Byla 2-1664-673/2014
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovui A. A. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. A. 30365,75 Lt skolą, 5 procentų palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti asmeniškai 2014-06-16. Per nustatytą 30 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, pasibaigus terminui atsiliepimui pateikti, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2008-04-16 ieškovas AB SEB bankas ir atsakovas A. A. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450818051098-19 (toliau – Sutartis I), remiantis kuria ieškovas suteikė atsakovui 10513,30 Lt kreditą su 10,90 procentų metinėmis palūkanomis, o atsakovas įsipareigojo pagal nustatytą grafiką iki 2013-04-15 (per 60 mėn.) dalimis grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas. Už kiekvieną uždelstą grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas dieną atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (Sutarties I Bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p.). Kaip matyti iš ieškinyje nurodytų aplinkybių, atsakovas savo įsipareigojimų pagal Sutartį 1 tinkamai nevykdė, viso paimto kredito iki nustatyto termino negrąžino, nesumokėjo visų priklausančių mokėti palūkanų. Iš ieškovo pateiktos 2014-04-15 pažymos matyti, kad atsakovo įsiskolinimas pagal Sutartį 1 yra 21294,96 Lt, iš kurių 8088,24 Lt negrąžintas kreditas, 3713,89 Lt nesumokėtos palūkanos ir 9492,83 Lt delspinigiai už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Atsakovas nurodyto skolos dydžio neginčijo, nepateikė įrodymų, kad tinkamai įvykdė prievolę grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas.

6Be to, kaip matyti iš pateiktų rašytinių įrodymų, 2008-04-17 šalys sudarė VISA vartojimo kortelės sutartį Nr. 050359226 (toliau - Sutartis II), pagal kurią bankas atidarė atsakovui Visa vartojimo sąskaitą, išdavė kortelę bei suteikė 10 000,00 Lt kredito limitą kortelės sąskaitoje su 9,9 proc. metinėmis palūkanomis, o atsakovas, pasinaudojęs suteiktu kredito limitu, įsipareigojo kreditą grąžinti per 3 metų laikotarpį, kas mėnesį (mėnesio 16 d.) sumokėdamas 323 Lt įmoką, bei užtikrinti, kad mėnesio įmokos mokėjimo dieną iki 15 val. banko sąskaitoje bus pakankamai lėšų mėnesio įmokai ir kitiems mokėjimams nurašyti. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovas savo sutartinių prievolių ieškovui tinkamai nevykdė, privalomų įmokų nemokėjo, todėl, remdamasis Sutarties II 4.3. p., prieš tai įspėjęs atsakovą, Sutartį II nutraukė. Iš ieškovo pateiktos pažymos matyti, kad atsakovas 2014-04-15 buvo negrąžinęs 9070,79 Lt kredito pagal Sutartį II.

7Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai (CK 6.870, 6.873, 6.886 straipsniai). Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą - suteikė atsakovui vartojimo kreditą ir kredito limitą VISA kortelės sąskaitoje, tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, negrąžindamas gautų kreditų ir nemokėdamas palūkanų sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Įstatymas nustato, jog sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai, bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.). Kadangi skolos dydis (negrąžintų kreditų ir nesumokėtų palūkanų dydis) neginčijamas, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 17159,03 Lt negrąžintą kreditą (8088,24 Lt pagal Sutartį I ir 9070,79 Lt pagal Sutartį II) ir 3713,89 Lt palūkanas (pagal Sutartį I) yra pagrįstas, įrodytas, todėl šioje dalyje ieškinys tenkintinas pilnai (CK 6.6. str., 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str., 6.873 str.).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 9492,83 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas pagal Sutartį I. Kaip minėta, Sutarties I Bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p. yra numatyta, kad už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir sumokėti palūkanas dieną kredito gavėjas įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius.

9CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

10Įvertinęs tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovas turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Vartojimo kredito santykius šiuo metu reguliuojančio Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Nors ginčo santykiams šis įstatymas negali būti tiesiogiai taikomas, kadangi sutartis sudaryta iki 2011-04-01, tačiau teismas atsižvelgia į šiame įstatyme nustatytą maksimalų netesybų dydį kaip orientacinį kriterijų šioje byloje sprendžiant delspinigių dydžio mažinimo klausimą. Teismo vertinimu, nagrinėjamo ginčo atveju 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini per pusę (nuo 0,1 proc. dydžio iki 0,05 proc.) ir ieškovui iš atsakovo priteistina 4746,42 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-06-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai priteistina 576 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

13Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10,00 Lt sumos, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo A. A., a. k. ( - ) 17159,03 (septyniolika tūkstančių vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus 03 ct) negrąžinto kredito, 3713,89 Lt (tris tūkstančius septynis šimtus trylika litų 89 ct) palūkanų, 4746,42 Lt (keturis tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt šešis litus 42 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-06-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 576,00 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio ieškovui AB SEB bankas, į. k. 112021238.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai