Byla e2-20680-964/2019
Dėl visuotinio narių susirinkimo sprendimo panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė, sekretoriaujant Anželikai Krus – Šelginskich, dalyvaujant ieškovės Viešosios įstaigos„Banglentė“ atstovui advokatui Laimundui Baršauskui, atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos atstovams valdybos pirmininkui P. N. ir advokato padėjėjui Andriui Petruškevičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „Banglentė“ ieškinį atsakovei Lietuvos bangų sporto asociacijai dėl visuotinio narių susirinkimo sprendimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti 2019-03-16 Lietuvos bangų sporto asociacijos sprendimą (4 ir 8 punktai), kuriuo VšĮ „Banglentė“ nepagrįstai pašalinta iš asociacijos narių, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2019-03-16 visuotinį tikrųjų Lietuvos bangų sporto asociacijos narių susirinkimą iniciavo ieškovė ir kiti asociacijos nariai, tikėdamiesi, kad jame bus nagrinėjama iki 2018-09-30 asociacijos prezidento pareigas ėjusio G. N. veikla. Visgi faktiškai prašymas dėl G. N. veiklos nebuvo nagrinėjamas, o 2019-02-15 asociacijos valdybos nariai A. J., M. Š. ir A. Š. nagrinėjo jų pačių prašymą, nukreiptą prieš ieškovę, ir nutarė jį perkelti į asociacijos visuotinį narių susirinkimą, kuriame ieškovė buvo pašalinta iš asociacijos tikrųjų narių. Valdyba neįvykdė įstatų 8.3. ir 11.2.7. p. nustatytų reikalavimų priimti nutarimą ir teikti konkretų siūlymą dėl tikrųjų narių pašalinimo. Su valdybos narių ir buvusio prezidento 2019-01-28 valdybai pateiktu skundu ieškovė turėjo galimybę susipažinti tik po to, kad valdyba priėmė nutarimus ir surašė protokolą, vadinasi, svarbus klausimas dėl ieškovės valdyboje buvo nagrinėjamas jai už akių, nesudarius galimybės susipažinti su pateiktu prašymu bei pasiaiškinti. Ieškovė buvo pašalinta dėl to, kad 2017 m. organizavo varžybas be savivaldybės leidimo. Nors šio fakto neginčija, tačiau pažymėjo, kad dėl specifinių oro sąlygų ir reikalingų bangų jūroje buvo sudėtinga numatyti renginio datą ir iš anksto išsiimti leidimą, todėl daugelis asociacijos narių bei kiti asmenys varžybas organizuodavo spontaniškai, prisitaikius prie oro sąlygų, o savivaldybė neturėjo jokių pretenzijų nei ieškovei, nei kitiems varžybų organizatoriams. Visgi G. N. po teismo sprendimo, kuriuo buvo pripažintas negaliojančiu ankstesnis ieškovės pašalinimas iš asociacijos narių, netikėtai pateikė paklausimą Klaipėdos miesto savivaldybei dėl renginio organizavimo, kuri iš karto pateikė atsakymą. Šis dokumentas nebuvo realizuojamas, o buvo laukiama ilgiau, nei metus ir tik 2019-01-28 buvęs asociacijos prezidentas G. N. nusprendė šį dokumentą panaudoti, kai ieškovė pateikė prašymą tirti prezidento veiklą. Už tariamą pažeidimą ieškovė anksčiau nebuvo įspėta, šis atvejis nebuvo svarstomas. Sprendimas pašalinti ieškovę iš asociacijos priimtas tik 2019-03-16, t.y. po 1 metų ir 7 mėnesių. Manytina, kad anksčiau niekaip nereaguvusi į šį pažeidimą, asociacija jį panaudojo kaip pretekstą ir papildomą argumentą vėliau nusprendus pašalinti ieškovę visai dėl kitų priežasčių, nesusijusių su tariamu pažeidimu. Atkreipė dėmesį, kad ieškovė pirmą kartą iš asociacijos buvo pašalinta 2017-08-05, o renginys organizuotas 2017-08-13, vadinasi, šio tariamo pažeidimo padarymo metu ieškovė nebuvo asociacijos nare ir jai neturėjo būti taikomos sankcijos už veiklą, kurią ji vykdė nebūdama asociacijoje. Be to, jai taikyta pati griežčiausia sankcija už itin seną tariamą pažeidimą, nenurodžius, kokius įstatų reikalavimus pažeidė ieškovė. 2019-03-16 visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 11 narių, už ieškovės pašalinimą iš asociacijos balsavo tiek nariai, kurie organizavo ir sukūrė prieš ieškovę nukreiptą 2019-01-28 prašymą (skundą) ir kurie šį savo skundą nagrinėjo 2019-02-15 valdyboje, tokiu būdu tenkindami savo asmeninius interesus, nebūdami lojalūs asociacijai ir pasinaudodami įstatuose numatyta nario teise savanaudiškiems tikslams. Pašalinimas ir asociacijos narių gali užkirsti ieškovei kelia dalyvauti asociacijos veikloje, apriboti jos sportinę veiklą, sudaryti papildomų išlaidų bei trukdžių vystant tiesiogines funkcijas.

5Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad asociacijos valdybai įstatuose nenustatyta pareiga pateikti konkretų siūlymą dėl balsavimo tikriesiems nariams paimant sprendimą dėl kito tikrojo asociacijos nario pašalinimo, nes tikrieji nariai sprendimą priimti turi pagal savo vidinį įsitikinimą ir pateiktus šalių paaiškinimus, o ne pagal valdybos nurodymą. Siūlymas išreiškiamas klausimo įtraukimu į darbotvarkę, o ne nurodymu kaip balsuoti. Ieškovei buvo sudarytos visos galimybės teikti atsikirtimus ir paaiškinimus jos pašalinimo iš asociacijos narių susirinkimo klausimu tiek iki tikrųjų asociacijos narių susirinkimo dienos, tiek ir susirinkimo metu ir šia teise ieškovė pasinaudojo. Ji pripažino pažeidimo padarymą ir dėl to nesigailėjo. Valdybos nariai į asociacijos darbotvarkę įtraukė visus, tiek ieškovės 2019-01-14 pasirašytame rašte pateiktus, tiek tikrųjų asociacijos narių, kurie kartu yra ir valdybos nariai, 2019-01-28 pasirašytame rašte nurodytus klausimus. Kadangi ieškovė savo prašyme reikalavo, kad valdyba atliktų tyrimus, pasitelktų kompetetingas institucijas ir pateiktų išvadas neeilinio visuotinio asociacijos narių susirinkimo metu, o pagal įstatus valdyba neturi teisės savarankiškai pasitelkti audito kompanijų ar kitų kompetetingų subjektų teisiniams/finansiniams dokumentų tyrimams atlikti, jų pasitelkimo klausimas buvo įtrauktas į tikrųjų asociacijos narių susirinkimo darbotvarkę. Organizuojant 2017-08-13 renginį ieškovė buvo asociacijos nare, nes nors tuo metu ji buvo pašalinta iš asociacijos, tačiau minėtą sprendimą ji ginčijo teismine tvarka. Tai reiškia, kad ieškovė save pozicionavo ir laikė pilnateise asociacijos nare, todėl turėjo elgtis taip, kaip nurodo įstatai, tačiau organizavo renginį neturėdama leidimo ir taip pakenkė asociacijos įvaizdžiui. Asociacija renginius organizuoja gavusi reikiamus leidimus, todėl ieškovės nevertino kitaip, pagal kitokius standartus, nei taikomi kitiems nariams. Be leidimų organizuojami kursai ir mokymai, kuriuose nedalyvauja didelis kiekis asmenų ir nėra kviečiami pašaliniai asmenys – žiūrovai bei tam nereikia imtis papildomų saugos priemonių. Skundžiamas sprendimas priimtas sužinojus apie pažeidimą, nes iki tol apie ieškovės atliktą pažeidimą valdyba neturėjo informacijos. Ieškovė, naudodamasi savo teisėmis, trukdo kitiems asociacijos nariams siekti asociacijos tikslų. Ieškovės teisės neturi viršyti jai šiomis teisėmis priskirtų pareigų ir negali būti vertinamos aukščiau nei daugumos asociacijos narių teisės.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė. Atsiėmė reikalavimą panaikinti 2019-03-16 Lietuvos bangų sporto asociacijos 4 punktu priimtą sprendimą. Paaiškino, kad ieškovė yra bangų sporto pradininkė Lietuvoje. Savivaldybės atsakymas dėl ieškovės organizuoto renginio be leidimo atsakovei buvo išsiųstas dar 2017-12-11, asociacijoje registruotas 2018-01-03, vadinasi, nuo tos dienos atsakovė apie tai žinojo. Po valdybos posėdžio 2019-02-15 ieškovei išsiųstas protokolas. Po to jau vyko susirinkimas. Ieškovės vertinimu sprendimas priimtas už akių, nesudarant ieškovei galimybės atsikirsti. Ji susirinkime nedalyvavo, jos vardu dalyvavo ir paaiškinimus teikė kitas asmuo. Valdyba informacijos neslėpė ir galimybės su ja susipažinti neribojo, tačiau valdyba nesuformulavosiūlymo, nors pagal įstatų 8.3 ir 1.1.2.7. p. tai turėjo padaryti. Valdyba tik pateikė raštą ir nusprendė klausimą įtraukti į darbotvarkę, tačiau tai ne siūlymas. Vadinasi, nepraeita valdybos, kuri sprendžia esminius klausimus, procedūra, todėl padarytas esminis procedūrinis pažeidimas. Ginčo renginys įvyko 2017-08-13. Buvo įprasta praktika organizuoti renginius esant tam tikram orui. Ieškovė renginį be leidimo suorganizavo pirmą ir vienintelį kartą. Savivaldybė sankcijų netaikė. Jos netaikytos ir kitiems asociacijos ar jos narių be leidimo rengtiems renginiams. Ieškovė iš asociacijos narių buvo pašalinta 2017-08-05, vadinasi, renginio metu nare jau nebuvo, todėl ir renginį organizavo ne kaip asociacijos narė. Ieškovė save laikė nare, gynė savo teises, tačiau teisiškai nare nebuvo. Nors asociacija iki aptariamo susirinkimo buvo organizavusi 6 renginius, tik vienam iš jų buvo išduotas leidimas. 2017 m. spalio mėnesį renginį organizavo valdybos pirmininkas, neturėdamas leidimo. Po savaitės organizuotame renginyje, taip pat neturint jam leidimo, dalyvavo pats prezidentas. 2013-04-11 Palangos miesto savivaldybės tarybos ir 2011-12-22 Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimuose numatyta, kad visi renginiai turi vykti tik gavus leidimus. Ieškovės organizuotam renginiui leidimas nebuvo išduotas, tačiau savivaldybės rašte pabrėžta, kad leidimai reikalingi visiems renginiams. Atsakovė į tai nekreipė dėmesio. Ieškovė anksčiau jokių nuobaudų (sankcijų) nėra gavusi, dėl galimybės šalinti iš narių neperspėjo. Po Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo ieškovės santykiai buvo įtempti tik su G. N., nes pirmas ieškovės šalinimas iš asociacijos vyko jo nurodymu. Ieškovės atvejis pirmas asociacijos veikloje, kai dėl renginio be leidimo narė šalinama iš asociacijos.

7Teismo posėdžio metu atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos atstovas advokato padėjėjas Andrius Petruškevičius su ieškovo reikalavimo panaikinti 2019-03-16 Lietuvos bangų sporto asociacijos 4 punktu priimtą sprendimą atsiėmimu sutiko. Palaikė atsiliepime išdėstytas argumentus. Papildomai paaiškino, kad valdybos nariai suprato, jog klausimo įtraukimas į darbotvarkę yra siūlymas. Ieškovei tą patį vakarą po valdybos posėdžio buvo persiųstas protokolas, o kitą dieną ir priedai. Ji 2019-03-15 pateikė du raštus: vieną atskirai savo, kitą – kartu su dar dviem asociacijos nariais. Ieškovė galėjo ir atvykti į asociacijos susirinkimo posėdį bei pasisakyti, tačiau to nepadarė. Ieškovės prašymas dėl buvusio prezidento veiklos ištyrimo buvo skirtas valdybai. Ji kreipėsi į tikruosius narius, prašydama pasitelkti ekspertus, todėl teigti, kad neįtraukė šio klausimo į darbotvarkę, negalima. Ieškovė, anksčiau pašalinus ją iš asociacijos, vis vien laikė save asociacijos nare, todėl turėjo laikytis asociacijos veiklos taisyklių. Ieškovės minimiems asociacijos organizuotiems renginiams leidimo nereikėjo, nes arba nebuvo žiūrovų, arba buvo mažai dalyvių, arba renginiai organizuoti ne savivaldybės administruojamoje teritorijoje. Įstatų 2.1. p išdėstyti asociacijos tikslai. Laikytina, kad ieškovės veikla organizuojant renginį be leidimo jiems prieštaravo, pakenkė asociacijos ir kitų jos narių įvaizdžiui bei geram vardui.

8Teismo posėdžio metu atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos atstovas asociacijos prezidentas P. N. su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad valdyba svarstė kiekvieną ieškovo iškeltą klausimą. Kadangi nei vienas valdybos narys neturėjo kompetencijos spręsti klausimų, susijusių su prieštaravimu įstatymui, dokumentų padirbinėjimu, buvo pavesta visuotiniam susirinkimui nuspręsti dėl ekspertų samdymo. Klausimas dėl audito įmonės pasitelkimo jau išspręstas. Ieškovė susirinkime nenurodė, kad nelaikė savęs asociacijos nare rengdama ginčo renginį. To nebuvo ir ieškovės paaiškinime. Sutinka, kad buvo organizuojama ir daugiau renginių neturint leidimo. Dėl sankcijų šių renginių organizatoriams VšĮ „Spotas“ ir „Vėjas galvoje“ bus sprendžiama artimiausiame asociacijos tikrųjų narių susirinkime. Siūlymas šalinti juos iš asociacijos jau yra pateiktas. Jis, P. N., asociacijos prezidentu yra nuo 2019-09-30. Po truputį studijavo asociacijos dokumentus. 2019 m. sausio antroje pusėje surado ginčo raštą. Pamanė, kad jei pagal ieškovės reikalavimus svarbus dokumentų tikrumas, tai svarbu ir turėti leidimą organizuojant renginius. Duomenų, kaip ginčo renginio organizavimas be leidimo pakenkė asociacijai, neturi. Savivaldybė ir kitos institucijos ieškovės nebaudė. Mano, kad griežčiausia sankcija pritaikyta dėl to, kad ieškovė nesigailėjo, laikė, kad gali pažeidinėti teisės aktus, nes tai daro kiti. Nuobaudos pagrindas – su asociacijos tikslais nesuderinama veikla, asociacijos gero vardo menkinimas.

9Liudytojas G. L. parodė, kad yra tikrasis Lietuvos bangų sporto asociacijos narys, valdybos narys nuo 2016 m., t.y. nuo asociacijos pradžios. Valdyba renkasi paprastai du kartus per metus, t.y. tiek kartų, kiek planuojama susirinkimas. Kai organizuoja renginį, kreipiasi į savivaldybę dėl leidimo, tačiau jei renginys kamerinis, vyksta privačioje teritorijoje, leidimo neprašo. Kai buvo organizuotas renginys „Pienas ir kraujas“, buvo valdybos pirmininku. Leidimo negavo, nes sudėtinga suplanuoti renginį dėl oro sąlygų. Irklenčių kursai vyko ( - ), o praktiniai užsiėmimai pliaže. Visi kursai buvo organizuojami patalpose, tik praktinė dalis vandenyje, bet jis buvo ne organizatorius, o dalyvis. Apie renginį buvo paskelbta viešai. Kas norėjo, tas ir registravosi.

10Liudytojas G. U. parodė, kad buvo asociacijos steigėjas, valdybos narys, dabar pašalintas iš asociacijos. Teisėjavo VšĮ „Banglentės“ organizuotose varžybose, taip pat varžybose „Pienas ir kraujas“. Jas sunku organizuoti, nes lemiamą reikšmę renginiui turi bangos, kurios ne visada būna. 2018-03-01 visuotiniame asociacijos narių susirinkime buvo priekaištaujama VšĮ „Banglentė“ dėl renginio organizavimo be leidimų. Dalyvavo ir G. L.. „Vėjas galvoje“ sakė seniai tai daranti. Jokių veiksmų dėl renginio be leidimų nebuvo imtasi, tiesiog pasišnekėta. Po šio susirinkimo renginiai vyko gavus leidimus.

11Liudytojas G. N. parodė, kad nuo 2016 m. pabaigos iki 2018 m. rugsėjo mėnesio buvo ir asociacijos valdybos narys, ir prezidentas. 2017 m. m. gruodį sužinojo apie VšĮ „Banglentė“ be leidimų organizuotą renginį. Nusprendė to neeskaluoti, įtraukti VšĮ „Banglentė“ į asociacijos veiklą. Nekalbėjo apie tai su ieškove, nes tarp jų buvo konfliktinė situacija. Po teismo sprendimo nusprendė viską formalizuoti, dėl to kreipėsi į savivaldybę išsiaiškinti, ar ieškovė renginį organizavo turėdama leidimą. Jis pats organizuoja renginius. Tai daro su leidimais. Renginio „Pienas ir kraujas“ neorganizavo, dalyvavo kaip teisėjas. Nors viešoje erdvėje kaip šio renginio organizatoriai buvo nurodyti „Vėjas galvoje“ ir „Spotas“, į tai nereagavo, leidimais nesidomėjo, nors tuo metu ir buvo asociacijos prezidentas. Yra rengęs kelis kursus, banglenčių čempionatą. Pastarajam leidimą turėjo. Kadangi nusimatė geros sąlygos, kitą dieną organizavo irklenčių čempionatą. Kursai buvo vienos savaitės ciklas, vyko privačioje teritorijoje, buvo suderinti su Klaipėdos gelbėtojais. Leidimo jiems neprašė. 2019-03-15 pranešime yra pateikta neteisinga informacija, šmeižianti liudytoją, kurią prašė įvertinti.

12Ieškinys tenkintinas.

13Ieškovas ieškiniu prašė panaikinti 2019-03-16 Lietuvos bangų sporto asociacijos sprendimą, kuriuo VšĮ „Banglentė“ nepagrįstai pašalinta iš asociacijos narių (4 ir 8 punktai), tačiau posėdžio metu reikalavimą dėl 4 p. panaikinimo atsiėmė. Atsakovas tam neprieštaravo, todėl ieškinys šioje dalyje paliekamas nenagrinėtu (CPK 139 str.). Pažymėtina, kad 2019-03-16 neeilinio visuotinio tikrųjų asociacijos narių susirinkimo 4 punktu net ir nebuvo sprendžiama dėl VšĮ „Banglentė“ pašalinimo iš asociacijos, o ieškovas kelia būtent sprendimo dėl ieškovės pašalinimo teisėtumo klausimą.

14Iš 2016-09-05 Lietuvos bangų sporto asociacijos steigimo sutarties matyti, kad ieškovė VšĮ „Banglentė“ yra viena iš šios asociacijos steigėjų (el. b. t. 1, l. 40-44). Juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, kad nuo 2018-10-05 šios asociacijos prezidentas – P. N., laikotarpiu nuo 2016-10-14 iki 2018-10-05 prezidento pareigas ėjo G. N.. Valdybos nariais nuo 2018-10-05 yra G. L., P. N., A. J., M. Š. ir A. Š. (el.b.t.1, l.91-95). Trys pastarieji valdybos nariai ir dar trys tikrieji asociacijos nariai valdybai pateikė prašymą papildyti neeilinio visuotinio asociacijos susirinkimo darbotvarkę klausimu dėl VšĮ „Banglentė“ piktnaudžiavimo teisėmis (el.b.t.1, l. 13). Iš 2019-02-15 asociacijos valdybos posėdžio protokolo matyti, kad 14 nutarimu valdyba nusprendė įtraukti į neeilinio visuotinio tikrųjų narių susirinkimo darbotvarkę klausimą dėl VšĮ „Banglentė“ pašalinimo iš Lietuvos bangų sporto asociacijos (el.b.t.1, l. 37). Iš 2019-03-16 neeilinio visuotinio tikrųjų asociacijos narių susirinkimo protokolo matyti, kad buvo nutarta pašalinti VšĮ „Banglentė“ iš Lietuvos bangų sporto asociacijos, atsižvelgiant į prezidento P. N. pateiktą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus 2017-12-11 Nr.(32.1)-VTJ2-3748 atsakymo kopiją (el.b.t.1, l.48).

15Pagal atsakovės įstatų 8.3 papunktį sprendimus dėl tikrųjų asociacijos narių priėmimo į ar pašalinimo iš asociacijos priima tikrųjų asociacijos narių susirinkimas, asociacijos valdybos siūlymu. Asociacijos nario pašalinimą sprendžia visuotinis asociacijos narių susirinkimas (atsakovės įstatų 11.2.8 papunktis). Susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę skelbia prezidentas, valdybos pavedimu ne vėliau kaip prieš mėnesį iki susirinkimo dienos (Įstatų 11.5 papunktis). Apie šaukiamą tikrųjų asociacijos narių susirinkimą turi būti pranešama asociacijos nariams paštu arba elektroniniu paštu (įstatų 11.6 papunktis).

16Taigi asociacijos įstatai neriboja valdybos narių teisės pateikti prašymą svarstyti dėl tikrojo asociacijos nario elgesio, neriboja tokios teisės atsižvelgiant į paties tikrojo nario pateiktų prašymų turinį, todėl sprendimo dėl ieškovės pašalinimo iš asociacijos teisėtumui neturi reikšmės aplinkybė, kad prieš valdybos nariams iškeliant ieškovės atstovo piktnaudžiavimo savo teisėmis klausimą, į valdybą buvo kreipęsi tikrieji asociacijos nariai G. U., D. P. ir VšĮ „Banglentė“ dėl buvusio asociacijos prezidento G. N. veiklos. Šioje byloje nekeliamas reikalavimas spręsti dėl valdybos nutarimo teisėtumo sprendžiant ieškovės, kartu su kitais tikraisiais nariais pateiktą prašymą dėl buvusio asociacijos prezidento veiklos, todėl teismas plačiau dėl to nepasisako.

17Kaip jau nurodyta aukščiau, tikrojo nario pašalinimo klausimas turi būti sprendžiamas tikrųjų asociacijos narių susirinkime pateikus asociacijos valdybos siūlymą. Remiantis bylos duomenimis, nei asociacijos įstatuose, nei kituose jos dokumentuose nėra detalizuotas siūlymo turinys, todėl dalytina išvada, kad jis turi būti pateiktas taip, kad susirinkime dalyvaujantiems asociacijos nariams būtų aišku, kokį klausimą valdyba pateikia, kokiu pagrindu ir dėl ko prašo balsuoti.

18Nagrinėjamu atveju valdyba nusprendė įtraukti į neeilinio visuotinio tikrųjų narių susirinkimo darbotvarkę klausimą dėl VšĮ „Banglentė“ pašalinimo iš Lietuvos bangų sporto asociacijos. Nors darbotvarkėje nėra nurodytas siūlymas balsuoti, tačiau iš darbotvarkėje esančio aukščiau nurodyto klausimo aišku, kad valdyba siūlo balsuoti dėl ieškovės pašalinimo iš asociacijos, o kaip balsuoti - sprendžia susirinkime dalyvaujantys tikrieji asociacijos nariai, įvertinę klausimui nagrinėti pateiktą medžiagą.

19Lietuvos Aukščiausiais Teismas laikosi pozicijos, kad sprendžiant klausimus dėl asociacijos narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuotiems asmenims tinkamai pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-470/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2012). Procedūriniai pažeidimai gali būti savarankišku ir pakankamu pagrindu pripažinti neteisėtais susirinkime priimtus sprendimus nepriklausomai nuo materialiųjų narių pašalinimo ar atšaukimo pagrindų.

20Nagrinėjamu atveju valdyba sprendimą įtraukti aukščiau nurodytą klausimą į darbotvarkę priėmė nepranešusi ieškovei ir jos neišklausiusi, tačiau sudarė sąlygas pasirengti šio klausimo taip, kaip jis suformuluotas, nagrinėjimui tikrųjų asociacijos narių susirinkime, kuo ieškovė pagal galimybes ir pasinaudojo. Apie iškeltą klausimą dėl ieškovės šalinimo jai buvo pranešta iš karto po valdybos posėdžio (el.b. t. 1, b. l. 23), kitą dieną atsiųsta klausimui nagrinėti reikšminga medžiaga, priimti ieškovės teikti paaiškinimai.

21Visgi teismas sutinka su ieškove, kad siūlymas kaip tam tikro klausimo įtraukimas į darbotvarkę, turėtų leisti suprasti ne tik dėl ko bus sprendžiama, bet ir kas tam sudaro pagrindą (ieškovė tai įvardija kaip kaltinimo aiškumą). Nagrinėjamu atveju valdyba nusprendė įtraukti į neeilinio visuotinio tikrųjų narių susirinkimo darbotvarkę klausimą dėl VšĮ „Banglentė“ pašalinimo iš Lietuvos bangų sporto asociacijos, nurodžiusi, kad šis klausimas įtraukiamas atsižvelgiant asociacijos prezidento P. N. pateiktą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus 2017-12-11 atsakymą, kad VšĮ „Banglentė“ organizuotoms varžyboms „Molas Longboard Clasic 2017“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nebuvo išdavusi ir prašymo išduoti leidimą nebuvo gavusi (e.l.b.t.1, l. 33), tačiau valdyba nenurodė, kokius asociacijos įstatų punktus ieškovė tokiu būdu pažeidė (o juos turėjo pažeisti, jei jau siūloma tikrąjį narį šalinti iš asociacijos). Iš valdybos posėdžio protokolo nematyti, ar valdyba analizavo šį įvykį kaip asociacijos įstatų pažeidimą, ar svarstė dėl nuobaudos rūšies. Priešingai, iš byloje dalyvavusių asmenų paaiškinimų nustatyta, kad ne tik valdybos posėdžio metu, bet ir asociacijos susirinkime tai nebuvo nagrinėjama, nebuvo svarstoma nuobaudos rūšis, o nuspręsta ieškovę pašalinti iš asociacijos narių, to nesusiejus su jokių asociacijos įstatų reikalavimų pažeidimu. Tik teismo posėdžio metu asociacijos prezidentas nurodė, kad nuobaudos pagrindas – su asociacijos tikslais nesuderinama veikla, asociacijos gero vardo menkinimas (įstatų 2.1. p. pažeidimas). Visgi tuo pačiu pripažino, kad tiesioginių neigiamų pasekmių dėl šio įvykio (ieškovės organizuoto renginio be leidimų) atsakovė nepatyrė. Taigi nuobaudos skyrimą galima būtų vertinti kaip prevencinę priemonę, kad ateityje dėl teisės aktų reikalavimų nesilaikymo nenukentėtų asociacijos reputacija, tačiau tokiu atveju svarbu įvertinti nuobaudos adekvatumą padarytam pažeidimui. Taip pat pažymėtina, kad nenurodžiusi, kokį įstatų punktą ieškovė pažeidė, valdyba suformulavo nepakankamai aiškų siūlymą bei tokiu būdu apribojo ieškovės teisę tinkamai pasiruošti šio klausimo nagrinėjimui.

22Kaip jau nurodyta aukščiau, atsakovė kitokios nuobaudos ieškovei taikymo net nesvarstė, nors bylos duomenys patvirtina ir ginčo dėl to nėra, kad ieškovė praeityje bausta nebuvo (ankstesnis sprendimas pašalinti ją iš asociacijos teismo sprendimu panaikintas (el.b.t.1, l. 24-29). Jokių tiesioginių neigiamų pasekmių asociacija dėl varžybų „Molas Longboard Clasic 2017“ be leidimo nepatyrė. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus 2017-12-11 atsakymas, kuriame pateikta informacija dėl leidimo neturėjimo, atsakovei elektroniniu paštu išsiųstas 2017-12-11 (el.b.t.2, l. 10), asociacijoje registruotas 2018-01-03 (e.b.t.1, l. 178). Taigi ši informacija asociacijai buvo žinoma daugiau nei metus, kol 2019 m. pradžioje nuspręsta dėl jo ieškovei taikyti sankciją. Tokia situacija rodo, kad atsakovė daugiau nei metus žinodama apie ieškovės elgesį, prieštaraujantį jos įstatams, tokią situaciją toleravo ir jokių priemonių nesiėmė. Maža to, nors aukščiau nurodytame 2017-12-11 savivaldybės rašte pažymėta, kad savivaldybės administracijos leidimo reikia renginiams, organizuojamiems visose viešosiose miesto vietose: savivaldybės teritorijoje esančiose valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose ar patikėjimo teise valdomose teritorijose (gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, pėsčiųjų takuose, paplūdimiuose bei jų prieigose ir kitose žmonių susibūrimo vietose) ir visuomenei prieinamose nuosavybės ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose (el.b.t.1, l. 115), tačiau po šio rašto gavimo asociacijos nariai organizavo net kelis renginius, neturėdami leidimo, net kai dalis ar visas renginys vyko viešoje vietoje. Tai patvirtina tiek rašytiniai įrodymai (el.b.t.1, l. 60-61, 140-145, 175-176), tiek liudytojų G. L., G. U. ir G. N. parodymai, kuriais tai iš esmės pripažįstama. Liudytojai parodė, kad bangų sportas yra tiesiogiai susijęs su oro sąlygomis ir renginio sėkmė priklauso nuo bangų buvimo, todėl anksčiau renginiai kartais būdavo organizuojami spontaniškai, atsiradus bangoms bei dėl to nei vienas asociacijos narys nubaustas nebuvo. Darytina išvada, kad asociacija tokį elgesį, nors ir prieštaraujantį teisės aktams, tačiau sąlygotą tiesioginio priklausymo nuo oro sąlygų, kelis metus toleravo ir to nelaikė nei asociacijos įstatų pažeidimu, nei asociacijos gero vardo menkinimu.

23Atsakovės kaip asociacijos elgesys visų jos nors narių atžvilgiu turi būti nuoseklus, protingai nuspėdamas, pagrįstas ir adekvatus situacijai. Nagrinėjamu atveju asociacija sprendimą dėl ieškovės pašalinimo iš jos priėmė ne tik nesant tinkamai suformuotam valdybos siūlymui bei atsižvelgiant į tai nesudarius visų galimybių pasirengti jo nagrinėjimui, bet ir svarbiausia, neįvertinusi nei laiko, praėjusio nuo ieškovės be leidimo organizuoto renginio, nei aplinkybės, kad ieškovė baudžiama pirmą kartą, nei to, kad kitiems asociacijos nariams jokios sankcijos taikytos už analogiškus pažeidimus nebuvo bei pati asociacija ilgą laiką tokią veiklą toleravo. Jos pačios nariai bei pats buvęs prezidentas pripažino, kad renginius, kurie tiesiogiai priklausomi nuo oro sąlygų, iš anksto suorganizuoti sunku, o tai sąlygodavo netinkamai pasiengimą jiems, t.y. leidimų neturėjimą. Visgi, kaip matyti iš liudytojo G. U. parodymų, po 2018-03-01 vykusio visuotinio asociacijos narių susirinkimo, kuriame buvo pasikalbėta dėl būtinybės kiekvienam renginiui gauti leidimus, asociacijos nariai to laikėsi. Darytina išvada, kad asociacija susidariusią netinkamą situaciją dar 2018-03-01 išsprendė pokalbio su asociacijos narias būdu, tarpusavio susitarimu, netaikydama jos nariams už buvusius pažeidimus jokių sankcijų, todėl šio klausimo kėlimas iš naujo praėjus metams ir, juo labiau, taikymas ieškovei už tai pačios griežčiausios sankcijos – pašalinimo iš asociacijos, neatitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų, todėl skundžiamas sprendimas naikintinas.

24Ieškovė ginčija sprendimą ir tuo pagrindu, kad 2018-08-13 nebuvo asociacijos nare, nes atsakovė iš jos narių ją buvo pašalinusi 2017-08-05 ir šis sprendimas tuo metu galiojo. Nors sutiktina su ieškove, kad teisiškai 2017-08-13 ji asociacijos nare nebuvo, tačiau bylos duomenys patvirtina, kad ja save laikė (el.b.t. 1, l. 184), savo teises aktyviai gynė pareikšdama ieškinį ir jos reikalavimas buvo patenkintas, sprendimas pašalinti iš asociacijos panaikintas, o šiuo metu ginčijamas sprendimas priimtas jau esant nuginčytam ankstesniam asociacijos sprendimui dėl ieškovės pašalinimo iš asociacijos narių. Atsižvelgiant į tai, pastaroji aplinkybė nelaikytina turinti esminės reikšmės vertinant ginčijamo sprendimo teisėtumą.

25Teismo posėdžio metu duodamas parodymus liudytojas G. N. prašė įvertinti 2019-03-15 G. U., D. P. ir VšĮ „Bangletė“ pranešime nurodytą informaciją dėl VšĮ „Spotas“ įtakos renkant asociacijos prezidentą kaip šmeižtą, tačiau ieškinyje nėra keliamas toks reikalavimas, pranešime nurodyta informacija tiesiogiai nėra susijusi su nagrinėjimo dalyku, todėl teismas laiko, kad ji neturi reikšmės šios bylos nagrinėjimui ir plačiau dėl jos nepasisako.

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė pateikė įrodymus, kad sumokėjo 75 Eur žyminį mokestį (e.b.t.1, l. 7) ir patyrė 1 500 Eur išlaidas už advokato teisinę pagalbą (b. l. 89-90), iš viso 1 575 Eur bylinėjimosi išlaidų kurios, įvertinus suteiktų teisnių paslaugų apimtį, laikytinos pagrįstomis, neviršijančiomis už tokius veiksmus rekomenduojamų priteisti išlaidų atlyginimo. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė teismo posėdžio metu, jau gavus atsiliepimą į ieškinį, atsiėmė reikalavimą dėl 2019-03-16 Lietuvos bangų sporto asociacijos susirinkimo 4 punktu priimto sprendimo panaikinimo, nors šiuo punktu net ir nebuvo sprendžiama dėl VšĮ „Banglentė“ pašalinimo iš asociacijos, kai būtent tokį sprendimą ieškovė ginčijo, priteistina nežymiai mažesnė atstovavimo išlaidų dalis, t.y. 1 400 Eur. Iš viso ieškovei priteistina 1 475 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 98 straipsnis).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137, 270-272 straipsniais, teismas

Nutarė

28palikti ieškinio reikalavimo dalį dėl Lietuvos bangų sporto asociacijos 2019-03-16 visuotinio narių susirinkimo 4 punkto panaikinimo nenagrinėtu.

29Kitoje dalyje ieškinį tenkinti.

30Panaikinti Lietuvos bangų sporto asociacijos 2019-03-16 visuotinio narių susirinkimo sprendimą pašalinti ieškovę Viešąją įstaigą „Banglentė“ iš Lietuvos bangų sporto asociacijos narių (8 punktą).

31Priteisti iš atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos, j.a.k. 304408760, ieškovei Viešajai įstaigai „Banglentė“, j.a.k. 304105037, 1 475 Eur (tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti 2019-03-16... 5. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė. Atsiėmė... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos atstovas... 8. Teismo posėdžio metu atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos atstovas... 9. Liudytojas G. L. parodė, kad yra tikrasis Lietuvos bangų sporto asociacijos... 10. Liudytojas G. U. parodė, kad buvo asociacijos steigėjas, valdybos narys,... 11. Liudytojas G. N. parodė, kad nuo 2016 m. pabaigos iki 2018 m. rugsėjo... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Ieškovas ieškiniu prašė panaikinti 2019-03-16 Lietuvos bangų sporto... 14. Iš 2016-09-05 Lietuvos bangų sporto asociacijos steigimo sutarties matyti,... 15. Pagal atsakovės įstatų 8.3 papunktį sprendimus dėl tikrųjų asociacijos... 16. Taigi asociacijos įstatai neriboja valdybos narių teisės pateikti prašymą... 17. Kaip jau nurodyta aukščiau, tikrojo nario pašalinimo klausimas turi būti... 18. Nagrinėjamu atveju valdyba nusprendė įtraukti į neeilinio visuotinio... 19. Lietuvos Aukščiausiais Teismas laikosi pozicijos, kad sprendžiant klausimus... 20. Nagrinėjamu atveju valdyba sprendimą įtraukti aukščiau nurodytą klausimą... 21. Visgi teismas sutinka su ieškove, kad siūlymas kaip tam tikro klausimo... 22. Kaip jau nurodyta aukščiau, atsakovė kitokios nuobaudos ieškovei taikymo... 23. Atsakovės kaip asociacijos elgesys visų jos nors narių atžvilgiu turi būti... 24. Ieškovė ginčija sprendimą ir tuo pagrindu, kad 2018-08-13 nebuvo... 25. Teismo posėdžio metu duodamas parodymus liudytojas G. N. prašė įvertinti... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, priteistinas bylinėjimosi... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137, 270-272... 28. palikti ieškinio reikalavimo dalį dėl Lietuvos bangų sporto asociacijos... 29. Kitoje dalyje ieškinį tenkinti.... 30. Panaikinti Lietuvos bangų sporto asociacijos 2019-03-16 visuotinio narių... 31. Priteisti iš atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos, j.a.k. 304408760,... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...