Byla e2-5897-638/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė, rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB Ūkio banko lizingas ieškinį atsakovui R. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB Ūkio banko lizingas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo R. D. 726,35 Lt skolos pagal sutartį, 522,97 Lt delspinigių, 3,70 Lt pašto išlaidų, 4,05 Eur kitų mokėtinų sumų, 28 Eur žyminio mokesčio, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,75 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

3Ieškovas nurodė, kad 2010-09-02 R. D. ir UAB Ūkio banko lizingas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. C009077727, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti dalimis kas mėnesį mokėdamas įmokas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

4Atsakovas sutarties sąlygų ir savo finansinių įsipareigojimų ieškovui tinkamai nevykdė, įmokų nemokėjo ir kredito nepadengė. Sutartis buvo nutraukta. Šiai dienai pagal sutartį atsakovas yra skolingas ieškovui 1257,07 Eur, kuriuos sudaro 726,35 Eur skola, 522,97 Eur delspinigiai, 3,70 Eur pašto išlaidos, 4,05 Eur kitos mokėtinos sumos (už tikrinimą GRT ir Sodros duomenų bazėse).

5Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas jam jau yra įmokėjęs 5 615,99 Lt, tačiau to nepakanka skolai ir palūkanoms padengti, be to, atsakovui visą laiką buvo skaičiuojami delspinigiai už prievolės nevykdymą laiku.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad jame yra fiksuoti aiškiai per dideli delspinigiai, todėl jie turi būti sumažinti, taip pat atsakovas prašė išdėstyti sprendimo vykdymą. Atsakovas pažymėjo, kad jis didesnę prievolės dalį yra įvykdęs, ieškovas visas 2013 metų įmokas (po 164,33 Lt) užskaitė už delspinigius, delspinigių dalis visame ieškinyje (522,97 Eur delspinigių, o skola 726,356 Eur) yra aiškiai per didelė, todėl remiantis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis atsakovas prašo, kad delspinigių suma būtų žymiai sumažinta, nes ieškovas dėl delspinigių tikrai nuostolių nepatirs.

7Atsakovas taip pat atkreipė teismo dėmesį, kad jis turi šeimą, kurioje 2015-02-04 gimė dukra, atsakovo žmona nedirba ir iki gimdymo nedirbo, todėl gavo tik vienkartinę pašalpą, o pats atsakovas gauna beveik minimalų atlyginimą, todėl jo materialinė padėtis yra labai sunki. Iš karto sumokėti priteistą sumą jis fiziškai nepajėgs, o jei skola bus išieškoma per antstolį, tai išlaidos ženkliai padidės, todėl prašo sprendimo įvykdymą išdėstyti lygiomis dalimis 24 mėnesių laikotarpiui.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Ieškovas savo ieškinio rezoliucinėje dalyje yra nurodęs, kad prašo priteisti 726,35 Lt skolos pagal sutartį, 522,97 Lt delspinigių, 3,70 Lt pašto išlaidų ir kitus reikalavimus. Teismas, atsižvelgdamas į teismo įsakymą ir į paties ieškinio turinį, vertina, kad ieškovas padarė aiškų rašymo apsirikimą nurodydamas reikalavimo valiutą, t.y. prašydamas nurodytas sumas priteisti eurais, suklysdamas jas nurodė buvusia Lietuvos nacionaline valiuta – litais. Todėl teismas ieškinį nagrinėja laikydamas, kad ieškovas prašo priteisti 726,35 Eur skolos pagal sutartį, 522,97 Eur delspinigių, 3,70 Eur pašto išlaidų, ieškovui nenustatinėdamas termino minėtam trūkumui pašalinti.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-09-02 R. D. ir UAB Ūkio banko lizingas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. C009077727, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti dalimis kas mėnesį mokėdamas įmokas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Kredito suma - 5715,85 Lt. Kredito sutartyje numatytos netesybos – delspinigiai už įmokos vėlavimą, delspinigių norma – 0,4 procento už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 6.2 punktas).

11Kaip yra nurodęs ieškovas nuo sutarties sudarymo jos vykdymo laikotarpiu atsakovas ieškovui yra įmokėjęs 5615,99 Lt, tačiau sumokėta suma nėra pakankama skolai ir palūkanoms padengti, nes dalis įmokų buvo įskaitytos (paskirstytos) kaip delspinigiai. Kaip nurodė atsakovas visos jo darytos įmokos 2013 metai yra ieškovo pripažintos delspinigiais.

12Ieškinio pateikimo momentu ieškovo reikalavimo pagrindinę dalį sudaro 726,35 Eur skola pagal sutartį ir 522,97 Eur delspinigių.

13Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).

14Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos.

15Teismas pažymi, kad vadovaudamasis CK 6.54 straipsniu ieškovas turėjo teisę atstovo daromas įmokas pripažinti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą ir netesybomis. Teismas taip pat pažymi, kad sumokėtai netesybų daliai netesybų mažinimas netaikomas ir jai negalioja.

16Šalys sutartimi gali sulygti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar būtų netinkamai vykdoma (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties finansavimo sandoryje yra nurodyti 0,4 procentų dydžio mokėtini delspinigiai nuo laiku negrąžintos paskolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

17Civilinių teisinių santykių reguliavimo metodo dispozityvumas lemia, kad asmenys sudarydami civilinius sandorius iš esmės yra laisvi susitarti dėl sudaromo sandorio sąlygų. Teismas, vertindamas šalių sudarytą vartojimo kredito sandorį pažymi, kad jų sudarytas sandoris iš esmės yra sudarytas prisijungimo būdu, nes skolininkas (atsakovas) sudarydamas sandorį yra laisvas apsispęsti ne dėl visų sutarties sąlygų – skolininkas gali apsispęsti dėl paskolos dydžio, o kitos sutarties sąlygos – palūkanų norma, delspinigių dydis ir pan. yra nustatyti kredito bendrovės. Todėl šiuo atveju bylą nagrinėjantis teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą vertinti, ar nėra pagrindo spręsti dėl netesybų dydžio mažinimo. Tuo pačiu teismas pažymi, kad sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas.

18Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes, vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-7-304/2007). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu.

19Teismas, vertindamas tas aplinkybes, kad atsakovas iš dalies yra įvykdęs savo prievolę atsiskaityti su ieškovu, sprendžia, kad yra pagrindas mažinti sutartyje nurodytų delspinigių dydį. Šalių sutartyje nurodyti delspinigiai 0,4 procento per dieną atitinka 148 procentus metinių palūkanų, teismas laiko, kad tokios netesybos yra pripažintinos neprotingai ir neproporcingai per didelėmis.

20Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio pažymi, kad netesybų instituto Lietuvos civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką.

21Ieškovas yra finansines paslaugas teikiantis privatus pelno siekiantis komercinis subjektas, kurio pagrindinė veikla yra teikti paskolas. Ieškovas, laiku neatgavęs atsakovui suteiktos paskolos, neteko galimybės šias lėšas paskolinti kitiems asmenims ir iš to gauti pajamas, todėl priteistinos netesybos ieškovui turi kompensuoti tas pajamas, kurias jis būtų gavęs vėl paskolinęs atsakovo jam laiku grąžintas lėšas.

22Teismas laiko, kad 0,04 procento delspinigiai atitinka protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo kriterijus. Šie delspinigiai sudaro 14,8 procentus metinių palūkanų ir yra pakankami kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl prievolės neįvykdymo.

23Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos CK 6.210 straipsnyje numatytos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

24Teismas, vadovaudamasis nurodytomis teisės normomis ir remiantis išdėstytais motyvais, ieškovo ieškinį tenkina iš dalies ir priteisia 726,35 Eur skolos pagal sutartį, 3,70 Eur pašto išlaidų, 4,05 Eur kitų mokėtinų sumų, 28 Eur žyminio mokesčio, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,75 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Sumažindamas delspinigių normą teismas ieškovui iš atsakovo priteisia 52,30 Eur delspinigių.

25CPK 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgdamas į šalių turtinę padėtį ir kitas aplinkybes, teismas turi teisę išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą.

26Teismas, įvertinęs atsakovo nurodytas aplinkybes apie jo šeimyninę padėtį ir gaunamas pajamas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas ieškovui dalį prievolės yra sumokėjęs, atsižvelgdamas į tai, kad skolininkas yra fizinis asmuo, o kreditorius - juridinis komercinę veiklą vykdantis asmuo, sprendžia teismo sprendimo vykdymą išdėstyti.

27Teismas, siekdamas šalių interesų gynimo pusiausvyros, sprendžia, kad šį principą atitiktų teismo sprendimo vykdymo išdėstymas 12 mėnesių.

28Teismas tenkindamas ieškinį iš dalies priteisė ieškovui iš atsakovo 726,35 Eur skolos pagal sutartį, 52,30 Eur delspinigių ir 44,50 Eur kitų išlaidų. Bendra suma 822,15 Eur. Priteistą sumą išdėstant 12 mėnesių, įmokos dydis – 68,51 Eur, paskutinį mėnesį sumokant ir palūkanas.

29Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, tai jos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92, 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 11 07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str. teismas

Nutarė

31Ieškinį tenkinti iš dalies.

32Priteisti ieškovui UAB Ūkio banko lizingas, įmonės kodas 234995490, iš atsakovo

33R. D., asmens kodas ( - ) 726,35 Eur (septynis šimtus dvidešimt šešis eurus ir 35 ct) skolos, 52,30 Eur (penkiasdešimt du eurus ir 30 ct) delspinigių, 3,70 Eur (tris eurus 70 ct) pašto išlaidas, 4,05 Eur (4 eurus ir 05 ct) kitas mokėtinas sumas, 5 (penkių) procentų palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2015 m. sausio 29 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 28 Eur (dvidešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio, 8,75 Eur (aštuonis eurus ir 75 ct) bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

34Sprendimo vykdymą išdėstyti atsakovui R. D., asmens kodas ( - ) priteistą sumą sumokant dalimis per dvylikos mėnesių laikotarpį, nuo sprendimo įsiteisėjimo momento, kiekvieną mėnesį ieškovui UAB Ūkio banko lizingas, įmonės kodas 234995490, sumokant po 68,51 Eur (šešiasdešimt aštuonis eurus ir 51 ct), su paskutinio mėnesio įmoka sumokant ir palūkanas.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas UAB Ūkio banko lizingas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti... 3. Ieškovas nurodė, kad 2010-09-02 R. D. ir UAB Ūkio banko lizingas sudarė... 4. Atsakovas sutarties sąlygų ir savo finansinių įsipareigojimų ieškovui... 5. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas jam jau yra įmokėjęs 5 615,99 Lt,... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad jame yra fiksuoti aiškiai per... 7. Atsakovas taip pat atkreipė teismo dėmesį, kad jis turi šeimą, kurioje... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 9. Ieškovas savo ieškinio rezoliucinėje dalyje yra nurodęs, kad prašo... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-09-02 R. D. ir UAB Ūkio banko lizingas... 11. Kaip yra nurodęs ieškovas nuo sutarties sudarymo jos vykdymo laikotarpiu... 12. Ieškinio pateikimo momentu ieškovo reikalavimo pagrindinę dalį sudaro... 13. Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 14. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį jeigu netesybos aiškiai per didelės arba... 15. Teismas pažymi, kad vadovaudamasis CK 6.54 straipsniu ieškovas turėjo teisę... 16. Šalys sutartimi gali sulygti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar... 17. Civilinių teisinių santykių reguliavimo metodo dispozityvumas lemia, kad... 18. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 19. Teismas, vertindamas tas aplinkybes, kad atsakovas iš dalies yra įvykdęs... 20. Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio pažymi, kad netesybų... 21. Ieškovas yra finansines paslaugas teikiantis privatus pelno siekiantis... 22. Teismas laiko, kad 0,04 procento delspinigiai atitinka protingumo,... 23. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 24. Teismas, vadovaudamasis nurodytomis teisės normomis ir remiantis išdėstytais... 25. CPK 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad dalyvaujančių byloje asmenų... 26. Teismas, įvertinęs atsakovo nurodytas aplinkybes apie jo šeimyninę padėtį... 27. Teismas, siekdamas šalių interesų gynimo pusiausvyros, sprendžia, kad šį... 28. Teismas tenkindamas ieškinį iš dalies priteisė ieškovui iš atsakovo... 29. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 31. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 32. Priteisti ieškovui UAB Ūkio banko lizingas, įmonės kodas 234995490, iš... 33. R. D., asmens kodas ( - ) 726,35 Eur (septynis šimtus dvidešimt šešis eurus... 34. Sprendimo vykdymą išdėstyti atsakovui R. D., asmens kodas ( - ) priteistą... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...