Byla 2-362-892/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė, išnagrinėjusi už akių civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui R. Č. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas, kreipdamasis į teismą, nurodė, kad 2008 m. lapkričio 28 d. tarp šalių pagal UAB „SMScredit.lt” bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 500 Lt 30 dienų terminui, t.y. iki 2008 m. gruodžio 28 d. Nurodė, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. iki šiol negrąžino paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio (palūkanų), todėl remiantis UAB „SMScredit.lt” bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, nuo 2010-06-10 atsakovui buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą. Remiantis LR CK 1.125 str. 5 d. l p., bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, ieškovas paskaičiavo 1% dydžio delspinigius nuo uždelstų mokėjimų už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną; ir jų dydis už 180 dienų yra 1080 Lt. Prašo priteisti iš atsakovo 1680 Lt skolos, 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Į teismo posėdį jis neatvyko, iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, atlikus jų formalų vertinimą nustatyta, kad 2008-11-28 šalys sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas suteikė atsakovui 500 Lt dydžio paskolą, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2008-12-28 (b.l. 4-6). Atsakovas atliko Bendrosiose paskolos sutarties sąlygose paskolos paraiškai nustatytus veiksmus (b.l. 8), taigi, sutiko su sutarties sąlygomis. Ieškovas 2008-11-28 mokėjimo nurodymu Nr. 22 pervedė atsakovui 500 Lt sumą ir pateikė 2008-12-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 9901501 apmokėjimui iki 2012-12-28 (b.l. 9,10), tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, paskolos sutartyje numatytais terminais ieškovui negrąžino, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo R. Č. 500 Lt negrąžintos paskolos bei 100 Lt komisinį mokestį (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.870-6.874 str., 6.881 str.).

7Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio, ieškovas yra paskaičiavęs 1080 Lt delspinigių (CK 6.71 str., sutarties 9.2 p.), apskaičiuotų sutartyje nustatyta tvarka (b.l. 11).

8CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

9Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, kad delspinigių norma viršija 300 proc. per metus, tai yra aiškiai viršija paskolos davėjo verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu, be to, daugiau negu du kartus viršija paskolos sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini. Įvertinus aplinkybes, kad atsakovas nėra grąžinęs net dalies suteikto kredito, prašomi priteisti delspinigiai mažintini 2/3 dalimis iki 360 Lt (LR CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d.). Tokiu būdu, iš viso iš atsakovo priteistina 960 Lt skolos.

10CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

11Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos 70,00 Lt žyminio mokesčio (b.l.1)-(LR CPK 93 str.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo R. Č. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „SMScredit.lt“ (į.k. 301881644) 960,00 Lt (devynis šimtus šešiasdešimt litų) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 70,00 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

18Sprendimo nuorašą ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai