Byla e2-1420-479/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje – uždaroji akcinė bendrovė „Plungės lagūna“, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tauragės šilumos tinklai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje – uždaroji akcinė bendrovė „Plungės lagūna“, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovė AB „Požeminiai darbai“ 2017-06-19 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Tauragės šilumos tinklai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdė supaprastintą atvirąjį viešojo pirkimo konkursą „Tauragės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacija“ (CVP IS suteiktas pirkimo Nr. 185047). Atsakovė 2017-06-02 priėmė sprendimą Nr. 98 „Dėl pasiūlymo atmetimo“, kuriame nurodė, jog ieškovės pasiūlyme nurodytų plieninių vamzdžių techniniai duomenys neatitinka pirkimo sąlygų dalimi esančios techninės specifikacijos reikalavimų, todėl atmetė ieškovės pasiūlymą pagal pirkimo sąlygų 10.12.12 punktą. Ieškovė

  52017-06-07 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurioje nurodė savo argumentus, patvirtinančius, jog ieškovės pasiūlymas atitiko visus pirkimo sąlygų bei teisės aktų reikalavimus, tačiau atsakovė 2017-06-12 sprendimu Nr. 106 ieškovės pretenziją atmetė. Ieškovė teigė, kad jos pasiūlymas atitinka pirkimo objektui taikomus imperatyvius teisės aktų reikalavimus, kurie nustato reikalavimus šilumos tinklams įrengti ir prižiūrėti, taip pat pirkimo objektui naudotinas medžiagas. Ieškovė paaiškino, kad teikdama pasiūlymą dalyvauti pirkime ji rėmėsi Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros taisyklėmis, Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis bei standartu LST EN 253:2009+A1:2013 „Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo“. Ieškinyje teigiama, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygas aiškino ir taikė atskirai nuo šių imperatyvių teisės aktų reikalavimų ir dėl to nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, tuo pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatas. Ieškinyje nurodoma ir tai, kad atsakovė nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą ir pretenziją, nors ieškovės pasiūlymas atitiko visus pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus. Ieškovė pažymėjo, kad kartu su pasiūlymu perkančiajai organizacijai buvo pateikti sertifikatai, kuriuose buvo nurodytos siūlomų plieno vamzdžių specifikacijos, tai yra plieno standartas (markė), diametras, sienelių storis, cheminė sudėtis, mechaninės savybės. Be to, atsakydama į atsakovės paklausimą, ieškovė 2017-05-11 raštu paaiškino atitinkamus jos pasiūlymo aspektus, taip pat pateikė ieškovės tiekėjų anksčiau kitiems klientams gamintų gaminių specifikacijų pavyzdžius. Nors ieškovė pateikė sertifikatus ir kitus dokumentus siūlomų medžiagų atitikimui pirkimo sąlygoms patvirtinti, tačiau perkančioji organizacija jų tinkamai neįvertino ir nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, o vėliau ir jos pretenziją. Dėl to ieškovė ieškiniu teismo prašė:

  1. panaikinti atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 2017-06-02 sprendimą Nr. 98 „Dėl pasiūlymo atmetimo“, kuriuo buvo atmestas ieškovės AB „Požeminiai darbai“ pasiūlymas;
  2. panaikinti atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 2017-06-12 sprendimą Nr. 106 „Dėl pretenzijos“, kuriuo buvo atmesta AB „Požeminiai darbai“ 2017-06-07 pretenzija;
  3. panaikinti visus vėlesnius atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ viešajame pirkime priimtus sprendimus, iš jų ir sprendimą dėl galutinės tiekėjų eilės sudarymo ir viešojo pirkimo laimėtojo paskelbimo, pripažinti negaliojančia pirkimo sutartį supaprastintame atvirajame viešojo pirkimo konkurse „Tauragės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacija“;
  4. pripažinti ieškovės AB „Požeminiai darbai“ techninį pasiūlymą atitinkančiu supaprastinto atvirojo viešojo pirkimo konkurso „Tauragės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacija“ dokumentų reikalavimus;
  5. priteisti ieškovei iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.
 1. Atsakovė UAB „Tauragės šilumos tinklai“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, todėl prašė jį atmesti. Atsakovė teigė, kad ieškovė privalėjo tiksliai pateikti pasiūlymą viešajam pirkimui, nes vėliau jo nebegalima nei keisti, nei tikslinti, tačiau ieškovės pasiūlymas buvo dviprasmiškas, neaiškus ir netikslus. Siekiant įsitikinti, ar ieškovės pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygas, ieškovės buvo paprašyta paaiškinti jos techninio pasiūlymo duomenis. Atsiliepime nurodoma, kad tiekėjai pateikus savo paaiškinimus ir papildomus dokumentus paaiškėjo, jog ieškovės pasiūlytos medžiagos neatitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų dėl vamzdžių cheminės sudėties, sienelių storio, o jų atitikimą konkurso sąlygoms ieškovė siekė pagrįsti papildomai pateiktais naujais dokumentais, kurie nebuvo pateikti kartu su ieškovės pasiūlymu. Kadangi ieškovės pasiūlyme nurodytos medžiagos neatitiko pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų, perkančioji organizacija teisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą ir nepažeidė viešųjų pirkimų principų. Atsakovė nurodė ir tai, kad pirkimo techninės specifikacijos 5 skyriuje buvo nurodyti tikslūs reikalavimai vamzdžiams, kurie turi būti naudojami atliekant darbus pirkimo objekte. Atsakovės teigimu, šie reikalavimai atitinka pirkimo sąlygose minimų teisės aktų nuostatas ir jas konkretizuoja. Atmesdama ieškovės pasiūlymą atsakovė vadovavosi galiojančiais teisės aktais bei pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, todėl ieškovės argumentai dėl netinkamo imperatyvių teisės aktų nuostatų bei pirkimo sąlygų taikymo yra nepagrįsti.
 1. Ieškovė AB „Požeminiai darbai“ pateikė dubliką ir prašė ieškinį tenkinti. Ieškovė nurodė, kad pasiūlymo 5 priede perkančiajai organizacijai buvo nurodyti pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkantys siūlomų plieno vamzdžių duomenys, kuriais atsakovė privalėjo vadovautis vertindama ieškovės pasiūlymą. Ieškovės nuomone, atsakovė nepagrįstai sureikšmino kartu su pasiūlymu pateiktų sertifikatų duomenis, nors esminę reikšmę šiuo atveju turėjo ieškovės pasiūlyme nurodyti duomenys. Dublike teigiama, kad ieškovės pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus dėl siūlomų plieno vamzdžių cheminės sudėtis bei sienelių storio, o pasiūlyme buvę rašymo apsirikimai buvo tinkamai ištaisyti. Ieškovė nurodė ir tai, kad jos pateikti sertifikatai yra panašios struktūros kaip ir kitų pirkimo dalyvių, todėl ieškovė buvo diskriminuojama vertinant jos pateiktą pasiūlymą.
 1. Atsakovė UAB „Tauragės šilumos tinklai“ pateikė tripliką ir prašė ieškinį atmesti. Atsakovė nurodė, kad ieškovė savo procesiniuose dokumentuose pripažįsta, kad dėl padarytų klaidų jos pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų. Atsakovė pažymėjo, kad perkančioji organizacija neturėjo teisės vertinti atskirų ieškovės pasiūlymo dalių, todėl buvo vertinamas visas ieškovės pasiūlymas, kuris neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų. Triplike taip pat nurodoma, kad ieškovės procesiniuose dokumentuose pateikti argumentai yra prieštaringi, o jos pateikti dokumentai nepatvirtina pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Plungės lagūna“ prašė ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Trečiasis asmuo nurodė, kad ieškovė visą pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją privalėjo pateiki kartu su pasiūlymu, tačiau šių pareigų ieškovė tinkamai nevykdė. Trečiasis asmuo nurodė ir tai, kad aiškindama savo pasiūlymo techninius duomenis ieškovė neteisėtai pakeitė savo pirminį pasiūlymą ir nurodė informaciją, kuri anksčiau perkančiajai organizacijai nebuvo nurodyta, todėl atsakovė teisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą.

6Ieškinys atmetamas.

7

 1. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad UAB „Tauragės šilumos tinklai“ paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Tauragės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacija“ darbams pirkti (CVP IS pirkimo Nr. 185047). Pasiūlymą dalyvauti konkurse pateikė ir ieškovė AB „Požeminiai darbai“. Įvertinusi ieškovės pateikto pasiūlymo techninių duomenų atitikimą pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams, atsakovė 2017-05-09 raštu Nr. 91 pareikalavo ieškovės paaiškinti atitinkamus ieškovės pasiūlymo techninius duomenis dėl pasiūlyme nurodytų plieno vamzdžių cheminės sudėties, sienelių storio, pliuretano putų izoliacijos, gedimų kontrolės sistemos.

  82017-05-11 ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė atsakymus į atsakovės 2017-05-09 rašte

  9Nr. 91 pateiktus klausimus, taip pat papildomus dokumentus. Byloje nustatyta, kad 2017-06-02 perkančioji organizacija priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų. Ieškovė 2017-06-07 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją su reikalavimu panaikinti atsakovės 2017-06-02 sprendimą Nr. 98 „Dėl pasiūlymo atmetimo“. Išnagrinėjusi tiekėjos pretenziją, perkančioji organizacija 2017-06-12 raštu ieškovės pretenziją atmetė kaip nepagrįstą. Byloje pareikštu ieškiniu ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos 2017-06-02 sprendimą Nr. 98 „Dėl pasiūlymo atmetimo“, 2017-06-12 sprendimą

  10Nr. 106 „Dėl pretenzijos“ bei vėlesnius šiame viešajame pirkime priimtus sprendimas, taip pat atsakovės ir trečiojo asmens 2017-07-07 sudarytą viešojo pirkimo sutartį.

Dėl ieškovės pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams.
 1. Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovės pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams. Ieškovė laikosi nuostatos, kad jos pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus. Atsakovė laikėsi priešingos pozicijos, todėl atmetė ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį techninės specifikacijos reikalavimų pagal pirkimo sąlygų 10.12.12 punkto nuostatas. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad skelbdama apie supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą, atsakovė kartu paskelbė konkurso sąlygas ir jų priedus, iš jų ir rangovo techninio pasiūlymo formą bei techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 5 ir 6 priedai). Techninės specifikacijos 5 skyriuje buvo nurodyti techniniai reikalavimai vamzdžiams, kurie bus naudojami atliekant perkamus darbus, taip pat nustatyta, kad tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų vamzdžių sertifikatus (t.1, b. l. 63). Techninės specifikacijos 17 skyriuje rangovui nustatytas reikalavimas pagrįsti siūlomų medžiagų atitikimą konkurso sąlygų reikalavimams ir įrodyti, kad šios medžiagos jam yra prienamos, taip pat tiekėjui nustatyta pareiga pateikti atitinkamus vamzdžių sertifikatus (t.1, b. l. 67). Konkurso sąlygų 10.12.12 punktas nustatė, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų.
 1. Pažymėtina, kad tiekėjų pasiūlymų techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams atitikties vertinimas yra vienas iš svarbiausių ir esminių pirkimo procedūrų vykdymo etapų, nuo kurio priklauso, ar sutartis bus tinkamai įvykdyta ir perkančioji organizacija įsigis tai, ko jai reikia. Techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai nustato pareigą tiekėjui siūlyti tik tokius įrenginius ir medžiagas, kurios griežtai privalo atitikti visus nustatytus reikalavimus, tai yra tiekėjų pasiūlymuose privalo būti informacija ir ją patvirtinantys dokumentai apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus, o perkančiajai organizacijai nustato pareigą vertinti jų atitiktį nustatytiems reikalavimams ir įsitikinti siūlomų prekių, paslaugų ar darbų kokybe. Tai reiškia, kad bet kokiu atveju, perkančiajai organizacijai nustačius tam tikrus reikalavimus, pasiūlymų atitiktis jiems turi būti vertinama, reikalaujant tiekėjų pateikti išsamius techninius duomenis ir juos patvirtinančius dokumentus, nes priešingu atveju, reikalavimų kėlimas pirkimo dokumentuose būtų netikslingas ir nepateisinamas.
 1. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė nepagrįstai pripažino ieškovės pasiūlyme nurodytą plieno vamzdį „60,3x3,2“ neatitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimų dėl cheminio elemento C sudėties. Ieškovė teigė, kad jos pasiūlyme nurodyto plieno vamzdžio „60,3x3,2“ cheminės sudėties elemento C būtų 0,14 proc., kaip tai ir numato techninės specifikacijos 5 skyrius ir tai patvirtina sertifikatas Nr. 688/W/2016, o sertifikatas Nr. 8574 buvo pateiktas per klaidą. Atsakovė savo atsikirtimus į ieškovės reikalavimus grindė tuo, kad ieškovės pasiūlyto vamzdžio cheminėje sudėtyje cheminio elemento C buvo 0,15 proc., todėl tai neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų. Teismas konstatuoja, kad šie ieškovės argumentai yra nepagrįsti.
 1. Techninės specifikacijos 5 skyriuje nustatyta, kad vamzdžių plieno sudėtyje cheminio elemento C turi būti ne daugiau nei 0,14 proc. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad kartu su pasiūlymu ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė sertifikatą Nr. 8574, kuriame nurodyta, jog vamzdžių plieno sudėtyje cheminio elemento C yra 0,15 proc. Dėl to vertindama ieškovės pasiūlymą perkančioji organizacija pagrįstai konstatavo, kad ieškovės pasiūlytas plieno vamzdis „60,3x3,2“ neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų. Nors ieškovė minėtų vamzdžių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams grindžia sertifikato Nr. 688/W/2016 duomenimis, tačiau pažymėtina, kad šis sertifikatas perkančiajai organizacijai buvo pateiktas tik kartu su 2017-05-11 ieškovės paaiškinimais, kai pasiūlymų pateikimo terminas jau buvo pabaigęs. Ginčijamo pirkimo metu galiojusios Viešųjų pirkimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalies nuostatos nustatė, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad situacija, kai dalyviui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio, pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini. Nustatytas trūkumas pirmiau nurodytų kriterijų neatitinka, kai jam ištaisyti nepakanka paprasto ūkio subjekto paaiškinimo, o reikia atskiro, gan detalaus ir tikslaus pasiūlymo patikslinimo, papildymo naujais duomenimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-654-378/2015). Akivaizdu, kad pateikdama naują sertifikatą Nr. 688/W/2016 ieškovė siekė pakeisti pradiniame pasiūlyme nurodyto vamzdžio techninius duomenis, todėl tokio pobūdžio veiksmai negali būti kvalifikuojami kaip redakcinio pobūdžio klaidos ištaisymas. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad atsakovė pagrįstai šią ieškovės pasiūlymo dalį pripažino neatitinkančia techninės specifikacijos 5 skyriaus reikalavimų.
 1. Ieškovė nurodė ir tai, kad pasiūlyme nurodyto plieno vamzdžio „355,6x5,6“ cheminės sudėties elemento C būtų 0,13 proc., kaip tai ir numato techninės specifikacijos 5 skyrius ir tai patvirtina jos pateiktas sertifikatas Nr. 0191/16-2. Atsakovė savo atsikirtimus grindė tuo, kad tiekėjos siūlomo plieno vamzdžio cheminėje sudėtyje elemento C buvo nuo 0,13 proc. iki 0,17 proc., todėl tai neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų. Teismas konstatuoja, kad ieškovės argumentai yra nepagrįsti. Techninės specifikacijos 5 skyriuje nustatyta, kad vamzdžių plieno sudėtyje cheminio elemento C turi būti ne daugiau nei 0,14 proc. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kai pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės apibūdintos tiksliais duomenimis, tokie techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, jog reikalavimai bus įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-231/2011). Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad vamzdžio „355,6x5,6“ cheminės sudėties atitikimui minėtiems techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinti ieškovė kartu su pasiūlymu pateikė sertifikatą Nr. 0191/16-2. Šiame sertifikate nurodyta, jog gali būti pagaminami plieno vamzdžiai, kuriuose cheminio elemento C kiekis būtų nuo 0,13 proc. iki 0,17 proc. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija privalėjo vertinti visų ieškovės pasiūlymo ir kartu su juo pateiktų dokumentų duomenų visumą, o ne atskiras jų dalis, nes kitoks tiekėjo pasiūlymo vertinimas neatitiktų objektyvumo, skaidrumo bei lygiateisiškumo principų. Akivaizdu, kad pirkimo techninės specifikacijos 5 skyriuje nustačius maksimalų leidžiamą vamzdžio pliene esančio cheminio elemento C kiekį (0,14 proc.), tai vamzdžiai, kurių sudėtyje šio elemento kiekis yra didesnis, turėjo būti vertinami kaip neatitinkantys techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų. Dėl to sutiktina su atsakovės nuostata, kad ieškovės pasiūlymo dalis dėl plieno vamzdžio „355,6x5,6“ cheminės sudėties elemento C kiekio neatitiko techninės specifikacijos 5 skyriaus reikalavimų.
 1. Ieškovė teigė, kad pasiūlyme nurodyto plieno vamzdžio „76,1x3,6“ cheminėje sudėtyje elemento Si būtų 0,19 proc., kaip tai ir numato techninės specifikacijos 5 skyrius ir tai patvirtina sertifikatas Nr. E13157. Atsakovė savo atsikirtimus grindė tuo, kad ieškovė pateikė sertifikatą Nr. 4273, kuriame vamzdžio „76,1x3,6“ sudėtyje elemento Si yra nuo 0,2290 proc. iki 0,2500 proc. Teismas konstatuoja, kad ieškovės argumentai nepagrįsti. Techninės specifikacijos 5 skyriuje nustatyta, kad siūlomų plieno vamzdžių sudėtyje cheminio elemento Si turi būti ne daugiau nei 0,23 proc. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė sertifikatą Nr. 4273, kuriame be kita ko buvo pateikti plieno vamzdžių „76,1x3,2“ ir „76,1x3,6“ techniniai duomenys. Šiame sertifikate nurodyta, kad plieno vamzdžio „76,1x3,6“ cheminėje sudėtyje elemento Si yra nuo 0,2290 proc. iki 0,2500 proc. Taigi sutiktina su atsakovės nuostata, kad ieškovės pateiktas sertifikatas Nr. 4273 nepatvirtina ieškovės pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams. Pažymėtina ir tai, kad byloje nėra įrodymų, jog sertifikatas Nr. E13157, kuriuo ieškovė įrodinėja plieno vamzdžio „76,1x3,6“ atitikimą konkurso sąlygoms, perkančiajai organizacijai buvo pateiktas kartu su pasiūlymu. Be to, ieškovės nurodytas sertifikatas nepašalina sertifikate Nr. 4273 nurodytų duomenų apie tai, jog vamzdžio „76,1x3,6“ sudėtyje elemento Si kiekis viršija techninės specifikacijos reikalavimus, todėl ši ieškovės techninio pasiūlymo dalis negalėjo būti pripažinta atitinkančia techninės specifikacijos reikalavimus.
 1. Ieškovė nurodė ir tai, kad pasiūlyme nurodyto plieno vamzdžio „114,3x4,5“ cheminėje sudėtyje elemento Si būtų 0,19 proc., kaip tai ir numato techninės specifikacijos 5 skyrius ir tai patvirtina sertifikatas Nr. 0893. Atsakovė savo atsikirtimus grindė tuo, kad ieškovė pasiūlė vamzdžius, kuriuose elemento Si būtų nuo 0,2170 proc. iki 0,2400 proc. Teismas šiuos ieškovės argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Techninės specifikacijos 5 skyriuje nustatyta, kad cheminio elemento Si plieno vamzdžio sudėtyje turi būti ne daugiau nei 0,23 proc. Ieškovės pateiktame sertifikate Nr. 0893 nurodoma, kad siūlomo vamzdžio cheminėje sudėtyje cheminis elementas Si sudaro nuo 0,2170 proc. iki 0,2400 proc. Taigi sutiktina su atsakovės nuostata, jog ieškovės pateiktas sertifikatas

  11Nr. 0893 nepatvirtina jos siūlomo plieno vamzdžio „114,3x4,5“ atitikimo techninės specifikacijos 5 skyriaus reikalavimams dėl cheminio elemento Si sudėties.

 1. Ieškovė nurodė ir tai, kad pasiūlyme nurodyto plieno vamzdžio „88,9x4,0“ cheminėje sudėtyje elemento C būtų 0,19 proc., kaip tai ir numato techninės specifikacijos 5 skyrius ir tai patvirtina sertifikatas Nr. 1908/W/2016, o atmesdama ieškovės pasiūlymą atsakovė nepagrįstai rėmėsi per klaidą pateikto sertifikato Nr. 10932 duomenimis. Atsakovė savo atsikirtimus grindė tuo, kad kartu su ieškovės pasiūlymu pateiktas sertifikatas Nr. 10932 patvirtina, jog plieno vamzdžio „88,9x4,0“ cheminė sudėtis neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų. Teismas ieškovės argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad kartu su techniniu pasiūlymu ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė sertifikatą Nr. 10932, kuriame nurodoma, jog plieno vamzdžio „88,9x4,0“ cheminėje sudėtyje elemento C kiekis yra 0,18 proc., o elemento Si kiekis – nuo 0,22 iki 0,24 proc. Techninės specifikacijos 5 skyriuje nustatyta, kad vamzdžių plieno sudėtyje cheminio elemento C turi būti ne daugiau nei 0,14 proc., o elemento Si – ne daugiau nei 0,23 proc. Taigi sutiktina su atsakovės nuostata, kad ieškovės pasiūlyto plieno vamzdžio „88,9x4,0“ cheminė sudėtis neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų. Nors ieškovė nurodė, kad sertifikatas

  12Nr. 10932 su pasiūlymu buvo pateiktas per klaidą, o vėliau perkančiajai organizacijai pateiktas sertifikatas Nr. 1908/W/2016 patvirtina pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, tačiau tokio pobūdžio klaida negali būti vertinama kaip neesminė. Akivaizdu, kad pateikdama naują sertifikatą su naujais duomenimis ieškovė pakeitė savo pirminį pasiūlymą, nors tokio pobūdžio pakeitimai nebuvo galimi pagal Viešųjų pirkimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalies nuostatas. Dėl to atsakovė pagrįstai konstatavo, kad ši ieškovės pasiūlymo dalis neatitiko techninės specifikacijos 5 skyriaus reikalavimų.

 1. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad perkančiajai organizacijai tenka pareiga visapusiškai, rūpestingai, objektyviai ir išsamiai (turiningai) įvertinti tiekėjo pasiūlymą ir priimti atitinkamą teisėtą sprendimą (pasiūlymą atmesti ar pripažinti tinkamu), atmesti tiekėjo pasiūlymą galima tik tada, kai pateikti duomenys aiškiai rodo, jog pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų ir tiekėjas nepaaiškino ar nepašalino jam perkančiosios organizacijos nurodytų trūkumų (Lietuvos Apeliacinio Teismo 2015-02-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e-2A-330-180/2015). Įvertinęs byloje esančią medžiagą, taip pat šalių procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus teismas konstatuoja, kad atsakovė visapusiškai, rūpestingai, objektyviai ir išsamiai įvertino ieškovės techninį pasiūlymą bei kartu su juo pateiktus plieno vamzdžių sertifikatus ir pagrįstai konstatavo, kad ieškovės pasiūlyti plieno vamzdžiai neatitiko konkurso techninės specifikacijos 5 skyriaus reikalavimų, todėl tai buvo pagrindas atmesti ieškovės pasiūlymą pagal konkurso sąlygų 10.12.12 punkto nuostatas.
Dėl imperatyvių teisės aktų nuostatų netinkamo taikymo.
 1. Ieškovė ieškinyje nurodė ir tai, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygas aiškino ir taikė atskirai nuo imperatyvių teisės aktų reikalavimų ir dėl to nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, tuo pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatas. Atsakovė savo atsikirtimus į šiuos ieškovės argumentus grindė tuo, kad pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai vamzdžiams atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus bei juos konkretizuoja, todėl imperatyvios teisės aktų nuostatos vertinant ieškovės pasiūlymą nebuvo pažeistos. Teismas ieškovės argumentus atmeta kaip nepagrįstus.
 1. Nagrinėjamu atveju ieškovės pasiūlymas buvo atmestas perkančiajai organizacijai konstatavus, jog pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų dalimi esančios techninės specifikacijos 5 skyriaus reikalavimų. Iš byloje esančios medžiagos matyti, jog vertinant ieškovės pasiūlymą nebuvo konstatuota, kad techniniame pasiūlyme nurodyti plieno vamzdžiai, jų techninės charakteristikos neatitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimų. Pažymėtina ir tai, kad viešojo pirkimo konkursas organizuojamas perkančiosios organizacijos poreikiams, susijusiems su tokios organizacijos tiesiogine veikla, patenkinti, todėl tik pati perkančioji organizacija nustato savo poreikius, norimas ir reikalingas įsigyti prekes, paslaugas ar darbus ir pagal šiuos poreikius parengia viešųjų pirkimų dokumentus bei nustato konkrečius reikalavimus norimoms įsigyti prekėms ir paslaugoms. Ši aplinkybė yra pažymėta ir byloje pateiktoje Viešųjų pirkimų tarnybos 2017-07-04 išvadoje. Taigi atsakovė, įvertinusi savo poreikius, turėjo teisę nustatyti teisės aktams neprieštaraujančius techninius reikalavimus plieno vamzdžiams, kurie bus naudojami atliekant perkamus darbus. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje nenurodė jokių argumentų, patvirtinančių, jog ginčijamo konkurso techninėje specifikacijoje nustatyti techniniai reikalavimai plieno vamzdžiams neatitiktų teisės aktų reikalavimų, nustatyta tvarka ieškovė konkurso sąlygų neginčijo. Dėl to vertindama ieškovės pasiūlymą atsakovė privalėjo tiksliai laikytis savo pačios nustatytų konkurso sąlygų, iš jų ir techninės specifikacijos 5 skyriaus reikalavimų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011 ir kt.). Įvertinęs byloje esančią medžiagą teismas konstatuoja, kad atsakovė tinkamai įvertino ieškovės pasiūlymo atitikimą konkurso sąlygų reikalavimams ir atlikdama šiuos veiksmus teisės aktų reikalavimų nepažeidė.
Dėl tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimo.
 1. Ieškovė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad jos pateikti sertifikatai buvo panašios struktūros kaip ir kitų šiame pirkime dalyvavusių tiekėjų pateikti sertifikatai, tačiau perkančioji organizacija ieškovės ir kitų pirkimo dalyvių pasiūlymus vertino skirtingai, tuo diskriminuodama ieškovę bei pažeisdama lygiateisiškumo principą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, tai yra tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Taigi kiekvienu atveju sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčą bei nustatant bylos teisminio nagrinėjimo ribas, būtina įvertinti, kokia apimtimi ir kokiais argumentais tiekėjo pretenzijoje buvo grindžiamas perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas. Nagrinėjamu atveju ieškovė 2017-06-07 pretenzijoje atsakovės priimtų sprendimų neteisėtumą iš esmės grindė tuo, kad ieškovės pasiūlymas atitiko pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus, taip pat imperatyvias teisės aktų nuostatas, todėl atsakovė šį pasiūlymą atmetė nepagrįstai. Pažymėtina, kad ieškovės pretenzijoje nebuvo keliamas klausimas dėl kitų tiekėjų pasiūlymų neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams. Kadangi šiuo pagrindu perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų neteisėtumas ieškovės pretenzijoje nebuvo grindžiamas, teismas ieškovės ieškinyje išdėstytų argumentų dėl netinkamo kitų tiekėjų pasiūlymų vertinimo ir tuo pagrindu pažeisto šalių lygiateisiškumo principo nevertina ir dėl jų išsamiau nepasisako (CPK 4233 straipsnio 3 dalis).
 1. Įvertinęs byloje esančią medžiagą, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, teismas neturi pagrindo daryti išvados, kad priimdama skundžiamus sprendimus perkančioji organizacija pažeidė viešųjų pirkimų principus bei Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Dėl to ieškovės ieškinio reikalavimai dėl atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 2017-06-02 sprendimo Nr. 98 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ ir 2017-06-12 sprendimo Nr. 106 „Dėl pretenzijos“ panaikinimo atmetami kaip nepagrįsti (CPK 178 straipsnis).
 1. Kadangi atmetami ieškovės reikalavimai dėl perkančiosios organizacijos 2017-06-02 sprendimo Nr. 98 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ bei 2017-06-12 sprendimo Nr. 106 „Dėl pretenzijos“ panaikinimo, nėra teisinio pagrindo panaikinti vėlesnių šiame viešajame pirkime perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų, taip pat nėra teisinio pagrindo pripažinti negaliojančia 2017-07-07 atsakovės ir trečiojo asmens sudarytą viešojo pirkimo sutartį, todėl šie ieškovės ieškinio reikalavimai taip pat atmetami.
 1. Ieškinį atmetus, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis). Įrodymų apie atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikta (CPK 178 straipsnis).

13Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

14atmesti ieškovės akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tauragės šilumos tinklai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

15Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai