Byla 2-1043-844/2012
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų priteisimo, -

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “General Financing”, buveinė Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įm.k. 300515252, a.s. ( - ) AB DNB banke, atsakovui I. A. (I. A.), a.k. ( - ), gyv. ( - ), dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų priteisimo, -

Nustatė

3Ieškovas UAB “General Financing” savo ieškinyje prašo teismo priteisti 414,78 Lt mokėtinų įmokų pagal kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorius Nr. 1 ir Nr. 2, 326,81 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo I. A. bei priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

4Atsakovui I. A. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2012 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu.

5Atsakovas gavęs procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

9Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

10Ieškovas su atsakovu 2008 m. gruodžio 5 d. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr.1, 2010 m. gruodžio 6 d. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr.2, pagal kuriuos ieškovas suteikė atsakovui bendrą 3761,55 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2012 m. birželio 10 d. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau įsipareigojimų nesilaikė, įmokas mokėjo ne nustatytais terminais. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti mokėtinas įmokas, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas.

11Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai, sutarties nevykdymu laikomas įvykdymo termino praleidimas. Atsakovas pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovo atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant 414,78 Lt mokėtinų įmokų sumą teismine tvarka.

12Ieškovas prašo priteisti 326,81 Lt delspinigius. Delspinigių dydį grindžia sutarties nuostatomis ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika (civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007).

13Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mežesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

15Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 182,5 % metinių delspinigių. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra vartojimo kreditų teikimas, o atsakovas yra fizinis asmuo, t.y. vartotojas, kuris sudarant sutartį, t.y. prisijungdamas prie standartinių sutarties sąlygų, negalėjo įtakoti (derėtis dėl) delspinigių dydžio, įvertinus ieškovo prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną, tai sudaro 65,36 Lt arba 36,5 % metinių delspinigių, ir šis delspinigių dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius.

16Vadovaujantis Lietuvos espublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo 2012 m. rugsėjo 17 d. teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

19Ieškinį tenkinti dalinai.

20Priteisti iš atsakovo I. A. 414,78 Lt (keturis šimtus keturiolika Lt 78 ct) mokėtinų įmokų, 65,36 Lt (šešiasdešimt penkis Lt 36 ct) delspinigių, 5,00 % metinių palūkanų už priteistą 480,14 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2012 m. rugsėjo 17 d. teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną Lt 00 ct) žyminio mokesčio UAB “General Financing” naudai.

21Priteisti iš atsakovo I. A. 11,38 Lt (vienuolika Lt 38 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

22Sprendimas už akių atsakovo I. A. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas, pareiškimo surašymo data, duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

23Ieškovas UAB „General Financing“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB “General Financing” savo ieškinyje prašo teismo priteisti... 4. Atsakovui I. A. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2012 m. spalio 1 d.... 5. Atsakovas gavęs procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 10. Ieškovas su atsakovu 2008 m. gruodžio 5 d. sudarė vartojimo kredito... 11. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės... 12. Ieškovas prašo priteisti 326,81 Lt delspinigius. Delspinigių dydį grindžia... 13. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 15. Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną... 16. Vadovaujantis Lietuvos espublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti... 17. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str.... 19. Ieškinį tenkinti dalinai.... 20. Priteisti iš atsakovo I. A. 414,78 Lt (keturis šimtus keturiolika Lt 78 ct)... 21. Priteisti iš atsakovo I. A. 11,38 Lt (vienuolika Lt 38 ct) pašto išlaidų į... 22. Sprendimas už akių atsakovo I. A. apeliacine ir kasacine tvarka... 23. Ieškovas UAB „General Financing“ per 30 dienų šį sprendimą gali...