Byla e2-21071-1101/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laura Matusevičiūtė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės užsienio bendrovės SIA „B2Kapital“ patikslintą ieškinį atsakovui R. Č. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4ieškovė SIA „B2Kapital“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo R. Č. 2 286,51 Eur pagal sutartį likusių mokėjimų, 774,70 Eur palūkanų, 550,80 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Patikslintas ieškinys su priedais atsakovui buvo siųstas žinomu jo gyvenamosios vietos adresu – ( - ), tačiau grįžo neįteiktas. Jokie kiti atsakovo buvimo vietos adresai teismui nėra žinomi; remiantis Gyventojų registro tarnybos duomenimis atsakovas deklaravo savo išvykimą į Jungtinę Karalystę. 2019 m. rugsėjo 19 d. minėti procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti tinkamai, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsnyje nustatytos tvarkos, t. y. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant nustatyto turinio pranešimą specialiame www.teismai.lt tinklapyje. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas.

83.

9Vadovaudamasis CPK 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, surašo sutrumpintus motyvus, tai yra atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

104.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad pradinė kreditorė AB „Swedbank“ 2009 m. spalio 23 d. su atsakovu R. Č. ir jo sutuoktine D. Č. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 09-087046-VA (su vėlesniu pakeitimu), pagal kurią R. Č. ir D. Č. buvo suteiktas 12 164,04 Eur (42 000 Lt) vartojimo kreditas, kurį kredito gavėjai įsipareigojo grąžinti solidariai (sutarties 4.1 punktas). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 2 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-870-1044/2019, nutraukta atsakovo R. Č. ir D. Č. santuoka, šiuo sprendimu nustatyta, kad prievolės kreditorei SIA „B2Kapital“ (ieškovei) po santuokos nutraukimo lieka asmeninėmis atsakovo R. Č. prievolėmis.

125.

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį, draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus.

146.

15Nustatyta, kad pagal 2014 m. rugpjūčio 29 d. sutartį dėl reikalavimo perleidimo Nr. ST-14-8042 pradinė kreditorė AB ,,Swedbank“ perleido savo reikalavimo teises pagal sutartį ieškovei. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Byloje esantis 2017 m. spalio 25 d. atsakovui adresuotas pranešimas patvirtina, kad atsakovas apie reikalavimo teisių pagal 2009 m. spalio 23 d. vartojimo kredito sutartį perleidimą ieškovei buvo informuotas.

167.

17Ieškovė nurodė, kad atsakovas ieškovei liko skolingas 7 439,46 Eur pagal sutartį likusių mokėjimų. Kredito grąžinimo terminas yra suėjęs (2014 m. spalio 22 d.). Bylos duomenys patvirtina, kad pradinė kreditorė siuntė pretenzijas atsakovui dėl skolos padengimo. Duomenų, kad atsakovas būtų visiškai padengęs įsiskolinimą pradinei kreditorei ar ieškovei, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pažeidė savo prievolę laiku ir nustatytomis sąlygomis grąžinti kreditą, vadovaujantis pirmiau nurodytomis teisės normomis, iš atsakovo ieškovei priteistina 2 286,51 Eur pagal sutartį likusių mokėjimų.

188.

19CK 6.872 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad jeigu paskolos dalykas yra pinigai, tai paskolos sutartis yra atlygintinė. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 straipsnio 1 dalis). Kredito sutarties 5.1 punktu šalys susitarė, kad sutartyje nustatytos palūkanos skaičiuojamos nuo paimtos ir negrąžintos kredito sumos, pradedant skaičiuoti nuo pirmos kredito suteikimo dienos ir skaičiuojamos iki visiško kredito grąžinimo dienos. Susitarime dėl vartojimo kredito sutarties pakeitimo numatyta 20,50 proc. metinė palūkanų norma. Atsižvelgiant į tai, tenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti 774,70 Eur dydžio mokėjimo palūkanas, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2017 m. spalio 3 d. iki 2019 m. gegužės 1 d., nuo laiku negrąžintos kredito sumos, taikant 20,50 proc. palūkanų normą.

209.

21Pagal šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties 7.2 punktą atsakovas, praleidęs sutartyje nustatytus kredito ar jo dalies, palūkanų ir kitų sutartyje nustatytų mokėjimų terminus, įsipareigojo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius. Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas 0,10 proc. delspinigių dydis. Ieškovė už laikotarpį nuo 2018 m. spalio 16 d. iki 2019 m. gegužės 1 d. nuo atsakovo negrąžintų sumų apskaičiavo 550,80 Eur delspinigių. Konstatavus, kad atsakovas pažeidė mokėjimo prievolę, 550,80 Eur dydžio delspinigiai priteistini ieškovei iš atsakovo (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.72 straipsnis; 6.258 straipsnio 1 dalis, sutarties 7.2 punktas).

2210.

23Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 3 612,01 Eur sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 22 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

2411.

25Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 81 Eur žyminis mokestis ir 25 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš viso - 106 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

2612.

27Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje (3,72 Eur) priteistinos iš atsakovo valstybei (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais, teismas

Nutarė

29ieškinį tenkinti.

30Priteisti ieškovei SIA „B2Kapital“, juridinio asmens kodas 40103645131, iš atsakovo R. Č., asmens kodas ( - ) 2 286,51 Eur (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus ir 51 ct) pagal sutartį likusių mokėjimų, 774,70 Eur (septynis šimtus septyniasdešimt keturis eurus ir 70 ct) mokėjimo palūkanų, 550,80 Eur (penkis šimtus penkiasdešimt eurų ir 80 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (3 612,01 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 106 Eur (vieną šimtą šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš atsakovo R. Č., asmens kodas ( - ) 3,72 Eur (tris eurus ir 72 ct) valstybės naudai išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660.

32Išaiškintina, kad atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

33Ieškovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą. Apeliacinis skundas paduodamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laura Matusevičiūtė rašytinio... 2. Teismas... 3. 1.... 4. ieškovė SIA „B2Kapital“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu,... 5. 2.... 6. Patikslintas ieškinys su priedais atsakovui buvo siųstas žinomu jo... 7. Ieškinys tenkintinas. ... 8. 3.... 9. Vadovaudamasis CPK 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už... 10. 4.... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad pradinė kreditorė AB „Swedbank“ 2009 m.... 12. 5.... 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.873... 14. 6.... 15. Nustatyta, kad pagal 2014 m. rugpjūčio 29 d. sutartį dėl reikalavimo... 16. 7.... 17. Ieškovė nurodė, kad atsakovas ieškovei liko skolingas 7 439,46 Eur pagal... 18. 8.... 19. CK 6.872 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad jeigu paskolos... 20. 9.... 21. Pagal šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties 7.2 punktą atsakovas,... 22. 10.... 23. Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio... 24. 11.... 25. Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 26. 12.... 27. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu,... 29. ieškinį tenkinti.... 30. Priteisti ieškovei SIA „B2Kapital“, juridinio asmens kodas 40103645131,... 31. Priteisti iš atsakovo R. Č., asmens kodas ( - ) 3,72 Eur (tris eurus ir 72... 32. Išaiškintina, kad atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei... 33. Ieškovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti...