Byla e2-63-734/2015
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“, teismas, priimdamas sprendimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Elvyrai Stancikienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui M. S.,

4atsakovo atstovei M. L.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvoje veikiančio per BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui UAB „Economus“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“, teismas, priimdamas sprendimą

Nustatė

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė priteisti iš atsakovo 1155 Eur (3988 Lt) žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-13).

7Ieškovo atstovas nurodė, kad BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje Gyventojų turto draudimo taisyklių pagrindu su B. B. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį Nr. ( - ) ir apdraudė butą, esantį ( - )-2, Vilnius. 2013-10-13 apdraustosios patalpos buvo užlietos, dėl užsikimšusio bendro naudojimo kanalizacijos vamzdžio. Dėl šio turto užliejimo atsakomybė tenka UAB ”Economus”, kuri prižiūri pastatą ir neužtikrino kanalizacijos vamzdžio sandarumo. Gyvenamasis namas, esantis, ( - ), Vilnius, yra administruojamas UAB Economus. Administruojančiai įmonei kyla civilinė atsakomybė (LR CK 6.266 str.). Skolininku pagal LR CK 6.266 str. gali būti ne tik objekto savininkas, bet ir jo valdytojas. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal LR CK 6.266 str. suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju turi būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (LAT bylos Nr. 3K-7-365/2005).

8Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad ieškovas nekonkretizuoja kokių veiksmų atsakovas neatliko ir kokiais įrodymais tai grindžiama, dėl ko buvo padaryta žala. Atsakovo sistemoje dieną, kuri ieškovo ieškinyje nurodoma kaip tariamoji įvykio data, joks pranešimas apie įvykį nebuvo užregistruotas. Todėl kyla pagrįsta abejonė, ar draudikas, tirdamas draudiminio įvykio aplinkybes, tinkamai nustatė ne tik įvykio datą, bet ir kitas tyrimui reikšmingas aplinkybes. Atsakovas nurodė, kad kanalizacijos užsikimšimą sąlygojo popieriaus susikaupimas kanalizacijos stove, nepaisant to, jog bendrabučio gyventojai buvo įspėti laikinai nesinaudoti tualetais bei dušais, todėl ieškovas, tinkamai neišanalizavęs situacijos, pareiškė nepagrįstą ieškinį bei ieškinį netinkamam atsakovui. Įrodymų, leidžiančių spręsti, jog nuotekų vamzdį užkimšęs objektas į šį vamzdį pateko dėl atsakovo neteisėtų veiksmų į bylą nepateikta. Priešingai, atsakovas veikė atidžiai ir rūpestingai, laiku atvykdavo pašalinti avarijų, gyventojus informavo skelbimais apie vykdomus darbus bei įspėjimą nesinaudoti tualetais bei dušais laikinai, kol bus vykdomi darbai. Atsakovas nurodo, kad draudikas rėmėsi vien nukentėjusiosios tvirtinimais apie tariamai 2013 m. atliktą dalies buto remontą, o kitos dalies remonto datos išvis nepatikslino. Draudikas, vertindamas atlygintinos žalos dydį, nepagrįstai netaikė buto nusidėvėjimo koeficiento. Atsakovas teismo prašė ieškinį atmesti (b.l. 62-67).

9Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame teismo prašė ieškinį atmesti (b.l. 84-87). Trečiasis asmuo atsiliepime nurodė, kad tarp trečiojo asmens/draudiko UAB DK „PZU Lietuva“ ir atsakovo UAB „Economus“ 2012-12-11 buvo sudaryta Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis (draudimo liudijimas PZULT Nr. 1500303), kuria laikotarpiui nuo 2012-12-23 iki 2013-12-22 apdrausta UAB „Economus“ veiklos, produkto civilinė atsakomybė teikiant pastatų ūkio priežiūros ir administravimo paslaugas bei civilinė atsakomybė už žalą, padarytą atliekant statybos darbus. Ieškovas nedėjo pakankamai pastangų, tirdamas buto užliejimo aplinkybes, būtinas draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti. Kadangi ieškovo 2013-10-15 surašytas defektinis aktas nepagrindžia jokių atsakovo neteisėtų veiksmų (neveikimo) dėl buto užliejimo bei sugadinimo, jokių kitų aplinkybių, kaip pasireiškė atsakovo neteisėti veiksmai (neveikimas), kokie gi tie neteisėti veiksmai buvo, ieškovas kartu su ieškiniu nepateikė, negalima konstatuoti ir kitos civilinės atsakomybės sąlygos – priežastinio ryšio tarp veiksmų (neveikimo) ir ieškovui padarytos žalos, todėl atsakovui negali kilti pareiga atlyginti ieškovo prašomą žalą. Taip pat ieškovas neįrodė ir kitos civilinės atsakomybės sąlygos – žalos. Žalos dydį ieškovas taipogi grindžia savo paties 2013-10-15 surašytu defektiniu aktu, kurį pasirašė suinteresuoti asmenys – ieškovo darbuotojas ir draudėjas/draudėjo atstovas, tačiau atsakovas su minėtu defektiniu aktu nebuvo supažindintas, negalėjo jo nuginčyti, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl ieškovo nustatyto žalos dydžio objektyvumo. Nustatant žalos dydį nepagristai buvo netaikytas buto nusidėvėjimo koeficientas. Į bylą ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovo draudėjai priklausantis butas prieš užliejimą buvo remontuotas.

10Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas E. O. pilnai palaikė tyčinio sugadinimo defektiniame akte nurodytus faktus (b.l. 69), nurodė, kad šį aktą jis surašė kitą dieną po įvykusio užliejimo. Taip pat patvirtino, kad nukentėjusio asmens butas yra pirmame aukšte, kuris buvo užlietas.

11Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį trečiajam asmeniui buvo pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama ieškovui nedalyvaujant (CPK 247 str. 2 d.).

12Ieškinys tenkintinas visiškai.

13Iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, jog 2013-05-23 BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje su B. B. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį Nr. ( - ), kuria buvo apdraustas butas, esantis ( - )-2, Vilniuje (b.l. 16-17). 2013-10-15 A. B. kreipėsi į draudimo bendrovę su prašymu atlyginti padarytą žalą. Nurodė, kad 2013-10-13 įvyko kanalizacijos avarija ir buvo užlietas butas, esantis ( - )-2, Vilniuje (b.l. 18). Ieškovas atlygino B. B. patirtą 3988 Lt žalą (b.l. 19, 15).

14CK 6.266 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės. Taigi pagal šią teisės normą objekto savininkas (valdytojas) privalo atlyginti žalą net ir nesant jo kaltės, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Atsakingu skolininku pagal šį straipsnį gali būti ne tik objekto savininkas, bet ir jo valdytojas. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal šį straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju turi būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą. Tokia praktika formuojama LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 17 d. nutartyje civ. byloje Nr.3K-3-123/2009.

15Namą, esantį ( - ), Vilniuje, administruoja UAB „Economus“ (b.l. 27-28), todėl jam kyla pareiga atlyginti žalą.

16Atsakovas nurodo, kad 2013-10-13 joks pranešimas apie kanalizacijos avariją nebuvo užregistruotas atsakovo sistemoje, nėra jokių iškvietimų į draudėjo butą. Iš byloje esančio pranešimo apie įvykį matyti, jog A. B. nurodo, kad įvykio metu nebuvo namie ir atvyko tik tada, kai paskambino kaimynai (b.l. 18). Teismo posėdžio metu apklaustas atsakovo darbuotojas nurodė, kad avarinę tarnybą iškvietė studentai, iš to darytina išvada, jog pranešime gali būti nurodyta netiksli įvykio data, tačiau netikslus įvykio datos nurodymas nepatvirtina tai, jog toks faktas neįvyko. Užliejimo faktą patvirtina avarinės tarnybos UAB ”Mano būstas LT” atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai, surašyti 2013-10-07, 2013-10-08, 2013-10-09 (b.l. 72, 74, 76), kuriuose nurodyti kanalizacijos vamzdyno valymo darbai. Šių aktų pagrindu atsakovo atstovas - šio gyvenamojo namo vadybininkas E. O. surašė tyčinio sugadinimo defektinį aktą (b.l. 69), kuriuo taip pat patvirtinta kanalizacijos avarija, kurios pasekmė užlieti pastato antras, pirmas ir rūsio aukštai.

17Atsakovas taip pat nurodo, jog namo, esančio ( - )-2, Vilniuje, naudotojų veiksmai lėmė kilusius padarinius, nes būtent naudotojai nesiėmė pakankamų veiksmų užkirsti kelią kanalizacijos užkimšimui ir ignoravo atsakovo skelbimus, todėl administratoriui nekyla atsakomybė už įvykio sukeltą žalą. Iš byloje esančio tyčinio sugadinimo defektinio akto matyti, jog 2013-10-07vietinis santechnikas (pastato administratoriaus UAB „Economus“) atlikinėjo darbus. Darbų eigos metu buvo atjungtas vanduo. Įjungus vandens tiekimą po kurio laiko užsikimšo bendrieji vidaus tinklai (b.l. 69). Teismo posėdžio metu atsakovas pripažino, jog prieš įjungiant vandenį nebuvo patikrintas vamzdynas. Iš tyčinio sugadinimo defektinio akto matyti, kad atsakovas pripažįsta, jog į pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, avarinę tarnybą gyventojai kvietė tris kartus, kadangi šį aktą atsakovas UAB „Economus“ surašė kitą dieną po įvykusio užliejimo, šiuo aktu pats atsakovas konstatavo, kad užlietas antras, pirmas ir rūsio aukštai. Kadangi nukentėjusiojo asmens butas buvo pirmame aukšte, darytina išvada, kad šis butas nuo užliejimo nukentėjo labai smarkiai, ką patvirtinta surašytas defektinis aktas. Nors atsakovas neigia savo kaltę dėl įvykusios kanalizacijos avarijos, kaltindamas namo gyventojus, tačiau atsakovo, kaip pastato administratoriaus, atlikęs santechnikos darbus, prieš pajungdamas vandenį, turėjo įsitikinti, kad vamzdynų būklė yra tinkama naudoti, šios pareigos jis neatliko, o be to kaip ir paminėta aukščiau objekto valdytojas privalo atlyginti žalą net ir nesant jo kaltės (CK 6.266 str. 1 d.).

18Atsakovas taip pat nurodė, kad žala paskaičiuota neteisingai, nurodant lokalinėje sąmatoje didesnius medžiagų, reikalingų remontui, kiekius nei nurdyta defektiniame akte. Defektiniame akte nurodyta, kokie patirti nuostoliai (b.l. 22), o lokalinėje sąmatoje nurodyta kiek kainuotų buto, esančio Saulėtekio g. 19-2, Vilniuje, remontas (b.l. 23). Iš defektinio akto matyti, kad ginčo buto užliejimo mastas buvo didelis, defektinį aktą, apžiūrėjęs užlietą butą, surašė draudikas, pripažinęs įvykį draudžiamuoju bei paskaičiavęs ir išmokėjo 3988 Lt už užlieto būsto remonto kaštus. Atsakovo argumentai, kad draudikas turėjo atlyginti tik tokio dydžio žalą, kuri atiktų užliejimo padarinius, nurodytus defektiniame akte, atmestini kaip neatitinkantys protingumo kriterijų, nes nelogiška būtų šalinti tik užlietus sienų, grindų plotus, nes nukentėjęs nuo užliejimo asmuo turi teisę gauti kokybiškai atliktus remonto darbus – vientisą neiškilotą parketą ir viena spalva išdažytas sienas. Atmestini atsakovo argumentai, kad draudikas, vertindamas atlygintinos žalos dydį, nepagrįstai netaikė buto nusidėvejimo koeficiento, nes iš defektinio akto matyti, kad butas buvo suremontuotas 2013 m., prieš tris mėnesius iki užliejimo.

19Remdamasis visais byloje esančiais įrodymais, teismas daro išvadą, kad yra nustatytos visos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti - atsakovo neteisėti veiksmai (neveikimas), sąlygojantys žalos atsiradimą, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei žalos dydis (CK 6.246 str., 6.247 str., 6.249 str.). Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, todėl ieškovas, išmokėjęs 1155 Eur (3988 Lt) draudimo išmoką, įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovą. Dėl nurodyto, iš atsakovo priteistina 1155 Eur žalos atlyginimo.

20CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos 25,78 Eur (89 Lt) bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 str. 1 d. 1 p.. 93 str. 1 d. ).

22Vadovaujantis LR CPK 96 str., 88 str. 1 d. 3 p. iš atsakovo priteistinos 3,26 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai.

23Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,

Nutarė

24ieškinį patenkinti visiškai.

25Priteisti iš atsakovo UAB „Economus“, į.k. 300582646, 1155 Eur žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1155 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-08-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 25.78 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvoje veikiančiam per BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, į.k. 300665654.

26Priteisti iš atsakovo UAB „Economus“, į.k. 300582646, 3,26 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, banko kodas 73000, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,... 2. sekretoriaujant Elvyrai Stancikienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui M. S.,... 4. atsakovo atstovei M. L.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir... 7. Ieškovo atstovas nurodė, kad BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad ieškovas nekonkretizuoja... 9. Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 10. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas E. O. pilnai palaikė tyčinio... 11. Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį trečiajam asmeniui... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 13. Iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, jog 2013-05-23 BTA Insurance... 14. CK 6.266 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog žalą, padarytą dėl pastatų,... 15. Namą, esantį ( - ), Vilniuje, administruoja UAB „Economus“ (b.l. 27-28),... 16. Atsakovas nurodo, kad 2013-10-13 joks pranešimas apie kanalizacijos avariją... 17. Atsakovas taip pat nurodo, jog namo, esančio ( - )-2, Vilniuje, naudotojų... 18. Atsakovas taip pat nurodė, kad žala paskaičiuota neteisingai, nurodant... 19. Remdamasis visais byloje esančiais įrodymais, teismas daro išvadą, kad yra... 20. CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad kai abi sutarties šalys yra... 21. Ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos 25,78 Eur (89 Lt) bylinėjimosi... 22. Vadovaujantis LR CPK 96 str., 88 str. 1 d. 3 p. iš atsakovo priteistinos 3,26... 23. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,... 24. ieškinį patenkinti visiškai.... 25. Priteisti iš atsakovo UAB „Economus“, į.k. 300582646, 1155 Eur žalos... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „Economus“, į.k. 300582646, 3,26 Eur... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...