Byla e2-6115-868/2016
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovo 347,58 Eur skolos, 333,68 Eur palūkanų, 125,12 Eur delspinigių, 44,97 Eur palūkanų delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 15 procentų metines palūkanas už pagrindinės skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui A. M., kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t. y. asmeniškai. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad AB „Swedbank“ bankas (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir atsakovas A. M. 2004-06-23 sudarė EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 04-021265-EG, pagal kurią bankas suteikė atsakovui nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyje numatytas sumas. Atsakovas 2013-04-24 pranešimu buvo informuotas apie esantį įsiskolinimą, tačiau į pranešimą nereagavo. 2014-07-24 AB „Swedbank“ bankas ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 14-20-42, pagal kurią bankas perleido ieškovui visus reikalavimus skolininko A. M. atžvilgiu. UAB „Gelvora“ 2014-08-07 raštu pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą bei pareikalavo sumokėti naujajam kreditoriui susidariusį įsiskolinimą, tačiau duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. CK 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, o vadovaujantis CK 6.881 straipsnio 1 dalimi, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir mokėti palūkanas. Atsižvelgiant į tai, kad į bylą nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovo reikalavimų, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 347,58 Eur pagrindinės skolos ir 333,68 Eur palūkanų (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.101 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 1 dalis).

8CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 04-021265-EG atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Ieškovo paskaičiavimu pagal sutartį delspinigiai sudaro 125,12 Eur, o delspinigiai už palūkanas 44,97 Eur. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp atsakovo ir pradinio kreditoriaus AB „Swedbank“ banko buvo sudaryta vartojimo sutartis. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties, teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo, įsigaliojusio 2011-11-17, 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pažymėtina, jog, nors pradinis kreditorius su atsakovu vartojimo kredito sutartį sudarė dar prieš minėto įstatymo įsigaliojimą, tačiau Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatytas maksimalus delspinigių už pradelstus mokėjimus dydis – 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną, vertintinas kaip orientacinis, bylojantis apie įstatymų leidėjo valią riboti kompensuojamųjų palūkanų ir delspinigių dydį sandorių sudarytų su vartotojais atvejais (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-351-302/2014). Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl netesybos mažintinos iki 0,05 procento dydžio, tai sudaro 11,26 Eur (125,12x0,05 proc.x180 d.) delspinigių bei 11,33 Eur (44,97x0,05 proc.x504 d.) delspinigių už palūkanas. Toks dydis laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą, o likusioje delspinigių dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 178 straipsnis, CK 1.5 straipsnio 2 dalis, 6.73 straipsnio 2 dalis).

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 370,17 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. EGO kortelės su kredito limitu sutarties Nr. 04-021265-EG specialioje dalyje nustatytas 15 proc. metinių palūkanų dydis, todėl iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos 15 proc. dydžio metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos (347,58 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-01-11) iki visiško kredito grąžinimo (CK 6.256 straipsnio 1 dalis).

11Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį, sumokėjo 19 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (83 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistina 15,77 Eur (19 Eur x 83 proc.) bylinėjimosi išlaidų.

12Šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

13Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 5 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsniu, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

14tenkinti ieškinį iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 347,58 Eur skolos, 333,68 Eur palūkanų, 11,26 Eur delspinigių, 11,33 Eur delspinigių už palūkanas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 703,85 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 15 proc. dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (347,58 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-11 iki visiško kredito grąžinimo bei 15,77 Eur bylinėjimosi išlaidų.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai