Byla eA-51-492/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „USP Baltics“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „USP Baltics“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „USP Baltics“ skundą atsakovui Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „USP Baltics“ (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. birželio 25 d. teismui pateikė skundą, prašydamas panaikinti atsakovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – ir atsakovas) 2015 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 17A-424 „Dėl produktų išbraukimo iš Maisto papildų sąrašo“.
 2. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 13 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė, atsakovui iš pareiškėjo priteisė 1 867,50 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.
 3. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 13 d. sprendimą ir išspręsti ginčą iš esmės.
 4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 8 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino iš dalies, t. y. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 13 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino, t. y. panaikino atsakovo 2015 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 17A-424.
 6. Pareiškėjas UAB „USP Baltics“ 2018 m. liepos 9 d. pateikė prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, – 1 210,5 Eur.
 7. Atsakovas Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas atsiliepime į pareiškėjo prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, prašo jį atmesti. Atsakovo nuomone, pareiškėjas prašyme nepateikė apskaičiavimų, duomenų apie apeliacinio skundo rengimo trukmę ir kitos informacijos, pagrindžiančios už apeliacinio skundo parengimą prašomą priteisti sumą – 1 200 Eur, todėl šios bylinėjimosi išlaidos laikytinos nepagrįstomis ir neproporcingomis. Be to, pareiškėjas praleido keturiolikos kalendorinių dienų terminą prašymui dėl bylinėjimosi išlaidų pateikti.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7II.

8

 1. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.
 2. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal to paties įstatymo 41 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad neapskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimai įsiteisėja pasibaigus apeliacinio apskundimo terminui, o 132 straipsnio 1 dalyje – kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
 3. Nagrinėjamu atveju galutinis teismo sprendimas, priimtas bylą nagrinėjant iš naujo pirmosios instancijos teisme, buvo priimtas pareiškėjo naudai (pareiškėjo skundas tenkintas visiškai), todėl jis turi teisę į atstovavimo išlaidų, patirtų rengiant apeliacinį skundą, atlyginimą. Šis galutinis teismo sprendimas, t. y. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, buvo priimtas 2018 m. gegužės 24 d. ir įsiteisėjo 2018 m. birželio 24 d., kadangi jis nebuvo apskųstas apeliacine tvarka, todėl keturiolikos dienų terminas prašymui dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pateikti suėjo 2018 m. liepos 8 d. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 65 straipsnio 4 dalį, tais atvejais, kai paskutinė termino diena yra ne darbo diena, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Šiuo atveju 2018 m. liepos 8 d. yra sekmadienis, t. y. ne darbo diena, todėl paskutinė diena pareiškėjui pateikti prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas yra 2018 m. liepos 9 d. Pareiškėjas prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, pateikė 2018 m. liepos 9 d. (žyma ant elektroninio dokumento, III t., b. l. 78–79). Taigi, pareiškėjas nepraleido termino pateikti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
 4. Sprendžiant klausimą dėl konkretaus bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydžio, Administracinių bylų teisenos įstatymo 39–41 straipsnių nuostatų prasme priteistinos tik tiesiogiai su teismo procesu susijusios, būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2012 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012, 2016 m. gruodžio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-766-520/2016). Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Remiantis Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija).
 5. Pareiškėjas prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, – 1 210,50 Eur. Šias išlaidas, jo teigimu, sudaro išlaidos už apeliacinio skundo parengimą – 1 200 Eur, ir žyminis mokestis – 10,50 Eur. Pareiškėjas kartu su apeliaciniu skundu pateikė SEPA mokėjimo nurodymo peržiūros išrašą (II t., b. l. 169), patvirtinantį, kad jis sumokėjo 10,50 Eur žyminį mokestį, o kartu su prašymu atlyginti bylinėjimosi išlaidas – 2018 m. liepos 2 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. TGSLT1801860 (III t., b. l. 80) ir 2018 m. liepos 9 d. mokėjimo nurodymą, (III t., b. l. 81), patvirtinantį, kad pareiškėjas apmokėjo PVM sąskaitą faktūrą Nr. TGSLT1801860. Pastebėtina, kad minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje pareiškėjui nurodyta sumokėti 1 442,20 Eur (su PVM – 1 742,86 Eur): iš viso už teisines paslaugas – 1 390 Eur, kliento vardu patirtos išlaidos – 10,50 Eur, 3 proc. pridėtinių išlaidų priedas – 41,70 Eur, nedetalizuojant, kokios konkrečiai teisinės paslaugos kokios sutarties pagrindu pareiškėjui buvo suteiktos, t. y. nenurodant, ar ši PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta už apeliacinio skundo parengimą administracinėje byloje Nr. eA-51-492/2018, ir kiek buvo prašoma sumokėti būtent už šio apeliacinio skundo parengimą. Taigi, teismui pateikti dokumentai nepatvirtina, jog pareiškėjas už apeliacinio skundo parengimą realiai patyrė 1 200 Eur išlaidas, todėl ši jo prašymo atlyginti bylinėjimosi išlaidas dalis yra atmestina.
 6. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjui priteistina 10,50 Eur bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginti. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinamas iš dalies.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi, 41 straipsnio 1 dalimi ir 137 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

10Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „USP Baltics“ prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, tenkinti iš dalies, t. y. priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „USP Baltics“ iš atsakovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 10,50 Eur (dešimt eurų penkiasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai