Byla 2-1726-723/2013
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant D. Dubakienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei adv. pad. H. Petrusevič,

4atsakovo atstovei H. V., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo ,, ( - )“ ieškinį atsakovui UAB ,,Girteka cargo“ dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas ,, ( - )“ ieškiniu ir pranešimu dėl patikslintos ieškinio sumos (t. 2, b.l. 34-36) kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB „Giteka cargo“ priteisti 32048,03 Lt skolą, 1228,82 Lt palūkanų, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad su atsakovu bendradarbiavo tarptautinių krovinių pervežimo srityje ir sudarė septynias krovinių gabenimo sutartis:

  1. 2012 m. gegužės 21 d. buvo sudaryta ekspedicijos sutartis Nr. ( - ), maršrutas ( - ), pervežimo kaina 1.400,00 EUR, t.y. 4.833,92 LTL. 2012 m. gegužės 28 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra nr. ( - ) sutarto dydžio sumai. Apmokėjimo terminas 2012 m. liepos 12 d.. 2012 spalio 16 atsakovas sumokėjo 2 134,69 Lt, todėl skola pagal šią PVM sąskaitą-faktūrą yra 2 699,23 Lt ir 155,80 Lt palūkanų už pradelstas atsiskaityti dienas.
  2. 2012 m. gegužės 31 d. sudaryta ekspedicijos sutartis nr. ( - ), maršrutas ( - ), pervežimo kaina 1.450,00 EUR, t.y. 5.006,56 LTL. 2012 m. birželio 8 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra nr. ( - ) sutarto dydžio sumai. Apmokėjimo terminas 2012 m. liepos 23 d. Paskaičiavo 218,92 Lt palūkanų.
  3. 2012 m. birželio 19 d. sudaryta ekspedicijos sutartis nr. ( - ) maršrutas ( - ), pervežimo kaina 1.450.00 EUR, t.y. 5.006,56 LTL. 2012 m. birželio 26 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra nr. ( - ) sutarto dydžio sumai. Apmokėjimo terminas 2012 m. rugpjūčio 10 d. Paskaičiavo 204,10 Lt palūkanų.
  4. 2012 m. liepos 6 d. sudaryta ekspedicijos sutartis nr. ( - ), maršrutas ( - ), pervežimo kaina 1.400,00 EUR, t.y. 4.833,92 LTL. 2012 m. liepos 17 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra, Nr. ( - ) sutarto dydžio sumai. Apmokėjimo terminas 2012 m. rugpjūčio 31 d. Paskaičiavo 180,38 Lt palūkanų.
  5. 2012 m. rugpjūčio 6 d. sudaryta ekspedicijos sutartis nr. ( - ), maršrutas ( - ), pervežimo kaina 1.400,00 EUR, t.y. 4.833,92 LTL. 2012 m. rugpjūčio 14 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra nr. ( - ) sutarto dydžio sumai. Apmokėjimo terminas 2012 m. rugsėjo 28 d. Paskaičiavo 158,13 Lt palūkanų.
  6. 2012 m. rugpjūčio 6 d. sudaryta ekspedicijos sutartis. Nr. ( - ), maršrutas ( - ), pervežimo kaina 1.400,00 EUR, t.y. 4.833,92 LTL. 2012 m. rugpjūčio 13 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra nr. ( - ) sutarto dydžio sumai. Apmokėjimo terminas 2012 m. rugsėjo 27 d. Paskaičiavo 158,92 Lt palūkanų.
  7. 2012 m. rugpjūčio 6 d. sudaryta ekspedicijos sutartis nr. ( - ), maršrutas ( - ), pervežimo kaina 1.400,00 EUR, t.y. 4.833,92 LTL. 2012 m. rugpjūčio 21 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra nr. ( - ) sutarto dydžio sumai. Apmokėjimo terminas 2012 m. spalio 5 d. Paskaičiavo 152,57 Lt palūkanų.

6Nurodė, kad sutartys patvirtintos abiejų šalių darbuotojų parašais ir antspaudais. UAB „Girteko cargo“ pretenzijų dėl suteiktų paslaugų nepareiškė. Ieškovas siuntė raštiškus raginimus paštu ir faksimiliniu būdu, važiavo derėtis dėl atsiskaitymo grafiko, tačiau ieškovas sutartais terminais neatsiskaitė.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko (t. 1, b.l. 97-104). Prieštaravimuose nurodė, kad neginčija ieškinyje nurodytų krovinio pervežimo sutarčių-užsakymų Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) sudarymo bei jų įvykdymo fakto, tačiau nesutinka, jog visos sutartys buvo įvykdytos tinkamai, o atsakovas nereiškė jokių pretenzijų dėl tarptautinių krovinių gabenimo suteiktų paslaugų. Vieną iš nurodytų užsakymų ieškovas įvykdė netinkamai, nes pristatė krovinį su trūkumu, todėl už visų nurodytų užsakymų pagrindu ieškovo suteiktas krovinių pervežimo paslaugas yra tinkamai atsiskaityta, iš ieškovo ieškinyje nurodytos sumos atsakovui įskaičius dėl ieškovo kaltės patirtą 9.281,75 EUR (32.048,03 Lt) dydžio nuostolį, kilusį dėl dalies krovinio nepristatymo, ieškovui vykdant krovinio pervežimo sutartį-užsakymą Nr. ( - ). 2012-05-31 atsakovas ir ieškovas sudarė krovinio pervežimo sutartį-užsakymą Nr. ( - ), kurio pagrindu ieškovas įsipareigojo atlikti krovinio pervežimą iš ( - ) į ( - ). 2012-06-04 ieškovui pristačius krovinį į sutartą vietą, paaiškėjo, kad krovinio pristatyta 2 paletėmis mažiau nei ieškovo buvo priimta pakrovimo vietoje pagal krovinio transportavimo dokumentus. 2012-07-23 atsakovas pateikė ieškovui preliminarią pretenziją dėl dalies krovinio trūkumo Nr. ( - ), kurioje nurodė, jog ieškovas, kaip vežėjas CMR konvencijos prasme, yra atsakingas už krovinio trūkumą ir privalės atlyginti visą trūkstamo krovinio vertę bei kitus su krovinio trūkumu susijusius nuostolius. 2012-08-31 atsakovas gavo ieškovo atsakymą į preliminarią atsakovo pretenziją, kuriame buvo nurodoma, jog šiuo konkrečiu atveju, ieškovo teigimu, transporto priemonės vairuotojas nedalyvavo pakraunant transporto priemonę ir negalėjo suskaičiuoti priimamų pervežimui prekių, nes nebuvo įleistas į sandėlį. 2012-09-20 atsakovas pateikė ieškovui atsakymą Nr. ( - ) į pastarojo 2012-08-21 raštą kartu su pretenzija. Atsakovas nurodė, jog ieškovas pakrovimo vietoje priėmė 29 paletes krovinio, transportavimo dokumentuose nenurodydamas, jog neturėjo galimybės skaičiuoti krovinio vietų, o į iškrovimo vietą pristatė tik 27 paletes, todėl ieškovas pagal CMR konvencijos nuostatas laikomas atsakingu už dviejų palečių krovinio trūkumą. Šioje pretenzijoje atsakovas be kita ko nurodė, kad 9.281,75 EUR (32.048,03 Lt) dydžio nuostolių suma yra įskaitoma iš tarpusavio atsiskaitymų tarp šalių, nurodant konkrečias ieškovo sąskaitas, pagal kurias yra atliekamas įskaitymas. Atsižvelgiant į išdėstytas faktines aplinkybes, atsakovas yra tinkamai atsiskaitęs už ieškovo suteiktas krovinių pervežimo paslaugas, atsakovui įskaičius iš minėtos sumos dėl ieškovo kaltės patirtą 9.281,75 EUR (32.048,03 Lt) dydžio nuostolį. Ieškovas klaidina teismą, ieškinyje nurodydamas, kad krovinio pervežimo paslaugos buvo atliktos tinkamai, o atsakovas nereiškė jokių pretenzijų dėl tarptautinių krovinių gabenimo suteiktų paslaugų, nes tai prieštarauja atsakovo nurodytoms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems rašytiniams įrodymams.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti visiškai. Nurodė, kad buvo pasirašytos 7 krovinių pervežimo sutartys. Ieškovas paslaugas atliko tinkamai. 2012-05-31 pervežimo krovinys buvo pristatytas 2012-06-04, nuo tada atsakovas turėjo pareikšti pretenzijas per 7 dienas, tačiau pretenzija gauta 2012-07-23. Pretenzijoje nurodė, kad prarastas krovinys, bet tikslios sumos nebuvo nurodyta. Ieškovas toliau vykdė pervežimus, o atsakovas nesumokėjo pagal pateiktas sąskaitas ir ekspedicijos sutartis. Sumokėjo tik dalį, t.y. 2134,69 Lt, atsakovas pretenzijoje nurodė, kad užskaitė nuostolius apie 30 000 Lt ir skirtumą sumokėjo. Atsakovas neinformavo ieškovo apie patirtus nuostolius per 7 darbo dienas. Paskui sudarė dar kelias pervežimo sutartis. Ieškovas neatsakingas už krovinio praradimą. Nuostolius atlygino „Girteka logistic“, o atsakovas yra „Girteka cargo“. Krovinio gavėjas „( - )“, iškrovimo vieta „Girteka logistic“, bet užsako „Girteka cargo“. Krovinys buvo krautas paties siuntėjo ( - ). Vežėjui buvo perduotas užplombuotas krovinys. CMR nurodyta, kad 29 paletės. Buvo iškrautos 27 paletės. Vairuotojas pasirašė, kad kraunant krovinį ( - ) jis nedalyvavo (t. 1, b.l. 128, 174). Šią aplinkybę pripažįsta atsakovas. Viena galimybė, kai vežėjas gali būti atleistas nuo atsakomybės ta, kai ne vežėjas pakrauna krovinį. Plomba buvo nepažeista. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų dėl jų patirtų nuostolių. CMR 23 str. 3 d. riboja kompensacijos dydį ir atsakomybės ribas. Ieškovas nesutinka su padaryta žala, atsakovas neturi teisės tokiam reikalavimui. Siuntėjas blogai pakrovė krovinį. Vežimas turi būti užskaitytas kaip tinkamas, buvo neteisingai pakrauta arba neteisingai CMR įrašyta vietoj 29 nurodant 27 paletes. Atsakovas nesąžiningas, nes nepranešė per 7 dienas, toliau sudarinėjo sutartis. Pretenzija gauta 2012-07-23, iki to buvo sudarytos dar 3 ekspedijavimo sutartys. Dokumentai neįrodo, kad buvo pakrauta 29 paletės, plomba nepažeista,, iškrauta buvo 27 paletės. Vežėjas neatsako už krovinį, kol krovinys sandėlyje ir neuždėta plomba. Gal vairuotojas nepaskaičiavo, žmogiškais faktorius, pasirašė už 29 paletes. Nepažeidus plombos negalima išimti krovinio. Vairuotojo teigimu, jis neturėjo galimybės patikrinti, jis priėmė užplombuotą priekabą. Visa transporto priemonė priima 32 paletes. Galima buvo pakrauti taip, kad atrodytų pakrauta 29 paletės. Taip pat nurodė, kad ieškovas nesutiko su įskaitymu. Atsakovas paprašė pateikti įrodymus, kad buvo pakrauta 29 paletės. Ne ieškovas tempė laiką, o atsakovas pretenziją galėjo pareikšti anksčiau. CMR nurodyta, kad atvežta 27 paletės ir plomba nepažeista, t.y. nustatytas trūkumas. Jei nustatomas trūkumas surašomas aktas, kad trūksta 2 palečių. Vežėjas preziumavo, kad plomba nepažeista ir krovinys niekur negalėjo dingti. Po 2012-06-04 buvo pasirašytos dar 4 ekspedijavimo sutartys. Ieškovas todėl preziumavo, kad nebus reiškiamos pretenzijos.

9Atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko. Dėl pretenzijos termino – 7 dienų terminas yra neakivaizdiems trūkumams, o akivaizdiems trūkumams – priėmimo metu. CMR konvencija reklamacija pateikiama iš karto, galima ir žodžiu ir įrašant trūkumą važtaraštyje. Įrodymų, kad vairuotojas nedalyvavo pakrovime ir palečių skaičiavime nėra. Plomba gali būti uždėta išvažiuojant iš sandėlio. Įrašų jokių nėra. Krovinys buvo paimtas pagal CMR važtaraščius, jei neįrodyta kitaip. Yra galimybė plombą nuimti ir pan. Yra prezumpcija, kad priima kiekį pagal važtaraštyje nurodytus duomenis. Atsakovas yra siuntėjas, vairuotojas priėmė krovinį nepatikrinęs, prisiėmė riziką. Parašu patvirtino, kad pakrauta 29 paletės. Vairuotojas turėjo važtaraštyje nurodyti, kad negalėjo patikrinti. „Girteka cargo“ ir „Girteka logistics“ yra susijusios įmonės, krovinį vežė „Girteka logistics“, kuri pasamdė „Girteka cargo“, o jie pasamdė ieškovą. Atlygino nuostolius dėl 2 palečių įskaitymo būdu. Atlyginama pagal sutartinius santykius. STR neskaičiavo, nes neginčijo žalos sumos. Jokių įrodymų, kad nepakrauta nėra. Sandėlyje buvo filmuota medžiaga, kad pakrovė 29 paletes, net neišliko medžiaga. Pagal įrašą matėsi, kad pakrovė 29 paletes. Už nepristatytus 2 padėklus padarė įskaitymą. CMR krovinio iškrovimo metu buvo padaryta reklamacija, ieškovas buvo informuotas, kad nustatytas trūkumas, pažeistas paketavimas/ Rašytinių pretenzijų terminas vieneri metai. Tuo metu dar nežinojo nuostolių dydžio. 2012-09-03 gavo pretenziją, o 2012-09-20 pateikė pretenziją vežėjui. Atsakovas remiasi CMR konvencija, kur numatyta tikrinti krovinio skaičių. 2012-07-23 preliminari pretenzija pateikta ieškovui. Vežėjas neatliko savo pareigos, neskaičiavo krovinio, jei neturėjo galimybės, turėjo tai nurodyti CMR. 2012-09-20 pretenzijoje nurodė, kad bus įskaityti nuostoliai, vėliau patvirtino į raštą atsakydami. Iš atsakovo „Girteka logistics“ taip pat išskaičiavo įskaitymo būdu (t. 1, b.l. 164).

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš byloje esančių rašytinių dokumentų matyti, kad tarp ieškovo ,, ( - )“ ir atsakovo UAB „Girteka cargo“ buvo pasirašytos septynios krovinių gabenimo sutartys Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) bendrai 34 182,72 Lt sumai. Sutartys patvirtintos abiejų šalių darbuotojų parašais ir įmonių antspaudais (t. 1, b.l. 9-69). Šių aplinkybių šalys neginčija. Ginčas byloje kyla dėl 2012-05-31 sudarytos krovinio pervežimo sutarties-užsakymo Nr. ( - ) tinkamo įvykdymo ir atsakovo vienašališkai atlikto skolos įskaitymo (t. 1, b.l. 17-22). Minėta sutartimi-užsakymu ieškovas atsakovui įsipareigojo suteikti krovinio pervežimo iš ( - ) į ( - ) paslaugas. Atsakovas teigia, kad ieškovas krovinį pagal užsakymą Nr. ( - ) pristatė nepilnos sudėties, t.y. iškraunant krovinį nustatytas 2 krovinio palečių trūkumas (t. 1, b.l. 144-147).

122012-07-23 atsakovas raštu pateikė ieškovui preliminarią pretenziją Nr. ( - ) dėl krovinio trūkumo, kurioje nurodė, jog pristatymo vietoje buvo pastebėtas 2 palečių trūkumas, o ieškovas, kaip faktinis krovinio vežėjas, bus laikomas atsakingu pagal CMR konvencijos nuostatas už visą žalą kroviniui (t. 1, b.l. 111-112).

132012-07-30 „Girteka logistics“ gavo „( - )” Ltd. pretenziją dėl 9 281,75 EUR žalos atlyginimo, susidariusios dėl nepristatytų prekių (t. 165-176).

142012-08-31 ieškovas atsakydamas į preliminarią pretenziją nurodė, jog transporto priemonės, kurios valst. Nr. ( - ), vairuotojas nedalyvavo pakraunant transporto priemonę ir negalėjo suskaičiuoti pervežimui prekių, kadangi jis nebuvo įleistas į sandėlį. Iškrovimo metu „Girteka Cargo“ darbuotojas nenustatė jokių plombos pažeidimų. Ieškovas atsakyme taip pat paprašė, turint bet kokių įrodymų, susijusių su ieškovo kalte, nedelsiant juos pateikti (t. 1, b.l. 113-114).

152012-09-20 atsakovas ieškovui pateikė pretenziją Nr. ( - ) dėl krovinio trūkumo nurodydamas, kad 2 palečių trukumo faktas patvirtintas CMR važtaraštyje. Dėl minėto trūkumo krovinio gavėjas pateikė pretenziją, reikalaudamas padengti 9 281,75 EUR nuostolį. Pažymėjo, kad ieškovas pakrovimo metu CMR važtaraštyje bei 2012-05-31 krovinio apraše Nr. ( - ) nenurodė, kad vežėjas tariamai neturėjo galimybės patikrinti krovinį. Teigė, kad ieškovo vairuotojas, pasirašydamas krovinio aprašą, patvirtino, kad buvo paimtos 29 paletės, todėl pareikalavo atlyginti 9 281,75 EUR nuostolį. Šioje pretenzijoje atsakovas taip pat nurodė, kad 9 281,75 EUR (32 048,03 LTL) dydžio nuostolių suma yra įskaitoma iš tarpusavio atsiskaitymų tarp šalių, t.y. konkrečiai pagal sąskaitas faktūras Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) (t. 1, b.l. 115-117).

162012-10-10 atsakovas pateikė atsakymą į pretenziją ir nurodė nesutinkantis su įskaitymu ir pretenzijomis dėl trūkstamo krovinio. Teigė, kad krovinys pasiekė adresatą su plombomis be jokių „pašalinių asmenų įsikišimo“ pėdsakų, todėl paslauga buvo atlikta ir prekės pristatytos tinkamai, netikslumai galėjo susidaryti tik pakraunant prekes (t. 1, b.l. 118-120).

172012-11-07 atsakovas pateikė ieškovui atsakymą Nr. ( - ), nurodydamas, kad atsakovo pozicija nepasikeitė, nes pagal CMR konvencijos 8 straipsnį vežėjas privalo patikrinti pakuočių skaičių ir įrašyti pagrįstus trūkumus ir negalėjimą sekti pakrovimo proceso, o taip pat suskaičiuotą krovinio pakuočių skaičių važtaraštyje ne vėliau nei pakrovimo metu. Pakartojo, kad vairuotojas, priimdamas krovinį, yra pasirašė pakrovimo lape, jog priėmė 29 paletes krovinio, nėra padaręs jokių įrašų nei CMR važtaraščiuose, nei kituose transportavimo dokumentuose, pagal kuriuos buvo pakrauta 29 paletės krovinio, apie tai, kad neturėjo galimybės skaičiuoti krovinio vietų, todėl vežėjas yra atsakingas už nuostolį, patirtą dėl krovinio trūkumo (t. 1, b.l. 121-124).

18Atsakovas įskaitė dėl ieškovo kaltės patirtą9 281,75 EUR (32 048,03 LTL) dydžio nuostolį, ieškovui vykdant krovinio pervežimo sutartį-užsakymą, Nr. ( - ), o likusią 618,25 EUR (2 134,69 Lt) sumą už suteiktas paslaugas, sumokėjo 2012-10-16 bankiniu pavedimu (t.1, b.l.110).

19Iš aukščiau išdėstyto matyti,kad ieškovas yra krovinių paslaugas teikianti įmonė,o atsakovas yra krovinių pervežimus užsakanti įmonė,bet ne toks pats vežėjas,t.y. atsakovas yra tarpininkas tarp krovinio siuntėjo ir gavėjo.Atsakovas savo rizika prisiima pristatyti krovinį į sutartą vietą,o ieškovas yra tik to krovinio vežėjas.Todėl tarp šių šalių yra nelygiaverčiai santykiai ir teikiamos paslaugos.

20Atsakovas neginčija jam suteiktų paslaugų sumos ir skolos,tačiau nesutinka su skola nurodydamas,kad skolos nėra dėl jo paties vienašališkai priimto įskaitymo už krovinio trūkumą pervežant užsakymą Nr. ( - ).

21Iš bylos medžiagos matyti,kad dėl šio užsakymo tarp šalių kilo neteisminis ginčas dar 2012 m. liepos mėnesį(b.l.111-112).

22Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. CK 6.131 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Iš šių įstatymo nuostatų matyti, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad įstatyme nenustatyta privaloma įskaitymo sandorio forma ir šį sandorį sudarančių asmenų (šalių) valia gali būti išreikšta žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma (CK 1.64 straipsnio 2 dalis). Sprendžiant ginčą dėl įskaitymo svarbu nustatyti, ar šalys dėl įskaitymo susitarė, o jeigu įskaitymas sudarytas vienos šalies valia, ar apie šią valią buvo informuota kita šalis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,, ( - )“ v. UAB „( - )“, bylos Nr. 3K-3-407/2010).

23Teismas konstatuoja,kad tarp ginčo šalių nebuvo išankstinio susitarimo dėl galimų bet kokios formos įskaitymo kokiu nors būdu dėl kokių nors pretenzijų.Atsakovas padarė įskaitymą vienašališkai.2012 metų liepos mėnesiui įskaitymo net negalėjo būti,nes pretenzijos suma viršijo ieškovo atliktų paslaugų sumą(tai dienai užsakyti 4 pervežimai).Įskaitymas aritmetiškai pilna apimtimi susidarė tik po 2012-08-06. Po to ieškovas su įskaitymu nesutiko.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartyje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007 konstatuota, kad pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti.

25Teismas šioje byloje nenustatė visų aukščiau nurodytų sąlygų buvimo ir galėjimo jas taikyti,kad įskaityti atsakovo prašymą.Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad teismų praktikoje pripažįstamų sąlygų visuma, vertinant jas sistemiškai ir siejant su CK6.130 straipsnio 1 dalimi, lemia išvadą, kad vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu, ypač kai faktinės aplinkybės tokios, kad yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils teisminis ginčas. Šioje byloje taip ir atsitiko. Pagal esamą ir buvusią faktinę situaciją abi ginčo šalys ginčija viena kitos pretenzijas dėl užsakymo Nr. ( - ) įvykdymo tinkamumo ir kaltės dėl kilusios žalos pagal trečiojo asmens pretenziją atsakovui.Tačiau šioje byloje atsakovas neginčydamas ieškovo teisės reikalauti sumokėti už suteiktas paslaugas pinigus,preziumuoja ieškovo kaltę dėl minėto užsakymo įvykdymo trūkumų(preziumuoja ieškovo kaltę dėl dviejų padėklų nepristatymo,kurių nežino kokios prekės ir kokie kiekiai buvo paletėse), ir vienašališkai,aritmetiniu būdu ir neesant jokių realių ir objektyvių įrodymų dėl žalos dydžio pagrįstumo(nėra jokių faktinių duomenų apie dingusių prekių kiekį,piniginį realų ir objektyvų įvertinimą),minusuoja jo paties nuostolius ieškovo sąskaita,t.y.nemoka jam už suteiktas paslaugas pagal sudarytas sutartis.

26Vienareikšmiškai nustatyti ir konstatuoti ieškovo kaltę iš pateiktų šalių įrodymų dėl ginčo užsakymo įvykdymo teismas negali,o tirti ir vertinti įrodymus pagal buvusias aplinkybes darant išvadą dėl ieškovo kaltės, nėra šios bylos ieškinio dalykas savo apimtyje.Teismas daro išvadą,kad atsakovas neįrodė ieškovo prezumpcijos sumokėti jam 9 281,75 EUR (32 048,03 LTL) dydžio nuostolį.Ši žala gali būti įrodinėjama ir prisiteisiama atskiroje byloje atsakovo ieškininiu reikalavimu.

27Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą,teismas daro išvadą,kad nėra šiuo atveju teisėto ir pagrįsto atsakovo reikalavimo įskaityti jam tekusią žalą už ieškovo suteiktų paslaugų-pervežimų skolą pagal esamus įrodymus byloje.Patikslintas ieškinys laikomas įrodytu.Todėl teismas pakeičia preliminarų 2013-05-03 teismo sprendimą(1t.,b.l.31-32),priteisdamas patikslintą ieškovo ieškinio reikalavimo dydį iš atsakovo(2t.b.l.34-35).

28Ieškovas už ieškinį sumokėjo 1064 Lt žyminio mokesčio (t.1, b.l.1; t.2, b.l.10), 621,50 Lt išlaidų už ieškinio paruošimą (t.1, b.l. 64) ir 1139,42 Lt už dokumentų vertimą (t.1, b.l. 65).

29Atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 433,63 Lt, sumokėtų už dokumentų vertimą (t.2, b.l.4,13).

30Išieškotojo (ieškovo) sumokėtos vykdymo išlaidos – 326 Lt (t. 2, b.l. 8, antra pusė),kurios laikomos bylinėjimosi išlaidomis(CPK 88 str.1d.8p.)

31Atsakovas UAB „Girteka cargo“ 2013-04-26 pervedė į teismo sąskaitą 35 475,85 Lt užstatą dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo, todėl teismas 2013-05-02 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemonės panaikino (t. 1, b.l. 87-90). Įsiteisėjus teismo sprendimui užstatas gražintinas atsakovui po to,kai bus išduotas vykdomasis raštas ieškovui,nes tai užtikrins ieškinio reikalavimo įvykdymą,kai nėra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės(CPK 150 str.2d.).

32Byloje 2013-05-03 buvo priimtas preliminarus sprendimas, tačiau po atsakovo pateiktų prieštaravimų preliminaraus sprendimo panaikinimo klausimas nebuvo išspręstas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas 2013-05-03 preliminarų sprendimą pakeičia šiuo sprendimu (b.l. 91-92,CPK 430 str.6d.3p.).

33Teismas, vadovaudamasis LR CPK 177,185,259-269, 270,430 str. str.,

Nutarė

34Pakeisti 2013-05-03 preliminarų sprendimą.

35Priteisti iš atsakovo UAB ,,Girteka cargo“ (į.k. ( - )) 32 048,03 Lt(trisdešimt du tūkstančius keturiasdešimt aštuonis litus 72 ct) skolą, 1228,82 Lt(vieną tūkstanti du šmtis dvidešimt du litus 13 ct) palūkanų, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3150,92 Lt(tris tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt litų 92 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo ,, ( - )“ (į.k. ( - )) naudai.

36Įsiteisėjus teismo sprendimui užstatas gražintinas atsakovui po to,kai bus išduotas vykdomasis raštas ieškovui.

37Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant D. Dubakienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei adv. pad. H. Petrusevič,... 4. atsakovo atstovei H. V., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą... 5. Ieškovas ,, ( - )“ ieškiniu ir pranešimu dėl patikslintos ieškinio sumos... 6. Nurodė, kad sutartys patvirtintos abiejų šalių darbuotojų parašais ir... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko (t. 1, b.l. 97-104). Prieštaravimuose nurodė,... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį ir prašė jį... 9. Atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko. Dėl pretenzijos termino – 7 dienų... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš byloje esančių rašytinių dokumentų matyti, kad tarp ieškovo ,, ( -... 12. 2012-07-23 atsakovas raštu pateikė ieškovui preliminarią pretenziją Nr. (... 13. 2012-07-30 „Girteka logistics“ gavo „( - )” Ltd. pretenziją dėl 9... 14. 2012-08-31 ieškovas atsakydamas į preliminarią pretenziją nurodė, jog... 15. 2012-09-20 atsakovas ieškovui pateikė pretenziją Nr. ( - ) dėl krovinio... 16. 2012-10-10 atsakovas pateikė atsakymą į pretenziją ir nurodė nesutinkantis... 17. 2012-11-07 atsakovas pateikė ieškovui atsakymą Nr. ( - ), nurodydamas, kad... 18. Atsakovas įskaitė dėl ieškovo kaltės patirtą9 281,75 EUR (32 048,03 LTL)... 19. Iš aukščiau išdėstyto matyti,kad ieškovas yra krovinių paslaugas... 20. Atsakovas neginčija jam suteiktų paslaugų sumos ir skolos,tačiau nesutinka... 21. Iš bylos medžiagos matyti,kad dėl šio užsakymo tarp šalių kilo... 22. Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 23. Teismas konstatuoja,kad tarp ginčo šalių nebuvo išankstinio susitarimo dėl... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 25. Teismas šioje byloje nenustatė visų aukščiau nurodytų sąlygų buvimo ir... 26. Vienareikšmiškai nustatyti ir konstatuoti ieškovo kaltę iš pateiktų... 27. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą,teismas daro išvadą,kad nėra šiuo... 28. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 1064 Lt žyminio mokesčio (t.1, b.l.1; t.2,... 29. Atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 433,63 Lt, sumokėtų už... 30. Išieškotojo (ieškovo) sumokėtos vykdymo išlaidos – 326 Lt (t. 2, b.l. 8,... 31. Atsakovas UAB „Girteka cargo“ 2013-04-26 pervedė į teismo sąskaitą 35... 32. Byloje 2013-05-03 buvo priimtas preliminarus sprendimas, tačiau po atsakovo... 33. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 177,185,259-269, 270,430 str. str.,... 34. Pakeisti 2013-05-03 preliminarų sprendimą.... 35. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Girteka cargo“ (į.k. ( - )) 32 048,03... 36. Įsiteisėjus teismo sprendimui užstatas gražintinas atsakovui po to,kai bus... 37. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...