Byla 2A-585/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Ilonai Kovger ir Galinai Lavrinovič, dalyvaujant: ieškovo atstovui advokatui Edgarui Mikaloniui, atsakovo atstovei advokatei Stanislavai Jorudienei, trečiojo asmens atstovei advokatei Iraidai Žogaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kanalų valymas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 11 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys, civilinėje byloje Nr. 2-2117-125/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kanalų valymas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Hidora“, išvadą teikianti institucija - Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

6Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ ieškiniu prašė: pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo UAB „Šilalės vandenys“ 2010 m. gegužės 21 d. raštu Nr. 6N-132 „Dėl viešojo supaprastinto atvirojo konkurso „Tankinto dumblo transportavimo automobilio pirkimas“ (pirkimo Nr. 87896)“ įformintą sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą ir sprendimą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę, sprendimą konkurso laimėtoja pripažinti UAB „Hidora“ bei 2010 m. birželio 11 d. atsakovo atsakymą į pretenziją, rašto Nr. 6N-170; įpareigoti atsakovą toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą, pateiktą konkursui.

7Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas dalyvavo atsakovo 2010 m. balandžio 21 d. paskelbtame supaprastintame atvirajame konkurse (pirkimo Nr. 87869) dėl tankinto dumblo transportavimo automobilio pirkimo. 2010 m. gegužės 25 d. ieškovas gavo atsakovo raštą Nr. 6N-132, kuriame nurodyta, kad nustatyta preliminari eilė, o ieškovo pasiūlymas atmestas. Atsakovas 2010 m. birželio 11 d. raštu Nr. 6N-170 atmetė ieškovo 2010 m. birželio 3 d. pateiktą pretenziją. Ieškovas nesutinka su pranešime nurodyta pasiūlymų eile, UAB „Hidora“ pripažinimu konkurso laimėtoja bei ieškovo pasiūlymo atmetimo priežastimis. Atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė Konkurso sąlygų 9.7.3 punkto pagrindu, nes, atsakovo nuomone, jis neatitiko Konkurso sąlygų – nepateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas arba pateiktas ne taip, kaip turėjo būti pateiktas. Draudimo kompanija „PZU Lietuva“ 2010 m. balandžio 30 d. išdavė ieškovui pasiūlymo laidavimo raštą Nr. 1175334, kuris atitiko visus reikalavimus ir buvo pateiktas su pasiūlymu. VPĮ 32 straipsnio 7 dalis numato, kad komisija dėl kiekvieno konkurso dalyvio kvalifikacijos priima sprendimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, ir raštu praneša dalyviui, tačiau ieškovas tokio sprendimo ar pranešimo negavo. Perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį turi išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas ir tai įgyvendina pagal tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus, kurie įtvirtinti VPĮ 35–37 straipsniuose. Jeigu dalyvis pateikia netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo prašyti dalyvį šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti (VPĮ 32 str. 5 d., Konkurso sąlygų 9.1 p.). Atsakovas pažeidė minėtas nuostatas, o laimėtoju paskelbė asmenį, kurio pasiūlyta kaina didesnė, nei ieškovo.

8Atsakovas UAB „Šilalės vandenys“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 11 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė.

12Teismas nurodė, kad atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2010 m. gegužės 21 d. nutarimais (protokolo Nr. 5) nutarė ieškovo ir dar dviejų dalyvių pasiūlymus atmesti vadovaudamasi pirkimo dokumentų 9.7.3 punktu (pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas nepasirašytas Konkurso sąlygose nurodytu būdu). Taip pat pripažino UAB „Hidora“ konkurso laimėtoja. Ieškovo pretenzija buvo atmesta atsakovo 2010 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 26-V, o ieškovui pranešta 2010 m. birželio 11 d. raštu Nr. 6N-170. Pagal Konkurso sąlygų 5.2 punktą pasiūlymai turėjo būti teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Sąlygų 5.5.4 punkte nurodyta, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas turi būti parengtas elektronine forma pagal sąlygų 6 priede pateiktą formą, šio dokumento originalas patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo eilutėje „Prisegti dokumentai“. Jeigu nėra įmanoma pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas raštu (popierine forma, voke), išsiunčiant paštu ar kitokiu būdu pristatant perkančiajai organizacijai nurodytu adresu. Sąlygų VII skyriuje numatyta, kad Konkurso sąlygų paaiškinimas ir kitokia informacija elektroninėmis priemonėmis galimas ne vėliau kaip likus 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ieškovas atsakovui elektroniniu būdu pateikė draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ 2010 m. balandžio 30 d. pasiūlymo laidavimą Nr. 1175334, kuris nebuvo patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“. Dokumento originalo popierinė forma taip pat nebuvo pateikta. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad siekdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, perkančioji organizacija turi teisę skelbime ar kitame pirkimo dokumente nustatyti dalyvių kvalifikacinius reikalavimus, o minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi vadovaujantis įstatymo 35–37 straipsnių nuostatomis. Atsakovo patvirtintų Konkurso sąlygų VI skyriuje nustatytas pasiūlymų galiojimo užtikrinimas nėra VPĮ 32 straipsnio bei Konkurso sąlygų III skyriuje numatytas dalyvio kvalifikacijos patikrinimas, todėl pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui negali būti tikslinamas, o perkančioji organizacija negali reikalauti paaiškinti ar patikslinti, o iš esmės - pateikti naują pasiūlymo dokumentą, kad dalyvis atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Priešingu atveju atsakovas nesilaikytų pirkimo sąlygų bei VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų. Tą pažymėjo ir Viešųjų pirkimų tarnyba 2010 m. liepos 8 d. išvadoje. Atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2010 m. gegužės 21 d. protokolo Nr. 5 nutarimais pripažino, kad ieškovas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, tačiau jo pasiūlymas atmetamas dėl kitų pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentams priežasčių (netinkamo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimo). Pranešdamas ieškovui apie pasiūlymo atmetimą atsakovas nenurodė, kad ieškovas atitinka keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kaip to reikalauja VPĮ 32 straipsnio 7 dalis, tačiau tai neturi reikšmės, nes ieškovo pasiūlymas atmestas ne dėl kvalifikacijos neatitikimo.

13III.

14Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškinį ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Sprendime neįvertintas pasiūlymo atmetimo priežasties formalumas. Draudimo kompanija „PZU Lietuva“ 2010 m. balandžio 30 d. išdavė ieškovui pasiūlymo laidavimo raštą Nr. 1175334, kuris visapusiškai atitinka Konkurso sąlygų 6.1-6.3 punktų reikalavimus. Tą patvirtino ir pats atsakovas 2010 m. gegužės 3 d. protokolu Nr. 4. Atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė dėl visiškai formalios priežasties – laidavimo rašto pateikimo formos.

172. Sprendime padaryta nepagrįsta išvada, kad ieškovo pasiūlymas atmestas tinkamai. Ieškovo pasiūlymas kartu su visais dokumentais buvo pateiktas, priešingai nei konstatuoja teismas, būtent Konkurso sąlygų 5.2 punkto pagrindu. Teismo teiginys, kad dokumento originalo popierinė forma nebuvo pateikta, yra nekorektiškas, nes pats teismas nurodė, jog pagal sąlygų 5.2 punktą pasiūlymai turėjo būti teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

183. Teismas nevertino aplinkybės, kad nurodytas netinkamas ieškovo pasiūlymo atmetimo pagrindas. Atsakovas konkurso sąlygose įtvirtino pasiūlymų atmetimo priežastį – pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimą ne taip, kaip nurodyta Konkurso sąlygų 6.1-6.3 punktuose. Išanalizavus šiuos punktus matyti, kad ieškovo pasiūlymas juos atitiko. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas, vadovaudamasis Konkurso sąlygų 9.7.3 punktu, teisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą.

194. Teismas konstatavo, kad pranešdamas ieškovui apie pasiūlymo atmetimą, atsakovas nenurodė, jog ieškovas atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus, kaip to reikalauja VPĮ 32 straipsnio 7 dalis, tačiau tai neturi reikšmės. Teismas pripažino, jog atsakovas, vykdydamas pirkimo procedūras, pažeidė įstatymo nuostatas, tačiau šiam pažeidimui neteikė reikšmės. Atsakovas pažeidė tiekėjų kvalifikacijos vertinimo procedūrą, todėl visi tolimesni tiekėjų pasiūlymo vertinimo veiksmai turėjo būti pripažinti neteisėtais paties teismo iniciatyva, o perkančiosios organizacijos sprendimai panaikinti. Teismas nevertino aplinkybės, kad atsakovas pagal Konkurso sąlygų 5.5 punktą turėjo teisę pareikalauti iš ieškovo pasiūlymą užtikrinančio dokumento originalo. Atsakovas nepasiekė viešojo pirkimo tikslo.

205. Teismas neįvertino pasiūlymo užtikrinimo reikšmės viešajame pirkime. Pasiūlymo užtikrinimo (garanto) reikšmė viešuosiuose pirkimuose yra itin menka ir negali turėti įtakos viešųjų pirkimų tikslui, numatytam VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje.

21Atsakovas UAB „Šilalės vandenys“ atsiliepime į ieškovo UAB „Kanalų valymas“ apeliacinį skundą prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo skundą atmesti. Atsiliepime pažymima, kad konkurso sąlygos buvo vienodos visiems dalyviams. Ieškovo pateiktas pasiūlymo laidavimas nebuvo patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“. Dokumento originalas taip pat nebuvo gautas. Pateiktas pasiūlymo užtikrinimo dokumentas neatitiko konkurso sąlygų, todėl ieškovo pasiūlymas buvo atmestas. Dėl tankinto dumblo automobilio pirkimo jau yra sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Hidora“, automobilis realiai naudojamas atsakovo projekto įgyvendinimui.

22Trečiojo asmens UAB „Hidora“ atstovė atsiliepime į ieškovo UAB „Kanalų valymas“ apeliacinį skundą prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime pažymima, kad ieškovas neįvykdė konkurso sąlygų reikalavimų, nes atsakovui pateikė tik pasiūlymo užtikrinimo kopiją, o ne originalą, kuris būtų patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu parašu, bei nepristatė pasiūlymo užtikrinimo originalo popierinėje formoje, kaip tai numatė konkurso sąlygos. Atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nėra formalus reikalavimas. Reikalavimai pasiūlymą užtikrinančiam dokumentui buvo nurodyti Konkurso sąlygų 5.4.4 punkte, tačiau ieškovas jų nesilaikė. Atsakovas ir trečiasis asmuo 2010 m. rugsėjo 10 d. sudarė pirkimo sutartį, kuri šiuo metu yra vykdoma.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 str.). CPK įtvirtinta ribota apeliacija. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta patikrinti neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005), o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo (de novo).

25Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga ir vertindama skundžiamo teismo sprendimo turinį, yra įsitikinusi, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Byloje kilęs ginčas susijęs su UAB „Šilalės vandenys“ organizuotu supaprastintu atviru konkursu „Tankinto dumblo transportavimo automobilio pirkimas“ (Pirkimo Nr. 87869). Konkurso sąlygose buvo nustatyti minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai (t. 1, b. l. 10-39, 155-185). Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ teikė pasiūlymą dalyvauti šiame konkurse (t. 1, b. l. 40-84). UAB „Šilalės vandenys“ 2010 m. gegužės 21 d. raštu Nr. 6N-132 (t. 1, b. l. 85-86) atmetė UAB „Kanalų valymas“ pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (Konkuros sąlygų 9.7.3 p.), nes pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas nepasirašytas konkurso sąlygose nurodytu būdu. Rašte nurodyta, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas, pateiktas CVP IS priemonėmis, nepatvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dokumento originalas (popierine forma) negautas. Pagal pirkimo dokumentų 5.5.4 punkto nuostatas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas, pateiktas CVP IS priemonėmis, turi būti parengtas elektroninėje formoje pagal šio konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą ir jo originalas turi būti patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu nėra įmanoma pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) turėjo būti pateiktas raštu (popierine forma, voke) išsiunčiant paštu ar kitokiu būdu pristatant UAB „Šilalės vandenys“ adresu iki skelbime apie pirkimą nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pažymėta, kad netinkamai pasirašyto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimas neapima dalyvio kvalifikacinių reikalavimų, dėl kurių galimi paaiškinimai ir papildymai, vertinimo. Dėl tokio perkančiosios organizacijos sprendimo buvo teikta UAB „Kanalų valymas“ pretenzija (t. 1, b. l. 87-88), tačiau ji nebuvo patenkinta (t. 1, b. l. 90-91). Iš UAB „Šilalės vandenys“ Viešųjų supaprastintų pirkimų komisijos posėdžio protokolo matyti, kad vertinant pateiktus pasiūlymus buvo nustatyta, jog UAB „Kanalų valymas“ pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas, pateiktas CVP IS priemonėmis, nepatvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dokumento originalas (popierine forma) negautas (t. 2, b. l. 183-185).

26Viešųjų pirkimų tarnyba pateikusi 2010 m. liepos 8 d. išvadą Nr. 4S-2447 nurodė, kad ieškovui pateikus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kuris neatitiko atsakovo Konkurso sąlygų 5.5.4 punkte nustatytų reikalavimų, jo pasiūlymas privalėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymas buvo atmestas ne dėl tiekėjo neatitikimo nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, o dėl pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, todėl atsakovas negalėjo vadovautis VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostata (t. 1, b. l. 118-119).

27Iš UAB „Šilalės vandenys“ supaprastinto atviro konkurso sąlygų „Tankinto dumblo transportavimo automobilio pirkimas“ matyti, kad tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai buvo nurodyti Konkurso sąlygų 3.1-3.4 punktuose. Pasiūlymų rengimo, pateikimo ir keitimo tvarka buvo nustatyta Konkurso sąlygų 5 dalyje (t. 1, b. l. 155-185). Sąlygų 5.5.4 punktas numatė, kad pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis visuma, susidedanti iš nurodytų dokumentų, tarp jų pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento, parengto elektroninėje formoje pagal šio konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą. Šio dokumento originalas turi būti patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“. Jeigu nėra įmanoma pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas raštu (popierine forma, voke) išsiunčiant paštu ar kitokiu būdu pristatant UAB „Šilalės vandenys“ adresu. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma buvo nurodyta Konkurso sąlygų 6 priede (t. 1, b. l. 38, 184).

28Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Kanalų valymas“ elektroniniu būdu pateikė UAB DK „PZU Lietuva“ 2010 m. balandžio 30 d. laidavimą Nr. 1175334 (t. 1, b. l. 69), kuris nebuvo patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“. Dokumento originalo popierinė forma taip pat nebuvo pateikta. Tokias pirmosios instancijos teismo išvadas patvirtina bylos medžiaga. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad Konkurso sąlygų VI skyriuje nustatytas pasiūlymų galiojimo užtikrinimas nėra VPĮ 32 straipsnio bei Konkurso sąlygų III skyriuje numatytas dalyvio kvalifikacijos duomenų patikrinimas, todėl pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui negali būti tikslinamas, o perkančioji organizacija negali reikalauti paaiškinti ar patikslinti, o iš esmės - reikalauti pateikti naują pasiūlymo dokumentą, kad dalyvis atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Priešingu atveju būtų pažeidžiamos Konkurso sąlygos bei VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinti principai. Tokias teismo išvadas atitinka ir Viešųjų pirkimų tarnybos pateikta 2010 m. liepos 8 d. išvada Nr. 4S-2447 (t. 1, b. l. 118-119). Taigi perkančioji organizacija nagrinėjamu atveju pagal Konkurso sąlygas neturėjo teisės papildomai reikalauti iš ieškovo pasiūlymo užtikrinančio dokumento originalo, nes tokiu atveju iš esmės būtų pažeisti VPĮ įtvirtinti principai. VPĮ 32 straipsnio 5 dalis numato, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Šiuo atveju teismas teisingai aiškino minėtas VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas, o kitoks jų aiškinimas galėtų lemti lygiateisiškumo bei skaidrumo principų pažeidimą, kadangi konkurso dalyviui tinkamai nepateikus tam tikrų būtinų dokumentų, jis perkančiosios organizacijos būtų įpareigojamas juos teikti iki tol, kol bet kuriuo atveju jo pasiūlymas taptų visiškai atitinkančiu konkurso sąlygas. Konkurso sąlygos visiems dalyviams buvo vienodos ir aiškios, todėl kitoks sąlygų aiškinimas ar taikymas išskirtinai kuriam nors konkurso dalyviui (šiuo atveju - ieškovui) sudarytų pagrindą konstatuoti lygiateisiškumo ar skaidrumo principų pažeidimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis byloje Nr. 2A-1157/2010). Tokiais atvejais tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Be to, Konkurso sąlygų 5.5.4 punkto reikalavimas yra dokumentų pateikimą reglamentuojantis reikalavimas. Nei Konkurso sąlygos, nei VPĮ nuostatos nenumato pasiūlymo pateikimo reikalavimų pažeidimų taisymo. Šiuo atveju UAB „Kanalų valymas“, nesilaikiusi Konkurso sąlygose nustatytos pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento pateikimo tvarkos, nepagrįstai bando suabsoliutinti racionalaus lėšų naudojimo principą. Racionalaus lėšų naudojimo principas taip pat reikalauja, kad būtų kruopščiai patikrinta tiekėjo kvalifikacija, kad jis tinkamai vykdytų konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

29Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiais, kad jo pasiūlymo atmetimo priežastis yra formali. Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Kanalų valymas“ gautas UAB DK „PZU Lietuva“ 2010 m. balandžio 30 d. laidavimas Nr. 1175334 (t. 1, b. l. 69) nebuvo pateiktas Konkurso sąlygose nustatyta tvarka. Tokių aplinkybių ignoravimas reikštų išskirtinių sąlygų sudarymą vienam iš tiekėjų, o kartu lemtų ir VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinto lygiateisiškumo principo bei kitų principų pažeidimą, viešųjų pirkimų tikslų netinkamą įgyvendinamą. Aiškių konkurso sąlygų nesilaikymas ar nevykdymas negali būti laikomas formaliu pažeidimu.

30Konkurso sąlygos, tarp jų 5.2 ir 5.5.4 punktai, turi būti aiškinami sistemiškai. Konkurso sąlygų 5.2 punkte bendrais bruožais apibūdinama pasiūlymo pateikimo tvarka, o 5.5.4 punkto nuostatos numato pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento, parengto elektroninėje formoje pagal šio konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą, pateikimo tvarką (būdus). Šį dokumentą buvo galima teikti elektroninėmis priemonėmis pagal nustatytą tvarką, patvirtinant jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“, o jeigu nebuvo įmanoma pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) turėjo būti teikiamas raštu (popierine forma, voke). Pirmosios instancijos teismo sprendime teisingai nurodyta, kad ieškovo pasiūlymas atmestas tinkamai, ieškovo pasiūlymo atmetimo pagrindas taip pat nurodytas tinkamai. Konkurso sąlygų 9.7.3 punkte numatyta, kad Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko sąlygose nurodytų reikalavimų. Šiame punkte yra pateiktas pavyzdinis, nebaigtinis tokių pagrindų sąrašas (nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ar pateikė ne taip, kaip nurodyta šio konkurso sąlygų 6.1-6.3 ir panašiai). Šiuo atveju UAB „Kanalų valymas“ teikiamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas neatitiko 5.5.4 punkto sąlygų, o pats atmetimo pagrindas - Konkurso sąlygų 9.7.3 punktas nurodytas teisingai.

31Teisėjų kolegija nesutinka su subjektyviu apelianto teismo sprendimo turinio aiškinimu esą atsakovas pažeidė VPĮ nuostatas. UAB „Kanalų valymas“ buvo informuota apie priimtą sprendimą, kuriuo jos pasiūlymas atmestas, dėl to teikė pretenziją, kuri taip pat buvo vertinama ir yra atmesta. Taigi ieškovas turėjo galimybę pasinaudoti VPĮ numatytomis teisėmis dėl, jo manymu, pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynimo.

32VPĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas, ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Prievolių užtikrinimo būdai yra specialios priemonės, garantuojančios pagrindinės prievolės įvykdymą, skatinančios skolininką tinkamai įvykdyti prievolę, o tam tikrais atvejais garantuoja kreditoriaus teisę į patirtų nuostolių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo atlyginimą. UAB „Kanalų valymas“, išreikšdamas valią dalyvauti konkurse, taip pat sutiko ir su konkurso sąlygomis dėl pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikimo Konkurso sąlygose nustatyta tvarka, šios sąlygos neginčijo, todėl skunde išdėstyti argumentai, kad esą Viešųjų pirkimų tarnyba apskritai rekomenduoja atsisakyti teikti prievolės įvykdymo garantą neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir aiškino faktines bylos aplinkybes.

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-295/2005) nurodyta, kad „pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios VPĮ nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą [...]. Taigi sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių VPĮ nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis VPĮ įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai“. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios VPĮ nuostatos, todėl nėra pagrindo naikinti ieškovo ginčijamų perkančiosios organizacijos sprendimų.

34Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apelianto atstovas teismo posėdyje paminėjo Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2A-1192/2010, teigdamas, jog jos pagrindu šiuo atveju turi būti priimtas kitoks teismo sprendimas, nei jį priėmė pirmosios instancijos teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad teismas, nagrinėdamas bylas, teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas bei aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (lot. – sprendimo pagrindas, motyvacija). Bandymas remtis teisės taikymo taisyklėmis, suformuluotomis konkrečiose teisminėse bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluotas tas teismo precedentas, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Dėl to ankstesni išaiškinimai taikytini tik teismams nagrinėjant panašias savo faktinėmis aplinkybėmis bylas į tą bylą, kurią nagrinėdamas teismas išaiškino atitinkamą teisės normą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-186/2009; kt.). Šiuo atveju apelianto nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties bei nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės yra skirtingos, todėl teisėjų kolegija nesiremia minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje pateiktais išaiškinimais.

35Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010, 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010, ir kt.). Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą sprendimą, kurį ieškovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu ieškovo apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija nenustatė ir absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Proceso dalyviai teikė prašymus dėl atstovavimo ir kitų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.). Kadangi ieškovo UAB „Kanalų valymas“ apeliacinis skundas atmestinas, nėra pagrindo priteisti jo prašomų bylinėjimosi išlaidų. Atsakovo UAB „Šilalės vandenys“ atstovė prašė priteisti 2 000 Lt dydžio atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme bei pateikė šias išlaidas patvirtinančius duomenis (CPK 98 str. 1 d., 302 str.). Šis prašomas priteisti advokato atstovavimo išlaidų dydis atitinka Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nuostatas, todėl toks prašymas yra tenkinamas visa apimtimi. Trečiojo asmens UAB „Hidora“ atstovė prašė priteisti 7 038,93 Lt dydžio atstovavimo išlaidas. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje proceso stadijoje sprendžiamas klausimas tik dėl atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme priteisimo. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Hidora“ atstovai apeliacinės instancijos teisme atliko šiuos veiksmus: rengė ir teikė atsiliepimą į UAB „Kanalų valymas“ apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 58-66), buvo atvykę į teismo posėdį, kuris tenkinant ieškovo prašymą buvo atidėtas (t. 3, b. l. 75-76), taip pat į 2011 m. vasario 7 d. teismo posėdį, kuriame byla buvo išnagrinėta ir atidėtas teismo procesinio sprendimo byloje priėmimas bei paskelbimas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į trečiojo asmens atstovo atliktus byloje veiksmus po skundžiamo teismo sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, vadovaudamasi Rekomendacijų 2, 8.11, 8.18, 9, 11 punktų nuostatomis, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei atliktų paslaugų ataskaitą, yra įsitikinusi, kad UAB „Hidora“ priteistinų advokato pagalbos išlaidų dydis turi būti mažinamas iki 2 500 Lt. Iš ieškovo taip pat priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 3 p., 93, 302 str.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

40Priteisti iš UAB „Kanalų valymas“ (j. a. k. 120894441) bylinėjimosi išlaidas: 2 000 Lt (du tūkstančius litų) UAB „Šilalės vandenys“ (j. a. k. 176523470) naudai, 2 500 Lt (du tūkstančius penkis šimtus litų) UAB „Hidora“ (j. a. k. 120182465) naudai, 6,95 Lt (šešis litus 95 ct) - į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ ieškiniu prašė: pripažinti neteisėtais... 7. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas dalyvavo atsakovo 2010 m. balandžio 21 d.... 8. Atsakovas UAB „Šilalės vandenys“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 11 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 12. Teismas nurodė, kad atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2010 m. gegužės 21... 13. III.... 14. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo... 16. 1. Sprendime neįvertintas pasiūlymo atmetimo priežasties formalumas.... 17. 2. Sprendime padaryta nepagrįsta išvada, kad ieškovo pasiūlymas atmestas... 18. 3. Teismas nevertino aplinkybės, kad nurodytas netinkamas ieškovo pasiūlymo... 19. 4. Teismas konstatavo, kad pranešdamas ieškovui apie pasiūlymo atmetimą,... 20. 5. Teismas neįvertino pasiūlymo užtikrinimo reikšmės viešajame pirkime.... 21. Atsakovas UAB „Šilalės vandenys“ atsiliepime į ieškovo UAB „Kanalų... 22. Trečiojo asmens UAB „Hidora“ atstovė atsiliepime į ieškovo UAB... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti... 25. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga ir vertindama skundžiamo... 26. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikusi 2010 m. liepos 8 d. išvadą Nr. 4S-2447... 27. Iš UAB „Šilalės vandenys“ supaprastinto atviro konkurso sąlygų... 28. Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, sutinka su pirmosios... 29. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiais, kad jo pasiūlymo... 30. Konkurso sąlygos, tarp jų 5.2 ir 5.5.4 punktai, turi būti aiškinami... 31. Teisėjų kolegija nesutinka su subjektyviu apelianto teismo sprendimo turinio... 32. VPĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija gali... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje (civilinė... 34. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apelianto atstovas teismo... 35. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 37. Proceso dalyviai teikė prašymus dėl atstovavimo ir kitų su bylos... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 39. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 11 d. sprendimą palikti... 40. Priteisti iš UAB „Kanalų valymas“ (j. a. k. 120894441) bylinėjimosi...