Byla I-564-513/2008
Dėl 2008-08-04 LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atrankos išvados Nr. (9.14.5)-LV4-4996 panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmos Čuchraj (pirmininkaujanti ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės ir Aušrelės Mažrimienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Prima Parte“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – uždarajai akcinei bendrovei „Alveta“, Tauragės apskrities viršininko administracijai, Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, VĮ Šilutės miškų urėdijai, Tauragės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Pagėgių savivaldybės administracijai, Tauragės visuomenės sveikatos centrui, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl 2008-08-04 LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atrankos išvados Nr. (9.14.5)-LV4-4996 panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Prima Parte“ 2008-09-04 skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2008-08-04 LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atrankos išvadą Nr. (9.14.5)-LV4-4996, nes atsakovas nepagrįstai nusprendė, jog planuojant Pagėgių I sklypo žvyro ir smėlio karjero įrengimą ir eksploatavimą ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita neprivaloma. UAB „Ekokonsultacijos“ parengė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, kuri yra pateikta derinti. Mano, kad atsakovo išvada neteisėta ir pažeidžia pareiškėjos teises, nes nebuvo atsižvelgta į ūkinės veiklos mastą, pobūdį ir vietos ypatumus, visuomenės reikalavimus, pažeistas sąžiningos konkurencijos laisvės principas, nes tokiu sprendimu suteikta teisė uždarajai akcinei bendrovei „Alveta“ vykdyti atitinkamą veiklą Pagėgių žvyro telkinyje neatlikus poveikio aplinkai vertinimo (b.l. 5-9).

32008-09-11 nutartimi taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – laikinai, kol bus išnagrinėta administracinė byla, sustabdytas ginčijamo administracinio akto galiojimas (b.l. 3-4).

42008-09-29 teisme gautas trečiojo suinteresuoto asmens – uždarosios akcinės bendrovės „Alveta“ atskirasis skundas, kuriuo taip pat prašo panaikinti 2008-09-11 teismo nutartimi taikytas reikalavimo užtikrinimo priemones (b.l. 46-49).

52008-09-29 teisme gautas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Prima Parte“ prašymas nutraukti bylą, nes nuo skundo reikalavimų atsisako. Prašo panaikinti 2008-09-11 teismo nutartimi taikytas reikalavimo užtikrinimo priemones (b.l. 54-55).

6Proceso dalyviams apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje pranešta tinkamai. Į bylos nagrinėjimą proceso dalyviai neatvyko. Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR ABTĮ 79 straipsnio 5 dalis).

7Pareiškėjos prašymas priimti atsisakymą nuo skundo ir bylą nutraukti tenkintinas, nes pareiškėja tokią teisę turi (LR ABTĮ 52 straipsnis). Pareiškėjai išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR ABTĮ 102 straipsnio 3 dalis).

8Pareiškėjai atsisakius nuo skundo ir bylą nutraukus panaikinamos ir reikalavimo užtikrinimo priemonės, todėl nebelieka atskirojo skundo dalyko (LR ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis, 5 dalis, 130 straipsnio 2 dalies 7 punktas, 148 straipsnis).

9Byla nutrauktina (LR ABTĮ 101 straipsnio 3 punktas, 102 straipsnis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 105-106 straipsniais,

Nutarė

11Bylą nutraukti.

122008-09-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi taikytas reikalavimo užtikrinimo priemones – 2008-08-04 LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atrankos išvados Nr. (9.14.5)-LV4-4996 galiojimo sustabdymą – panaikinti.

13Nutartį per 7 dienas nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai