Byla B2-2299-773/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Kuponai“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, išnagrinėjęs ieškovės A. P. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Kuponai“,

Nustatė

2Ieškovė A. P. kreipėsi į Kauno apygardos teismą prašydama iškelti bankroto bylą UAB „Kuponai“. Pareiškime ieškovė A. P. nurodė, kad UAB „Kuponai“ ji dirbo nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. pagal darbo sutartį Nr. 51. Už logistikos vadovės pareigas darbo sutartyje su darbdaviu susitarė dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio. 2015 m. vasario 2 d. ieškovė buvo atleista iš darbo jos noru, tačiau atsakovas UAB „Kuponai“ neatsiskaitė už dirbtas dienas ir neišmokėjo kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Atsakovo skola ieškovei sudaro 444,56 Eur nesumokėto darbo užmokesčio, 492,45 Eur kompensacija už nepanaudotas atostogas, 318,25 Eur vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir po 16,75 Eur vidutinio darbo užmokesčio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti darbo dieną iki sprendimo įvykdymo dienos. Atsakovas į ieškovės siųstus raginimus padengti skolą nereagavo, vengė skolos grąžinimo. Įmonė darbuotojams laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, nevykdo kitų sandoriais prisiimtų įsipareigojimų. Ieškovės teigimu, atsakovas yra nemokus ir negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte ir 8 straipsnyje.

4Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Kuponai“ buvo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2015 m. rugsėjo 10 d., 14 val. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį 2015 m. rugpjūčio 31 d. paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, t. y. ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartį, kuria atsakovo UAB „Kuponai“ vadovas įpareigotas pateikti teismui duomenis apie įmonės finansinę padėtį, išsiuntė įmonės registruotu buveinės adresu ( - ) (b. l. 31), taip pat įmonės direktoriui K. Z. jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ) (b. l. 40), tačiau teismo siųsti procesiniai dokumentai įteikti nebuvo. Kadangi dokumentų atsakovui įteikti nepavyko, atsakovo administracijos vadovo nuomonė dėl bankroto bylos UAB „Kuponai“ iškėlimo nepateikta, teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Kuponai“ klausimą sprendžia vadovaudamasis civilinėje byloje ieškovės A. P. pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas UAB „Kuponai“ VĮ Registrų centras įregistruota 2012 m. vasario 27 d. Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti tik už 2012 metus, iš kurio matyti, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2012-02-27 iki 2012-12-31 turto turėjo už 635 842 Lt, iš jų, ilgalaikis turtas 37 978 Lt, trumpalaikis turtas sudarė 597 864 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 623 590 Lt (b. l. 17). Tai reiškia, kad jau 2012 metais (nuo įmonės įsteigimo) atsakovo UAB „Kuponai“ įsipareigojimai kreditoriams sudarė daugiau kaip pusę 2012 metais į balanso įrašyto turto vertę.

9Iš VSDFV viešai skelbiamos informacijos nustatyta, kad atsakovo skola fondo biudžetui 2015 m. rugpjūčio 17 d. duomenimis buvo 5443,72 Eur, o 2015 m. rugsėjo 18 d. skola sudarė 5599,43 Eur, tai rodo, kad atsakovo įsiskolinimai didėja ir jis nemoka einamųjų privalomųjų mokesčių valstybei. Ieškovė (buvusi atsakovo darbuotoja) nurodė, kad atsakovo skola jai siekia 1255,26 Eur. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovo vardu registruotų transporto priemonių nėra. VĮ Registrų centras duomenimis atsakovo UAB „Kuponai“ vardu yra registruota patalpa Nr. 4400-1115-3423:4994, esanti ( - ), kurios vidutinė rinkos vertė - 5126 Eur. Tačiau minėtas nekilnojamas turtas yra areštuotas. Iš Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo matyti, kad atsakovo atžvilgiu yra registruoti penki turto arešto aktai. Vadinasi, atsakovo turto realizavimas yra apribotas. Jeigu turtas yra apsunkintas turto areštu, ši aplinkybė suteikia pagrindą spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2449/2013).

10Nustačius, kad atsakovas UAB „Kuponai“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 straipsnio 2 punktas, 3 punktas), pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija jos turimo turto vertę, o turimo nekilnojamo turto vertė siekia tik 5126 Eur, įmonės vardu registruotų transporto priemonių nėra, todėl, darytina išvada, jog UAB „Kuponai“ yra nemoki (nustatytas įmonės pradelstų skolų ir turimo turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką), dėl ko atsakovui keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant įmonės nemokumui, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

11Administruoti atsakovo UAB „Kuponai“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius MB „Bankroto byla“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

13Iškelti UAB „Kuponai“ (juridinio asmens kodas 302732863, reg. adresas Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio m. Vienybės g. 102) bankroto bylą.

14Paskirti UAB „Kuponai“ administratoriumi MB „Bankroto byla“ (sąrašo eilės Nr. B-JA263).

15Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

16Nustatyti, kad UAB „Kuponai“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

18Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. Ieškovė A. P. kreipėsi į Kauno apygardos teismą prašydama iškelti... 3. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 4. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi klausimas dėl... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 7. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas... 8. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas UAB „Kuponai“ VĮ... 9. Iš VSDFV viešai skelbiamos informacijos nustatyta, kad atsakovo skola fondo... 10. Nustačius, kad atsakovas UAB „Kuponai“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku... 11. Administruoti atsakovo UAB „Kuponai“ bankroto procedūrą skirtinas... 12. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 13. Iškelti UAB „Kuponai“ (juridinio asmens kodas 302732863, reg. adresas... 14. Paskirti UAB „Kuponai“ administratoriumi MB „Bankroto byla“ (sąrašo... 15. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 16. Nustatyti, kad UAB „Kuponai“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 18. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4... 19. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...