Byla 2A-1468/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Coface Austria Kreditversicherung apeliacinį skundą ir trečiojo asmens akcinės bendrovės „Orlen Lietuva“ prisidėjimą prie jo dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-727-194/2012 pagal ieškovo draudimo bendrovės Coface Austria Kreditversicherung AG ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Sadovalis“ ir bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Ridas“ dėl skolos priteisimo iš laiduotojų pagal laidavimo sutartis, tretieji asmenys bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Rekolas“, akcinė bendrovė „Orlen Lietuva“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Coface Austria Kreditversicherung AG 2012-03-23 padavė ieškinį atsakovams UAB „Sadovalis“ ir UAB „Ridas“, iš kurių prašė priteisti 1 107 352,38 Lt skolą kaip iš laiduotojų, delspinigius, 6 procentų dydžio palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-07-29 ieškovas ir AB „Orlen Lietuva“ sudarė prekinio kredito draudimo sutartį, kuria yra apdrausti AB „Orlen Lietuva“ pardavimai pirkėjams, kuriems ieškovas yra suteikęs prekinio kredito limitą. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu pirkėjui „Rekolas“ (skolininkui) buvo suteiktas 1 200 000 Lt prekinio kredito limitas (maksimaliai leistina pirkėjo įsiskolinimo suma draudėjui). AB „Orlen Lietuva“ tiekė prekes – naftos produktus, pirkėjui (skolininkui) UAB „Rekolas“, kuris neatsiskaitė su AB „Orlen Lietuva“ per 2011 metus iš viso už 1 107 352,38 Lt sumą. Skolininkui UAB „Rekolas“ 2011-12-28 yra iškelta bankroto byla. UAB „Rekolas“ bankroto byloje yra patvirtintas 1 107 352,38 Lt dydžio ieškovo Coface Austria Kreditversicherung AG finansinis reikalavimas. Tarp UAB „Rekolas“ ir atsakovų UAB „Ridas“ bei UAB „Sadovalis“ buvo sudarytos laidavimo sutartys, pagal kurias laiduotojai UAB „Ridas“ ir UAB „Sadovalis“ prisiėmė solidarią atsakomybę už UAB „Rekolas“ skolas pagal pirkimo-pardavimo sutartis su AB „Orlen Lietuva“. Kadangi laiduotojų atsakomybė yra solidari, ieškiniu ir patikslintu ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš laiduotojų UAB „Ridas“ ir UAB „Sadovalis“ solidariai 1 107 352,38 Lt skolos; 6,92 Lt delspinigių; 6 procentus metinių palūkanų nuo skolos sumos 1 107 352,38 Lt nuo 2012-03-13 iki ieškinio pateikimo, t. y. iki 2012-03-19, iš viso 974,05 Lt; 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti žyminio mokesčio išlaidas (15 083 Lt) ir kitas bylinėjimosi išlaidas. BUAB „Rekolas“ skolos yra kreditoriui AB „Orlen Lietuva“, tačiau AB „Orlen Lietuva“ savo reikalavimo teises reikalavimo teisės perleidimo sutartimi, sudaryta 2012-02-29, perleido draudimo bendrovei Coface Austria Kreditversicherung AG, todėl ieškovu byloje yra būtent ši draudimo bendrovė.

5Atsakovas UAB „Sadovalis“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad 2011-06-29 laidavimo sutartis buvo dvišalė ir sudaryta tarp UAB „Rekolas“ ir UAB „Sadovalis“, o AB „Orlen Lietuva“ nebuvo šios sutarties šalis. UAB „Sadovalis“ įsipareigojo laidavimo sutartimi kaip solidarus bendraskolis su UAB „Rekolas“ atsakyti kreditoriui AB „Orlen Lietuva“ už UAB „Rekolas“ prisiimtus ir neįvykdytus įsipareigojimus pagal keturias naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartis 2011 metais. Laidavimo sutartį sudariusios šalys savo bendru susitarimu 2011-12-02 nutraukė laidavimo sutartį, kuri buvo nenaudinga UAB „Sadovalis“. Sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo (CK 6.221 str.), todėl nei AB „Orlen Lietuva“, nei jos teisių perėmėjai neturi teisės reikalauti prievolės vykdymo pagal pasibaigusią sutartį.

6Atsakovas UAB „Ridas“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad 2011-06-29 laidavimo sutartis buvo sudaryta su UAB „Rekolas“ ir abiejų tą sutartį pasirašiusių bei sudariusių šalių valia ši laidavimo sutartis yra 2011-12-02 nutraukta. Sutarties nutraukimas atleidžia šalį nuo sutarties vykdymo, todėl mano, jog draudimo bendrovės reikalavimas priteisti iš jo skolą pagal nutrauktą sutartį yra nepagrįstas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2012 m. lapkričio 6 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo 125 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė šiais argumentais:

  1. Visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę, t. y. pasibaigė bankrutuojančios įmonės prievolės. Atsižvelgiant į CK 6.87 str, laidavimas, būdamas šalutine prievole, pasibaigė kartu su pagrindine prievole.
  2. Kadangi 2012 m. kovo 13 d. draudikas pripažino draudėjo patirtą nuostolį draudiminiu įvykiu ir išmokėjo draudėjui 90 proc. nuo draudėjo patirto nuostolio, t. y. 987 576,43 Lt, draudikas galėjo kreiptis į teismą tik dėl subrogacijos teisės pagrindais atsiradusios teisės reikalauti išmokėtos draudimo išmokos ir tik išmokėtos draudimo išmokos ribose.
  3. 2011 m. birželio 29 d. buvo sudarytos dvi identiško turinio laidavimo sutartys. Šių sutarčių šalimis buvo iš vienos pusės UAB „Rekolas“ iš kitos pusės UAB „Sadovalis“ bei UAB „Ridas“. 2011 m. gruodžio 2 d. buvo sudaryti du identiško turinio susitarimai dėl laidavimo sutarčių nutraukimo. Šie susitarimai dėl laidavimo sutarčių nutraukimo yra galiojantys, nes šalys šių susitarimų neginčijo, todėl priteisti skolą pagal pasibaigusią prievolę ieškovas reikalauja nepagrįstai.

9III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas Coface Austria Kreditversicherung AG pateikė apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 6 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, pripažinti susitarimus dėl laidavimo sutarčių nutraukimo niekiniais, pripažinti laidavimo sutartis galiojančiomis ab initio, priteisti ieškovui iš laiduotojų solidariai 1 108 333,35 Lt skolą, 6,92 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis mokestis. Taip pat apeliaciniu skundu prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Bankroto bylos iškėlimas debitoriui negali būti laikomas prievolės pabaiga, nes jos gali būti realizuojamos bankroto procese. Be to, bankrutuojant skolininkui, kreditoriui išlieka teisė pareikšti savo reikalavimą skolininkui jo bankroto byloje, tiek iš solidariosios laiduotojo pareigos išplaukianti teisė atskiroje civilinėje byloje pareikšti reikalavimą laiduotojui, tiek abiem kartu.
  2. Teismas padarė išvadą, kad draudikas galėjo kreiptis į teismą tik dėl subrogacijos teisės pagrindais atsiradusios teisės reikalauti išmokėtos draudimo išmokos ir tik išmokėtos išmokos ribose. Teismas nepagrįstai subrogacijos teisę prilygino cesijai. 2012 m. vasario 29 reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius AB „Orlen Lietuva“ 100 proc. reikalavimo teisės į debitoriaus ir laiduotojų skolą perleido draudikui. Šis reikalavimo perleidimas buvo atliktas susidariusios 1 107 352,38 Lt skolos išieškojimo tikslais, t. y. pagal reikalavimo perleidimo sutarties sąlygas, sudarytos iki draudimo išmokos išmokėjimo. Draudėjas perleido reikalavimo teises į debitorių ir laiduotojus tam, kad tiek draudiko, tiek draudėjo nuostoliai būtų sumažinti. Taigi darytina išvada, kad kreditoriaus perleidžiamas reikalavimas draudikui iki draudimo išmokos skiriasi nuo draudiko įgyjamo reikalavimo po draudimo išmokos. Atitinkamai teismo išvada, jog draudiko teisė reikalauti skolos priteisimo iš debitoriaus ir laiduotojų atsirado tik po draudimo išmokos subrogacijos teisės pagrindu ir tik draudimo išmokos apimtyje, yra nepagrįsta, prieštaraujanti cesijos ir subrogacijos institutų prigimčiai, CK teisės normoms ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai.
  3. Teismas neįvertino visų byloje esančių įrodymų, netinkamai kvalifikavo sandorius ir tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, dėl to padarė nepagrįstas ir vienas kitai prieštaraujančias išvadas. Konkrečiai teismas nepagrįstai konstatavo, kad tarp debitoriaus ir laiduotojų sudaryti sandoriai yra dvišaliai, nes tai prieštarauja laidavimo sutarties prigimčiai, t. y. debitorius ir laiduotojas turi pareigą kreditoriui atlyginti skolą, o ne debitorius turi pareigų laiduotojui ir atvirkščiai. Faktiškai AB „Orlen Lietuva“ yra minėtų laidavimo sutarčių šalis. Nesant AB „Orlen Lietuva“ pritarimo, niekiniais yra vertintini debitoriaus ir laiduotojų susitarimai nutraukti laidavimo sutartis. Esant galiojančioms laidavimo sutartims, teismas turėjo tenkinti ieškinį ir iš laiduotojų priteisti ieškovo reikalaujamas sumas.

11Trečiasis asmuo AB „Orlen Lietuva“ pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo. Nurodo, kad sutinka ir palaiko ieškovo apeliacinio skundo argumentus bei prisideda prie apeliacinio skundo.

12Atsakovas BUAB „Ridas“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas atsiliepime iš esmės pakartoja pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime nurodytus argumentus. Mano, kad apeliantas neteisingai interpretuoja teismo sprendimo turinį ir apeliacinį skundą grindžia prielaidomis.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas ir prisidėjimas prie jo tenkintini.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

16Byloje nustatyta, kad 2011 m. birželio 29 d. buvo sudarytos dvi identiško turinio laidavimo sutartys. Šių sutarčių šalimis buvo iš vienos pusės UAB „Rekolas“ iš kitos pusės UAB „Sadovalis“ bei UAB „Ridas“. 2011 m. gruodžio 2 d. buvo sudaryti du identiško turinio susitarimai dėl laidavimo sutarčių nutraukimo. Pirmosios instancijos teismas šiuos susitarimus dėl laidavimo sutarčių nutraukimo vertino kaip galiojančius, nes šalys šių susitarimų neginčijo, todėl konstatavo, kad priteisti skolą pagal pasibaigusią prievolę ieškovas reikalauja nepagrįstai. CK 6.76 str. 1 d. nustato, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Iš šios laidavimo sutarties sampratos yra akivaizdu, kad kreditorius yra vertintinas kaip laidavimo sutarties šalis. Nagrinėjamu atveju laidavimo sutartys buvo sudarytos tarp skolininko ir laiduotojų, tačiau, atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, tai nepaneigia kreditoriaus AB „Orlen Lietuva“ faktinio laidavimo sutarties šalies statuso. Dėl šios priežasties apelianto argumentas dėl to, jog nutraukiant minėtas laidavimo sutartis buvo reikalingas AB „Orlen Lietuva“ sutikimas, pripažintinas pagrįstu. Byloje yra nustatyta ir bylos šalys to neneigia, kad šiuo atveju minėtas AB „Orlen Lietuva“ sutikimas nebuvo gautas, kas lemia, jog laidavimo sutarčių nutraukimas yra niekinis, o laidavimo sutartys yra galiojančios (CK 1.80 str.). Atitinkamai atsakovams kyla pareiga vykdyti laidavimo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus. Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti, t. y. pripažinti susitarimus dėl laidavimo sutarčių nutraukimo niekiniais, pripažinti laidavimo sutartis galiojančiomis, priteisti ieškovui iš laiduotojų solidariai 1 108 333,35 Lt skolą, 6,92 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Kiti apeliaciniame skunde, prisidėjime prie jo ir atsiliepime į juos nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

18Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

19CPK 322 str. nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad tokių aplinkybių ar kitų svarių argumentų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nenurodė ir prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pareiškęs ieškovas Coface Austria Kreditversicherung AG, todėl ieškovo prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkintinas.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju bylos rezultatas yra palankus ieškovui Coface Austria Kreditversicherung AG bei trečiajam asmeniui AB „Orlen Lietuva“, kuris neprašo priteisti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų. Panaikinus skundžiamą pirmosios instancijos sprendimą ir priėmus naują sprendimą, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos šalių patirtos pirmosios instancijos teisme ir apeliacinės instancijos teisme.

22Pirmosios instancijos teisme ieškovas patyrė 15 083 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis. Šios bylinėjimosi išlaidos yra priteistinos ieškovui Coface Austria Kreditversicherung AG solidariai iš atsakovų UAB „Sadovalis“ ir UAB „Ridas“.

23Pirmosios instancijos teisme buvo patirta 125 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios solidariai yra priteistinos iš atsakovų valstybės naudai.

24Apeliacinės instancijos teisme ieškovas patyrė 15 083 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis už apeliacinio skundo pateikimą. Šios bylinėjimosi išlaidos yra priteistinos ieškovui Coface Austria Kreditversicherung AG solidariai iš atsakovų UAB „Sadovalis“ ir UAB „Ridas“.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

27Pripažinti 2011 m. gruodžio 2 d. susitarimus dėl laidavimo sutarties nutraukimo tarp uždarosios akcinės bendrovės „Rekolas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ridas“ bei uždarosios akcinės bendrovės „Sadovalis“ niekiniais.

28Pripažinti 2011 birželio 29 d. laidavimo sutartis sudarytas tarp uždarosios akcinės bendrovės „Rekolas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ridas“ bei uždarosios akcinės bendrovės „Sadovalis“ galiojančiomis.

29Priteisti ieškovui Coface Austria Kreditversicherung AG ( - ), veikiančiam per Coface Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialą (j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - )), iš laiduotojų uždarosios akcinės bendrovės „Ridas“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - )) bei uždarosios akcinės bendrovės „Sadovalis“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - )) solidariai 1 108 333,35 Lt (vieno milijono šimto aštuonių tūkstančių trijų šimtų trisdešimt trijų litų ir trisdešimt penkių centų) skolą, 6,92 Lt (šešis litus devyniasdešimt du centus) delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Priteisti ieškovui Coface Austria Kreditversicherung AG (( - )), veikiančiam per Coface Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialą (j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - )), iš laiduotojų uždarosios akcinės bendrovės „Ridas“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - )) bei uždarosios akcinės bendrovės „Sadovalis“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - )) solidariai 30 166 Lt (trisdešimt tūkstančių šimtą šešiasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis už ieškinio ir apeliacinio skundo pateikimą.

31Priteisti solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Ridas“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - )) bei uždarosios akcinės bendrovės „Sadovalis“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - )) valstybės naudai 125 Lt (šimtą dvidešimt penkis litus) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Coface Austria Kreditversicherung AG 2012-03-23 padavė ieškinį... 5. Atsakovas UAB „Sadovalis“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad... 6. Atsakovas UAB „Ridas“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. lapkričio 6 d. sprendimu ieškinį atmetė... 9. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas Coface Austria Kreditversicherung AG pateikė apeliacinį skundą... 11. Trečiasis asmuo AB „Orlen Lietuva“ pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo... 12. Atsakovas BUAB „Ridas“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas ir prisidėjimas prie jo tenkintini.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Byloje nustatyta, kad 2011 m. birželio 29 d. buvo sudarytos dvi identiško... 17. Kiti apeliaciniame skunde, prisidėjime prie jo ir atsiliepime į juos nurodyti... 18. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 19. CPK 322 str. nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 22. Pirmosios instancijos teisme ieškovas patyrė 15 083 Lt bylinėjimosi... 23. Pirmosios instancijos teisme buvo patirta 125 Lt procesinių dokumentų... 24. Apeliacinės instancijos teisme ieškovas patyrė 15 083 Lt bylinėjimosi... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 26. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 6 d. sprendimą panaikinti ir... 27. Pripažinti 2011 m. gruodžio 2 d. susitarimus dėl laidavimo sutarties... 28. Pripažinti 2011 birželio 29 d. laidavimo sutartis sudarytas tarp uždarosios... 29. Priteisti ieškovui Coface Austria Kreditversicherung AG ( - ), veikiančiam... 30. Priteisti ieškovui Coface Austria Kreditversicherung AG (( - )), veikiančiam... 31. Priteisti solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Ridas“...