Byla 2-938/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys Violeta B. P., A. K

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 20 d. nutarties, kuria buvo sustabdyta civilinė byla, iškelta pagal ieškovės E. K. ieškinį atsakovui A. P. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys Violeta B. P., A. K..

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių fakultatyvųjį civilinės bylos sustabdymo pagrindą (CPK 164 str. 4 p.), taikymo ir aiškinimo.

6Ieškovė E. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo A. P. 125 000 Lt skolos, 67 062,50 Lt palūkanų bei 7,38 procentų dydžio metines procesines palūkanas.

7Atsakovas A. P. atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti.

8Atsakovas A. P. žodiniame teismo posėdyje pateikė prašymą sustabdyti šią civilinę bylą iki įsiteisės Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3339-302/2013 priimtas sprendimas. Nurodė, kad teismo sprendimas minėtoje byloje neturės prejudicinės galios, nes ieškovė nebuvo toje byloje dalyvaujančiu asmeniu, tačiau bylos aplinkybės labai panašios. Išnagrinėtoje byloje pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui A. P. dėl analogiško dydžio paskolos grąžinimo, pirmosios instancijos teismas yra pasisakęs dėl pinigų grąžinimo būdo, apklausęs liudytojus, kurie paaiškino aplinkybes dėl pinigų sugrąžinimo paskolos davėjui (ir pagal E. K. paskolos raštelį). Todėl teismo sprendime nustatytos aplinkybės turi įrodomąją reikšmę šioje byloje. Be to, bylą būtina stabdyti ir siekiant ekonomiškumo bei operatyvumo.

9Ieškovės E. K. atstovė advokatė G. M. su prašymu dėl bylos sustabdymo nesutiko ir nurodė, kad kitoje civilinėje byloje priimtas sprendimas neturi prejudicinės galios. Ieškovės atstovė teigė, kad teismas turi nustatyti paskolos suteikimo faktines aplinkybes, pasisakyti dėl atsakovo atsikirtimų ir materialinės teisės aspektų.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 20 d. nutartimi sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimas išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3339-302/2013. Teismas nustatė, kad ieškovė reikalavimą kildina iš 2007 m. sausio 1 d. tarp jos ir atsakovo pasirašyto Pakvitavimo, pagal kurį ieškovė paskolino atsakovui 125 000 Lt. Atsakovas atsikirsdamas į ieškovės ieškinį nurodė, kad jis skolą yra pilnai sugrąžinęs; realiai pinigus pagal ieškovės vardu pasirašytą skolos raštelį perdavė jos vyras A. K.; atsakovas 2007 m. sausio 1 d., parašė du pakvitavimus (skolos raštelius), pagal kuriuos skolinosi iš ieškovės ir jos vyro A. K. po 125 000 Lt. Atsakovas buvo įsitikinęs, kad jam paskolinti pinigai yra jungtinė sutuoktinių nuosavybė, todėl didžiąją pinigų dalį pagal abu skolos raštelius grąžino A. K. įvairiais būdais, įskaitant ir dalies pinigų perdavimą per trečiuosius asmenis. Atsakovas pateikė Vilniaus apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3339-302/2013, kuris priimtas byloje pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui A. P. dėl skolos priteisimo pagal kitą 2007 m. sausio 1 d. skolos raštelį taip pat 125 000 Lt sumai. Šioje civilinėje byloje teismas apklausė eilę liudytojų bei surinko rašytinius įrodymus analogiškiems atsakovo atsikirtimams pagrįsti, įskaitant ir tai, kad atsakovas analogišku būdu ir per tuos pačius asmenis atsiskaitinėjo už visą pasiskolintą pinigų sumą, kuri apima ir E. K. vardu išrašytą pakvitavimą. Šie pinigai didžiąja dalimi buvo sugrąžinti ieškovės tuo metu dar sutuoktiniui A. K.. Pažymėjo, kad teismas sprendime nurodė ir aplinkybę, jog tokiu būdu atsakovas A. P. sugrąžino A. K. didesnę pinigų sumą nei jo skolos raštelyje nurodyta suma. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, pripažino, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimas neturės prejudicinės galios, tačiau toje civilinėje byloje surinkti įrodymai, apklausti liudytojai bei teismo padaryti įvertinimai turės įrodomąją reikšmę nagrinėjant skolos pagal ieškovės E. K. vardu išrašytą pakvitavimą suteikimo ir atsakovo atsikirtimų dėl šių pinigų sugrąžinimo faktams nustatyti. Teismas nutarė, kad bylos šalys turi pareigą pateikti teismui tuos pačius įrodymus kaip ir kitoje byloje bei teismas gali pats apklausti tuos pačius liudytojus, tačiau teismas kiekvienu atveju sprendžia, ar galima išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje. Teismas nusprendė stabdyti šią bylą, nes išnagrinėtoje byloje padarytos teismo išvados bei įvertinti įrodymai turi įrodomąją reikšmę šioje nagrinėjamoje byloje. Sustabdžius bylą galima išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, sutaupyti byloje dalyvaujančių asmenų, kitų proceso dalyvių bei teismo laiko ir lėšų, operatyviau išnagrinėti bylą, nes nereikia tų pačių faktų nustatyti kelis kartus. Būtinumą sustabdyti bylą lemia faktų prejudicinė reikšmė ir įsiteisėjusių teismo sprendimų privalomumas bei kiti įsiteisėjusių teismo sprendimų res judicata galios aspektai (CPK 164 str. 4 p.). Bylos sustabdymas nepažeis civilinio proceso koncentruotumo ir ekonomijos principų. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje pripažįsta, jog remiantis nacionaline teise, gali būti svarbu, esant tam tikroms aplinkybėms, palaukti kito proceso pabaigos, kaip priemonės siekiant proceso efektyvumo (Herbst v. Germany, no. 20027/02, judgment of 11 January 2007; § 78).

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Ieškovė E. K. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Ieškovė nurodo tokius atskirojo skundo motyvus:

  1. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3339-302/2013 sprendžiama dėl paskolos santykių tarp kitų šalių A. K. ir A. P., o aplinkybės, susijusios su ieškovės reikalavimu netiriamos, nes tai būtų išėjimas už ieškinio ribų. Be to, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad minėtoje byloje nustatytos aplinkybės neturės prejudicinės galios;
  2. pagal kasacinio teismo praktiką, byla gali būti privalomai stabdoma iki bus išnagrinėta kita civilinė byla tik tuo atveju, kai kitoje civilinėje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę nagrinėjamoje byloje ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Nagrinėjamu atveju teismas gali vertinti įrodymus, kurie pateikti ir kitoje byloje, bei apklausti tuos pačius liudytojus.

14Atsakovas A. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad kitoje civilinėje byloje nustatytos aplinkybės turi rašytinio įrodymo galią, nes teismui nebereikėtų vertinti kokia paskolos dalis ir kokiu būdu buvo grąžinta trečiajam asmeniui, o tik nustatyti, ar tokiu būdu grąžinta paskola laikytina tinkamu prievolės įvykdymu ieškovei. Atsakovas turi teisę bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu pateikti prašymą dėl jos sustabdymo, o ne tik rengiantis bylos nagrinėjimui. Atsakovas teigia, jog byla iškelta nepagrįstai, nes ieškinį ieškovės vardu pasirašė advokatas A. J., kuris atstovavimo sutartį buvo sudaręs su ieškovės sutuoktiniu A. K..

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkinamas.

17Įstatymo leidėjas išskiria dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomąjį bylos sustabdymą (CPK 163 str.) ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą (CPK 164 str.). Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl to, ar egzistuoja CPK 164 straipsnio 4 punkte nustatytas fakultatyvusis bylos sustabdymo pagrindas. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, kiekvienu atveju turi įsitikinti, jog nesustabdžius bylos, nėra galimybės tinkamai ją išnagrinėti, ir kad sustabdymas nevilkins bylos nagrinėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-603/2012). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo fakultatyviuoju pagrindu, net formaliai esant įstatyme nurodytam bylos sustabdymo pagrindui, turi šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į kiekvienos konkrečios bylos aplinkybes, nes, sustabdžius bylą be pakankamo pagrindo, vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami byloje dalyvaujančių asmenų interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 21 d. nutartis civ. byloje Nr.3K-3-94/2005). Vadinasi, teismas kiekvienu atveju turi įvertinti, ar toks bylos stabdymas yra pakankama priežastis pateisinti dėl sustabdymo neišvengiamai pailgėsiančią bylos nagrinėjimo trukmę, nes priešingu atveju būtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį.

18Nagrinėjamu atveju iš ieškovės E. K. nurodyto ieškinio reikalavimo ir faktinio pagrindo bei iš atsakovo A. P. atsikirtimų matyti, kad į šios bylos nagrinėjimo ribas patenka aplinkybių, susijusių su tinkamu prievolės įvykdymu tariamam kreditoriui A. K., nustatymas (CK 6.45 str.) bei aplinkybių, susijusių su prievolės įvykdymo apimties dydžiu tariamam kreditoriui, nustatymas (CK 6.63 str. 2 p.). Vadinasi, šioje byloje teismas turi tirti ir vertinti bylos šalių pateiktus įrodymus, patvirtinančius prievolės įvykdymo faktą bei dydį. Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose teigia, kad jis ieškovės sutuoktiniui A. K. sumokėjo 228 134,84 Lt dydžio sumą, į kurią pateko ir ieškovei grąžintinos paskolos dalis (b.l. 32-36). Būtent tokio dydžio grąžintai sumai pagrįsti atsakovas be kitų rašytinių įrodymų pateikia ir įrodymus, jog atsakovas įvykdė 37 970,71 Lt sumos pervedimą į ieškovės sutuoktinio sąskaitą; atsakovo vardu I. L. įvykdė 36 727 Lt sumos bei 7 200 Lt sumos pervedimus į ieškovės sutuoktinio sąskaitą; ieškovės sutuoktinis įvykdė 56 618,69 Lt lėšų išgryninimą iš I. L. priklausančios banko kortelės (b.l. 37-54). Iš viso minėtos sumos sudaro 138 516,40 Lt.

19Kitoje Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3339-302/2013 buvo sprendžiamas ginčas pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui A. P. dėl 125 000 Lt paskolos, 70 906 Lt palūkanų ir 7,75 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo Violeta B. P.. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad dėl minėto teismo sprendimo apeliacinį skundą yra padavęs tik ieškovas A. K. (CPK 179 str. 1 d.). Kaip matyti iš minėtoje byloje priimto teismo sprendimo motyvuojamosios dalies, teismas nustatė, jog atsakovas A. P. įrodė grąžinęs ieškovui A. K. 234 350,36 Lt sumą, kuri yra didesnė nei ieškovo prašyta priteisti suma (b.l. 79). Be to, minėtoje byloje priimto teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje konstatuota, kad atsakovas ieškovui grąžino ne tik pinigų sumą pagal šioje byloje ieškovo nurodytą paskolos sutartį, bet ir pagal kitą paskolos sutartį, kuri buvo sudaryta tarp ieškovo (paskolos davėjo) ir atsakovo (paskolos gavėjo), kurį atstovavo jo sutuoktinė Violeta B. P. (b.l. 79). Minėtame teismo sprendime matyti, kad teismas apie 234 350,36 Lt sumos ieškovui grąžinimą nusprendė, įvertinęs atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus apie į ieškovo sąskaitą atliktus mokėjimus bei apie ieškovo naudojimąsi atsakovo ir su juo susijusio asmens I. L. banko kortelėmis (b.l. 78). Tarp įvairiais būdais atsakovo grąžintų ieškovui sumų buvo nustatytas atsakovo įvykdytas 37 970,71 Lt sumos pervedimas į ieškovo sąskaitą; I. L. įvykdyti 36 727 Lt sumos bei 7 200 Lt sumos pervedimai į ieškovo sąskaitą; ieškovo įvykdytas 56 618,69 Lt (56 125,44 Lt + 493,25 Lt) lėšų išgryninimas iš I. L. priklausančios banko kortelės (b.l. 78). Iš viso minėtos sumos sudaro 138 516,40 Lt.

20Aukščiau nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas iš dalies remdamasis tais pačiais įrodymais įrodinėja faktą, kad jis grąžino 125 000 Lt paskolą ieškovei (dėl ko vyksta ginčas šioje byloje) bei grąžino 125 000 Lt paskolą ieškovės sutuoktiniui (dėl ko vyko ginčas kitoje Vilniaus apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3339-302/2013) ir kitą paskolą ieškovės sutuoktiniui pagal paskolos sutartį, kurią atsakovo vardu sudarė jo sutuoktinė Violeta B. P. (nustatyta kitoje Vilniaus apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3339-302/2013). Vadinasi, atsakovas įrodinėja, kad ta pati 138 516,40 Lt suma buvo grąžinta tiek ieškovės sutuoktiniui, vykdant paskolos grąžinimą pagal tarp ieškovės ir atsakovo sudarytą paskolos sutartį, tiek grąžinta ieškovės sutuoktiniui, vykdant tarp jo ir atsakovo sudarytas kitas paskolos sutartis. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog atsakovas tos pačios sumos sumokėjimu įrodinėja skirtingų paskolų grąžinimą, ne tik kad nesudaro nagrinėjamos bylos fakultatyvaus sustabdymo pagrindo, bet priešingai, tokia prieštaringa atsakovo pozicija turi būti privalomai vertinama šioje byloje kartu su kitais įrodymais, sprendžiant dėl atsakovo pateiktų įrodymų (įskaitant liudytojų paaiškinimus) apie 138 516,40 Lt sumos grąžinimą ieškovei (prievolę įvykdant jos sutuoktiniui) patikimumo (CPK 177 str., 183 str., 185 str.). Šios aplinkybės egzistavimas nepriklauso nuo Vilniaus apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3339-302/2013 priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo momento, todėl norint ją vertinti kartu su kitais byloje esančiais įrodymais nebūtina laukti minėto teismo sprendimo įsiteisėjimo.

21Be to, ieškovė Vilniaus apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3339-302/2013 nebuvo byloje dalyvaujančiu asmeniu. Dėl šios priežasties minėtoje byloje nustatyta aplinkybė dėl 138 516,40 Lt sumos grąžinimo ieškovės sutuoktiniui neturės prejudicinės galios šioje byloje (CPK 182 str. 2 p.). Tai reiškia, kad visi atsakovo įrodymai dėl 138 516,40 Lt sumos grąžinimo turės būti privalomai iš naujo ištirti šioje byloje, nepaisant to, kad jie buvo ištirti Vilniaus apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3339-302/2013 (CPK 177 str., 183 str., 185 str.). Tokiu atveju bylos sustabdymas iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3339-302/2013 tampa netikslingu ir visiškai neįtakojančiu šioje byloje vykdytino įrodymų tyrimo apimties, bylos proceso ekonomiškumo bei bylos baigties. Vadinasi, Vilniaus apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3339-302/2013 priimto teismo sprendimo neįsiteisėjimas per se neapsunkina galimybės išnagrinėti šią bylą, kas reiškia, jog minėta aplinkybė nesuponuoja šio bylos fakultatyviojo sustabdymo pagrindo (CPK 164 str. 4 p.). Atsižvelgiant į išdėstyta, laikytini pagrįstais ieškovės atskirojo skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi netinkamai pritaikė CPK 164 straipsnio 4 punkte įtvirtintas teisės normas, reglamentuojančias fakultatyvųjį bylos sustabdymo pagrindą (CPK 12 str. ir 178 str.).

22Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šioje byloje teismui nustačius, jog atsakovas neturėjo teisės vykdyti prievolės tariamam kreditoriui (ieškovės sutuoktiniui), apskritai netektų prasmės atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų bei liudytojų paaiškinimų apie ieškovės sutuoktiniui grąžintas sumas tyrimas ir vertinimas.

23Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, jog ieškinys pasirašytas ieškovės E. K. neįgalioto asmens advokato A. J.. Pastarųjų argumentų nepagrįstumą patvirtina byloje esantis ieškovės E. K. notarinės formos įgaliojimas A. K. jos vardu sudaryti teisinės pagalbos sutartis su advokatu (b.l. 10) bei išrašas iš teisinės pagalbos sutarties, sudarytos tarp A. K. ir advokato A. J. (b.l. 13) (CK 2.137-2.138 str., CPK 56 str. 1 d. 1 p.).

24Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovės E. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 20 d. nutarties, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė CPK 164 straipsnio 4 punkte įtvirtintas teisės normas, reglamentuojančias fakultatyvųjį bylos sustabdymo pagrindą, dėl ko nepagrįstai sustabdė šios bylos nagrinėjimą. Atsižvelgiant į išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas tenkina ieškovės E. K. atskirąjį skundą, naikina Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartį ir klausimą išsprendžia iš esmės – netenkina atsakovo A. P. prašymo dėl civilinės bylos sustabdymo (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

27Netenkinti atsakovo A. P. prašymo dėl civilinės bylos sustabdymo.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių fakultatyvųjį... 6. Ieškovė E. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 7. Atsakovas A. P. atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti.... 8. Atsakovas A. P. žodiniame teismo posėdyje pateikė prašymą sustabdyti šią... 9. Ieškovės E. K. atstovė advokatė G. M. su prašymu dėl bylos sustabdymo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 20 d. nutartimi sustabdė šios... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Ieškovė E. K. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus... 14. Atsakovas A. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo,... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkinamas.... 17. Įstatymo leidėjas išskiria dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomąjį bylos... 18. Nagrinėjamu atveju iš ieškovės E. K. nurodyto ieškinio reikalavimo ir... 19. Kitoje Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr.... 20. Aukščiau nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas iš dalies... 21. Be to, ieškovė Vilniaus apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr.... 22. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šioje byloje teismui nustačius,... 23. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo atsiliepimo... 24. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovės E. K. atskirąjį skundą dėl... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 26. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartį ir išspręsti... 27. Netenkinti atsakovo A. P. prašymo dėl civilinės bylos sustabdymo....