr. 3 (suma – 9 733 Lt) už 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėn. – gaisrinė signalizacija, 4) atliktų darbų akte Nr. 3 (suma – 11 577,32 Lt) už 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėn. – medžiagos, 5) atliktų darbų akte Nr. 3 (suma – 1 457,31 Lt) už 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėn. – vėdinimas, 6) atliktų darbų akte Nr. 3 (suma – 7 649,68 Lt) už 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėn. – mūro darbai, susiję su vėdinimo sistemos montavimu, 7) atliktų darbų akte Nr. 3 (suma – 8 588,18 Lt) už 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėn. – ventiliacijos medžiagos, 8) atliktų darbų akte Nr. 4 (suma – 13 262,67 Lt) už vasario mėn. – nuogrindos atlikti darbai, 9) atliktų darbų akte Nr. 5 (suma – 19 559,57 Lt) už 2013 m. balandžio mėn. – ūkio buities nuotekų sistema, 10) atliktų darbų akte Nr. 6 (suma – 22 513,20 Lt) už 2013 m. balandžio mėn. – šalto vandentiekio sistema, 11) atliktų darbų akte Nr. 7 (suma – 12 755,99 Lt) už 2013 m. balandžio mėn. – medžiagos.

23Teismas sprendžia, kad ieškovė pagrįstai prašo priteisti už atliktus darbus, kurie yra nurodyti atliktų darbų aktuose Nr. 1 (suma 66 592,35 Lt), Nr. 2 (suma – 52 800,70 Lt), Nr. 3 (suma – 9 733 Lt), Nr. 3 (suma – 11 577,32 Lt), Nr. 3 (suma – 1 457,31 Lt), Nr. 3 (suma – 7 649,68 Lt), Nr. 3 (suma – 8 588,18 Lt), viso 158 398,54 Lt, nes: 1) šie atliktų darbų aktai yra pasirašyti atsakovės atstovo - techninės priežiūros vadovo J. L., kuris ir teisminio posėdžio metu patvirtino, kad šie darbai buvo atlikti (nurodė, kad tiek gaisrinės signalizacijos darbai buvo atliekami, tiek vėdinimo darbai buvo atliekami, tačiau nepabaigti) 2) jų atlikimą patvirtina liudytojai ieškovės buvęs direktorius J. M., ieškovės buvęs darbų vadovas J. J., 3) šių darbų atlikimas nurodytas statybos žurnale, 4) darbai atitinka (numatyti) lokalinę sąmatą, 5) atsakovė nepareiškė pretenzijų dėl šių darbų atlikimo, todėl yra pakankamas pagrindas daryti išvadą, jog šie darbai buvo atlikti. Taip pat ieškovė pagrįstai prašo priteisti už darbus, kurie yra nurodyti atliktų darbų aktuose Nr. 5 (suma – 19 559,57 Lt), Nr. 6 (suma – 22 513,20 Lt) ir Nr. 7 (suma – 12 755,99 Lt), viso 54 828,76 Lt, nes: 1) nors jie ir nepasirašyti atsakovės atstovo - techninės priežiūros vadovo J. L., tačiau jis patvirtino, jog šie darbai buvo atliekami, 2) jų atlikimą, teismo posėdžio metu, patvirtino ieškovės buvęs darbų vadovas J. J., 3) šių darbų atlikimas nurodytas statybos žurnale, 4) darbai atitinka (numatyti) lokalinę sąmatą, 5) atsakovė nepareiškė pretenzijų dėl šių darbų atlikimo (išskyrus įrašą „darbų nepridavė, nėra sutarties, nepateikta sąmata“), 6) naudotų medžiagų įsigijimą patvirtina pateiktos PVM sąskaitos faktūros (t. 1, b. l. 117-121), todėl yra pakankamas pagrindas daryti išvadą, jog šie darbai buvo atlikti. Nepagrįstu ir neįrodytu laikytinas atsakovės motyvas, jog daugumą šių darbų atliko UAB „Agentus“, nes UAB „Agentus“ atstovai to nepatvirtino. Be to, nustatyta, jog statybos darbų (lauko ir vidaus darbai, gaisrinės signalizacijos darbai, vėdinimo sistemos darbai, vandentiekio sistemos darbai ir kt.) ieškovė nebaigė (sutartis buvo nutraukta), todėl ieškovės pradėtus darbus baigė UAB „Agentus“. Vien tai, kad UAB „Agentus“ atliktų darbų aktuose nurodyti tokie pat atliktų darbų aprašymai, kurie beje labai abstraktūs (nedetalizuoti; t. 2, b. l. 51, 53), nėra pagrindas spręsti, kad ieškovė neatliko jos atliktų darbų aktuose nurodytų darbų.

24Teismas sutinka su atsakovės pozicija, jog nėra pagrindo ieškovei priteisti už atliktų darbų akte Nr. 4 (suma – 13 262,67 Lt) už vasario mėn. nurodomus darbus – nuogrindos atlikti darbai, nes, nors šį aktą ir yra pasirašęs atsakovės atstovas techninės priežiūros vadovas J. L., tačiau statybos žurnale nei 2013 m. sausio mėnesį, nei vasario mėnesį tokių darbų atlikimas visiškai nenurodytas, kas neleidžia daryti išvados, jog šie darbai buvo atlikti. Taigi, priteistina suma mažintina 13 262,67 Lt/3 841,13 Eur suma.

25Byloje nėra ginčo, jog pagal ieškovės pateiktas sąskaitas faktūras (2012-12-04 PVM sąskaita faktūra Nr. 0000102, 2013-02-08 PVM sąskaita faktūra Nr. 0000105, 2013-03-05 PVM sąskaita faktūra Nr. 0000106, 2013-03-05 PVM sąskaita faktūra Nr. 0000107, 2013-04-08 PVM sąskaita faktūra Nr. 0000108, 2013-04-23 PVM sąskaita faktūra Nr. 0000111), išrašytas pagal aptartus atliktų darbų aktus, įsiskolinimo suma yra 391 441,56 Lt, todėl nustačius, kad pagal ieškovės vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus darbų nėra atlikta už 47 575,23 Eur (13 543,25 + 11 111,99 + 19 078,86 + 3 841,13), prašoma priteisti 113 369,31 Eur suma mažintina iki 65 794,08 Eur.

26Prašymas, priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

27Bylinėjimosi išlaidos.

28Ieškovė yra sumokėjusi 2 042 Lt (591,40 Eur) žyminio mokesčio už ieškinį (sumokėta 2013-07-17), o likusios dalies 6 010 Lt žyminio mokesčio mokėjimas jai buvo atidėtas (t. 2, b. l. 20). Kadangi ieškovei bylos nagrinėjimo metu buvo iškelta bankroto byla, jai grąžintinas jos sumokėtas žyminis mokestis (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 87 str. 1 d. 1 p.).

29Ieškinio suma yra 113 369,31 Eur, todėl už jį mokėtinas žyminis mokestis yra 2 291,83 Eur. Ieškinys patenkintas iš dalies, t. y. 58 proc. (atmestas – 42 proc.), todėl iš atsakovės valstybei priteistina 1 329,26 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista (CPK 96 str. 1 d.). Taip pat iš atsakovės valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (18,29 Eur), dalis, t. y. 10,61 Eur. Viso iš atsakovės valstybei priteistina 1 339,87 Eur bylinėjimosi išlaidų.

30Ieškovė prašo priteisti 726 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą (t. 3, b. l. 168). Atsakovė prašo priteisti 5 203 Lt/1 506,89 Eur už advokato teisnę pagalbą (t. 3, b. l. 67). Teismui nekelia abejonių šių išlaidų pagrįstumas, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 421,08 Eur (726 x 58 proc.) šių išlaidų, o atsakovei iš ieškovės priteistina 632,89 Eur (1 506,89 x 42 proc.) šių išlaidų (CPK 93 str., 98 str.). Atlikus įskaitymą, atsakovei iš ieškovės priteistina 211,81 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios apmokėtinos iš ieškovės (bankrutuojančios įmonės) administravimo išlaidoms skirtų lėšų.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 268 straipsniu, 269 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

32Ieškinį patenkinti iš dalies.

33Priteisti ieškovei BUAB „Langų stilius“, j. a. k. ( - ), iš atsakovės UAB „Via Baltica dvaras“, j. a. k. ( - ), 65 794,08 Eur (šešiasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt keturis eurus 8 ct) bei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2013-07-18) iki visiško sprendimo įvykdymo.

34Panaikinti 2013 m. liepos 18 d. Kauno apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - kreditorės UAB „Langų stilius“, buveinė ( - ), Kaune, veiklos adresas: ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), pareiškimo reikalavimų užtikrinimui areštuoti skolininkės UAB „Via Baltica dvaras“, buveinė ( - ), Domeikavos sen., Kauno r., juridinio asmens kodas ( - ), nekilnojamuosius ir/ ar kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant skolininkei nekilnojamuosius ir/ ar kilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant skolininkei teisę nekilnojamuosius ir/ ar kilnojamuosius daiktus valdyti ir naudotis jais. Neužtenkant (ar nesant) šio turto, likusiai pareiškimo sumai užtikrinti areštuoti skolininkės pinigines lėšas, turtines teises, esančias pas skolininkę ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti skolininkei priklausančiomis piniginėmis lėšomis, turtinėmis teisėmis, tačiau leidžiant skolininkei iš piniginių lėšų atsiskaityti su kreditore, mokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, socialinio draudimo įmokas bei kitus mokesčius valstybei.

35Priteisti iš atsakovės UAB „Via Baltica dvaras“, j. a. k. ( - ), 1 339,87 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt devynis eurus 87 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

36Priteisti iš ieškovės BUAB „Langų stilius“, j. a. k. ( - ), atsakovei UAB „Via Baltica dvaras“, j. a. k. ( - ), 211,81 Eur (du šimtus vienuolika eurų 81 ct) bylinėjimosi išlaidų.

37Grąžinti ieškovei BUAB „Langų stilius“, j. a. k. ( - ), 591,40 Eur (penkis šimtus devyniasdešmt vieną eurą 40 ct) sumokėtą žyminį mokestį.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Rasai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo UAB „Via Baltica dvaras“ 391 441,56... 4. Nurodo, kad ieškovė ir atsakovė 2012 m. rugpjūčio 30 d. sudarė statybos... 5. Atsakovės atstovai nurodo, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, t. y. 13 676... 6. Nurodo, kad turi būti vadovaujamasi 2012 m. spalio 8 d. statybos rangos... 7. Trečiasis asmuo UAB „Agentus“ ginčą palieka spręsti teismo nuožiūra.... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2012 m. rugpjūčio 30 d. sudarė... 10. Atsakovė, vertinant atliktų darbų priėmimo tvarką, remiasi tik sutartimi... 11. kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas... 12. Ginčo esmė – nustatyti, ar pagal ieškovės vienašališkai pasirašytus... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą... 14. Nustatyta, kad ieškovė kiekvieną mėnesį pateikinėjo atsakovei atliktų... 15. Dėl papildomų darbų.... 16. Atliktų darbų aktuose už 2012 m. spalio mėn. (be numerio; t. 1, b. l. 69,... 17. Dėl atliktų darbų aktuose nurodomų darbų pasikartojimo.... 18. Atsakovė nurodo, kad atliktų darbų aktuose Nr. 3 (suma 291 897,98 Lt) ir Nr.... 19. Nustatyta, kad 2013 m. sausio 25 d. surašytas atliktų darbų aktas Nr. 3... 20. Nustatyta, kad byloje pateiktas atliktų darbų aktas Nr. 4 (suma – 191... 21. Dėl kitų atliktų darbų aktų (kurių pagrindu prašoma atsiskaityti).... 22. Ieškovė prašo apmokėti už atliktus darbus, kurie yra nurodyti: 1)... 23. Teismas sprendžia, kad ieškovė pagrįstai prašo priteisti už atliktus... 24. Teismas sutinka su atsakovės pozicija, jog nėra pagrindo ieškovei priteisti... 25. Byloje nėra ginčo, jog pagal ieškovės pateiktas sąskaitas faktūras... 26. Prašymas, priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą... 27. Bylinėjimosi išlaidos.... 28. Ieškovė yra sumokėjusi 2 042 Lt (591,40 Eur) žyminio mokesčio už... 29. Ieškinio suma yra 113 369,31 Eur, todėl už jį mokėtinas žyminis mokestis... 30. Ieškovė prašo priteisti 726 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą (t.... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 268... 32. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 33. Priteisti ieškovei BUAB „Langų stilius“, j. a. k. ( - ), iš atsakovės... 34. Panaikinti 2013 m. liepos 18 d. Kauno apylinkės teismo nutartimi taikytas... 35. Priteisti iš atsakovės UAB „Via Baltica dvaras“, j. a. k. ( - ), 1 339,87... 36. Priteisti iš ieškovės BUAB „Langų stilius“, j. a. k. ( - ), atsakovei... 37. Grąžinti ieškovei BUAB „Langų stilius“, j. a. k. ( - ), 591,40 Eur... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...