Byla e2A-668-302/2018
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo – notarė D. S

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovui T. N. (T. N.) dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo – notarė D. S..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas R. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančia 2016 m. liepos 12 d. pirkimo–pardavimo sutartį ir taikyti restituciją – grąžinti atsakovui T. N. parduotus žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), ir motelį, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), o iš atsakovo ieškovo naudai priteisti pagal sutartį sumokėtus 400 000 Eur.

82.

9Ieškovas nurodė, kad 2016 m. liepos 12 d. su atsakovu sudarė pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – ir Sutartis), kuria atsakovas už 400 000 Eur pardavė ieškovui žemės sklypą ir pastatą, esančius ( - ). Sutarties sudarymo metu turtas buvo nuomojamas VšĮ „Sevilis“, kuri turtą naudojo senelių globos namų veiklai vykdyti. Ieškovas, įsigydamas turtą, turėjo tikslą ir toliau naudoti jį šiai veiklai ir atsakovas tai žinojo. Tačiau po Sutarties sudarymo ieškovas sužinojo, kad pastatas neatitinka socialinės globos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Šie neatitikimai atsakovui buvo žinomi dar prieš Sutarties sudarymą, tačiau jis juos nuo ieškovo nuslėpė. Atlikus skaičiavimus paaiškėjo, kad nustatytų neatitikimų šalinimo darbų kaina yra 541 574 Eur. Taip pat paaiškėjo, kad Sutartimi parduoto turto vertė yra 287 000 Eur, o ne 400 000 Eur. Ieškovas, žinodamas, kad pastatas yra netinkamas senelių globos namų veiklai vykdyti, o pastato pritaikymo šiai veiklai išlaidos yra didesnės nei viso turto įsigijimo kaina, nebūtų sudaręs Sutarties.

103.

11Tinkamai suvokti esmines Sutarties sudarymo aplinkybes ieškovui apsunkino ir jo asmeninės savybės – amžiaus ir sveikatos būklė. Be to, Sutartimi nuosavybės teisė į turtą perėjo ir jo sutuoktinei, nors ji nebuvo šios sutarties šalimi. Turto kaina buvo sumokėta iš ieškovui ir jo sutuoktinei bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančių lėšų, tačiau sutuoktinės išduotas įgaliojimas suteikė ieškovui teisę tik parduoti nekilnojamąjį turtą, bet ne jį pirkti. Sutartį tvirtinusi notarė nepaaiškino ieškovui, kad turto įsigijimas bendrosios jungtinės nuosavybės teise nepatenka į įgaliojimo apimtį. Dėl šių priežasčių Sutartis pripažintina negaliojančia CK 1.90 straipsnio pagrindu kaip sudaryta dėl suklydimo.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo atsakovo ir trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas.

165.

17Iš byloje esančių duomenų teismas nustatė, kad 1995 – 2017 m. ieškovas sudarė daugiau kaip 30 sandorių dėl įvairių rūšių nekilnojamojo turto įvairiose Lietuvos vietose įsigijimo ir perleidimo. Taip pat jis yra UAB „Salvijos medicinos centras“ ir UAB „Salgymeda“, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas, vadovas. Todėl sprendė, jog ieškovo amžius nėra aplinkybė, kliudžiusi ieškovui suprasti Sutarties esmę. Be to, ieškovo medicininėje pažymoje nėra užfiksuota ligų, susijusių su psichikos sutrikimais, o iš teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų teismas sprendė, kad ieškovas turi didelę gyvenimišką ir verslo patirtį, yra šviesaus proto, aiškiai reiškia savo mintis.

186.

19Spręsdamas dėl suklaidinimo teismas nustatė, kad Sutarties 7.8. p ieškovas patvirtino, jog prieš sudarydamas sutartį turėjo galimybę susipažinti ir susipažino su žemės sklypo ir pastato teisiniu ir techniniu statusu, jų faktine būkle, susipažino su galiojančiu žemės sklypo planu, įvertino specialiąsias žemės sklypo naudojimo sąlygas ir neturi jokių pretenzijų dėl žemės sklypo ir pastato teisinio statuso ir jų faktinės būklės. Sutartyje atsakovas netvirtino, kad pastatas atitinka senyvo amžiaus žmonių socialinės globos namams keliamus reikalavimus, o ieškovas, pirkdamas pastatą, kurio paskirtis – motelis, žinojo / turėjo žinoti, kad pastatas nėra skirtas specifinėms senyvo amžiaus žmonių socialinės globos paslaugoms teikti. Ieškovas neneigė atsakovo nurodytų aplinkybių, kad galimybe įsigyti pastatą domėjosi nuo 2013 metų, tuo tikslu ne kartą bendravo su atsakovo žmona M. N., turėjo galimybę apžiūrėti ir apžiūrėjo pastatą bei žemės sklypą, žinojo, kad pastatas išnuomotas VšĮ „Sevilis“, todėl turėjo galimybę susitikti su šios įstaigos atstovais ir išsiaiškinti tolesnes veiklos galimybes. Be to, ieškovas žinojo, kad netrukus po Sutarties sudarymo baigs galioti VšĮ „Sevilis“ nuomos sutartis, tačiau nesitarė su jais dėl tolimesnio pastato naudojimo. Teismas laikė, jog nėra įrodyti teiginiai, kad apie pastato neatitikimą socialinės globos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, ieškovas sužinojo tik po Sutarties sudarymo. Be to, iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštų matyti, kad senyvo amžiaus žmonių socialinės globos paslaugos pastate gali būti toliau teikiamos pašalinus nustatytus neatitikimus. Tą patvirtina ieškovo pateiktas pastato rekonstrukcijos projektas, pagal kurį pastato rekonstrukcija, neįskaitant priestato pastatymo ir sklypo sutvarkymo, yra 212 618 Eur, o ne 541 574 Eur, kaip ieškinyje nurodė ieškovas. Iš rekonstrukcijos projekto aiškinamosios dalies matyti, kad numatyta atlikti rekonstrukcija yra didesnės apimties, nei reikia pašalinti neatitikimus, nurodytus 2015 m. gruodžio 30 d. pažymoje. Byloje taip pat nėra įrodymų, kad atsakovas žinojo apie Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštus, adresuotus VšĮ „Sevilis“. 2016 m. birželio 17 d. atsakovo atsakyme VšĮ „Sevilis“ į prašymą pratęsti nuomos sutarties terminą paminėti pastato neatitikimai yra bendro pobūdžio, o iš 2015 m. birželio 14 d. VšĮ „Sevilis“ rašto atsakovui matyti, kad jam buvo žinoma apie nuovažos ir lifto įrengimo būtinumą. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog ieškovas, sudarydamas Sutartį, suklydo dėl jos objekto.

207.

21Teismas taip pat nesutiko su ieškovo argumentais, kad sudarydamas Sutartį jis suklydo dėl turto kainos. Pirkimo–pardavimo sutartis yra dvišalis sandoris, kurį sudarantys asmenys kainą susitaria savo nuožiūra. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas neturėjo galimybės iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo atlikti planuojamo įsigyto turto vertinimo ir derėtis dėl kainos. Be to, nėra pagrindo remtis ieškovo pateikta UAB „Capital vertinimas“ turto vertinimo ataskaita, nes, nustatant pastato ir žemės sklypo rinkos vertę, lyginamaisiais objektais buvo pasirinkti tik pastatai be žemės sklypų, ir žemės sklypo vertė iš viso nebuvo nustatoma.

228.

23Teismas kritiškai įvertino ir ieškovo argumentus apie negalėjimą sudaryti Sutarties neturint tam sutuoktinės įgaliojimo. Nekilnojamojo turto įsigijimo sandoris nepatenka į CK 3.92 straipsnio 4 dalyje nurodytus sandorius, kuriuos sudaryti privalo abu sutuoktiniai kartu, arba vienas iš jų, turėdamas kito įgaliojimą, todėl jam sudaryti rašytinis ieškovo sutuoktinės sutikimas ar įgaliojimas nebuvo reikalingi. O turtas, įsigytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (CK 3.88 str. 1 d. 1 p.).

24III.

25Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

269.

27Ieškovas R. B. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Taip pat prašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

289.1.

29Teismo išvados, jog atsakovui nebuvo žinomas ieškovo Sutarties sudarymo tikslas bei pastato neatitikimas senelių globos veiklos vykdymui yra neteisingos. Teismo posėdyje atsakovas patvirtinto, jog jam buvo žinoma apie ieškovo norą toliau vystyti perkamame turte senelių globos veiklą. Taip pat, tiek iš atsakovo paaiškinimų, tiek iš jo rašto VšĮ „Sevilis“ matyti, jog jis žinojo apie pastato netinkamumą šiai veiklai ir žadėjo nustatytus neatitikimus ištaisyti. Atsakovas net buvo pradėjęs įrenginėti pastate liftą.

309.2.

31Sutarties sudarymo tikslo neįtvirtinimas Sutartyje neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl sandorio tolimesnio galiojimo, nes ieškovas byloje ginčija suklydimą dėl dalyko, o ne dėl tikslo.

329.3.

33Nekilnojamojo turto registre nurodyta turto paskirtis (motelis) neužkerta kelio vykdyti senelių globos veiklą. Tą patvirtinta ir VšĮ „Sevilis“ faktiškas tokios veiklos vykdymas iki Sutarties sudarymo.

349.4.

35Šalių sudaryto sandorio kaina buvo nustatyta atsižvelgus į aplinkybę, jog turtas bus naudojamas vykdyti senelių globos veiklą. Žinodamas, jog šios veiklos negalės vykdyti, ieškovas turto nebūtų pirkęs, arba bent jau ne už tokią kainą. Ypač įvertinus, jog nustatytus trūkumus pašalinti kainuotų 541 574 Eur. Ieškovo pateikta turto vertinimo ataskaita iš esmės atitinka ir atsakovo pateiktą turto vertinimo ataskaitą (atitinkamai 270 000 Eur ir 335 000 Eur), o jos abi patvirtina, kad sutartyje nurodyta turto kaina, negalint vykdyti konkrečios veiklos, yra per didelė.

369.5.

37Notarė, vertindama ieškovo sutuoktinės įgaliojimo turinį, negalėjo jo traktuoti plečiamai ir esant leidimui turtą parduoti, spręsti, kad turtas galėjo būti ir perkamas. Notarė taip pat neatliko savo pareigos išaiškinti šalims Sutarties pasekmes ir aplinkybę, kad turtas bus įgyjamas abiejų sutuoktinių nuosavybėn.

389.6.

39Atsižvelgus į bylos sudėtingumą ir aplinkybę, jog pirmosios instancijos teismas galimai neišsamiai išnagrinėjo susiklosčiusią situaciją, byla turėtų būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Tokiu būdu byloje galėtų būti apklausti ir svarbūs liudytojai.

4010.

41Atsakovas T. N. atsiliepime su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

4210.1.

43Turto įsigijimo tikslas nebuvo nurodytas ginčijamoje Sutartyje, taip pat šalių nebuvo aptartas iki jos sudarymo, todėl ieškovo nurodomas sandorio tikslas laikytinas tik jo pasirinkta pozicija, siekiant ieškinio patenkinimo. Įgytas turtas, naudojamas pagal savo paskirtį, neturi jokių trūkumų.

4410.2.

45Ieškovas netinkamai interpretuoja teismo posėdžių metu atsakovo duotus paaiškinimus, iškraipydamas jų esmę ir prasmę. Pats ieškovas duodamas paaiškinimus nurodė, kad norėjo vykdyti bet kokią veiklą, kuri duotų pajamas, o šiuo metu ieškoti naujų nuomininkų negali dėl sveikatos ir laiko stokos.

4610.3.

47Liftas pastate pradėtas rengti su tikslu vėliau jį išnuomoti brangiau, nei tuo metu buvo nuomojama VšĮ „Sevilis“, tačiau ieškovui jį nusipirkus, svetimame turte atsakovas jokių darbų nebeatliko.

4810.4.

49Atsakovas neturėjo jokių, išskyrus nuomos, santykių su VšĮ „Sevilis“, todėl šiai įstaigai adresuoti raštai nebuvo atsakovo žinioje. Jų susirašinėjimai taip pat nebuvo tikslu suderinti patalpų rekonstrukciją ar pritaikymą nuomininko vykdomai veiklai.

5010.5.

51Ieškovas nepagrįstai teigia, kad sudarydamas Sutartį suklydo dėl sandorio dalyko, o ne tikslo, kadangi jis aiškiai matė ir suprato, kokį turtą perka. Tuo tarpu teismų praktikoje pripažįstama, kad sandorio motyvas nėra esminė jo sudarymo sąlyga.

5210.6.

53Ieškovo pateikta turto vertinimo ataskaita teismo pagrįstai įvertinta kritiškai. Pirma, joje nurodyta senelių globos namų veikla įvertinta kaip mažinanti pastato vertę, o antra, pasirinkti lyginamieji objektai yra visiškai nepanašūs į ginčo turtą. Abejotini yra ir parinkti pataisų koeficientai ir vertinimas pajamų metodu. Negana to, rinkos vertė ir tikroji turto vertė yra dvi skirtingos sąvokos, kurios negali būti tapatinamos, nes egzistuoja šalių sutarties principas.

5410.7.

55Ieškovo pateiktas turto pagerinimo apskaičiavimas taip pat nelaikytinas įrodymu, kadangi jame nurodyti darbai yra parinkti išskirtinai pagal ieškovo norus, o ne realiai reikalingi motelio trūkumams pašalinti.

5610.8.

57Teismo posėdžio metu ieškovas pripažino, kad notarė suteikė šalims pakankamai laiko susipažinti su sutartimi, klausė jų nuomonės dėl jos sudarymo bei aktyviai aiškinosi kitas aplinkybes.

5810.9.

59Nėra reikalo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, taip pat apklausti liudytojus, kurie sandorio sudaryme nedalyvavo.

6011.

61Trečiasis asmuo notarė D. S. atsiliepime su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jo netenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

6211.1.

63Ieškovas byloje neįrodė, jog sudarydamas Sutartį suklydo dėl jos tikslo, dalyko ar kurių kitų esminių aplinkybių. Ieškovo suklydimas dėl Sutarties dalyko iš viso yra neįmanomas, nes dalykas buvo labai aiškiai apibrėžtas Sutartyje, kurią jis skaitė ir ant kurios pasirašė. Tuo tarpu teismo posėdyje ieškovas patvirtinto, jog jo tikslas buvo investuoti turimus pinigus į turtą, kuris ateityje duotų pajamas. Į teismą ieškovas kreipėsi tik po to, kai baigėsi jo su VšĮ „Sevilis“ sudaryta nuomos sutartis.

6411.2.

65Ieškovas klaidingai nurodo, jog atsakovas jo neinformavo apie nustatytus pastato trūkumus senelių globos veiklai vykdyti. Tačiau realiai net ir pats ieškovas turėjo pakankamai daug laiko aiškintis ne tik turto būklę, bet ir veiklos, kurią siekia vystyti, ypatumus.

6611.3.

67Teisės aktai neįpareigoja šalių laikytis tam tikrų kainos nustatymo kriterijų, išskyrus imperatyvius teisės aktuose nurodytus atvejus. CK įtvirtintas sutarčių laisvės principas apima ir šalių sudarytą Sutartį, todėl jos galėjo nevaržomai pačios susitarti dėl perkamų objektų kainos.

6811.4.

69Faktinė ieškovo fizinė forma bei sveikatos būklė rodo, jog Sutarties sudarymo metu jis galėjo suprasti sandorio esmę.

7011.5.

71Sisteminis CK 3.88, 3.89 ir 3.92 straipsnių nuostatų aiškinimas lemia, jog vienam iš sutuoktinių santuokos metu įgyjant nekilnojamąjį daiktą preziumuojama, jog jis turi kito sutuoktinio sutikimą tokio sandorio sudarymui ir tam nereikalingas kito sutuoktinio įgaliojimas, o toks turtas yra įgyjamas abiejų sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Todėl ieškovo argumentai, kad šio sandorio sudarymą ir sutuoktinės vardu draudė jos išduotas įgaliojimas, yra visiškai niekuo nepagrįsti.

7211.6.

73Žodinis bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme nėra reikalingas, kadangi visos šios civilinės bylos išnagrinėjimui svarbios aplinkybės buvo ištirtos bei nustatytos bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme.

74Teisėjų kolegija

konstatuoja:

75IV.

76Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7712.

78Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovo apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

7913.

80Nagrinėjamoje byloje ieškovas R. B. siekia pripažinti negaliojančia 2016 m. liepos 12 d. pirkimo–pardavimo sutartį, kuria už 400 000 Eur įsigijo iš atsakovo T. N. žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), ir pastatą – motelį, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Ieškovo teigimu, egzistuoja pagrindas pripažinti minėtą Sutartį negaliojančia, kaip sudarytą suklydus (CK 1.90 str.). Suklydimas, jo vertinimu, pasireiškė tuo, kad ieškovas siekė įsigytą turtą naudoti senyvo amžiaus žmonių socialinės globos paslaugų vykdymui, tačiau jau po sutarties sudarymo paaiškėjo, kad nupirktas pastatas nėra tinkamas šiai veiklai. Be to, turtas buvo įgytas už žymiai didesnę kainą, nei yra jo rinkos vertė. Pažymi, jog Sutartis negalėjo būti sudaryta dar ir dėl to, kad ja ginčo turtą įgijo tiek ieškovas tiek ir jo sutuoktinė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, nors ieškovas neturėjo savo sutuoktinės įgaliojimo įsigyti jų abiejų vardu nekilnojamąjį turtą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija toliau šioje nutartyje pasisakys dėl minėtų atsakovo argumentų pagrįstumo.

81Dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia dėl suklydimo

8214.

83Apeliaciniame skunde ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nustatytos faktinės aplinkybės nepatvirtina ieškovo suklydimo dėl ginčo objekto bei kainos. Nurodo, kad teismo posėdžio metu atsakovas patvirtinto žinojęs apie ieškovo siekį vykdyti aptariamą veiklą, bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytus neatitikimus šiai veiklai. Jis netgi pradėjo šalinti nustatytus trūkumus įrenginėdamas pastate liftą, o atsakovo žmona žadėjo jam, kad VšĮ „Sevilis“ nepratęsus nuomos sutarties, šia veikla užsiims ji su dukra. Įvertinęs ieškovo skundo argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog jie nėra pagrįsti byloje esančių įrodymų visuma bei nelemia priešingo sprendimo byloje priėmimo.

8415.

85CK 1.90 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu (CK 1.90 straipsnio 2 dalis). Suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis (CK 1.90 straipsnio 4 dalis). Jei iš faktinių aplinkybių matyti, kad, net ir žinodamas konkrečią informaciją, ieškovas sandorį būtų vis vien sudaręs, ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu remiantis suklydimu negali būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-10-915/2016). Jeigu šalis sudarė sutartį klaidingai suprasdama faktines ar teisines aplinkybes, taikytinos taisyklės, reglamentuojančios dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimą negaliojančiu. Tačiau jeigu šalis teisingai suvokė sandorio sudarymo metu esančias aplinkybes, bet klydo dėl šio sandorio perspektyvų, šios taisyklės netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2007; 2015 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-610-378/2015; 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-51-695/2017).

8616.

87Iš byloje esančios ginčo Sutarties matyti, kad ja ieškovas įsigijo iš atsakovo žemės sklypą bei viešbučių paskirties pastatą – motelį. Sutartyje nėra atsakovo patvirtinimo, jog perkamas pastatas atitinka senyvo amžiaus žmonių socialinės globos namams keliamus reikalavimus, taip pat joje neįtvirtintas ieškovo tikslas (motyvas) įgyti pastatą šiai veiklai vykdyti. Ir nors sutiktina su ieškovo apeliacinio skundo argumentu, kad tokio motyvo įtvirtinimas Sutartyje nebuvo privalomas, tokiu būdu būtent jam kyla pareiga įrodyti, jo egzistavimą (CPK 178 str.). Sutartyje nurodyta aplinkybė, apie egzistuojančią nuomos sutartį su VšĮ „Sevilis“ skirta tik pažymėti, jog ieškovui apie sudarytą ir nekilnojamojo turto registre įregistruotą nuomos sutartį, kuri sukelia padarinius ir naujam turto savininkui, buvo žinoma. Ir ši aplinkybė nepatvirtina, kad atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovui turtą, tinkamą aptariamai veiklai vykdyti ir dėl to ieškovas suklydo.

8817.

89Kaip teisingai apeliaciniame skunde nurodo ieškovas, atsakovas T. N. teismo posėdyje patvirtinto žinojęs, jog ieškovas nori tęsti įsigyjamame turte tą pačią senyvo amžiaus žmonių socialinės globos veiklą. Tačiau aplinkybė, kad atsakovas suteikė ieškovui kokias nors garantijas dėl tolimesnio veikos vykdymo ar, kad jis žinojo apie Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytus pažeidimus, trukdžiusius toliau vykdyti aptariamą veiklą, byloje nebuvo įrodyta. Apeliaciniame skunde ieškovas klaidingai interpretuoja teismo posėdyje atsakovo išsakytus žodžius, kadangi jo replikos apie dušus, patalpas chemijos priemonėms ir kt. buvo išsakytos dėl situacijos, egzistavusios prieš patalpas nuomojantis VšĮ „Sevilis“, o ne ieškovo domėjimosi turtu metu. Šios aplinkybės nepatvirtina nei minėtos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymos, kurios buvo adresuotos ne atsakovui, o VšĮ „Sevilis“, nei atsakovo 2016 m. birželio 17 d. raštas VšĮ „Sevilis“, kuriame nekalbama apie konkrečius pertvarkymus, pritaikant pastatą vykdomai veiklai. Byloje esantis VšĮ „Sevilis“ 2015 m. birželio 14 d. pranešimas atsakovui rodo tik atsakovo informavimą apie keltuvų ir nuovažų įrengimą, kurių poreikio ieškovas neneigė nei savo procesiniuose dokumentuose, nei teismo posėdžio metu, o ne pastato esminę rekonstrukciją (gyvenamųjų kambarių, koridorių, vonios kambarių padidinimą, bendrų erdvių įrengimą). Aptartų argumentų pagrindu darytina išvada, kad ieškovas byloje neįrodė, jog atsakovas žinojimo apie nustatytus perkamo turto neatitikimus veiklos vykdymui ir suteikė ieškovui klaidingą įsivaizdavimą apie sandorio esmę. Tokio klaidingo įsivaizdavimo fakto pateikimo negalima konstatuoti ir atsakovo sutuoktinės M. N. atžvilgiu, kadangi jos parodymai teismo posėdžio metu prieštaravo ieškovo teiginiams apie šios liudytojos pasižadėjimą bet kokiu atveju užtikrinti ieškovui tos pačios veiklos vykdymą Sutartimi įgytame turte, o kitų įrodymų byloje nėra.

9018.

91Suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti (CK 1.90 straipsnio 5 dalis). Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos, dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Klaidingas teisių ir pareigų įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011; 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23-248/2015; 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-10-915/2016).

9219.

93Ieškovas apeliaciniame skunde nepaneigė skundžiamame sprendime konstatuotos aplinkybės, jog pakankamai ilgą laiką domėjosi ginčo turtu, turėjo galimybes jį apžiūrėti bei pabendrauti su VšĮ „Sevilis“, teikusia čia senyvo amžiaus žmonių socialinės globos paslaugas. Teismo posėdžio metu paaiškinimus davęs ieškovas patvirtinto, kad įsigydamas turtą siekė investuoti pinigus, gauti pelną, jam nebuvo skirtumo kam nuomoti turtą, o pats aptariamų paslaugų teikti neketino. Ieškovas nurodė tikėjęsis, jog jei ne VšĮ „Sevilis“ tai atsakovo žmona su dukra vykdys pastate tą pačią veiklą. Tačiau vien minėtų asmenų pokalbiai ir ieškovo galimai susiformavusi viltis, nesant sudarytų jokių susitarimų dėl konkrečių įsipareigojimų, teismo vertinimu, nelaikytini pakankamais ieškovo suklydimui dėl perkamo objekto susiformuoti. Teismo posėdyje ieškovas taip pat patvirtino, kad prieš įsigydamas turtą ne kartą buvo jį apžiūrėjęs, tačiau nesidomėjo reikalavimais, kurie keliami siekiant vykdyti patalpose senyvo amžiaus žmonių socialinės globos paslaugas, nesiaiškino VšĮ „Sevilis“ pozicijos dėl nuomos santykių tęstinumo, pasibaigus sutarčiai su VšĮ „Sevilis“ nesikreipė į atsakovo žmoną bei dukrą dėl jų įsipareigojimų tinkamo vykdymo ir neieškojo kitų potencialių nuomininkų. Be to, dar derybų metu ieškovas nekėlė atsakovui klausimo, kokiu tikslu atsakovas buvo pradėjęs pastate lifto įrengimo darbus, bei kas šiuos darbus pabaigs sudarius Sutartį. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie ieškovo veiksmai patvirtinta ne ką kitą, bet jo paties pasyvumą bei aplaidumą sudarant ginčijamą Sutartį. Aukščiau aptartos aplinkybės patvirtinta, kad net jei ir laikytume, jog ieškovas klydo dėl Sutarties objekto, toks jo suklydimas buvo sąlygotas paties ieškovo neatsargumo, neatidumo bei pareigos domėtis sudaromais sandoriais neįgyvendinimo.

9420.

95Šių aukščiau aptartų aplinkybių nepaneigia ir individualios apelianto fizinės savybės – senyvas amžius bei sveikatos sutrikimai Sutarties sudarymo metu. Šiuos argumentus pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime tinkamai aptarė bei įvertino, apeliantas šių teismo argumentų skunde nekritikuoja, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

9621.

97Kaip jau minėta, ieškovas nurodo suklydęs ir dėl sandorio kainos. Pažymi, kad tik po Sutarties sudarymo sužinojo, jog tikroji įsigyto turto vertė yra žymiai mažesnė, o jo pritaikymas senyvo amžiaus žmonių socialinės globos paslaugų veiklai reikalauja dar didesnių investicijų, nei Sutarties kaina. Šiuos argumentus ieškovas įrodinėja jo paties užsakyta 2016 m. rugpjūčio 24 d. turto vertinimo ataskaita, kurioje nurodyta turto vertė yra 287 000 Eur, taip pat 2016 m. rugpjūčio 16 d. pažyma dėl VšĮ „Sevilis“ nustatytų neatitikimų šalinimo vertinimo, kurioje numatyta trūkumų pašalinimo darbų kaina yra 541 574 Eur. Teisėjų kolegijos vertinimu šie ieškovo argumentai bei įrodymai taip pat nelaikytini pagrįstais.

9822.

99Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo sprendime padarytoms išvadoms, jog sudarydami sutartis asmenys yra laisvi susitarti dėl jų sąlygų (CK 6.156 str.). Negana to, bylos nagrinėjimo metu ieškovas neįrodė, kad neturėjo galimybių dar iki Sutarties sudarymo atlikti ginčo turto vertinimo, o priešingai, kaip jau minėta aukščiau šioje nutartyje, prieš sudarydamas Sutartį buvo pasyvus bei neatsakingas. Apeliaciniame skunde taip pat nėra paneigta aplinkybė, jog ieškovo pateikta UAB „Capital vertinimas“ turto vertinimo ataskaita nėra objektyvi, nes, nustatant pastato ir žemės sklypo rinkos vertę, lyginamaisiais objektais buvo pasirinkti tik pastatai be žemės sklypų, o žemės sklypo vertė nebuvo nustatoma. Akivaizdu, jog ši aplinkybė iškreipė ataskaitoje nurodytą turto vertę, todėl teismas ja nesivadovauja.

10023.

101Nors ieškovas nurodo, kad atsakingų institucijų nustatyti neatitikimai, neleidžiantys ginčo turte vykdyti tos pačios veiklos, būtų pašalinti tik atlikus visus projektiniame pasiūlyme nurodytus darbus, šiam jo argumentui nėra pagrindo pritarti. Teisėjų kolegijos vertinimu, pateiktas projektinis pasiūlymas nėra išsamus – jame nenurodyti konkretūs atliktini darbai, o tik bendri jų pavadinimai (pastato rekonstrukcija, priestatas, lifto įrengimas ir sklypo sutvarkymas), todėl teismas negali spręsti nei dėl jų apimties, nei dėl būtinumo.

10224.

103Atsižvelgusi į aukščiau aptartas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai laikė ieškovą neįrodžius savo suklydimo sudarant ginčijamą Sutartį.

104Dėl pirkėjų galimybės įgyti turtą jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise

10525.

106Ieškovas skunde taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, dėl Sutarties sudarymo galimumo nesant ieškovo sutuoktinės išduoto įgaliojimo. Nurodo, kad teismas nepagrįstai plečiamai aiškino ieškovo turimo įgaliojimo apimtį, kaip suteikiantį teisę turtą ne tik parduoti, bet ir pirkti. Be to, notarė neišaiškino ieškovui, kad nuosavybės teisė į turtą pereis ne tik jam, bet ir jo sutuoktinei. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su šiais ieškovo argumentais taip pat neturi pagrindo sutikti.

10726.

108Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad sprendime teismas ne plečiamai aiškino ieškovo sutuoktinės jam suteiktą įgaliojimą, o sprendė, jog įgaliojimo šios rūšies sandorio sudarymui ieškovas iš viso neturėjo turėti, o turtas buvo įgytas bendrosios sutuoktinių nuosavybės teise pagal įstatymą. Tokia išvada seka iš CK 3.92 straipsnio 4 dalies, įtvirtinančios sandorius, kuriuos privalo sudaryti abu sutuoktiniai kartu, arba vienas iš jų, turėdamas kito įgaliojimą, bei aplinkybės kad nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sandoris minėtoje normoje nėra nurodytas. Tokia teismo pozicija yra pagrįsta ir teisėjų kolegija su ja sutinka. 3.92 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta prezumpcija, kad sutuoktinis sandorius sudaro, turėdamas kito sutuoktinio sutikimą, nebent sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas. Šiuo atveju, kaip minėta, nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sandorio sudarymui, kai sutuoktiniai yra pirkėjai, kito sutuoktinio rašytinis sutikimas (įgaliojimas) yra neprivalomas ir jį gali abiejų sutuoktinių vardu sudaryti vienas iš jų.

10927.

110Tuo tarpu aplinkybė, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, yra pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, yra įtvirtinta CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Kiekvienas asmuo turi pareigą prieš prisiimdamas konkrečius įsipareigojimus pasidomėti jų sukeliamais padariniais ir šis konkretus ieškovo tariamas nežinojimas negali sąlygoti neigiamų padarinių kitai sandorio šaliai. Pažymėtina, jog Sutarties pirmame lape pirkėjais yra įvardinti tiek ieškovas, tiek ir jo sutuoktinė, todėl net ir nežinodamas konkretaus teisinio reglamentavimo ieškovas turėjo ir galėjo suprasti, kad turtas įgyjamas jų bendron nuosavybėn.

111Dėl žodinio bylos nagrinėjimo ir liudytojų apklausos

11228.

113Ieškovas, motyvuodamas bylos sudėtingumu bei netinkamu pirmosios instancijos teismo bylos išnagrinėjimu, skunde pateikė prašymus nagrinėti bylą teismo posėdyje žodinio proceso tvarka bei apklausti liudytojais sutartį patvirtinusią notarę D. S., atsakovo dukrą, VšĮ „Sevilis“ direktorę E. Ž. bei S. N..

11429.

115Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 str. 1 d.). Tačiau apeliacinis skundas gali būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.).

11630.

117Nagrinėjamu atveju ieškovo prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, pateikiant tik bendro pobūdžio motyvus apie neišsamiai bei neteisingai išnagrinėtą bylą ir jos sudėtingumą, nesudaro pagrindo spręsti dėl tokio prašymo tenkinimo būtinybės. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teisme byla žodinio proceso tvarka buvo išnagrinėta tinkamai bei išsamiai, kilusius neaiškumus apeliacinės instancijos teismas aptarė šioje nutartyje, todėl žodinis bylos nagrinėjimas nėra reikalingas. Tuo tarpu ieškovo prašymai kviesti liudytojais aukščiau paminėtus asmenis jau buvo išnagrinėti bei atmesti pirmosios instancijos teisme. Teisėjų kolegija nemano, kad šių asmenų liudijimai sąlygotų kitokį teismo procesinio sprendimo priėmimą, todėl šių prašymų irgi netenkina.

118Dėl procesinės bylos baigties

11931.

120Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimą negaliojančiu (CK 1.90 str.) ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

121Dėl bylinėjimosi išlaidų

12232.

123Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str.).

12433.

125Atsižvelgus į priimamą procesinį sprendimą (apeliacinis skundas netenkinamas), ieškovo R. B. apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

12634.

127Atsakovas T. N. nurodė apeliacinės instancijos teisme patyręs 1 260 Eur bylinėjimosi išlaidų, o trečiasis asmuo notarė D. S. – 1 100 Eur bylinėjimosi išlaidų. Šiuos išlaidos yra pagrįstos byloje esančiais duomenimis, be to, teisėjų kolegijos vertinimu, jos nėra per didelės, todėl priteistinos šiems asmenims iš ieškovo R. B..

128Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

129Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

130Priteisti iš ieškovo R. B., asmens kodas ( - ) atsakovo T. N., asmens kodas ( - ) naudai 1 260 Eur (vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

131Priteisti iš ieškovo R. B., asmens kodas ( - ) trečiojo asmens notarės D. S., asmens kodas ( - ) naudai 1 100 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas R. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 8. 2.... 9. Ieškovas nurodė, kad 2016 m. liepos 12 d. su atsakovu sudarė... 10. 3.... 11. Tinkamai suvokti esmines Sutarties sudarymo aplinkybes ieškovui apsunkino ir... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė... 16. 5.... 17. Iš byloje esančių duomenų teismas nustatė, kad 1995 – 2017 m. ieškovas... 18. 6.... 19. Spręsdamas dėl suklaidinimo teismas nustatė, kad Sutarties 7.8. p ieškovas... 20. 7.... 21. Teismas taip pat nesutiko su ieškovo argumentais, kad sudarydamas Sutartį jis... 22. 8.... 23. Teismas kritiškai įvertino ir ieškovo argumentus apie negalėjimą sudaryti... 24. III.... 25. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 26. 9.... 27. Ieškovas R. B. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m.... 28. 9.1.... 29. Teismo išvados, jog atsakovui nebuvo žinomas ieškovo Sutarties sudarymo... 30. 9.2.... 31. Sutarties sudarymo tikslo neįtvirtinimas Sutartyje neturi esminės reikšmės... 32. 9.3.... 33. Nekilnojamojo turto registre nurodyta turto paskirtis (motelis) neužkerta... 34. 9.4.... 35. Šalių sudaryto sandorio kaina buvo nustatyta atsižvelgus į aplinkybę, jog... 36. 9.5.... 37. Notarė, vertindama ieškovo sutuoktinės įgaliojimo turinį, negalėjo jo... 38. 9.6.... 39. Atsižvelgus į bylos sudėtingumą ir aplinkybę, jog pirmosios instancijos... 40. 10.... 41. Atsakovas T. N. atsiliepime su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį... 42. 10.1.... 43. Turto įsigijimo tikslas nebuvo nurodytas ginčijamoje Sutartyje, taip pat... 44. 10.2.... 45. Ieškovas netinkamai interpretuoja teismo posėdžių metu atsakovo duotus... 46. 10.3.... 47. Liftas pastate pradėtas rengti su tikslu vėliau jį išnuomoti brangiau, nei... 48. 10.4.... 49. Atsakovas neturėjo jokių, išskyrus nuomos, santykių su VšĮ „Sevilis“,... 50. 10.5.... 51. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad sudarydamas Sutartį suklydo dėl sandorio... 52. 10.6.... 53. Ieškovo pateikta turto vertinimo ataskaita teismo pagrįstai įvertinta... 54. 10.7.... 55. Ieškovo pateiktas turto pagerinimo apskaičiavimas taip pat nelaikytinas... 56. 10.8.... 57. Teismo posėdžio metu ieškovas pripažino, kad notarė suteikė šalims... 58. 10.9.... 59. Nėra reikalo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, taip pat apklausti... 60. 11.... 61. Trečiasis asmuo notarė D. S. atsiliepime su apeliaciniu skundu nesutinka,... 62. 11.1.... 63. Ieškovas byloje neįrodė, jog sudarydamas Sutartį suklydo dėl jos tikslo,... 64. 11.2.... 65. Ieškovas klaidingai nurodo, jog atsakovas jo neinformavo apie nustatytus... 66. 11.3.... 67. Teisės aktai neįpareigoja šalių laikytis tam tikrų kainos nustatymo... 68. 11.4.... 69. Faktinė ieškovo fizinė forma bei sveikatos būklė rodo, jog Sutarties... 70. 11.5.... 71. Sisteminis CK 3.88, 3.89 ir 3.92 straipsnių nuostatų aiškinimas lemia, jog... 72. 11.6.... 73. Žodinis bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme nėra reikalingas,... 74. Teisėjų kolegija... 75. IV.... 76. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 77. 12.... 78. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 79. 13.... 80. Nagrinėjamoje byloje ieškovas R. B. siekia pripažinti negaliojančia 2016 m.... 81. Dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia dėl suklydimo... 82. 14.... 83. Apeliaciniame skunde ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 84. 15.... 85. CK 1.90 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad iš esmės suklydus sudarytas... 86. 16.... 87. Iš byloje esančios ginčo Sutarties matyti, kad ja ieškovas įsigijo iš... 88. 17.... 89. Kaip teisingai apeliaciniame skunde nurodo ieškovas, atsakovas T. N. teismo... 90. 18.... 91. Suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis... 92. 19.... 93. Ieškovas apeliaciniame skunde nepaneigė skundžiamame sprendime konstatuotos... 94. 20.... 95. Šių aukščiau aptartų aplinkybių nepaneigia ir individualios apelianto... 96. 21.... 97. Kaip jau minėta, ieškovas nurodo suklydęs ir dėl sandorio kainos. Pažymi,... 98. 22.... 99. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pritaria pirmosios... 100. 23.... 101. Nors ieškovas nurodo, kad atsakingų institucijų nustatyti neatitikimai,... 102. 24.... 103. Atsižvelgusi į aukščiau aptartas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia,... 104. Dėl pirkėjų galimybės įgyti turtą jungtinės sutuoktinių nuosavybės... 105. 25.... 106. Ieškovas skunde taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada,... 107. 26.... 108. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad sprendime... 109. 27.... 110. Tuo tarpu aplinkybė, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų... 111. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo ir liudytojų apklausos ... 112. 28.... 113. Ieškovas, motyvuodamas bylos sudėtingumu bei netinkamu pirmosios instancijos... 114. 29.... 115. Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas... 116. 30.... 117. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso... 118. Dėl procesinės bylos baigties... 119. 31.... 120. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas... 121. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 122. 32.... 123. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 124. 33.... 125. Atsižvelgus į priimamą procesinį sprendimą (apeliacinis skundas... 126. 34.... 127. Atsakovas T. N. nurodė apeliacinės instancijos teisme patyręs 1 260 Eur... 128. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 129. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti... 130. Priteisti iš ieškovo R. B., asmens kodas ( - ) atsakovo T. N., asmens kodas (... 131. Priteisti iš ieškovo R. B., asmens kodas ( - ) trečiojo asmens notarės D....