Byla e2-467-783/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus Skaraitis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ (toliau - Ieškovė) ieškinį atsakovui A. A. (toliau – Atsakovas) dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš Atsakovo 764,69 € negrąžintą kreditą, 270,02 € palūkanas, 70,50 € administravimo mokestį, 83,60 € delspinigius, 65,80 € vėlavimo palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Procesiniai dokumentai Atsakovui tinkamai įteikti 2017 m. balandžio 12 d. Atsakovas per teismo nustatytą terminą (per 15 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos) nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Priimamas sprendimas už akių, nes Ieškovė yra pateikusi prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkinamas iš dalies. Atsakovo veiksmuose yra visos sąlygos, būtinos civilinės atsakomybės taikymui (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.246, 6.247, 6.248, 6.249, 6.256 straipsniai). Remiantis byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad Atsakovas 2014 m. spalio 31 d. Ieškovės administruojamoje tarpusavio skolinimo platformoje SAVY www.gosavy.lt (toliau – Platforma) elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_04677 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su Platformoje registruotais skolintojais. Platformoje registruoti skolintojai finansavo Atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp Atsakovo, skolintojų ir Ieškovės (organizatorės) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 04677 (toliau - Sutartis), kurios pagrindu Atsakovui buvo suteiktas 868,86 € vartojimo kreditas 36 mėnesių terminui už 25 procentų dydžio metines palūkanas. Sutartimi Atsakovas įsipareigojo Ieškovei kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (vartojimo kredito specialiųjų sąlygų – paraiškos (ofertos) 2.4 punktas). Sutarties administravimo mokestis yra 73,85 €. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl Ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016 m. spalio 14 d. pateikė Atsakovui pranešimą, kuriuo informavo apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą ir Sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos ir pareikalavo nedelsiant grąžinti skolą, sumokėti palūkanas ir delspinigius.

6CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad Atsakovas būtų atsiskaitęs su Ieškove (CPK 178 straipsnis), todėl Ieškovei iš Atsakovo priteisiamas 764,69 € negrąžintas kreditas, 270,02 € palūkanos bei 70,50 € sutarties administravimo mokestis (CK 6.38, 6.59, 6.205 straipsniai, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis).

7Ieškovė taip pat prašo priteisti iš Atsakovo 65,80 € vėlavimo palūkanas ir 83,50 € delspinigius už laiku negrąžintą kreditą. Kaip matyti iš Ieškovės pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už Atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.2, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų (delspinigių) santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų (delspinigių). Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų (delspinigių), ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų ir netesybų (delspinigių) kaip nuostolių atlyginimo, palūkanos ar netesybos (delspinigiai), priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl Ieškovės apskaičiuotos palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Ieškovei iš Atsakovo priteisiami 83,60 € delspinigiai, o Ieškovės reikalavimas dėl 65,80 € vėlavimo palūkanų priteisimo atmetamas.

8Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, esant Ieškovės reikalavimui, iš Atsakovo Ieškovei priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1188,81 €) nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. kovo 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Ieškovė ruošdama teismui ieškinį bei jį pateikdama teismui patyrė 312,50 € išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti bei sumokėjo 28,00 € žyminį mokestį. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (80 procentų), Ieškovei iš Atsakovo priteisiama 22,4 € žyminio mokesčio ir 250,00 € advokato pagalbos išlaidų.

10Valstybės patirtos išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą (2,12 €) yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią priteisiamą išlaidų sumą (3 €), todėl jos nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

11Remdamasis tuo, kas išdėstyta bei vadovaudamasis CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo A. A., asmens kodas ( - ) 764,69 € (septynių šimtų šešiasdešimt keturių eurų 69 ct) skolą, 270,02 € (dviejų šimtų septyniasdešimties eurų 2 ct) palūkanas, 70,50 € (septyniasdešimties eurų 50 ct) administravimo mokestį, 83,60 € (aštuoniasdešimt trijų eurų 60 ct) delspinigius,5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1188,81 €) nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. kovo 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 22,40 € (dvidešimt dviejų eurų 40 ct) žyminį mokestį ir 250,00 € (dviejų šimtų penkiasdešimties eurų) išlaidas už advokato teisinę pagalbą, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, buveinė Vilniaus m., Vokiečių g. 20, naudai.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kupiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Kupiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai