Byla 2A-627-230/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo daugiabučių namų savininkų bendrijos ,,Medicina“ ir atsakovo UAB ,,Max-denta“ apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-12941-584/2011 pagal ieškovo DNSB „Medicina“ ieškinį atsakovui UAB „Max-denta“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi apeliacinius skundus ir civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas DNSB „Medicina“ pirmosios instancijos teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Max-denta“ 2 894,75 Lt skolą, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad administruoja daugiabutį namą, kurio pirmame aukšte yra atsakovui priklausančios patalpos. Nors atsakovas nėra bendrijos narys, tačiau jis privalo mokėti už paslaugas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ir tvarkymu CK 4.82 straipsnio 3 dalies pagrindu. Prašė priteisti įsiskolinimą, į kurį įskaitytos išlaidos už administravimo paslaugas, bankines operacijas, delspinigiai, kredito įmokos ir palūkanos namui renovuoti, susidariusį nuo 2010 m. balandžio iki 2011 m. kovo mėn. Visos išlaidos paskaičiuotos proporcingai savininkams priklausomam (jų patalpų užimam) naudingajam plotui, t.y. taip, kaip reguliuoja civilinio kodekso įstatymas, o atsakovės pateiktas patalpų plotų, į kurį įtraukti rūsiai ir laiptinės, paskaičiavimas šiam įstatymui prieštarauja. Be to, nuomojamos patalpos, už kurias gaunamos pajamos paskirstomos išimtinai butų gyventojams tenkančiai administravimo išlaidų daliai dengti, yra perimtos iš kooperatyvo, jos statytos butų savininkų poreikiams, todėl atsakovui nepriklauso.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Max-denta“ ieškovo DNSB „Medicina“ naudai 2 245,08 Lt skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-04-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 848 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į kasacinio teismo suformuotą CK 4.82 straipsnio 5 dalies normos aiškinimą, išanalizavęs ieškovo naudingojo ploto paskaičiavimo metodiką, pagal kurią į butų naudingąjį plotą neįskaičiuoti gyventojų rūsių plotai, bei įvertindamas Nekilnojamojo turto registro išrašą, patvirtinantį, kad daugiabučio namo Vytauto pr. 37, Kaune, bendras plotas kadastro duomenų nustatymo metu – 2009-09-29 – yra 1937,97 kv. m., padarė išvadą, kad ieškovo mokesčiai paskaičiuoti neįvertinus viso bendro namo ir butų savininkų valdomų rūsio patalpų plotų, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant kiekvienų patalpų savininko bendrosios dalinės nuosavybės dalies proporciją (CK 4.82 str. 5 d). Teismas kartu nepagrįstais laikė ir atsakovo pateiktus paskaičiavimus, kuriais be pagrindo įskaityta mokesčių dalis, kompensuojama iš ieškovo patalpų nuomos pajamų, kadangi ieškovas nuomojamas patalpas perėmė iš gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo, kurio tikslas buvo aprūpinti kooperatyvo narius butais, o butai buvo statomi už kooperatyvo narių pajinius įnašus, todėl šių patalpų duodamas pajamas turi naudoti tik namo butų savininkai bendru sutarimu. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo bendrosios dalinės nuosavybės dalies proporciją (149,90/1937,97) pateikė savo paskaičiavimą, kaip pagrindą imdamas ieškovo paskaičiuotų išlaidų už administravimo paslaugas atsakovui vidutinį dydį 2010 m. balandžio – 2011 m. kovo mėn. laikotarpiu – 129,24 Lt. Įvertinęs ieškovo pateiktus įrodymus, teismas sprendė, kad viso namo administravimo išlaidos per mėnesį sudaro 1 309,80 Lt, vadinasi, ieškovo paskaičiuotų administravimo išlaidų dydis atsakovui per mėnesį sudaro 9,85 proc. viso namo administravimo išlaidų. Tuo tarpu išvesdamas atsakovo faktiškai valdomų patalpų ir viso namo ploto santykį (149,90/1937,97), teismas nustatė, kad atsakovas per mėnesį už administravimo paslaugas faktiškai turėtų sumokėti ne 129,24 Lt, kaip paskaičiuoja ieškovas (vidutiniškai per mėnesį ginčo laikotarpiu), o 101,31 Lt. Todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovui procentine išraiška paskaičiuota 21,47 proc. daugiau visų mokesčių, įskaitant išlaidas už administravimo paslaugas, bankines operacijas, kredito įmokas ir palūkanas, nei priklausytų pagal jo valdomą bendrosios dalinės nuosavybės dalį. Teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, kadangi šalių nesieja jokie sutartiniai teisiniai santykiai.

5Ieškovas DNSB „Medicina“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai. Nurodo, kad teismo sprendimas yra nepagristas, neteisingas ir neteisėtas, priimtas pažeidžiant materialines bei procesines teisės normas. Teismas, priimdamas sprendimą, nesivadovavo CPK 2 straipsnyje įtvirtintais civilinio proceso tikslais, neatsižvelgė į šiame straipsnyje deklaruojamą tinkamą įstatymo taikymą teismui nagrinėjant civilines bylas. Ieškovas nurodo, jog visi mokesčiai skaičiuojami griežtai laikantis DNSB Įstatyme, DNSB „Medicina“ įstatuose bei Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų normų, nustatančių, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Įstatymas nenumato „palyginamųjų naudingųjų plotų“, kaip teigia ir kuo vadovavosi teismas, nes tokio termino nėra, palyginamųjų naudingųjų plotų sąvokos nėra ir kituose norminiuose aktuose. Plotų terminai ir apibrėžimai išdėstyti 1999-09-30 STR 1.14.01:1999, jų skaičiavimo tvarka nurodoma ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėse, patvirtintose Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522. Laiko, kad teismo išvada, jog atsižvelgiant į LAT 2009-11-27 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009 priimtą išaiškinimą ieškovo mokesčiai paskaičiuoti neproporcingai, t.y. neįvertinus viso bendro namo ir butų savininkų valdomų rūsio patalpų plotų, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant kiekvienų patalpų savininko bendrosios dalinės nuosavybės dalies proporciją, yra klaidinga ir prieštaraujanti įstatyminėms normoms. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, jog byloje esančiame 2009-09-29 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodomas bendras plotas 1937,97 kv. m, tačiau šis padidėjimas lyginant su 2007-04-05 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, kuriame bendras plotas buvo nurodytas 1813,71 kv. m, atsirado renovacijos metu įstiklinus balkonus ir juos pavadinus lodžijomis, tačiau naudingasis plotas nepadidėjo, nes lodžijos neapšiltintos, tai pagalbinis nenaudingas plotas, kas nurodoma pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacijoje, sudarytoje 2009-09-39. Naudingojo ploto pasikeitimai išrašuose (buvo 1523,65 kv. m, dabar 1258,45 kv. m). atsirado pasikeitus negyvenamųjų patalpų plotų skaičiavimo metodikai, tačiau pastato naudingasis plotas išliko toks pat ir todėl pasikeitimai mokesčių skaičiavimams įtakos neturėjo. Buto naudingasis plotas yra visų kambarių, verslo patalpų ir šiltų pagalbinių patalpų plotų suma. Skunde taip pat nurodoma, kad vadovaujantis teismo sprendime nurodoma metodika kiltų daug neaiškumą, nes pastato rūsyje yra daug ploto, kuris nors ir nepriskirtas atsakovui, tačiau jis naudojasi ten esančia atsakovui priklausančia įranga (rūsyje yra vandens skaitiklis, telekomunikacijų aparatūra, telefono kabeliai, elektros skydinė, ventkamera ir pan.), todėl atlikti skaičiavimus, kuriuos nurodo teismas, būtų tiesiog neįmanoma. Be to, gyventojų rūsių plotai neatitinka jų įneštam pajui, ir rūsio patalpos niekada nebuvo apmokestinamos, o teismai visuomet priteisdavo skolas pagal bendrijos pateiktas skaičiuotes. Apelianto nuomone, bendrija teisingai skaičiavo dėl mokesčių nesumokėjimo patiriamus nuostolius tik juos įvardijo ne palūkanomis, o delspinigiais. Todėl teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą dėl delspinigių, taip pat nemotyvuotai nepriteisė 350 Lt advokatų išlaidų, kurios buvo nurodytos pirminiame pareiškime dėl teismo įsakymo ir buvo pateikti išlaidas patvirtinantys įrodymai. Prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

6Atsakovas UAB „Max-denta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, jog ieškovas, skaičiuodamas administravimo išlaidas bendrijos nariams, neteisėtai taiko skirtingą metodiką nuo tos, kurią taikydamas skaičiuoja mokesčius pirmajame aukšte įsikūrusių negyvenamųjų patalpų savininkams, nors bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad realios administravimo išlaidos, kurių nepadengia nuompinigiai, gaunami iš bendrų patalpų nuomos, yra ženkliai mažesnės, negu iš tikrųjų deklaruoja ieškovas. Kadangi atsakovo patalpos visiškai izoliuotos, todėl ieškovui nėra jokio poreikio ir būtinumo administruoti šias patalpas, ieškovas administravimo paslaugas realiai teikia tik butų savininkams ir išnuomotų rūsio ir kitų pirmajame aukšte esančių patalpų nuomininkams. Visus klausimus, susijusius su atsakovo patalpoms teikiamomis komunalinėmis paslaugomis, administruoja pats atsakovas, tam yra paskirtas atsakovo darbuotojas, kuris apskaito, apskaičiuoja ir sumoka mokesčius, atsakovas yra sudaręs atskiras sutartis dėl jam priklausančių patalpų šildymo, vandens ir elektros tiekimo ir pan. Faktinės ieškovo vadinamos administravimo išlaidos per mėnesį, kurių nepadengia gaunami nuompinigiai, yra tik 453,82 Lt, kai ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 129,32 Lt. Todėl tokios išlaidos nepagrįstos ir apskaičiuotos neteisingai, neproporcingai ir nesąžiningai. Apylinkės teismas teisingai ir pagrįstai nustatė, kad ieškovas apskaičiuoja mokesčius, neįtraukdamas butų rūsių plotų, todėl atsakovui buvo paskaičiuota 21,47 proc. daugiau mokesčių nei turi būti, o atsakovas proporcingai turi padengti tik 9,85 % visų administravimo išlaidų, todėl realiai turi padengti šią dalį ne nuo visos ieškovo skaičiuojamos administravimo išlaidų dalies (1 373,82 Lt), bet nuo realiai patiriamų administravimo išlaidų dalies (453,82 Lt), kas sudarytų tik 44,70 Lt/mėn. Nesutinka, kad namas pastatytas vien tik iš butų savininkų pajų, nes namo pirmajame aukšte esančios patalpos buvo statomos iš valstybės lėšų, o vėliau jos buvo privatizuotos. Neproporcingas mokesčių padengimo bendraturčiams metodas prieštarauja protingumo, sąžiningumo, solidarumo ir proporcingumo principams. Patalpos, kurios duoda pajamas, nėra įregistruotos, todėl atmestini teismo argumentai, kad nuomojamos patalpos priklauso ieškovei, nes tai bendro naudojimo patalpos. Nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad nuomojamos patalpos buvo suteiktos būtent butų savininkams. Toks pats nepagrįstas išlaidų paskirstymo būdas taikytas ir išlaidoms, susijusioms su namo renovacija, tačiau teismas dėl jų nepasisakė.

7Ieškovas DNSB „Medicina“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog atsakovas faktiškai ieškinį pripažino, kadangi 2011-12-28 į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą pervedė 5 910,20 Lt. Skundo argumentai, kad atsakovui nėra reikalingos patalpų administravimo paslaugos dėl to, kad atsakovo patalpos yra visiškai izoliuotos, yra nepagrįsti, kadangi visi bendrijoje esantys butai taip pat yra visiškai izoliuoti vienas nuo kito, kiekvienas butas taip pat yra sudaręs atskiras sutartis dėl komunalinių paslaugų tiekimo. Kadangi ieškovas ir atsakovas yra bendraturčiai, todėl atsakovas privalo atlikti pareigas, kylančias iš bendrosios dalinės teisės įgyvendinimo. Kaip ir bendrijos nariams, atsakovui privalu rūpintis namo būkle, vykdyti privalomus statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimus, mokėti visus priklausančius mokesčius, kurie yra paskaičiuoti griežtai laikantis įstatymo reikalavimų.

8Atsakovas UAB „Mex-denta“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, yra teisiškai nepagrįsti, todėl atmestini. Ieškovo skundo argumentas, kad nustatant naudingąjį plotą reikia remtis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522, taip pat nepagrįstas, kadangi šios taisyklės reglamentuoja nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų, kadastro duomenų surinkimo, tikslinimo bei apdorojimo tvarką. Be to, nagrinėjant ginčą pirmos instancijos teisme ieškovas negrindė savo pateiktų skaičiavimų šiuo teisės aktu, o apylinkės teismas pagrįstai vadovavosi ne tik Lietuvos Respublikos CK normomis bei Nekilnojamojo turto registro duomenimis, bet ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pateiktu 4.82 straipsnio 5 dalies išaiškinimu, kuris yra aktualus ir taikytinas būtent bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo teisiniuose santykiuose. Taip pat pagrįstos teismo išvados dėl delspinigių nepriteisimo, kadangi šalių nesieja sutartiniai santykiai.

9Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, atsakovo apeliacinis skundas atmestinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis), tačiau daro išvadą, kad teismas netinkamai taikė įstatymo reikalavimus (CPK 330 straipsnis).

10Ieškovas DNSB „Medicina“ apeliaciniu skundu pareiškė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tam pritarė ir atsakovas UAB „Max-denta“ savo atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad šis prašymas netenkintinas, kadangi byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose yra išsamiai išdėstytos visos bylos aplinkybės, visi esminiai įrodymai, kuriais šalys grindė savo reikalavimus ir atsiliepimus, buvo pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, o šalių atstovų paaiškinimai užfiksuoti teismo posėdžių protokoluose. Todėl nėra būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (CPK 322 straipsnis).

11Pirmosios instancijos teismas, taikydamas CK 4.82 straipsnio 5 dalies nuostatas, kuriomis numatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui, darė išvadą, kad į butų naudingąjį plotą įskaičiuotini ir gyventojų rūsių plotai. Dėl to teismas padarė ir kitą iš to plaukiančią išvadą, kad ieškovas mokesčius yra paskaičiavęs neproporcingai bendrasavininkų turimai nuosavybės daliai, t.y. nepagrįstai neįvertinęs viso namo ir butų savininkų valdomų rūsio patalpų plotų. Teismas nurodytą išvadą grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009. Tačiau darytina išvada, kad šis teismo precedentas nagrinėjamoje byloje netaikytinas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodytoje civilinėje byloje suformuotą išvadą, kad nustatant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis į palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas ir rūsio patalpų plotas, padarė, įvertinęs konkrečias bylos aplinkybes (kurios skiriasi nuo nagrinėjamos bylos aplinkybių), ir CK 4.82 straipsnio 5 dalies normą aiškino, atsižvelgdamas į šios normos tikslus bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Nors CK 4.82 straipsnio 5 dalyje nėra nustatyta, kas yra naudingas patalpų plotas, tačiau tai nustato Statybos techninis reglamentas STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“, patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 310. Šio teisės akto 13 punktas numato, kad buto naudingasis plotas yra visų kambarių, verslo patalpų bute ir šiltų pagalbinių patalpų (pagalbinio naudingojo ploto) plotų suma, kas reiškia, kad naudingas plotas suprantamas, kaip šildomas plotas. Šis statybos techninis reglamentas taikytinas ir mokesčių paskaičiavimui, kadangi jo 1 p. numatyta, kad šio reglamento nustatyta tvarka pastatų plotai gali būti skaičiuojami ir kitoms reikmėms (mokesčių, lengvatų apskaičiavimui ir pan.), jei atitinkamais įstatymais nenumatyta kitaip, o kaip nurodyta, CK 4.82 straipsnis nenumato kitokio naudingo patalpų ploto paskaičiavimo. Todėl teismas nepagrįstai atmetė ieškovo atliktą mokesčių paskaičiavimą, kuris buvo grindžiamas teisės akto reikalavimus atitinkančiu nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto, neįskaitant nešildomų rūsių, ir namo naudingojo ploto santykiu.

12Atsakovo UAB „Max-denta“ apeliaciniu skundu yra keliamas administravimo paslaugų, teikiamų atsakovui, pagrįstumo klausimas, teigiant, kad atsakovo patalpos yra visiškai izoliuotos, todėl nėra jokio būtinumo teikti atsakovui kokias nors paslaugas dėl komunalinių patarnavimų (šildymo, elektros, vandentiekio). Šis argumentas yra nepagrįstas, kadangi atsakovui priklausanti nuosavybės dalis nėra atidalinta CK 4.80 straipsnio tvarka, todėl pastatas yra valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise, ir bendrasavininkams tenka visos teisės ir pareigos, kylančios iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo, tame tarpe ir CK 4.82 straipsnio 3 dalyje numatyta pareiga apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, o buto ar kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti ir tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti ir tam yra steigiama butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba sudaroma jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Šiuo atveju yra įsteigta daugiabučio namo butų savininkų bendrija, todėl administravimo išlaidos yra pagrįstos ir butų ar kitų patalpų savininkai privalo jas atlyginti.

13Atsakovas UAB „Max-denta“ taip pat ginčija teismo išvadas, padarytas dėl už patalpų nuomą gautų lėšų priskaitymo tik butų savininkams priskaičiuotų administravimo išlaidų dengimui. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad DNSB „Medicina“ teisę į nuomojamas patalpas perėmė iš Gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo, kurio tikslas buvo aprūpinti kooperatyvo narius butais, todėl ieškovas DNSB „Medicina“ perėmė patalpas, pastatytas pajinių sankaupų pagrindu, ir tokių patalpų duodamas pajamas turi teisę naudoti tik butų savininkai. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis. Daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatų 3 punktas (t.1, b.l. 6-11) patvirtina, kad bendrijos steigėjai yra GNS kooperatyvas „Medicina“ ir Kauno miesto taryba, kuriai 1993 m rugsėjo 21 d. potvarkiu Nr. 1148-V yra priskirtos įstatuose įvardintos patalpos, o kooperatyvui priklauso visos kitos be išvardintų ir be piliečių privatizuotų butų patalpos. Tai patvirtina ir namų valdos techninės apskaitos kortelės duomenys, įregistruoti nurodyto 1993 m rugsėjo 21 d. potvarkio Nr. 1148-V pagrindu (t.1, b.l. 111-114). Todėl akivaizdu, kad kooperatyvo patalpos, sukurtos pajinių įnašų pagrindu, negalėjo vėliau tapti Kauno miesto tarybai priklausančiomis patalpomis, kurios po to buvo privatizuotos ir tapo atsakovo UAB „Max-denta“ nuosavybe. Teismas nurodytų rašytinių įrodymų (įstatų ir namų valdos techninės apskaitos kortelės) pagrindu pagrįstai nustatė bendrijos nuomojamų patalpų priklausomybę (kooperatyvo privatizuotų butų savininkams), todėl šių patalpų nuomos pajamos tenka jų savininkams ir negali padengti atsakovo mokėtinų mokesčių. Nustačius tokį nuomojamų patalpų teisinį statusą (buvusio kooperatyvo nuosavybė), nėra jokio pagrindo daryti išvadą, kad nuomojamos patalpos yra bendro naudojimo objektai, dėl ko jų nuomos pajamas būtų galima paskirstyti visiems savininkams proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje CK 4.83 straipsnio 6 dalies pagrindu.

14Nors atsakovas nurodo, kad teismas neišsiaiškino, kokiu pagrindu ieškovas skirsto išlaidas, susijusias su namo renovacija, tačiau tai paneigia byloje pateikti įrodymai. Kadangi nustatyta, kad į rūsių plotus neturi būti atsižvelgta, todėl nėra pagrindo teigti, kad paskaičiuojant šias išlaidas buvo taikytas tas pats ydingas principas, kaip ir skirstant administravimo išlaidas. Be to, byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad buvo pritarta daugiabučio namo renovavimui (t.1, b.l. 17, 82), taip pat patvirtina renovacijos išlaidų dydį ir jų paskirstymą savininkams (t.1, b.l. 83-94, 105-110).

15Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, nurodęs, kad šalių nesieja sutartiniai ryšiai. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai), o CK 6.72 straipsnyje numatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Byloje pateiktas DNSB „Medicina“ patalpų savininkų susirinkimo, įvykusio 2010 m. vasario 19 d., protokolas (t.1 b.l. 18, 119) patvirtina, kad jame buvo nutarta, jog laiku neatsiskaičius už pateiktas apmokėti sąskaitas bus skaičiuojami delspinigiai - 0,05 procento už kiekvieną dieną (18 proc. per metus). Tokią bendrijos narių susirinkimui priklausančią teisę nustato bendrijos įstatai, kurių 21.6, 21.7 punktuose numatyta, kad bendrijos narių susirinkimas turi teisę nustatyti tikslinių įmokų ir įmokų, susijusių su bendrijos veikla, dydžius, jų mokėjimo ir naudojimo tvarką, nustatyti gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkų atsiskaitymo už pastato eksploatavimą ir komunalines paslaugas tvarką. Todėl bendrijos susirinkimas, nutaręs nustatyti delspinigių dydį už nesavalaikį sąskaitų apmokėjimą, veikė kompetencijos ribose (CK 4.85 straipsnis), ir tai reiškia gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkų rašytinį susitarimą dėl delspinigių taikymo. Kadangi šie sprendimai galioja visiems butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis), todėl teismas be pagrindo darė išvadą, kad nebuvo susitarimo dėl delspinigių.

16Dėl nurodytų aplinkybių teismo sprendimas keistinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas), padidinant priteistiną iš atsakovo skolos sumą iki ieškovo paskaičiuotos, ir dėl šios priežasties ieškinį patenkinus pilnai keistina ir sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, ieškovui priteisiant visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 1, 3 ir 5 dalys, 98 straipsnis). Ieškovas sumokėjo 22 Lt žyminio mokesčio už pareiškimą (t.1, b.l. 4) ir 65 Lt - už ieškinį (t.1, b.l. 47) bei 87 Lt už apeliacinį skundą (t.1, b.l. 148), taip pat turėjo 1000 Lt atstovavimo išlaidų pirmosios instancijos teisme (t.1, b.l. 122) ir 750 Lt – apeliacinės instancijos teisme (t.1, b.l. 146-147, 176-177).

17Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

18Ieškovo DNSB „Medicina“ apeliacinį skundą patenkinti, atsakovo UAB „Max-denta“ apeliacinį skundą atmesti.

19Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimą ir jį išdėstyti taip: priteisti iš atsakovo UAB „Max-denta“, įm. kodas 134658141, ieškovui DNSB „Medicina“, įm. kodas 135371913, 2 894,75 Lt skolos ir delspinigių ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-04-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 174 Lt žyminio mokesčio ir 1 750 Lt atstovavimo išlaidų, o valstybei – 41,93 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi apeliacinius skundus ir civilinę bylą,... 3. Ieškovas DNSB „Medicina“ pirmosios instancijos teismo prašė priteisti... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu ieškinį... 5. Ieškovas DNSB „Medicina“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto... 6. Atsakovas UAB „Max-denta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto... 7. Ieškovas DNSB „Medicina“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą... 8. Atsakovas UAB „Mex-denta“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą... 9. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, atsakovo apeliacinis skundas... 10. Ieškovas DNSB „Medicina“ apeliaciniu skundu pareiškė prašymą bylą... 11. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas CK 4.82 straipsnio 5 dalies... 12. Atsakovo UAB „Max-denta“ apeliaciniu skundu yra keliamas administravimo... 13. Atsakovas UAB „Max-denta“ taip pat ginčija teismo išvadas, padarytas dėl... 14. Nors atsakovas nurodo, kad teismas neišsiaiškino, kokiu pagrindu ieškovas... 15. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl delspinigių... 16. Dėl nurodytų aplinkybių teismo sprendimas keistinas (CPK 326 straipsnio 1... 17. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3... 18. Ieškovo DNSB „Medicina“ apeliacinį skundą patenkinti, atsakovo UAB... 19. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimą ir...