Byla e2-3051-433/2019
Dėl dalies įsakymo panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Renatai Jatužytei-Mulevičienei, atsakovo atstovei J. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ ieškinys atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „ADMI“, J. K., Č. K., V. L., P. L., E. S., V. Z., J. K., S. V., A. P., V. A., V. R., J. R., R. P., E. P., S. K., V. R., E. V., Ž. M., L. V., M. M., L. A., V. L., K. S., J. S., S. S. dėl dalies įsakymo panaikinimo

Nustatė

3Ieškovo ieškinyje nurodoma, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (toliau - Administracijos direktorius) 2018-11-08 priėmė įsakymą Nr. 30-3449/18(2.1.1 E-TD2) „Dėl UAB „ADMI“ skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ (toliau - Ginčijamas įsakymas). Minėtu įsakymu (4.2. punktas) UAB „Naujininkų ūkis“ buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučio namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB „ADMI“ akto kopiją. Įsakyme (3.2. punktas) nurodoma, kad daugiabutis namas, esantis adresu ( - ) yra išbraukiamas iš ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1917 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtinto administruojamų daugiabučių namų sąrašo - išbraukiama 127 eilutė. Ginčijamu įsakymu (l punktas) Administracijos direktorius paskyrė UAB „ADMI“ penkeriems metams nuo įsakymo įsigaliojimo dienos daugiabučio namo ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore. 2018 m. spalio 15 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas, civilinėje byloje Nr. e2-7995- 599/2018 patenkino ieškovų UAB „Žirmūnų būstas“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Justiniškių būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Lazdynų butų ūkis“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Pašilaičių būstas“, UAB „Vilkpėdės būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Verkių būstas“ bei UAB „Naujininkų ūkis“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir pakeitė 2017 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymo Nr. 30- 3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ 1 p. ieškovų UAB „Žirmūnų būstas“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Justiniškių būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Lazdynų butų ūkis“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Pašilaičių būstas“, UAB „Vilkpėdės būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Verkių būstas“ bei UAB „Naujininkų ūkis“ atžvilgiu, jį išdėstant sekančiai : „Pratęsiu administravimo terminą iki kol daugiabučio gyvenamojo namo savininkai LR CK 4.84 str. 2 d. pagrindu priims sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo, bet ne ilgiau nei iki 2022- 12-31, šiems Vilniaus miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriams“. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė (toliau - Atsakovas) neatsižvelgė į savo neteisėtai organizuojamą daugiabučių namų administratorių atranką bei į tai, jog Ieškovas teisėtai administruoja daugiabučius namus ir jo veiklos administravimas yra pratęstas 5 metams, t. y. iki 2022-12-31 ir priėmė Ginčijamą įsakymą. Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018 priėmė sprendimą, kuriuo pakeitė 2017 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymo Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ 1 p. ieškovų UAB „Žirmūnų būstas“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Justiniškių būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Lazdynų butų ūkis“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Pašilaičių būstas“, UAB „Vilkpėdės būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Verkių būstas“ bei UAB „Naujininkų ūkis“ atžvilgiu, jį išdėstant sekančiai: „Pratęsiu administravimo terminą iki kol daugiabučio gyvenamojo namo savininkai LR CK 4.84 str. 2 d. pagrindu priims sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo, bet ne ilgiau nei iki 2022-12-31, šiems Vilniaus miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriams“. Sprendimas tik patvirtina, jog atsakovas priimdamas 2017-12-28 įsakymą Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ bei šiuo Įsakymu pratęsdamas Vilniaus mieste veikiančių bendrojo naudojimo objektų administravimo terminą vieneriems metams, t. y. iki 2018- 12-31 (imtinai), bet ne ilgiau nei iki LR Vyriausybės 2013-06-20 Nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka bus paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai, pažeidė teisės aktų nuostatas. Teismui sprendimu nustačius, kad „Ieškovai, kurie buvo paskirti iki LR CK įsigaliojimo įstatymo įsigaliojimo, buvo paskirti netinkamai ir turi būti organizuojama nauja bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka pagal Aprašą, pažeidžia įstatymo negaliojimo atgaline data principą, kadangi įstatymų leidėjas, priimdamas LR CK įsigaliojimo įstatymą, aiškiai numatė, kad reikalavimas, jog administratorius būtų paskirtas pagal nustatytą tvarką yra taikomas po šio įstatymo įsigaliojimo skiriamiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams, tokiu būdu šiuo atveju susiklostė kiti teisiniai santykiai, t. y. ne administratoriaus skyrimo, o įgaliojimų pratęsimo teisiniai santykiai ir LR CK įsigaliojimo įstatymas nenumato administratoriaus įgaliojimų pratęsimo organizuoti vadovaujantis skyrimo teisinių santykių reglamentavimu“, patvirtina, jog atsakovas negalėjo organizuoti naujos bendrojo naudojimo objektu administratorių atrankos, nes tai pažeidžia įstatymo negaliojimo atgaline data principą. Atsakovui organizavus atranką, buvo priimtas Ginčijamas įsakymas, kuriuo ieškovas buvo įpareigotas perduoti daugiabutį namą, esantį adresu ( - ), Vilnius, kitam administratoriui UAB „ADMI“. Ieškinyje pažymima, kad kiekvienas asmuo turi ne tik teises, bet ir tų teisių nulemtas pareigas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnyje nustatyta, kad asmuo privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų asmenų teisių ir laisvių. Taigi, asmuo, kuriam įstatymu suteikiamos tam tikros teisės, kartu privalo vykdyti ir įstatymo jam nustatytus įpareigojimus, kurių būtina laikytis, kad, įgyvendinant šias teises, nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Ar asmuo laikosi šių reikalavimų, nustatoma analizuojant, ar jis elgiasi taip, kad tokioje situacijoje elgtųsi rūpestingas, sąžiningas ir protingas asmuo. Taigi, teisinėje valstybėje visi asmenys privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti. Teisė negali ginti tokių teisių, kurios naudojamos priešingai jos tikslams ir paskirčiai. Sprendime Vilniaus miesto apylinkės teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovas jau iki 2014 metų žinojo bei suprato, jog ieškovų paskyrimas atsakovo nuomone yra neteisėtas, tačiau toleravo savo neteisėtą sprendimą bei nusprendė teisines pasekmes pradėti taikyti tik nuo 2017-12-31 (imtinai), be to, ankstesni ieškovų paskyrimo Įsakymai buvo galiojantys ir sukuriantis teisines pasekmes bei nekvestionuoti ir ieškovai buvo paskirti terminuotam laikotarpiui bei atitiko LR CK 4.84 str. 7 d. nuostatų reikalavimus, todėl atsakovas privalėjo taikyti LR CK 4.84 str. 4 d. nuostatas, pratęsiant administravimo terminą penkeriems metams, nesant LR CK 4.84 str. 4 d. nuostatose numatytų pagrindų. Atsakovas neatsižvelgė į savo neteisėtai priimtą įsakymą dėl vienerių metų administratoriaus termino pratęsimo, paneigia teisės aktų nuostatas ir priėmė Ginčijamą įsakymą, kuris pažeidžia Ieškovo teisėtus interesus. Išdėstyti argumentai neabejotinai patvirtina, jog yra pažeidžiami ieškovo teisėti interesai. Atsakovo priimtas įsakymas dėl vienerių metų pratęsimo termino administratoriams jau yra pripažintas kaip neteisėtas ir pakeistas, todėl Atsakovas negalėjo vykdyti teisei prieštaraujančių veiksmų ir organizuoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos ir po organizuotos atrankos priimti Ginčijamo įsakymo, nes ieškovas yra teisėtas ( - ), Vilnius, administratorius, kurio administravimo laikotarpis yra pratęstas ne ilgiau nei iki 2022-12-31. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Ginčijamas įsakymas privalo būti panaikintas, nes ieškovas yra paskirtas ( - ), Vilnius administratoriumi, o ieškovo paskyrimo terminas nėra pasibaigęs. Prašo: 1) Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymo Nr. 30-3449/18(2.1.1. E-TD2) dalį, 1 punktą, kuriuo UAB „ADMI“ penkeriems metams nuo įsakymo pasirašymo dienos skiriama priede nurodyto daugiabučio namo ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore; 2) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymo Nr. 30-3449/18(2.1.1. E-TD2) dalį, 3.2. punktą, kuriuo keičiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1917 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintas UAB „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas ir išbraukiama 127 eilutė (pastatas ( - )); 3) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymo Nr. 30-3449/18(2.1.1. E-TD2) dalį, 4.2. punktą, kuriuo UAB „Naujininkų ūkis“ buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučio namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB „ADMI“ akto kopiją; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime nurodoma, kad nagrinėjamu atveju, nepaisant to, jog ieškovas prašo panaikinti konkrečias Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ginčo įsakymo dalis, ieškinyje nėra nurodomi objektyvūs, neginčijami įrodymai, kuriems esant minėtos ginčo įsakymo dalys turėtų ar galėtų būti panaikintos. Atsakovas atkreipia dėmesį, jog pats ieškinio turinys (pavyzdžiui, ieškinio 12 punkte teigiama, jog atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ginčijamas įsakymas turi būti panaikintas, nes ieškovas yra paskirtas ( - ), Vilnius administratoriumi, o ieškovo paskyrimo terminas nėra pasibaigęs) suponuoja tai, jog ieškovas prieštarauja savo pačios keliamiems reikalavimams ir siekia įrodyti ne jos ginčijamų dalių, o būtent, viso Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl UAB „ADMI“ skyrimo daugiabučio namo ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ neteisėtumą. Šis ieškovo reikalavimas grindžiamas iš esmės vieninteliu ir prieštaringu argumentu – Vilniaus miesto savivaldybės administracija neturėjo teisinio pagrindo priimti ginčijamo įsakymo, kadangi bendrojo naudojimo objektų administravimo terminas ieškovei yra nustatytas iki 2022-12-31. Ieškovas teigia, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija neatsižvelgė į savo neteisėtai organizuojamą daugiabučių namų administratorių atranką, nes ieškovas teisėtai administruoja daugiabučius namus ir jo veiklos administravimas yra pratęstas 5 metams (iki 2022-12-31). Laiko, kad šiuo teiginiu yra klaidinamas teismas. Ieškovas, teikdama, kad ginčijamas įsakymas tariamai yra neteisėtas, remiasi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018. Vilniaus miesto apylinkės teismo, kuriuo kaip atitinkamąją įrodomąją galią turinčiu dokumentu remiasi UAB „Naujininkų ūkis“, nėra įsiteisėjęs, todėl ir nevykdytinas. Minėtas teismo sprendimas yra 2018-11-12 apeliaciniu skundu apskųstas, neįsiteisėjęs, todėl remiantis šia byla yra sąmoningai siekiama klaidinti teismą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnio 2 dalį dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Įstatymas taip pat įpareigoja proceso dalyvius bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 straipsnis), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Sąžiningumas yra bendrasis teisės principas, sąžiningas subjektas yra toks, kuris veikia rūpestingai ir teisingai. Sąžiningumas reikalauja atidumo, rūpestingumo bei draudžia piktnaudžiauti teise. Sąžiningo asmens deklaruojami tikslai turi atitikti tuos tikslus, kurių jis iš tikrųjų siekia. Jei asmuo deklaruoja tam tikrą teisėtą tikslą ar siekį, tačiau šiais teisėtais tikslais ar siekiais iš tikrųjų pridengia kitus (neteisėtus) tikslus ir siekius, jis negali būti laikomas sąžiningu. Pabrėžtina, kad įstatymai garantuoja asmenims teisę kreiptis teisminės gynybos, tačiau šia teise turi būti naudojamasi sąžiningai ir ja neturi būti piktnaudžiaujama. Teismų sistema yra skirta realiai apginti asmenų pažeidžiamas teises, išspręsti tarp asmenų kylančius ginčus ir ja neturi būti naudojamasi nepagrįstam ir vien formaliam bylinėjimuisi. Procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal jų paskirtį – užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Atsakovas teigia, kad ieškovo elgesys nesąžiningas, klaidinantis teismą. Be to, ieškovas visiškai nepagrindžia teiginio, kodėl jis 5 metams turi būti skiriamas daugiabučio namo ( - ), Vilnius, administratoriumi. Taigi, ieškovas esminį ieškinio tenkinimo argumentą nurodo iš esmės tik neįsiteisėjusį teismo sprendimą, nes ieškovės minėtas sprendimas dėl ieškinio tenkinimo civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018 2018-11-12 apeliaciniu skundu yra apskųstas Vilniaus apygardos teismui, todėl nėra pagrįsta vadovautis sprendimu, kuris nėra įsiteisėjęs, jis neturi jokios prejudicinės galios. Pagal CPK nuostatas teisės kreiptis į teismą tinkamas įgyvendinimas, siejamas su ieškovo pareiga aiškiai suformuluoti ieškinio pagrindą ir dalyką, t. y. juos suformuluoti taip, kad būtų aišku ne tik tai, kokio materialiojo rezultato siekiama iškeliant bylą, tačiau ir tai kokios faktinės aplinkybės nustatinėjamos ją nagrinėjant. Tiksliai ir suprantamai suformuluotas ieškinio pagrindas ir dalykas sudaro prielaidas atsakovui įgyvendinti turimas procesines teises, nes nuo ieškinio dalyko ir pagrindo formulavimo priklauso jų atsikirtimų į ieškinį turinys, nustatinėtinoms aplinkybėms patvirtinti teiktini įrodymai ir kt. Pažymi, kad teismai nebepriima butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objekto administratorių pateikiamų analogiškų ieškinių, kuriuose analogiškai remiamasi neįsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018, o būtent, nustato terminą trūkumams pašalinti, motyvuodami, kad ieškinys yra be faktinio pagrindo (pvz.: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-43697-545/2018). Kitaip tariant, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objekto administratorių pateikiamuose analogiškuose ieškiniuose ne tik nėra aiškiai suformuluoto ieškinio pagrindo, bet ir nėra tiksliai nurodomos aplinkybės (bei įrodymai patvirtinantys nurodytas aplinkybes) patvirtinančios reikalavimų pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir įpareigojo ieškovę nurodyti šiam bylos nagrinėjimui reikšmingas aplinkybes, susijusias su civilinė byla Nr. e2-7995-599/2018, t. y. ar šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Vadovaujantis šia Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, ieškovė nurodė, jog teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018 nėra įsiteisėjęs ir yra apskųstas apeliacine tvarka, tačiau niekaip to neargumentavo bei nesistengė įrodyti civilinės bylos Nr. e2-7995-599/2018 aplinkybių sutapimo su nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-43678-433/2018 aplinkybėmis (racio decidedi). Atsižvelgiant į tai, atsakovui nėra suprantama kaip neįsiteisėjęs teismo sprendimas (kurį ieškovė nurodo kaip vienintelę ieškinio tenkinimo sąlygą) civilinėje byloje, kurioje buvo sprendžiamas su šios bylos dalyku nesusijęs klausimas gali lemti ieškovo reikalavimų pagrįstumą. Mano, jog ieškovui nepateikus kitų įrodymų, teiginiai tiek dėl administravimo termino pratęsimo iki 2022-12-31, tiek dėl atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos neva neteisėtų veiksmų yra visiškai nepagrįsti ir nėra jokio teisinio ir/ar faktinio pagrindo su jais sutikti. Ieškinyje taip pat nepagrįstai teigiama, jog tuo atveju, kai administratorius yra paskiriamas terminuotam laikotarpiui ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.84 straipsnio 7 dalyje įtvirtintus reikalavimus, atsakovas privalo taikyti CK 4.84 straipsnio 4 dalį ir pratęsti administravimo terminą 5 metams, priimtas ginčijamas įsakymas pažeidžia ieškovo teisėtus interesus. Su šiuo ieškovo teiginiu nesutiktina. Ieškovas Vilniaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi yra paskirtas 2012 m., t. y. dar iki 2013-01-01. Todėl darytina išvada, kad CK 4.84 straipsnio 4 dalis ieškovo atveju negali būti taikoma, o ieškovo reikalavimas panaikinti ginčijamą įsakymą ir pratęsti administravimo terminą penkerių metų laikotarpiui, nevykdant Vyriausybės nustatytoje tvarkoje numatytų procedūrų ir neužtikrinant, kad skiriamas administratorius atitiktų tiek savininkų valią, tiek CK 4.84 straipsnio 7 dalies reikalavimus, neturi jokio teisinio pagrindo bei neatitinka įstatymo leidėjo valios. Be to, pažymėtina, jog Civilinio kodekso nuostatos numato, kad, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat, jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (4.84 straipsnio 1 dalis). Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė (CK 4.84 straipsnio 2 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija šio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka (CK 4.85 straipsnio 3 dalis). Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui (4.84 straipsnio 4 dalis). Tai reiškia, kad skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2018-11-08 įsakymas „Dėl UAB „ADMI“ skyrimo daugiabučio namo ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ gali būti pakeistas daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkams tvarka balsų dauguma nusprendus kitaip. Iš 2018-08-31 Daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo Nr. A27-1661/18(2.1.13-UK9) matyti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567, patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, daugiabučio namo ( - ) bendrosios nuosavybės administratoriumi daugumos patalpų savininkų sprendimu pasirinkta UAB „ADMI“, atsižvelgiant į tai, ir buvo rengiamas ir patvirtintas ginčijamas įsakymas. 2018-08-31 Daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokole Nr. A27-1661/18(2.1.13-UK9) yra nurodyta, jog dėl daugiabučio namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo buvo įteikta (išsiųsta) 20 balsavimo biuletenių, gauta 11 biuletenių, todėl balsavimas laikomas įvykusiu ir sprendimas pasirinkti administratorių buvo priimtas. Už UAB „ADMI“ balsavo 11 asmenų, todėl daugumos patalpų savininkų sprendimu pasirinkta UAB „ADMI“. Daugiabučio namo ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkai išreiškė savo valią dėl UAB „ADMI“ administratoriaus išrinkimo ir savo sprendimo neginčija. Šiuo atveju sprendimas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo išimtinai yra butų ir kitų patalpų savininkų valios išraiška ir absoliuti jų teisė (CK 4.84 straipsnis). Pažymimi, kad ieškovas nėra įgaliotas reikšti minėto daugiabučio namo savininkų vardu reikalavimus, kuriuos įgyvendina patys savininkai, bet ne daugiabučio namo administratorius, kurio kompetencijos ribos apsiriboja įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų bei namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Taigi, daugiabučių butų savininkų teisė pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių yra besąlyginė, todėl būtent savininkai turi teisę nuspręsti, kas administruos jų bendrojo naudojimo objektus, neatsižvelgdami į administratoriaus turtinius ekonominius interesus. Daugiabučių butų savininkams įstatymų leidėjas teikia pirmumo teisę, todėl UAB „Naujininkų ūkis“ teisės ir teisėti interesai nėra pažeidžiami. Vilniaus miesto savivaldybės administracija pakartotinai primena, jog UAB „Naujininkų ūkis“ prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymą „Dėl UAB „ADMI“ skyrimo daugiabučio namo ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“, kurio yra teisėtumo ir pagrįstumo niekaip neargumentuoja. Mano, jog ieškovas ne tik, kad neįrodo ieškinio tenkinimo pagrindų, bet paviršutiniškai formuluoja savo reikalavimus, o tai patvirtina aplinkybę, kad realiai ieškiniu siekiama ne tariamai pažeistų teisių gynybos, o piktnaudžiaujama siekiant be jokio teisinio ir/ar faktinio pagrindo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 priimtą ginčijamą įsakymą. Šiuo metu yra nagrinėjama 21 panašaus pobūdžio byla, kuriose remiamasi tuo pačiu neįsiteisėjusiu teismo sprendimu c. b. Nr. e2-7995-599/2018 ir kuriose daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriai skundžia arba visą administratorių paskyrimo įgyvendinimo procedūrą, arba konkretų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą. Tokiu būdu, piktnaudžiaudami procesu, prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekia sustabdyti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorių rinkimo paskyrimo įgyvendinimo procedūrą ir taip toliau teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, nors jokio teisinio pagrindo tam nėra. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

5Tretieji asmenys J. K., Č. K., V. L., P. L., V. Z., J. K., S. V., A. P., V. A., E. P., S. K., E. V., L. V., M. M., V. L., J. S. pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad ( - ), Vilniuje, namo gyvenatojai nepritaria ieškovo ieškinyje dėstomiems argumentams ir laiko juos nepagrįstais bei apribojančiais gyventojų teisę rinktis daugiabučio prižiūrėtoją. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių. Balsavimu, kurių biuleteniai buvo pateikti tiesiogiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, gyventojai (daugiau nei 50 procentų) išreiškė norą, kad daugiabutis būtų administruojamas UAB „ADMI“. Ieškovo pateiktą ieškinį gyventojai vertina kaip bandymą išsaugoti daugiabutį kaip pajamų šaltinį. Šią nuomone gyventojai grindžia tuo, kad ieškovas jau apie trejus metus atsainiai vykdo daugiabučio priežiūrą, selektyviai vykdo įsipareigojimus. Per pastaruosius trejus metus ( - ). buto Nr. 1 savininkė J. K. tris kartus kreipėsi į ieškovą gyventojų vardu dėl bendrųjų patalpų remonto (paskutinis kreipimasis buvo 2018 m. apie vasaros pabaigą). Ieškovas pažadėjo remontą atlikti vėliausiai rugsėjo-spalio mėn., ei. paštu atsiuntė sąmatą, tačiau kai ir ankstesniais metais - paslaugos nesuteikė. Taip pat ieškovas neatliko darbų dėl palaidų elektros laidų laiptinėse, kas kelia grėsmę gyventojų sveikatai ir gyvybei. Nuo 2018 m. ieškovas neprižiūrėjo slidžių kelio dangų žiemą, neorganizavo medžių genėjimo ir žolės pjovimo vasaros metu, neprižiūrėjo aplinkos, apšvietimo, nerengė susitikimų su daugiabučio gyventojais. Tuo tarpu po paskelbimo, kad bus organizuojamas balsavimas administratoriams pasirinkti, ieškovas pasirūpino atskira pašto dėžute balsavimo biuleteniams, kurios gyventojai neužsakinėjo, o 2019-02-20 pradėjo stogo remonto darbus (Gyventojų paraiškos nebuvo pateikta). 2013-04-20 LR Vyriausybės nutarimas Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo Nr. 567 19 p. numato, kad pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pirmąjį balsavimą raštu ar susirinkime balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. Gyventojų nuomone, balsavimas vyko tinkamai, nepažeidžiant teisės normų, o remiantis rezultatais ir išreikšta valia, nėra pagrindo Gyventojų daugiabučio palikti ieškovo priežiūroje, nes tai prieštarauja gyventojų pasirinkimui. Ieškovas nurodo, kad atsakovui organizavus atranką, buvo priimtas ginčijamas įsakymas, kuriuo Ieškovas buvo įpareigotas perduoti daugiabutį namą, esantį adresu ( - ), Vilnius, kitam administratoriui. Gyventojų nuomone, atsakovo priimtas įsakymas grindžiamas atsižvelgus į Gyventojų išreikštą valią, dėl to yra teisingas ir teisėtas. Ieškinyje ieškovas mini Konstitucines teises ir pažymi, kad „asmuo, kuriam įstatymu suteikiamos tam tikros teisės, kadru privalo vykdyti ir įstatymo jam nustatytus įpareigojimus, kurių būtina laikytis, kad, įgyvendinant šias teises, nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai“. Gyventojai pritaria ieškovui ir pakartotinai pareiškia (kaip ir balsavimo būdu), kad pagal įstatymų jiems suteiktą teisę pasirinko UAB “ADMI” administratoriumi, o jų teisės negali būti varžomos. Ieškovas nepaneigė fakto, kad gyventojai balsavimu (vienbalsiai, balsų dauguma) išreiškė norą pasirinkti kitą administratorių (UAB „ADMI“). Ieškovas nurodo, kad atsakovas negalėjo organizuoti naujos bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos, nes tai pažeidžia įstatymo negaliojimo atgaline data principo. Šį ieškovo argumentą gyventojai vertina kritiškai ir atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas esant organizuojamiems balsavimams „pasirūpino“ balsadėžėmis, kurių daugiabučių gyventojai neužsakinėjo. Darytina išvada, kad ginčą ieškovas iškėlė tik todėl, kad gyventojai pasirinko kitą administratorių. Gyventojai nepritaria ieškovo nuomonei, kad perduodant daugiabutį administruoti UAB „ADMI“ yra pažeidžiami ieškovo teisėti interesai. Gyventojai mano, kad ieškovas iškėlė savo interesus aukščiau gyventojų interesų. Gyventojai balsavo už kitą administratorių dėl to, kad ieškovas gyventojų nuomone netinkamai vykdė prisiimtas pareigas.

6Trečiasis asmuo UAB „ADMI“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai. Iš esmės pakartojo ieškinyje nurodytas aplinkybes ir argumentus.

8Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti. Iš esmės pakartojo atsiliepime išdėstytus argumentus.

9Ieškinys atmestinas.

10Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (toliau - Administracijos direktorius) 2018-11-08 priėmė įsakymą Nr. 30-3449/18(2.1.1 E-TD2) „Dėl UAB „ADMI“ skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ (toliau - Ginčijamas įsakymas). Ginčijamu įsakymu (l punktas) Administracijos direktorius paskyrė UAB „ADMI“ penkeriems metams nuo įsakymo įsigaliojimo dienos daugiabučio namo ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore. Minėtu įsakymu (4.2. punktas) UAB „Naujininkų ūkis“ buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučio namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB „ADMI“ akto kopiją. Įsakyme (3.2. punktas) nurodoma, kad daugiabutis namas, esantis adresu ( - ) yra išbraukiamas iš ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1917 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtinto administruojamų daugiabučių namų sąrašo - išbraukiama 127 eilutė. Iš daugiabučio namo ( - ) patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuletenių ir 2018-08-31 daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo Nr. A27-1661/18(2.1.13-UK9) matyti, jog nurodyto daugiabučio patalpų savininkai priėmė sprendimą pasirinkti namo administratoriumi UAB „ADMI“.

11Taip pat byloje nustatyta, kad 2017-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. 30-3400, kuriuo buvo pratęsti 2012-09-28 įsakymu paskirto administratoriaus UAB „Naujininkų ūkis“ įgaliojimai iki 2018-12-31.

12Byloje konstatuota, jog dar Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1917 ieškovas UAB „Naujininkų ūkis“ buvo paskirtas daugiabučio namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų administratoriumi penkerių metų terminui. Tuo tarpu CK 4.84 str. pakeitimo ir papildymo įstatymas įsigaliojo nuo 2013-01-01, t. y. po įsakymo priėmimo. 2017-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ieškovo įgaliojimai buvo pratęsti vienerių metų laikotarpiui, t. y. iki 2018-12-31. Atsižvelgiant į šį terminą, atsakovas organizavo masinę administratorių rinkimo procedūrą, įskaitant ir daugiabučio namo butų ir kitų patalpų, esančio adresu ( - ), Vilniuje, savininkų. Tai patvirtina pastarųjų balsavimo biuleteniai dėl administratoriaus išrinkimo.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio, galiojusio nuo 2001-07-01 iki 2012-12-31, 3 dalyje buvo nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį.

14CK 4.84 straipsnio, galiojusio nuo 2001-07-01 iki 2012-12-31, 1 dalyje buvo nustatyta, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Šio straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad administratorių skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Šio straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta, kad administratorius veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) patvirtintus nuostatus. Pavyzdinius butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

15Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-23 nutarimo Nr. 603, kuriuo patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai (redakcija galiojusi nuo 2011-10-19 iki 2015-08-13), 2.1. punkte nustatyti asmenys galintys būti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriais. Šio nutarimo 3 punkte rekomenduojama savivaldybės atsakingiems asmenims prieš skiriant administratorių pranešti patalpų savininkams apie tai, kad numatoma skirti administratorių iki savininkai įsteigs bendriją arba sudarys jungtinės veiklos sutartį. Kituose šio nutarimo punktuose bei Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose taip pat nėra įtvirtinta normų reguliuojančių administratoriaus skyrimo tvarką.

16Kaip matyti iš aukščiau pateikto reguliavimo iki 2013-01-01 nei CK nuostatose, nei Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose, nebuvo įtvirtintas reguliavimas, kuriuo būtų nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai kokia nors forma dalyvauja ar gali dalyvauti daugiabučio namo bendrosios nuosavybės objektų administratoriaus skyrimo procese. Ši pareiga ir teisė – parinkti ir paskirti administratorių buvo suteikta išimtinai savivaldybei.

17Byloje nėra ginčo, kad ieškovas daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje (toliau - ginčo namas), bendrojo naudojimo objektų administratoriumi paskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1917 Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore. Šio įsakymo preambulėje nurodyti teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas šis sprendimas. Šio įsakymo priėmimo metu galiojo aukščiau nurodyta CK redakcija, kurioje, kaip minėta, nebuvo įtvirtinta nuostatų, numatančių būtų ir kitų savininkų dalyvavimą administratoriaus skyrimo procese. Taigi, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1917 ieškovas ginčo namų administratore buvo paskirta jokia forma šiame procese nedalyvaujant butų ir kitų patalpų savininkams. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakymu Nr. 30-3400 dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo ieškovui administravimo terminas buvo pratęstas taip pat neatsižvelgiant į butų ir kitų patalpų savininkų valią.

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-2005, priimtas 2012-05-10. Šis įstatymas, išskyrus, šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalį, su išimtimi numatyta šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, įsigaliojo 2013-01-01. Priimant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymą Nr. 30-1917, jau buvo žinomi reguliavimo, skiriant administratorių pakeitimai, todėl yra pagrindas išvadai, kad šio įsakymo 1 punkte nustatyta turto administravimo pabaiga buvo apibrėžta ne tik terminu, bet ir susieta su įvyksiančia aplinkybe - iki bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius Vyriausybės nustatyta tvarka (CK 6.250 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

19Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 3 straipsniu pakeistas CK 4.83 straipsnis. Jo 3 dalis išdėstyta taip: butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. Pavyzdinę jungtinės veiklos sutarties formą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės.

20Minėtu įstatymu CK 4.84 straipsnis taip pat buvo pakeistas ir papildytas. Šio straipsnio 2 dalyje nustatant, kad sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė.

21Nurodytos teisės normos reiškia, jog jomis į administratoriaus skyrimo procedūrą nuo 2013-01-01 įtraukti ir butų bei kitų patalpų savininkai, kuriems suteikiama teisė išreikšti savo valią skiriant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, o savivaldybei nustatoma pareiga šią valią įgyvendinant paskirti administratorių Vyriausybės nustatyta tvarka, o tuo atveju, kai savininkai jiems suteiktos teisės pasirinkti administratorių neįgyvendina, savivaldybės vykdomajai institucijai atsiranda pareiga paskirti namo bendrojo naudojimo objektų administratorių be savininkų valios taip pat Vyriausybės nustatyta tvarka.

22Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 3 punkte įtvirtinta bendrojo naudojimo objektų administratoriaus sąvoka, kurioje nustatyta, kad administratorius yra aprašo nustatyta tvarka atrinktas, butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktas ir (ar) savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtas asmuo bendrojo naudojimo objektams administruoti. Šio aprašo 4 - 16 punktuose nustatyta administratoriaus atranka, o 17 – 26 punktuose administratoriaus skyrimo tvarka.

23Kadangi ieškovė administratoriumi buvo paskirta 2012-09-28 įsakymu, nesant butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo, ieškovė neatitiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintos tvarkos 3 punkte nurodytų reikalavimų: būti atrinktai bendrojo naudojimo objekto administratoriumi nustatyta tvarka ir būti pasirinktai butų ir kitų patalpų savininkų. Kadangi ieškovė administratore buvo paskirta iki reguliavimo pakeitimo, atsakovė, vadovaujantis CK 4.84 straipsnio 2 ir 3 dalimis (galiojančiomis nuo 2013-01-01), turėjo pareigą iki 2012-09-28 įsakyme nustatyto termino pabaigos organizuoti ginčo namų savininkų balsavimą arba susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo ir bendrojo naudojimo objektų administratoriumi skirti tą administratorių, kurį pasirinks butų ir kitų patalpų savininkai, o šiems valios neišreiškus įgyvendinti jai įstatymo suteiktą teisę naujai paskirti administratorių.

24Kaip matyti iš aukščiau išdėstyto reguliavimo, įstatymo pakeitimu, kuriuo į bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procesą nuo 2013-01-01 buvo įtraukti butų ir kitų patalpų savininkai, įstatymų leidėjas siekė pakeisti esamą situaciją, kuomet teisė ir pareiga skirti bendrojo naudojimo objektų administratorius buvo suteikta tik savivaldybėms, ir nuo 2013-01-01 į bendrosios dalinės nuosavybės valdymą įtraukiant butų ir kitų patalpų savininkus, todėl ieškovo argumentai, kad atsakovas neturėjo teisės vadovaujantis CK nuostatomis, priimtomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme ir joms įsigaliojus, inicijuoti bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo procedūros, į kurią būtų įtraukti butų ir kitų patalpų savininkai, yra nepagrįsti.

25Šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas atranką ėmė organizuoti 2018 metų liepos mėnesį, praleidusi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą bei terminą nustatytą 2012-09-28 įsakyme. Tuo, kad ieškovė nustatytu terminu neįvykdė jai teisės aktais nustatytos pareigos, ieškovės pareiga organizuoti administratorių atranką ir bendrojo naudojimo objektų administratorių skirti, atsižvelgiant į butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą, nebuvo panaikinta.

26Šios atsakovo pareigos nepanaikino ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakymas Nr. 30-3400 dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo, kuriuo 2012-09-28 įsakyme Nr. 30-1917 nustatytas administravimo pabaigos terminas buvo pratęstas iki bus paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai, bet ne ilgiau nei iki 2018-12-31 (ar kitokio). Atsakovo pareigos vykdyti teisės aktų reikalavimus nepanaikino ir tai, jog ieškovas, nesutikdama su atsakovo 2017-12-28 įsakymu, kreipėsi į teismą ir buvo iškelta civilinė byla Nr. e2-7995-599/2018, nes tiek 2017-12-28 įsakyme, tiek Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-15 sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018, be administravimo pabaigos termino yra įtvirtinta sąlyga, nustatanti administravimo termino pabaigą, tai siejant su butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu. Bylos nagrinėjimo metu galiojo ir tebegalioja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakymas, byloje nėra duomenų, kad šio įsakymo vykdymas būtų sustabdytas, todėl nėra pagrįsti ieškovės argumentais, jog vykstant šalių ginčui teisme, ieškovė negalėjo toliau vykdyti pradėtų procedūrų.

27Byloje esantys Valstybės įmonės „Registrų centras“ namo ( - ), Vilniuje, butų (patalpų) sąrašas, šio namo butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) balsavimo biuleteniuose išreikšta valia bei atitinkamai atsakovo sudarytas nurodyto pastato butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo balsų skaičiavimo komisijos 2018-08-31 protokolas Nr. A27-1661/18(2.1.13-UK9) patvirtina, kad šio namo butų ir kitų patalpų savininkai savo valią dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus parinkimo išreiškė. Minėtas protokolas yra galiojantis, todėl atsakovas turėjo pareigą, vadovaujantis tiek galiojančiomis CK nuostatomis, tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintų Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo nuostatomis, paskirti šio namo administratorių ir tai atsakovas padarė priimdama ginčo įsakymą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintos tvarkos 19, 20 ir 24 punktais.

28Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymu Nr. 30-3449/18(21.1 E-TD2) trečiasis asmuo UAB „ADMI“ ginčo daugiabučio namo administratoriumi buvo paskirtas atsižvelgiant į butų ir kitų patalpų savininkų valią, todėl nagrinėjamu atveju nėra reikšminga data iki kurios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakyme Nr. 30-3400 yra nustatyta ieškovo administravimo termino pabaiga, kadangi nagrinėjamu atveju turto administravimo pabaiga yra susieta visų pirma ir su įsakyme nurodytu įvykiu, kuris neišvengiamai turi įvykti (CK 6.250 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CK 1.117 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad 2017-12-28 įsakymo Nr. 30-3400 dalis, kurioje nustatytas administravimo termino pabaigos įvykis, teismo sprendimu nebuvo pakeista, todėl ieškovės argumentai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018, pakeitus turto administravimo termino laikotarpį, šio termino pabaiga yra 2022-12-31 ir šiuo laikotarpiu administratorius negali būti pakeistas, yra nepagrįsti.

29Ieškovas savo reikalavimą grindžia ir tuo, jog atsakovas pažeidė jam kaip viešajam administravimo subjektui teisės aktais suteiktus įgaliojimus. Šie ieškovo argumentai nėra pagrįsti, kadangi atsakovas ginčijamą įsakymą priėmė, vykdydamas jam deleguotą pareigą, kildinamą iš civilinių teisinių santykių – turto administravimo santykių. Nėra pagrįsti ir ieškovo argumentai, kad priėmęs ginčijamą įsakymą atsakovas pažeidė ieškovo lūkesčius bei teisėtus interesus, kadangi butų ir kitų patalpų savininkai savo teises ir pareigas, susijusias su bendrosios nuosavybės objektas, įgyvendina per administratorių, kaip atstovą, kurį ir savininkus sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, suteikiantys būtent savininkams teisę spręsti, kas teiks administravimo paslaugas jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantiems objektams, ir to sprendimo negali įtakoti administratoriaus kaip paslaugą teikiančio asmens turtiniai - ekonominiai interesai.

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-17 d. neįsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 buvo konstatuota, kad ieškovės neįvykdė įrodinėjimo pareigos įrodyti, kad biuleteniuose skelbiama informacija yra netiksli ar neatitinka tikrovės; į balsavimo biuletenius duomenys apie ieškovių, kaip ir kitų bendro naudojimo patalpų administratorių, tarifus duomenys yra perkelti iš pačių bendrojo naudojimo objektų administratorių parengtų deklaracijų; nei viena iš deklaracijas pildžiusių ieškovių deklaracijose papildomų duomenų apie taikomus tarifus nepateikė; ieškinyje nebuvo nurodoma, kokią konkrečią informaciją atsakovė biuleteniuose nurodė klaidinančiai; byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad būtent balsavimo biuleteniuose nurodytos informacijos kiekis ir pobūdis nulėmė patalpų savininkų apisprendimą pasirinkti vieną ar kitą administratorių. Teismas su nurodytais teismo motyvais sutinka.

31Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad priimdamas ginčijamą 2018-11-08 įsakymą Nr. 30-3449/18(2.1.1 E-TD2) atsakovas nepažeidė teisės aktų reikalavimų, o įsakymu paskirtas administratorius yra ginčo pastatų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pasirinktasis administratorius, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymo Nr. 30-3449/18(2.1.1 E-TD2) 1 punktą, kuriuo UAB „ADMI“ penkeriems metams nuo įsakymo įsigaliojimo dienos skiriama priede nurodyto daugiabučio namo ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore.

32Atmetus aukščiau nurodytą ieškovo reikalavimą atmestini kaip nepagrįsti ir kiti du ieškovo reikalavimai: panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymo Nr. 30-3449/18(2.1.1 E-TD2) 3.2. punktą, kuriuo keičiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1917 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintas UAB „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas ir išbraukiama 127 eilutė (pastatas ( - )); panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymo Nr. 30-3449/18(2.1.1 E-TD2) 4.2. punktą, kuriuo UAB „Naujininkų ūkis“ buvo įpareigota per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučio namo Išmininkų g. 17, bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB „ADMI“ akto kopiją (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis).

33Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 178 straipsnis).

34Ieškinį atmetus, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos jam iš atsakovo nepriteisiamos.

35Iš atsakovo priteistinos 5,37 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/ 1K-355; CPK 92 straipsnis, 96 straipsnis).

36Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

38ieškinį atmesti.

39Priteisti iš ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“, juridinio asmens kodas 302861025, į valstybės biudžetą 57,28 Eur (penkiasdešimt septyni eurai 28 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ieškovui išaiškinti, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas privaloma sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (kodas 188728721) pajamų surenkamąsias sąskaitas: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000 ir mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

40Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovo ieškinyje nurodoma, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 4. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime... 5. Tretieji asmenys J. K., Č. K., V. L., P. L., V. Z., J. K., S. V., A. P., V.... 6. Trečiasis asmuo UAB „ADMI“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 8. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti. Iš esmės... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus... 11. Taip pat byloje nustatyta, kad 2017-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės... 12. Byloje konstatuota, jog dar Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio,... 14. CK 4.84 straipsnio, galiojusio nuo 2001-07-01 iki 2012-12-31, 1 dalyje buvo... 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-23 nutarimo Nr. 603, kuriuo... 16. Kaip matyti iš aukščiau pateikto reguliavimo iki 2013-01-01 nei CK... 17. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių... 19. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių... 20. Minėtu įstatymu CK 4.84 straipsnis taip pat buvo pakeistas ir papildytas.... 21. Nurodytos teisės normos reiškia, jog jomis į administratoriaus skyrimo... 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtinto... 23. Kadangi ieškovė administratoriumi buvo paskirta 2012-09-28 įsakymu, nesant... 24. Kaip matyti iš aukščiau išdėstyto reguliavimo, įstatymo pakeitimu, kuriuo... 25. Šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas atranką ėmė organizuoti 2018... 26. Šios atsakovo pareigos nepanaikino ir Vilniaus miesto savivaldybės... 27. Byloje esantys Valstybės įmonės „Registrų centras“ namo ( - ),... 28. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymu... 29. Ieškovas savo reikalavimą grindžia ir tuo, jog atsakovas pažeidė jam kaip... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-17 d. neįsiteisėjusiu sprendimu... 31. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad priimdamas ginčijamą... 32. Atmetus aukščiau nurodytą ieškovo reikalavimą atmestini kaip nepagrįsti... 33. Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų apie patirtas bylinėjimosi... 34. Ieškinį atmetus, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos jam iš atsakovo... 35. Iš atsakovo priteistinos 5,37 Eur išlaidos, susijusios su procesinių... 36. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 38. ieškinį atmesti.... 39. Priteisti iš ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“, juridinio asmens kodas... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...