Byla 3K-3-339-695/2017
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, žalos atlyginimo ir restitucijos taikymo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andžej Maciejevski, Algio Norkūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Vasarienės,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų Lauro Lučiūno, A. Š. ir A. Š. kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. kovo 9 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ieškinį atsakovams Laurui Lučiūnui, UAB „Astonas“, UAB „Bombos įrašai“, A. Š. ir A. Š. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, žalos atlyginimo ir restitucijos taikymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių ieškinio atsisakymą ir taikos sutarties patvirtinimą, aiškinimo bei taikymo.
 2. Ieškovė BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiu 2010 m. kovo 31 d. UAB „Bombos įrašai“ akcijų pirkimo–pardavimo sandorį Nr. 100331/01, kurį sudarė UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ir UAB „Astonas“, taikyti restituciją ir jai iš atsakovų Lauro Lučiūno, UAB „Astonas“, UAB „Bombos įrašai“, A. Š. ir A. Š. solidariai priteisti 234 432,63 Eur (809 449 Lt), 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; pripažinti negaliojančiu 2011 m. kovo 7 d. UAB „Laikmenos ir matricos“ akcijų pirkimo–pardavimo sandorį Nr. BMBĮ-11/03/07, kurį sudarė UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ir UAB „Bombos įrašai“, taikyti restituciją ir jai iš atsakovų UAB „Bombos įrašai“ ir Lauro Lučiūno solidariai priteisti 85 940,97 Eur (296 737 Lt), 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
 3. Ieškovė nurodė, kad nuostolingus akcijų perleidimo sandorius sudarė ieškovės vadovas Lauras Lučiūnas. Sudarydamos ginčijamus sandorius šalys buvo tiesiogiai susijusios: Lauras Lučiūnas buvo UAB „Bombos įrašai“ direktorius nuo 2010 m. rugpjūčio 5 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d.; UAB „Astonas“ iki 2010 m. kovo 31 d. buvo UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ akcininku. Lauras Lučiūnas neturėjo įgaliojimų ieškovės vardu sudaryti ginčijamų sandorių, o tai buvo žinoma atsakovėms UAB „Astonas“ ir UAB „Bombos įrašai“ bei UAB „Astonas“ valdymo organams A. Š. ir A. Š.. Šiems asmenims taip pat buvo žinoma, kad 2010 m. kovo 31 d. sandoris pažeidžia patronuojamosios įmonės teises ir interesus. Atsakovai, prieš sudarydami akcijų perleidimo sandorius, neatliko akcijų vertinimo, nepasitelkė ekspertų tikrajai akcijų rinkos kainai nustatyti, nesivadovavo patronuojamųjų įmonių nuosavo kapitalo dydžio rodikliu kaip turinčiu esminę įtaką nustatant tikrąją akcijų vertę. Akcijų perleidimo sandoriai buvo sudaryti ieškovei esant faktiškai nemokiai ir turint didelių ilgalaikių finansinių sunkumų. Ieškovės akcininkų susirinkimas nepriėmė nutarimo dėl patronuojamųjų įmonių akcijų pardavimo.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 24 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad 2010 m. kovo 31 d. UAB „Bomba“ (dabar – UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“) ir UAB „Intervid“ (dabar – UAB „Astonas“) sudarė akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „Bomba“ pardavė, o UAB „Intervid“ nupirko 100 paprastųjų vardinių UAB „Bombos įrašai“ akcijų už jų nominaliąją 10 000 Lt vertę. 2011 m. kovo 7 d. UAB „Bomba“ ir UAB „Bombos įrašai“ sudarė akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „Bomba“ pardavė, o UAB „Bombos įrašai“ nupirko 100 paprastųjų vardinių UAB „Koja“ (dabar – UAB „Laikmenos ir matricos“) akcijų už jų nominaliąją 10 000 Lt vertę. UAB „Bomba“ įstatų 5.5 punkto 16 papunktis įtvirtina, kad dėl turto, kuris sudaro vertę, didesnę kaip 1/20 dalį bendrovės įstatinio kapitalo, pardavimo nutarimą gali priimti tik visuotinis akcininkų susirinkimas paprasta dalyvaujančių susirinkime balsų dauguma. 2010 m. kovo 31 d. vienintelis akcininkas D. B. įgaliojo Laurą Lučiūną pasirašyti UAB „Bomba“ parduodamų UAB „Bombos įrašai“ akcijų UAB „Intervid“ sandorį.
 3. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 29 d. nutartimi UAB „Bombos įrašai“ iškelta bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi UAB „Bomba“ iškelta bankroto byla.
 4. Teismo ekspertė Dalia Aleknienė, remdamasi pateiktais UAB „Laikmenos ir matricos“ ir UAB „Bombos įrašai“ buhalteriniais dokumentais, padarė išvadą, kad 2011 m. kovo 7 d. 100 vienetų UAB „Laikmenos ir matricos“ akcijų vertė buvo 76 459,68 Eur (264 000 Lt), UAB „Bombos įrašai“ 2010 m. kovo 31 d. 100 vienetų akcijų vertė buvo 212 581,09 Eur (734 000 Lt). Pakartotinės ekspertizės metu ekspertė Jurgita Banytė padarė išvadą, kad 2010 m. kovo 31 d. UAB „Bombos įrašai“ 100 vienetų paprastųjų vardinių akcijų vertė buvo 128 000 Eur, 2011 m. kovo 7 d. UAB „Laikmenos ir matricos“ 100 vienetų paprastųjų vardinių akcijų vertė buvo 70 000 Eur, akcijų vertė nustatyta naudojant metinius duomenis, nes konkrečios datos duomenys nebuvo pateikti.
 5. Teismas atsakovų prašymu ieškinio senaties netaikė, nes tuo metu galiojusi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo redakcija administratoriui suteikė teisę pratęsti 6 mėnesių ieškinio senaties terminą. Ieškinį administratorius pateikė dėl bankrutavusios įmonės turėtų kitų įmonių akcijų pardavimo. Teismo nuomone, kadangi akcijos yra viena iš įmonės turto rūšių, tai faktiškai administratorius pareiškė ieškinį dėl įmonės turto pardavimo, todėl teismas sprendė, jog ieškinys kreditorių interesais pareikštas įstatymo nustatytu laiku ir senaties terminas šio ginčo sprendimui netaikomas.
 6. Pasisakydamas dėl Lauro Lučiūno atsakomybės bylą nagrinėjęs teismas sprendė, kad vadovas jam suteiktos kompetencijos ribų neperžengė, nes 2009 m. rugsėjo 17 d. sutartimi akcininkai buvo priėmę sprendimą dėl akcijų pardavimo ir dėl šios aplinkybės sandoriai negali būti pripažinti negaliojančiais. Akcijų pardavimo sandoriai buvo sudaryti akcininkų susitarimo pagrindu, todėl ieškovės argumentas, kad Lauras Lučiūnas priėmė sprendimą parduoti akcijas už daugiau kaip 50 kartų mažesnę kainą negu jos buvo vertos, nepagrįstas. Nėra pagrindo daryti išvadą, kad ekspertizės išvadomis nurodyta akcijų vertė sandorių sudarymo metu buvo realioji akcijų vertė. Kadangi abiejų įmonių turtą sudarė trumpalaikis turtas, kuris į buhalterinę apskaitą buvo įtrauktas pagal pradinę jo pardavimo kainą iki to momento, kai jis buvo realizuotas ar nurašytas, tai įrodo, kad į buhalterinę apskaitą įtrauktas turtas neatspindėjo realios turto vertės. Tai patvirtina ir D. B., tapusio vieninteliu UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ akcininku, sprendimas parduoti UAB „Astonas“, UAB „Bombos įrašai“ ir UAB „Laikmenos ir matricos“ akcijas už jų nominaliąją vertę mainais į 270 paprastųjų vardinių UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ akcijų už šių nominaliąją vertę. Jeigu nėra pagrindo teigti, kad akcininkas sudarė sau nepalankius sandorius, negali būti pripažįstama ir įrodyta, jog būtų buvusi galimybė parduoti akcijas už didesnę kainą ir padengti skolas kreditoriams.
 7. Pasisakydamas dėl UAB „Bombos įrašai“ ir UAB „Astonas“ atsakomybės bylą nagrinėjęs teismas pažymėjo, kad nenustačius sudarytų sandorių prieštaravimo UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ tikslams, nėra pagrindo daryti išvadą, jog akcijų pirkėja UAB „Astonas“ buvo nesąžininga. Siekis atsidalyti panašią veiklą vykdančių įmonių akcijas tokiu būdu, kad akcininkai taptų nepriklausomi vieni nuo kitų, neprieštarauja įmonių veiklai. Sandorių įregistravimas VĮ Registrų centre vėliau, negu jie buvo sudaryti, nedaro sutarčių negaliojančių ir nereiškia, kad UAB „Astonas“ sutartį sudarė pati su savimi.
 8. A. Š. ir A. Š. kaip vadovų atsakomybės dėl nesąžiningų sandorių sudarymo nėra, nes UAB „Optinių laikmenų perspektyvos“ sudaryti akcijų pirkimo–pardavimo sandoriai nėra pripažįstami negaliojančiais.
 9. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, 2017 m. kovo 9 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 24 d. sprendimą ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 10. Teismas nurodė, kad, byloje esant reikšmingam ginčo akcijų verčių skirtumui (akcijos parduotos už 2896,20 Eur, o mažiausia ekspertų nustatyta akcijų vertė – 70 000 Eur), bylą nagrinėjęs teismas, vadovaudamasis išimtinai atsakovų argumentais dėl UAB „Bombos įrašai“ ir UAB „Laikmenos ir matricos“ turėto trumpalaikio turto pobūdžio, tinkamai nepagrindė, jog akcijos buvo parduotos už jų rinkos kainą. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 218 straipsnis nustato, kad teismo nesutikimas su eksperto išvada turi būti motyvuotas. Vis dėlto teismo išdėstyti nesutikimo motyvai prieštarauja bylos medžiagai.
 11. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės vertino ne šių įmonių akcijų vertę sudarant sutartis, o šių įmonių vėlesnius veiklos rezultatus, kas galėjo lemti nepagrįstas teismo išvadas. Priešingai nei nustatė pirmosios instancijos teismas, CD, DVD ir MC įrašai sudarė tik dalį UAB „Bombos įrašai“ ir UAB „Laikmenos ir matricos“ trumpalaikio turto, o didesnė dalis buvo sudaryta iš gautinų sumų ir pinigų bei jų ekvivalentų. Nenustačius ginčo akcijų kainos jų pardavimo metu nėra galimybės konstatuoti, ar ieškovės reikalavimas, kuriuo prašoma pripažinti ginčijamus sandorius negaliojančiais ir taikyti restituciją, yra pagrįstas.
 12. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad nagrinėdamas klausimą dėl atsakovo Lauro Lučiūno civilinės atsakomybės bylą nagrinėjęs teismas nepasisakė dėl ieškovės argumento, susijusio su tuo, kad nors 2009 m. rugsėjo 17 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartimi ieškovės BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ akcininkai susitarė dėl UAB „Bombos įrašai“ akcijų pardavimo, tačiau gali būti, kad sutikimas parduoti UAB „Laikmenos ir matricos“ akcijas nebuvo suteiktas. Sprendžiant šį klausimą turėjo būti įvertinta 2013 m. vasario 25 d. rašto įrodomoji reikšmė.
 13. Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad atsakovų A. Š. ir A. Š. civilinės atsakomybės klausimo teismas iš esmės neišsprendė, tik formaliai konstatavo, kad atsakomybė netaikytina, t. y. šio reikalavimo pagrįstumo teismas neįvertino.

8III. Kasacinių skundų ir atsiliepimo į juos teisiniai argumentai

9

 1. Kasaciniu skundu atsakovas Lauras Lučiūnas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartį ir perduoti bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tuo atveju, jeigu būtų nuspręsta, kad nėra pagrindo kasacine tvarka peržiūrėti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartį, iš šios teismo nutarties motyvuojamosios dalies pašalinti argumentus, susijusius su tuo, kad byla pirmosios instancijos teisme iš naujo nagrinėtina ir dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo.
 2. Atsakovo kasacinis skundas grindžiamas argumentais dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių galimybę bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, taip pat dėl įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų pažeidimo.
 3. Kasaciniu skundu atsakovai A. Š. ir A. Š. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartį ir perduoti bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tuo atveju, jeigu būtų nuspręsta, kad nėra pagrindo kasacine tvarka peržiūrėti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartį, iš šios teismo nutarties motyvuojamosios dalies pašalinti argumentus, susijusius su tuo, kad byla pirmosios instancijos teisme iš naujo nagrinėtina ir dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo.
 4. Atsakovų kasacinis skundas grindžiamas argumentais dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių galimybę bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, taip pat dėl įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų pažeidimo.
 5. Atsiliepimu į atsakovų kasacinius skundus ieškovė prašo juos atmesti.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

12

 1. Remiantis CPK 140 straipsnio 1 dalimi, bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Nagrinėjamu atveju ieškovės rašytiniame prašyme nurodyta, kad ji atsisako ieškinio atsakovams UAB „Bombos įrašai“ ir UAB „Astonas“. Ieškovė nurodė, kad jai ieškinio atsisakymo pasekmės žinomos, ieškinio atsisakymas imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja, todėl ieškinio atsisakymas atsakovams UAB „Bombos įrašai“ ir UAB „Astonas“ priimtinas, civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).
 2. Šalių procesinė teisė užbaigti bylą taikos sutartimi yra dispozityvumo principo civiliniame procese išraiška, ji gali būti įgyvendinama bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Bylos šalims pateikus taikos sutartį dėl teisminio ginčo dalyko, teismas turi patikrinti, ar nėra aplinkybių, sudarančių CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytą negalimumą tvirtinti taikos sutarties. Teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu jos patvirtinimas prieštarautų imperatyviosioms įstatymų normoms ar viešajam interesui.
 3. Šalys pateikė prašymą patvirtinti sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

132.1. Atsakovai Lauras Lučiūnas, A. Š. ir A. Š. solidariai įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo šios Taikos sutarties įsiteisėjimo dienos sumokėti Ieškovui BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų 00 ct) dydžio kompensaciją į Ieškovo banko atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT33 7300 0101 2916 0200, esančią „Swedbank“, AB. Ši suma laikoma sumokėta Ieškovui nuo tada, kai bankas įskaito bet kurio iš Atsakovų ar kelių iš jų 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų 00 ct) sumos pavedimą į Ieškovo banko sąskaitą.

142.2. Ieškovas atsisako savo reikalavimų Atsakovams ir patvirtina, kad jokių reikalavimų pagal civilinėje byloje Nr. CIK-484/2017 pareikštą BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ieškinį nė vienam iš Atsakovų nei atskirai, nei kartu neturi ir ateityje neturės. Ieškovas, jei reikės, papildomai prieš ar po šios Taikos sutarties patvirtinimo teisme pateiks teismui rašytinius pareiškimus dėl reikalavimų Atsakovams atsisakymo. Šalys patvirtina, kad šios Taikos sutarties pasirašymas nereiškia, jog Atsakovai pripažįsta ar sutinka su Ieškovo jiems reiškiamais reikalavimais.

152.3. Ieškovas taip pat įsipareigoja nedelsdamas pateikti teismui rašytinį pareiškimą dėl visų reikalavimų atsakovams UAB „Bombos įrašai“, UAB „Astonas“ atsisakymo civilinėje byloje CIK-484/2017 dėl žalos atlyginimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

162.4. Šalys susitaria, kad kiekviena jų padengia civilinėse bylose Nr. 2-1192-160/2016, 2A-108-943, 2-3713-656/2017 ir CIK-484/2017 savo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismo procesinių dokumentų įteikimo minėtose bylose išlaidas, jeigu tokių būtų, padengia Ieškovas. Šalys neturi ir neturės viena kitai jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų dėl šiame Taikos sutarties punkte aptartų išlaidų atlyginimo.

1724. Atsižvelgdama į šios teismo nutarties 22 punkte paminėtą ieškovo prašymą dėl ieškinio atsisakymo, teisėjų kolegija konstatuoja, kad taikos sutarties 2.3 punktas yra įvykdytas tinkamai. Iš ieškovės ir atsakovų pateiktos taikos sutarties turinio teismas neturi pagrindo spręsti dėl ją sudariusių asmenų valios išraiškos ydingumo. Sutarties 3.1 punktu šalys patvirtino, kad joms žinomos CPK 140, 293–294 straipsniuose įtvirtintos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, t. y. kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus jos nebegalės kreiptis į teismą iš naujo tais pačiais pagrindais, dėl to paties dalyko ir tarp tų pačių asmenų, o teismo nutartis, kuria patvirtinta šalių taikos sutartis, turi galutinio teismo sprendimo (lot. res judicata) galią.

1826.Teismui nenustačius CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, kurioms esant negalima tvirtinti taikos sutarties, 2017 m. birželio 2 d. sudaryta taikos sutartis patvirtintina pagal joje išdėstytas sąlygas. Patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, pirmosios instancijos teismo sprendimas ir apeliacinės instancijos teismo nutartis naikintini bei byla pagal ieškovės ieškinį atsakovams Laurui Lučiūnui, A. Š. ir A. Š. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, žalos atlyginimo ir restitucijos taikymo nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas, 359 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Rašytinės taikos sutarties tekstas pridėtinas prie bylos.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu šalys sudaro taikos sutartį, joms grąžinama 75 proc. pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos; jeigu byla patvirtinus taikos sutartį užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine ar kasacine tvarka, grąžinama 100 proc. žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, arba 75 proc. žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama vėliau. Pažymėtina, kad atsakovai Lauras Lučiūnas, A. Š. ir A. Š. yra atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo už kasacinį skundą pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, todėl jiems žyminis mokestis nėra grąžintinas.
 2. Ieškovei ir atsakovams taikos sutarties 2.4 punktu susitarus, kad jie atsisako šioje byloje savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, teisėjų kolegija nesprendžia šalių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo klausimo.
 3. Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme, patirta 4,96 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Šios išlaidos, remiantis taikos sutarties 2.4 punktu, valstybei priteistinos iš ieškovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 92 straipsniu, 140 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 293 straipsnio 4 punktu, 340 straipsnio 4 dalimi, 359 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

21Priimti ieškovės BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ieškinio atsakovams UAB „Bombos įrašai“ ir UAB „Astonas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, žalos atlyginimo ir restitucijos taikymo atsisakymą.

22Patvirtinti ieškovės ir atsakovų Lauro Lučiūno, A. Š. ir A. Š. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

232.1. Atsakovai Lauras Lučiūnas, A. Š. ir A. Š. solidariai įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo šios Taikos sutarties įsiteisėjimo dienos sumokėti Ieškovui BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų 00 ct) dydžio kompensaciją į Ieškovo banko atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT33 7300 0101 2916 0200, esančią „Swedbank“, AB. Ši suma laikoma sumokėta Ieškovui nuo tada, kai bankas įskaito bet kurio iš Atsakovų ar kelių iš jų 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų 00 ct) sumos pavedimą į Ieškovo banko sąskaitą.

242.2. Ieškovas atsisako savo reikalavimų Atsakovams ir patvirtina, kad jokių reikalavimų pagal civilinėje byloje Nr. CIK-484/2017 pareikštą BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ieškinį nė vienam iš Atsakovų nei atskirai, nei kartu neturi ir ateityje neturės. Ieškovas, jei reikės, papildomai prieš ar po šios Taikos sutarties patvirtinimo teisme pateiks teismui rašytinius pareiškimus dėl reikalavimų Atsakovams atsisakymo. Šalys patvirtina, kad šios Taikos sutarties pasirašymas nereiškia, jog Atsakovai pripažįsta ar sutinka su Ieškovo jiems reiškiamais reikalavimais.

252.3. Ieškovas taip pat įsipareigoja nedelsdamas pateikti teismui rašytinį pareiškimą dėl visų reikalavimų atsakovams UAB „Bombos įrašai“, UAB „Astonas“ atsisakymo civilinėje byloje CIK-484/2017 dėl žalos atlyginimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

262.4. Šalys susitaria, kad kiekviena jų padengia civilinėse bylose Nr. 2-1192-160/2016, 2A-108-943, 2-3713-656/2017 ir CIK-484/2017 savo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismo procesinių dokumentų įteikimo minėtose bylose išlaidas, jeigu tokių būtų, padengia Ieškovas. Šalys neturi ir neturės viena kitai jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų dėl šiame Taikos sutarties punkte aptartų išlaidų atlyginimo.

27Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 24 d. sprendimą.

28Civilinę bylą nutraukti.

29Priteisti valstybei iš ieškovės BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ (j. a. k. 121691180), 4,96 Eur (keturis Eur 96 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo. Ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

30Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5.
 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl proceso teisės normų,... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 7.
  1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 24 d.... 8. III. Kasacinių skundų ir atsiliepimo į juos teisiniai argumentai... 9.
   1. Kasaciniu skundu atsakovas Lauras Lučiūnas... 10. Teisėjų kolegija... 11. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 12.
    1. Remiantis CPK 140 straipsnio 1 dalimi, bet kurioje... 13. 2.1. Atsakovai Lauras Lučiūnas, A. Š. ir A. Š. solidariai įsipareigoja per... 14. 2.2. Ieškovas atsisako savo reikalavimų Atsakovams ir patvirtina, kad jokių... 15. 2.3. Ieškovas taip pat įsipareigoja nedelsdamas pateikti teismui rašytinį... 16. 2.4. Šalys susitaria, kad kiekviena jų padengia civilinėse bylose Nr.... 17. 24. Atsižvelgdama į šios teismo nutarties 22 punkte paminėtą ieškovo... 18. 26.Teismui nenustačius CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių,... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų
     1. CPK 87 straipsnio 2... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Priimti ieškovės BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“... 22. Patvirtinti ieškovės ir atsakovų Lauro Lučiūno, A. Š. ir A. Š. sudarytą... 23. 2.1. Atsakovai Lauras Lučiūnas, A. Š. ir A. Š. solidariai įsipareigoja per... 24. 2.2. Ieškovas atsisako savo reikalavimų Atsakovams ir patvirtina, kad jokių... 25. 2.3. Ieškovas taip pat įsipareigoja nedelsdamas pateikti teismui rašytinį... 26. 2.4. Šalys susitaria, kad kiekviena jų padengia civilinėse bylose Nr.... 27. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartį ir Vilniaus... 28. Civilinę bylą nutraukti.... 29. Priteisti valstybei iš ieškovės BUAB „Optinių laikmenų prekybos... 30. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...