Byla 2-65-514/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Plungės raj. apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė,

2sekretoriaujant Genovaitei Brauklienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui T. R.,

4atsakovo ir trečiojo asmens atstovei adv. pad. Saulenai Gasiūnienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „( - )“, atstovaujamo UAB „( - )“, ieškinį atsakovui S. B., tretieji asmenys UAB „( - )“, R. B., dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

6ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo S. B. ieškovui 7050 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Nurodė, kad 2014-04-14 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „( - )“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „( - )“. 2014-07-02 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi bankrutuojančiai UAB „( - )“ taikomas supaprastinto bankroto procesas, o 2014-07-16 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „( - )“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Tikrinant bankrutavusios UAB „( - )“ sandorius bankroto administratorius nustatė, kad atsakovas UAB „( - )“ vadovas S. B. pagal Swedbank banko sąskaitos Nr. ( - ) išrašą laikotarpyje nuo 2013-10-01 iki 2014-12-30 trečiajam asmeniui R. B. išmokėjo 7050 Lt (grąžino paskolą), taip akivaizdžiai pažeisdamas atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumo tvarką, nes kitų kreditorių finansiniai reikalavimai buvo susidarę anksčiau, negu R. B. suteikė trumpalaikes paskolas UAB „( - )“. Tokiu būdu UAB „( - )“ vadovas pažeidė CK nuostatas, nustatančias atsiskaitymo eiliškumą, taip pažeisdamas kitų kreditorių interesus ir padarydamas žalą įmonei. Bankroto administratoriaus nustatyta, kad R. B. trumpalaikes paskolas UAB „( - )“ buvo suteikusi laikotarpyje nuo 2013-02-04 iki 2013-09-06.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

9Tretysis asmuo UAB „( - )“ atsiliepimu ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad pagal CK 2.87 str. 7 d. juridinio asmens valdymo organo narys, vykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 str., ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybės specifika lemia, kad įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė iš esmės skiriasi nuo pačios įmonės atsakomybės prieš kreditorius už įmonės prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaityti CK 6.9301 str. nustatyta tvarka. UAB „( - )“, kurios vadovo pareigas ėjo atsakovas R. B., sumokėdama R. B. 7050 Lt, nesilaikė CK 6.930 str. nustatytos atsiskaitymų eiliškumo tvarkos. Tokiais atsakovo veiksmais ieškovo kreditoriams padaryta 7050 Lt žala. Pažymėjo, kad su R. B. iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsiskaityta pilnai, kai tuo tarpu kitų tuo metu buvusių kreditorių reikalavimai (kurių mokėjimo terminai suėjo anksčiau, nei R. B. suteiktų paskolų grąžinimo terminai) liko net iš dalies nepadengti. Nagrinėjamu atveju skolininko nesąžiningumas preziumuojamas, remiantis CK 6.67 str. Egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovo veiksmų – teisės aktų nustatyto eiliškumo pažeidimo ir dėl ieškovo kreditorių patirtos žalos, t.y. negauto bent dalinio jų reikalavimų patenkinimo. Įmonės administracijos vadovo civilinei atsakomybei taikyti yra visos sąlygos, todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovui ir jo kreditoriams padarytą žalą.

10Trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, ieškinį palaikė, prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad laikotarpiu nuo 2013-10-01 iki 2014-12-30 įmonė vykdė veiklą, vykdė mokėjimus, kurie nėra draudžiami įprastoje verslo praktikoje. Įmonė, siekdama mažinti kreditorinius įsiskolinimus, nurodytu laikotarpiu dalimis atsiskaitinėjo su visais kreditoriais, darbuotojais, už degalus, mokėjo VSDFV mokesčius bei krovininės autotransporto priemonės įsigijimo mokestį, taip pat mokesčius Valstybinei mokesčių inspekcijai, draudimui. Viso nuo 2013-10-03 iki 2014-12-30 buvo padaryta pavedimų bendrai 58 393 Lt sumai, pinigų srautų judėjimas matomas teismui pateiktame bankiniame išraše. Dėl šios priežasties atsakovo nuomone negalima konstatuoti, kad buvo pažeistos kitų kreditorių teisės, nes įmonė, siekdama išvengti bankroto, dalimis dengė tas skolas, kurios buvo didžiausios bei mokėjo mokesčius į valstybės biudžetą. R. B. įmonė buvo skolinga 57 020 Lt. Lėšos iš R. B. buvo skolinamos apyvartinėms lėšoms, taip pat tam, kad įmonė galėtų dirbti. Ieškinyje nurodyta 7050 Lt suma kreditorei buvo išmokėta 15 mėnesių laikotarpyje per 8 kartus, mokant nedidelėmis sumomis, tuo tarpu kitiems kreditoriams buvo mokamos ženkliai didesnės sumos. Ieškovo teiginys, kad atsakovas kaip įmonės vadovas privalėjo laikytis CK numatyto eiliškumo, prieštarauja kasacinio teismo praktikai, pagal kurią kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymas nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai. Todėl dalinis atsiskaitymas su vienu kreditoriumi, nors yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams. Atsakovo veiksmus reikėtų vertinti kaip vadovo veiksmus siekiant išskirtinai naudos įmonei. Įrodymų, kad bankrotas tyčinis nėra. Tikintis padėti įmonei normaliai funkcionuoti, buvo skolinamos lėšos ir dengiami susidarę kreditoriniai įsiskolinimai. Tokiu pat būdu R. B. dalimis buvo grąžinama skola, tuo pat metu atliekami ir kiti skolų apmokėjimai, todėl teiginys, kad buvo pažeistas CK numatytas eiliškumas yra neteisingas.

12Tretysis asmuo R. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

13Atsakovo ir trečiojo asmens R. B. atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad UAB „( - )“ skolinosi pinigus iš R. B., siekiant tęsti įmonės veiklą, išsaugoti verslą. UAB „( - )“ atlikti mokėjimai, kuriais buvo grąžinta paskola R. B., įmonės mokumui įtakos neturėjo. Net ir priteisus žalos atlyginimą, įmonės mokumas nebus atstatytas.

14Ieškinys tenkintinas.

15Byloje kilo ginčas dėl BUAB „( - )“ vadovo civilinės atsakomybės išmokėjus 7050 Lt kaip paskolos grąžinimą trečiajam asmeniui R. B.. Ieškovas įrodinėja atsakovo padarytą žalą kreditoriams, nesilaikant nustatytos kreditinių reikalavimų mokėjimo eilės. Ieškovo teigimu atsakovas, grąžindamas paskolą trečiajam asmeniui R. B., pažeidė atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumą (CK 6.923 ir 6.9301str.), pareigą juridinio asmens atžvilgiu elgtis lojaliai, sąžiningai ir protingai bei pareigą veikti įmonės ir jos akcininkų naudai.

16Įmonė, manydama, kad jos valdymo organo narys (vadovas) netinkamai vykdė savo pareigas ar jų neįvykdė ir dėl to jai buvo padaryta žala, turi teisę reikalauti, kad toks valdymo organo narys šią žalą atlygintų (CK 2.87 str. 7 d.).

17Atsakovo veiksmų teisėtumas vertintinas pagal jų įvykdymo metu galiojusias teisės normas. Akcinės (uždarosios akcinės) bendrovės administracijos vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas (Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 1 d., 37 str. 1 d.), jis vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą, atstovauja bendrovei, esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, vykdo kitas nustatytas pareigas. Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d. nustatyta, kad bendrovės valdymo organai, taigi ir administracijos vadovas, privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui, administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei ir atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009-11-20 nutartis byloje Nr.3K-7-444/2009).

18Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-14 nutartimi UAB „( - )“ iškelta bankroto byla. Pagal Juridinių asmenų registro duomenimis, pateiktą darbo sutartį atsakovas S. B. ginčo mokėjimų įvykdymo metu nuo 2008-03-03 iki bankroto bylos iškėlimo buvo įmonės vadovas ir akcininkas.

19Klaipėdos apygardos teismas 2014-04-14 nutartimi, konstatuodamas UAB „( - )“ nemokumą ir iškeldamas bendrovei bankroto bylą vadovavosi 2014-03-31 balanso duomenimis, pagal kurį bendrovės turtą sudarė 72 466 Lt vertės trumpalaikis turtas, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 211 172 Lt. Bankroto bylos iškėlimo metu įmonės turto neužteko įmonės kreditiniams reikalavimams patenkinti. Iš trečiojo asmens R. B. pareiškimo Klaipėdos apygardos teismui matyti, kad įmonė nemokėjo atlyginimo jau 2013 m., UAB „( - )“ 2013-07-11 nebuvo išmokėjusi atlyginimo darbuotojui D. B. (Darbo ginčų komisijos sprendimas).

20Iš Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-14 nutarties, kuria UAB „( - )“ iškelta bankroto byla, atsakovo kaip UAB „( - )“ vadovo atsiliepimo teismui į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo matyti, kad įmonė pripažino, jog yra nemoki ir nebegali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų kreditoriams, todėl sutiko su bankroto bylos iškėlimu

21Be to, faktas, kad įmonės plėtrai buvo naudojamos šeimos lėšos (pagal paskolos sutartis įneštos į bendrovės kasą R. B.) taip pat patvirtina, buvus įmonės finansinę padėtį sudėtinga. Analizuojant UAB „( - )“ finansinius duomenis, nustatyta, kad UAB „( - )“ jau 2013 m. pradžioje buvo sunkioje finansinėje padėtyje. Vadovaujantis aiškinamuoju raštu prie 2012 m. finansinės atskaitomybės, nustatyta, kad įmonės veikla buvo nuostolinga, bendrovės nuostolis per 2012 metus sudarė 248 943 Lt.

22Iš teismui pateikto UAB „( - )“ sąskaitos Nr. ( - ) išrašo matyti, kad laikotarpyje nuo 2013-10-01 iki 2014-12-30 R. B. per aštuonis kartus (2013-11-07, 2013-12-04, 2013-12-05, 2013-12-10, 2013-12-14, 2012-12-18, 2013-12-20, 2013-12-20) buvo išmokėta 7050 Lt (atitinkamai 1500, 1000, 330, 750, 170, 800, 300 ir 2200 Lt) daliniam paskolos grąžinimui.

23Teismui pateiktos paskolos sutartys tarp UAB „( - )“ ir trečiojo asmens R. B. patvirtina, kad tretysis asmuo suteikė įmonei paskolas 2013-02-04, 2013-03-06, 2013-06-05, 2013-06-08, 2013-09-05, 2013-09-06 dienomis, atitinkamai 8000 Lt, 1600 Lt, 800 Lt,27 220 Lt, 500 Lt, 1900 Lt ir 1900 Lt. Tačiau tik 2013-02-04 sutartyje nurodoma, kad paskola (8000 Lt) suteikiama iki 2013-05-01, kitose sutartyse paskolos grąžinimo laikas nenurodytas.

24UAB „( - )“ 30 318,30 Lt įsiskolinimas trečiajam asmeniui UAB „( - ) atsirado 2012-03-12. Atsakovas S. B., grąžindamas trečiajam asmeniui R. B. 7050 Lt kaip paskolą (kurios mokėjimo terminas buvo suėjęs 2013-05-01) likvidavo įsiskolinimą, atsiradusį vėliau nei kiti kreditiniai reikalavimai. Tokiu būdu, atsakovas S. B., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi ir neabejotinai žinodamas bendrovės finansinę būklę bei įsipareigojimų kreditoriams apimtis, suvokdamas, kad įmonė jau 2013 m. pradžioje buvo nemoki, iš bendrovės kasos išmokėjo kaip paskolos grąžinimą trečiajam asmeniui R. B. 7050 Lt, pažeisdamas CK 6.9301 str. nuostatas, reglamentuojančias, atsiskaitymų eiliškumą.

25CK 6.9301 str. nustatė, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile: 1) pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; 2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; 3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; 4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; 5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. Atsiskaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami mokėjimo dokumentų gavimo kalendorinio eiliškumo tvarka.

26Iš kreditorinių finansinių reikalavimų suvestinės matyti, kad BUAB „( - )“ yra skolinga pirmos eilės kreditoriams 26 735,21 Lt (įsiskolinimai susidarę 2013 metų sausio ir lapkričio mėnesiais), 98 074,32 Lt antros eilės kreditoriams (įsiskolinimai susidarę 2013-03-25 ir 2013-12-15), trečios eilės kreditoriui UAB „( - )“ 30 318,30 Lt (įsiskolinimas susidaręs 2012-03-12).

27Todėl prievolės įvykdymas - atsiskaitymas su trečiuoju asmeniu R. B. pirmiau prieš pirmesnės eilės kreditorius ir prieš tos pačios eilės kreditorius, kurių mokėjimo dokumentai eiliškumo tvarka pateikti anksčiau, prieštarauja CK 6.9323 ir 6.9301 straipsniams ir bendriesiems teisės principams, CK 2.87 straipsniui bei Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio nuostatoms dėl įmonės vadovo atsakomybės ir pareigų. Atsakovas R. B., būdamas įmonės vadovu, pervesdamas ginčo sumas savo šeimos nariui (žmonai) trečiajam asmeniui R. B. anksčiau už kitus pirmesnės eilės kreditorius, ir įmonei esant faktiškai nemokiai, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, tyčiniais veiksmais padarė turtinės žalos kitiems bankrutuojančios įmonės kreditoriams, todėl atsakovui kyla civilinė atsakomybė.

28Atsakovo teigimu trečiajam asmeniui buvo grąžintos lėšos, paskolintos įmonės plėtrai. Nagrinėjamu atveju reikšminga yra ne tai, kad buvo grąžinta paskola (tretysis asmuo kaip kreditorius turi teisę susigrąžinti paskolą), bet aplinkybės, patvirtinančios atsakovo kaip vadovo nesąžiningą ir nelojalų įmonei bei kreditoriams elgesį, pasireiškusį įmonės nemokumo būsenoje šeimos interesų pirmenybės suteikimu, kai įmonė turėjo finansinių įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, apie kuriuos atsakovas kaip įmonės vadovas neabejotinai žinojo. Atsakovas, sugrąžindamas trečiajam asmeniui R. B. paskolintas lėšas 2013-10-01 iki 2014-12-30 laikotarpyje (prieš keturis mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo įmonei), žinojo, kad tokie veiksmai pažeis kitų kreditorių interesus, tuo tarpu atsakovo šeima, pasinaudodama savo padėtimi, finansinių praradimų išvengs. Tai patvirtina ir tos aplinkybės, jog tretysis asmuo R. B. kreditorinių reikalavimų bankroto byloje nėra pateikusi. Esant nustatytoms aplinkybėms yra pagrindas pripažinti atsakovo įvykdytus atsiskaitymus, esant įmonės nemokumui, neatitinkančiais sąžiningo elgesio standartų kitų asmenų, kuriems tokiais veiksmais padaroma žala, dėl ko 7050 Lt suma laikytina įmonei ir jos kreditoriams padaryta žala, kurią atsakovas privalo atlyginti (CK 6.263 str. 1 ir 2 d., 6.247 str.). Iš atsakovo priteistina 2041,82 Eur, t.y. suma, atitinkanti 7050 Lt, žalai atlyginti.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė ir nuo žyminio mokesčio už paduotą ieškinį atleistas, todėl iš atsakovo priteistinas 61,25 Eur žyminis mokestis valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., CPK 83 str. 1 d. 8 p., 96 str. 1 d.).

31Tenkintinas trečiojo asmens UAB „( - )“ prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudarė 900 Lt. Trečiajam asmeniui procesiniai įstatymai suteikia visas procesines teise, tame tarpe ir teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, ieškinys tenkinamas, sprendimas priimamas ir trečiojo asmens naudai, pateikti mokėjimai patvirtina išlaidų pagrįstumą, todėl yra pagrindas prašymą tenkinti ir priteisti 260,66 Eur išlaidų už teisinę pagalbą (CPK 93 str. 2 d).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 270 str.,

Nutarė

33ieškinį tenkinti.

34Priteisti iš S. B., a.k. ( - ) 2041,82 Eur (du tūkstančius keturiasdešimt vieną Eur 82 ct) žalos atlyginimo BUAB „( - )“, į.k. 301571599, 61,25 (šešiasdešimt vieną Eur 25 ct) žyminio mokesčio valstybei ir 260,66 Eur (du šimtus šešiasdešimt Eur 66 ct) bylinėjimosi išlaidų UAB „( - )“, į.k. 302470382.

35Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės raj. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės raj. apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė,... 2. sekretoriaujant Genovaitei Brauklienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui T. R.,... 4. atsakovo ir trečiojo asmens atstovei adv. pad. Saulenai Gasiūnienei,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 6. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo S. B. ieškovui 7050 Lt... 7. Nurodė, kad 2014-04-14 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „( - )“... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį... 9. Tretysis asmuo UAB „( - )“ atsiliepimu ieškinį palaikė ir prašė jį... 10. Trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, prašė... 11. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad laikotarpiu nuo 2013-10-01 iki... 12. Tretysis asmuo R. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 13. Atsakovo ir trečiojo asmens R. B. atstovė teismo posėdžio metu prašė... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Byloje kilo ginčas dėl BUAB „( - )“ vadovo civilinės atsakomybės... 16. Įmonė, manydama, kad jos valdymo organo narys (vadovas) netinkamai vykdė... 17. Atsakovo veiksmų teisėtumas vertintinas pagal jų įvykdymo metu galiojusias... 18. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-14 nutartimi UAB „(... 19. Klaipėdos apygardos teismas 2014-04-14 nutartimi, konstatuodamas UAB „( -... 20. Iš Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-14 nutarties, kuria UAB „( - )“... 21. Be to, faktas, kad įmonės plėtrai buvo naudojamos šeimos lėšos (pagal... 22. Iš teismui pateikto UAB „( - )“ sąskaitos Nr. ( - ) išrašo matyti, kad... 23. Teismui pateiktos paskolos sutartys tarp UAB „( - )“ ir trečiojo asmens R.... 24. UAB „( - )“ 30 318,30 Lt įsiskolinimas trečiajam asmeniui UAB „( - )... 25. CK 6.9301 str. nustatė, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris... 26. Iš kreditorinių finansinių reikalavimų suvestinės matyti, kad BUAB „( -... 27. Todėl prievolės įvykdymas - atsiskaitymas su trečiuoju asmeniu R. B.... 28. Atsakovo teigimu trečiajam asmeniui buvo grąžintos lėšos, paskolintos... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 31. Tenkintinas trečiojo asmens UAB „( - )“ prašymas priteisti bylinėjimosi... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 270 str.,... 33. ieškinį tenkinti.... 34. Priteisti iš S. B., a.k. ( - ) 2041,82 Eur (du tūkstančius keturiasdešimt... 35. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per...