Byla 2A-2039/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo VILNIAUS STATYBOS TRESTO, uždarosios akcinės bendrovės, apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-3845-640/2013 pagal minėto ieškovo ieškinį atsakovui Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacijai dėl paminėto atsakovo sprendimo viešajame pirkime panaikinimo (tretieji asmenys – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, uždaroji akcinė bendrovė „Struktūra“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Avona“),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas VILNIAUS STATYBOS TRESTAS, UAB, ieškiniu, remdamasis Viešojo pirkimo įstatymo (toliau - VPĮ) 28, 30 ir 35 straipsniais, prašė panaikinti atsakovo Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacijos (toliau – perkančioji organizacija, Asociacija) vykdomo viešojo supaprastinto atviro pirkimo „Verslo inkubatoriaus 2-os sekcijos statybos darbai“ (toliau – Konkursas, ginčo konkursas) viešojo pirkimo komisijos 2013 m. kovo 5 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą (toliau – ginčo sprendimas; 2-7 b. l.).

4Nurodė, kad ieškovas pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo vykdomame ginčo konkurse, tačiau perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2013 m. kovo 5 d. pranešimu informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas atmestas, kaip neatitinkantis Konkurso sąlygose keliamų reikalavimų, kadangi pagal šio konkurso sąlygų 22 punktą nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinančio dokumento originalo. Ieškovas, nesutikdamas su ginčo sprendimu, pateikė 2013 m. kovo 7 d. pretenziją, kuri buvo atmesta perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2013 m. kovo 13 d. sprendimu. Ieškovo teigimu, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija, tikrindama ieškovo pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygoms, sureikšmino ir sugriežtino pasiūlymo užtikrinimą patvirtinančių dokumentų – pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašto Nr. 071064 ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimo Nr. SĮLD 071064 - vertinimą, pažeisdama viešųjų pirkimų tikslą ir principus, ir nepagrįstai atmetė jo pasiūlymą, kadangi pretenzijos nagrinėjimo metu buvo pateikti ieškovo pasiūlymo galiojimą užtikrinančių dokumentų originalai, be to, draudimo bendrovė „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje 2013 m. vasario 25 d. rašte patvirtino, jog laidavimo draudimo rašto originalo nebuvimas neužkerta kelio kreiptis perkančiajai organizacijai dėl draudimo išmokos mokėjimo. Ieškovo manymu, perkančioji organizacija, pripažindama neatitinkančiu viešojo pirkimo sąlygoms ieškovo mažiausios kainos pasiūlymą, pažeidė viešųjų pirkimų tikslą - sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas.

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (137-140 b. l.). Nurodė, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai turėjo būti pateikti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, todėl dokumentų originalų pateikimas, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, nesudarė pagrindo pripažinti ieškovo pasiūlymą atitinkančiu ginčo konkurso sąlygas, kadangi iki dokumentų originalų pateikimo ieškovas, priešingai nei kiti pasiūlymus Konkurse pateikę tiekėjai, pasiliko diskrecijos teisę pasiūlymo galiojimo užtikrinimą atšaukti ir atsiimti pasiūlymą, nepatiriant neigiamų pasekmių. Atsakovo teigimu, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija, atmesdama ieškovo pasiūlymą, tinkamai taikė VPĮ nuostatas, vadovavosi Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu ir Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-585/2011 padarytomis išvadomis.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 15 d. sprendimu atmetė ieškinį (183-186 b. l.).

8Teismas sprendė, jog perkančioji organizacija, remdamasi ginčo konkurso sąlygų 22 punktu, pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, kadangi ieškovas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateikė pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento originalo, patvirtinto jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu arba šio dokumento originalo popierine forma, o, ieškovui atsisakius savo pasiūlymo arba sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį, perkančioji organizacija be pasiūlymą užtikrinančio dokumento originalo neturėtų teisės reikalauti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo įvykdymo. Teismo teigimu, draudimo bendrovės 2013 m. vasario 21 d. aiškinamasis raštas, kuriame nurodyta, kad draudėjas, turėdamas laidavimo draudimo rašto originalą, gali kreiptis į draudiką dėl laidavimo draudimo sutarties nutraukimo prieš jos galiojimo termino pabaigą, patvirtina aplinkybę, jog, nesant draudimo rašto originalo pateiktame pasiūlyme, minėtas pasiūlymas negali būti laikomas tinkamai parengtu pagal ginčo konkurso sąlygų 22 punktą. Pasak teismo, pasiūlymo galiojimą užtikrinančių dokumentų pateikimas, pasibaigus pasiūlymų priėmimo terminui, negali būti laikomas tinkamu pateikimu bei nesudaro pagrindo pripažinti šį pasiūlymą atitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimus; Konkurso sąlygų 22 punkte nustatytas pasiūlymų galiojimo užtikrinimas nėra VPĮ 32 straipsnyje numatytas dalyvio kvalifikacijos patikrinimas, todėl, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, negali būti tikslinamas. Priešingu atveju, ieškovui, laiku nepateikusiam pasiūlymų galiojimo užtikrinančio dokumento, nepagrįstai būtų sudarytos lengvatinės sąlygos dalyvauti konkurse, dėl ko būtų pažeistos kitų konkurse dalyvaujančiųjų teisės bei VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinti nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principai.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas VILNIAUS STATYBOS TRESTAS, UAB, prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškovo ieškinį (197-198 b. l.). Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111) Pirmosios instancijos teismo teiginiai bei išvados, jog ieškovo pasiūlymo galiojimas nebuvo tinkamai užtikrintas, yra neteisingos ir nepagrįstos, kadangi nagrinėjamoje byloje surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad tiek pasiūlymo pateikimo metu, tiek pasiūlymo vertinimo ir pretenzijos nagrinėjimo metu ieškovo pasiūlymas, pateiktas ginčo konkurse, buvo visiškai užtikrintas bei atitiko šio konkurso sąlygas;

122) Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl formalios priežasties – pasiūlymo galiojimą užtikrinančių dokumentų originalų nepateikimo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Todėl apygardos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pažeidė viešųjų pirkimų principus bei formuojamą teisminę praktiką;

133) Ieškovo pasiūlymo kaina buvo mažiausia, todėl, jį atmetus, kaip neatitinkantį supaprastinto atviro pirkimo sąlygų reikalavimų, buvo pažeistas viešųjų pirkimų tikslas – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas, bei perkančiosios organizacijos ir visuomenės interesai.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacija prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo sprendimą (203-205 b. l.). Nurodo, kad apeliaciniame skunde ieškovas nepateikė argumentų, kuriais būtų paneigtas apygardos teismo sprendimo teisingumas. Nesutinka su apelianto argumentais, jog tiek pasiūlymo pateikimo metu, tiek pasiūlymo vertinimo ir pretenzijos nagrinėjimo metu ieškovo pasiūlymas ginčo konkurse buvo visiškai užtikrintas bei atitiko šio konkurso sąlygas, kadangi nagrinėjamu atveju, atmetus ieškovo pasiūlymą, nebuvo tikrinamas jo atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams. Be to, apelianto motyvai dėl naujos teisminės praktikos formavimo – nelogiški, apribojantys perkančiajai organizacijai pasinaudoti VPĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta teise reikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

18Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.), o CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

19VPĮ 2 straipsnio nuostatomis, viešasis pirkimas – tai perkančiosios organizacijos atliekamas ir šiuo įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (32 d.), o pagal VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija užtikrina, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pirkimo organizacija tiekėjams informaciją apie pirkimo sąlygas, procedūras pateikia pirkimo dokumentuose, kuriuose turi būti VPĮ 24 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, tarp jų reikalavimai, susiję su pasiūlymų galiojimo užtikrinimu (jei reikalaujama) bei pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu (VPĮ 24 str. 2 d. 13 p.). VPĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas, ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas CK nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

20Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, susijusias su ginčo esme, tinkamai išaiškino ir pritaikė aukščiau nurodytas bei kitas civilinio proceso taisykles ir materialinės teisės normas bei padarė teisingas išvadas dėl ieškinio reikalavimų, susijusių su ginčo sprendimo teisėtumu.

21Bylos duomenimis, ieškovas (apeliantas) dalyvavo atsakovo organizuotame ginčo konkurse, kurio sąlygų 22 punkte nustatytas reikalavimas su pasiūlymu pateikti jo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kuris turi būti patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, pridedant jį CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“; arba, nesant galimybės šio dokumento originalo pateikti elektroninėmis priemonėmis, pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento originalą pateikiant raštu (popierine forma, voke) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (23 b. l.), o Konkurso sąlygų 33 punkte nustatyta, jog pasiūlymo galiojimo užtikrinimas – tai Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės išduotas laidavimo raštas kartu su draudimo liudijimo (poliso) originalu (24 b. l.).

22Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovas kartu su pasiūlymu ginčo konkurse 2013 m. vasario 20 d., 20:49 val., pateikė „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašto Nr. 071064 bei prie jo pridėto Sutartinių prievolių laidavimo draudimo poliso Nr. SJLD 071064 kopijas, patvirtintas UAB „VILNIAUS STATYBOS TRESTAS“ įgalioto darbuotojo elektroniniu parašu (56-57 b. l.). Todėl apygardos teismas pagrįstai nurodė, jog iki skelbime apie ginčo konkursą nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nebuvo pateiktas ieškovo pasiūlymo galiojimą užtikrinančių dokumentų originalas nei elektroninėmis priemonėmis, nei popierine forma (voke); tokios aplinkybės neginčija ir apeliantas.

23Teisėjų kolegijos nuomone, pagrįsta ir pirmosios instancijos teismo išvada, kad, ieškovui nepateikus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalo, pasiūlymas negali būti pripažintas tinkamu.

24Nustatyta, kad atsakovas, gavęs ieškovo pasiūlymą dalyvauti ginčo konkurse, 2013-02-21 raštu („Dėl pasiūlymo užtikrinimo laidavimo rašto“) kreipėsi į draudimo bendrovę „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, prašydamas atsakyti, ar, turėdamas draudimo bendrovės laidavimo rašto kopiją, jis galėtų panaudoti tokį pasiūlymo užtikrinimą, bei, ar turėdamas šio rašo originalą, ieškovas galėtų atšaukti laidavimo rašto galiojimą (150 b. l.), o draudimo bendrovė 2013 m. vasario 25 d. pranešime Nr. S-13-K-0054 atsakovui nurodė, jog „<...> draudėjas, turėdamas laidavimo draudimo rašto originalą, gali kreiptis į draudiką dėl laidavimo sutarties nutraukimo prieš jos galiojimo termino pabaigą“ (149 b. l.). Taigi pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalo nepateikimas apribojo perkančiosios organizacijos galimybę pasinaudoti teise į galimų nuostolių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo atlyginimą bei neužtikrino perkančiosios organizacijos interesų, todėl ieškovo pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas, kaip neatitinkantis ginčo konkurso sąlygų 22 punkto reikalavimų. Juolab kad kitų ginčo konkurse dalyvavusių tiekėjų (UAB „Struktūra“ ir UAB „Avona“) draudimo bendrovė ERGO Insurance SE Lietuvos filialas neatšaukiamai įsipareigojo užtikrinti tiekėjų pasiūlymus (151-152 b. l.).

25Apygardos teismo išvadų nepaneigia ir tai, kad ieškovas su apeliaciniu skundu pateikė draudimo bendrovės „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2013-05-29 paaiškinimus, kuriuose minėta draudimo bendrovė nurodo, jog pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas SĮLD Nr.071064 - neatšaukiamas, jo galiojimo laikotarpis - nuo 2013-02-20 iki 2013-05-23, o galiojimo laikotarpiu jis nebuvo atšauktas (200 b. l.).

26Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamo teismo sprendimo ir ieškovo apeliacinio skundo argumentas, kad jo pasiūlymas negalėjo būti atmestas, remiantis ginčo konkurso sąlygų 22 punktu, kadangi, kreipdamasis į atsakovo viešųjų pirkimų komisiją su 2013-03-07 pretenzija Nr. 20130307/01, jis pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinančių dokumentų originalus.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, atsižvelgiant į lygiateisiškumo principą, tiekėjams turi būti suteiktos vienodos galimybės pateikti savo pasiūlymus, taip užtikrinant efektyvią jų konkurenciją, o toks reikalavimas taikomas tiek tiekėjams, jiems rengiant pasiūlymus, tiek perkančiajai organizacijai, juos vertinant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2011). Atsakovo organizuoto ginčo konkurso sąlygos visiems dalyviams buvo vienodos ir aiškios, todėl kitoks sąlygų aiškinimas ar taikymas išskirtinai kuriam nors konkurso dalyviui (šiuo atveju - ieškovui), sudarytų pagrindo konstatuoti lygiateisiškumo ar skaidrumo principų pažeidimą. Ieškovas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą turėjo pateikti kartu su pasiūlymu (ginčo konkurso sąlygų 22 p.), o ne po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, juolab kad, minėta, apeliantas, turėdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą, turėjo galimybę atšaukti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Be to, apeliantas neginčijo Konkurso sąlygų dėl pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikimo tvarkos.

28Taigi pirmosios apygardos teismas pagrįstai vertino, jog pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalo pateikimas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos negali būti laikomas tinkamu ginčo konkurso sąlygų įvykdymu.

29Nepagrįstas ir apelianto argumentas, jog perkančioji organizacija formaliais pagrindais atmetė ieškovo pasiūlymą, kurio kaina buvo mažiausia, neįgyvendindama viešųjų pirkimų tikslo sudaryti viešojo pirkimo sutartį, racionaliai panaudojant pirkimui skirtas lėšas.

30Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešojo pirkimo principų, tačiau tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų (turiningasis) vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turinčius viršenybę prieš formalumus, turi ribas; teismai negali konstatuoti neatliktų veiksmų teisėtumo, jei kitos aplinkybės neleidžia nustatyti tikrojo jų turinio, kurį būtų galima įvertinti pagal VPĮ normas ir tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

31Minėta, kad ieškovas nepateikė pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento originalo Konkurso sąlygose nustatyta tvarka ir terminu, todėl tokių aplinkybių ignoravimas nagrinėjamu atveju reikštų išskirtinių sąlygų sudarymą ieškovui, o kartu lemtų ir VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinto lygiateisiškumo principo bei kitų principų pažeidimą, viešųjų pirkimų tikslų netinkamą įgyvendinamą. Be to, aiškus ginčo konkurso sąlygų nesilaikymas ar nevykdymas negali būti laikomas formaliu pažeidimu, o mažiausios kainos pasiūlymas savaime neatleidžia konkurso dalyvio nuo pareigos laikytis konkurso sąlygų, bei nėra pagrindas vertinti, jog tokio pasiūlymo pripažinimas neatitinkančiu konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, pažeidžia protingumo principą. Taigi šiuo atveju ieškovas, nesilaikęs Konkurso sąlygose nustatytos pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento pateikimo tvarkos, nepagrįstai suteikia išskirtinę reikšmę racionalaus lėšų naudojimo principui.

32Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais panaikinti ar pakeisti apygardos teismo sprendimo (CPK 263 str., 329 - 330 str.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d. sprendimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas VILNIAUS STATYBOS TRESTAS, UAB, ieškiniu, remdamasis Viešojo... 4. Nurodė, kad ieškovas pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo vykdomame ginčo... 5. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti bei priteisti iš... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 15 d. sprendimu atmetė ieškinį... 8. Teismas sprendė, jog perkančioji organizacija, remdamasi ginčo konkurso... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas VILNIAUS STATYBOS TRESTAS, UAB, prašo panaikinti... 11. 1) Pirmosios instancijos teismo teiginiai bei išvados, jog ieškovo pasiūlymo... 12. 2) Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl formalios priežasties –... 13. 3) Ieškovo pasiūlymo kaina buvo mažiausia, todėl, jį atmetus, kaip... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Inovatyvių medicinos... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 18. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 19. VPĮ 2 straipsnio nuostatomis, viešasis pirkimas – tai perkančiosios... 20. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 21. Bylos duomenimis, ieškovas (apeliantas) dalyvavo atsakovo organizuotame ginčo... 22. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovas kartu su pasiūlymu ginčo... 23. Teisėjų kolegijos nuomone, pagrįsta ir pirmosios instancijos teismo išvada,... 24. Nustatyta, kad atsakovas, gavęs ieškovo pasiūlymą dalyvauti ginčo... 25. Apygardos teismo išvadų nepaneigia ir tai, kad ieškovas su apeliaciniu... 26. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamo teismo sprendimo ir ieškovo... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, atsižvelgiant į... 28. Taigi pirmosios apygardos teismas pagrįstai vertino, jog pasiūlymo galiojimo... 29. Nepagrįstas ir apelianto argumentas, jog perkančioji organizacija formaliais... 30. Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai... 31. Minėta, kad ieškovas nepateikė pasiūlymo galiojimą užtikrinančio... 32. Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais panaikinti ar... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d....