Byla 2A-589-459/2016
Dėl įsipareigojimo nevykdymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Raimondos Andrulienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Alvydo Žerlausko, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovų UAB „APK“ ir D. P. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. P. ieškinį atsakovams UAB „APK“, D. P. dėl įsipareigojimo nevykdymo,

Nustatė

2ieškovė prašė priteisti solidariai iš atsakovų 20173,48 Eur nuostolių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad ieškovė ir jos buvęs sutuoktinis D. P. 2010-08-05 kreipėsi į Klaipėdos rajono apylinkės teismą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu bei pateikė teismui tvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurios 5 punkte buvo numatyta, jog atsakovas D. P. užtikrina ir garantuoja, kad UAB „APK“, kurios direktorius ir vienas iš dviejų akcininkų, turinčių po 50 proc. akcijų, buvo D. P., įsigytas automobilis „BMW3201 Cabrio“, valst. Nr. ( - ) priklausantis AB Swedbank lizingui pagal pirkimo – pardavimo sutartį, pasibaigus lizingo sutarčiai neatlygintinai bus perduotas ieškovei A. P. asmeninės nuosavybės teise, o iki to laiko užtikrina ir garantuoja, kad A. P. turi teisę automobilį valdyti ir naudoti neatlygintinai ir nepertraukiamai. Klaipėdos rajono apylinkės teismas nutartyje dėl pateiktos sutarties dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių trūkumų šalinimo nurodė, kad sutartyje nurodytas automobilis priklauso trečiajam asmeniui. Naują prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu ieškovė sutiko paduoti tik tuomet, kai D. P. atskiru 2010-07-27 raštu įsipareigojo, kad minėtas automobilis, pasibaigus lizingo sutarčiai neatlygintinai bus perduotas A. P. asmeninės nuosavybės teise. Tačiau 2012-03-13 pasibaigus automobilio lizingo sutarčiai, automobilis 2012-03-08 pirkimo - pardavimo sutartimi ieškovei nežinant už 69655,00 Lt (20173,48 Eur) buvo parduotas UAB „Krasta Auto Klaipėda“. Dėl to, kad atsakovas nevykdė įsipareigojimų, ieškovė patyrė 20173,48 Eur nuostolių.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-12-23 sprendimu ieškinį tenkino: priteisė ieškovei A. P. iš atsakovų UAB „APK“, D. P. subsidiariai 20173,48 Eur (69655,00 Lt) nuostolių atlyginimo. Nurodė, jog šalys išreiškė aiškų ketinimą, kokią sutartį jos įsipareigojo sudaryti ateityje, t. y. neatlygintino automobilio BMW 3201 Cabrio, valst. Nr. ( - ) perleidimo ieškovei sutartį, šalių įsipareigojimai bei terminai ir sąlygos bei jų nuoseklūs veiksmai siekiant sutarto tikslo aiškūs, suprantami. Nurodyti šalių veiksmai vertintini kaip šalių susitarimas, pagal kurį susitarime aptartomis sąlygomis šalys įsipareigojo ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį, t. y. tarp šalių buvo sudaryta preliminarioji sutartis. Teismas byloje neginčijamai nustatė, jog 2012-03-13 lizingo sutarties Nr. LT063185 Pabaigos aktu UAB Swedbank lizingui patvirtinus lizingo sutartį dėl automobilio BMW3201 Cabrio pasibaigusia, 2012-03-03 klientei UAB „APK“ sumokėjus visas sutartyje numatytas įmokas ir perleidus klientui nuosavybės teisę į automobilį BMW 3201 Cabrio, automobilis 2012-03-08 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. ANVS12-0037 buvo parduotas pirkėjui UAB „Krasta Auto Klaipėda“ už 69655,00 Lt sumą, t. y. trečiajam asmeniui, nenumatytam šalių preliminarioje sutartyje – tokie atsakovų veiksmai, nesant byloje kitų duomenų bei įrodymų, vertinami kaip preliminaraus susitarimo pažeidimas, atsisakymas vykdyti įsipareigojimą ieškovei be svarbių priežasčių ir patvirtina nesąžiningą atsakovų elgesį. Jeigu šalys per preliminarioje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia, tačiau atsiranda pareiga atlyginti nuostolius. Nuostolių suma nagrinėjamu atveju laikytina 20173,48 Eur (69655,00 Lt) suma, gauta pardavus automobilį. Konstatavęs atsakovų nesąžiningus veiksmus, teismas taikė subsidiarią atsakomybę ir priteisė ieškovei iš atsakovų subsidiariai 20173,48 Eur nuostolių atlyginimo.

4Apeliaciniame skunde atsakovai prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-23 sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodo, jog pažadas dovanoti turtą ateityje prieštarauja imperatyviai CK 6.465 straipsnio 2 dalies normai, todėl 2010-07-27 susitarimas yra niekinis. Preliminarus susitarimas, nepatvirtintas notaro, laikomas negaliojančiu kaip neatitinkantis įstatymo reikalavimų. 2010-07-27 įsipareigojimo raštas yra niekinis ir negaliojantis, jis buvo surašytas dar svarstant galimus santuokos nutraukimo ir turto padalijimo variantus. Šio varianto buvo atsisakyta ir nuspręsta, kaip turi būti padalintas santuokos metu įgytas turtas. Teigia, jog raštas visiškai neatitinka preliminariosios sutarties sąlygų: jame nėra išreikštos abiejų šalių valios, susitarimo sudarymo terminų.

5Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog atsakovo D. P., kaip UAB „APK“ direktoriaus, pasirašytas įsipareigojimas pagal CK 2.83 straipsnio nuostatas sukelia prievoles juridiniam asmeniui, todėl UAB „APK“, neįvykdžiusi savo įsipareigojimo perduoti ieškovei automobilį, privalo atlyginti jo vertės nuostolius. Atsakovas D. P., elgdamasis nesąžiningai, turėdamas įgaliojimus įvykdyti prievolę pagal įsipareigojimą, to nepadarė, todėl yra subsidiariai atsakingas už nuostolių atlyginimą. Apeliantai teigia, kad įsipareigojimas turi būti vertinamas kaip dovanojimo sutartis, tačiau šiuo atveju tai yra sandoris su atidedamąja sąlyga, kuris pagal CK 1.66 straipsnio 1 dalį pasibaigia, priklausomai nuo tam tikrų aplinkybių.

6Apeliacinis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

8CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių paaiškinimus, jų procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

9Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-08-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. N2-1791-867/2010, nagrinėjant pareiškėjų D. P. ir A. P. 2010-08-05 prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, pareiškėjams buvo nustatytas terminas pašalinti prašymo trūkumus nurodant, kad pareiškėjai teismui pateiktos tvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 5 punkte numatė, kad D. P. užtikrina ir garantuoja, jog UAB „APK“ automobilį BMW3201 Cabrio, valst. Nr. ( - ) priklausantį AB Swedbank lizingui pagal pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT 063185/PPS, pasibaigus lizingo sutarčiai neatlygintinai perduos A. P. asmeninėn nuosavybėn, o iki to laiko užtikrina ir garantuoja, kad A. P. turi teisę automobilį valdyti ir naudoti neatlygintinai bei nepertraukiamai, tačiau nepateikė jokių įrodymų, kad šis automobilis priklauso vienam iš pareiškėjų nuosavybės teise, be to, ir patys nurodo, jog šis automobilis priklauso trečiajam asmeniui UAB „APK“ (civilinė byla Nr. N2-1791-867/2010, b. l. 3-7, 68-69). Pareiškėjai, šalindami teismo nurodytus trūkumus, teismui pateikė patikslintą 2010-09-06 sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių. Teismo 2010-10-08 sprendimu nutraukiant pareiškėjų santuoką, klausimai dėl automobilio BMW3201 Cabrio, valst. Nr. ( - ) nebuvo sprendžiami. Iš patikslintos 2010-09-06 sutarties dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių matyti, jog, pašalinus iš sutarties punktą apie susitarimą dėl automobilio, šalys nenumatė ieškovei papildomo turto ar turto vertės kompensacijos. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-10-08 sprendimas įsiteisėjo (civilinė byla Nr. N2-1791-867/2010 b. l. 78-83, 116-119). Pagal VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2010-07-01 duomenis D. P. buvo UAB „APK“ akcininkas ir direktorius (civilinė byla Nr. N2-1791-867/2010, b. l. 43-44). Iš byloje pateikto UAB „APK“ 2010-07-27 Įsipareigojimo matyti, kad UAB „APK“ įsipareigoja BMW 3201 Cabrio, valst. Nr. ( - ) identifikavimo Nr.: ( - ), priklausantį Swedbank lizingui pagal pirkimo - pardavimo sutartį Nr. LT063185/PPS, perduoti A. P. pasibaigus lizingo sutarčiai, įsipareigojimas pasirašytas direktoriaus D. P. (b. l. 9). 2012-03-13 Priedu prie lizingo sutarties Nr. LT063185 Pabaigos aktu UAB Swedbank lizingas laikė sutartį pasibaigusia 2012-03-03 klientui UAB „APK“ tinkamai ir visiškai sumokėjus visas sutartyje numatytas įmokas ir perleido klientui nuosavybės teisę į automobilį BMW 3201 Cabrio, identifikavimo Nr. ( - ) (b. l. 22, 82). Automobilis BMW 3201 Cabrio 2012-03-08 pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. ANVS12-0037 parduotas pirkėjui UAB „Krasta Auto Klaipėda“ už 69655,00 Lt sumą (b. l. 21, 84). Ieškovė A. P. automobiliu naudojosi nuo 2010-03-31 iki 2011-11-14 (b. l. 23-26, 91).

10Ieškovė A. P. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų D. P. ir UAB „APK“ 20173,48 Eur nuostolių. Ieškovė teigia, jog ši nuostolių suma susidarė dėl to, jog atsakovai nevykdė įsipareigojimo perduoti automobilį BMW 3201 Cabrio ieškovės nuosavybėn. Nuostolius sudaro suma, už kurią automobilis parduotas trečiajam asmeniui. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį tenkino: priteisė ieškovei iš atsakovo D. P. ir subsidiariai iš atsakovės UAB „APK“ 20173,48 Eur nuostolių. Teismas sprendimą motyvavo iš esmės tuo, jog šalys sudarė preliminarią sutartį, pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl nesąžiningų atsakovų veiksmų, todėl ieškovė turi teisę į nuostolių atlyginimą.

11CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Taigi preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo, t. y. sutartis dėl pagrindinės sutarties sudarymo. Pagal CK 6.165 straipsnyje įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą, galima išskirti šiuos tokios sutarties bruožus: 1) aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; 2) aptariami būsimos pagrindinės sutarties dalykas ir esminės pagrindinės sutarties sąlygos; 3) nurodomas terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; 4) susitarimas įforminamas raštu. Pagal preliminariąją sutartį perduodami pinigai gali būti šalių sutartas prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, kuriuo užtikrinamas baudos sumokėjimas arba iš anksto šalių aptartų nuostolių atlyginimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N. ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006).

12Įvertinusi 2010-07-27 įsipareigojimo, kuriuo ieškovė grindžia savo reikalavimą, turinį ir formą, kolegija daro išvadą, jog šis vienašalis sandoris neatitinka preliminariosios sutarties požymių. Įsipareigojime numatyta, jog UAB „APK“ įsipareigoja BMW 3201 Cabrio, valstybinis Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - ), priklausantį SWEDBANK lizingui pagal pirkimo – pardavimo sutartį Nr. LT063185/PPS, perduoti A. P., pasibaigus lizingo sutarčiai. Nors įsipareigojime nurodoma, jog automobilis pasibaigus lizingo sutarčiai bus perduotas A. P., tačiau nėra aišku, kokios sutarties pagrindu tai bus padaryta, t. y. kaip bus įforminti šalių sutartiniai santykiai. Taigi įsipareigojime nėra aptartos esminės pagrindinės būsimos sutarties sąlygos: nėra aišku, ar automobilį numatoma parduoti, ar suteikti panaudai, ar padovanoti. Be to, įsipareigojimas įformintas kaip vienašalis sandoris – jis pasirašytas UAB „APK“ direktoriaus D. P., ieškovės valia dėl būsimos sutarties sudarymo ateityje įsipareigojime nėra patvirtinta, nėra aiški jos pozicija. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 2010-07-27 įsipareigojimą vertino kaip preliminariąją sutartį ir už jos nevykdymą priteisė ieškovei iš atsakovų nuostolius. Kolegijos nuomone, šis vienašalis įsipareigojimas galėtų būti kvalifikuotas kaip pažadas kažkokiu būdu perleisti turtą ateityje. Civilinio kodekso 6.465 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog asmuo, kuriam buvo pažadėta ką nors padovanoti ateityje, turi teisę į nuostolių, susijusių su pasirengimu priimti dovaną, atlyginimą, jeigu dovanotojas atsisakė sudaryti dovanojimo sutartį dėl nepateisinamų priežasčių. Viena vertus, iš įsipareigojimo turinio visgi nėra aišku, ar turtas turėjo būti perduotas neatlygintinai. Kita vertus, ieškovės teiginį, jog automobilis turėjo būti perleistas neatlygintinai, laikant įrodytu, teigtina, jog ieškovė neįrodė, kad ji patyrė kokių nors nuostolių, susijusių su pasirengimu priimti dovaną. Kaip nuostolių sumą, ieškovė nurodo kainą, už kurią turtas buvo parduotas trečiajam asmeniui. Tačiau vien lūkesčio, jog ieškovė galbūt neatlygintinai gaus tam tikros vertės turtą, faktas nereiškia, jog ieškovė patyrė turto vertės nuostolių.

13Iš esmės ieškovė įrodinėja, jog patyrė nuostolių negautų pajamų forma dėl to, jog atsakovai neperleido jai ginčo automobilio. Pirmosios instancijos teismas įvertino šį reikalavimą kaip kylantį iš neįvykdyto įsipareigojimo pagal preliminariąją sutartį. Nors, kaip minėta, kolegijos nuomone, 2010-07-27 įsipareigojimas neatitinka preliminariosios sutarties požymių, tačiau net ir šiuo aspektu įvertinus ieškovės reikalavimo pagrįstumą, darytina išvada, jog ji neįrodė patyrusi nuostolių negautų pajamų forma.

14Kasacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje pripažįstama, kad tam tikrais ikisutartinių prievolių pažeidimo atvejais (kai derybas be pakankamo pagrindo nutraukusi ikisutartinių santykių šalis savo elgesiu sukuria kitai šaliai pagrįstą pasitikėjimą ir įsitikinimą, kad sutartis tikrai bus sudaryta) gali būti pagrindas spręsti ne tik dėl tiesioginių išlaidų, bet ir dėl prarastos galimybės piniginės vertės, pagrįstos realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis (hipotetinėmis) pajamomis ar išlaidomis, priteisimo nukentėjusiai sąžiningai preliminariosios sutarties šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; kt.).

15Nurodytame nutarime konstatuota, kad prarastos galimybės piniginė vertė galėtų būti nustatoma taikant CK 6.258 straipsnio 5 dalyje nurodytą kainų skirtumo principą. Plėtojant šią praktiką pripažinta, kad kainų skirtumo principas yra ne vienintelis prarastos galimybės piniginės vertės apskaičiavimo būdas. Tais atvejais, kai sąžininga preliminariosios sutarties šalis nesudaro pagrindinės sutarties su trečiuoju asmeniu, kainų skirtumo principas apskaičiuojant nuostolius objektyviai negali būti taikomas. Prarasta galimybė, priklausomai nuo situacijos, galėtų būti apskaičiuojama kitais būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; 2013 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-375/2013; kt.).

16Svarbu pažymėti, kad sąžiningos preliminariosios sutarties šalies praradimai dėl prarastos galimybės nėra preziumuojami. Dėl to asmuo, teigiantis patyręs tokius praradimus, remiantis rungimosi principu (CPK 12 straipsnis), turi juos įrodyti (CPK 178 straipsnis). Kadangi prarastos galimybės piniginė vertė gali būti apskaičiuojama įvairiais (tiek kainų skirtumo, tiek kitais) būdais, tai įrodinėjimo naštos apimtis ir turinys kiekvienu konkrečiu atveju skirsis priklausomai nuo reikalavimą atlyginti netiesioginius nuostolius pareiškusio asmens pasirinkto ieškinio pagrindo. Atitinkamai teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, spręs, ar jų pakanka reikšmingoms bylos aplinkybėms (įrodinėjimo dalykui) nustatyti.

17Akivaizdu, jos šiuo atveju ieškovė jokių nuostolių nepatyrė, nes neįgijo kito automobilio, kurio vertės ir 2010-07-27 įsipareigojime numatyto automobilio vertės skirtumas galėtų būti laikomas ieškovės nuostoliais. Be to, kaip jau minėta, įsipareigojime nėra aiškiai numatyta, jog automobilis bus perleistas neatlygintinai ar kokiu būdu bei už kokią sumą bus perleistas.

18Ne mažiau svarbi ir ta aplinkybė, jog visi klausimai dėl santuokoje įgyto turto tarp šalių padalijimo jau išspręsti įsiteisėjusiu Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-10-08 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-1791-867/210, patvirtinus santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartį. Bylos dėl santuokos nutraukimo proceso metu šalys buvo pateikusios 2010-08-05 santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartį, kurios 5 punkte buvo numatyta, jog automobilis, pasibaigus lizingo sutarčiai, bus neatlygintinai perduotas asmeninėn A. P. nuosavybėn. Akivaizdu, jog šios sutarties sudarymo metu 2010-07-27 įsipareigojimas jau buvo pasirašytas. Teismas įpareigojo šalis pašalinti sutarties trūkumus, susijusius su šiuo punktu, nes pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kad šis automobilis priklauso vienam iš pareiškėjų nuosavybės teise, be to, ir patys pareiškėjai nurodė, jog šis automobilis priklauso trečiajam asmeniui UAB „APK“. Pareiškėjai 2010-09-06 pateikė patikslintą santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartį, kurioje punkto dėl automobilio nebeliko, be to, sutarties 9 punkte buvo numatyta, jog sutuoktiniai patvirtina, kad ginčo dėl santuokoje įgyto turto padalijimo nėra, nes turtas susideda iš kiekvienam sutuoktiniui priklausančių asmeninių daiktų bei daiktų, skirtų nepilnamečio vaiko poreikiams tenkinti. Taigi darytina išvada, jog visi klausimai dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo buvo išspręsti teismui sprendimu patvirtinant šalių pateiktą santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartį, o 2007-07-27 įsipareigojime, kaip surašytame iki sprendimo dėl santuokos nutraukimo priėmimo, prisiimtų pareigų teisinių pasekmių klausimai jau išspręsti ir nekvestionuotini iš naujo.

19Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įsipareigojimo turinį, netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kuris naikintinas, ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

20Naikinant sprendimą ir priimant naują sprendimą, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovai pirmosios instancijos teisme patyrė 1800 Eur bylinėjimosi išlaidų (b. l. 94, 95). Šios išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, todėl kaip pagrįsta skaičiuotina ir, atmetus ieškinį, iš ieškovės priteistina visa suma (CPK 93 str., 98 str.).

21Apeliacinės instancijos teisme, atsakovai patyrė 1054 Eur bylinėjimosi išlaidų (454 Eur žyminio mokesčio ir 600 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų) (b. l. 119-121). Ši suma, kaip pagrįsta, tenkinus skundą, priteistina iš ieškovės (CPK 93 str., 98 str.).

22Panaikintinos Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-12 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovų UAB „APK“ ir D. P. turto areštas (CPK 150 str. 2 d.).

23Vadovaudamasi CPK 326–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

24panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

25Atsakovams UAB „APK“ ir D. P. iš ieškovės A. P. priteisti po 900 Eur bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų.

26Atsakovams UAB „APK“ ir D. P. iš ieškovės A. P. priteisti po 527 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

27Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-12 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų UAB „APK“, į. k. ( - ) ir D. P. a. k. ( - ) turto areštą 20173,48 Eur sumai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė prašė priteisti solidariai iš atsakovų 20173,48 Eur nuostolių, 5... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-12-23 sprendimu ieškinį tenkino:... 4. Apeliaciniame skunde atsakovai prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 5. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą... 6. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 8. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Klaipėdos rajono apylinkės teismo... 10. Ieškovė A. P. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš... 11. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas... 12. Įvertinusi 2010-07-27 įsipareigojimo, kuriuo ieškovė grindžia savo... 13. Iš esmės ieškovė įrodinėja, jog patyrė nuostolių negautų pajamų forma... 14. Kasacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje pripažįstama, kad tam... 15. Nurodytame nutarime konstatuota, kad prarastos galimybės piniginė vertė... 16. Svarbu pažymėti, kad sąžiningos preliminariosios sutarties šalies... 17. Akivaizdu, jos šiuo atveju ieškovė jokių nuostolių nepatyrė, nes neįgijo... 18. Ne mažiau svarbi ir ta aplinkybė, jog visi klausimai dėl santuokoje įgyto... 19. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, jog pirmosios... 20. Naikinant sprendimą ir priimant naują sprendimą, perskirstytinos... 21. Apeliacinės instancijos teisme, atsakovai patyrė 1054 Eur bylinėjimosi... 22. Panaikintinos Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-12 nutartimi taikytos... 23. Vadovaudamasi CPK 326–330 straipsniais, teisėjų kolegija... 24. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d.... 25. Atsakovams UAB „APK“ ir D. P. iš ieškovės A. P. priteisti po 900 Eur... 26. Atsakovams UAB „APK“ ir D. P. iš ieškovės A. P. priteisti po 527 Eur... 27. Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-12 nutartimi taikytas...