Byla 2-13-787/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Vytautas Turauskis, sekretoriaujant Dalei Juškevičienei ir Editai Juršienei, dalyvaujant ieškovui S. M. ir jo atstovei advokatei E. M. Šlapikienei, atsakovui J. B. ir jo atstovei advokatei G. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. M. patikslintą ieškinį atsakovui J. B. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas S. M. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo J. B. 20400,00 Lt skolos, 2040 Lt palūkanų, 3692 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 784 Lt žyminio mokesčio.

4Teismo posėdžio metu ieškovas S. M. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ir paaiškino, kad 2008-07-08 J. B. pasiskolino 20400 Lt pagal paskolos rašytinę sutartį, juos turėjo grąžinti 2008-08-08, t.y. po mėnesio. Tačiau atsakovas tų pinigų negrąžino. Paskolos sutartis buvo pasirašyta jų abiejų, automobilyje. Pinigai buvo perduoti tą pačią dieną. Jis perdavė pinigus J. B., tuo pačiu pasirašymo momentu. Tada atsakovas pasirašė, kad gavo pinigus. Atsakovas negrąžino pinigų, kalbėjo, kad labai blogai, krizė. Atsakovo atsiliepime viskas, kas išdėstyta, yra melas. Jis pats, kaip fizinis asmuo, sudarinėja sandorius. Panašių sandorių yra sudaręs kelias dešimtis. Su atsakovu jis yra sudaręs šiuos sandorius: 2004-11-11 – paskolinta 40800 Lt; 2008-07-09 paskolinta 10000 Lt; 2008-07-08 preliminari sutartis, duota 20000 Lt. Apie 2008-07-08 ir 2008-07-09 sutarčių sudarymo aplinkybes paaiškino, jog J. B. paprašė, kad reikia pinigų, kažką norėjo pirkti. Jis norėjo įsigyti iš jo sandėlį - saugyklą, jie buvo sutarę, kad parduos sandėlį, terminai užsitęsė, ir nepardavė. 2008-07-08 sudaryta preliminari sutartis pirkti saugyklą-sandėlį iš atsakovo už 60000 Lt. Jis saugyklą norėjo įsigyti todėl, kad suma buvo nedidelė ir pagalvojo, kad ją pardavęs gali užsidirbti. Pagal preliminarią sutartį duoti rankpinigiai 20000 Lt sandoriui garantuoti. Pardavėjas buvo pažadėjęs parduoti pastatą iki 2008-12-30 d., kaip garantas buvo ta saugykla. Preliminari sutartis nebuvo įvykdyta. Jis pats VMI deklaravo nekilnojamojo turto prekybą, iš jo neatimta teisė užsiimti paskolų suteikimo veikla, tai nėra draudžiamas dalykas. 2007 m. - 2006 m. kitiems asmenims jis taip pat skolino pinigų. Skolino Kavaliauskienei ir Kavaliauskui. Kiek sudarė paskolintų lėšų suma 2006-2007 m., nežino, taip pat nežino, ar galėjo būti 300 tūkst. Lt. Nežino, kiek turėjo pinigų tuo laikotarpiu. Nežino, ar galėtų būti pusė mln. Dėl preliminarios sutarties su atsakovu paaiškino, jog buvo žodinis susitarimas: jeigu jis neparduoda, tai grąžina jam pinigus, o jeigu jis neperka, jo pinigai dingsta. Jis parduoti negalėjo, nes buvo hipoteka, paskui parašė sutarties apačioje, kad 5-6 punktai negalioja, nesivadovauja jie jais. Paskolos sutartis sudaryta vėliau nei preliminari sutartis. Jokio sąryšio nėra tarp šių sutarčių. Sąryšis tik tas, kad duota pinigų už tą patį objektą. Dvi atskiros sutartys ir panaši suma neturi ryšio, kiek reikėjo pinigų, tiek skolino. Paskolos sutartį ne pas notarą sudarė, nes reikia laiko eiti pas notarą. Su atsakovu senai bendrauja, pažįstami buvo.

5Ieškovo S. M. atstovė advokatė E. M. Šlapikienė paaiškino, jog ieškovo ieškinio reikalavimas priteisti jam skolą pagal 2008-07-08 paskolos sutartį yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovas, vengdamas grąžinti skolą, bando interpretuoti dvi sutartis kaip vieną skolą, tačiau rašytiniai įrodymai paneigia šiuos faktus. Paskolos sutartis buvo sudaryta dėl 20400 Lt grąžinimo, pats atsakovas pasirašė, kad 20400 Lt yra gavęs. Pagal LR CK 6.870 str. 2d. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Atsakovas neginčija, kad pinigai jam buvo perduoti, atsakovas neginčija ir pačios sutarties. Priešieškinio byloje nėra. Atsakovas vengia sumokėti paskolintus pinigus, bando visa tai interpretuoti, prašo apklausti liudytojus, nors LR CK 6.875 str. 2d. aiškiai sako, kad jei paskolos sutartis turėjo būti sudaryta rašytinės formos, tai jos negalima ginčyti liudytojų parodymais. Atkreiptinas dėmesys į VMI atsakymą, kuriame nurodyta, kad jokių teisės pažeidimų nėra, ieškovas deklaravęs turtą kaip numato įstatymas. LR CK 6.873 str. numato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Sutarties originalo buvimas pas ieškovą patvirtiną faktą, kad paskola buvo nesugrąžinta, todėl ir ieškovas kreipėsi į teismą. Ieškovas neturi įrodinėti paneigiančių faktų, kaip kad nurodo atsakovas savo atsiliepime. Atsakovo prierašas sutartyje įrodo aplinkybę, kad pinigai jam buvo perduoti.

6Atsakovas J. B. ieškinio nepripažino ir paaiškino, kad tai jis skolino 20 000 Lt. Preliminari sutartis buvo sudaryta liepos 8 d., pas jį atvažiavo ieškovas. Kai jis prašė paskolinti 20000 Lt, jis atvažiavo iš ryto apie 11 val. Visos trys sutartys pasirašytos tuo pačiu momentu, kartu. Ieškovas atvažiavo paskolinti jam pinigų apie 11 val. į darbą, tai matė G. Ž., firmos direktorius. Teritorija nestebima kameromis. Prieš tai jis tarėsi su ieškovu dėl paskolos, jam skambino. Ieškovas jam pasakė, kad reikalingas užstatas, jis pasiūlė pastatą kaip užstatą, bet minėjo, kad jam registruota hipoteka. Ieškovas sakė, kad nieko baisaus, gali būti registruota hipoteka, bet pasirašė jie preliminarią sutartį. Ieškovas sakė, jog pagrindinė sutartis yra dėl 20400 Lt. Kadangi neturi užstato, tai ragino surašyti sutartį 10000 Lt paskolos kaip užstatą liepos 9 d. Ieškovas jam sakė, kad preliminari sutartis yra netikra. Tą pačią liepos 8 d. sudarytos trys sutartys: preliminari sutartis, paskolos sutartis dėl 20400 Lt ir paskolos sutartis dėl 10000 Lt. Visos sutartys buvo sudarytos vienu egzemplioriumi ir visos liko pas ieškovą. Sutartyse savo parašų jis neginčija. Mano, kad ieškovas jį apgavo. Liepos 8 d. pasirašė sutartį, jis tikrai gavo pinigus. Gavo lygiai 20000 Lt, 400 Lt palūkanos - S. M. perdavė pinigus. Daugiau pinigų neperdavė. Į registrų centrą nėjo, sutarties neregistravo. Ieškovas žinojo apie hipoteką sutarties sudarymo metu. Į policiją jis nesikreipė.

7Atsakovo J. B. atstovė advokatė G. G. prašė ieškinį atmesti ir paaiškino, jog susipažinus su bylomis, darytina išvada, jog paskolinta pinigų suma 10 kartų viršija ieškovo pajamas ir deklaracijas. Kreipėsi į Žaliakalnio PK ir Kaišiadoryse, yra pradėti du ikiteisminiai tyrimai. Paaiškino, jog yra du sandoriai: paskolos sutartis ir preliminari sutartis. Dėl sumų neatitikimo, paaiškino, kad atsakovas yra paaiškinęs, jog 400 Lt skirtumas yra dėl to, kad buvo paskaičiuoti delspinigiai į priekį ir delspinigių suma įtraukta kaip paskolos suma. Kad atsakovas gavo pinigus, įrašyta tik paskolos sutartyje, preliminarioje sutartyje tai neužfiksuota. Pinigai gauti tik pagal vieną sandorį, tačiau novacijos instituto taikymas šioje byloje akivaizdus. Atsakovas pripažįsta, kad jis 20 tūkstančių litų gavo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog ieškovas tris kartus klydo dėl pinigų perdavimo vietos, du kartus dėl pinigų perdavimo pačio fakto, nurodė aplinkybes prieštaraujančias rašytiniams bylos įrodymams. Jei teismas tenkintų ieškovo ieškinį, tai delspinigių suma yra labai didelė 0,2 proc. LAT yra nustatęs, kad protingi delspinigiai yra 0,02 proc.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Liudytoja L. K. paaiškino, jog gali papasakoti tik apie ją liečiančias aplinkybes. Ji yra nukentėjusi nuo ieškovo, panašiai kaip ir atsakovas. 2007 m. ji ėmė paskolą iš banko namo statybai, nutarė parduoti butą. Kai surado pirkėją, sutarė kainą 110000 Lt. Gavo avansą iš pirkėjo 35000 Lt, pirkėjas buvo M.. Pirkimo pardavimo sandorį jie sudarė namuose, dar ji pasiteiravo, ar reikia eiti pas notarą ar kokių pažymų. M. visos sumos neturėjo, sakė, kad kai turės visą sumą, parašys, kad gavo už butą. Antra sutartis pasirašyta 20000 Lt pavasarį. Tų pinigų ji negavusi. Buvo sudarę preliminarią sutartį ir ją buvo įregistravę registrų centre ir, neįvykus sandoriui, išregistravo.

10Liudytojas Ž. G. paaiškino, kad atsakovas yra jo uošvis. Žino, kad jis skolinosi pas ieškovą M. 20 tūkstančių litų. Kad jis daugiau skolinosi, nežino. Kad uošvis norėtų parduoti ieškovui kažkokį kilnojamą ar nekilnojamą turtą, taip pat nežino. Kiek buvo sudaryta sandorių tarp jų, nežino. Kur jie sudarė sutartį, nežino. Mano, kad pinigus uošviui ieškovas atvežė į darbą, bet kaip perdavė pinigus, nematė.

11Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2008-07-08 sudarė paskolos sutartį (t. 1, b.l. 5), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 20400 Lt paskolą. Paskolos sutartyje numatyta, jog jei skola laiku nebus grąžinta, tai privaloma mokėti 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną praleistą dieną nuo visos paskolos sumos. Paskolos sutartis pasirašyta ieškovo ir atsakovo, taip pat nurodytas ir pinigų gavimo faktas. 2008-07-08 ieškovas ir atsakovas pasirašė preliminarią sutartį (duomenų apie šią sutartį nekilnojamojo turto registre nėra), pagal kurią atsakovas parduoda ieškovui pastatą saugyklą už 60000 Lt. Ieškovas įsipareigojo pasirašant sutartį sumokėti atsakovui 20000 Lt, o likusią sumą įsipareigojo sumokėti notarų biure iki 2008-12-30 pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį (t. 1, b.l. 13, t. 2, b.l. 50). 2008-07-09 ieškovas ir atsakovas sudarė paskolos sutartį (t. 1, b.l. 17), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 10000 Lt paskolą. Paskolos sutartyje numatyta, jog jei skola laiku nebus grąžinta, tai privaloma mokėti 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną praleistą dieną nuo visos paskolos sumos. Paskolos sutartis pasirašyta ieškovo ir atsakovo, taip pat nurodytas ir pinigų gavimo faktas. Pagal Kauno apskrities VMI raštą, matyti, kad S. M. nuo 2006-01-01 iki 2007-12-31 buvo įregistravęs individualią veiklą (nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas), o nuo 2008-01-08 iki 2009-01-09 - individualią veiklą (nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas bei žemės pirkimas ir pardavimas), už šią veiklą buvo sumokėti mokesčiai (t. 1, b.l. 72, 92-101). Kaišiadorių rajono apylinkės prokuratūros 2012-03-08 nutarimu J. B. skundas dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą atmestas (t. 2, b.l. 66-67).

12Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 dalis nustato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį, tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų, bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Tokia sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Iš šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu ir teismo posėdžio metu ištirtų rašytinių įrodymų, matyti, kad atsakovas pinigus gavo pagal paskolos sutartį, to jis neginčijo ir teismo posėdžio metu, paskolos sutarties taip pat neginčija. Ginčas šioje byloje tarp šalių kilo dėl to, ar atsakovas paskolą grąžino, ar ne.

13Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (LR CPK 178 str. 1 d). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, t.y, kad jis paskolino atsakovui pinigus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų, t.y. kad paskolintus pinigus yra atgavęs – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas. Ieškovas savo reikalavimą grindžia tuo, kad pas jį yra likęs paskolos sutarties originalas, kas, ieškovo manymu, įrodo skolos negrąžinimą bei tuo, jog atsakovo prierašas sutartyje įrodo aplinkybę, kad pinigai atsakovui buvo perduoti.

14Vadovaujantis LR CK 6.65 str. 2 d., jeigu skolininkas yra kreditoriui išdavęs prievolei patvirtinti skolos dokumentą, tai kreditorius, priimdamas visą prievolės įvykdymą, privalo tą dokumentą skolininkui grąžinti, o kai tokios galimybės nėra, - nurodyti tai pakvitavime. Tokiu būdu, skolos dokumento buvimas pas kreditorių yra pagrindas preziumuoti, kad prievolė nėra įvykdyta (CK 6.65 straipsnis), todėl skolininkas, norėdamas šią prielaidą nuginčyti, turi įrodyti, kad yra priešingai. Atsakovas nurodo, kad kaip garantija už paskolą ieškovui buvo reikalingas užstatas, jis ieškovui pasiūlė pastatą kaip užstatą, kuriam įregistruota hipoteka. Taigi jie pasirašė preliminarią sutartį. Atsakovas mano, kad ieškovas jį apgavo, tačiau iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog Kaišiadorių rajono apylinkės prokuratūros 2012-03-08 nutarimu J. B. skundas dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą atmestas (t. 2, b.l. 66-67).

15Pagal LR CK 6.65 str. 2 d., jeigu įvykdoma ne visa prievolė arba jeigu skolos dokumentas reikalingas kreditoriui kitoms teisėms įgyvendinti, jis turi teisę pasilikti skolos dokumentą, tačiau privalo skolininkui duoti pakvitavimą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką dėl LR CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai byloje esančių įrodymų tyrimo ir įvertinimo pagrindu įsitikinama dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus nei jo nebuvus. Tokiu būdu, teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, sprendžia, kad atsakovas neįrodė, jog grąžino skolą ieškovui pagal 2008-07-08 paskolos sutartį, civilinėje byloje nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių paskolos pagal 2008-07-08 paskolos sutartį grąžinimą ieškovui. Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (LR CK 6.38 str. 1 d.). Kadangi atsakovas neįrodė, kad paskolą ieškovui grąžino, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo J. B. 20400,00 Lt skolos yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

16Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti 2040 Lt palūkanų, nors patikslintame ieškinyje ir teismo posėdžio metu ieškovas jų skaičiavimo nepagrindė, o iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų, t.y. paskolos sutarties 3 p. matyti, jog paskola-beprocentė, palūkanos nenumatomos. Atsižvelgiant į tai, šis ieškovo prašymas laikomas nepagrįstu, todėl atmestinas.

17Tarp šalių sudarytos paskolos sutarties 1 punkte šalys nustatė sankciją už sutarties sąlygų nevykdymą - atsakovas įsipareigojo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 3692 Lt delspinigių už šešis mėnesius, nurodydamas, jog jis paskaičiavo sumažintus delspinigius, t.y. 0,1 proc. (po 20,40Lt į dieną) nuo 2010-09-18 iki 2011-03-18.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vienoje nutartyje yra išaiškinęs, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis Nr. 3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis Nr. 3K-3-269/2006 ir kt.). Nagrinėjamu atveju net ir 0,1 proc. dydžio netesybos, kurios sudaro beveik penktadalį skolos dydžio, pripažintinos, kad jos yra neprotingai didelės. Atsižvelgiant į tai, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir LR CK 1.5 str., pripažįsta, kad atsakovo argumentas dėl delspinigių dydžio yra pagrįstas.

19Teismas, spręsdamas ieškovo reikalaujamų delspinigių mažinimo klausimą, atsižvelgia į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007). Mažinant netesybų dydį, būtina atsižvelgti ir į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi. Šiuo atveju šalys susitarė dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną praleistą mokėjimų dieną dydžio, t. y. didesnio, nei 6 proc. metinių įstatyminių palūkanų, dydžio (LR CK 6.210 straipsnio 2 dalis), tačiau šalys yra laisvos susitarti dėl kitokių, nei nurodytų įstatyme, delspinigių dydžio, tokia šalių teisė kyla iš sutarčių laisvės principo ir nurodytos teisės normos. Teismas, atsižvelgdamas į šalių interesų pusiausvyrą, į tai, kad ieškovas nors ir fizinis asmuo, tačiau vertėsi paskolų suteikimu ir yra stipresnė sutarties šalis, ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 proc. ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 738,40 Lt delspinigių.

20Taip pat atsakovas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Ieškinį patenkinus iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis – 54 proc.), iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 423,36 Lt ieškovo sumokėto žyminio mokesčio ir 1188,00 Lt atstovavimo išlaidų ieškovo naudai bei 14,99 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (LR CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.) (t. 1, b.l. 2, 4, 26, 31, t.2, b.l. 2, 83-84).

22Ieškinį patenkinus iš dalies, iš ieškovo proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai priteistina 1224,52 Lt atstovavimo išlaidų atsakovo naudai bei 12,77 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (LR CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.) (t. 1, b.l. 2, 18-20, 44-46, 62-63, t. 2, b.l. 2, 17-18, 26-28, 84-92).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 3 str., 259, 260, 263-271 straipsniais, teismas

Nutarė

24Patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies.

25Priteisti iš J. B. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 20400 Lt (dvidešimt tūkstančių keturis šimtus litų) skolos, 738,40 Lt (septynis šimtus trisdešimt aštuonis litus keturiasdešimt centų) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (t.y. nuo 2012-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 423,36 Lt (keturis šimtus dvidešimt tris litus 36 ct) žyminio mokesčio ir 1188,00 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis litus) atstovavimo išlaidų S. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) naudai.

26Kitą patikslinto ieškinio dalį atmesti.

27Priteisti iš S. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 1224,52 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dvidešimt keturis litus 52 ct) atstovavimo išlaidų J. B. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) naudai.

28Priteisti iš J. B. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 14,99 Lt (keturiolika litų 99 ct) pašto išlaidų valstybės naudai (pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

29Priteisti iš S. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 12,77 Lt (dvylika litų 77 ct) pašto išlaidų valstybės naudai (pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

30Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Vytautas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. M.... 3. Ieškovas S. M. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas... 4. Teismo posėdžio metu ieškovas S. M. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti... 5. Ieškovo S. M. atstovė advokatė E. M. Šlapikienė paaiškino, jog ieškovo... 6. Atsakovas J. B. ieškinio nepripažino ir paaiškino, kad tai jis skolino 20... 7. Atsakovo J. B. atstovė advokatė G. G. prašė ieškinį atmesti ir... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Liudytoja L. K. paaiškino, jog gali papasakoti tik apie ją liečiančias... 10. Liudytojas Ž. G. paaiškino, kad atsakovas yra jo uošvis. Žino, kad jis... 11. Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad ieškovas su... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 dalis nustato, kad paskolos sutartimi... 13. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo... 14. Vadovaujantis LR CK 6.65 str. 2 d., jeigu skolininkas yra kreditoriui išdavęs... 15. Pagal LR CK 6.65 str. 2 d., jeigu įvykdoma ne visa prievolė arba jeigu skolos... 16. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti 2040 Lt palūkanų, nors... 17. Tarp šalių sudarytos paskolos sutarties 1 punkte šalys nustatė sankciją... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vienoje nutartyje yra išaiškinęs, kad... 19. Teismas, spręsdamas ieškovo reikalaujamų delspinigių mažinimo klausimą,... 20. Taip pat atsakovas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už... 21. Ieškinį patenkinus iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis – 54 proc.),... 22. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš ieškovo proporcingai atmestų ieškinio... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 3 str., 259, 260,... 24. Patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš J. B. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 20400 Lt (dvidešimt tūkstančių... 26. Kitą patikslinto ieškinio dalį atmesti.... 27. Priteisti iš S. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 1224,52 Lt (vieną tūkstantį du... 28. Priteisti iš J. B. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 14,99 Lt (keturiolika litų 99 ct)... 29. Priteisti iš S. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 12,77 Lt (dvylika litų 77 ct)... 30. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliacine...