Byla e2-1132-429/2018
Dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei G. V. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys R. R. ir uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno būstas“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Jegorovienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei G. V. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys R. R. ir uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno būstas“.

3Teismas

Nustatė

4trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ prašo teismo priimti papildomą sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1132-429/2018 dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priteisti trečiajam asmeniui UAB „Nemuno būstas“ iš atsakovės G. V. 200 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro išlaidos advokato pagalbai apmokėti už susipažinimą su bylos medžiaga, papildomo rašytinio paaiškinimo surašymą, įrodymų rinkimą ir pateikimą bei atstovavimą teismo posėdyje.

5Trečiasis asmuo savo prašyme nurodo, kad teismas 2018 m. vasario 7 d. priėmė sprendimą, kuriuo ieškovės ieškinį patenkino visiškai, trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ dalyvavo ieškovės pusėje, iki teismo posėdžio pateikė įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismas sprendime klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam asmeniui neišsprendė.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 277 straipsnio 3 dalimi prašymas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka.

7Teismas

konstatuoja:

8prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo tenkinamas.

9( - ) straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu: 1) kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas; 2) teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; 3) teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Trečiasis asmuo termino papildomo sprendimo priėmimo klausimui spręsti nepraleido, prašymą pateikė laiku, todėl klausimas spęstinas iš esmės pagal ( - ) straipsnio nuostatas.

10Nustatyta, jog teismas 2018 m. vasario 7 d. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bylą ir priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1132-429/2018 pagal ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei G. V. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys R. R. ir UAB „Nemuno būstas“, kuriuo ieškovės ieškinį tenkino visiškai – ieškovei priteisė iš atsakovės 450,76 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. kovo 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur žyminio mokesčio (e. bylos kopijos b. l. 142-144). Taip pat nustatyta, kad byloje trečiuoju asmeniu ieškovės pusėje dalyvavo UAB „Nemuno būstas“, atstovaujama advokatės Inos Kurauskienės, kuri 2018 m. sausio 10 d. teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus. Teismas minėtame sprendime dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam asmeniui nepasisakė.

11CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų teismui turi būti raštu pateiktas prašymas su šių išlaidų paskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

12Kaip jau minėta, trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ dalyvavo byloje trečiuoju asmeniu ieškovės pusėje, taip pat matyti, kad trečiojo asmens atstovo dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu, trečiojo asmens prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei jas pagrindžiantys įrodymai teismui buvo pateikti 2018 m. sausio 10 d., t. y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, tačiau šių išlaidų priteisimo klausimas teismo sprendimu išspręstas nebuvo. Todėl įvertinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, priimtinas papildomas sprendimas ir iš atsakovės priteistinos trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos.

13CPK 51 straipsnio 1 dalis nurodo, jog asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus, todėl savo teisėms ginti trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ turėjo teisę kreiptis į advokatą teisinės pagalbos, juo labiau, kad teismo nutartimi trečiojo asmens atstovo dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu, ir toks trečiojo asmens elgesys vertintinas kaip tinkamas. Trečiojo asmens pateikti įrodymai patvirtina, kad jis už advokatės Inos Kurauskienės paslaugas sumokėjo 200 Eur (Liteko duomenys, dok. reg. Nr. DOK-3741). CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijoje dėl užmokesčio dydžio. Teismas įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes, atsižvelgdamas į teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintas rekomendacijas dėl užmokesčio dydžio, bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, sprendžia, jog trečiojo asmens prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis nėra per didelis, atitinka proceso įstatymo ir Rekomendacijų nuostatas, todėl priteistinas iš atsakovės (CK 1.5 straipsnis, CPK 88 straipsnis, 98 straipsnis, Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 277 straipsniu, 290 straipsniu, 291 straipsniu,

Nutarė

15priimti papildomą sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1132-429/2018.

16Priteisti iš atsakovės G. V., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Nemuno būstas“, j. a. k. 135836853, 200 Eur (dviejų šimtų eurų) bylinėjimosi išlaidas.

17Papildomas sprendimas per 20 dienų gali būti skundžiamas atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai