Byla 2-32/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Tarpmiestiniai pervežimai“ iškelta bankroto byla, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5764-585/2011 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „GARATA logistic“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, uždarosios akcinės bendrovės „Linavos servisas“, Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Mirinta“ pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Tarpmiestiniai pervežimai“ dėl bankroto bylos iškėkėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami atsakovui UAB „Tarpmiestiniai pervežimai“ iškelti bankroto bylą, ir pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūras. Pareiškėjas UAB „GARATA logistic“ bankroto administratoriumi siūlė skirti A. S., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau -VSDFV Vilniaus skyrius) - UAB „Jurconsult group“; UAB „Linavos servisas“ ir Lietuvos nacionalinė vežėjų asociacija „Linava“ (toliau - LNVA „Linava“) - UAB „Bankrovita“; UAB „Mirinta“ - UAB „Bankroto centras“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas, nustatęs atsakovo UAB „Tarpmiestiniai pervežimai“ nemokumą, 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartimi jam iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto centras“. Spręsdamas dėl administratoriaus kandidatūros, teismas nustatė, kad administratorius A. S. vykdo 17 bankroto procedūrų (baigtos 36 bankroto procedūros), tačiau jo veiklos vieta yra ne bankrutuojančios įmonės buveinės vietoje, todėl sprendė, kad paskyrus šį administratorių gali didėti administravimo išlaidos, o tai neatitiktų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų. Vertindamas kitas kandidatūras, teismas nustatė, kad UAB „Jurconsult group“ dirbantys trys darbuotojai vykdo 9 bankroto procedūras (baigtų bankroto procedūrų nėra); UAB „Bankrovita“ dirbantys trys darbuotojai vykdo 28 bankroto procedūras (baigtos 30 bankroto procedūrų), tačiau vienam šios įmonės darbuotojui Įmonių bankroto valdymo departamento prie LR Ūkio ministerijos 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu skirtas įspėjimas; UAB „Bankroto centras“ dirbantys du darbuotojai vykdo 6 bankroto procedūras (baigta 1 bankroto procedūra). Teismas sprendė, kad nors visi siūlomi administratoriai turi panašų darbo krūvį, tačiau dėl mažesnio darbo krūvio tinkamiausiu administratoriumi pripažino UAB „Bankroto centras“, motyvuodamas tuo, kad mažesnis darbo krūvis užtikrins koncentruotą, ekonomišką, operatyvų bankroto procedūrų vykdymą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjas LNVA „Linava“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir administratoriumi paskirti UAB „Bankrovita“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Administratoriaus darbo krūvis negali būti vienintelis kriterijus skiriant dministratorių. Siūlomų administratorių darbo krūvius teismas įvertino tik formaliai. UAB „Bankroto centras“ kaip juridinis asmuo vykdo ne 6, o 8 bankroto procedūras. Be to, tikrasis bankroto administratoriaus krūvis gali būti nustatytas tik įvertinus kokį skaičių bankrotų bylų administruoja kiekvienas UAB „Bankroto centras“ darbuotojas, o ne tik UAB „Bankroto centras“ vardu. UAB „Bankroto centras“ bankroto administravimo paslaugas teikia G. Č. ir R. K.. G. Č. šiuo metu administruoja 20 bankroto procedūrų, o R. K. - 27 bankroto procedūras. Apelianto teigimu, UAB „Bankroto centras“ dirbantys darbuotojai administruoja iš viso 47 bankroto bylų, todėl nesugebės užtikrinti operatyvesnio atsakovo bankroto administravimo.

102. Apelianto siūlomo administratoriaus UAB „Bankrovita“ direktorė, kuri įgaliojama administruoti paskiriamas įmones, turi virš 10 metų transporto paslaugas teikiančios įmonės vadovavimo patirtį, ilgametę (10 metų) bankroto administravimo praktiką. UAB „Bankrovita” administratoriumi siūlo skirti du kreditoriai –LNVA „Linava“, kurio kreditorinis reikalavimas yra 317 188 Lt, ir UAB „Linavos servisas”, kurio kreditorinis reikalavimas yra 7 729,09 Lt. UAB „Bankrovita“ taip pat dirba du buhalteriai, teisininkas ir administratorė. V. M., kuriam skirtas įspėjimas, nebedirba UAB „Bankrovita”. Dėl šių aplinkybių tinkamiausias kandidatas administruoti atsakovą yra UAB „Bankrovita”.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad neturi pretenzijų paskirtam administratoriui ir nemano, jog jis netinkamai vykdys bankroto procedūras.

12Pareiškėjai UAB „GARATA logistic“, UAB „Linavos servisas“ ir UAB „Mirinta“ atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Šioje apeliacijoje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria UAB „Tarpmiestiniai pervežimai“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto centras“, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Šis klausimas nagrinėjamas pagal apelianto atskirojo skundo faktinius ir teisinius argumentus, taip pat patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

15Įmonių bankroto įstatymo (tolia – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės bankroto administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. ĮBĮ teismui suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl jo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Skirdamas administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

16Byloje nustatyta, kad pareiškėjai įmonės administratoriumi siūlė skirti A. S., UAB „Jurconsult group“, UAB „Bankrovita“ ir UAB „Bankroto centras“. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad siūlomi administratoriai turi panašų darbo krūvį, tačiau dėl mažesnio darbo krūvio tinkamiausiu administratoriumi pripažino UAB „Bankroto centras“. Apelianto teigimu, administratoriaus darbo krūvis negali būti vienintelis kriterijus skiriant administratorių. Be to, siūlomų administratorių darbo krūvius teismas įvertino formaliai. Tikrasis administratoriaus krūvis gali būti nustatytas tik įvertinus kiek kiekvienas iš UAB „Bankroto centras“ darbuotojas administruoja bankroto procedūrų iš viso, o ne tik UAB „Bankroto centras“ vardu.

17Su šiais apelianto argumentais teisėjų kolegija sutinka. Analizuojant administratoriaus paskyrimo kriterijus turi būti atsižvelgiama ne tiek į siūlomo konkretaus juridinio bankroto administratoriaus, kiek į jame dirbančių fizinių bankroto administratorių patirtį bei užimtumą, kadangi įmonės bankroto procedūras vykdo juridinio bankroto administratoriaus paskirtas įgaliotas fizinis bankroto administratorius, kuris savo vykdomoms funkcijoms atlikti gali pasitelkti ir kitą juridinio asmens darbuotojų personalą ar kitus subjektus. Vertinant apelianto argumentus dėl siūlomų administratorių darbo krūvio, teisėjų kolegija remiasi Bankroto departamento viešai skelbiamais duomenimis, iš kurių matyti, kad siūlomų bankroto administratorių darbuotojai dirba ne vienoje bankroto paslaugas teikiančioje bendrovėje ir yra įgalioti administruoti ir kitoms bendrovėms paskirtas bankroto bylas, taip pat teikia bankroto administravimo paslaugas ir kaip fiziniai asmenys. Todėl teisus apeliantas, teigdamas, kad teismas, vertindamas siūlomų bendrovių darbo krūvius, neatsižvelgė į šias aplinkybes. Pagal Bankroto departamento viešai skelbiamus duomenis, UAB „Bankroto centras“ du darbuotojai administruoja iš viso 45 bylas, o apelianto siūlomos UAB „Bankrovita“ 3 darbuotojai – administruoja 78 bankroto bylas. Taigi, dviems paskirto administratoriaus darbuotojams tenka po 22 bankroto bylas, o apelianto siūlomos bankroto administravimo paslaugas teikiančios bendrovės trims darbuotojams tenka po 26 bankroto bylas. Atsižvelgiant į minėtus skaičius, apelianto siūlomos bendrovės darbuotojai pagal administruojamų bylų skaičių turi nors ir ne ženklų, tačiau didesnį darbo kruvį. Be to, UAB „Bankrovita“ dirbantis V. D. yra dar dviejų bankroto paslaugas teikiančių įmonių vadovas, o tai reiškia, kad be jau teikiamų administratoriaus paslaugų UAB „Bankrovita“ jis turi ir kitose įmonėse administracinių pareigų, atitinkamai ir didesnį darbo krūvį. Taigi, esant šioms aplinkybėms nėra pagrindo pripažinti, kad UAB „Bankrovita“ užtikrins operatyvesnį bankroto administravimą nei teismo paskirtas administratorius.

18Apelianto teigimu, jo siūlomos UAB „Bankrovita“ vadovės ilgametė vadovavimo transporto paslaugas teikiančiai įmonei patirtis užtikrintų tinkamą įmonės administravimą. Tačiau byloje nėra šias aplinkybes pagrindžiančių duomenų. Kita vertus, ilgametė vadovavimo transporto paslaugas teikiančiai įmonei patirtis nėra pagrindas apelianto siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą pripažinti išskirtinai pranašesne už teismo paskirtą administratorių. Tiek UAB „Bankrovita“, tiek UAB „Bankroto centras“ atitinka formalius ĮBĮ keliamus reikalavimus, turi reikiamą kvalifikaciją ir iš esmės panašų užimtumą, todėl nėra objektyvaus pagrindo abejoti paskirto administratoriaus kompetencija teikti kokybiškas paslaugas ir tinkamai vykdyti ĮBĮ reglamentuotą atsakovo bankroto procesą, ar kad atsakovo bankroto procedūros vykdymas bus neoperatyvus ir galimai nekokybiškas, dėl ko nebūtų tinkamai ginami tiek atsakovo, tiek visų jo kreditorių interesai.

19Apelianto teigimu, pagal suformuotą teismų praktiką skiriant administratorių yra atsižvelgiama į didžiausių ir pagrindinių bankrutuojančios įmonės kreditorių nuomonę. Administratoriumi skirti UAB „Bankrovita“ siūlo du kreditoriai, vieno jų reikalavimų suma ženkliai didesni už kitų pareiškimus teismui pateikusių kreditorių.

20ĮBĮ 11 straipsnis įpareigoja administratorių vienodai ginti visų kreditorių interesus ir bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti administratoriaus paskyrimo (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1219/2010), todėl apelianto argumentas, kad jo kreditorinis reikalavimas yra ženkliai didesnis už kitų kreditorių, nesudaro teisinio pagrindo vien dėl to skirti jo siūlomą administratorių. Tai, kad tą patį asmenį administratoriumi skirti siūlė du byloje dalyvaujantys asmenys, savaime taip pat nereiškia šio administratoriaus pranašumo, nes turi būti įvertinta visų kriterijų visuma.

21Minėta, kad teisė skirti bankrutuojančios įmonės administratorių priklauso teismui (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros.

22Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankroto centras“ atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, o atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo pakeisti paskirtą administratorių. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, todėl ji paliktina nepakeista.

23Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad aplinkybė, jog teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės svarstyti bei vertinti paskirto administratoriaus veiklą ir kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, jeigu atsirastų pagrįstų abejonių jo tinkamumu vykdyti teismo jam pavestas funkcijas ar nešališkumu bankroto procese (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami atsakovui UAB „Tarpmiestiniai... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas, nustatęs atsakovo UAB „Tarpmiestiniai... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas LNVA „Linava“ prašo pakeisti Vilniaus... 9. 1. Administratoriaus darbo krūvis negali būti vienintelis kriterijus skiriant... 10. 2. Apelianto siūlomo administratoriaus UAB „Bankrovita“ direktorė, kuri... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius prašo... 12. Pareiškėjai UAB „GARATA logistic“, UAB „Linavos servisas“ ir UAB... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Šioje apeliacijoje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 15. Įmonių bankroto įstatymo (tolia – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte... 16. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai įmonės administratoriumi siūlė skirti... 17. Su šiais apelianto argumentais teisėjų kolegija sutinka. Analizuojant... 18. Apelianto teigimu, jo siūlomos UAB „Bankrovita“ vadovės ilgametė... 19. Apelianto teigimu, pagal suformuotą teismų praktiką skiriant... 20. ĮBĮ 11 straipsnis įpareigoja administratorių vienodai ginti visų... 21. Minėta, kad teisė skirti bankrutuojančios įmonės administratorių... 22. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto... 23. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad aplinkybė, jog teismas paskyrė ne... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą....