Byla 1A-88-318/2020
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. spalio 17 d. nuosprendžio, kuriuo V. L. išteisinta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 straipsnio 2 dalį ir 247 straipsnį, nes nepadarė veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albino Bielskio, Reginos Pocienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algimanto Valantino, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, dalyvaujant prokurorui Gintarui Jasaičiui, išteisintajai V. L., gynėjai advokatei Irmai Grikšelienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Lino Kiaurakio (toliau – prokuroras) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. spalio 17 d. nuosprendžio, kuriuo V. L. išteisinta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 straipsnio 2 dalį ir 247 straipsnį, nes nepadarė veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Bylos esmė

5V. L. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ir 247 straipsnį buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautoja, tarnybos metu sužinojusi informaciją apie ikiteisminiame tyrime planuojamus procesinius veiksmus, atskleidė ikiteisminio tyrimo duomenis bei piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdama kitokios asmeninės naudos, todėl didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, t. y. eidama ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) rajono policijos komisariato (toliau – ( - ) AVPK ( - ) RPK) Veiklos skyriaus tyrėjos pareigas, laikinai atliekanti vyresniosios tyrėjos pareigas, pagal pareigybės aprašymo, patvirtinto ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 85-V-829, II skirsnio (Paskirtis) 3 punkto reikalavimus privalėdama vykdyti ikiteisminį tyrimą siekiant užkardyti, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, padarytas policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje, taip pat vykdyti besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, dingusių be žinios asmenų paiešką, neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybės nustatymą, užtikrinti kitų padalinių kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą, pažeisdama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1999 m. liepos 8 d. redakcija Nr. VIII-1316 (su vėlesniais pakeitimais) 16 straipsnio (Valstybės tarnautojų pareigos) 1 dalies 2 punkto nuostatas – valstybės tarnautojai privalo būti lojalūs Lietuvos valstybei <...>; 1 dalies 3 punkto nuostatas - <...> tarnauti visuomenės interesams; 1 dalies 5 punkto nuostatas – <...> nepiktnaudžiauti tarnyba; 1 dalies 8 punkto nuostatas – nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai; šiurkščiai pažeidė pagrindinius valstybės tarnybos principus ir ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) rajono policijos komisariato vyresniosios tyrėjos pareigybės aprašymą, iškraipė tarnybinės veiklos esmę, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą ir pakenkė Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prestižui bei, tarnybos metu sužinojusi informaciją apie ikiteisminiame tyrime planuojamus procesinius veiksmus, atskleidė ikiteisminio tyrimo duomenis be bylą tiriančio pareigūno ir prokuroro leidimo:

6ji, tarnybos metu vykdydama tarnybines funkcijas, sužinojusi informaciją apie ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) rajono policijos komisariato Veiklos skyriuje pradėtą ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ) pagal BK 2761 straipsnio 1 dalį bei planuojamus procesinius veiksmus, 2018 m. liepos 20 d., 18.52 val., būdama tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iš sutuoktinio I. L. naudojamo mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ) paskambino savo sūnėnui E. G. (galimai neteisėtai disponuojančiam dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytomis medžiagomis, turint tikslą jas platinti), tuo metu nelegaliai dirbusiam buvusio trenerio K. V. maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, esančioje ( - ), ir, siekdama kitokios asmeninės naudos – padėti sūnėnui išvengti baudžiamosios atsakomybės, informavo E. G. apie pradėtą ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ) bei apie būsimus procesinius veiksmus ikiteisminiame tyrime, planuojamą kratą maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, todėl E. G. 2018 m. liepos 20 d., 18.54 val., apie planuojamą patikrinimą informavo K. V. – įspėjo, kad jis į parduotuvę neitų, nes kitą savaitę atvažiuos „draugai“ patikrinti;

7ji, 2018 m. rugsėjo 13 d., laikas ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti, siekdama įspėti dėl planuojamų procesinių veiksmų – galimos kratos maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, esančioje ( - ), naudojamu mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) (pagal prokuroro teisme pakeistą kaltinimą – tyrimo metu nenustatytu būdu) susisiekė su E. G., vykdžiusiu individualią veiklą maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, ir informavo apie tai, kad 2018 m. rugsėjo 14 d. jis nedirbtų šioje parduotuvėje, nes galima krata, todėl 2018 m. rugsėjo 14 d. maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvė nedirbo;

8ji, 2018 m. rugsėjo 19 d., nuo 17:29 val. iki 17:31 val., būdama greta namo, esančio ( - ), siekdama įspėti dėl planuojamų procesinių veiksmų – galimo patikrinimo maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje adresu: ( - ), susitikimo su E. G. metu vėl įspėjo jį dėl galimo patikrinimo parduotuvėje;

9ji, 2018 m. rugsėjo 21 d., 8:04 val., būdama tyrimo metu nenustatytoje vietoje, siekdama įspėti dėl planuojamų procesinių veiksmų – galimo patikrinimo maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, esančioje ( - ), iš naudojamo mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ) paskambino I. L. ir prašė tuo metu greta buvusiam E. G. perduoti, kad galimas patikrinimas minėtoje parduotuvėje.

10Klaipėdos apygardos teismas, nenustatęs, kad nagrinėjamu atveju B. L. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ar atskleidė ikiteisminio tyrimo duomenis be bylą tiriančio ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro leidimo, 2019 m. spalio 17 d. nuosprendžiu V. L. dėl kaltinimų pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ir 247 straipsnį išteisino jai nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

11II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniame skunde prokuroras prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. spalio 17 d. nuosprendį ir priimti naują nuosprendį – V. L. pripažinti kalta pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ir 247 straipsnį bei ją nuteisti: pagal BK 228 straipsnio 2 dalį – 400 MGL, o pagal BK 247 straipsnį –100 MGL bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 3 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir V. L. paskirti galutinę subendrintą bausmę – 400 MGL (20 000 Eur) dydžio baudą.

13Prokuroras teigia, kad apygardos teismas, išteisindamas V. L. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ir BK 247 straipsnį, įrodymus tyrė pažeisdamas BPK 20 straipsnio reikalavimus: vertino kaltinamosios parodymus, duotus tik teisminio nagrinėjimo metu, nors ikiteisminio tyrimo metu ji nurodė kitokias aplinkybes, selektyviai ir vienpusiškai vertino liudytojų J. N., E. Z., D. V., R. N., A. S., Ž. B., A. U., T. P., I. L., K. V., M. V., E. G., N. B. parodymus bei kitus byloje esančius duomenis, nepagrįstai dalies duomenų nepripažino įrodymais, o visa tai turėjo įtaką priimant nepagrįstą sprendimą.

14Pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą, kad informacija, gauta 2018 m. liepos 20 d. telefoninio pokalbio garso įrašo metu, baudžiamojoje byloje surinkta nesilaikant nei BPK, nei Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatų, neatitinka BPK 20 straipsnio 4 dalies įrodymams keliamų reikalavimų, neįvertino, jog ( - ) AVPK KP ENTS kriminalinės žvalgybos tyrimo byloje Nr.( - ) buvo gauta informacija, kurioje užfiksuotas 2018 m. liepos 20 d. telefoninis pokalbis tarp E. G. ir K. V.. Pagal pokalbį 2018 m. liepos 30 d. kriminalinės žvalgybos subjektai surašė pažymą Nr. ( - ) dėl gautos informacijos perdavimo ( - ) AVPK Imuniteto ir vidaus tyrimo skyriui, esant pagrindui įtarti, kad E. G. teta – ( - ) rajono PK vyresnioji tyrėja V. L., sužinojusi apie pradėtą ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ), informavo apie tai E. G.. Ši informacija buvo gauta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Remiantis gauta informacija, ( - ) AVPK Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriuje buvo pradėta Kriminalinės žvalgybos informacijos tikrinimo byla, o išanalizavus gautus duomenis, pradėta Kriminalinės žvalgybos tyrimo byla Nr. ( - ), kad ( - ) AVPK ( - ) RPK Veiklos skyriaus tyrėja V. L., galimai pasinaudodama savo tarnybine padėtimi, kelis kartus įspėjo savo sūnėną E. G. apie ( - ) RPK pradėtą ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ) dėl anabolinių steroidų platinimo ( - ) mieste ir proceso veiksmų atlikimo.

15Prokuroras nurodo, kad ( - ) AVPK KP ENTS kriminalinės žvalgybos tyrimo byloje Nr. ( - ) gauta informacija, kurioje buvo užfiksuotas 2018 m. liepos 20 d. telefoninis pokalbis tarp E. G. ir K. V., kriminalinės žvalgybos subjekto buvo išslaptinta ir, Lietuvos Respublikos Kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje, Generalinio prokuroro 2012 m. įsakymo Nr. I-383 „Dėl rekomendacijų dėl kriminalinės žvalgybos įstatymo, baudžiamojo proceso kodekso normų taikymo ir kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo baudžiamajame procese patvirtinimo“ 15 ir 17.3 punktuose nustatyta tvarka, teisėtai bei pagrįstai panaudota ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ). Priešingai, nei konstatavo apygardos teismas, kriminalinės žvalgybos tyrimo byloje Nr. ( - ) fiksuotas 2018 m. liepos 20 d. telefoninis pokalbis tarp E. G. ir K. V., nebuvo prieš tai naudotas kitoje baudžiamojoje byloje, todėl netaikytina nuostata, jog kriminalinės žvalgybos informacija panaudota vienoje baudžiamoje byloje, gali būti panaudojama kitoje baudžiamojoje byloje aukštesniojo prokuroro nutarimu, priimtu vadovaujantis BPK 162 straipsniu. Paminėta kriminalinės žvalgybos informacija, kriminalinės žvalgybos subjekto sprendimu, esant aptartiems pagrindams, buvo vieną kartą panaudota baudžiamajame procese, t. y. pradėtoje ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ). Prokuroras mano, kad pirmosios instancijos teismas, galimai klaidingai kriminalinės žvalgybos tyrimo byloje Nr. ( - ) fiksuotą 2018 m. liepos 20 d. telefoninį pokalbį tarp E. G. ir K. V. sutapatinęs su ( - ) AVPK KP ENTS vyriausiojo tyrėjo R. B. 2018 m. liepos 31 d. tarnybiniu pranešimu Nr. 85-PR2-6533, kuriame nurodyta, jog ( - ) AVPK KP ENTS gauta kriminalinės žvalgybos informacija apie tai, kad anabolinius steroidus ( - ) mieste ir rajone platina ir E. G., kuris buvo pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ) ir naudojamas jau dviem kryptims, padarė nepagrįstas išvados, jog informacija, užfiksuota 2018 m. liepos 20 d. telefoninio pokalbio garso įrašo metu, nepripažintina įrodymu.

16Be to, prokuroro įsitikinimu, Klaipėdos apygardos teismas nepagrįstai ne tik, kad visiškai nevertino V. L. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, kuriuos duodant ji buvo filmuojama, tačiau jų neišdėstė ir apskųstajame teismo nuosprendyje. Apygardos teismas nevertino ir liudytojo E. G. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų pagrįstumo, neanalizavo jų atitikimo teisme duotiems parodymams, byloje nustatytoms aplinkybėms. Teismas E. G. įvertino kaip emociškai nestabilų ir ne visiškai adekvačiai besielgiantį asmenį, tačiau nepaisydamas šių jo savybių, nepasisakė, kodėl tiki jo parodymais, duotais teisme, o ne ikiteisminio tyrimo metu. Byloje nesant duomenų, kad E. G. buvo emociškai nestabilus duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu, pagal teismo logiką reikėjo vertinti, jog teisme liudytojo emocinė būsena buvo nestabili, o tai pagrindžia išvadą, kad E. G. parodymai, duoti teisme, yra neteisingi, o ikiteisminio tyrimo metu teisingi ir gali būti pripažinti įrodymais.

17Prokuroras nesutinka ir su duomenų, susijusių su 2018 m. liepos 20 d. veika, vertinimu. Ikiteisminio tyrimo metu V. L. parodė, kad jos ir sūnėno santykiai – vidutiniški, retkarčiais jis atvyksta į svečius savaitgaliais permiegoti, <...> bei tai, kad jis prekiavo maisto papildais, o pagal paties E. G. pasakojimą, jis maisto papildus ir pats vartojo, teisminio nagrinėjimo metu V. L. patvirtino, kad E. G. yra jos sesers vaikas, nuo 8 mėn. jį augino, <...> jis kaip vaikas, o teisiamojo posėdžio metu duodama parodymus apie E. G. veiklą nurodė, kad jis sakydavo, jog dirba parduotuvėje, o ji nežino, ar jis jai melavo. Perskaitytuose ir raštu teismui pateiktuose parodymuose kaltinamoji V. L. apie E. G. veiklą nurodė priešingai, kad ji paskambino savo vyrui ir norėjo, jog E. G. uždarytų šią nepelningą parduotuvę ir ieškotųsi normalaus darbo. Šios aplinkybės patvirtina, kad V. L. žinojo ne tik apie E. G. veiklą, bet ir jo veiklos ypatumus – pelningumą, nors teismą bandė įtikinti priešingai ir įtikino.

18Prokuroras atkreipia dėmesį ir į tai, kad byloje apklaustas kaip liudytojas I. L. nurodė, jog tiek jis, tiek žmona su E. G. bendrauja pakankamai glaudžiai, jis pas juos dažnai atvyksta, ypač savaitgaliais pernakvoti, <...> savaitgaliais E. G. atvažiuoja dažnai, o apibūdindamas jo užsiėmimą nurodė, kad E. G. dirbo papildų parduotuvėje, o paskui buvo jos savininkas. Liudytojo I. L. parodymus dėl artimo bendravimo su V. L. šeima patvirtino ir kaip liudytojas apklaustas teisme E. G., nurodydamas, kad prieš tai su V. santykiai buvo geri, buvo šeima, o po įvykio, po jo apklausos nebendrauja; V. buvo žinoma apie jo biznį maisto papildais; iki apklausos visada jis būdavo ( - ), bendravo, o dabar nebendrauja, kaip šuo su kate. Taigi, E. G. 2018 m. buvo dažnas svečias pas V. L. bei jos sutuoktinį, jie bendravo itin artimai, pasak liudytojo E. G. „buvo šeima“, o V. L. nurodo „jis kaip vaikas mums“, tai patvirtino ir V. L. sutuoktinis, todėl V. L., kaip niekam kitam, E. G. veikla, užsiėmimas buvo puikiai žinomas, tuo labiau, kad ji nuolat, pasak jos pačios, jį auklėdavo, nurodydama, kaip elgtis bei tai, jog jį gali bet kada patikrinti policijos pareigūnai. Apie V. L. tokio elgesio priežastis iš dalies paaiškina E. G. ikiteisminio tyrimo metu nurodydamas, kad visi manė, jog parduotuvėje jis pardavinėja ir draudžiamus preparatus; tokius draudžiamus preparatus (anabolikus) vartojo ir jis pats, nes profesionaliai sportuoja; teta V. L., kuri dirba ( - ) PK tyrėja, žinojo apie tai, kad jis vartoja anabolikus ir pati matydavo jį juos vartojant, tačiau nieko jam pasakyti negalėjo, nes žinojo, jog vartoti juos būtina dėl varžybų. Nors teisme liudytojas E. G. tvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu duodamas parodymus apkalbėjo savo tetą V. L., tačiau teisme jis taip pat patvirtino, jog yra tiesa, kad jis vartoja draudžiamus anabolikus, parduotuvėje niekas tų preparatų nepardavinėja, nieko ten nebūdavo, viską užsisakydavo internetu. Remdamasis aptartomis aplinkybėmis, prokuroras daro išvadą, kad E. G. šioje byloje nagrinėjamų aplinkybių metu vis dėlto disponavo Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytomis medžiagomis, pats jas vartojo bei galimai platino, o šias aplinkybes taip pat žinojo ir jo teta V. L..

19Kaltinamajai V. L. buvo žinoma, kad jos sūnėnas E. G. dirbo maisto papildų parduotuvėje bei prekiavo maisto papildais. Šias aplinkybes E. G. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu nurodydamas, kad 2018 m. liepą jis atidarė sportinių papildų parduotuvę <...> ( - ), visi manė, jog parduotuvėje jis pardavinėdavo ir draudžiamus preparatus. Tai, kad pastarojo veikla buvo susijusi ir su galimu dopingo medžiagų platinimu, patvirtina ir pati kaltinamoji V. L., nurodydama, kad E. G. buvo minėjęs, jog bendrauja su K. V., kuris trumpam laikui vyksta į Angliją, iš kurios parsiveža daug pinigų, todėl jai kilo įtarimas, kad galbūt gabena kažką neleistino, <..> pati bendraudama su juo, ne kartą ketino nustatyti, su kokiais draugais jis draugauja, vartoja ar nevartoja draudžiamus preparatus ar jais prekiauja.

20Tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu kaltinamoji V. L. tvirtino, kad apie ( - ) AVPK ( - ) RPK pradėtą ir atliekamą ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ) ji sužinojo tik 2018 m. lapkričio 30 d. pristatyta į Klaipėdos AVPK Imuniteto valdybos Korupcijos tyrimų skyrių apklausai, o iki to momento apie ikiteisminio tyrimo bylos pradėjimą jai nebuvo žinoma; apie pradėtą tyrimą dėl steroidų platinimo teigė nieko nežinanti, apie tai sužinojo taip pat tik kai buvo pristatyta pareigūnams. Tačiau iš bylos duomenų matyti, kad V. L., žinodama apie E. G. veiklą bei kuo jis užsiima, ji dažnai prevenciškai jį įspėdavo („prevenciškai sakiau, kad tikrins jį,, ) ir gąsdindavo policijos pareigūnais dėl mokslų. V. L., 2018 m. liepos 20 d. vykdydama savo tarnybines pareigas ( - ) RPK iš skyriaus vadovės J. N. el. paštu 7.49 val. gavo ( - ) apskrities įvykių suvestinę nuo 2018 m. liepos 19 d. 6 val. iki 2018 m. liepos 20 d. 6 val., kurioje be kitų duomenų, Nr. 34409A buvo informacija „viešai neskelbti. 2018 m. liepos 16 d. ( - ) AVPK gauta informacija apie tai, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje 2018 m. liepos 5 d. gautas anoniminis pranešimas apie tai, jog asmuo (policijai asmens duomenys žinomi) ( - ) mieste prekiauja ir platina steroidus, dopingą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LB KB 2761 straipsnio 1 dalį“. Byloje esantis 2018 m. liepos 31 d. ( - ) AVPK ENTS vyr. tyrėjo R. B. Tarnybinis pranešimas dėl anabolinių steroidų ir narkotinių medžiagų platinimo patvirtina, kad ( - ) AVPK KP ENTS gauta kriminalinės žvalgybos informacija apie tai, jog E. G., a. k.<„.> gyvenantis ( - ), ir M. O., a. k. <...>, gyvenantis Š., nuomojamame bute (adresas nėra žinomas), ( - ) mieste ir rajone platina anabolinius steroidus (ypatingai nepilnamečiams ir jaunimui), taip pat nurodyta kokius tel. Nr. šie asmenys naudoja bei kokiomis transporto priemonėmis važinėja. Šie duomenys patvirtina, kad ikiteisminis tyrimas, kuris pradėtas dėl steroidų, dopingo platinimo, galimai susijęs ne tik su asmeniu vardu „O.“, bet ir su E. G., apie kurio veiklą žinojo ir V. L.. Vykdant tarnybines pareigas, į savo el. paštą gavusi tokio turinio informaciją kaltinamoji V. L., 18.52 val. iš savo sutuoktinio I. L. telefono paskambino E. G., pokalbis truko 42 s. Skambinimo aplinkybes patvirtina ne tik liudytojo E. G. naudojamo telefono numerio išklotinės analizė, bet ir liudytojų I. L., E. G. bei pačios išteisintosios V. L. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai.

21Liudytojas I. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis pats E. G. neskambino ir jokios informacijos nepranešinėjo, galėjo skambinti žmona. Liudytojas šiuos parodymus patvirtino teisme. V. L. ikiteisminio tyrimo metu taip pat patvirtino, kad galimai šių metų liepą, skambino iš I. L. naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio paskutiniai skaičiai 173, E. G., kurį ketino, kaip teta ir kaip policijos pareigūnė įspėti neprekiauti draudžiamais apyvartoje daiktais, nes jis kažkada jai buvo pasakojęs (maždaug prieš porą metų), kad yra kažkokie vaistai suteikiantys raumenims apimties <...> telefoninio pokalbio metu galbūt ji įspėjo, jog gali ateiti patikrinti, turėdama galvoje patikrinimą parduotuvėje, kurioje prekiaujama maisto papildais. Liudytojas E. G. patvirtino, kad šių metų liepą, tikslios datos neprisimena, į mobiliojo ryšio telefoną paskambino V. L. ir pasakė „lauk svečių“ ar tai „draugų atvažiuojant“ ir jog dėl veiklos parduotuvėje yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, iš to jis suprato, kad gali būti vykdomas jo parduotuvės veiklos patikrinimas; po pokalbio su V. L., paskambino K. V. ir jam pasakė, jog „gali atvažiuoti svečių“, t. y. jis informavo jį apie galimą veiklos patikrinimą; pokalbio metu su K. V. susitarė susitikti, o susitikus jam papasakojo, kad teta dirba policijoje ir kad iš jos sužinojo apie galimą patikrinimą. Aplinkybes apie liudytojo E. G. 2018 m. liepos 20 d. skambutį 18.54 val. K. V., patvirtina E. G. naudojamo pokalbio išklotinės analizė bei ( - ) AVPK žvalgybos veiksmų atlikimo protokole 2018 m. spalio 17 d. fiksuoti duomenys apie tai, kad E. G., skambindamas K. V., iš naudojamo mobilaus ryšio Nr. ( - ), nurodo, jog jam ką tik skambino teta, kuri pranešė, kad „kitą savaitę ateis draugai“ ir kad jį „kert“ bei tai, jog tuoj važiuos iki jos pasišnekėti. K. V. pataria nešnekėti „per ragą“. Šios aplinkybės patvirtina, kad paskelbus komisariate informaciją apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl steroidų, dopingo platinimo ( - ), vakare V. L. iš savo vyro I. L. telefono skambina E. G. ir, pasak jos, galimai kalbėjo apie policijos pareigūnų galimą patikrinimą, o po 1 min. E. G. skambina K. V. ir praneša apie pradėtą ikiteisminį tyrimą bei galimą parduotuvės patikrinimą, apie kurį jam pranešė teta, dirbanti policijoje. Tai, kad E. G. yra minėjęs, jog bet kada gali atvažiuoti „draugai“ iš policijos tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme patvirtino kaip liudytojas apklaustas K. V., kuris teisme patvirtino, kad jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai yra teisingi bei nurodė, jog jam nėra žinoma, iš kur E. G. žinojo tokią informaciją. Prokuroras pastebi ir tai, kad E. G. akcentavo, jog „kitą savaitę ateis draugai“, o būtent 2018 m. liepos 20 d. ir buvo penktadienis. E. G. (pasak V. L. yra „mažvaikis“, „nerimtas“, „nesuprantantis realios situacijos“ ir t.t.) negalėjo žinoti policijos pareigūnų darbo grafikų, kada jie dirba bei kada vykdo procesinius veiksmus atliekant ikiteisminį tyrimą, todėl apie galimą patikrinimo laiką galėjo nurodyti tik asmuo, susijęs su policija, arba pats atliekantis ikiteisminio tyrimo veiksmus.

22Prokuroras nepritaria ir teismo išvadoms, susijusioms su 2018 m. rugsėjo 13 d. V. L. veiksmų vertinimu. Tai, kad ( - ) AVPK atliekant ikiteismini tyrimą Nr. ( - )buvo planuojami veiksmai, t. y. atlikti patikrinimą E. G. maisto papildų parduotuvėje bei kokios apimties ir koks patikrinimas turėjo būti atliekamas, teisme paaiškino ir kaip liudytojas apklaustas A. U., kurio vadovaujamame skyriuje ir buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo dopingo medžiagomis. Jis nurodė, kad tuo metu nebuvo pagrindo atlikti kitus veiksmus. Buvo atliekamos procesinės prievartos priemonės, siekiant išsiaiškinti, kas disponuoja dopingu; buvo apsiribota parduotuvės patikrinimu; įmonės veikla tokiu pat principu buvo tikrinama ir 2017 m.; jokio oficialaus sprendimo ir dokumento atlikti patikrinimą nebuvo; J. N. buvo nurodyta, kad tikrinama bus papildų krautuvėlė, įmonės pavadinimas, patikrinimo apimtimis. Šias aplinkybes patvirtino ir kaip liudytojas apklaustas E. Z., dirbantis ( - ) AVPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimų skyriaus vyriausiuoju tyrėju. Pasak liudytojo E. Z., atliekant ikiteisminį tyrimą ir siekiant neatskleisti, kad prieš E. G. atliekamas ikiteisminis tyrimas, nes tyrimo stadijoje dar nebuvo surinkta pakankamai duomenų apie minėto asmens galimai draudžiamas veikas – draudžiamų dopingo kontrolės įstatyme medžiagų platinimą, nuspręsta E. G. parduotuvėje atlikti ūkio subjekto patikrinimą pasitelkiant ( - ) AVPK ( - ) RPK pareigūnus bei VMI atstovus; patikrinimas buvo planuojamas atlikti 2018 m. rugsėjo 14 d. pirmoje dienos pusėje; apie tai ( - ) AVPK KP NTS viršininkas A. U. informavo ( - ) AVPK ( - ) RPK Veiklos skyriaus viršininkę J. N. turėdamas tikslą, kad ji pavestų savo pavaldiems pareigūnams atlikti E. G. ūkio subjekto, t. y. parduotuvės patikrinimą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ( - ) AVPK 2018 m. rugsėjo 13 d. kreipiasi į ( - ) AVPK ( - ) RPK Veiklos skyriaus viršininkę J. N. su prašymu, jog ši, pasitelkusi savo pavaldinius, padėtų atlikti E. G. parduotuvės, esančios ( - ), patikrinimą kartu su VMI pareigūnais. Aplinkybes apie gautą pavedimą dėl tikrinimo patvirtino ir kaip liudytoja apklausta J. N., kuri parodė, kad 2018 m. rugsėjo 13 d. iš ( - ) AVPK Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininko A. U. gavo užduotį, jog rugsėjo 14 d. reikės Veiklos skyriaus pareigūnų, kurie galėtų patikrinti parduotuvės, esančios ( - ), veiklą, siekiant nustatyti, ar neprekiaujama draudžiamomis medikamentinėmis medžiagomis ir maisto papildais; patikrinimo metu, kartu su kitais pareigūnais, turėjo dalyvauti tyrėjų R. N. ir A. S., bet patikrinimas neįvyko dėl patikrinime turėjusių dalyvauti pareigūnų neatvykimo. Liudytoja J. N. teisme nurodė, kad dieną prieš patikrinimą, ji pareigūnėms pakeitė darbo laiką, sutarė atvažiavimo laiką, o paskui informavo, jog neatvažiuos, nes kažkas ten atsitiko; patikrinimas buvo nukeltas kitai dienai. Kaip liudytojas apklaustas E. Z. parodė, kad 2018 m. rugsėjo 14 d. patikrinimas neįvyko, nes minėtą dieną nepavyko susisiekti su Klaipėdos VMI viršininku bei paprašyti jo paskirti darbuotojus minėtam patikrinimui; tą pačią dieną, atliekant E. G. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę bei fiksavimą, užfiksuotas jo pokalbis su nenustatyta moterimi, kurią jis vadino „M.“ (M. V.), pokalbio metu jis jai pasakė, kad buvo įspėtas savo tetos, kuri dirba policijoje, apie patikrinimą jo naudojamose patalpose ir todėl jis 2018 m. rugsėjo 14 d. nėjo į darbą, t. y. neatidarinėjo parduotuvės; gavus tokią informaciją nuspręsta, kad E. G., jeigu ir turėjo draudžiamų preparatų savo parduotuvėje, jų tikrai nebeturės – juos bus paslėpęs ar sunaikinęs, todėl siunčiant pareigūnus atlikti minėtą patikrinimą kitą dieną, t. y. 2018 m. rugsėjo 20 d., nebuvo prašoma VMI atstovų pagalbos, nes E. G. buvo įspėtas ir tikėtina susitvarkęs visą parduotuvės buhalteriją. Liudytojas E. Z. teisme taip pat parodė, kad jis, atlikdamas kontrolę, pagal E. G. telefono prisijungimo prie bokšto duomenis matė, jog E. G. buvo ( - ), bet į darbą nėjo. Šie duomenys, kitaip, nei apygardos teismas nurodė, patvirtina tai, kad E. G. parduotuvė rugsėjo 14 d. (penktadienį) nedirbo.

23Kaip liudytojas apklaustas E. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad rugsėjį, datos konkrečiai neatsimena, jį V. L. informavo, jog jo parduotuvėje kitą dieną bus atliekamas patikrinimas, t. y. atvažiuos policijos pareigūnai kartu su mokesčių inspekcijos pareigūnais, todėl tai žinodamas, po pokalbio su V. L., jis į darbą nėjo ir parduotuvės neatidarė. Taigi, prokuroro įsitikinimu, akivaizdu, kad 2018 m. rugsėjo 13 d. davus pavedimą kitą dieną patikrinti kartu su VMI atstovais E. G. vykdomą veiklą maisto papildų parduotuvėje, šie duomenys buvo perduoti ( - ) PK. E. G. parduotuvė numatyto patikrinimo dieną (rugsėjo 14 d.) buvo uždaryta, nes E. G. žinojo ne tik apie policijos pareigūnų patikrinimą, tačiau jam buvo žinoma apie bendrą policijos pareigūnų ir VMI darbuotojų patikrinimą, kurį atlikti ruošėsi ir V. L. kolegės: R. N. bei A. S., kurioms dėl šio patikrinimo buvo pakeistas net darbo laikas (pakeitė J. N.). Asmuo apie šias aplinkybes informavęs E. G. jį informavo ne tik prevenciškai, bet šiam asmeniui konkrečiai buvo žinomas VMI pareigūnų dalyvavimas šiame patikrinime, apie tai nurodė E. G. ne tik liudytojo apklausos metu, bet ir 2018 m. rugsėjo 14 d. pokalbio su „M.“ metu. E. G., pagal V. L. apibūdintą jo asmenybės tipą, pats nebūtų galėjęs to padaryti (sugalvoti ar žinoti). Prokuroras, be kita ko, akcentuoja ir tai, kad E. G. patvirtino, jog savaitgalį po telefoninio pokalbio (rugsėjo 15–16 d.) apsistojo nakčiai pas tetą V. L., jam būnant pas ją namuose, kalbėjo apie galimą parduotuvės patikrinimą ir ji jį įspėjo laukti „atvykstant draugų“. Nors E. G. telefoninio pokalbio metu ir teigia, kad teta iš policijos jį informavo telefonu, tačiau ikiteisminio tyrimo metu ir kriminalinės žvalgybos tyrimo metu nėra užfiksuota duomenų, kad V. L. (mobilaus ryšio operatorių pagalba) būtų skambinusi E. G., tačiau E. G. galimai telefonu buvo informuotas sunkiai kontroliuojamomis internetinėmis bendravimo programomis, todėl pokalbis kontrolės metu ir nebuvo užfiksuotas. Todėl, prokuroras vertina, kad netikėti tokiais liudytojo E. G. parodymais, kurie sutampa su kitomis byloje nustatytomis aplinkybėmis, datomis, faktiniais duomenimis, ir kitų liudytojų parodymais, fiksuotais telefoniniais pokalbiais, nėra jokio pagrindo. Klaipėdos apygardos teismo padaryta išvada, kad informaciją apie numatomą patikrinimą E. G. galėjo gauti ir iš gerai pažįstamos tyrėjos R. N., kuriai 2018 m. rugsėjo 13 d. kaip tik ir buvo pavesta kitą dieną dalyvauti patikrinime, visiškai nepagrįsta nei faktine, nei teisine prasme, nes jokių duomenų apie R. N. artimą bendravimą nei su E. G., nei su V. L. nėra. Apie bendravimą su R. N. nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio nagrinėjimo metu nenurodė ir pats E. G., byloje nėra visiškai jokių duomenų ir apie tai, kad E. G. R. N. būtų vadinęs ar laikęs savo teta. Prokuroras kelia abejones ir dėl teismo išvados, kad E. G. buvo gerai pažįstamas su tuometine ( - ) RPK tyrėja R. N., jie buvo vaikystės draugai. Prokuroras pastebi, kad tarp paminėtų asmenų yra dešimties metų amžiaus skirtumas, o E. G. aiškiai nurodė, kad rugsėjį jį V. L. informavo, jog jo parduotuvėje kitą dieną bus atliekamas patikrinimas, atvažiuos policijos pareigūnai su VMI darbuotojais, tačiau teismas šių aplinkybių netyrė ir nevertino.

24Apygardos teismas neteisingai įvertino ir duomenis, susijusius su V. L. veiksmais, atliktais 2018 m. rugsėjo 19 d. ir 2018 m. rugsėjo 21 d. Pagal bylos duomenis, E. G. veikos (parduotuvės) patikrinimas iš 2018 m. rugsėjo 14 d. buvo perkeltas į kitą savaitę. Kaip liudytoja apklausta J. N. parodė, kad su ( - ) AVPK pareigūnais buvo sutarta, jog patikrinimą atliks 2018 m. rugsėjo 20 d.; apie tai buvo informuotos R. N. ir A. S.. Liudytoja R. N. nurodė, kad 2018 m. rugsėjo 19 d. į tarnybinį paštą iš viršininkės J. N. gavo laišką, kuriame buvo parašyta, kad 2018 m. rugsėjo 20 d. atvyksta iš AVPK pareigūnai ir jai su jais bei Veiklos skyriaus tyrėja A. S. reikės patikrinti ūkio subjektus; apie patikrinimą ji sužinojo dieną prieš; J. atėjo ir pasakė, kad gausime laišką, nurodymą, užsiminė, kad gausime blanką su nurodymais; kažkoks patikrinimas turėjo būti, bet patikrinimas neįvyko; J. mums pasakė, kad su jomis važiuos V. ir B.; V. su mumis nevažiavo; apie V. L. giminystę su E. G. liudytoja sakė K.; A. buvau užsiminusi, kad tai V. giminaitis. Liudytoja D. V. parodė, kad viršininkė J. N. klausė, kas gali padėti atlikti kratas. Liudytoja sutiko, kabinete pasiruošė kratos protokolus ir laukė, o nesulaukusi nuėjo iki Veiklos skyriaus. Kabinete buvo R. N., liudytoja klausė, kur važiuosime, ką darysime; R. N. buvo susinervinusi, turėjo planšetę, naršė, ieškojo; sakė, nežino kas tai, steroidai ar anabolikai, ko mums čia reikia ieškoti; sakė, kad čia jos kaimynas, vaikystės draugas, jog nenori ten važiuoti, nežino ko ieškoti. Grįžus liudytojai į kabinetą, kažkuriuo momentu atėjo V. L. ir klausė, kur važiavome, ar nevažiavome; liudytoja atsakė, kad turėjo važiuoti, bet niekas jos nekvietė. Liudytoja paklausė, ar E. G. ne jos giminaitis. V. L. pasakė, kad jos. Prokuroro įsitikinimu, aptarti duomenys leidžia teigti, kad V. L. žinojo apie policijos pareigūnų patikrinimą savo sūnėno E. G. parduotuvėje ir 2018 m. rugsėjo 20 d. užėjusi pas kolegę D. V. klausė, kur ji važiavo ar nevažiavo, siekdama sužinoti jau ne patį faktą, o patikrinimo rezultatus. Tai, kad V. L. buvo žinoma apie patį patikrinimą, patvirtina ir liudytojo E. G. parodymai, kad po kažkurio laiko, susitikus su V. L. ( - ), kur gyvena V. tėvai, <...> ji jį vėl įspėjo apie tai, kad „atvažiuos draugai“, ir kad vėl bus atliekamas patikrinimas. Liudytojas E. G. taip pat nurodė, kad kitą dieną po šio pokalbio su V. L., į jo parduotuvę atvyko policijos ekipažas ir atliko kratas. Iš 2018 m. rugsėjo 19 d. suvestinės Nr. l matyti, kad atliekant slaptus kriminalinės žvalgybos veiksmus nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 19 d., 17.29–17.31 val., V. L. susitiko su E. G. ( - ), ( - ). Susitikimo metu jį įspėjo dėl rytojaus dieną vyksiančio patikrinimo. Aplinkybes, kad V. L. žinojo, jog rugsėjo 20 d. planuojama atlikti E. G. veiklos patikrinimą, ikiteisminio tyrimo metu patvirtino ir pati V. L.. Ji parodė, kad 2018 m. rugsėjį, į darbą atėjo 8 val. ( - ) RPK Veiklos skyriaus tyrėja D. V. paklausė jos, ar E. G. yra jos sūnėnas. Atsakius taip, D. V. pranešė, kad bus atliekama krata jo maisto papildų parduotuvėje ir ji dalyvaus kratoje; lyg paminėjo, kad šiandien; V. L. suprato, kad bus ieškoma galbūt kokių tai draudžiamų apyvartoje papildų. Po valandos ar po kelių valandų, tą pačią dieną, iš savo mobiliojo ryšio telefono ji paskambino E. G. ir paklausė, kur jis yra<...> ir galbūt įspėjo, kad pas jį gali būti „svečių“. Ar juos įvardijo policijos pareigūnais, ji neatsimena, bet neneigė, jog taip galėjo pasakyti. Aplinkybes, kad ji siekė apsaugoti savo sūnėną nuo policijos patikrinimų, patvirtina ir tai, kad ji 2018 m. rugsėjo 21 d., 8:04 val., iš naudojamo mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ) paskambino I. L. ir prašė tuo metu greta buvusiam E. G. perduoti, kad galimas naujas patikrinimas jo parduotuvėje. Aplinkybės apie šį skambutį neneigia ir V. L.. Surašytuose parodymuose teismui ji tvirtino, kad rugsėjo 21 d., ryte būdama darbe ji paskambino savo vyrui ir norėdama, kad E. G. uždarytų šią nepelningą parduotuvę ir ieškotųsi normalaus darbo, pasakė savo vyrui, kad tai gali įvykti bet kada, nors prieš tai ji savo surašytuose parodymuose tvirtino, jog rugsėjo 20 d. vakare E. G. atvažiavo ir papasakojo, kad buvo krata parduotuvėje, kad viskas buvo pas jį tvarkinga. Byloje esantis 2018 m. gruodžio 4 d. kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolas patvirtina, kad 2018 m. rugsėjo 20 d. V. L., kalbėdama telefonu su E. G. susitarė, jog jis vakare atvažiuos ir pasikalbės, o 2018 m. rugsėjo 21 d. užfiksuotas pokalbis tarp V. L. ir I. L., kurio metu V. L. klausia I. L. ar „tas“ jau atsikėlė ir prašė jam pasakyti, kad „tai“ gali įvykti vėl bet kada. Šios aplinkybės, anot prokuroro, patvirtina, kad E. G. 2018 m. rugsėjo 20 d. pas V. L. atvyko vakare, liko nakvoti, o ryte V. L. savo darbo vietoje ( - ) PK galimai gavusi atlikto patikrinimo rezultatus, vėl perspėjo E. G.. Priešingu atveju, kam tai būtų reikėję daryti, kai, pasak V. L., „viskas buvo pas jį tvarkinga“.

25Prokuroras daro išvadą, kad V. L., suteikdama informaciją E. G. apie ( - ) PK pradėtą ikiteisminį tyrimą, vėliau apie planuojamus atlikti procesinius veiksmus, t. y. informuodama jį, kad „lauk svečių“ ar „draugų atvažiuojant“, perspėjo jį ir ši informacija buvo esminė, nulėmusi E. G. sprendimus nedirbti parduotuvėje tomis dienomis, kai buvo planuojami procesiniai veiksmai, sudarė jam galimybes pasiruošti galimiems policijos pareigūnų patikrinimams, taip pat būti jam atsargesniam ir galimai paslėpti draudžiamas medžiagas, bei policijos pareigūnams tiriant galimą nusikalstamą veiką, susijusią su neteisėtu disponavimu dopingo medžiagomis, sutrukdyti esamuoju laiku patikrinti E. G. vykdomą veiklą ir taip išsiaiškinti ikiteisminio tyrimo byloje tiriamas aplinkybes bei objektyviai nustatyti tiesą. V. L. parodymus teisme, kad ji nieko nežinojo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą bei apie atliekamus proceso veiksmus, bei tai, jog ji sūnėną „prevenciškai“ drausmindavo ir „meluodama“ apie galimus policijos pareigūnų patikrinimus auklėdavo E. G., visiškai paneigia pirmiau aptarti jos pačios ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, taip pat liudytojo E. G. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, kurių teisingumu abejoti nėra pagrindo, nes juos visiškai patvirtina byloje esantys duomenys, telefoninių pokalbių išklotinės bei kitų liudytojų parodymai. Byloje nėra pagrindo tikėti tiek pačios V. L. parodymais, duotais teisme, kad ji, būdama profesionale, save apkalbėjo, bei kaip liudytojos apklaustos N. B. parodymais, duotais teisme, kad E. G. jai pasakė, jog apšmeižė V., nuvažiavus pas V., ji jo neįsileido į namus, ji klausė V., kas atsitiko, ji ją pasikvietė ir pasakė, kad išvežtų E. G. ir nenori jo matyti; E. G. sakė, kad apšmeižė V., sakė, jog prišnekėjo nesąmonių, kad išsigando policijos pareigūnų, sakė, jog darė jam spaudimą. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad V. L., prieš atvykstant pas ją E. G., detaliai ir konkrečiai net nepasikalbėjusi su E. G., neleidusi jam nieko paaiškinti, jau žinojo visas aplinkybes, apie kurias jis ikiteisminio tyrimo pareigūnams davė parodymus, ir todėl jo nenorėjusi matyti. V. L., liudytojų E. G. ir N. B. teisme duoti parodymai akivaizdžiai prieštarauja byloje esančių įrodymų visetui. Byloje visiškai nėra jokio pagrindo abejoti ikiteisminio tyrimo metu V. L., E. G. duotais parodymais, kurie šioje dalyje sutampa ir su liudytojų parodymais bei byloje nustatytomis aplinkybėmis.

26V. L. žinojo apie sūnėno disponavimą neleistinomis dopingo medžiagomis ir bet kokiomis priemonėmis stengėsi jį apsaugoti nuo baudžiamosios atsakomybės. Tai reiškia, kad V. L. nagrinėjamą nusikaltimą padarė veikdama tiesiogine tyčia ir jos padaryta veika kvalifikuotina pagal piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, nes ji šios informacijos, nebūdama policijos pareigūne, nebūtų galėjusi sužinoti. V. L. veika pasireiškė tuo, kad ji galimam nusikaltimo vykdytojui perdavė jai, kaip valstybės tarnautojai išimtinai su tarnyba žinomą informaciją apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, planuojamus atlikti procesinius veiksmus, apie kuriuos ji sužinojo atlikdama savo tarnybines funkcijas, savo darbo vietoje, tai darydama ji piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdama asmeninės naudos, t. y. apsaugoti savo artimą giminaitį – sūnėną, kurį augino nuo pat mažens. Tokiais savo veiksmais V. L. sulaužė pareigūno priesaiką, šiurkščiai pažeidė įstatymus, diskreditavo policijos prestižą ir valstybės tarnautojo vardą, todėl didelę neturtinę žalą patyrė Lietuvos valstybė. Didelė žala valstybei gali būti padaroma veiksmais, kurie trunka ir trumpą laiką, kuriais nepažeidžiamos fizinių asmenų teisės ir laisvės, kurie nėra plačiai nušviečiami žiniasklaidos priemonėse, nesuteikia rezonanso visuomenėje, tačiau kurie lemia valdžios įstaigoms priskirtų funkcijų neatlikimą, keliantį grėsmę valstybės valdymo tvarkai, jos ekonomikai ir finansų sistemai, kurie pažeidžia verslo tvarką, viešuosius interesus ir pan. Didelės žalos požymis paprastai turi būti konstatuojamas tais atvejais, kai piktnaudžiaujant tarnyba kitiems asmenims yra sudaromos sąlygos daryti teisės pažeidimus (kasacinė nutartis Nr. 2K-640-507/2015).

27V. L., pagal pareigas privalėdama tirti nusikalstamas veikas bei aiškintis jų aplinkybes, pati, veikdama priešingai įstatymų reikalavimams ir tarnybos tikslams, kitiems asmenims sudarė sąlygas išvengti baudžiamosios atsakomybės. V. L. veiksmai: skambučiai, kurių metu pranešė apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, vėliau informavo apie galimus patikrinimus, įspėjo apie pareigūnų numatomus procesinius veiksmus, atitinka piktnaudžiavimo požymius, numatytus BK 228 straipsnyje. Tai, kad byloje nebuvo nustatyti pažeidimai, susiję su neteisėtu disponavimu dopingo medžiagomis, bei galimai netinkamas pareigūnų procesinių priemonių panaudojimas ir jų įforminimas atliekant ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ), nereiškia, jog realiai toks nusikaltimas nebuvo padarytas ar kėsintasi jį padaryti. Aplinkybė, kad nepavyko įrodyti įtariamų asmenų kaltės, neturi įtakos teisiškai vertinant V. L. veiksmus baudžiamosios teisės taikymo kontekste. Prokuroras, remdamasis kasacinio teismo praktikoje suformuluotais kriterijais, pagal kuriuos vertinama, ar padaryta žala didelė, laikosi pozicijos, kad dėl V. L. veikos neabejotinai buvo padaryta didelė žala valstybės interesams, policijos prestižui, pakenkta ikiteisminio tyrimo sėkmei. Faktas, kad policijos ikiteisminio tyrimo pareigūnas, kurio pareiga tirti nusikalstamas veikas, atlikdamas pareigas, perspėja asmenis galimai vykdančius nusikalstamą veiką apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, bendraudamas su jais perspėja apie prieš juos atlikti planuojamus procesinius veiksmus, turėdamas tikslą, kad draudžiami daiktai nepatektų į procesą ir tokiu būdu išvengti baudžiamosios atsakomybės, suponuoja didelės žalos padarymą. V. L. veiksmai negali būti laikomi nepavojingais, nekėlusiais realaus pavojaus baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms, tuo labiau nepadariusiais žalos baudžiamojo įstatymo saugomai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, kitiems teisiniams gėriams. V. L. veikė tiesiogine tyčia ir padarė BK 228 straipsnio 2 dalyje ir 247 straipsnyje nustatytas nusikalstamas veikas.

28Skiriant bausmę V. L., prokuroras prašo atsižvelgti į jos padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, tyčią, motyvus, tikslus, padarytų nusikalstamų veikų stadiją, kaltinamosios asmenybę: V. L. anksčiau neteista, kaltinama padariusi nusikalstamas veikas priskiriamas sunkių nusikaltimų bei baudžiamųjų nusižengimų kategorijai, veikas padarė veikdama tyčia, savanaudiškais motyvais, savo kaltės tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme nepripažino, nesigaili, byloje jos atsakomybę sunkinančių bei atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Nenustatęs pagrindų taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir įvertinęs tai, kad nėra V. L. atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių, prokuroras mano, jog jai skirtina bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu, artima sankcijos vidurkiui.

29Atsiliepime į prokuroro apeliacinį skundą išteisintoji V. L. prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. spalio 17 d. nuosprendį.

30Išteisintoji teigia, kad apygardos teismas itin išsamiai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, pagrįstai tam tikrų duomenų nepripažino įrodymais, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, išvadas padarė vertindamas surinktų įrodymų visumą, o ne atskirus įrodymus. Teismas objektyviai ir visapusiškai tyrė visus, o ne dalį įrodymų, nepažeisdamas BPK 20 ir 305 straipsnių nuostatų, todėl priėmė teisingą, pagrįstą bei motyvuotą sprendimą, kurį naikinti nėra jokio pagrindo.

31Kitaip, nei tvirtina prokuroras apeliaciniame skunde, byloje neįrodyta V. L. inkriminuotų nusikaltimų nei objektyvioji, nei subjektyvioji pusė. Anot išteisintosios, prokuroras tik deklaratyviai nurodo, kad teismas selektyviai ir vienpusiškai vertino liudytojų J. N., E. Z.. D. V., R. N., A. S., Ž. B., A. U., T. P.. I. L., K. V., M. V., E. G., N. B. parodymus bei byloje esančius kitus duomenis. Šis apelianto teiginys nepagrįstas bylos įrodymais. Prie bylos pridėti dokumentai, t. y. išteisintosios telefono Nr. ( - ) išklotinės, patvirtina, kad ji E. G., kurio telefono Nr. ( - ), 2018 m. rugsėjo 13 d. neskambino, o 2018 m. rugsėjo darbo grafikas – jog 2018 m. rugsėjo 11–13 d. ji buvo išvykusi į kursus ( - ). Taigi, informacijos apie galimą parduotuvės patikrinimą 2019 m. rugsėjo 14 d. ji neturėjo galimybės net gauti. Paminėtus įrodymus teismas teisingai vertino visų bylos įrodymų kontekste.

32Pirmosios instancijos teismas pagrįstai tarp K. V. ir E. G. 2018 m. liepos 20 d. vykusio telefoninio pokalbio nepripažino įrodymu. Be to, byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad išteisintoji žinojo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, jog atidarė elektroninį paštą su jai persiųsta įvykių suvestine ir perskaitė apie pradėtą ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ), kuris buvo pradėtas ne prieš E. G. ir ne dėl veiklos maisto papildų parduotuvėje, kurioje jis lankydavosi, o sporto klube „( - )“. Kaltinime buvo nurodyta, kad išteisintoji žinojo apie planuojamą kratą, nors toks procesinis veiksmas nei buvo planuotas, nei atliktas toje byloje, o apie patikrinimo atlikimą, kaip matyti iš bylos medžiagos, buvo nuspręsta daug vėliau. Kaltinimas surašytas remiantis tik teismo pripažintu neleistinu įrodymu – telefoniniu pokalbiu tarp K. V. ir E. G., kurio metu pastarasis sako K. V., kad jam teta skambino ir pasakė, jog neitų į parduotuvę kitą savaite, nes ateis draugai, bet jis nieko neturi, bei ikiteisminio tyrimo metu E. G. duotais parodymais, kuriuos jis paneigė teismo posėdžio metu, ir nurodė, jog K. V. jis išteisintąją apkalbėjo, norėdamas pasipuikuoti, kad jo teta dirba policijoje, o policijos pareigūnai jį gąsdino „kalėjimu“, atėmė telefoną, uždavinėjo jam menamus klausimus, jis, bijodamas būti sulaikytas, ir apšmeižė ją, tačiau ji nė karto jo dėl kratos neįspėjo. Tai, kad policijos pareigūnai uždavinėjo menamus klausimus liudytojams, nurodė ir kaip liudytoja byloje apklausta J. N.. Netikėti E. G. teisme duotais parodymais nėra jokio pagrindo. Be to, E. G. parodymai nebuvo patvirtinti pas ikiteisminio tyrimo teisėją, todėl teismas pagrįstai nepripažino jo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų įrodymu. Teisme E. G. paneigus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir paaiškinus, kodėl jis K. V. nurodė paminėtas aplinkybes, byloje nėra jokių išteisintosios kaltės dėl 2019 m. liepos 20 d. veikos įrodymų. Apelianto prielaida, kad išteisintoji žinojo, jog tikrai E. G. vartojo draudžiamus preparatus, jo veikla susijusi ir su galimu dopingo medžiagų platinimu, nepagrįsta jokiais objektyviais įrodymais, o kaltinimą grįsti prielaidomis draudžiama. Vyr. tyrėjo R. B. 2018 m. liepos 31 d. tarnybinis pranešimas taip pat nelaikytinas įrodymu, be to, paneigtas nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ). Šiame ikiteisminiame tyrime E. G. nebuvo net apklaustas, nebuvo atliktos kratos jo namuose ir t. t., todėl teismo išvados, kad minėtu tarnybiniu pranešimu buvo dirbtinai kriminalizuoti E. G. veiksmai, jog ikiteisminio tyrimo metu jam taikomos procesinės prievartos priemonės buvo taikomos be jokio pagrindo ir iš esmės siekiant išsiaiškinti ne kokią paties E. G. nusikalstamą veiką, apie kurią nebuvo jokių duomenų, bet surinkti duomenis apie V. L. galimai neteisėtą veiką, padarytus nusikaltimus, yra visiškai pagrįstos ir logiškos. Išteisintosios nuomone, pirmosios instancijos teismas taip pat teisingai konstatavo, kad byloje nėra patikimų įrodymų, jog skambučio R. G. metu išteisintoji suteikė kaltinime nurodytą informaciją, o taip pat nėra įrodymų, kad ji žinojo apie išvakarėse pradėtą ikiteisminį tyrimą. Byloje kaip liudytojas apklaustas pareigūnas Ž. B. nurodė, kad nei 2018 m. liepos 19 d. pradėjęs nurodytą ikiteisminį tyrimą, nei 2018 m. liepos 20 d., nei vėliau, iki pat ikiteisminio tyrimo perdavimo ( - ) AVPK, jis neplanavo atlikinėti jokių tyrimo veiksmų maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, ir apskritai neturėjo jokios informacijos apie bet kokias šios parduotuvės sąsajas su jo pradėtu ikiteisminiu tyrimu. Todėl kaltinimo teiginiai, kad išteisintoji apie būsimus procesinius veiksmus – planuojamas kratas maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, prasilenkia su elementaria logika.

33Išteisintoji tvirtina, kad dėl 2018 m. rugsėjo 13 d. veikos apygardos teismas pagrįstai konstatavo, kad byloje kyla pagrįstų abejonių ne tik, kokiu būdu V. L. galėjo perspėti E. G., tačiau ir kokiu būdu, būdama kursuose ( - ), 2018 m. rugsėjo 13 d. ji galėjo sužinoti apie kitą dieną numatomą patikrinimą parduotuvėje, nes ši informacija ( - ) RPK buvo gauta tik 2018 m. rugsėjo 13 d. ir žinoma tik trims ( - ) RPK pareigūnėms. Be to, pagal kaltinimą, išteisintoji įspėjo E. G. ne tik dėl patikrinimo, bet ir dėl kratos, kurios net nebuvo planuota atlikti. E. G. pokalbiai buvo fiksuoti nuo rugpjūčio 2 d., tačiau neužfiksuota, kad išteisintoji jam skambino. E. G. sakė, kad išteisintoji jam skambino, tačiau apie tai jis M. V. ir K. V. melavo. Tai jis pats teisme pripažino, nurodydamas, kad jis norėjo pasipuikuoti, jog jo teta dirba policijoje. Tik, kai išteisintoji pateikė teismui įrodymus, kad ji neskambino E. G., tada buvo pakeistas kaltinimas, kad nenustatytu būdu V. L. įspėjo E. G.. Pasak prokuroro, E. G. galimai buvo informuotas sunkiai kontroliuojamomis internetinėmis bendravimo programėlėmis. Tokie apelianto teiginiai nepagrįsti bylos medžiaga. Buvo paimti visų išteisintosios šeimos narių telefonai ir ištirti, tačiau bylai teisingai išspręsti reikšmingų aplinkybių nebuvo nustatyta. Faktas, kad E. G. pasakė M. V., jog į parduotuvę atvyks policijos pareigūnai su VMI pareigūnais bei tai, ar E. G. parduotuvė rugsėjo 14 d. dirbo ar nedirbo, visiškai neturi įrodomosios reikšmės dėl V. L. pareikštų kaltinimų. Kita vertus, byloje nesurinkta jokių įrodymų, kad parduotuvė rugsėjo 14 d. iš tiesų nedirbo. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad informaciją apie numatomą parduotuvės patikrinimą E. G. galėjo gauti ir iš kitų šaltinių, kuriuos slėpdamas, pokalbių su pažįstamais metu galėjo manipuliuoti išteisintosios darbu policijoje. E. G. įspėti dėl būsimo policijos pareigūnų ir VMI pareigūnų patikrinimo galėjo R. N., kuri pati patvirtino, jog net nenorėjo vykti į patikrinimą, nes pažįsta E. G., o liudytoja D. V. taip pat patvirtino, kad jai R. N. sakė, jog E. G. yra vaikystės draugas, todėl nenori važiuoti į patikrinimą. Ši liudytoja 2018 m. rugsėjo 13 d. žinojo apie planuojamą patikrinimą. V. L. rugsėjo 11, 12, 13 dienomis iki darbo dienos pabaigos nedirbo ( - ) TPK, o buvo ( - ) seminare. Kai buvo planuotas patikrinimas parduotuvėje, išteisintoji buvo darbe ir ne kartą skambino R. G., todėl jeigu būtų sakiusi ką nors apie planuojamą kratą ar patikrinimą, tai policijos pareigūnai, fiksavę E. G. pokalbius, būtų tai užfiksavę. Tačiau jokių pokalbių apie tai nebuvo užfiksuota.

34Klaipėdos apygardos teismas taip pat teisingai konstatavo, kad byloje nenustatyta, jog 2018 m. rugsėjo 19 d. V. L. būtų žinojusi ar turėjusi galimybę sužinoti apie kitą dieną numatomą parduotuvės patikrinimą. Teismas pagrįstai konstatavo, kad iš 2018 m. rugsėjo 19 d. suvestinės Nr. 1 turinio matyti, jog V. L. sekimą vykdę pareigūnai daro tik prielaidą apie galimai jos ir E. G. įvykusį susitikimą, tačiau paties susitikimo fakto pareigūnai nematė ir netgi jokiomis techninėmis priemonėmis nefiksavo. Netgi darant prielaidą, kad išteisintoji susitiko su E. G., byloje nėra jokių objektyvių duomenų apie tokio susitikimo metu galimai vykusio pokalbio turinį. Taigi, byloje įrodyta, kad būtent tik rugsėjo 20 d. išteisintajai tapo žinoma apie tai, kad bus tikrinama E. G. parduotuvė ar gyvenamoji vieta, tačiau apie tai ji E. G. nepranešė, o apklausos ikiteisminio tyrimo metu dėl patirto streso, jaučiamo didžiulio psichologinio spaudimo, kai buvo apklausinėjama tyrėjos, dalyvaujant dar dviem pareigūnams, save apkalbėjo, nurodydama, jog ji paskambino tą dieną E. G. ir galbūt įspėjo, kad pas jį gali būti „svečių“, tačiau šie išteisintosios parodymai, priešingai, nei teigia apeliantas, nėra įrodymas, nes jie paneigti telefono pokalbių išklotine ir tuo, jog pareigūnams klausantis telefoninių pokalbių, toks V. L. ir E. G. telefoninis pokalbis nebuvo užfiksuotas.

35Byloje nenustačius, kad po 2018 m. rugsėjo 20 d. atlikto parduotuvės patikrinimo pareigūnai būtų planavę parduotuvėje atlikti pakartotinį ar papildomą patikrinimą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesutiko su kaltinimo teiginiu, jog V. L. 2018 m. liepos 21 d. siekė įspėti E. G. dėl ikiteisminiame tyrime vėl planuojamo galimo patikrinimo maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje. Apygardos teismas visiškai teisingai nurodė, kad patikrinimas, atliktas E. G. parduotuvėje buvo iš esmės neteisėta krata, atlikta nesant tam nei įstatymo, nei proceso pagrindo. Kaltinimo teiginiai, kad neva išteisintoji įspėjo E. G. dėl procesinių veiksmų – galimos kratos (2018 m. liepos 20 d. veika ir 2018 m. rugsėjo 13 d. veika) bei patikrinimo (2018 m. rugsėjo 19 d. veika bei 2018 m. rugsėjo 21 d. veika) ikiteisminiame tyrime atlikimo, neatitinka byloje nustatytų faktinių aplinkybių. Apklaustų pareigūnų parodymais nustatyta, kad atlikti parduotuvėje BPK numatytą procesinį veiksmą – kratą – apskritai nebuvo planuojama, nes tam nebuvo teisinio pagrindo, o iš tiesų parduotuvėje buvo atlikti neprocesiniai, BPK nereglamentuoti ir savo esme neteisėti pareigūnų veiksmai, faktiškai padaryta krata, nesilaikant BPK reikalavimų. Todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad išteisintoji po to, kai sužinojo apie įvykusį patikrinimą, kaip artima giminaitė ir policijos pareigūnė, norėdama, jog E. G. nutrauktų nepelningą verslą, natūraliai prevenciškai perspėjo jį, kad tokie patikrinimai gali kartotis ir ateityje.

36Byloje neįrodžius, kad V. L. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, reiškia, kad jokios žalos nepatyrė ir valstybė. Byloje yra tik KP NTS viršininko A. U. raštas, kad neva išteisintosios turimos informacija perdavimas E. G. apie planuojamus prieš jį procesinius veiksmus galimai turėjo neigiamos įtakos atliekamam ikiteisminiam tyrimui. Apklaustas teisme A. U. teigė net negalintis pasakyti, ar iš viso buvo konkrečių, neginčijamų įrodymų, kad E. G. turėjo ir platino draudžiamas medžiagas. Liudytojas A. U. taip pat negalėjo net detaliau pakomentuoti savo rašyto rašto, kurį pagal bylos medžiagą rengė E. Z.. Jis negalėjo atsakyti, kodėl rašte nurodyta, kad po 2018 m. rugsėjo 13 d., o ne kitu laiku, E. G. tapo atsargesnis. Taigi, byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kad išteisintoji pakenkė tyrimo sėkmei. Vadinasi, priešingai nei teigia apeliantas, nei A. U. parodymai, nei nutrauktas ikiteisminis tyrimas, neįrodo, kad valstybei buvo padaryta žala.

37Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą patenkinti, o išteisintoji ir jos gynėja prašė jį atmesti.

38III. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Prokuroro apeliacinis skundas atmetamas.

40Prokuroras apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir V. L. pripažinti kalta pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ir BK 247 straipsnį, nes teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir padarė esminius BPK pažeidimus. Kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, apeliantas ginčija teismo išvadas dėl V. L. išteisinimo padarius jai inkriminuotus piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi dėl asmeninės naudos ir ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo. Anot apelianto, teismo išvados padarytos neišsamiai išnagrinėjus visas bylos aplinkybes ir įrodymus įvertinus pažeidžiant BPK 20 straipsnyje nustatytas įrodymų vertinimo taisykles. Šie apelianto argumentai atmestini.

41Pagal BPK 20 straipsnį įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato BPK 20 straipsnio 5 dalis. Pagal ją teismai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Šiuo aspektu atkreiptinas apelianto dėmesys ir į tai, kad tik teismas, ištyręs ir įvertinęs surinktus duomenis, jų pagrindu nustato faktines bylos aplinkybes. Teismo proceso dalyviai gali teismui teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir dėl išvadų, darytinų vertinant įrodymus, tačiau tokių proceso dalyvių pasiūlymų atmetimas pirmosios instancijos teisme savaime nėra baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, jeigu teismo sprendimas pakankamai motyvuotas. Tai, kad pirmosios instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė kitokius sprendimus nei tikėjosi apeliantas, savaime nereiškia, jog buvo padaryti esminiai BPK normų pažeidimai.

42Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga ir pirmosios instancijos priimtu nuosprendžiu, bylą nagrinėjant apeliacine tvarka atlikusi dalinį įrodymų tyrimą, konstatuoja, kad neturi pagrindo tvirtinti, jog pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas nustatydamas, kad byloje esantys įrodymai nepakankami pagrįsti, jog V. L. padarė nusikaltimus, numatytus BK 228 straipsnio 2 dalyje ir BK 247 straipsnyje. Priešingai, nei teigia apeliantas, teismo išvados neprieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms ir nelėmė netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo. Pirmosios instancijos teismas esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų nepadarė. Apygardos teismas bylos įrodymus ištyrė ir įvertino pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu (BPK 20 straipsnio 5 dalis).

43Asmuo pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką (BK 2 straipsnio 3 dalis). Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo nustatytą nusikaltimo sudėtį (BK 2 straipsnio 4 dalis). Taigi, vienintelis patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagrindas yra konkretaus nusikaltimo sudėtis, kurią sudaro: nusikaltimo objektas, objektyvioji pusė, subjektas ir subjektyvioji pusė. Jeigu asmens veikoje nenustatomas bent vienas nusikaltimo sudėties požymis, asmuo pagal baudžiamąjį įstatymą neatsako.

44Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad V. L. taikyti baudžiamąją atsakomybę pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ir BK 247 straipsnį nėra visų būtinų sąlygų. V. L. veiksmuose nėra nusikaltimų, įtvirtintų BK 228 straipsnio 2 dalyje ir BK 247 straipsnyje, sudėčių.

45Kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje negali būti preziumuojama, o turi būti nustatoma dėl kiekvienos nusikalstamos veikos. Pareigą įrodyti, kad asmuo padarė tam tikrą nusikaltimą, turi baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos. To nepadarius, bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai (lot. in dubio pro reo) (Barber?, Messegué and Jabardo v. Spain, no. judgment of 6 December 1988; Telfner v. Austria, no. 33501/96, judgement of 20 March 2001; Natunen v. Finland, no. 21022/04, judgement of 31 March 2009). Esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių, draudžiama veiką kvalifikuoti pagal baudžiamąjį įstatymą, kurio požymiai nėra nustatyta tvarka ir neginčytinai įrodyti, ir priimti apkaltinamąjį nuosprendį. Kasacinės instancijos teismo formuojamoje praktikoje taip pat ne kartą išaiškinta, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes (kasacinės nutartys Nr. 2K-594/2012; Nr. 2K-110/2013 ir kt.).

46Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad V. L. kaltinimai dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo, nepagrįsti ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir pirmosios instancijos teismo patikrintais įrodymais. Todėl apygardos teismas, laikydamasis BK 2 straipsnio 4 dalies reikalavimų, pagrįstai sprendė, kad konkrečiu atveju byloje nėra surinkta patikimų duomenų, neabejotinai patvirtinančių V. L. kaltę padarius BK 228 straipsnio 2 dalyje ir BK 247 straipsnyje numatytas veikas.

47Apie nusikalstamos veikos sudėties požymius sprendžiama pagal faktines veikos aplinkybes, kurių šaltinis gali būti tiek kaltinamo asmens parodymai, tiek kiti įrodymai gauti ikiteisminio tyrimo metu ir teisme. Iš apskųstojo teismo nuosprendžio, kaip vientiso teismo baigiamojo akto, ir teismo posėdžių protokolų turinio matyti, kad spręsdamas klausimą dėl V. L. baudžiamosios atsakomybės už piktnaudžiavimą ir ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimą be leidimo, teismas išnagrinėjo ir įvertino kaltinamosios V. L., liudytojos N. B. parodymus, duotus pirmosios instancijos teisme, liudytojų J. N., E. Z., D. V., R. N., A. S., Ž. B., A. U., T. P., I. L., K. V., M. V. parodymus, duotus tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek pirmosios instancijos teisme, taip pat kaip liudytojo apklausto E. G. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, ikiteisminio tyrimo pareigūnų E. Z., T. P., R. B. tarnybiniuose pranešimuose, Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo, Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokoluose ir jų prieduose esančius duomenis, taip pat kitą bylos rašytinę medžiagą. Šių įrodymų visuma leido apygardos teismui daryti pagrįstą išvadą, kad jie nepakankami patvirtinti, jog V. L. padarė jai inkriminuotus nusikaltimus.

48Dėl V. L. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį

49BK 228 straipsnio 2 dalyje baudžiamoji atsakomybė numatyta už valstybės tarnautojo <...> piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi <...>, siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių ir dėl to didelės žalos patyrė valstybė, <...> juridinis <...> asmuo. Piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi objektyvioji pusė pasireiškia tuo, kad valstybės tarnautojas veikia priešingai tarnybos interesams, pažeisdamas pagrindinius tarnybos principus, iškraipydamas tarnybinės veikos esmę ir turinį, menkindamas konkrečios institucijos ir pačios valstybės autoritetą. Taigi, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi suprastinas kaip tyčinis įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei bei turiniui.

50V. L. pagal šį baudžiamąjį įstatymą kaltinama tuo, kad ji, eidama ( - ) AVPK ( - ) RPK tyrėjos pareigas, laikinai atlikdama vyresniosios tyrėjos pareigas, būdama policijos pareigūne, tarnybos metu sužinojusi apie ikiteisminiame tyrime Nr. ( - )planuojamus procesinius veiksmus, siekdama asmeninės naudos, t. y. padėti sūnėnui E. G. išvengti baudžiamosios atsakomybės, pastarajam atskleidė ikiteisminio tyrimo duomenis be bylą tiriančio pareigūno ir prokuroro leidimo, o būtent, du kartus įspėjo jį apie planuojamą kratą maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, esančioje ( - ), o vėliau – du kartus apie planuojamus šio ūkio subjekto patikrinimus. Taip ji, veikdama priešingai tarnybos interesams, sumenkino Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prestižą ir padarė didelė neturtinė žala valstybei.

51Dėl 2018 m. liepos 20 d. informacijos atskleidimo

52V. L. buvo kaltinama, kad ji, tarnybos metu sužinojusi informaciją apie ( - ) AVPK ( - ) RPK Veiklos skyriuje pradėtą ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ) pagal BK 2761 straipsnio 1 dalį bei planuojamus procesinius veiksmus, 2018 m. liepos 20 d., 18.52 val., būdama tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iš sutuoktinio I. L. naudojamo mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ) paskambino savo sūnėnui E. G. (galimai neteisėtai disponuojančiam dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytomis medžiagomis, turint tikslą jas platinti), tuo metu nelegaliai dirbusiam buvusio trenerio K. V. maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, esančioje ( - ), ir, siekdama kitokios asmeninės naudos – padėti sūnėnui išvengti baudžiamosios atsakomybės, informavo E. G. apie pradėtą ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ) bei apie būsimus procesinius veiksmus šiame ikiteisminiame tyrime, t. y. planuojamą kratą maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, todėl E. G. 2018 m. liepos 20 d., 18.54 val., apie planuojamą patikrinimą informavo K. V. – įspėjo, kad jis į parduotuvę neitų, nes kitą savaitę atvažiuos „draugai“ patikrinti.

53Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad byloje nepakanka faktinių duomenų pagrįsti, jog kaltinamoji V. L. 2018 m. liepos 20 d. žinojo, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - )ir jo metu planuojama atlikti procesinį veiksmą – kratą – ir apie tai įspėjo savo sūnėną E. G., kuris neva nelegaliai dirbo K. V. parduotuvėje. Ši teismo išvada neprieštarauja byloje nustatytoms aplinkybėms, kurias patvirtina bylos faktiniai duomenys.

54Byloje nustatyta, kad ( - ) RPK pareigūnams, taip pat ir V. L., 2018 m. liepos 20 d., apie 7.49 val., elektroniniu paštu buvo išplatinta paros įvykių suvestinė, kurioje, be kita ko, nurodyta ir viešai neskelbtina informacija, jog 2018 m. liepos 16 d. ( - ) AVPK perduota informacija apie tai, kad 2018 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje gautas anoniminis pranešimas, jog asmuo (policijai asmens duomenys žinomi) ( - ) mieste prekiauja ir platina steroidus, dopingą, bei pažymima, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 2761 straipsnio 1 dalį (t. 3, b. l. 62, 63–64). Teisėjų kolegijos nuomone, pateikta informacija nepripažintina informatyvia, nes joje neįvardytas nei asmuo, prieš kurį ikiteisminis tyrimas pradėtas, nei ikiteisminio tyrimo pradėjimo data, nei ikiteisminio tyrimo numeris, kurie leistų identifikuoti asmenį ir atskleistų kitas aplinkybes, susijusias su baudžiamosios teisenos pradėjimu. Kaip matyti iš aptariamo elektroninio laiško, kurį V. L. persiuntė jos vadovė J. N., prie jo buvo pridėta tik įvykių suvestinė, jokie kiti dokumentai, atskleidžiantys ikiteisminio tyrimo numerį, pradėjimo datą ir leidžiantys identifikuoti asmenį, prieš kurį pradėtas toks tyrimas, nebuvo pridėti.

55Teisėjų kolegijos nuomone, minėti duomenys savaime neatskleidžia konkrečių ikiteisminiame tyrime nustatytų aplinkybių. Kita vertus, byloje nėra jokių faktinių duomenų, kad V. L. 2018 m. liepos 20 d. šį gautą elektroninį laišką perskaitė ir susipažino su įvykių suvestine, ar kad sužinojusi šią informaciją, integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS) ji būtų aktyviai ieškojusi informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, ar apie tai klausinėjusi kolegų ir pan. Pirmosios instancijos teisme V. L. neigė žinojusi apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl draudžiamų preparatų platinimo ir tvirtino, kad apie tai sužinojo tik 2018 m. lapkričio 30 d. apklausiama ikiteisminio tyrimo pareigūnų (t. 3, b. l. 82–85). Objektyvių faktinių duomenų, kurie paneigtų tokius V. L. teiginius byloje nėra. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apklausta kaip liudytoja V. L. vadovė J. N., parodė, kad tarnybinis pranešimas, kuriame buvo nurodyti detalesni duomenys dėl pradėto ikiteisminio tyrimo, buvo integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS), tačiau ne kiekvienas tyrėjas gali jį matyti. Liudytojai buvo suteiktas priėjimas prie šios sistemos, tačiau, anot J. N., nei V. L., nei kitas tyrėjas, negalėjo šio tarnybinio pranešimo matyti (t. 3, b. l. 177–191). Šiuos liudytojos parodymus patvirtina ir atliktas V. L. naudoto tarnybinio kompiuterio tyrimas, kurio metu nebuvo rasta jokių duomenų, susijusių su E. G., K. V., asmenimis, įvardijamais „giminaitis“, „sūnėnas“, parduotuve „maisto papildai sportui ir sveikatai“, esančia ( - ) (t. 1, b. l. 181–183). Taigi, pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pateiktoje suvestinėje konkrečiai nebuvo nurodyta, jog ikiteisminis tyrimas pradėtas prieš E. G. ar K. V. dėl galimo steroidų ir dopingo platinimo K. V. maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, esančioje ( - ), kurioje E. G. lankydavosi, o vėliau, ją perėmė iš K. V., padarė pagrįstą išvadą, kad V. L., netgi tuo atveju, jeigu pastarajai byloje nenustatytu būdu ir tapo žinoma informacija apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimo steroidų ir dopingo platinimo ( - ), jai nebuvo jokių teisinių prielaidų susieti informaciją apie pradėtą ikiteisminį tyrimą su E. G. ir apie tai jį informuoti, nes ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), pagal BK 2761 straipsnio 1 dalį 2018 m. liepos 19 d. buvo pradėtas ne prieš K. V., kuris turėjo maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvę, esančią ( - ), ir ne prieš E. G., o prieš sporto klubo „( - )“ trenerį M. O. (t. 3, b. l. 53–55, 68). Iš Klaipėdos apygardos prokuratūros ( - ) apylinkės prokuratūros (( - )) 2019 m. kovo 21 d. Nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą turinio matyti, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 2 d. iki 2018 m. lapkričio 2 d. kontroliuojant M. O., V. O. ir E. G., o nuo 2018 m. lapkričio 8 d. iki 2019 m. sausio 8 d., nuo 2019 m. sausio 9 d. iki 2019 m. vasario 2 d. kontroliuojant tik M. O. elektroniniais tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuojant ir kaupiant, fiksuoti tik abstraktūs pokalbiai apie neidentifikuotų papildų įsigijimą bei pardavimą. Pastebėtina ir tai, kad šiame ikiteisminiame tyrime E. G. neturėjo jokio procesinio statuso, jis nebuvo apklaustas nei kaip liudytojas, nei kaip specialus liudytojas, nei kaip įtariamasis ir pan.

56Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka nepasitvirtino ir aplinkybės, kad K. V. maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, esančioje ( - ), kurioje E. G. nelegaliai dirbo, buvo platinamos draudžiančios medžiagos. Tiek E. G., tiek K. V. pirmosios instancijos teisme parodė, kad E. G. maisto papildų parduotuvę iš K. V. perėmė 2018 m. vasarą (t. 3, b. l. 38–42). Klaipėdos apygardos prokuratūros ( - ) apylinkės prokuratūros (( - )) 2019 m. kovo 21 d. Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą konstatuota, kad 2017 m. lapkričio 29 d. ir 2018 m. rugsėjo 20 d. patikrinus E. G. vykdomą individualią veiklą pagal pažymą Nr. ( - ) „Maisto papildai sportui ir sveikatai“, vykdymo pažeidimų nenustatyta (t. 3, b. l. 51, 53–55). Šie faktiniai duomenys ir nustatytos aplinkybės teisėjų kolegijai nesudaro pagrindo spręsti, kad E. G. 2018 m. liepos 20 d. maisto papildų sportui prekyba užsiėmė neteisėtai ir vykdė neleistiną prekybą draudžiamomis medžiagomis. Todėl pripažintina, kad prokuroro teiginiai, jog E. G. nelegaliai užsiėmė maisto papildų sportui prekyba ir apie tai žinodama V. L. jį įspėjo, prieštarauja bylos duomenims.

57Byloje nėra pagrindo manyti, kad 2018 m. liepos 20 d., apie 18. 52 val., būtent V. L. skambino E. G. ir šio skambučio metu informavo jį apie būsimus procesinius veiksmus ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ), t. y. planuojamą kratą maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, esančioje ( - ). Šių faktinių duomenų nepatvirtina kaltinimo surinkti ir pirmosios instancijos teismo patikrinti įrodymai. Prokuroras išvadą, kad V. L. paminėtu laiku skambino E. G. ir jį įspėjo apie planuojamą kratą nurodytoje maisto papildų sportui parduotuvėje, iš esmės grindė vieninteliais duomenimis, gautais atliekant sankcionuotus techninių priemonių naudojimo ir sekimo specialia tvarka veiksmus prieš K. V. dėl galimai jo daromų veikų, numatytų BK 199 straipsnio 1 dalyje ir 1992 straipsnio 1 dalyje (t. 1, b. l. 98), t. y. 2018 m. liepos 20 d., apie 18.54 val., tarp E. G. ir K. V. fiksuotu pokalbiu, kurio metu E. G. K. V. pasakė, kad jam neseniai skambino teta, kuri pranešė, jog ,,kitą savaitę ateis draugai“ ir kad jį ,,kert“ dėl parduotuvės, todėl jis tuoj važiuos pas ją pasišnekėti. K. V. pataria E. G. nešnekėti ,,per ragą“ (t. 1, b. l. 91–92). BPK 20 straipsnio 4 dalyje aiškiai nustatyta, kad įrodymais gali būti tik teisėtais būdais gauti duomenys, kuriuos galima patikrinti kodekse numatytais proceso veiksmais. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad informacija, gauta aptarto 2018 m. liepos 20 d. telefoninio pokalbio metu, šioje baudžiamojoje byloje surinkta nesilaikant nei BPK, nei Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatų. Iš 2018 m. gruodžio 13 d. nutarimo panaudoti informaciją kitoje baudžiamojoje byloje matyti, kad nutarta leisti ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. ( - ) duomenis, gautus telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo metu, vykdant M. O., V. O. ir E. G. pokalbių kontrolę, naudoti ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ), t. y. dėl galimai V. L. padarytų veikų (t. 1, b. l. 76–77). Tačiau, akivaizdu, kad informacija, kurią buvo leista naudoti nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nurodytu prokuroro nutarimu, neapima informacijos, gautos atliekant sankcionuotus techninių priemonių naudojimo ir sekimo specialia tvarka veiksmus prieš K. V. dėl galimai jo daromų veikų, numatytų BK 199 straipsnio 1 dalyje ir 1992 straipsnio 1 dalyje. Šis tyrimas buvo atliktas visiškai kitame kriminalinės žvalgybos tyrime. Pagal BPK 162 straipsnį, vienoje baudžiamojoje byloje taikant šiame kodekse numatytas procesines prievartos priemones surinkta informacija apie privatų asmens gyvenimą ikiteisminio tyrimo metu gali būti panaudota kitoje baudžiamojoje byloje tik aukštesniojo prokuroro nutarimu. Prokuroro akcentuojamų Rekomendacijų dėl kriminalinės žvalgybos įstatymo, baudžiamojo proceso kodekso normų taikymo ir kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo baudžiamajame procese, patvirtintų Lietuvos Respublikos generalinio komisaro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. I-383, 16 punkte taip pat nustatyta, kad kriminalinės žvalgybos informacija, panaudota vienoje baudžiamojoje byloje, gali būti panaudojama kitoje baudžiamojoje byloje aukštesniojo prokuroro nutarimu, priimtu vadovaujantis BPK 162 straipsniu, esant rekomendacijų III skyriuje (Kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo baudžiamajame procese tvarka) numatytiems pagrindams ir sąlygoms, pavyzdžiui, 17.3 punkte įtvirtintam pagrindui, t. y. kaip duomenis, patvirtinančius arba paneigiančius bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi kasacinio teismo formuojamoje praktikoje pateikiamais aiškinimais dėl BPK 162 straipsnio taikymo, kad BPK 162 straipsniu turi būti vadovaujamasi tiek tuo atveju, kai informacija apie privatų asmens gyvenimą renkama atliekant BPK numatytus veiksmus, tiek ir pagal Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos (operatyvinės veiklos) įstatymą (kasacinė nutartis Nr. 2K-P-94-895/2015). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad įrodymais negali būti pripažįstami duomenys, kurie gauti pažeidžiant BPK 162 straipsnio reikalavimus. Tokiais duomenimis, dėl kurių panaudojimo nebuvo gautas leidimas, negalima remtis byloje (kasacinė nutartis Nr. 2K-49-677/2017). Byloje duomenų apie tai, kad minimą pokalbį buvo leista panaudoti šioje baudžiamojoje byloje, laikantis BPK 162 straipsnio nuostatų reikalavimų, nėra. Byloje esanti 2018 m. liepos 30 d. Pažyma Nr. ( - ) dėl galimai perduotos informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, kitaip, nei mano prokuroras apeliaciniame skunde, negali būti prilyginama BPK 162 straipsnyje nurodytam aukštesniojo prokuroro nutarimui. Tokia pažyma laikytina kriminalinės žvalgybos subjekto vadovo ar jo įgalioto pareigūno sprendimu dėl kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo baudžiamajame procese nurodytų rekomendacijų 15 punkto taikymo prasme. Taigi, minima pažyma buvo vada ( - ) AVPK Imuniteto ir vidaus tyrimo skyriuje pradėti kriminalinės žvalgybos informacijos tikrinimo bylą. Tačiau, atsižvelgus į tai, kad šie duomenys buvo gauti atliekant kitą sankcionuotą kriminalinės žvalgybos tyrimą, teisėjų kolegijos vertinimu, siekiant, jog jais būtų galima grįsti asmens kaltę kitame ikiteisminiame tyrime, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog tokiu atveju privalu buvo gauti aukštesniojo prokuroro nutarimą leisti juos naudoti kitoje byloje. Aptariamu atveju tai nebuvo padaryta. BPK reikalavimas, kad būtent aukštesnysis prokuroras arba ikiteisminio tyrimo teisėjas spręstų dėl neviešo pobūdžio veiksmais gautų duomenų panaudojimo kitoje (kitose) bylose, rodo, kad šis sprendimas skirtas įvertinti, ar duomenis, gautus atliekant neviešo pobūdžio veiksmus, ribojančius asmens teisę į privatumą, yra proporcinga naudoti ir tiriant (nagrinėjant) bylas dėl kitų asmenų ar kitų nusikalstamų veikų, o ne tik išreikšti atliekančio tyrimą ar jį organizuojančio prokuroro valią panaudoti reikšmingus duomenis atitinkamoje byloje. Todėl apygardos teismas pagrįstai pripažino, kad buvo padarytas esminis baudžiamojo proceso kodekso pažeidimas ir informacijos, gautos atliekant sankcionuotus techninių priemonių naudojimo ir sekimo specialia tvarka veiksmus prieš K. V. dėl galimai jo daromų veikų, nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nelaikė įrodymu BPK 20 straipsnio 4 dalies taikymo kontekste ir negrindė V. L. kaltės dėl jai inkriminuotų veikų. Dar daugiau, nagrinėjamos bylos kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nurodytas telefoninis pokalbis nagrinėjamoje byloje yra iš esmės vienintelis ir pagrindinis V. L. tariamos kaltės įrodymas. Kiti byloje esantys įrodymai atitinka BPK 20 straipsnyje įtvirtintus įrodymų leistinumo ir patikimumo reikalavimus, tačiau jie niekaip nepagrindžia V. L. pareikštų kaltinimų.

58Bylos medžiaga tvirtina, kad ( - ) apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi ( - ) AVPK Imuniteto ir vidaus tyrimo skyriui leidus susipažinti su E. G. ir V. L. abonentinių telefonų numerių įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinėmis su celėmis nuo 2018 m. vasario 2 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d., buvo nustatyta, jog 2018 m. liepos 20 d., apie 18.52 val. E. G. skambino I. L., kuris yra V. L. sutuoktinis (t. 1, b. l. 105, 106–107). Prokuroro įsitikinimu, E. G. konkrečiu atveju skambino ne I. L., o V. L., kuri tokiu būdu E. G. pranešė apie pradėtą ikiteisminį tyrimą bei būsimus baudžiamojo proceso veiksmus. Tačiau byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad E. G. nurodytu laiku skambino būtent V. L., o pokalbis buvo susijęs su prieš M. O. pradėtu ikiteisminio tyrimu Nr. ( - ) dėl neteisėto disponavimo steroidais ir dopingu. Ikiteisminio tyrimo metu I. L. parodė, kad jis E. G. 2018 m. liepos 20 d. neskambino, galėjo skambinti jo žmona V. L., tačiau šio pokalbio jis negirdėjo (t. 2, b. l. 47–48). Pirmosios instancijos teisme I. L. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus patvirtino ir parodė, kad jam žmona V. L. apie numatomus patikrinimus nieko nesakė (t. 3, b. l. 38–43). E. G. apklausiamas kaip liudytojas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jam skambino teta (V. L.) ir sakė „lauk svečių“ ar „draugų atvažiuojant“, nes dėl parduotuvės pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tada jis po šio pokalbio paskambino K. V. ir informavo apie galimą veiklos patikrinimą (t. 2, b. l. 65–66). Pagal nuoseklią kasacinio teismo praktiką, asmens parodymai pripažįstami įrodymais, kai jie gauti nepažeidžiant įstatyme nustatytos tvarkos ir yra duoti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismo posėdyje arba ikiteisminio tyrimo teisėjui (kasacinė nutartis 2K-245-693/2016). E. G. nebuvo apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme E. G. parodė, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo išsigandęs, todėl jis V. L. apkalbėjo. V. L. jo dėl nieko neperspėjo, o K. V. jis melavo, nes nenorėjo dirbti parduotuvėje (t. 3, b. l. 38–43). Byloje nėra duomenų, paneigiančių šiuos E. G. parodymus. Kaip linkusį meluoti, nekonkretų, nesilaikantį žodžio, besipuikuojantį, kad jo teta V. L. dirba policijoje, E. G. apibūdino ir kaip liudytojai byloje apklausti K. V., kuris E. G., kaip fitneso treneris, keletą metų ruošė varžyboms, M. V., kuri E. G. parduotuvėje padėdavo iškilus rūpesčiams su kasos aparatu, ir N. B., kuri dirbo šalia E. G. maisto papildų sportui parduotuvės, t. y. žmonės, gerai pažinojusieji E. G. (t. 3, b. l. 38–42, 72–74). Be to, E. G. apie tai, kad apkalbėjo V. L., sakė ir N. B., su kuria jie po E. G. apklausos kartu vyko pas V. L., tačiau ji jo į namus neįsileido (t. 3, b. l. 73–74). Taigi, nagrinėjamu atveju be E. G. parodymų ikiteisminio tyrimo metu, kad jam skambino teta V. L., kurį informavo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą ir liepė „laukti svečių“, bylos medžiagoje nėra daugiau jokių duomenų, leidžiančių formuotis teisėjų kolegijos vidiniam įsitikinimui, jog būtent V. L. kaltinime nurodytu laiku ir aprašytomis aplinkybėmis pranešė E. G. apie pradėtą ikiteisminį tyrimą ir planuojamus proceso veiksmus. Tam neprieštarauja ikiteisminio tyrimo metu V. L. nurodytos aplinkybės, kad ji galimai 2018 m. liepą, iš I. L. naudojamo telefono skambino E. G., kurį ketino, kaip teta ir policijos pareigūnė, įspėti neprekiauti draudžiamais apyvartoje daiktais, nes jis kažkada buvo jai pasakojęs, jog yra vaistai, suteikiantys raumenims apimties (t. 2, b. l. 7–9). Ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui įtariamojo duoti parodymai nėra savarankiškas įrodymų šaltinis. Šiais duomenimis galima patikrinti tik kitus byloje surinktus įrodymus ir jie padeda formuoti teismo vidinį įsitikinimą (kasacinė nutartis Nr. 2K-249-895/2017). V. L. ikiteisminio tyrimo metu nurodytų aplinkybių nepatvirtina jokie objektyvūs bylos faktiniai duomenys. Jų nepatvirtina nei duomenys, užfiksuoti E. G. abonentinių telefonų numerių įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinėse su celėmis nuo 2018 m. vasario 2 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d., nei prokuroro nurodomame R. B. 2018 m. liepos 31 d. tarnybiniame pranešime išdėstytos aplinkybės, kad buvo gauta kriminalinės žvalgybos informacija, jog neva ne tik M. O., bet ir E. G. ( - ) mieste bei rajone platina anabolinius steroidus (t. 3, b. l. 70). Kaip nustatyta anksčiau, ikiteisminis tyrimas prieš M. O. buvo nutrauktas, nenustačius, kad buvo padaryti kokie nors nusikalstami veiksmai. Kita vertus, byloje nepaneigti ir faktiniai duomenys, kad V. L. nurodytas pokalbis vyko ne konkrečiai 2018 m. liepos 20 d., o kažkurią kitą liepos dieną, o jeigu ir vyko 2018 m. liepos 20 d., tačiau šis pokalbis buvo tik atsitiktinis sutapimas, nes, remiantis V. L. nuosekliu aiškinimu, ji, kaip teta ir policijos pareigūnė, sistemingai prevenciškai įspėdavo E. G. apie tariamus patikrinimus, tokiu būdu siekdama padaryti poveikį E. G., jog jis tiesiog pradėtų mokytis ir nesiveltų į jokią neteisėtą veiklą.

59Pirmosios instancijos teisme V. L. parodė, kad ji E. G. dėl nieko neįspėjo, nes nieko nežinojo nei apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, nei apie planuotas kratas ar patikrinimus parduotuvėje (t. 3, 79, 82–85). Tam neprieštarauja ir V. L. pirmosios instancijos teisme nurodytos aplinkybės, kad ji skambino vyrui ir norėjo, jog E. G. uždarytų nepelningą parduotuvę ir ieškotųsi normalaus darbo. Šios aplinkybės patvirtina tik rūpestį artimu giminaičiu, o ne galimą siekį padėti išvengti tariamos baudžiamosios atsakomybės, kuri, kaip tvirtina aptarti duomenys, jam faktiškai negrėsė. Šioje nutartyje pirmiau konstatuota, kad byloje neįrodyta, jog V. L. būtų susipažinusi su jai 2018 m. liepos 20 d., apie 7.49 val., atsiųsta policijos suvestine, kurioje, beje, nebuvo jokių konkrečių duomenų apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, nei kad ji galėjo susieti gautą informaciją apie pradėtą ikiteisminį tyrimą su E. G. ir apie tai jį informuoti, nes, kaip paaiškėjo vėliau, ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) pagal BK 2761 straipsnio 1 dalį 2018 m. liepos 19 d. buvo pradėtas ne prieš K. V., kuris turėjo maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvę, esančią ( - ), ir ne prieš E. G., o prieš sporto klubo „( - )“ trenerį M. O.. Įrodymų vertinimas yra subjektyvus loginis procesas ir teismas įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, ir tik bylą nagrinėjantis teismas turi išskirtinę kompetenciją įvertinti įrodymus, nuspręsti dėl jų patikimumo, pakankamumo ir jais remdamasis daryti išvadas dėl nusikalstamos veikos padarymo mechanizmo, asmens kaltumo ir kitų konkrečioje byloje įrodinėtinų aplinkybių. Taigi, apygardos teismas, V. L. parodymus, duotus pirmosios instancijos teisme, įvertinęs tiek atskirai, tiek kaip visumą byloje surinktų faktinių bylos duomenų kontekste, pagrįstai pripažino įrodymais ir jais vadovavosi darydamas išvadas dėl nusikalstamos veikos požymių (ne)buvimo jai inkriminuotose veikose. Pirmosios instancijos teismo išvadų dėl V. L. nekaltumo nepaneigia ir prokuroro apeliaciniame skunde dėstomos aplinkybės, susijusios su išteisintosios santykiais su E. G., jos (ne)žinojimu, kad jis (ne)vartoja draudžiamus preparatus, jo pripažinimu, kad jis vartoja papildus dėl varžybų ir pan.

60Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir tai, kad V. L. buvo kaltinama įspėjusi E. G. apie būsimus (ne)procesinius veiksmus, kurių 2018 m. liepos 20 d. neplanavo, ir jų atlikimo nebuvo numatęs, o pagal turimą informaciją net negalėjo numatyti ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ) tuo metu pradėjęs ir vykdęs pats ikiteisminio tyrimo pareigūnas Ž. B.. Kaip liudytojas ikiteisminio tyrimo metu ir teisme apklaustas ikiteisminio tyrimo pareigūnas Ž. B., kuris pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos nelegalios prekybos steroidais ir jų platinimo, parodė, kad nei 2018 m. liepos 19 d. pradėjęs minėtą ikiteisminį tyrimą, nei 2018 m. liepos 20 d., nei vėliau iki pat ikiteisminio tyrimo perdavimo ( - ) AVPK jis neplanavo atlikinėti jokių tyrimo veiksmų maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, esančioje ( - ), ir apskritai jis neturėjo jokios informacijos apie bet kokias šios parduotuvės sąsajas su jo pradėtu ikiteisminiu tyrimu. Jo veikla ikiteisminiame tyrime apsiribojo užklausimų dėl M. O. išsiuntimu atitinkamoms institucijoms ir atsakymų į juos gavimu (t. 2, b. l. 107–108; t. 3, b. l. 44–46).

61Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog byloje nėra pagrindo daryti išvadą, jog V. L. 2018 m. liepos 20 d. žinojo apie pradėtame ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) planuojamus proceso veiksmus – kratą, ir apie tai įspėjo savo sūnėną E. G., nelegaliai dirbusį K. V. parduotuvėje.

62Dėl 2018 m. rugsėjo 13 d. informacijos atskleidimo

63V. L. buvo kaltinama tuo, kad ji 2018 m. rugsėjo 13 d., laikas ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti, siekdama įspėti dėl planuojamų procesinių veiksmų – galimos kratos maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, esančioje ( - ), naudojamu mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - ) (pagal prokuroro teisme pakeistą kaltinimą – tyrimo metu nenustatytu būdu) susisiekė su E. G., vykdžiusiu individualią veiklą maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, ir informavo apie tai, kad 2018 m. rugsėjo 14 d. jis nedirbtų šioje parduotuvėje, nes galima krata, todėl 2018 m. rugsėjo 14 d. maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvė nedirbo.

64Pirmosios instancijos teisme V. L. neigė įspėjusi E. G., kad jis nedirbtų parduotuvėje 2018 m. rugsėjo 14 d., nes galimai bus atlikta krata, ir tvirtino, jog apie kratos atlikimą ji nieko nežinojo (t. 3, b. l. 82–85). Kaip liudytoja apklausta V. L. vadovė J. N., pirmosios instancijos teisme parodė, kad ji 2018 rugsėjo 13 d. iš ( - ) AVPK Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininko A. U. gavo užduotį rugsėjo 14 d. patikrinti parduotuvę, esančią ( - ), siekiant nustatyti, ar neprekiaujama draudžiamomis medžiagomis ir maisto papildais. Patikrinimo metu, kartu su kitais pareigūnais, turėjo dalyvauti tyrėjos R. N. ir A. S.. Kiti jos skyriaus pareigūnai apie patikrinimą nebuvo informuoti, tačiau patikrinimas neįvyko dėl patikrinime turėjusių dalyvauti VMI pareigūnų neatvykimo (t. 3, b. l. 38–42). Apeliacinės instancijos teismo posėdyje J. N. patvirtino pirmosios instancijos teisme duotus parodymus ir parodė, kad ji pradėto ikiteisminio tyrimo dėl neteisėto disponavimo steroidais ir dopingu nesusiejo su gautu prašymu padėti atlikti tam tikrus veiksmus, nes nebuvo nurodyta, jog bus atliekama krata, buvo pasakyta, kad reikės atlikti patikrinimą. Liudytojai iš pradžių net nebuvo nurodytas įmonės pavadinimas, vėliau informacija buvo patikslinta ir nurodyta, kad reikės ieškoti steroidų, anabolikų ir pan. (t. 3, b. l. 177–191). Pirmosios instancijos teismo posėdyje A. U. parodė, kad jis J. N. davė žodinį nurodymą atlikti ūkio subjekto patikrinimą, nes kratai atlikti nebuvo pagrindo (t. 3, b. l. 82–85). Apeliacinės instancijos teismo posėdyje A. U. parodė iš esmės analogiškas aplinkybes (t. 3, b. l. 177–191).

65Iš 2018 m. rugsėjo 19 d. E. Z. tarnybinio pranešimo Nr. 85-PR2-7927 matyti, kad atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-34409-18, t. y. vykdant E. G. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę, buvo gauta duomenų, kad 2019 m. rugsėjo 14 d., apie 15.57 val. jis kalbėjosi su moterimi ir pasakė, kad vakar jam skambino teta iš policijos bei pranešė, jog jis šiandien nedirbtų savo parduotuvėje, nes pas jį gali atvažiuoti policija su mokesčių inspekcija daryti kratą (1 t., b. l. 6). Apklaustas kaip liudytojas pirmosios instancijos teisme E. Z. patvirtino jo surašytame tarnybiniame pranešime išdėstytas aplinkybes (t. 3, b. l. 42). Iš 2018 m. gruodžio 3 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad buvo kontroliuojamas E. G. elektroninių ryšių tinklo galinis įrenginys Nr. ( - ), kurio suvestinėje užfiksuota informacija, kad jis 2018 m. rugsėjo 14 d., apie 15.52 val., vykusio pokalbio su M. V. metu jai pasakojo, kad vakar jam paskambino „teta iš mentyno“ ir perspėjo „šiandien nedirbti“, nes gali „atvažiuoti mentai su mokesčiais“ kratas daryti, todėl jis šiandien nedirbo, nes jo kasos aparatas išjungtas ir gali už tai gauti baudų (t. 1, b. l. 88–86). Iš esmės tos pačios aplinkybės nurodytos ir 2018 m. gruodžio 3 d. T. P. tarnybiniame pranešime (t. 1, b. l. 106–107). Ikiteisminio tyrimo metu E. G. parodė, kad 2018 m. rugsėjį V. L. jį vėl informavo apie tai, jog jo parduotuvėje bus atliekamas patikrinimas, atvažiuos policijos pareigūnai kartu su mokesčių inspekcijos darbuotojais. Žinodamas, kad jo parduotuvėje esantis kasos aparatas dar nepriregistruotas jo vardu, siekdamas išvengti gresiančios atsakomybės už šį pažeidimą, kitą dieną po minėto pokalbio su V. L. jis į darbą nėjo ir parduotuvės neatidarė (t. 2, b. l. 65–66). Pirmosios instancijos teisme E. G. nepatvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų ir teigė, kad teta V. L. nesakė jam neiti dirbti į parduotuvę, jis iš baimės policijos pareigūnams apkalbėjo V. L. (t. 3, b. l. 40). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai E. G. parodymų, duotų ikiteisminiame tyrime nepripažino įtikinamais. Šiuos parodymus jis paneigė apklausiamas teisme. Be to, jų nepatvirtina kiti bylos duomenys, gauti iš kitų šaltinių. Antai, liudytojai K. V., M. V. ir N. B. parodė, kad jis linkęs meluoti, puikuojasi, kad jo teta V. L. dirba policijoje (t. 3, b. l. 38–42, 72–74).

66Įvertinusi nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad, kitaip nei nurodo apeliantas, apygardos teismas tyrė aplinkybes ir teisingai nustatė, jog be telefoninio pokalbio, kuris vyko 2018 m. rugsėjo 14 d., apie 15.52 val. tarp E. G. ir M. V., byloje nėra daugiau objektyvių ir patikimų įrodymų, leidžiančių daryti neabejotiną išvadą, kad V. L. žinojo apie planuojamą patikrinimą (kratą) maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, esančioje ( - ), ir apie tai ji 2018 m. rugsėjo 13 d. įspėjo savo sūnėną E. G.. Visų pirma, byloje neginčytinai nustatyta, kad konkrečiu atveju buvo planuojamas maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvės, kaip ūkio subjekto patikrinimas, o ne krata, nes, kaip parodė ikiteisminio tyrimo pareigūnas A. U., davęs žodinį pavedimą J. N., tuo metu nepakako duomenų ikiteisminio tyrimo baudžiamojo proceso veiksmams atlikti. Antra, informacija ne apie kratą, o apie planuojamą 2018 m. rugsėjo 14 d. ūkio subjekto veiklos patikrinimą kartu su VMI pareigūnais, 2018 m. rugsėjo 13 d. buvo žinoma tik J. N. ir jos paskirtoms, patikrinime turėjusioms dalyvauti, pareigūnėms R. N. bei A. S.. Trečia, ( - ) apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi nuo 2018 m. rugpjūčio 2 d. iki 2018 m. lapkričio 2 d. buvo leista klausytis E. G. pokalbių, perduodamų elektroninių ryšių tinklais, daryti jų įrašus, taip pat šią informaciją fiksuoti ir kaupti, tačiau 2018 m. rugsėjo 13 d. nebuvo užfiksuota jokių E. G. telefoninių kontaktų su V. L.. Prie bylos pateiktos V. L. naudojamo telefono pokalbių išklotinės taip pat rodo, kad ji 2018 m. rugsėjo 13 d. E. G. neskambino (t. 3, b. l. 34–35). Prokuroras apeliaciniame skunde laikosi pozicijos, kad V. L. E. G. apie patikrinimą pranešė sunkiai kontroliuojamomis telefoninėmis programėlėmis. Tokie prokuroro teiginiai nepagrįsti faktiniais duomenimis. Kaip matyti iš Klaipėdos AVPK Kriminalinių tyrimų tarnybos 2019 m. gruodžio 20 d. specialisto išvados Nr. 30-(1028)-IS1-1088, joje konstatuota, kad tyrimui pateiktuose telefonuose nerasta duomenų apie tai, jog V. L. ryšio telefonais bei elektroniniu paštu bendravo su I. L., E. G., D. V., R. N. ir A. S. dėl galimo patikrinimo ar kratos parduotuvėje „Maisto papildai sportui ir sveikatai“ (t. 1, b. l. 173–176). Ketvirta, byloje esantis V. L. darbo grafikas patvirtina, kad ji 2018 m. rugsėjo 11–13 d. buvo kursuose ( - ) (t. 3, b. l. 36). Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apklausta J. N. patvirtino, kad V. L. rugsėjį tris dienas buvo kvalifikacijos kėlimo kursuose, į darbą neateidavo, nes anksti turėdavo būti ( - ), o grįždavo pasibaigus darbo laikui (t. 3, b. l. 177–191).

67Taigi, bylos duomenys nepatvirtina apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės, kad V. L. 2018 m. rugsėjo 13 d. žinojo apie kitą dieną numatomą patikrinimą (kratą) parduotuvėje, nes ši informacija buvo prieinama tik J. N., R. N. ir A. S., o ji buvo kvalifikacijos kėlimo kursuose ( - ). Byloje nėra tokių duomenų, kurie patvirtintų, kad V. L. buvo susisiekusi su savo kolegėmis ir apie tai domėjosi. Byloje nepaneigta, kad informaciją apie numatomą parduotuvės patikrinimą E. G. galėjo gauti ir iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš R. N., dalyvavusios atliekant parduotuvės patikrinime, su kuria jis buvo gerai pažįstamas ir kuri, kaip parodė D. V., dėl asmeninės pažinties su juo nenorėjo dalyvauti patikrinime (t. 3, b. l. 42). Prokuroro akcentuojama aplinkybė, kad R. N. buvo vyresnė už E. G. beveik 10 metų, neprieštarauja tam, kad jie vienas kitą artimai pažinojo ir todėl nenorėjo dalyvauti patikrinime. Kita vertus, byloje nėra faktinių duomenų, patvirtinančių, kad 2018 m. rugsėjo 14 d. maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvė iš tiesų nedirbo. Prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad A. Z., atlikęs duomenų kontrolę E. G. telefono prisijungimo prie bokšto, matė, jog E. G. buvo ( - ) ir į darbą nėjo (t. 3, b. l. 42), tačiau liudytojas A. Z. tokių aplinkybių ikiteisminio tyrimo metu (t. 2, b. l. 74–75) ir savo surašytame 2018 m. rugsėjo 19 d. tarnybiniame pranešime Nr. 85-PR2-7927 nenurodė (t. 1, b. l. 1). Be to, byloje neginčytinai nustatyta, kad planuotas patikrinimas neįvyko dėl VMI darbuotojų neatvykimo (2018 m. gruodžio 3 d. T. P. Tarnybiniame pranešime nurodoma, kad dėl darbo apimties krūvio planuota krata neįvyko (t. 1, b. l. 106–107), o ne todėl, kaip apeliaciniame skunde nurodo prokuroras, jog E. G. buvo įspėtas apie planuojamą patikrinimą. Tik spėjimais pagrįsti prokuroro teiginiai, kad E. G., neva sužinojęs apie planuojamą patikrinimą, paslėpė ar sunaikino turimas draudžiamas medžiagas. A. Z., atlikęs E. G. telefono prisijungimo prie bokšto duomenų kontrolę, pirmosios instancijos teisme neatskleidė, kurioje vietoje ( - ) E. G. buvo užfiksuoto tarp jo ir M. V. pokalbio metu, todėl nėra pagrindo tvirtinti, kad jis parduotuvėje nebuvo, nepaisant to kad jis, kalbėdamas su moterimi, pripažino, jog parduotuvėje nedirbo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad iš šio pokalbio turinio matyti, jog E. G. iš esmės nuogąstavo ne todėl, kad pas jį atvykę pareigūnai gali rasti kokių nors draudžiamų medžiagų, o dėl to, jog pas jį dar nepajungtas kasos aparatas (t. 1, b. l. 88). Faktą, kad jis nemokėjo naudotis kasos aparatu, todėl jį išjungdavo, nurodė tiek pats E. G., tiek ir M. V., kuri patvirtino, jog atvažiavusi į parduotuvę, mokė E. G., kaip juo naudotis.

68BPK 1 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus privalu ne tik greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, jog nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas, bet užtikrinti ir tai, kad niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad konkrečiu atveju byloje nėra patikimų ir neginčytinai patvirtinančių įrodymų, jog V. L. 2018 m. rugsėjo 13 d., tyrimo nenustatytu būdu, įspėjo E. G. apie 2018 m. rugsėjo 14 d. galimą patikrinimą (kratą) maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje ir taip sutrukdė pareigūnams 2018 m. rugsėjo 14 d. atlikti suplanuotą patikrinimą, kuris nebuvo vykdomas dėl pačių pareigūnų pasikeitusių planų.

69Dėl 2018 m. rugsėjo 19 d. ir 2018 m. rugsėjo 20 d. informacijos atskleidimo

70V. L. buvo kaltinama ir tuo, kad ji 2018 m. rugsėjo 19 d., nuo 17.29 val. iki 17:31 val., būdama greta namo, esančio ( - ), ( - ), siekdama įspėti dėl planuojamų procesinių veiksmų – galimo patikrinimo maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, susitikimo su E. G. metu vėl įspėjo pastarąjį dėl galimo patikrinimo parduotuvėje, o taip pat, jog tęsdama nusikalstamą veiką, 2018 m. rugsėjo 21 d., apie 8.04 val., būdama tyrimo metu nenustatytoje vietoje, siekdama įspėti dėl planuojamų procesinių veiksmų – galimo patikrinimo maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje, iš naudojamo mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ) paskambino I. L. ir prašė tuo metu greta buvusiam E. G. perduoti, kad galimas patikrinimas minėtoje parduotuvėje.

71Pirmosios instancijos teismas, remdamasis V. L., I. L., E. G., J. N., D. V., R. N., A. S. parodymais teisme, Klaipėdos AVPK KP Specialiųjų užduočių valdybos Antrojo skyriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. suvestinėje Nr. 1 esančiais duomenimis, padarė pagrįstą išvadą, kad byloje nepakanka objektyvių faktinių duomenų pagrįsti, jog V. L. 2018 m. rugsėjo 19 d. žinojo ir / ar turėjo galimybę sužinoti apie kitą dieną, t. y. 2019 m. rugsėjo 20 d. numatomą maisto papildų sveikatai ir sportui parduotuvės, esančios ( - ), patikrinimą.

72Pirmosios instancijos teisme V. L. parodė, kad ji neprisimena, ar būtent kaltinime nurodytu adresu susitiko su E. G., o jeigu ir buvo sutikusi E. G. 2018 m. rugsėjo 19 d., tai tikrai neįspėjo jo apie galimą patikrinimą, nes apie jį pati nežinojo (t. 3, b. l. 82–85). Byloje nėra duomenų paneigiančių šiuos V. L. parodymus. Priešingai, aplinkybę, kad V. L. nežinojo apie 2018 m. rugsėjo 20 d. numatomą atlikti parduotuvės patikrinimą, patvirtino pirmosios instancijos teisme apklaustų liudytojų J. N., R. N. ir A. S. parodymai, kurie sutampa tarpusavyje ir neprieštarauja V. L. parodymams, jog apie patikrinimą J. N. vadovaujamame skyriuje buvo žinoma tik jai pačiai ir patikrinime turėjusioms dalyvauti tyrėjoms R. N. bei A. S. (t. 3, b. l. 38–42, 44–46). Šias aplinkybes J. N. patvirtino ir duodama parodymus apeliacinės instancijos teisme (t.3, b. l. 177–191). Remiantis D. V. ir pačios V. L. parodymais nustatyta, kad informacija apie patikrinimą maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje V. L. tapo žinoma ne 2018 m. rugsėjo 19 d., o 2018 m. rugsėjo 20 d., t. y. tik patikrinimo dieną (t. 3, b. l. 42, 84–85). Iš D. V. ir V. L. parodymų matyti, kad jų pokalbis vyko ryte, tuo tarpu, patikrinimas pradėtas 14.30 val., todėl deklaratyviais pripažintini apelianto teiginiai, jog V. L. D. V. domėjosi, kur pastaroji važiuoja ar važiavo, siekdama sužinoti ne patį faktą, o patikrinimo rezultatus. Šių aplinkybių nepagrindžia ir prokuroro apeliaciniame skunde akcentuojami V. L. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad ji 2018 m. rugsėjo 20 d. po kelių valandų skambino E. G., klausė, kur jis yra ir galbūt įspėjo, jog bus „svečių“ (t. 2, b. l. 7–9). Tačiau tokių aplinkybių nepatvirtina nei E. G., nei V. L. pokalbių kontrolės metu gauti faktiniai duomenys. Pirmosios instancijos teisme V. L. tvirtino, kad iš streso nurodė neteisingas aplinkybes ir save apkalbėjo. Teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti šiais V. L. parodymais. Iš 2018 m. gruodžio 4 d. kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo Nr. ( - ) matyti tik tai, kad atliekant V. L. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę, užfiksuota, kad ji 2018 m. rugsėjo 20 d., kalbėdama telefonu su E. G., susitarė, jog jis vakare pas ją atvažiuos ir liks nakvoti bei pasikalbėti (t. 1, b. l. 117–118). Aplinkybės, kad pas ją svečiavosi E. G., V. L. neneigia, tačiau netgi tuo atveju, jeigu E. G. viešnagės pas ją metu, jei ir tapo žinoma apie patikrinimo rezultatus, ši aplinkybė išteisintajai pateikto kaltinimo nepagrindžia.

73Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka buvo atliktas dalinis įrodymų tyrimas, tačiau byloje nepavyko pašalinti abejonių, kad V. L. 2018 m. rugsėjo 19 d. žinojo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą ir suplanuotus procesinius veiksmus ir galėjo įspėti, ar įspėjo E. G. apie numatomą parduotuvės patikrinimą, taip pat, kad kaltinime nurodytu laiku ir vietoje V. L. ir E. G. iš tikrųjų susitiko. Daryti priešingą išvadą teisėjų kolegijai nesuteikia pagrindo ir minėtoje Klaipėdos AVPK KP Specialiųjų užduočių valdybos Antrojo skyriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. suvestinėje Nr. 1 užfiksuotos aplinkybės, kad V. L. galimai susitiko su E. G. ( - ). Kaip matyti iš suvestinės turinio, pareigūnai nematė galimo sekamų asmenų susitikimo fakto ir jokiomis techninėmis priemonėmis neužfiksavo (t. 1, 124). V. L. pirmosios instancijos teisme paaiškino, kad jeigu kaltinime nurodytu laiku ją matė pareigūnai, tai ji vyko į butą, esantį ( - ), pasiimti daiktų, kur ji gyvena, o E. G. dažnai lankydavosi pas savo netoliese gyvenantį draugą, todėl galėjo ir jį sutikti, tačiau neatsimena, ar tą dieną jį sutiko. Tokie V. L. paaiškinimai byloje nepaneigti. Kita vertus, kaip teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, byloje nėra jokių objektyvių duomenų apie galimai vykusio susitikimo metu buvusio pokalbio turinį. Kaltinimas šioje dalyje iš esmės grindžiamas vien tik E. G. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad su V. L. susitiko ( - ), kur gyvena V. L. tėvai. Teta vėl jį įspėjo apie „atvažiuosiančius draugus“ ir apie numatomą patikrinimą, nenurodant konkrečios datos (t. 2, b. l. 65–66). Tačiau kaip jau ne kartą minėta šioje nutartyje, E. G. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, teisme jis paneigė ir tvirtino, kad apkalbėjo V. L.. Kitų įrodymų, kuriuos įvertinus pagal vidinį teisėjų kolegijos įsitikinimą, pagrįstą visapusišku bylos aplinkybių išnagrinėjimu, galima būti formuoti kitokią, nei padarė pirmosios instancijos teismas, išvadą byloje nėra. Todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad V. L. 2018 m. rugsėjo 19 d. žinojo ir / ar turėjo galimybę sužinoti apie kitą dieną, t. y. 2019 m. rugsėjo 20 d. numatomą maisto papildų sveikatai ir sportui parduotuvės, esančios ( - ), patikrinimą.

74Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šioje baudžiamojoje byloje nepakanka faktinių duomenų pagrįsti, jog V. L. ir 2018 m. rugsėjo 21 d. siekė įspėti E. G. dėl ikiteisminiame tyrime planuojamų procesinių veiksmų – galimo patikrinimo maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje. Pirmosios instancijos teisme V. L. parodė, kad rugsėjo 20 d., vakare, E. G. atvažiavo pas ją nakvoti ir papasakojo, jog buvo krata parduotuvėje, kad viskas buvo pas jį tvarkinga. E. G., pasakodamas savo įspūdžius apie atliktą kratą, pradėjo pareigūnus įžeidinėti, vadindamas juos „mentais“ ir pan., jie labai susipyko. Todėl rugsėjo 21 d. ryte, būdama darbe, paskambino savo vyrui, kad jis prevenciškai pasikalbėtų su E. G. ir geranoriškai jam patartų užsidaryti tą nepelningą parduotuvę ir ieškotųsi normalaus darbo, nes tokie patikrinimai ar kratos bet kada vėl gali įvykti ir vėl ateityje turės reikalų su pareigūnais. Prašydama savo vyro geranoriškai pasikalbėti su E. G., kad jis susirastų normalų darbą, V. L. nežinojo apie pareigūnų ketinimus ir planus dar kartą atlikti tokį patikrinimą (t. 3, b. l. 82–85). Šiuos V. L. parodymus patvirtina ir byloje kaip liudytojo apklausto V. L. sutuoktinio I. L. parodymai (t. 3, b. l. 38–39). Iš ( - ) AVPK ( - ) RPK 2018 m. rugsėjo 20 d. Patikrinimo akto matyti, kad ( - ) AVPK ( - ) RPK Veiklos skyriaus tyrėja R. N., dalyvaujant ( - ) AVPK ( - ) RPK Veiklos skyriaus tyrėjai A. S., ( - ) AVPK NTS vyr. tyrėjui K. B., taip pat E. G., atliko patikrinimą maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje bei patikrinimo metu pažeidimų nenustatė (2 t., b. l. 56). Kaip liudytoja apklausta J. N. parodė, kad atlikus patikrinimą, R. N. surašė 2018 m. rugsėjo 20 d. Patikrinimo aktą, kuriame nurodė, jog patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta. Ji neturėjo jokios informacijos, kad parduotuvėje buvo planuojama atlikti dar papildomą patikrinimą, o V. L. informacijos apie atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl maisto papildų negalėjo gauti, nes net ir ji pati nežinojo, kad nurodytas patikrinimas turi būti atliktas ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ). Liudytoja 2018 m. rugsėjo 20 d. atlikto parduotuvės patikrinimo aktą perdavė A. U., iš kurio ir buvo gavusi žodinį nurodymą dėl patikrinimo atlikimo. Iš A. U. jokių nurodymų ar informacijos, kad planuojamas dar koks nors patikrinimas, ji negavo (t. 3, b. l. 38–42). Iš 2018 m. gruodžio 3 d. T. P. Tarnybinio pranešimo matyti, kad pareigūnas daro prielaidą, jog 2018 m. rugsėjo 21 d. V. L. atvykus į darbą tapo žinoma, kad 2018 m. rugsėjo 20 d. krata (nors krata byloje nebuvo atlikta, atliktas tik ūkio veiklos subjekto patikrinimas) pas E. G. buvo padaryta ne iki galo, o neatlikus tinkamai visų procesinių veiksmų ji turės būti pakartota, apie kurios galimą atlikimą V. L. vėl norėjo įspėti savo sūnėną. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, kad tarnybiniame pranešime išdėstytos aplinkybės prieštarauja J. N. parodymams, jog A. U., kuris ir buvo prašęs jos vadovaujamo skyriaus pagalbos atlikti patikrinimą, perdavus maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvės patikrinimo aktą, jis jai jokių nurodymų 2018 m. rugsėjo 21 d. atlikti papildomą patikrinimą nedavė. Pirmosios instancijos teisme apklausiamas kaip liudytojas A. U. taip pat nenurodė, kad po 2018 m. rugsėjo 20 d. buvo planuojama atlikti dar kokį nors kitą patikrinimą ar kratą (t. 3, b. l. 82–85). Pirmosios instancijos teisme duotus parodymus liudytojai J. N. su A. U. patvirtino ir apeliacinės instancijos teisme (t. 3, b. l. 177–191). Aptarti duomenys fakto, kad 2018 m. rugsėjo 21 d. V. L., atvykusi į darbą, neva vėl norėjo įspėti savo sūnėną dėl galimos kratos (kurios nebuvo numatyta), nepatvirtina ir aptartas jos pokalbis su I. L., kuriame ji prašė sutuoktinio prevenciškai įspėti E. G., kad pareigūnų partikrinimai gali būti atlikti bet kada.

75Taigi, byloje nepasitvirtinus, kad po 2018 m. rugsėjo 20 d. atlikto parduotuvės patikrinimo V. L. žinojo, jog ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai planuoja parduotuvėje atlikti pakartotinį ar papildomą patikrinimą, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo daryti išvadą, kad ji 2018 m. rugsėjo 21 d. siekė įspėti E. G. dėl ikiteisminiame tyrime vėl planuojamo galimo patikrinimo maisto papildų sportui ir sveikatai parduotuvėje ar jį įspėjo.

76Prokuroras pagrįstai apeliaciniame skunde nurodo, kad išteisintosios V. L. ir E. G. tarpusavio santykiai buvo giminiškai artimi. Ši aplinkybė neprieštarauja išteisintosios parodymams, kad ji, sužinojusi, jog pastarasis bendrauja su K. V., kuris turėdavo daug pinigų, nuogąstavo, kad jos sesers aktyviai sportuojantis sūnus neįsiveltų į kokią neteisėtą veiklą ir pats nevartotų draudžiamų papildų. Dėl šių aplinkybių prevenciškai jį įspėdavo, pagąsdindama, kad į parduotuvę atvyks pareigūnai. Kaip jau aptarta pirmiau, byloje nepasitvirtino, kad E. G. ar K. V. inkriminuotu laiku būtų darę kokius nors teisės pažeidimus, ar buvo nusikaltę, todėl nėra pagrindo manyti, jog V. L., drausmindama savo, jos žodžiais ,,nenuspėjamą“ giminaitį, siekė sudaryti jam sąlygas nusikalsti, daryti kitus teisės pažeidimus ar nuslėpti jų pėdsakus. Nors apelianto nurodomi ikiteisminio tyrimo metu duoti E. G. ir išteisintosios V. L. parodymai kelia tam tikrų abejonių, kad V. L. inkriminuotus perspėjimus E. G. galėjo daryti įtaką bendro pobūdžio žinios apie galimai būsimus patikrinimus, tačiau byloje surinkti objektyvūs faktiniai duomenys yra nepakankami pagrįsti, jog išteisintoji žinojo apie konkrečius patikrinimus, kratas ir jų tikslus, todėl perspėdama E. G., siekė, kad jis išvengtų atsakomybės ar paslėptų neteisėtų veiksmų pėdsakus. Esant tokioms aplinkybėms, nepagrįstas prokuroro argumentas, kad išteisintoji, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, E. G. atskleidė ikiteisminio tyrimo duomenis ir trukdė pareigūnams atlikti savo pareigas. Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo pareigūnų anksčiau aptartų parodymų ir kitų įrodymų bei kaltinime inkriminuotų aplinkybių, dviem atvejais buvo planuojami VMI mokestiniai patikrinimai, kurių BPK, kaip tiesioginių ikiteisminio tyrimo veiksmų, nenumato. Tai tik patvirtina, kad žinios apie galimus patikrinimus nebuvo duomenys apie ikiteisminio tyrimo veiksmus, kurių atskleidimas galėtų sukelti neigiamas pasekmes. Taigi, V. L. veiksmai sistemingai skatinant savo giminaitį E. G. nenusikalsti, šioje konkrečioje situacijoje neatitinka veikimo priešingai tarnybos interesams kriterijų, nes policijos pareigūnų funkcijas apima ne tik jau daromų ar padarytų nusikaltimų ar kitų teisės pažeidimų išaiškinimas, bet ir kelio užkirtimas jiems daryti, taip pat prevencija, siekiant, kad asmuo iš viso nedarytų jokių teisės pažeidimų. Nenustačius, kad išteisintosios V. L. veiksmai atitinka piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi požymius BK 228 straipsnio taikymo prasme, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo spręsti, kad savo veiksmais ji sumenkino Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prestižą ir valstybei padarė didelę neturtinę žalą.

77Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagal BK 228 straipsnio 2 dalį V. L. pagrįstai išteisino vadovaudamasis BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktu, nes jos veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties.

78Dėl V. L. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 247 straipsnį

79Prokuroras apeliaciniame skunde prašo V. L. nuteisti pagal BK 247 straipsnį, tačiau neargumentuoja, ar V. L. yra tinkamas šio nusikaltimo subjektas.

80Pagal BK 247 straipsnį atsako tas, kas iki bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje be šią bylą tiriančio teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno leidimo atskleidė ikiteisminio tyrimo duomenis. Ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumas ar skelbtinumas, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms, įtvirtintas BPK 177 straipsnyje. BPK 177 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas absoliutus draudimas skelbti ikiteisminio tyrimo duomenis apie nepilnamečius įtariamuosius ir nukentėjusiuosius. Kartu nustatyta, kad kitais atvejais ikiteisminio tyrimo duomenys iki bylos nagrinėjimo teisme gali būti paskelbti tik prokuroro leidimu ir tik tiek, kiek pripažįstama leistina. BPK 177 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad reikiamais atvejais prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas įspėja proceso dalyvius ar kitus asmenis, mačiusius atliekamus ikiteisminio tyrimo veiksmus, kad draudžiama be prokuroro leidimo paskelbti ikiteisminio tyrimo duomenis. Tokiais atvejais asmuo pasirašytinai įspėjamas dėl atsakomybės pagal BK 247 straipsnį. Taigi, BPK 177 straipsnio 2 dalyje išvardyti asmenys (proceso dalyviai ar kiti asmenys, matę atliekamus ikiteisminio tyrimo veiksmus), kurie gali būti BK 247 straipsnyje numatyto baudžiamojo nusižengimo subjektai – vykdytojai. Vadinasi, BK 247 straipsnyje numatytam baudžiamajam nusižengimui būdingas specialusis subjektas – proceso dalyvis ar kitas asmuo, matę atliekamus ikiteisminio tyrimo veiksmus, apie juos žinoję ir prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno įspėti (pasirašytinai), kad be prokuroro leidimo paskelbti ikiteisminio tyrimo duomenis draudžiama. BK 247 straipsnio normos dispozicija, kurioje yra įtvirtinta ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo sudėtis, blanketinė. Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo (paskelbimo) teisinis reguliavimas nustatytas aptartame BPK 177 straipsnyje ir tik šiuo teisiniu reguliavimu nustatytos ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo tvarkos pažeidimas sudaro ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo nusižengimo, numatyto BK 247 straipsnyje, sudėtį. Panašios pozicijos laikomasi ir formuojamojoje kasacinio teismo praktikoje (kasacinė nutartis Nr. 2K-649/2005). Aptartos aplinkybės ir kasacinio teismo praktikoje pateikti išaiškinimai leidžia teisėjų kolegijai daryti išvadą, kad V. L. veiksmuose nėra nusikaltimo, numatyto BK 247 straipsnyje, sudėties, nes ji neatitinka šio baudžiamojo nusižengimo subjektui keliamų kriterijų.

81Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad keisti ar naikinti apskųstąjį pirmosios instancijos teismo priimtą išteisinamąjį nuosprendį dėl prokuroro apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų nėra jokio pagrindo, todėl jis paliktinas galioti.

82Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

83Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Lino Kiaurakio apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Bylos esmė... 5. V. L. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ir 247 straipsnį buvo kaltinama tuo, kad... 6. ji, tarnybos metu vykdydama tarnybines funkcijas, sužinojusi informaciją apie... 7. ji, 2018 m. rugsėjo 13 d., laikas ir vieta ikiteisminio tyrimo metu... 8. ji, 2018 m. rugsėjo 19 d., nuo 17:29 val. iki 17:31 val., būdama greta namo,... 9. ji, 2018 m. rugsėjo 21 d., 8:04 val., būdama tyrimo metu nenustatytoje... 10. Klaipėdos apygardos teismas, nenustatęs, kad nagrinėjamu atveju B. L.... 11. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliaciniame skunde prokuroras prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 13. Prokuroras teigia, kad apygardos teismas, išteisindamas V. L. pagal BK 228... 14. Pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą, kad informacija, gauta 2018... 15. Prokuroras nurodo, kad ( - ) AVPK KP ENTS kriminalinės žvalgybos tyrimo... 16. Be to, prokuroro įsitikinimu, Klaipėdos apygardos teismas nepagrįstai ne... 17. Prokuroras nesutinka ir su duomenų, susijusių su 2018 m. liepos 20 d. veika,... 18. Prokuroras atkreipia dėmesį ir į tai, kad byloje apklaustas kaip liudytojas... 19. Kaltinamajai V. L. buvo žinoma, kad jos sūnėnas E. G. dirbo maisto papildų... 20. Tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu kaltinamoji V. L.... 21. Liudytojas I. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis pats E. G.... 22. Prokuroras nepritaria ir teismo išvadoms, susijusioms su 2018 m. rugsėjo 13... 23. Kaip liudytojas apklaustas E. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 24. Apygardos teismas neteisingai įvertino ir duomenis, susijusius su V. L.... 25. Prokuroras daro išvadą, kad V. L., suteikdama informaciją E. G. apie ( - )... 26. V. L. žinojo apie sūnėno disponavimą neleistinomis dopingo medžiagomis ir... 27. V. L., pagal pareigas privalėdama tirti nusikalstamas veikas bei aiškintis... 28. Skiriant bausmę V. L., prokuroras prašo atsižvelgti į jos padarytų... 29. Atsiliepime į prokuroro apeliacinį skundą išteisintoji V. L. prašo... 30. Išteisintoji teigia, kad apygardos teismas itin išsamiai išnagrinėjo visas... 31. Kitaip, nei tvirtina prokuroras apeliaciniame skunde, byloje neįrodyta V. L.... 32. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai tarp K. V. ir E. G. 2018 m. liepos 20... 33. Išteisintoji tvirtina, kad dėl 2018 m. rugsėjo 13 d. veikos apygardos... 34. Klaipėdos apygardos teismas taip pat teisingai konstatavo, kad byloje... 35. Byloje nenustačius, kad po 2018 m. rugsėjo 20 d. atlikto parduotuvės... 36. Byloje neįrodžius, kad V. L. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, reiškia,... 37. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė... 38. III. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 39. Prokuroro apeliacinis skundas atmetamas.... 40. Prokuroras apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 41. Pagal BPK 20 straipsnį įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų... 42. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, susipažinusi su baudžiamosios... 43. Asmuo pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tuo atveju, jeigu jis yra... 44. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad V. L. taikyti... 45. Kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje negali būti preziumuojama, o turi... 46. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad V. L. kaltinimai dėl... 47. Apie nusikalstamos veikos sudėties požymius sprendžiama pagal faktines... 48. Dėl V. L. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį ... 49. BK 228 straipsnio 2 dalyje baudžiamoji atsakomybė numatyta už valstybės... 50. V. L. pagal šį baudžiamąjį įstatymą kaltinama tuo, kad ji, eidama ( - )... 51. Dėl 2018 m. liepos 20 d. informacijos atskleidimo... 52. V. L. buvo kaltinama, kad ji, tarnybos metu sužinojusi informaciją apie ( - )... 53. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos... 54. Byloje nustatyta, kad ( - ) RPK pareigūnams, taip pat ir V. L., 2018 m. liepos... 55. Teisėjų kolegijos nuomone, minėti duomenys savaime neatskleidžia... 56. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka nepasitvirtino ir aplinkybės, kad K. V.... 57. Byloje nėra pagrindo manyti, kad 2018 m. liepos 20 d., apie 18. 52 val.,... 58. Bylos medžiaga tvirtina, kad ( - ) apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 1 d.... 59. Pirmosios instancijos teisme V. L. parodė, kad ji E. G. dėl nieko neįspėjo,... 60. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir tai, kad V. L. buvo... 61. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 62. Dėl 2018 m. rugsėjo 13 d. informacijos atskleidimo... 63. V. L. buvo kaltinama tuo, kad ji 2018 m. rugsėjo 13 d., laikas ir vieta... 64. Pirmosios instancijos teisme V. L. neigė įspėjusi E. G., kad jis nedirbtų... 65. Iš 2018 m. rugsėjo 19 d. E. Z. tarnybinio pranešimo Nr. 85-PR2-7927 matyti,... 66. Įvertinusi nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad,... 67. Taigi, bylos duomenys nepatvirtina apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės,... 68. BPK 1 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad ginant žmogaus ir... 69. Dėl 2018 m. rugsėjo 19 d. ir 2018 m. rugsėjo 20 d. informacijos atskleidimo... 70. V. L. buvo kaltinama ir tuo, kad ji 2018 m. rugsėjo 19 d., nuo 17.29 val. iki... 71. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis V. L., I. L., E. G., J. N., D. V., R.... 72. Pirmosios instancijos teisme V. L. parodė, kad ji neprisimena, ar būtent... 73. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka buvo atliktas dalinis įrodymų tyrimas,... 74. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada,... 75. Taigi, byloje nepasitvirtinus, kad po 2018 m. rugsėjo 20 d. atlikto... 76. Prokuroras pagrįstai apeliaciniame skunde nurodo, kad išteisintosios V. L. ir... 77. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 78. Dėl V. L. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 247 straipsnį... 79. Prokuroras apeliaciniame skunde prašo V. L. nuteisti pagal BK 247 straipsnį,... 80. Pagal BK 247 straipsnį atsako tas, kas iki bylos nagrinėjimo teisiamajame... 81. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad keisti ar... 82. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 83. Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos...