Byla e2A-694-826/2018
Dėl pajinio įnašo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Raimondos Andrulienės, Irmos Čuchraj, Mariaus Dobrovolskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės I. P. apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. sausio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės I. P. ieškinį atsakovei Palangos kredito unijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Bankroteka“, E. P., dėl pajinio įnašo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė I. P. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės Palangos kredito unijos trečiajam asmeniui E. P. 20 366,08 Eur dydžio pajinį įnašą bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad yra pirmos eilės kreditorė E. P. bankroto byloje. Teigia, jog atsakovė Palangos kredito unija, disponuodama E. P. įmokėta 20 366,08 Eur dydžio pajinio įnašo suma, pažeidžia kreditorės interesus, nes nėra tenkinami kreditiniai reikalavimai. Mano, kad atsakovė, atsisakydama pervesti bankroto administratoriui E. P. pajinį įnašą, elgiasi neteisėtai.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai 2018 m. sausio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pagrindiniai sprendimo motyvai:
  1. Nurodė, kad pajiniai įnašai nuosavybės teise priklauso kredito unijai. Kredito unijos narys turi teisę reikalauti, jog kredito unija grąžintų jo pajinį įnašą ir (ar) pajinio įnašo dalį tik tada, kai nario narystė kredito unijoje pasibaigia. Šiuo atveju E. P. 2017 m. lapkričio 10 d. paštu išsiuntė prašymą atsakovei nutraukti jo narystę Palangos kredito unijoje, tačiau į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, jog toks prašymas būtų buvęs patenkintas.
  2. Nurodė, kad trečiasis asmuo yra skolingas atsakovei. Jo pajų dalis gali būti grąžinta tik tada, jei jis sumokės skolą. Kredito unijos narių prievolių, kylančių iš paskolos teisinių santykių, tinkamas įvykdymas yra užtikrintas įstatyme įtvirtintu disponavimo pajiniu įnašu ar jo dalimi apribojimu, todėl pajinis įnašas laikytinas prievolės įvykdymo užtikrinimo priemone ir, kol nėra įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai, kreditoriui grąžinti pajų nėra pareigos. Šiuo atveju E. P. skola kredito unijai yra didesnė nei įnešto pajaus dalis.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Ieškovė I. P. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. sausio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:
  1. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti panaikintas. Visų pirma. Neatsižvelgta į kasacinio teismo suformuluotą praktiką. Bankroto byloje egzistuoja viešasis interesas – maksimaliai patenkinti bankrutuojančios įmonės ar fizinio asmens kreditorių reikalavimus, todėl narystė kredito unijoje negali būti pripažįstama kliūtimi, nukreipiant išieškojimą į nario pajinį įnašą kredito unijoje. Antra. Kredito unijų įstatymo, galiojusio 2006 m. gruodžio 21 d., kai E. P. buvo suteiktas 33 256,22 Lt dydžio kreditas, 47 straipsnio 3 dalis numatė, kad kredito unija savo nariui iki vienerių metų gali skolinti pinigus nereikalaudama jų grąžinimo užtikrinimo CK numatytomis prievolių užtikrinimo priemonėmis. Trečia. E. P. yra pateikęs Palangos kredito unijai prašymą nutraukti jo narystę unijoje, todėl jis turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą pajų. Ketvirta. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą, fiziniam asmeniui draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas šio fizinio asmens iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
 2. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Palangos kredito unija prašė atmesti apeliantės I. P. pareikštą apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. sausio 10 d. sprendimo bei priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pagrindiniai atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:
  1. Nurodė, kad unijos nariui į unijos kapitalą įnešus pajinį įnašą (pagrindinį ar papildomą) sudarančius pinigus, daiktinės nuosavybės teisės į šiuos pinigus konvertuojasi į prievolines reikalavimo teises, t. y. unijos nario teisę reikalauti, kad kredito unija grąžintų jo pajinio įnašo lėšas ar jų dalį, laikydamasi įstatyme nustatytos tvarkos. E. P. įmokėto pajinio įnašo lėšų priverstinis išieškojimas, nesant tam teisinių pagrindų, reikštų neteisėtą disponavimą Palangos kredito unijos turtu bei E. P. prievolių dengimą būtent iš jos turto.
  2. Nurodė, kad pagal įstatymą tik Palangos kredito unijos valdyba turi teisę priimti sprendimą tenkinti nario pateiktą prašymą išstoti iš unijos (arbo jo netenkinti), priimti sprendimą dėl disponavimo kredito unijos turtu, kurį sudaro ir narių įmokėti pajiniai įnašai. Šiuo atveju E. P. prašymai dėl išstojimo iš unijos ir įmokėtų pajinio įnašo lėšų jam grąžinimo nėra išnagrinėti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai į tai atsižvelgė netenkindamas ieškovės ieškinio reikalavimų.
  3. Nurodė, kad E. P. bankroto byloje yra patvirtintas jos 164 895,20 Eur (569 350,16 Lt) (įskaitant priskaičiuotas palūkanas) finansinis reikalavimas. Tad I. P. ir (ar) E. P. neturi teisinio pagrindo tikėtis, jog jiems bus grąžinta pajaus dalis.
 3. Daugiau atsiliepimų nepateikta.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

12Apeliacinis skundas netenkintinas

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

13Faktinės bylos aplinkybės

 1. Byloje nustatyta, kad atsakovė Palangos kredito unija ir trečiasis asmuo E. P. 2006 m. gruodžio 21 d. sudarė paskolos sutartį Nr. 09-00004, kuria E. P. pasiskolino iš atsakovės Palangos kredito unijos 33 256,22 Eur (115 000,00 Lt) sumą su 12 proc. metinių palūkanų norma, 2009 m. kovo 17 d. paskolos sutartį Nr. 09-00004, kuria pasiskolino iš atsakovės 21 721,50 Eur (75 000,00 Lt) sumą su 18 proc. metinių palūkanų norma, 2011 m. gegužės 3 d. paskolos sutartį Nr. 11-00060, kuria pasiskolino iki 2031 m. kovo 30 d. iš atsakovės 72 500,00 Eur su 5 proc. metinių palūkanų norma. Sutarčių 6.3 punkte numatyta, kad papildomas pajus grąžinamas paskolos gavėjui tada, kai jis visiškai įvykdo prievoles pagal sutartį; dalis pajinių įnašų gali būti grąžinama paskolos gavėjui tada, kai jis visiškai įvykdo prievoles pagal sutartį, jeigu likusi pajinių įnašų suma nebus mažesnė kaip 1/10 (viena dešimtoji) turimų paskolų bei kitų kreditinių įsipareigojimų unijoje bendros sumos. 2014 m. balandžio 30 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-644-904/2014 E. P. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Bankroteka“. 2014 m. rugpjūčio 7 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintas ieškovo kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, tarp kurių pirmąja eile patvirtintas ieškovės I. P. 15 413,72 Eur (53 220,50 Lt) sumos reikalavimas, antrąja eile – 164 895,20 Eur (569 350,16 Lt) Palangos kredito unijos reikalavimas.
 2. Byloje kilo ginčas dėl materialinių teisės normų, reglamentuojančių pajinių įnašų grąžinimą bankrutuojančiam fiziniam asmeniui, taikymo ir aiškinimo.
 3. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad kredito unijos narių prievolių, kylančių iš paskolos teisinių santykių, tinkamas įvykdymas yra užtikrintas įstatyme įtvirtintu disponavimo pajiniu įnašu ar jo dalimi apribojimu, todėl pajinis įnašas laikytinas prievolės įvykdymo užtikrinimo priemone ir, kol nėra įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai, kreditoriui grąžinti pajų nėra pareigos. E. P. skola atsakovei kredito unijai yra didesnė nei įnešto pajaus dalis. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, jog buvo netinkamai aiškintos materialinės teisės normos. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytus nesutikimo su skundžiamu sprendimu argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė materialinės ir proceso teisės normų, teisingai ištyrė ir nustatė visas bylai reikšmingas faktines aplinkybes.
 4. Ieškinį priteisti iš atsakovės Palangos kredito unijos E. P. bankroto administratorės UAB ,,Bankroteka“ naudai 20 366,08 Eur dydžio pajinį įnašą reiškia ieškovė I. P.. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-644-904/2014 ieškovė patvirtinta pirmosios eilės kreditore su finansiniu 15 413,72 Eur (53 220,50 Lt) sumos reikalavimu. Ši teismo nutartis įsiteisėjusi ir vykdytina (CPK 18 straipsnis). Pirmosios instancijos sprendė, jog ieškovė pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.68 straipsnio 2 dalį yra tinkama kreditorė reikšti netiesioginį ieškinį ir yra pagrindas tokį ieškinį pareikšti teisme. Atsakovė klausimo dėl ieškovės netinkamumo šiame procese nekėlė (CPK 187 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgus į tai, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovei pareiškus ieškinį teisme, yra pagrindas spręsti dėl reikalavimo grąžinti E. P. pajinį įnašą pagrįstumo.
 5. Pajinis įnašas – tai į kredito uniją asmens įmokėta pinigų suma, kuri naudojama kredito unijos pajiniam kapitalui sudaryti. Sumokėdamas pajinį įnašą, asmuo įgyja pajų, kuris kaip vertybinis popierius patvirtina asmens dalyvavimą kredito unijos kapitale su kredito unijos nariui suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis (Kredito unijos įstatymo (toliau – ir KUĮ) 2 straipsnio 7, 8 dalys). Kredito unijos pajinį kapitalą sudarantys kredito unijos narių pajiniai įnašai kredito unijai priklauso nuosavybės teise ir sudaro jos nuosavo kapitalo dalį (KUĮ 36 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 39 straipsnio 1 dalis).
 6. Vykdant fizinio asmens E. P. bankroto procedūrą nustatyta, kad bankrutuojantis fizinis asmuo turi finansinį turtą – nario pajinius įnašus Palangos kredito unijoje – 20 366,08 Eur. Ginčo dėl įmokėtos pinigų sumos atsakovei Palangos kredito unijai nėra (CPK 187 straipsnis 1 dalis). Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, kad ji, kaip pirmos eilės kreditorė fizinio asmens bankroto byloje, turi teisę į šią sumą, nes tai yra E. P. turtas. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliantės argumentais.
 7. Lietuvos teismų praktikoje suformuluota taisyklė, kad atsižvelgiant į bankroto byloje egzistuojantį viešąjį interesą – maksimaliai patenkinti bankrutuojančios įmonės ar fizinio asmens kreditorių reikalavimus – narystė kredito unijoje negali būti pripažįstama kliūtimi, nukreipiant išieškojimą į nario pajinį įnašą kredito unijoje. Tačiau, nukreipiant išieškojimą į pajinį įnašą kredito unijoje, taikytinos KUĮ 47 ir 48 straipsnių nuostatos.
 8. Visų pirma, ginčo nėra, kad E. P. turi teisę reikalauti grąžinti jo įneštą pajinį įnašą. Ši teisė numatyta KUĮ 14 straipsnio 1 dalyje, kur konstatuota, jog pajinis įnašas, sumokėtas už pagrindinį pajų, gali būti grąžinamas tik narystei kredito unijoje pasibaigus, o pajinis įnašas, sumokėtas už papildomą pajų, gali būti grąžinamas ir narystei kredito unijoje nepasibaigus. Ši asmens teisė numatyta ir papildomo pajaus įsigijimo sutartyje, kurios bendrosios dalies 6.3.9 punkte numatyta, jog asmuo turi teisę reikalauti, kad grąžintų jo papildomą pajų Kredito unijų įstatymo 14 ir 47 straipsnio nustatyta tvarka. Ši asmens teisė numatyta 2017 m. birželio 12 d. Palangos kredito unijos įstatų 4.8.10 punkte. Tačiau, kaip pažymėjo pirmosios instancijos teismas, asmeniui grąžinamas pajinis įnašas tik tada, kai jo narystė kredito unijoje pasibaigia. Ieškovė nurodė, jog E. P. pateikė prašymą išstoti savo noru. Pažymėtina, jog prašymo padavimas dėl narystės pasibaigimo nėra laikytinas tinkamu įrodymu apie narystės pabaigą. Pagal 2017 m. birželio 12 d. Palangos kredito unijos įstatų 4.13 punktą kiekvienas unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš unijos, pranešęs apie tai raštu unijos valdybai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo. Įstatų 4.12.1 punkte numatyta, jog asmens narystė unijoje baigiasi, kai unijos valdyba patenkina nario prašymą išstoti iš unijos. Apeliantė teismui nepateikė duomenų, jog E. P. nebėra Palangos kredito unijos narys (CPK 12, 178 straipsniai). Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad nustatyta, jog E. P. tebėra Palangos kredito unijos narys ir pagrindo spręsti dėl pajinio įnašo grąžinimo nėra.
 9. Antra. Apeliantė apeliaciniame skunde nurodė, kad KUĮ, galiojusio 2006 m. gruodžio 21 d., kai E. P. buvo suteiktas 33 256,22 Lt dydžio kreditas, 47 straipsnio 3 dalis numatė, kad kredito unija savo nariui iki vienerių metų gali skolinti pinigus nereikalaudama jų grąžinimo užtikrinimo CK numatytomis prievolių užtikrinimo priemonėmis. Teisėjų kolegija atmeta šį apeliacinio skundo argumentą kaip nepagrįstą. Nepaisant to, kad pajiniai įnašai nuosavybės teise priklauso kredito unijai, jos narių turimų pajų suteikiamos turtinės teisės apima teisę reikalauti, jog kredito unija grąžintų jų pajinius įnašus ar pajinių įnašų dalį, laikydamas įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje nustatyto apribojimo (KUĮ 14 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Kredito unijos narių prievolių, kylančių iš paskolos teisinių santykių, tinkamas įvykdymas yra užtikrintas įstatyme įtvirtintu disponavimo pajiniu įnašu ar jo dalimi, ne mažesne už skolinamą pinigų sumą kartu su už ją mokamomis palūkanomis, apribojimu, kuris galioja tol, kol grąžinama skolinama suma su palūkanomis (KUĮ 47 straipsnio 3 dalis)(Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1673-180/2016). Tokios pačios nuostatos numatytos ir E. P. su atsakove sudarytose sutartyse. 2011 m. gegužės 3 d. paskolos sutarties Nr. 11-00060 5.10 punkte numatyta, kad Unija turi teisę paskolos gavėjo pajinius įnašus be atskiro paskolos gavėjo sutikimo panaudoti paskolos grąžinimui; 6.3 punkte numatyta, kad dalis pajinių įnašų gali būti grąžinama paskolos gavėjui tada, kai jis visiškai įvykdo prievoles pagal sutartį, jei likusi pajinių įnašų suma nebus mažesnė kaip 1/10 turimų paskolų bei kitų kreditinių įsipareigojimų unijoje bendros sumos. Papildomo pajaus įsigijimo sutarties 6.5.2 punkte numatyta, jog unija turi teisę įstatuose nustatyta tvarka apriboti teisę disponuoti pajiniu įnašu ar jo dalimi, neviršijančia skolinamų pinigų sumos kartu su už ją mokamomis palūkanomis tol, kol bus grąžinta skolinama suma su palūkanomis. Tos pačios nuostatos numatytos 2006 m. gruodžio 12 d. paskolos sutartyje Nr. 06-00132, 2009 m. kovo 17 d. paskolos sutartyje Nr. 09-00004. Apeliantė šių sutarčių nuostatų neginčijo (CPK 12, 178 straipsniai).
 10. Atsižvelgdamas į šias įstatymo nuostatas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog kredito unijos narys turi teisę reikalauti grąžinti tik tą jo pajinio įnašo dalį, kuriai netaikomi disponavimo teisės apribojimai, t. y. dalį, gaunamą iš pajinio įnašo vertės atskaičius negrąžintos paskolos ir palūkanų sumą. Šiuo atveju fizinio asmens E. P. negrąžintos kredito unijai skolos likutis – 164 895,20 Eur yra daug didesnis nei priklausantis pajus – 20 366,08 Eur Palangos kredito unijoje, todėl yra taikomi Kredito unijos įstatyme numatyti disponavimo pajiniu įnašu apribojimai ir fizinis asmuo neturi teisės reikalauti grąžinti jo sukauptus pajinius įnašus. Atsižvelgus į nustatytas faktines aplinkybes, teismų formuojamą praktiką šio pobūdžio bylose, darytina išvada, kad kol E. P. nėra įvykdęs sutartinių įsipareigojimų kreditorei, atsakovei Palangos kredito unijai nekyla pareiga grąžinti pajinį įnašą, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas.
 11. Pažymėtina, kad E. P. bankroto byloje turėtų būti tikslinamas Palangos kredito unijos kreditinis reikalavimas pajinių įnašų dalimi sumažinant kredito unijos kreditoriui reikalavimą. Toks reikalavimų patenkinimas atitiktų suformuotą teismų praktiką (žr. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-04-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-338/2009, 2016-12-13 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1673-180/2016, Klaipėdos apygardos teismo 2015-11-12 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-1613-253/2015, Šiaulių apygardos teismo 2013-05-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-277-372/2013, 2011-11-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1266-368/2011).
 12. Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi, pagal kasacinio teismo praktiką, įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

14Dėl bylos procesinės baigties

 1. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas aplinkybes ir jų pagrindu padarytas išvadas pagal nurodytą kasacinio teismo praktiką bei suformuluotas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, konstatuoja, kad teismas pagrįstai nusprendė, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės Palangos kredito unijos trečiajam asmeniui E. P. 20 366,08 Eur dydžio pajinį įnašą nepagrįstas. Todėl konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesines, materialines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. Dėl to ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teisme

 1. Netenkinus apeliantės apeliacinio skundo, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 2. Atsakovė Palangos kredito unija teismui pateikė duomenis, kad jos turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme sudaro 435,60 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Prašė šias išlaidas priteisti iš apeliantės.
 3. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovės bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą (už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą) ir atsižvelgusi į Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius (Rekomendacijų 7, 8.10 punktai), sprendžia, kad šios išlaidos neviršija nustatytų maksimalių dydžių, todėl iš ieškovės atsakovės naudai yra priteistinos (CPK 98 straipsnio 1 dalis, 3 dalis).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

17Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. sausio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Priteisti Palangos kredito unijai iš I. P. 435,60 Eur (keturi šimtai trisdešimt penki eurai šešiasdešimt centų) jos turėtų apeliacinės instancijos teisme bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai