Byla 2A-1315-264/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Birutės Bobrel ir Raimondo Buzelio, sekretoriaujant Agnei Pučinskaitei, dalyvaujant pareiškėjai D. S., jos ir pareiškėjos R. M. atstovui advokatui Jonui Skalskui, suinteresuotam asmeniui R. R., suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės atstovei L. P.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų D. S. ir R. M. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-1699-615/2009 pagal pareiškėjų D. S. ir R. M. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys VĮ Registrų centro Kauno filialas, Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno miesto savivaldybė, D. B., R. R., G. R. ir

Nustatė

3pareiškėjos patikslintu pareiškimu (b. l. 80-82) prašė 1) nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad D. S. įgijo nuosavybės teisę į 354/1000 dalis ūkinio pastato ( - ) (pažymėtas plane 8Ilž, unikalus Nr. ( - )); 2) nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad R. M. įgijo nuosavybės teisę į 200/1000 dalis ūkinio pastato ( - ) (pažymėjimas plane 8I1ž, unikalus Nr. ( - )). Pareiškime nurodyta, kad pareiškėja D. S. iki 1992-10-01 buvo buto ( - ), nuomininkė, o 1992-10-01 pirkimo-pardavimo sutartimi (reg. Nr. B4-3819-2A) iš Kauno miesto valdybos nusipirko minėtą butą. Pareiškėja R. M. 1999-08-23 pirkimo-pardavimo sutartimi nusipirko butą ( - ), iš A. P., kuris iki 1993-03-08 buvo šio buto nuomininkas, o nuo 1993-03-08 - buto savininkas. Kadangi butai apšildomi krosnimis, todėl kiekvienas butas turėjo lauko sandėliuką kurui sandėliuoti. Šiais sandėliukais, kurie yra viename pastate (pažymėjimas plane 8I1Ž, unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 33 kv. m, tūris 77 kub. m., atkuriamoji vertė 4320 Lt, vidutinė rinkos vertė 1380 Lt), pareiškėjos atvirai ir nepertraukiamai, kaip joms priklausančiais nuosavybės teise, naudojosi visą minėtų patalpų valdymo laikotarpį nuo jų pastatymo 1985 m. Daiktinės teisės į pareiškėjų valdomas pastato 8Ilž 554/1000 dalis NT registre neįregistruotos.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 19 d. sprendimu pareiškėjų D. S. ir R. M. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktų nustatymo atmetė, priteisė iš pareiškėjų po 32,50 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas iš dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų teismo posėdžio metu ir teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatė, kad D. S. iki 1992-10-01 buvo buto ( - ), nuomininkė, o 1992-10-01 pirkimo-pardavimo sutartimi (reg. Nr. B4-3819-2A) iš tuometinės Kauno miesto valdybos nusipirko minėtą butą. R. M. 1999-08-23 pirkimo-pardavimo sutartimi nusipirko butą, esantį ( - ), iš A. P., kuris iki 1993-03-08 buvo buto ( - ), o nuo 1993-03-08 - buto savininkas. Ūkinio pastato ginčo dalių pareiškėjos pirkdamos butus nuosavybės teise neįsigijo. Neįsigijo nuosavybės teise jokios ūkinio pastato dalies pirkdamas (privatizuodamas) butą ir buto, esančio ( - ), ankstesnis savininkas A. P.. Pareiškėja D. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ūkinio pastato priežiūra iki butų privatizavimo rūpinosi „Panemunės butų ūkis“. Aplinkybių, kad nurodytas ūkinis pastatas buvo sukurtas ne valstybės lėšomis iš valstybei priklausančių medžiagų, o pačių tuometinių namo ( - ) butų nuomininkų (dabartinių būtų savininkų) lėšomis, medžiagomis ir darbu, nenurodė nei pareiškėjos, nei jų atstovas, nei vienas iš suinteresuotų asmenų - kitų butų savininkų, tokių duomenų nėra ir teismo apžiūrėtoje VĮ Registrų centras statinių kadastro byloje. Teismas nurodė, kad nurodytas ūkinis pastatas buvo sukurtas valstybės lėšomis iš valstybei priklausančių medžiagų visiškai patvirtino aplinkybė, kad kiti namo ( - ) gyventojai iš tuometinės Kauno miesto valdybos pirkdami (privatizuodami) butus pirko (privatizavo) taip pat ir ūkinio pastato dalis už visą perkamą turtą (tame tarpe ir ūkinio pastato dalis) Kauno miesto valdybai sumokėdami nustatytą kainą. Todėl teismas konstatavo, kad ūkinio pastato ginčo dalys visada buvo ir šiuo metu yra viešosios nuosavybės teisės objektais.

5Remdamasis CK 95, 97, 98, 99 str (CK 1964 m. ) teismas padarė išvadą, jog galioja prezumpcija, pagal kurią visi viešosios nuosavybės teisės objektai priklauso valstybei, jeigu nėra įrodyta, jog jie įstatymų nustatyta tvarka buvo perduoti savivaldybės nuosavybėn. Analogiškų nuostatų laikėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2000 m. rugsėjo 20 d. d. nutartyje civilinėje byloje 3K-3-856/2000.

6Todėl teismas laikė, kad nurodytos atitinkamai 354/1000 ir 200/1000 dalys ūkinio pastato, esančio ( - ) (pažymėjimas plane 8I1Ž, unikalus Nr. ( - )), kaip viešosios nuosavybės teisės objektai priklauso valstybei - Lietuvos Respublikai, nors Nekilnojamo turto registre šiuo metu ir nėra įregistruotos kaip Lietuvos Respublikos nuosavybė. Teismas nurodė, kad iš civilinėje byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog šis turtas negali būti eksploatuojamas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, todėl pareiškėjos turėtų kreiptis Vyriausybę, kuri privalo arba pati protingu terminu pasiūlyti pareiškėjoms konkretų šio turto įsigijimo būdą ir sąlygas, arba įgalioti tai padaryti jai pavaldžią instituciją.

7Apeliaciniu skundu (b. l. 131-133) pareiškėjos D. S. ir R. M. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-05-19 sprendimą, priimti naują sprendimą ir nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktus, kad D. S. įgijo nuosavybės teisę į 354/1000 dalis ūkinio pastato ( - ) (pažymėjimas plane 811ž, unikalus Nr. ( - )), o R. M. įgijo nuosavybės teisę į 200/1000 dalis ūkinio pastato ( - )(pažymėjimas plane 811Ž, unikalus Nr. ( - )). Apeliantės teigia, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir neteisingas, su teismo sprendimu nesutinka dėl sekančių priežasčių:

81. Byloje buvo visiškai įrodyta, kad yra visi pagrindai, numatyti LR CK 4.68 - 4.71 str., todėl teismas privalėjo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą. Apeliantės 16 metų sąžiningai ir teisėtai, atvirai, nepertraukiamai valdė joms priklausančias sandėlio dalis, jas prižiūrėjo, remontavo, saugojo kaip savo daiktą. Šios sandėlio dalys nėra įregistruotos jokio kito asmens ar valstybės vardu. Niekas kitas iš namo gyventojų, kurie byloje buvo įtraukti kaip suinteresuotieji asmenys, neturėjo jokių teisių į minėtas sandėlio dalis. Šį faktą jie patvirtino teismo posėdžio metu ir rašytiniuose savo atsiliepimuose.

92. Teismo sprendime pateikti samprotavimai apie viešąją nuosavybę neturi nieko bendro su apeliančių prašymu nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą. Nors teismas savo sprendime teisingai tvirtino, kad dalis minėto sandėlio negali būti eksploatuojama kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, tačiau siūlo kreiptis į LR Vyriausybę, kuri pasiūlys būdą ir sąlygas, kaip sandėliuko dalys galėtų pereiti mūsų nuosavybėn. Apeliančių nuomone, LR Vyriausybė nenagrinės dalies medinio sandėliuko nuosavybės perdavimo joms klausimo.

103. Apeliantės ne vieną kartą kreipėsi į Kauno merą, savivaldybės administraciją ir tik Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamentas 2008-06-12 rašte Nr. 301-2-93 nurodė, kad jos privalo kreiptis į teismą ir prašyti nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą Kauno miesto savivaldybės meras prašo apeliacinį skundą atmesti, o Kauno miesto apylinkės teismo 2009-05-19 sprendimą palikti nepakeistą (b. l. 139-142). Nurodo, kad teismas priėmė pagrįstą sprendimą ir jo naikinti nėra pagrindo, o apeliacinio skundo argumentai, jog pareiškėjos pateiktais rašytiniais įrodymais ir liudytojų parodymais visiškai įrodė, kad yra visi pagrindai numatyti LR CK 4.68-4.71 str., todėl teismas privalėjo nustatyti nuosavybės teisė įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, yra nepagrįsti. Apeliantės savo teises į ūkinio pastato dalis kildino iš faktinio naudojimo, kuriam neprieštaravo kiti asmenys, tačiau tai nėra pagrindas pripažinti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į šį turtą. Kauno miesto savivaldybė remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-03 nutartimi civ. byloje N. 3K-3-408/2007, kurioje konstatuota jog to, kad niekas neprieštarauja faktiniam daikto naudojimui ir nenaudoja bei nepageidauja naudotis asmens naudojamą daiktą patys, nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog naudojantis daiktą asmuo atvirai daiktą valdo kaip savą, nes pagal CK 4.30 str. valdyti daiktą galima netgi per kitą asmenį, kuris privalo laikytis valdytojo nurodymų. Kadangi pareiškėjos nepateikė įrodymų, patvirtinančių savo reikalavimą, todėl įgyjamosios senaties institutas negalėjo būti taikomas ir teismas pagrįstai atmetė pareiškėjų prašymą.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą Kauno apskrities viršininko administracija prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009-05-19 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti (b. l. 144-145). Nurodo, kad pareiškėjos savo apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, kad teismo sprendime pateikti samprotavimai neturi nieko bendro su prašymu nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad ginčo statinio dalys buvo sukurtos valstybės lėšomis iš valstybei priklausančių medžiagų, bet ne pareiškėjų ar kitų gyvenamojo namo ( - ) gyventojų. Šio fakto neginčija ir pareiškėjos. Taigi teismas pagrįstai nusprendė, kad ginčo statinio dalys yra viešosios nuosavybės teisės objektai, ir todėl įgyjamosios senaties institutas negali būti taikomas.

13Apeliacinis skundas tenkintinas visiškai.

14Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjų pareiškimą netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, dėl ko padarė neteisingas išvadas.

15Įrodinėjimo pareiga įvykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir juos patvirtinančius įrodymus, renkant ir pateikiant įrodymus. Šaliai neįvykdžius įrodinėjimo pareigos, teismas gali pripažinti neįrodytomis aplinkybes, kuriomis ji remiasi (LAT Senato 2004-12-30 nutarimas Nr. 51 ,,Dėl CPK normų reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ 7 p.).

16Byloje nustatyta, jog pareiškėja D. S. yra buto Nr.2A, esančio ( - ) savininkė, pareiškėja R. M. yra buto Nr. 3, esančio ( - ), 60/100 dalies, o suinteresuotas asmuo G. R. – 40/100 dalies bendrasavininkai (b. l. 6-9). Ūkinio pastato 8I1ž, kurio unikalus numeris ( - ), pastatyto 1985 m., 20/100 dalis nuosavybės teise priklauso suinteresuotam asmeniui R. R. - buto Nr. 1 ( - ), savininkei, o 246/1000 dalys nuosavybės teise priklauso suinteresuotam asmeniui D. B. - buto Nr. 1A ( - ), savininkei. Pareiškėja D. S. iki 1992-10-01 buvo buto ( - ), nuomininkė, o 1992-10-01 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu (reg. Nr. B4-3819-2A) privatizavo minėtą butą su rūsiu pagal 1991-05-28 galiojusį LR Butų privatizavimo įstatymą be dalies 8I1ž ūkio pastato (b. l. 12-13). Pareiškėja R. M. pagal 1999-08-23 pirkimo-pardavimo sutartį nupirko butą ( - ), iš A. P., kuris iki 1993-03-08 buvo šio buto nuomininkas, o nuo 1993-03-08 - buto savininkas, privatizavęs butą pagal 1991-05-28 galiojusį LR Butų privatizavimo įstatymą (b. l. 14-16). Prijungtoje Namų valdos techninės apskaitos bylos Nr. ( - ) namo ( - ), tech. apskaitos kortelėje yra įrašas ( prijungtos tech. apskaitos b. b. l. 4), kad 1988-05-30 įregistruotas pagalbinis ūkio pastatas - 8I1m, statytas 1985 m. 33, 37 kv. m. ploto - privatus. Tos pačios inventor. bylos 34 lape yra įkainojimo pažymėjimas, patvirtintas 1992-07-23, kuriame yra 1988-05-30 data įrašas, jog ūkio pastatas 8I1m ir 10I1m yra savavališka statyba. Iš apeliacinės instancijos teismui suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos pateikto 1992-09-15 potvarkio Nr. 863-v „Dėl savavališkų statybų įteisinimo“ 1.10 p. savavališkai pastatytą ūkinį pastatą 8I1m

Nutarė

17įteisinti miesto savivaldybės vardu.

18Sandėliukais, kurie yra viename pastate (pažymėjimas plane 8I1ž, unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 33 kv. m, tūris 77 kub. m., atkuriamoji vertė 4320 Lt, vidutinė rinkos vertė 1380 Lt), pareiškėjos D. S. ir R. M., perėmusi valdymą iš buvusio buto savininko A. P., atvirai ir nepertraukiamai, kaip joms priklausančiais nuosavybės teise, naudojosi visą minėtų patalpų valdymo laikotarpį nuo jų pastatymo 1985 m.

19VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2008-06-09 duomenimis, adresu ( - ) įregistruoti statiniai, kurių registro Nr. ( - ), daiktinės teisės į likusią ūkinio pastato 8I1ž dalį nekilnojamojo turto registre neįregistruotos, nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą 1A1m įregistruotos atskirais turtiniais vienetais ( b. l. 6). 2008-06-12 bei 2009-11-09 Kauno miesto savivaldybės administracijos raštuose nurodyta, jog ūkinis pastatas plane 8I1Ž yra gyvenamojoje valdoje ( - ), įregistruotas kaip gyvenamojo namo 1A1m priklausinys, 446/1000 dalys yra privati nuosavybė, o 554/1000 dalimis naudojosi ir naudojasi bendrasavininkės D. S. ir R. M..

20Daiktinės teisės į likusią ūkio pastato 8I1ž dalį, nekilnojamojo turto registre neįregistruotos.

21Nuosavybės teisės įgijimą įgyjamąja senatimi reglamentuoja CK ketvirtosios knygos 3-iojo skirsnio (4. 68-4.71 str.) normos, taip pat kitos su įgyjamosios senaties institutu susijusios CK normos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, jog nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įgijimas įgyjamąja senatimi konstatuojamas esant šių sąlygų visetui:

221) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu; 2) yra visos CK 4.68-4.71 straipsniuose nustatytos sąlygos: a) daiktas pradėtas valdyti sąžiningai; b) daiktas nėra įregistruotas viešajame registre kito asmens vardu; c) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai; d) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą; e) daiktas buvo valdomas CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. birželio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. L. C. v. VĮ Registrų centro Utenos filialas, bylos Nr. 3K-3-379/2004; 2004 m. birželio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. M., T. M. v. V. G., M. Š., R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-345/2004; 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartį civilinėje byloje AB „Vilijampolės autotransportas“ v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-498/2006; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Stoties turgus“ v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-586/2006; 2008 m. spalio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje O. L. v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-514/2008; kt.).

23Pareiškėjos prašė nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad D. S. įgijo nuosavybės teisę į 354/1000 dalis, o R. M. įgijo nuosavybės teisę į 200/1000 dalis ūkinio pastato ( - ) (pažymėtas plane 8Ilž, unikalus Nr. ( - )) ir nurodė, kad valdo šio statinio dalis atvirai, sąžiningai ir nepertraukiamai kaip savo daugiau kaip 22 metus. Nurodo, kad šis faktas reikalingas šio statinio dalių teisinei registracijai atlikti pareiškėjų vardu.

24Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad ūkio pastatas 8I1m (vėliau indeksas pakeistas 8I1ž) buvo pastatytas valstybės lėšomis, nes pateiktos Namų valdos techninės apskaitos bylos Nr. ( - )( b. l. 4) namo ( - ), namų valdos tech. apskaitos kortelės 1988-05-30 data įrašas, jog ūkio pastatai 6J1m, 7J1m, 10J1m bei 8J1m, statytas 1985 m. 33, 37 kv. m. ploto - privatūs. Šie registro duomenys nėra panaikinti, duomenų, kad ūkinis pastatas buvo perduotas valstybės ar savivaldybės nuosavybėn CK 114 str. (1964 m. red.) nustatyta tvarka ar pastatytas valstybės lėšomis nėra. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Daiktinės teisės į pareiškėjų valdomas pastato 8Ilž 554/1000 dalis NT registre neįregistruotos, pareiškėjos nėra ir nebuvo įgijusios nuosavybės teisės į ūkio pastato 8I1ž 554/1000 dalis iki CK 4. 68 str. 1 dalyje nustatyto 10 metų termino suėjimo.

25Kauno miesto savivaldybės administracijos argumentas, kad kiti namo gyventojai privatizavo kitas minėto ūkinio pastato dalis, todėl įrodo, kad turtas sukurtas valstybės lėšomis atmestinas, nes šioje byloje minėtos sutartys nėra revizuojamos ir ši aplinkybė nepatvirtina, kad šis turtas buvo sukurtas valstybės lėšomis įstatymų nustatyta tvarka ir yra viešosios teisės objektas (CPK 178 str.).

26Nei vienas iš to paties namo gyventojų neprieštarauja dėl prašomo nustatyti fakto, niekas kitas tik pareiškėjos visą šį laikotarpį naudojosi ir prižiūrėjo šį turtą. jokie kiti asmenys, apie bylą paskelbus viešai spaudoje CPK 532 str. tvarka ( b. l.70-71) neginčijo pareiškėjų valdymo.

27Kitokių galimybių įgyti nuosavybėn minėto statinio dalis nėra, todėl konstatuotina, kad yra visos CK 4. 68-4.71 str. straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos.

28Dėl nurodytų priežasčių kolegija daro išvadą, jog apeliacinis skundas tenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, priimant naują sprendimą, kuriuo pareiškimas tenkintinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 329 straipsnio 1 dalis).

29Pareiškėja D. S., paduodama pareiškimą teismui sumokėjo 64 Lt. žyminį mokestį, pareiškėja R. M. - 127 Lt ( b. l. 22, 23). Apeliantė D. S. už apeliacinį skundą sumokėjo 132 Lt žyminį mokestį ( b. l. 130). Apeliaciniam teismui apeliantės pateikė kvitus apie kitų bylinėjimosi išlaidų sumokėjimą 2009-06-25 – po 32, 50 Lt valstybei ( b. l. 157, 158). Patenkinus apeliacinį skundą, žyminis mokestis iš suinteresuotų asmenų apeliantėms nepriteistinas, nes byla išnagrinėta ypatingosios teisenos tvarka ir dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 443 str. 6 d.). Iš apeliančių valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu byloje dalyvaujantiems asmenims apeliacinės instancijos teisme (CPK 92 str.). Pirmosios instancijos teismo priteistos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų iteikimu, apeliančių sumokėtos - po 32, 50 Lt valstybei ( b. l. 157, 158) geranoriškai, todėl nepriteistinos ir negrąžinamos (CPK 92, 96 str.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 d. 2 p., n u s p r e n d ž i a: apeliacinį skundą patenkinti. Kauno miesto apylinkės teismo 2009-05-19 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - pareiškimą patenkinti.

31Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad D. S. įgijo nuosavybės teisę į 354/1000 dalis ūkinio pastato ( - ) (pažymėtas plane 8Ilž, unikalus Nr. ( - ));

32Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad R. M. įgijo nuosavybės teisę į 200/1000 dalis ūkinio pastato ( - ) (pažymėjimas plane 8I1ž, unikalus Nr. ( - )).

33Iš D. S. ir R. M. priteisti iš kiekvienos po 12, 15 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. pareiškėjos patikslintu pareiškimu (b. l. 80-82) prašė 1) nustatyti... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 19 d. sprendimu pareiškėjų... 5. Remdamasis CK 95, 97, 98, 99 str (CK 1964 m. ) teismas padarė išvadą, jog... 6. Todėl teismas laikė, kad nurodytos atitinkamai 354/1000 ir 200/1000 dalys... 7. Apeliaciniu skundu (b. l. 131-133) pareiškėjos D. S. ir R. M. prašo... 8. 1. Byloje buvo visiškai įrodyta, kad yra visi pagrindai, numatyti LR CK 4.68... 9. 2. Teismo sprendime pateikti samprotavimai apie viešąją nuosavybę neturi... 10. 3. Apeliantės ne vieną kartą kreipėsi į Kauno merą, savivaldybės... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Kauno miesto savivaldybės meras prašo... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Kauno apskrities viršininko administracija... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas visiškai.... 14. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjų pareiškimą netinkamai... 15. Įrodinėjimo pareiga įvykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir juos... 16. Byloje nustatyta, jog pareiškėja D. S. yra buto Nr.2A, esančio ( - )... 17. įteisinti miesto savivaldybės vardu.... 18. Sandėliukais, kurie yra viename pastate (pažymėjimas plane 8I1ž, unikalus... 19. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 20. Daiktinės teisės į likusią ūkio pastato 8I1ž dalį, nekilnojamojo turto... 21. Nuosavybės teisės įgijimą įgyjamąja senatimi reglamentuoja CK... 22. 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą... 23. Pareiškėjos prašė nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją... 24. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad ūkio pastatas 8I1m (vėliau... 25. Kauno miesto savivaldybės administracijos argumentas, kad kiti namo gyventojai... 26. Nei vienas iš to paties namo gyventojų neprieštarauja dėl prašomo... 27. Kitokių galimybių įgyti nuosavybėn minėto statinio dalis nėra, todėl... 28. Dėl nurodytų priežasčių kolegija daro išvadą, jog apeliacinis skundas... 29. Pareiškėja D. S., paduodama pareiškimą teismui sumokėjo 64 Lt. žyminį... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 d. 2 p., n u s p r e n d... 31. Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad... 32. Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad... 33. Iš D. S. ir R. M. priteisti iš kiekvienos po 12, 15 Lt išlaidas, susijusias...