Byla 2S-1294-881/2013
Dėl sutarčių pažeidimo, trečiasis asmuo – UAB „VAATC“, kuria dalis bylos nutraukta ir byla perduota pagal teismingumą Vilniaus apygardos administraciniam teismui

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UAB „Ecoservice“, UAB „Tvar.com“, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB „Skt Environmental Services Lietuva“, UAB „Švara visiems“, UAB „Ekonovus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6311-728/2013 pagal ieškovų ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei dėl sutarčių pažeidimo, trečiasis asmuo – UAB „VAATC“, kuria dalis bylos nutraukta ir byla perduota pagal teismingumą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai ieškiniu kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą, prašydami pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybė pažeidė su ieškovais sudarytas sutartis dėl viešosios atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, ir grąžinti bendroves į iki pažeidimo buvusią padėtį, panaikinant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą Nr. 1-284 ir visus jį įgyvendinančius teisės aktus.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. vasario 22 d. nutartimi bylą perdavė pagal teismingumą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

6Nagrinėjant bylą administraciniame teisme ieškovai patikslino ieškinyje suformuluotą reikalavimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo, t. y. prašė ištirti, ar norminio administracinio teisės akto – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. 1-284 1 punktas atitinka įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtus norminius teisės aktus.

7Specialioji teisėjų kolegija 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartyje konstatavo, kad pirmasis ieškovų reikalavimas – pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybė pažeidė su ieškovais sudarytas sutartis dėl viešosios atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, yra civilinio teisinio pobūdžio, o antrasis reikalavimas – panaikinti savivaldybės administravimo subjekto, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą Nr. 1-284, yra susijęs su pirmuoju reikalavimu sutartinių teisinių santykių srityje, todėl darytina išvada, kad ginče dominuoja civiliniai teisiniai aspektai, dėl ko šis ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

8Bylą perdavus nagrinėti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, ieškovai patikslino ieškinio reikalavimus, t. y. prašė įpareigoti atsakovę ta pačia apimtimi, kuria 2011 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-284 padidintas tarifas už vieną toną į Vilniaus regioninį komunalinių atliekų sąvartyną pristatomų atliekų įkainis, padidinti ir komunalinių atliekų tvarkymo maksimalius atliekų surinkimo ir išvežimo įkainius (tarifus).

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi bylą dalyje dėl ieškovų reikalavimų pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybė pažeidė su ieškovais sudarytas sutartis dėl viešosios atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, dėl bendrovių grąžinimo į iki pažeidimo buvusią padėtį, panaikinant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą Nr. 1-284 ir visus jį įgyvendinančius teisės aktus, bei reikalavimo ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. 1-284 1 punktas atitinka įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtus norminius teisės aktus, nutraukė ir bylą perdavė pagal teismingumą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

11Teismas nurodė, kad ieškovai patikslintame ieškinyje nebereiškia pirmojo reikalavimo, kuris buvo pripažintas civilinio teisinio pobūdžio, ir dėl to byla perduota nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui, taip pat nereiškia ir antrojo reikalavimo, kuris buvo pripažintas administracinio teisinio pobūdžio, nebekelia ir patikslinto reikalavimo – ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. 1-284 1 punktas atitinka įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtus norminius teisės aktus. Taigi ieškovai atsisakė abiejų reikalavimų, dėl kurių teismingumo pasisakė Specialioji teisėjų kolegija, bei patikslinto reikalavimo, kuris yra išimtinai administracinio teismo kompetencija. Ieškovai pagal CPK 141 straipsnio 1 dalį patikslintu ieškiniu nebekelia pradinių reikalavimų, o tik prašo įpareigoti atsakovę ta pačia apimtimi, kuria 2011 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-284 padidintas tarifas už vieną toną į Vilniaus regioninį komunalinių atliekų sąvartyną pristatomų atliekų įkainis, padidinti ir komunalinių atliekų tvarkymo maksimalius atliekų surinkimo ir išvežimo įkainius (tarifus), t. y. reikalauja, kad teismas įpareigotų Vilniaus miesto savivaldybės tarybą pakeisti sprendimus dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo. Toks prašymas įpareigoti viešojo administravimo subjektą priimti teisės aktą turėtų būti laikomas administracinio teisinio pobūdžio reikalavimu ir turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte reglamentuota, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl savivaldybių administravimo subjektų priimtų aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Ieškovai mano, kad Vilniaus miesto taryba neatliko jos kompetencijai priskirtų veiksmų, t. y. nepriėmė teisės aktų, kuriais būtų padidinti komunalinių atliekų tvarkymo maksimalūs atliekų surinkimo ir išvežimo įkainiai.

12Taigi teismas konstatavo, kad byla dalyje dėl atsisakytų reikalavimų, kuriuos teismas priėmė, nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 4 p.) ir likusioje dalyje perduotina pagal rūšinį teismingumą nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (CPK 28 str. 4 p.).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Ieškovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartį dalyje, kurioje teismas nutarė civilinę bylą perduoti pagal teismingumą Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir bylą dėl ieškovų reikalavimo pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybė pažeidė su ieškovais sudarytas sutartis dėl viešosios atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, nutraukė. Nurodo, kad su ieškovais sudarytomis atliekų tvarkymo paslaugų sutartimis atsakovė įsipareigojo keisti tarifus už atliekų šalinimą tik tuo atveju, jeigu tuo pačiu metu ir ta pačia suma padidins komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų maksimalius įkainius ir tuo tikslu priims atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, jų pakeitimus ar papildymus. Taigi ieškovų patikslinto ieškinio reikalavimas iš esmės siejamas su netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu; reikalavimas ta pačia apimtimi, kuria 2011 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-284 padidintas tarifas už vieną toną į Vilniaus regioninį komunalinių atliekų sąvartyną pristatomų atliekų įkainis, padidinti ir komunalinių atliekų tvarkymo maksimalius atliekų surinkimo ir išvežimo įkainius (tarifus), kildinamas iš su atsakove sudarytų sutarčių pažeidimo. Atsakovė priimdama 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą Nr. 1-284 veikė kaip subjektas, dalyvaujantis civiliniuose teisiniuose santykiuose pagal su ieškovais sudarytas viešųjų atliekų tvarkymo paslaugų Vilniaus miesto teritorijoje sutarčių sąlygas, todėl keliamas ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Be to, nuo šio ginčo baigties priklauso tolesnis ginčų sprendimas privatinės teisės srityje. Pripažinus, kad atsakovė pažeidė sutartis, ieškovai įgis teisę reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo. Specialioji teisėjų kolegija 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartyje nekonstatavo dėl patikslintame ieškinyje keliamo reikalavimo priskirtinumo administracinio teismo kompetencijai. Sutarčių vykdymas yra civilinės teisės reguliavimo dalykas, todėl tai, kad vertinant sutartinių įsipareigojimų vykdymo klausimą, atsakovei gali tekti priimti (pakeisti) atitinkamus administracinius aktus (sprendimus), negali pakeisti civilinio teisinio ginčo pobūdžio ir jo priskyrimo bendrosios kompetencijos teismui. Reikalavimas padidinti maksimalius komunalinių atliekų tvarkymo įkainius reiškia reikalavimą įpareigoti atsakovą pašalinti padarytus sutarčių pažeidimus (tinkamai vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos). Nutraukęs bylą dalyje dėl sutarčių pažeidimo, teismas atsisakė nagrinėti bylą iš esmės ir spręsti, ar sutartys yra pažeistos. Tačiau neišnagrinėjus patikslinto ieškinio argumentų, kuriais yra grindžiamas netinkamas sutarčių vykdymas, nėra galimas ir patikslinto ieškinio reikalavimo tenkinimas.

15Atsiliepimų į atskirąjį skundą byloje negauta.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkinamas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

19Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl rūšinio bylos teismingumo ir bylos nutraukimo instituto taikymo.

20Patikslinę ieškinio reikalavimus ieškovai prašė teismo įpareigoti atsakovę Vilniaus miesto savivaldybę ta pačia apimtimi, kuria Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. 1-284 padidintas tarifas už vieną toną į Vilniaus regioninį komunalinių atliekų sąvartyną pristatomų atliekų, padidinti ir komunalinių atliekų tvarkymo maksimalius atliekų surinkimo ir išvežimo įkainius (tarifus). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad toks ieškinio reikalavimas reiškia prašymą įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą pakeisti sprendimus dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo, t. y. įpareigoti viešojo administravimo subjektą priimti teisės aktą. Pasak pirmosios instancijos teismo, toks prašymas turėtų būti laikomas administracinio teisinio pobūdžio reikalavimu, todėl nagrinėtinas administraciniame teisme. Ieškovai su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka ir tvirtina, kad patikslintu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, todėl ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

21CPK 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis.

22Byloje nustatyta, kad tarp ieškovų ir atsakovės buvo sudarytos viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartys. Sudarytose sutartyse šalys susitarė, kad atsakovė nustato įkainius ir tarifus už atliekų šalinimą ir kitas atsakovės organizuojamas paslaugas (konteinerių aikštelių, atliekų priėmimo aikštelių įrengimą ir veiklą) ir turi teisę padidinti mokėtinos sumos dydį tik tuo atveju, jei tuo pačiu metu ir ta pačia suma padidinami komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų maksimalūs įkainiai (tarifai) (sutarčių 20 (33) punktai). 2011 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 1-284, kuriuo pakeitė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimą Nr. 1-1320 „Dėl Tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ ir Tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, padidindama į regioninį komunalinių atliekų tvarkymo sąvartyną pristatomų komunalinių atliekų priėmimo tarifą nuo 46,80 Lt be PVM iki 69,60 Lt be PVM. Ieškovai, remdamiesi sutarčių nuostatomis (be kita ko, sutarčių 20 punktu), patikslintu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę ta pačia apimtimi, kuria 2011 m. lapkričio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-284 padidintas tarifas už vieną toną į Vilniaus regioninį komunalinių atliekų sąvartyną pristatomų atliekų įkainis, padidinti ir komunalinių atliekų tvarkymo maksimalius atliekų surinkimo ir išvežimo įkainius (tarifus), t. y. įpareigoti atsakovę vykdyti sutarties nuostatas. Taigi ginčas šiuo atveju yra kilęs dėl atsakovės sutartinių įsipareigojimų vykdymo, o patikslinto ieškinio reikalavimas reiškia ne ką kita, kaip prašymą įpareigoti atsakovę įvykdyti prievolę natūra (CK 1.138 str. 4 p., 6.213 str.). Tai, kad vykdydama sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, atsakovė turės priimti (pakeisti) tam tikrus administracinius aktus, nepakeičia paties ginčo civilinio teisinio pobūdžio, o kartu ir jo teismingumo bendrosios kompetencijos teismui.

23Pagal civilinio proceso įstatymą ieškinio (tam tikrų ieškinio reikalavimų) atsisakymas turi būti išreikštas aiškiai, jame taip pat turi būti nurodyta, kad ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės (CPK 140 str. 1 d.). Pareiga patikrinti, ar ieškovas iš tikrųjų atsisako ieškinio (ieškinio reikalavimų) ir ar jam žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, tenka teismui. Nagrinėjamu atveju teismas šių įstatymo reikalavimų nesilaikė, todėl ieškovų skundžiamoje dalyje civilinę bylą nutraukė neturėdamas tam teisinio pagrindo. Pažymėtina, kad pagal Civilinio proceso kodeksą ieškinio dalyko pakeitimas ir ieškinio atsisakymas yra skirtingi teisiniai institutai (CPK 140 str. 1 d. ir 141 str.), todėl ieškinio dalyko pakeitimas savaime nereiškia ankstesnio ieškinio atsisakymo ir būtinybės taikyti ieškinio atsisakymo pasekmes. Ieškovui pakeitus ieškinio dalyką, tačiau neatsisakius ankstesnių ieškinio reikalavimų, teismas bylą nagrinėja pagal naujus ieškinio reikalavimus, ankstesnių ieškinio reikalavimų nevertindamas iš esmės. Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad teismas, spręsdamas dėl patikslinto ieškinio pagrįstumo, turės nustatyti, ar padidinusi komunalinių atliekų priėmimo į sąvartyną tarifus atsakovė turi sutartinę pareigą ta pačia apimtimi padidinti ir maksimalius komunalinių atliekų tvarkymo tarifus.

24Dėl išdėstytų motyvų atskirasis skundas tenkinamas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis panaikinama, bylą grąžinant toliau nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarties dalį, kuria civilinė byla perduota pagal teismingumą Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir byla dėl ieškovų reikalavimo pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybė pažeidė su ieškovais sudarytas sutartis dėl viešosios atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, nutraukta, panaikinti ir bylą grąžinti toliau nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai ieškiniu kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą,... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. vasario 22 d. nutartimi bylą... 6. Nagrinėjant bylą administraciniame teisme ieškovai patikslino ieškinyje... 7. Specialioji teisėjų kolegija 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartyje konstatavo, kad... 8. Bylą perdavus nagrinėti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, ieškovai... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi bylą... 11. Teismas nurodė, kad ieškovai patikslintame ieškinyje nebereiškia pirmojo... 12. Taigi teismas konstatavo, kad byla dalyje dėl atsisakytų reikalavimų,... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Ieškovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 15. Atsiliepimų į atskirąjį skundą byloje negauta.... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskirasis skundas tenkinamas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl rūšinio bylos... 20. Patikslinę ieškinio reikalavimus ieškovai prašė teismo įpareigoti... 21. CPK 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bylos rūšinį teismingumą... 22. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovų ir atsakovės buvo sudarytos viešosios... 23. Pagal civilinio proceso įstatymą ieškinio (tam tikrų ieškinio... 24. Dėl išdėstytų motyvų atskirasis skundas tenkinamas ir skundžiama... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarties dalį,...