Byla 1A-268-387/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nuosprendžio, kuriuo I. K. pripažinta kalta padariusi nusikalstamas veikas, nustatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, ir nubausta:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Čepukėnienės, Ernestos Montvidienės ir Algimanto Valantino (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, dalyvaujant prokurorui Simonui Minkevičiui, nuteistajai I. K., jos gynėjai advokatei Dianai Višinskienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios I. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nuosprendžio, kuriuo I. K. pripažinta kalta padariusi nusikalstamas veikas, nustatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, ir nubausta:

3-

4pagal BK 183 straipsnio 2 dalį 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausme;

5-

6pagal BK 222 straipsnio 1 dalį 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme.

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnę ir paskirta subendrinta 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmė.

8Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta 1/3 ( vienu trečdaliu ) ir paskirta 2 (dvejų) metų ir 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

9Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, ši bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su 2015 m. gruodžio 17 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu I. K. paskirta ir neatlikta bausme, pridedant prie pastarosios šiuo nuosprendžiu I. K. paskirtos bausmės dalį ir paskiriant jai galutinę subendrintą 4 (ketverių) metų ir 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

10Bausmę nurodyta atlikti pataisos namuose.

11Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas – iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktos galioti nepakeistos, nuosprendžiui įsiteisėjus jas nurodyta pakeisti į suėmimą, sulaikant nuteistąją I. K..

12Bausmės pradžią nurodyta skaičiuoti nuo I. K. sulaikymo dienos.

13Teisėjų kolegija

Nustatė

14I. Bylos esmė

151.

16I. K. nuteista už tai, kad pasisavino jos žinioje esantį didelės vertės svetimą turtą, t. y. nuo 2016 m. sausio 20 d. iki 2017 m. liepos 18 d. dirbdama Viešosios įstaigos (duomenys neskelbiami), įmonės kodas (duomenys neskelbiami), reg. (duomenys neskelbiami), vyriausia finansininke, pagal VšĮ (duomenys neskelbiami) direktorės 2010 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. BP-10 patvirtintus vyriausiojo finansininko pareiginius nuostatus, būdama atsakinga už tai, kad būtų atliekamos tik teisėtos finansinės – buhalterinės operacijos, kad jos būtų įformintos pagal taisykles, laiku perduodami apskaitos skyriui reikalingi apskaitai ir kontrolei dokumentai, privalėdama aktyviai padėti rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams, užimamų pareigų pagrindu turėdama įgaliojimus VšĮ (duomenys neskelbiami) vardu atlikti mokėjimus ir savo žinioje turėdama VšĮ (duomenys neskelbiami) vardu AB „Swedbank“ banke atidarytų banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbiami) ir Nr. (duomenys neskelbiami) elektroninės bankininkystės kodų generatorius ir būdama paskirta jų naudotoja, bei VšĮ (duomenys neskelbiami) direktorės įgaliojimu turėdama VšĮ (duomenys neskelbiami) vardu Danske Bank banke atidarytos banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbiami) elektroninės bankininkystės kodų generatorių finansinėms operacijoms atlikti, veikdama vieninga tyčia ir turėdama vieningą nusikalstamą tikslą – pasisavinti jai užimamų pareigų pagrindu patikėtą didelės vertės svetimą turtą,

171.1.

18laikotarpiu nuo 2016 m. vasario 11 d. iki 2017 m.gegužės 12 d. iš VšĮ (duomenys neskelbiami) vardu AB „Swedbank“ atidarytos banko sąskaitos Nr. ( - ) nepagrįstai į savo asmenines UAB „Paysera LT“ atidarytas banko sąskaitas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), nurodydama apgaulingą lėšų pervedimo paskirtį – avansinis pamokėjimas, avansinis pamokėjimas pagal sąskaitą 0000001, avansinis pamokėjimas 8, mokėjimas pagal sąskaitą 19, išankstinę sąskaitą ir kita, pervedė viso 42 708,85 eurus;

191. 2. 2017 m. sausio 4 d. iš VšĮ (duomenys neskelbiami) vardu AB „Swedbank“ atidarytos banko sąskaitos Nr. ( - ) nepagrįstai į savo asmeninę UAB „Paysera LT“ atidarytą banko sąskaitą Nr. ( - ), nurodydama apgaulingą lėšų pervedimo paskirtį – apmokėjimas ( - ), pervedė 990 eurų;

201.3.

21laikotarpiu nuo 2017 m. balandžio 13 d. iki 2017 m. birželio 28 d. iš VšĮ (duomenys neskelbiami) vardu Danske Bank banke atidarytos banko sąskaitos Nr. ( - ) nepagrįstai į savo asmenines UAB „Paysera LT“ atidarytas banko sąskaitas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), nurodydama apgaulingą lėšų pervedimo paskirtį – ( - ) ir ( - ), pervedė viso 6 728,74 eurus;

221.4.

23laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės 27 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. iš VšĮ (duomenys neskelbiami) kasos pagal 13 kasos išlaidų orderių gavo grynųjų pinigų įnešimui į banką viso 16 141,45 eurus, iš kurių viso 8 856,45 eurų neįnešė į VšĮ (duomenys neskelbiami) bankų sąskaitas ir į VšĮ (duomenys neskelbiami) kasą negrąžino, bei nepateikė dokumentų, pateisinančių šių piniginių lėšų panaudojimą VšĮ (duomenys neskelbiami) reikmėms;

241.5.

25tokiu būdu I. K. iš viso pasisavino, jai užimamų pareigų pagrindu patikėtą, didelės 59 284,04 eurų vertės svetimą VšĮ (duomenys neskelbiami) turtą (pinigines lėšas), kurias panaudojo asmeninėms reikmėms ir į VšĮ (duomenys neskelbiami) bankų sąskaitas negrąžino, tuo VšĮ ( - ) padarė 59 284,04 eurų didelę turtinę žalą.

262.

27Be to, I. K. nuteista už tai, kad apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, t. y. ji, laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 20 d. iki 2017 m. liepos 18 d., dirbdama VšĮ (duomenys neskelbiami), įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), vyriausia finansininke, pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 11 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad už buhalterinių įrašų teisingumą „Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą“, būdama atsakinga už VšĮ (duomenys neskelbiami) buhalterinių įrašų teisingumą, apgaulingai tvarkė VšĮ (duomenys neskelbiami) buhalterinę apskaitą:

282.1.

29pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d Nr. IX-574 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, 12 straipsnio 2 dalies reikalavimą, kad „Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais ir (arba) surašant buhalterinę pažymą.“, nes laikotarpiu 2016 m. sausio 20 d. iki 2017 m. liepos 18 d. iš VšĮ (duomenys neskelbiami) sąskaitų bankuose į savo asmenines sąskaitas pervedė 50 427,59 eurus, tačiau tarp tirti pateiktų apskaitos dokumentų nėra juridinę galią turinčių apskaitos dokumentų, kurie pateisintų lėšų panaudojimą ligoninės reikmėms ir tyrimo metu nustatyta, kad pervestos lėšos buvo panaudotos I. K. reikmėms;

302.2.

31pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d Nr. IX-574 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimą, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, nes laikotarpiu 2016 m. sausio 20 d. iki 2017 m. liepos 18 d. iš VšĮ (duomenys neskelbiami) kasos gavo 8 856,45 eurus, kurie neįnešti į ligoninės sąskaitas bankuose nei į ligoninės kasą ir tyrimo metu nėra galimybės nustatyti, kur minėtos lėšos buvo panaudotos;

322.3.

33pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d Nr. IX-574 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kad „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“, nes apyvartos registruose Sąskaita banke Swedbank, Sąskaita banke Swedbank ES fondo ir VB lėšų sąskaita, Sąskaita Danske Bank už 2016 m. sausio 20 d. iki 2017 m. liepos 18 d. laikotarpį įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, t. y. juose įregistruotos juridinę galią turinčiais apskaitos dokumentais nepagrįstos ūkinės operacijos, kuriomis 50 427,59 eurai apskaityti kaip apmokėjimai už ilgalaikio turto pirkimus ar kitas paslaugas;

342.4.

35apyvartos registruose Grynieji pinigai kasoje bei Sąskaita Danske Bank už 2016 m. sausio 20 d. iki 2017 m. liepos 18 d. laikotarpį įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys - juose įregistruotos juridinę galią turinčiais apskaitos dokumentais nepagrįstos ūkinės operacijos, kuriomis iš viso 8 856,45 eurai įnešti į ligoninės sąskaitą Nr. ( - ) Danske Bank banke;

362.5.

37ilgalaikio turto sąskaitų Nr. 1209401 ir 1208101 apyvartos registruose 2016 m. sausio 20 d. iki 2017 m. liepos 18 d. laikotarpiu įregistruotos juridinę galią turinčiais apskaitos dokumentais nepagrįstos ūkinės operacijos dėl ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo už 121 873,16 eurų;

382.6.

39apyvartos registre Sąskaita Danske Bank laikotarpiu 2016 m. sausio 20 d. iki 2017 m. liepos 18 d. įregistruotos juridinę galią turinčiais apskaitos dokumentais nepagrįstos išankstinių apmokėjimų ūkinės operacijos iš viso už 15 745,27 eurų (7936,59 + 7808,68) bei gautinų sumų iš atskaitingų asmenų 213,86 eurų perkėlimas į atsiskaitomąją Danske Bank;

402.7.

41tokiu būdu I. K. apgaulingai tvarkė VšĮ (duomenys neskelbiami) buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti VšĮ (duomenys neskelbiami) turto bei įsipareigojimų, laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 20 d. iki 2017 m. liepos 18 d.

42II. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai

433.

44Apeliaciniame skunde I. K. prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nuosprendį ir atidėti jai paskirtos bausmės vykdymą. Nuteistoji nurodo nesutinkanti su jai paskirta bausme, nes ji paskirta neatsižvelgus į BK reglamentuotus bausmės skyrimo pagrindus, formuojamą teismų praktiką, pažeidžiant bausmės individualizavimo ir teisingumo principų įgyvendinimą, taip pat tinkamai neišnagrinėjus baudžiamojoje byloje esančių duomenų ir aplinkybių, o tai sudarė sąlygas paskirti jai akivaizdžiai per griežtą bausmę, nesvarstant bausmės švelninimo ir jos vykdymo atidėjimo galimybės.

454.

46Anot apeliantės, nors pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė atsižvelgęs į tai, kad I. K. atlygino dalį turtinės žalos ir sudarė susitarimą dėl likusios turtinės žalos dalies atlyginimo bei pripažino tai jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe, tačiau paskirdamas realią laisvės atėmimo bausmę apribojo jos galimybes įvykdyti šiuo susitarimu prisiimtus įsipareigojimus. Nuteistoji akcentuoja, kad ji pripažino savo kaltę dėl jai inkriminuojamų veikų padarymo, susitaikė su VšĮ (duomenys neskelbiami) direktore A. Č. ir įsipareigojo per penkerius metus atlyginti savo veiksmais padarytą 58 284,04 Eur turtinę žalą, kiekvieną mėnesį mokant po 971,40 Eur. I. K. teigimu, A. Č. patvirtino, kad nuteistajai atlyginus padarytą žalą, ji jokių pretenzijų jai neturės. VšĮ (duomenys neskelbiami) direktorė taip pat prašė pirmosios instancijos teismo neskirti I. K. realios laisvės atėmimo bausmės, pažymėdama, kad tokiu atveju pastaroji negalės tinkamai įvykdyti tarp jų sudaryto susitarimo.

475.

48Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad šiuo metu I. K. vykdo prisiimtus įsipareigojimus – 2019 m. vasario ir kovo mėnesiais pervedė į VšĮ (duomenys neskelbiami) sąskaitą po 971,40 Eur. Pasak nuteistosios, ji yra įsipareigojusi atlyginti padarytą žalą ne tik šiai įstaigai, bet ir UAB „T“. Anot I. K., 2015 m. gruodžio 17 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu ji yra nuteista pagal BK 300, 182, 184, 222 straipsnius dėl UAB „T“ priklausančio turto iššvaistymo ir kitų nusikaltimų padarymo. Nuteistoji nurodo, kad minėtu nuosprendžiu jai paskirtos ketverių metų laisvės atėmimo bausmės vykdymas yra atidėtas, o ji yra sudariusi susitarimą su UAB „T“ dėl šiai bendrovei padarytos žalos atlyginimo ir šiuo metu yra atlyginusi 36 489,63 Eur iš 51 132,10 Eur padarytos žalos. Pasak apeliantės, likusią žalos dalį – 14 642,47 Eur – ji įsipareigojo atlyginti per ateinančius dvejus metus. Nuteistoji pažymi, kad pastarąsias aplinkybes patvirtino teisme apklaustas minėtos bendrovės direktorius, kuris prašė neskirti I. K. realios laisvės atėmimo bausmės. Apeliaciniame skunde akcentuojama, kad priešingu atveju būtų pažeista tiek VšĮ (duomenys neskelbiami), tiek UAB „T“ teisė į visišką žalos atlyginimą.

496.

50Nuteistosios teigimu, būdama laisvėje, ji sugebės tinkamai įvykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus, nes turi darbinius santykius, vykdo individualią veiklą, teikdama buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, be to I. K. sūnus, dirbantis UAB „K“ vairuotoju-ekspeditoriumi ir gaunantis stabilias pajamas, yra įsipareigojęs teikti motinai išlaikymą tam, kad jai būtų sudarytos sąlygos visiškai atlyginti nusikalstamomis veikomis padarytą žalą. Apeliaciniame skunde pažymima, kad šiuo metu I. K. yra sudariusi buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų sutartis su penkiomis bendrovėmis, todėl turi savarankiškų pajamų.

517.

52Anot nuteistosios, skirdamas jai realią laisvės atėmimo bausmę, pirmosios instancijos teismas nesudarė jai sąlygų atlyginti žalą, neįvertino jos turimų finansinių įsipareigojimų ir galimybių juos įvykdyti, todėl apeliantė abejoja, ar tokios bausmės rūšies jai paskyrimas padeda, o ne kenkia, įvykdyti teisingumą.

538.

54Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi buvo išnagrinėtas probacijos tarnybos teikimas dėl 2015 m. gruodžio 17 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu nuteistajai paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo, kuris buvo atmestas, akcentuojant, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti neizoliuojant I. K. nuo visuomenės. Anot nuteistosios, minėta nutartis parodo, kad esant jos nurodytoms aplinkybėms, bausmės tikslai ne tik gali, bet ir turi būti pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo.

559.

56Pasak apeliantės, teismas neteisingai įvertino aplinkybes ir padarė klaidingą išvadą, kad I. K. turi būti paskirta reali laisvės atėmimo bausmė vien dėl to, kad ji, neatlikusi jai ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės, padarė naujas analogiškas veikas. Pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad nuteistoji nuo pat pradžių pripažino savo kaltę, labai apgailestavo dėl įvykdytų veikų, paaiškino, kad nusikalto dėl labai blogos finansinės padėties – reikėjo lėšų dviejų onkologinių ligonių slaugymui ir gydymui – deda protingas pastangas tam, kad visa jos veiksmais padaryta žala būtų kuo greičiau atlyginta. Anot nuteistosios, pirmosios instancijos teismas taip pat neatsižvelgė į tai, kad ji turi ilgalaikius darbo santykius įmonėje „S“, kur dirba buhaltere, teikia buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas dar penkioms įmonėms, o tai sudaro sąlygas jos neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimui ir parodo nuteistosios darbštumą. Pasak I. K., skirdamas jai bausmę, teismas neatsižvelgė ir į tai, kad ji turi šeimą – sūnų ir vyrą – su kuriais ją sieja tvirti socialiniai ryšiai, kurie būtų sutrikdyti. Izoliavus nuteistąją nuo šeimos, tiek ji, tiek jos artimieji patirtų stiprius dvasinius išgyvenimus, nukentėtų jų tarpusavio santykiai.

5710.

58Apeliaciniame skunde pažymima, kad I. K. nusikalto dar galiojant senai BK 75 straipsnio redakcijai (2015 m. kovo 19 d. įstatymas Nr. XII-1554), todėl jai gali būti taikomas bausmės vykdymo atidėjimas. Vadovaudamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, nuteistoji teigia, kad atsižvelgęs į teigiamai ją apibūdinančius duomenis ir byloje nustatytas faktines aplinkybes, pirmosios instancijos teismas turėjo paskirti jai švelnesnę bausmę arba atidėti paskirtos bausmės vykdymą. Pasak apeliantės, paskyrus jai realų laisvės atėmimą, nebus pasiekti bausmės tikslai ir užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, nes ji nėra pavojinga visuomenei, o ją izoliavus, ji neteks socialinių įgūdžių, teigiamų įpročių, vertybių ir dorybių, tikėtina, kad po paskirtos bausmės atlikimo jai bus sunku iš naujo adaptuotis visuomenėje. Pastarieji veiksniai sudaro asmeniui sąlygas ir vėl nusikalsti, o ne sulaiko jo nuo naujų veikų darymo, kaip kad nustato BK 41 straipsnis.

5911.

60Anot I. K. įstatymas nedraudžia pakartotinai atidėti asmeniui jam paskirtos bausmės vykdymo. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į visas byloje nustatytas aplinkybes, įvykdytų veikų pavojingumo pobūdį ir laipsnį, nuteistosios asmenybę, toks sprendimas visiškai atitiktų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojamą praktiką ir būtų teisingas.

6112.

62Pasak apeliantės, realios laisvės atėmimo bausmės taikymas asmenims, nuteistiems už nesmurtinio pobūdžio nusikalstamas veikas, nesislėpusiems nuo teisingumo ir nekeliantiems tiesioginio pavojaus visuomenei, šiuo atveju nebeatitiktų bausmės tikslų ir teisės principų. Taip pat, atliekant laisvės atėmimo bausmę, būtų sutrukdytas I. K. funkcionavimas visuomenėje socialine prasme, t. y. prarasta galimybė dirbti, gerinti savo materialinę padėtį, įvykdyti savo turimus įsipareigojimus, atlyginti nusikalstamomis veikomis padarytą turtinę žalą, puoselėti šeimos santykius, skatinti gerus socialinius įpročius ir įgūdžius, savirealizacija, o tai yra labai svarbu dėl nusikalstamų veikų padarymo nuteistam asmeniui, suteikiant galimybę jam suvokti netinkamą elgesį praeityje ir sudarant sąlygas teisingai, pavyzdingai ir socialiai pilnavertiškai gyventi dabartyje.

6313.

64Teismo posėdžio metu nuteistoji ir jos gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras – atmesti. Apeliacinis skundas atmestinas.

65III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir argumentai

6614.

67Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalimi, byla tikrinama tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Teisėjų kolegija nenustatė pirmosios instancijos teismo padarytų esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, kurie turėtų įtakos nuosprendžio teisėtumui ir pagrįstumui. Kauno apygardos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, nepažeisdamas BPK 20 straipsnio reikalavimų įvertino įrodymus ir pagrįstai priėmė nuteistajai apkaltinamąjį nuosprendį. I. K. kaltė, padarius BK 183 straipsnio 2 dalyje ir 222 straipsnio 1 dalyje nustatytas nusikalstamas veikas, įrodyta pirmosios instancijos teisme ištirtais ir nuosprendyje įvertintais įrodymais.

6815.

69Nuteistoji I. K. apeliaciniame skunde, neginčydama nusikalstamų veikų kvalifikavimo, apimties ir savo kaltės dėl jai inkriminuotų nusikaltimų padarymo, prašo neskirti jai realios laisvės atėmimo bausmės.

7016.

71Išnagrinėjusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiamo nuosprendžio dalis dėl bausmės paskyrimo I. K. yra teisėta ir pagrįsta. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. Vadovaujantis BK 54 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. BK 54 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo padarant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl, vertinant konkrečios bylos aplinkybes, teismui privalu atsižvelgti ne tik į tai, kad skiriama bausmė formaliai atitiktų įstatymo reikalavimus, bet ir į nuostatas, skirtas bausmei individualizuoti, taip pat nuostatas, įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę nuteistajai, šių baudžiamojo įstatymo reikalavimų nepažeidė ir paskyrė jai už įvykdytus nusikaltimus teisingą bausmę, kuri nėra aiškiai per griežta.

7217.

73Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad I. K. įvykdė du tyčinius – sunkų ir apysunkį – nusikaltimus. Skirdamas bausmes ir parinkdamas jų dydžius, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į nusikaltimų padarymo pobūdį, stadiją, nuteistosios baudžiamąją atsakomybę lengvinančias aplinkybes, jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, ankstesnį teistumą (2015 m. teista už analogiškų nusikaltimų padarymą) ir padarė pagrįstą išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti skiriant I. K. laisvės atėmimo bausmes, šių bausmių dydžius parenkant žemiau minėtų straipsnių sankcijose nustatytų bausmių vidurkių. Apeliantės dėmesys atkreiptinas į tai, kad BK 183 straipsnio 2 dalies sankcijoje nustatyta vienintelė bausmės rūšis – ilgalaikis laisvės atėmimas. Taigi kitokią, švelnesnę, bausmės rūšį, pirmosios instancijos teismas galėjo paskirti tik pasivadovavęs baudžiamojo įstatymo numatyta išimtimi iš bendrosios taisyklės, t. y. BK 62 straipsnio arba 54 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Išnagrinėjęs bylos medžiagą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra pastarųjų teisės normų taikymui būtinų sąlygų.

7418.

75Nuteistosios nurodytos aplinkybės, susijusios su jos darbine veikla (dirba, vykdo individualią veiklą, turi legalų pragyvenimo šaltinį), teigiamais jos asmenybės bruožais, šeimynine padėtimi (ištekėjusi, turi sūnų), žalos atlyginimu nukentėjusiesiems ir susitaikymu su jais, nusikaltimų padarymą sąlygojusiomis priežastimis (sunki finansinė padėtis) nėra išimtinės BK 54 straipsnio 3 dalies prasme, bylos duomenys taip pat nepagrindžia BK 62 straipsnyje nurodytų sąlygų (jų visumos) buvimo. Skundžiamo nuosprendžio turinys patvirtina, kad šios aplinkybės buvo teismo įvertintos ir į jas buvo atsižvelgta, skiriant bausmes I. K. už sunkaus ir apysunkio tyčinių nusikaltimų padarymą, taip pat nustatant bausmių dydžius.

7619.

77Pirmosios instancijos teismo taip pat pagrįstai pažymima, kad naujas nusikalstamas veikas nuteistoji įvykdė bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, praėjus tik keliems mėnesiams po ankstesnio nuosprendžio jai priėmimo. Nagrinėjamu atveju reikšminga aplinkybe laikytina ir tai, kad I. K. įvykdė analogiško pobūdžio nusikaltimus, o tai, kaip teisingai nurodoma skundžiamame nuosprendyje, patvirtina, kad ji jokių išvadų dėl savo ankstesnio neteisėto elgesio nepadarė ir toliau pažeidinėjo įstatymus, suvokdama tiek savo veiksmų neteisėtumą, tiek kilsiančias neigiamas pasekmes. Apeliacinio skundo argumentas, kad nuteistoji vėl nusikalto dėl ją ištikusių finansinių sunkumų, ne tik nešvelnina I. K. atsakomybės, bet atvirkščiai – parodo, kad jos manymu toks kilusių problemų sprendimo būdas yra pateisinamas. Teisėjų kolegija sutinka su skundžiamame nuosprendyje padaryta išvada, kad pastaroji aplinkybė leidžia pagrįstai teigti, jog atidėjus nuteistajai Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymą, BK 41 straipsnyje nustatyti bausmės tikslai nebuvo pasiekti. Atsižvelgęs į šias byloje nustatytas aplinkybes, pripažindamas nuteistąją kalta dėl BK 183 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje nustatytų nusikaltimų padarymo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė I. K. BK 75 straipsnio nuostatų.

7820.

79Bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas ir pagrindus nustato BK 75 straipsnis. Nusikalstamos veikos (BK 183 straipsnio 2 dalis), už kurią yra nuteista I. K., padarymo metu galiojusi BK 75 straipsnio redakcija (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) nustatė, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Taigi BK 75 straipsnyje (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) nustatytos dvi būtinos sąlygos, kurioms esant teismas gali atidėti paskirtos bausmės už padarytas nusikalstamas veikas vykdymą: asmuo turi būti nuteisiamas laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus; teismas turi nuspręsti, jog yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

8021.

81Skundžiamu nuosprendžiu I. K. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį paskirta subendrinta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. Ši bausmė, vadovaujantis BK 641 straipsniu, buvo sumažinta 1/3, paskiriant nuteistajai dvejų metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kuri buvo subendrinta su Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nuosprendžiu I. K. paskirta ir neatlikta ketverių metų laisvės atėmimo bausme. Pažymėtina, kad skundžiamu ir ankstesniu teismų nuosprendžiais nuteistajai paskirtos bausmės buvo subendrintos vadovaujantis BK 64 straipsnio nuostatomis, nes nusikalstamas veikas, dėl kurių ji yra pripažinta kalta nagrinėjamoje byloje, I. K. įvykdė laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 20 d. iki 2017 m. liepos 18 d., t. y. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu. Kasacinio teismo yra pasisakyta, kad asmuo, nusikaltęs bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, nėra laikomas atlikusiu bausmę suėjus bausmės vykdymo atidėjimo terminui, o jo neatlikta pagal ankstesnį nuosprendį bausmė (nagrinėjamu atveju ketveri metai laisvės atėmimo) subendrinama su nauju nuosprendžiu už nusikalstamą veiką, padarytą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, paskirta bausme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje 2K-215-303/2015).

8222.

83Skundžiamu nuosprendžiu ir Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nuosprendžiu I. K. paskirtos bausmės subendrintos vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis jas iš dalies sudedant. Pagal BK 64 straipsnio 3 dalį, kai bausmės iš dalies sudedamos, prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedama neatliktos bausmės dalis. Įstatymas nustato, kad tuo atveju, jei neatliktos bausmės dalis yra didesnė, tai prie jos pridedama nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės dalis. Nagrinėjamu atveju I. K. Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmė – ketveri metai laisvės atėmimo – yra didesnė nei skundžiamu nuosprendžiu jai paskirta bausmė – dveji metai ir aštuoni mėnesiai laisvės atėmimo – tad bendrindamas jas tarpusavyje pirmosios instancijos teismas pagrįstai prie ketverių metų laisvės atėmimo bausmės pridėjo dalį – tris mėnesius (minimalų įstatymo leidžiamą pridėti laisvės atėmimo bausmės dydį) – skundžiamu nuosprendžiu I. K. paskirtos bausmės ir paskyrė jai galutinę subendrintą ketverių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

8423.

85Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nuosprendžiu nuteistajai paskyrus galutinę laisvės atėmimo bausmę, kurios dydis viršija BK 75 straipsnyje (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) nustatytą ketverių metų laisvės atėmimo ribą, bausmės vykdymo atidėjimą reglamentuojančios nuostatos I. K. negali būti taikomos, tam nesant BK 75 straipsnyje numatytų būtinų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose 2K-317-303/2016, 2K-168-788/2016). Byloje nustačius šias aplinkybes, teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl apeliaciniame skunde nurodomų nuteistosios asmenybę ir padarytas nusikalstamas veikas apibūdinančių aplinkybių.

8624.

87Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje I. K. skirtina subendrinta galutinė bausmė bet kuriuo atveju viršytų ketverių metų laisvės atėmimo bausmės ribą, nes įstatymo leidėjas aiškiai nustato, kad sudedant dviem nuosprendžiais paskirtas bausmes (BK 64 straipsnio 3 dalis), prie didesnės paskirtos ir neatliktos bausmės (ar jos dalies) (kaip jau buvo minėta, nagrinėjamu atveju ketverių metų laisvės atėmimo) turi būti pridėta kitu teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalis, bet ne atvirkščiai.

88Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,

Nutarė

89nuteistosios I. K. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. -... 4. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausme;... 5. -... 6. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo... 7. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos... 8. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta 1/3 ( vienu... 9. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, ši bausmė dalinio bausmių... 10. Bausmę nurodyta atlikti pataisos namuose.... 11. Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų... 12. Bausmės pradžią nurodyta skaičiuoti nuo I. K. sulaikymo dienos.... 13. Teisėjų kolegija... 14. I. Bylos esmė... 15. 1.... 16. I. K. nuteista už tai, kad pasisavino jos žinioje esantį didelės vertės... 17. 1.1.... 18. laikotarpiu nuo 2016 m. vasario 11 d. iki 2017 m.gegužės 12 d. iš VšĮ... 19. 1. 2. 2017 m. sausio 4 d. iš VšĮ (duomenys neskelbiami) vardu AB... 20. 1.3.... 21. laikotarpiu nuo 2017 m. balandžio 13 d. iki 2017 m. birželio 28 d. iš VšĮ... 22. 1.4.... 23. laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės 27 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. iš VšĮ... 24. 1.5.... 25. tokiu būdu I. K. iš viso pasisavino, jai užimamų pareigų pagrindu... 26. 2.... 27. Be to, I. K. nuteista už tai, kad apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą,... 28. 2.1.... 29. pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d Nr. IX-574 Lietuvos Respublikos buhalterinės... 30. 2.2.... 31. pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d Nr. IX-574 Lietuvos Respublikos buhalterinės... 32. 2.3.... 33. pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d Nr. IX-574 Lietuvos Respublikos buhalterinės... 34. 2.4.... 35. apyvartos registruose Grynieji pinigai kasoje bei Sąskaita Danske Bank už... 36. 2.5.... 37. ilgalaikio turto sąskaitų Nr. 1209401 ir 1208101 apyvartos registruose 2016... 38. 2.6.... 39. apyvartos registre Sąskaita Danske Bank laikotarpiu 2016 m. sausio 20 d. iki... 40. 2.7.... 41. tokiu būdu I. K. apgaulingai tvarkė VšĮ (duomenys neskelbiami) buhalterinę... 42. II. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai... 43. 3.... 44. Apeliaciniame skunde I. K. prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo... 45. 4.... 46. Anot apeliantės, nors pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė... 47. 5.... 48. Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad šiuo metu I. K. vykdo... 49. 6.... 50. Nuteistosios teigimu, būdama laisvėje, ji sugebės tinkamai įvykdyti visus... 51. 7.... 52. Anot nuteistosios, skirdamas jai realią laisvės atėmimo bausmę, pirmosios... 53. 8.... 54. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4... 55. 9.... 56. Pasak apeliantės, teismas neteisingai įvertino aplinkybes ir padarė... 57. 10.... 58. Apeliaciniame skunde pažymima, kad I. K. nusikalto dar galiojant senai BK 75... 59. 11.... 60. Anot I. K. įstatymas nedraudžia pakartotinai atidėti asmeniui jam paskirtos... 61. 12.... 62. Pasak apeliantės, realios laisvės atėmimo bausmės taikymas asmenims,... 63. 13.... 64. Teismo posėdžio metu nuteistoji ir jos gynėja prašė apeliacinį skundą... 65. III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir argumentai... 66. 14.... 67. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 68. 15.... 69. Nuteistoji I. K. apeliaciniame skunde, neginčydama nusikalstamų veikų... 70. 16.... 71. Išnagrinėjusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 72. 17.... 73. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad I. K. įvykdė du tyčinius – sunkų ir... 74. 18.... 75. Nuteistosios nurodytos aplinkybės, susijusios su jos darbine veikla (dirba,... 76. 19.... 77. Pirmosios instancijos teismo taip pat pagrįstai pažymima, kad naujas... 78. 20.... 79. Bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas ir pagrindus nustato BK 75 straipsnis.... 80. 21.... 81. Skundžiamu nuosprendžiu I. K. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio... 82. 22.... 83. Skundžiamu nuosprendžiu ir Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 17 d.... 84. 23.... 85. Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nuosprendžiu nuteistajai paskyrus... 86. 24.... 87. Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje I. K.... 88. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio... 89. nuteistosios I. K. apeliacinį skundą atmesti....