Byla 2VP-1361-620/2017
Dėl nutarties ir papildomo sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo K. R. patikslintą skundą dėl Rokiškio rajono 3-ojo notaro biuro notarės Valdemaros Vaičekonienės veiksmų, suinteresuoti asmenys – Rokiškio rajono 3-ojo notaro biuro notarė Valdemara Vaičekonienė, uždaroji akcinė bendrovė „Turtuvos grupė“

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, dalyvaujant teismo posėdžio sekretorei Jūratei Meiluvienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo K. R. prašymą dėl nutarties ir papildomo sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo K. R. patikslintą skundą dėl Rokiškio rajono 3-ojo notaro biuro notarės Valdemaros Vaičekonienės veiksmų, suinteresuoti asmenys – Rokiškio rajono 3-ojo notaro biuro notarė Valdemara Vaičekonienė, uždaroji akcinė bendrovė „Turtuvos grupė“,

Nustatė

3Pareiškėjas K. R. pateikė prašymą Panevėžio apygardos teismo 2016-12-09 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-1027-227/2016 (ir Rokiškio rajono apylinkės teismo 2016-07-14 papildomo sprendimo) vykdymą atidėti iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-20540-16. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2016-12-09 priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1027-227/2016 pagal jo atskirąjį skundą dėl Rokiškio apylinkės teismo 2016-07-12 nutarties ir apeliacinį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2016-07-14 papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2YT-692-620/2016 ir nusprendė Rokiškio rajono apylinkės teismo 2016-07-12 nutartį ir 2016-07-14 papildomą sprendimą palikti nepakeistais, priteisti iš jo UAB „Turtuvos grupė“ naudai 300 Eur advokato pagalbai apmokėti. Jis UAB „Turtuvos grupė“ turi iš viso sumokėti 650 Eur (t.y. 300 Eur pagal Panevėžio apygardos teismo nutartį + 350 Eur pagal Rokiškio rajono apylinkės teismo papildomą sprendimą). Pažymi, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1 -20540-16 pagal jo pareiškimą ir jis pradėtas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 str. 2 d. dėl to, kad galimai UAB „Turtuvos grupė” direktorė A. R., apgaule, pasinaudodama B. L. senyvu amžiumi, neteisėtai įgijo turtinę teisę į 12.714,41 Eur. UAB „Turtuvos grupė” direktorei A. R. ir jos sutuoktiniui A. R. yra pareikšti įtarimai ir minėtame ikiteisminiame tyrime jis pripažintas nukentėjusiuoju. Nurodo, kad Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-12325-151/2016 pagal UAB „Turtuvos grupė“ ieškinį jam, kaip mirusio senelio B. L. turto paveldėtojui, dėl skolos priteisimo, tačiau Kauno apylinkės teismas 2016-11-15 priėmė nutartį, kuria nusprendė sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-20540-16 pagal jo pareiškimą. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimai nusikalstamų UAB „Turtuvos grupė“ veiksmų siekiant užvaldyti didelės vertės jo seneliui B. L. priklausantį turtą. Šių metų vasario 8 d. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pareiškimą, kad sulaikė Lietuvoje gerai žinomą sukčių A. R., jo sutuoktinę A. R. (kuri yra UAB „Turtuvos grupė“ direktorė) ir jų bendrininkę 84 m. senolę. Pareigūnai įtaria, jog šie asmenys, naudodami sudėtingas sukčiavimo schemas, yra užvaldę ne vieno asmens turtą. Yra susidariusi teisiniu požiūriu netoleruotina, teisingumo ir protingumo principams prieštaraujanti situacija - jis yra priverstas atlyginti UAB „Turtuvos grupė“ patirtas bylinėjimosi išlaidas, nors labai tikėtina, kad ši bendrovė, akivaizdžiai piktnaudžiaudama teise, siekė (ir tebesiekia) įgyvendinti savo nusikalstamą sumanymą – užvaldyti jo mirusiam seneliui B. L. priklausantį turtą. Dėl galimo UAB „Turtuvos grupė“ piktnaudžiavimo teise (nepagrįstai reiškiant jam ieškinį dėl tariamos skolos priteisimo) jis jau patiria suvaržymus - pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra areštuotas jam priklausantis turtas, jis priverstas samdytis advokatus ir patiria išlaidas, kurių be suinteresuoto asmens UAB „Turtuvos grupė“ veiksmų nebūtų patyręs.

4Suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Turtuvos grupė“ atstovas teismo posėdžio metu nedalyvavo. Ji atsiuntusi prašymą, kad yra žinoma, jog teisme bus nagrinėjamas K. R. prašymas dėl nutarties vykdymo atidėjimo. Bendrovės atstovė, susipažinusi su K. R. prašymu dėl nutarties vykdymo atidėjimo, mano, kad nėra jokių naujų aplinkybių, kurios būtų pagrindu tenkinti prašymą, dėl kurio esmės teismai jau yra priėmę procesinius sprendimus. Prašė K. R. prašymą atmesti., o jo prašymą nagrinėti bendrovės atstovei nedalyvaujant.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismas turi diskrecijos teisę spręsti dėl sprendimo vykdymo atidėjimo skirtingų faktinių aplinkybių pagrindu. Bendrieji civilinių ir civilinių procesinių santykių principai lemia, kad sprendimo vykdymas turėtų būti teismo atidedamas tada, kai reikšmingi ir gintini skolininko interesai nusveria kreditoriaus interesą, kad teismo pripažinta teisė būtų įgyvendinta nedelsiant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2011).

7Iš turimų duomenų matyti, kad civilinėje byloje Nr. 2YT-692-620/2016 pagal pareiškėjo K. R. patikslintą skundą dėl Rokiškio rajono 3-ojo notaro biuro notarės Valdemaros Vaičekonienės veiksmų, suinteresuoti asmenys – Rokiškio rajono 3-ojo notaro biuro notarė Valdemara Vaičekonienė, uždaroji akcinė bendrovė „Turtuvos grupė“, Rokiškio rajono apylinkės teismas priėmė 2016 m. liepos 12 d. nutartį, kuria pareiškėjo K. R. skundo dėl Rokiškio rajono 3-io notaro biuro notarės Valdemaros Vaičekonienės veiksmų netenkino. Be to, teismas 2016 m. liepos 14 d. priėmė papildomą sprendimą minėtoje civilinėje byloje, kuriuo priteisė iš pareiškėjo K. R. 350 Eur teisinės pagalbos išlaidų suinteresuotam asmeniui UAB „Turtuvos grupė“. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. gruodžio 9 d. nutartimi Rokiškio rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 12 d. nutartį ir 2016 m. liepos 14 d. papildomą sprendimą paliko nepakeistais bei priteisė iš K. R. 300 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti UAB „Turtuvos grupė“ naudai.

8Pareiškėjas K. R. prašo minėtos nutarties ir papildomo sprendimo vykdymą atidėti iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-20540-16, ir pateikia Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus 2017-05-31 raštą Nr. 10-S-94985, iš kurio matyti, kad valdyboje pradėtas ikiteisminins tyrimas dėl galimai nusikalstamų UAB „Turtuvos grupė“ veiksmų siekiant užvaldyti didelės vertės K. R. seneliui B. L. priklausantį turtą. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį. Taip pat matyti, kad UAB „Turtuvos grupė” direktorė A. R. ir jos sutuoktinis A. R. yra įtariami padarę ir daugiau panašaus pobūdžio nusikalstamų veikų. Pareiškėjas prie savo prašymo taip pat prideda straipsnių išrašus iš internetinių naujienų tinklalapių, kuriuose aprašomos galimai A. R. ir A. R. vykdytos apgaulės ir sukčiavimo atvejai. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad tai tik dar labiau sustiprina įsitikinimą, kad jis yra verčiamas atlyginti UAB „Turtuvos grupė“ bylinėjimosi išlaidas asmenims, kurie teisinėmis priemonėmis siekė nusikalstamų tikslų.

9Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manytina, kad jei pareiškėjas atlygintų UAB „Turtuvos grupė” bylinėjimosi išlaidas, o atlikus ikiteisminį tyrimą ir išnagrinėjus baudžiamąją bylą būtų nustatyta, kad UAB “Turtuvos grupė” vadovai atliko neteisėtus veiksmus, tame tarpe ir pareiškėjo atžvilgiu, jam vėliau gali būti sunku išsiieškoti patirtą žalą, todėl teismo nuomone, pareiškėjo nurodomos aplinkybės sudaro pagrindą atidėti nutarties ir papildomo sprendimo vykdymą iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-20540-16, todėl pareiškėjo prašymas tenkintinas.

10Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 164 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 284, 290 straipsniais, teismas

Nutarė

11pareiškėjo K. R. prašymą tenkinti.

12Atidėti 2016-12-09 Panevėžio apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-1027-227/2016 (ir Rokiškio rajono apylinkės teismo 2016-07-14 papildomo sprendimo) vykdymą dėl iš K. R., a. k. ( - ) priteistų bylinėjimosi išlaidų išieškojimo UAB „Turtuvos grupė“, į. k. 303187202, iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-20540-16.

13Įpareigoti K. R. pranešti teismui apie ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-20540-16 priimtą sprendimą.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai