Byla I-3598-789/2014
Dėl kurių tokie įrodymai negali būti pateikti. Be to, teismas minėta nutartimi pasiūlė pareiškėjai patikslinti proceso šalis, atsakovėmis nurodant Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ir Lietuvos Respublikos finansų ministeriją

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė, susipažinusi su R. R. skundu,

Nustatė

2Pareiškėja R. R. 2013-11-05 pateikė teismui skundą, kuriame prašė priteisti iš atsakovų laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2010-03-05 pareiškėjai neišmokėtą darbo užmokesčio dalį.

3Skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013-11-07 nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki 2014-01-07 skundo trūkumams pašalinti: gavus prašomos priteisti neišmokėtos darbo užmokesčio dalies dydį patvirtinančius įrodymus, patikslinti skundo reikalavimus ir nurodyti konkretų prašomos priteisti neišmokėtos darbo užmokesčio sumos dydį bei pateikti konkrečią sumą patvirtinančius įrodymus, o jeigu tokių įrodymų pareiškėja negali gauti, nurodyti aplinkybes, dėl kurių tokie įrodymai negali būti pateikti. Be to, teismas minėta nutartimi pasiūlė pareiškėjai patikslinti proceso šalis, atsakovėmis nurodant Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ir Lietuvos Respublikos finansų ministeriją.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 str. reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6Pašto siuntos išrašas patvirtina, kad pareiškėja 2013-11-07 teismo nutartį gavo 2013-12-04, tačiau nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, nesikreipė dėl termino trūkumams pašalinti pratęsimo, todėl skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjai.

7R. R. išaiškintina, kad ši nutartis neužkerta kelio jai pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 str. reikalavimus.

8Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d. ir 105–106 str.,

Nutarė

9Pareiškėjos R. R. skundą laikyti nepaduotu.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti pareiškėjai.

11Išaiškinti R. R., kad ši nutartis neužkerta kelio jai pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai