Byla E-2
Dėl piniginės sankcijos vykdymo nutraukimo A. S. atžvilgiu

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronislovas Liatukas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Suomijos Respublikos kompetentingos institucijos prašymą dėl piniginės sankcijos vykdymo nutraukimo A. S. atžvilgiu,

Nustatė

22009-08-14 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi buvo pripažinta Suomijos Respublikos Varsinais – Suomi prokuratūros 2008-09-17 sprendimu A. S. paskirta 120 eurų (atitikmuo litais – 415,80 Lt) piniginė sankcija ir nukreipta vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3Kauno apylinkės teisme 2014-08-11 buvo gautas Suomijos Respublikos teisinio registrų centro prašymas nutraukti A. S. Suomijos Respublikos Varsinais – Suomi prokuratūros 2008-09-17 sprendimu paskirtos sankcijos vykdymą, kadangi yra suėjęs sprendimo vykdymo senaties terminas.

4Prašymas tenkintinas.

5LR BPK 3652 str. 7 d. numato, kad gavęs Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimą, kuriuo atšaukiamas reikalavimas vykdyti paskirtą piniginę sankciją, teismas nedelsdamas priima nutartį nutraukti piniginės sankcijos vykdymą.

6Teismas konstatuoja, kad senaties terminas yra suėjęs Suomijos Respublikos Varsinais – Suomi prokuratūros 2008-09-17 sprendimo vykdymo atžvilgiu, todėl vadovaujantis 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms 12 str., Suomijos Respublikos kompetentingos institucijos prašymas tenkintinas.

7Teismas, vadovaudamasis LR BPK 365-3652 str., 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pagrindų sprendimu 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms (OL 2005 L 76, p. 16),

Nutarė

8Suomijos Respublikos kompetentingos institucijos prašymą patenkinti.

9Nutraukti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-08-14 nutartimi pripažintos ir nukreiptos vykdyti Suomijos Respublikos Varsinais – Suomi prokuratūros 2008-09-17 sprendimu A. S., gim.( - ) paskirtos 120 eurų (atitikmuo litais – 415,80 Lt) piniginės sankcijos vykdymą, suėjus paskirtos piniginės sankcijos vykdymo senaties terminui.

10Apie piniginės sankcijos nutraukimą nedelsiant raštu informuoti Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją.

11Nutartis per 5 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.