Byla 2A-1613-253/2015
Dėl pajaus grąžinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Žydrūno Bertašiaus, Alvydo Žerlausko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-25 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės likviduojamos UAB „TMS Group“ ieškinį atsakovei kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ dėl pajaus grąžinimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 29 700 Lt (8 601,71 Eur) pajinį įnašą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2013-09-30 (reikalavimo pateikimo datos grąžinti pajinį įnašą) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė nurodė, kad UAB „TMS Group“ nuo 2010 m. spalio mėn. iki 2013 m. rugpjūčio mėn. buvo kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ nare. 2010-10-06 į atsakovės depozitinę sąskaitą įnešė privalomą pajinį 29 700 Lt įnašą. 2010-10-13 ieškovė su atsakove sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ suteikė 198 000 Lt paskolą. Tačiau, nesuėjus sutartyje sutartam paskolos grąžinimo terminui ieškovė vienašališkai 2013-08-01 sutartį nutraukė, nes Klaipėdos apygardos teismas 2013-08-06 iškėlė ieškovei bankroto bylą ir administratore paskyrė UAB „Simpatija“. Administratorė viešai spaudoje pranešė, kad bankrutuojanti bendrovė sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nebevykdys. 2013‑09‑30 ieškovė kreipėsi į atsakovę su prašymu dėl išstojimo iš kredito unijos ir įmokėto pajaus grąžinimo. Atsakovė tenkino prašymą dėl išstojimo iš kredito unijos, bet remdamasi Kredito unijų įstatymo 47 str. 3 d. atsisakė grąžinti pajinį įnašą, motyvuodama tuo, kad prievolė nėra įvykdyta, todėl minėtos lėšos yra kredito unijos nuosavybė. Taip pat prašė bankroto administratorę kreiptis į teismą dėl kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ patvirtinto kreditinio reikalavimo 173 037,17 Lt sumažinimo 29 700 Lt pajinio įnašo suma. Tačiau bankrutuojanti bendrovė, vadovaudamasi Įmonių bankroto įstatymo normomis, atsisakė tokį prašymą tenkinti ir pakartotinai pareikalavo grąžinti pajinį įnašą, tačiau atsakovė iki šiol pajinio įnašo negrąžino.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-06-25 sprendimu ieškinį tenkino visiškai – priteisė iš atsakovės kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ 8 601,71 Eur (29 700 Lt) negrąžintą pajinį įnašą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 8 601,71 Eur sumą nuo 2013-09-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui likviduojamai UAB „TMS Group“ administruojamai UAB „Simpatija“; priteisė iš atsakovės kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ 258,05 Eur bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą. Teismas nustatė, kad 2014-12-05 LUAB „TMS Group“ skola kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ pagal paskolos sutartį su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais, sudaro 171 937,13 Lt, iš jų 162 257,21 Lt negrąžinta paskola bei 9 679,92 Lt priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos. Atsakovė, išmokėdama visą su ieškove sutartą sumą, įvykdė esminę sutarties sąlygą – suteikti kreditą, o ieškovė sutarties pagrindu įsipareigojo dalimis pagal grafiką mokėti paskolą, tačiau savo prievolės neįvykdė, nes jai iškelta bankroto byla bei suteiktas likviduojamos įmonės statusas. Teismas darė išvadą, kad ieškovei negrąžinus pajaus, buvo pažeisti kitų ieškovės kreditorių teisėti interesai. Atsižvelgdamas į Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p., teismas vertino, jog įsiteisėjus Klaipėdos apygardos teismo nutarčiai iškelti ieškovei bankroto bylą ir patvirtinus kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, visų tos pačios eilės kreditorių reikalavimai tenkinami proporcingai pagal lėšas, gautas pardavus likviduojamos įmonės turtą. Tad atsakovės reikalavimas sumažinti kreditinius reikalavimus pajinio įnašo suma yra neteisėtas, nes minėtos lėšos, iškėlus ieškovei bankroto bylą, tapo dalintinu turtu. Toks atsakovės reikalaujamas prievolės įvykdymo būdas yra neteisėtas, todėl įgytas UAB „TMS Group“ 29 700 Lt pajaus įnašas yra be pagrindo įgytas turtas. Nesugrąžinimas išstojusiam nariui viso (ar dalies pajaus) reikštų tolesnį šio turto naudojimą bendrovės veikloje be teisinio pagrindo išstojusio nario sąskaita, t. y. nepagrįstą praturtėjimą, todėl teismas vertino, kad ieškovės prašymas grąžinti pajaus įnašą yra visiškai pagrįstas ir taikytina restitucija.

4Apeliaciniu skundu atsakovė kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-25 sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas, turėtas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, bei grąžinti permokėtą žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dalį – 64,51 Eur. Atsakovė nesutinka su teismo išvada, kad UAB „TMS Group“ 29 700 Lt pajinis įnašas yra be pagrindo įgytas turtas. Savo poziciją grindžia argumentais, kad ieškovės vienašališkai laisva valia sumokėti pajiniai įnašai buvo atsakovės teisėtai gautas turtas, ieškovės finansiniai įsipareigojimai kelis kartus viršijo pajinius įnašus kredito unijoje „Mėmelio taupomoji kasa“, ir remiantis Kredito unijų įstatymo, kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ įstatų nuostatomis bei teismų praktika, atsakovė neturėjo pareigos grąžinti sumokėtus pajinius įnašus ieškovei, nes pajiniai įnašai yra atsakovės nuosavybė. Atsakovės nuomone, nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovė UAB „TMS Group“ 29 700 Lt pajinis įnašas yra be pagrindo įgytas turtas. Nesutinka, kad ieškovės prašymas grąžinti pajaus įnašą yra pagrįstas ir CK 6.242 str. 1 d. pagrindu. Atsakovė iš esmės jokios naudos negavo. Taip pat teigia, kad sprendžiant priteistinų palūkanų klausimą turėjo būti taikomos CK 6.240 str. 1 d. nuostatos. Atsakovė sąžiningai manė, kad ieškovės sumokėtas pajus yra teisėta kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavybė. Be to, ieškovė kreipėsi į teismą nepasibaigus pajaus grąžinimo terminui, kaip nustatyta atsakovės įstatų 4.20 punkte. Apie pareigą grąžinti pajų, kaip be pagrindo įgytą turtą, atsakovei tapo žinoma tik pirmosios instancijos teismui 2015-06-25 priėmus sprendimą, todėl, atsakovės nuomone, palūkanos galėjo būti skaičiuojamos tik nuo minėtos datos. Teigia, kad teismas, sprendimo motyvuojamojoje dalyje pripažindamas atsakovės prašymą sumažinti kreditinį reikalavimą pajinio įnašo suma neteisėtu, pažeidė CPK 265 str. 2 d. įtvirtintą draudimą peržengti byloje pareikštų reikalavimų ribas. Taip pat nurodo, kad 2010-10-13 paskolos sutartis nenustato atsakovei pareigos nutraukus sutartį grąžinti unijos nariui pajų, nes pajus įmokamas ir grąžinamas Kredito unijų įstatymo nurodytais pagrindais ir tvarka.

5Atsiliepimu ieškovė likviduojama UAB „TMS Group“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-25 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti ieškovei bankroto bylą, Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. tvarka bankroto administratoriui buvę bendrovės valdymo organai perdavė turtą, įskaitant ir 29 700 Lt (8 601,71 Eur) pajinį įnašą. Bankroto administratorius 2013-08-23 viešai pranešė, kad bankrutuojanti įmonė sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nesibaigė, įskaitant ir paskolos sutartį su kredito unija, nevykdys. Be to, pati atsakovė iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos 2013-09-01 pranešimu vienašališkai nutraukė paskolos sutartį Nr. 10-00057LT, tačiau pajinio įnašo suma nesumažino įsiskolinimo dydžio, tai patvirtina ir pareikštas atsakovės kreditinis reikalavimas. Todėl mano, kad atsakovės teiginys, jog pajiniai įnašai yra atsakovės nuosavybė, visiškai nepagrįstas. Atsakovės teiginį, kad atsakovė iš esmės jokios naudos negavo, paneigia atsakovės 2013-10-29 rašte Nr. 10/29-T-01 išdėstytas prašymas sumažinti teismo patvirtintą 173 037,17 Lt kreditinį reikalavimą pajinio įnašo suma (29 700 Lt). Mano, kad teismas pagrįstai 5 procentų dydžio metines palūkanas priteisė nuo 2013-09-30. Nesutinka, kad teismas išėjo už ieškinio ribų.

6Apeliacinis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Vadovaujantis CPK 321 str. 1 d., apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 str., 322 str.).

8Nagrinėjamoje byloje ieškovė likviduojama UAB „TMS Group“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pajinį įnašą 29 700 Lt bei priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 2013-09-30 (reikalavimo pateikimo datos grąžinti pajinį įnašą) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. Atsakovė nesutiko, kad ieškovės pajinis įnašas yra be pagrindo įgytas turtas ir laikėsi pozicijos, kad yra pagrindas pripažinti, jog ieškovės pajinis įnašas yra kredito unijos nuosavybė, o kadangi ieškovė nėra įvykdžiusi savo prievolių atsakovei, todėl ir skolininkės pajiniai įnašai negali būti grąžinami. Apeliaciniu skundu atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo ieškovės ieškinio reikalavimai tenkinti visiškai.

9Bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „TMS Group“ buvo kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ narė. 2010-10-06 UAB „TMS Group“ į atsakovės kredito uniją įnešė 100 Lt (28,96 Eur) pajinį įnašą. Taip pat 2010-10-13 UAB „TMS Group“ į atsakovės kredito uniją įnešė 29 600 Lt (8 572,75 Eur) pajinį įnašą. 2010-10-13 ieškovė (paskolos gavėja) UAB „TMS Group“ ir atsakovė (paskolos davėja) kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ sudarė paskolos sutartį Nr. 10‑00057LTL (toliau – Paskolos sutartis). Šia sutartimi atsakovė suteikė ieškovei 198 000 Lt dydžio paskolą baldų pirkimui, numatant 9,00 procentų dydžio metines palūkanas. Sutartyje numatytas galutinis kredito gražinimo terminas – 2015-09-30. Ieškovė paskolą ir palūkanas turėjo mokėti dalimis, kiekvieną mėnesį mokant sutartyje numatyto dydžio įmokas. Sutartyje taip pat numatyta, kad paskolos grąžinimas užtikrinamas baldų (prekių atsargų) įkeitimu; D. S. ir A. R. laidavimu. Ieškovė įsipareigojo įkeisti prekių atsargas (baldus) pagal pridedamą apyrašą, be to, ieškovė išdavė kredito unijai paprastąjį neprotestuotiną vekselį 198 000 Lt sumai. Paskolos sutarties bendrosios dalies 7 punkte, be kita ko, taip pat numatyta, jog paskolos gavėjas, užtikrindamas savo pagal sutartį atsirandančių prievolių tinkamą įvykdymą unijai, papildomai prie Paskolos sutarties 2.12 punkte nurodytų užtikrinimo priemonių, įkeičia unijos naudai ir savo sąskaitoje ir kitose tiek sutarties sudarymo metu, tiek vėliau atidarytose sąskaitose unijoje esamas ir būsimas lėšas bendrai paskolos sumai ir paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraštyje nurodytai per visą paskolos terminą priskaičiuotinų palūkanų sumai ir savo reikalavimo teisę unijai išmokėti šias lėšas bei mokėti palūkanas iš banko sąskaitos ir kitų sąskaitų; kadangi šios piniginės lėšos atiduotos unijai, susitarimas dėl įkeitimo sudaromas, vadovaujantis CK 4.209 str. 1 d. nuostatomis ir įtraukiamas į Paskolos sutartį, pagal kurią atsiranda pagrindinė prievolė; ši suma laikoma finansiniu užstatu, kuriuo užtikrinamas paskolos gavėjos prievolių, atsirandančių pagal Paskolos sutartį, tinkamas įvykdymas kredito unijai. Šalys 2011-11-02 pasirašė susitarimą Nr. 11/11/02-01 dėl paskolos sutarties pakeitimo, kuriuo padidintas sutarties sąlygų keitimo mokestis bei pakeistas paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikas. 2013-08-01 pranešimu atsakovė informavo UAB „TMS Group“ ir laiduotojus D. S. bei A. R., kad 2013-07-31 kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdybos sprendimu nuo 2013‑07-31 vienašališkai nutraukta 2010-10-13 paskolos sutartis Nr. 10-00057 pagal sutarties 5.8 punkto 1 ir 3 papunkčius, taip pat pareikalavo ne vėliau kaip iki 2013-08-16 sumokėti kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ įsiskolinimą, susidariusį iki 2013-07-31 – pagrindinę paskolos sumą – 162 257,21 Lt ir 12 289,52 Lt palūkanų, iš viso 174 546,73 Lt.

10Taip pat nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013-08-06 nutartimi UAB „TMS Group“ dėl nemokumo iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Simpatija“. Ieškovės bankroto administratorė 2013-08-23, vadovaudamasi Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 13 p., viešai spaudoje paskelbė, kad BUAB „TMS Group“ sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys. 2013-09-02 piniginių lėšų perdavimo-priėmimo akte Nr. 01 nurodyta, kad BUAB „TMS Group“ direktorius D. S. perdavė, o administratorės UAB „Simpatija“ įgaliotas asmuo priėmė, be kita ko, ir pinigines lėšas kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ sąskaitose – 100 Lt bei 29 600,01 Lt. 2013-09-30 BUAB „TMS Group“ pateikė atsakovei prašymą dėl pajaus grąžinimo, jame pranešė, kad nori išstoti iš kredito unijos narių ir prašė grąžinti bendrovei priklausantį privalomąjį pajų – 100 Lt, ir papildomą pajų – 29 600 Lt. Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ 2013-10-29 sutiko tenkinti BUAB „TMS Group“ prašymo dalį dėl išstojimo, tačiau, atsižvelgdama į kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ 2013-09-23 pateiktą prašymą dėl kreditinių reikalavimų patvirtinimo, nurodė, kad negali tenkinti pajininkės prašymo dėl pajaus grąžinimo ir prašė bankroto administratoriaus kreiptis į teismą dėl kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ kreditinių reikalavimų sumažinimo bankrutuojančios UAB „TMS Group“ pajinio įnašo suma, t. y. prašyme nurodytą 173 037,13 Lt sumą sumažinti 29 700 Lt pajinio įnašo suma. Bankroto administratorė 2013-10-03 atsakymu dėl kreditinio reikalavimo sumažinimo kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymo netenkino. Klaipėdos apygardos teismo 2013-10-24 nutartimi patvirtintas kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ 173 037,13 Lt kreditinis reikalavimas. Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-17 nutartimi BUAB „TMS Group“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Taip pat nustatyta, kad antstolis J. P. vykdo išieškojimus pagal Klaipėdos miesto antrojo notarų biuro 2012-08-28 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. GB-6068 iš skolininkų A. R. ir D. S. išieškotojai kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“. Likviduojamos UAB „TMS Group“ skola kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ pagal paskolos sutartį su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais 2014-12-05 sudarė 171 937,13 Lt, iš jų 162 257,21 Lt negrąžinta paskola bei 9 679,92 Lt priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos.

11Ieškinyje ieškovė nurodė, kad atsakovės atsisakymas grąžinti pajinį įnašą ir reikalavimas 29 700 Lt pajinio įnašo suma sumažinti kreditinį reikalavimą yra neteisėtas, todėl įgytas UAB „TMS Group“ 29 700 Lt pajinis įnašas yra be pagrindo įgytas turtas, kuris grąžintinas ieškovei. Ištyrusi bylos medžiagą ir įvertinusi bylos faktines aplinkybes teisėjų kolegija sutinka su atsakovės kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai UAB „TMS Group“ 29 700 Lt pajinį įnašą vertino kaip atsakovės kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ be pagrindo įgytą turtą.

12CK šeštosios knygos III dalies XX skyriuje įtvirtintos turto išreikalavimo taisyklės taikomos tada, kai konstatuojami specialūs prievolės grąžinti turtą atsiradimo pagrindai: turtas gautas be teisinio pagrindo (CK 6.237 str. 1 d.), pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK 6.237 str. 2 d.), asmuo be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėja (CK 6.242 str. 1 d.). CK 6.237 str. reglamentuoja pareigą gražinti be pagrindo įgytą turtą. Vadovaujantis CK 6.237 str. 1–2 d. nuostatomis, turtas pripažįstamas įgytu be pagrindo tada, kai: 1) asmuo įgyja tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti; 2) turtas įgyjamas savo veiksmais ar kitokiu būdu; 3) turtas įgyjamas tyčia arba dėl neatsargumo; 4) turtas įgytas be teisinio pagrindo arba pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau. Tam, kad atsirastų pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą, visų pirma asmuo turi turtą įgyti be teisinio pagrindo, t. y. daikto ar pinigų gavimas negali būti pateisinamas nei įstatymu, nei sandoriu. Jeigu turto įgijimas gali būti pagrindžiamas teisės aktu, sandoriu ar kitokiu civilinių teisių atsiradimo pagrindu (CK 1.136 str.), preziumuotina, kad toks turtas įgytas teisėtai ir aptariamo civilinės teisės instituto pagrindu turto išreikalauti negalima. Tačiau jeigu turto įgijimo pagrindas buvo, o po turto įgijimo jis išnyko, tai tokiu atveju įgijusiam turtą asmeniui atsiranda pareiga grąžinti įgytą turtą kaip įgytą be pagrindo. Be to, tam, kad atsirastų pareiga grąžinti turtą, jis turi būti asmens realiai gautas, o jo išreikalauti kitais civilinių teisių gynimo būdais (pvz., taikant restituciją, vindikaciją, priteisiant nuostolius, įpareigojant prievolę įvykdyti natūra, taikant kitus sutarčių, deliktų ar daiktinės teisės nustatytus gynybos būdus) nėra teisinio pagrindo arba tokius būdus taikant pažeistos asmens teisės būtų apgintos nevisiškai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-07-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2013). Tuo tarpu CK 6.242 str., reglamentuojantis nepagrįstą praturtėjimą, numato, kad be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėjęs kito asmens sąskaita asmuo privalo atlyginti pastarajam tokio dydžio nuostolius, koks yra nepagrįstas praturtėjimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas savo prigimtimi yra subsidiarus kitų civilinių teisių gynybos būdų atžvilgiu; nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams atsirasti būtinos tokios sąlygos: 1) nėra įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė; 2) kreditoriaus veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2013).

13Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo priteisti iš atsakovės pajinius įnašus. Šias lėšas ieškovė įnešė į atsakovės kredito uniją Kredito unijų įstatymo pagrindu (Kredito unijų įstatymo 4 str. 4 d. 1 p.). Kredito unijos nario mokamas pajinis įnašas yra į kredito uniją asmens įmokėta pinigų suma, kuri atlieka specialią funkciją – sudaro kredito unijos kapitalą; sumokėdamas pajinį įnašą, asmuo įgyja pajų, kuris, kaip vertybinis popierius, patvirtina asmens dalyvavimą kredito unijos kapitale ir suteikia kredito unijos nariui turtines ir neturtines teises (Kredito unijų įstatymo 2 str. 9–10 d.). Rašytiniais įrodymais byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „TMS Group“ dalyvavo atsakovės kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ veikloje kaip jos narė, t. y. prisidėjo prie kredito unijos kapitalo formavimo pajiniu įnašu. Atsižvelgiant į Kredito unijų įstatymo 36 str. 1 d. 1 p., 39 str. 1 d. reglamentavimą, kredito unijos pajinį kapitalą sudarantys kredito unijos narių pajiniai įnašai kredito unijai priklauso nuosavybės teise ir sudaro jos nuosavo kapitalo dalį. Nors pajiniai įnašai nuosavybės teise priklauso kredito unijai, kredito unijos narys turi teisę reikalauti, kad kredito unija grąžintų jo pajinį įnašą ar pajinio įnašo dalį, o ši turtinė reikalavimo teisė sietina su kredito unijos nario narystės kredito unijoje pasibaigimu (Kredito unijų įstatymo 14 str. 1 d. 10 p., 15 str., 18 str.).

14Kredito unijų įstatymo 16 str. 1 d. numatyta teisė kiekvienam kredito unijos nariui savo noru išstoti iš kredito unijos, pranešus apie tai raštu kredito unijos valdybai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo; sprendimą dėl išstojimo ir atsiskaitymo su išstojančiuoju priima kredito unijos valdyba. Kredito unijų įstatymo 15 str. 1 p. nurodyta, kad vienas iš pagrindų narystei kredito unijoje pasibaigti yra kai kredito unijos valdyba patenkina nario prašymą išstoti iš kredito unijos. BUAB „TMS Group“ 2013-09-30 pranešė atsakovei apie norą išstoti iš atsakovės kredito unijos narių. Tuo metu galiojusios Kredito unijų įstatymo 16 str. 2 d. numatė, kad išstoti galima tik pasibaigus finansiniams metams; kredito unijos valdyba gali leisti nariui išstoti ir iki finansinių metų pabaigos, jei galima atsiskaityti su išstojančiuoju nepadarant žalos kredito unijos interesams. Atsakovė nurodo, kad atsakymo į minėtą prašymą pateikimo metu kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdyba šiuo klausimu sprendimo dar nebuvo priėmusi, o ieškovės narystė kredito unijoje pasibaigė ne prašymo dėl pajaus grąžinimo pateikimo dieną (2013-09-30), o įsiteisėjus Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-17 nutarčiai, kuria ieškovė buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Remiantis Kredito unijų įstatymo 15 str. 4 p., narystė kredito unijoje taip pat pasibaigia, kai kredito unijos asocijuotas narys – juridinis asmuo reorganizuojamas ar likviduojamas. Atsakovės 2013-10-29 atsakyme ieškovės administratorei dėl pajinio įnašo pranešama, kad kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ sutinka tenkinti bankrutuojančios UAB „TMS Group“ prašymo dalį dėl išstojimo, tačiau byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdyba buvo priėmusi sprendimą patenkinti ieškovės prašymą dėl išstojimo iš kredito unijos narių iki ieškovės bankroto byloje Klaipėdos apygardos teismo 2013‑10‑24 nutartimi patvirtinant kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ 173 037,13 Lt kreditinį reikalavimą ar Klaipėdos apygardos teismui 2013-12-17 pripažįstant ieškovę bankrutuojančia ir likviduojama dėl bankroto. Dėl to yra pagrindas vertinti, kad ieškovės narystė iš atsakovės kredito unijoje pasibaigė Kredito unijų įstatymo 15 str. 4 p. pagrindu. Taigi atsakovės prievolė spręsti klausimą dėl ieškovės pajinio įnašo grąžinimo iš esmės kildintina iš Kredito unijų įstatymo ir sietina su ieškovės, kaip kredito unijos narės, narystės kredito unijoje pasibaigimu. Atsakovė teigia, kad ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl pajaus grąžinimo nesibaigus galutiniam sprendimo dėl pajaus grąžinimo terminui pagal atsakovės įstatų 4.20 punktą.

15Ieškovė laikosi pozicijos, kad atsakovė nepagrįstai atsisako grąžinti ieškovės 29 700 Lt pajinių įnašų sumą. Sprendžiant dėl prievolės grąžinti pajinius įnašus svarbu pažymėti, kad ieškovės 2013-09-30 prašymo grąžinti pajinius įnašus pateikimo metu ir įstatymo pagrindu pasibaigus ieškovės narystei kredito unijoje galiojusi Kredito unijų įstatymo 14 str. 1 d. 10 p. numatė, kad kredito unijos narys turi teisę reikalauti, kad kredito unija grąžintų jo pajinį įnašą ar pajinio įnašo dalį, laikydamasi šio įstatymo 47 str. 3 d. nustatytų apribojimų. Tuo metu galiojusi Kredito unijų įstatymo 47 str. 3 d. nuostata numatė, kad kredito unija savo nariui iki vienerių metų gali skolinti pinigus nereikalaudama jų grąžinimo užtikrinimo CK numatytomis prievolių užtikrinimo priemonėmis, jei nario prašoma skolinti pinigų suma ir palūkanos už ją neviršija jo pajinio įnašo kredito unijoje dydžio; šiuo atveju kredito unijos nariui kredito unijos įstatuose ir kituose kredito unijos organų priimtuose dokumentuose nustatyta tvarka apribojama teisė disponuoti pajiniu įnašu ar jo dalimi, ne mažesne už skolinamą pinigų sumą kartu su už ją mokamomis palūkanomis, tol, kol bus grąžinta skolinama suma su palūkanomis. Taigi matyti, kad kredito unijos narių prievolių, kylančių iš paskolos teisinių santykių, tinkamas įvykdymas užtikrintas įstatyme įtvirtintu disponavimo pajiniu įnašu ar jo dalimi, ne mažesne už skolinamą pinigų sumą kartu su už ją mokamomis palūkanomis, apribojimu, kuris galioja tol, kol grąžinama skolinama suma su palūkanomis. Papildomai pažymėtina, kad ieškinio pateikimo ir šiuo metu galiojanti Kredito unijų įstatymo 14 str. 1 d. 10 p. nuostata reglamentuoja kredito unijos nario teisę reikalauti, kad kredito unija grąžintų jo pajinį įnašą ar pajinio įnašo dalį, laikydamasi šio įstatymo 18 ir 481 str. nustatytos tvarkos. Kredito unijų įstatymo 481 str. taip pat kredito unijos nariui numato teisės disponuoti pajiniu įnašu ar jo dalimi, neviršijančia skolinamų pinigų sumos kartu su už ją mokamomis palūkanomis, apribojimą tol, kol bus grąžinta skolinama suma su palūkanomis. Tad, atsižvelgiant į įstatymo nuostatas, vertintina, jog kredito unijos narys turi teisę reikalauti grąžinti tik tą jo pajinio įnašo dalį, kuriai netaikomi disponavimo teisės apribojimai, t. y. dalį, gaunamą iš pajinio įnašo vertės atskaičius negrąžintos paskolos ir palūkanų sumą.

16Kaip nustatyta anksčiau, Paskolos sutarties bendrosios dalies 7 punkte šalys susitarė dėl lėšų įkeitimo, kuriuo užtikrinamas ieškovės, kaip paskolos gavėjos, prievolių, atsirandančių pagal Paskolos sutartį, tinkamas įvykdymas kredito unijai (CK 4.209 str. 1 d., 6.70 str. 1 d.). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė pagal 2010-10-13 Paskolos sutartį atsakovei kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ iki Paskolos sutarties vienašališko nutraukimo yra grąžinusi tik dalį paskolos. Įvertinus ieškovės skolos atsakovei pagal Paskolos sutartį likutį 2014-12-05 matyti, kad ieškovės likviduojamos UAB „TMS Group“ prievolė atsakovei nėra įvykdyta. Šiuo atveju, likusi negrąžinta ieškovei suteiktos paskolos dalis yra kelis kartus didesnė, nei jos pajinis įnašas kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“, t. y. nėra ieškovės pajinio įnašo dalies, kuriai netaikomi disponavimo teisės apribojimai. Todėl, atsižvelgiant į paminėtą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad ieškovės 29 700 Lt pajinių įnašų lėšos atsakovės gautos teisėtai, jai priklauso ir sudaro jos nuosavo kapitalo dalį įstatymo pagrindu. Nustačius paminėtas faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegijos vertinimu, CK 6.237 str. 1 d. bei 6.242 str. 1 d. nuostatos nagrinėjamo ginčo atveju netaikytinos, nesant jų taikymui būtinų sąlygų visumos. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovės reikalavimas atsakovei grąžinti 29 700 Lt pajinius įnašus, kaip priklausančius likviduojamai UAB „TMS Group“, yra nepagrįstas. Nenustačius pagrindo tenkinti ieškovės ieškinio pagrindinį reikalavimą dėl pajaus grąžinimo, kaip nepagrįstas atmestinas ir išvestinis ieškinio reikalavimas dėl palūkanų priteisimo iš atsakovės.

17Taip pat nesutiktina ir su ieškovės argumentais bei pirmosios instancijos teismo motyvais, kad toks faktinių aplinkybių vertinimas iš esmės neatitiktų Įmonių bankroto įstatymo nuostatų. Pažymėtina, kad Įmonių bankroto įstatymo 34 str. taip pat numato, jog įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Atsižvelgiant į paminėtą teisinį reglamentavimą, taip pat nesant duomenų apie kitus ieškovės kreditorius, turinčius pirmumo teisę tokiu būdu tenkinti jų kreditinius reikalavimus iš ieškovės pajinių įnašų, nėra pagrindo vertinti, kad Įmonių bankroto įstatymo nuostatos dėl finansinių reikalavimų tenkinimo tvarkos bei ieškovės kreditorių interesai būtų pažeisti.

18Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinis skundas yra pagrįstas, o pirmosios instancijos teismas neteisingai ginčo faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas ir nepagrįstai tenkino ieškovės ieškinį. Esant tokioms aplinkybėms, skundžiamas sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovės ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

19Kadangi apeliacine tvarka išnagrinėjus šią civilinę bylą priimtinas naujas sprendimas, atitinkamai pakeistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str. 5 d.). Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str. 1 d.). Bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklė numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovės likviduojamos UAB „TMS Group“ ieškinį atmetus, iš ieškovės priteistinos atsakovės kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ turėtos rašytiniais įrodymas pagrįstos 200 Eur bylinėjimosi išlaidos už advokato teisinę pagalbą pirmosios ir 350 Eur apeliacinės instancijos teisme (CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

20CPK 83 str. 1 d. 8 p. numato, kad bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiama įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei atleista, ieškinį atmetus šios išlaidos nepriteistinos (CPK 96 str. 2 d.). Atsakovė kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ už apeliacinį skundą sumokėjo 258,05 Eur žyminio mokesčio. Taip pat, kadangi apeliacinį skundą pateikė per EPP sistemą, remdamasi CPK 80 str. 7 d., atsakovė pateikė prašymą grąžinti permokėtą 64,51 Eur žyminio mokesčio dalį. CPK 87 str. 1 d. 1 p. numato, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami tais atvejais, kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai. Šiuo atveju apeliacinį skundą padavė atsakovė civilinėje byloje pagal bankrutuojančios įmonės ieškinį. Vadovaujantis minėtu teisiniu reglamentavimu, atsakovė visiškai atleista nuo žyminio mokesčio už šioje byloje paduotą apeliacinį skundą, dėl to atsakovei grąžintinas 258,05 Eur žyminis mokestis (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 87 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-25 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovės likviduojamos UAB „TMS Group“ atsakovei kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ 200 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme ir 350 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

24Grąžinti atsakovei kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ 2015-07-21 mokėjimo nurodymu Nr. 0000000655 už apeliacinį skundą sumokėtą 258,05 Eur žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 29 700 Lt (8 601,71 Eur)... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-06-25 sprendimu ieškinį tenkino... 4. Apeliaciniu skundu atsakovė kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ prašo... 5. Atsiliepimu ieškovė likviduojama UAB „TMS Group“ prašo Klaipėdos miesto... 6. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 8. Nagrinėjamoje byloje ieškovė likviduojama UAB „TMS Group“ ieškiniu... 9. Bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „TMS Group“ buvo kredito unijos... 10. Taip pat nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013-08-06 nutartimi UAB... 11. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad atsakovės atsisakymas grąžinti pajinį... 12. CK šeštosios knygos III dalies XX skyriuje įtvirtintos turto išreikalavimo... 13. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo priteisti iš atsakovės pajinius... 14. Kredito unijų įstatymo 16 str. 1 d. numatyta teisė kiekvienam kredito unijos... 15. Ieškovė laikosi pozicijos, kad atsakovė nepagrįstai atsisako grąžinti... 16. Kaip nustatyta anksčiau, Paskolos sutarties bendrosios dalies 7 punkte šalys... 17. Taip pat nesutiktina ir su ieškovės argumentais bei pirmosios instancijos... 18. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinis... 19. Kadangi apeliacine tvarka išnagrinėjus šią civilinę bylą priimtinas... 20. CPK 83 str. 1 d. 8 p. numato, kad bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-25 sprendimą panaikinti ir priimti... 23. Priteisti iš ieškovės likviduojamos UAB „TMS Group“ atsakovei kredito... 24. Grąžinti atsakovei kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ 2015-07-21...