Byla 2A-421-372/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Simonaitienės, kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Boleslovo Kalainio, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovo atstovui O. J., atsakovo atstovui adv. Petrui Rimantui Braziui,

2viešame teismo posėdyje, apeliacine žodine proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovo AB LESTO apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 11 d. sprendimo panaikinimo, civilinėje byloje pagal ieškovo AB „LESTO“ ieškinį atsakovui UAB „Imortalis“ (šiuo metu – UAB „Sostinės centras“) , trečiajam asmeniui T. G. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas AB „LESTO“ pateiktu ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Imortalis“ ieškovui už tiektą elektros energiją 2099,30 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 b. l.).

6Atsakovas UAB „Imortalis“ (šiuo metu – UAB „Sostinės centras“) su ieškiniu nesutiko.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. balandžio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš AB ,,LESTO“ 39,40 Lt bylinėjimosi pašto išlaidų valstybei (128-129 b. l.).

9Teismas nustatė, kad atsakovui pagal 2007-06-28 pirkimo–pardavimo sutartį nuosavybės teise priklauso pastatai – gyvenamasis namas adresu ( - ). Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad atsakovui priklauso du pastatai - gyvenamieji namai, kurių vieno bendras plotas 49,11 kv.m., o kito - 83,09 kv.m. Tokiu adresu, kaip nurodė ieškovas, Giedraičių g. 41-3, atsakovui priklausančių pastatų nėra. Tretysis asmuo T. G. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad iki atsakovas įgijo nurodytą nekilnojamą turtą jame gyveno fiziniai asmenys, kurie naudojo elektros energiją, gyvenamajame name buvo 4 kambariai ir du elektros skaitikliai, be to, dar viename name buvo vienas elektros skaitiklis, tačiau nėra aišku, kaip ieškovas suskirstė patalpas, kuriems buvo priskirti elektros skaitikliai. Teismas laikė, kad ieškovas rašytinio įrodymo, kad su atsakovu buvo sudaryta sutartis, nepateikė, nors rėmėsi CK 6.388 str. Pranešimų, duomenų patikrinimo, kad yra skola, atsakovui iki pareiškiant ieškinį teisme, kaip numato Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, ieškovas taip pat nepateikė. Ieškovas nepatikslino konkretaus elektros skaitiklio priskyrimo ieškovo nurodytam skaitiklio numeriui pagal vartotojo kodą, todėl teismas laikė, kad ieškovas neįrodė, kad būtent atsakovas turi atlyginti ieškovui padarytą žalą. Ieškovas įrodymo, kaip buvo reaguota į atsakovo prašymą atjungti elektrą ir demontuoti skaitiklius, teismui nepateikė. Teismas vertino tai, kad abonentas atjungtas dėl skolos ir vartotoju nurodytas Vincentas V. G. adresu ( - ), yra miręs 1996-02-16. Yra nurodyta pastaba, kad namas sudegęs, todėl teismas ieškovo paskaičiavimą dėl skolos nevertino kaip įrodymą, kad skola atsirado būtent dėl atsakovo kaltės. Ieškovui atsisakius liudytojo M. R. apklausos, teismas neįrodytas aplinkybes vertino ieškovo nenaudai, laikydamas, kad šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis teismas laikė, kad ieškovo reikalavimas atsakovo atžvilgiu yra nepagrįstas, todėl jo netenkino.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „LESTO“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį patenkinti (133-137 b. l.).

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas rėmėsi sandorio sudarymui - konkliudentiniais veiksmais, todėl laiko, kad byloje yra pakankamai įrodymų, kad faktiniai elektros energijos tiekimo ir vartojimo santykiai buvo. Iki 2008-09-26 už elektrą mokėjo pastato nuomininkai, kol turtas nebuvo perduotas atsakovui pagal minėtą byloje esantį priėmimo-perdavimo aktą, kuriame fiksuoti skaitiklių parodymai. Po paskutinio mokėjimo skaitiklio parodymai keitėsi, todėl patikrinus apskaitą atsakovui priklausančiame objekte – ( - ), viename iš apskaitos prietaisų, t.y. konkrečiai patikrinus skaitiklį Nr. ( - ), buvo nustatyta, kad pasikeitęs apskaitos prietaiso rodmuo, pagal kurį buvo apskaičiuotas neapmokėtas elektros energijos kiekis.

142. Apeliantas teigia, kad pastatai oficialiai nebuvo suskirstyti patalpomis, patalpos buvo sunumeruotos būtent dėl skirtingų apskaitos prietaisų. Ieškovui patikrinus elektros skaitiklį Nr. ( - ) (kas matosi į bylą pateiktoje 2009-12-04 Užduotyje Nr. 50489671), su vartotojo kodu Nr. ( - ), buvo nustatyta, kad pasikeitęs apskaitos prietaiso rodmuo, pagal kurį apskaičiuotas neapmokėtas elektros energijos kiekis. Minėtas vartotojo kodas yra nurodytas atsiskaitymų knygelėje ( - ), išduotos T. G. vardu. Tas pats objekto adresas nurodytas ir minėtoje Užduotyje Nr. 50489671, taip pat Užduotyje Nr. 50489671. Nors su minėtu vartotojo kodu kaip vartotojas minėtuose dokumentuose figūruoja V.V. G., tačiau elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta su T. G., V.V. G. sutuoktine, elektros energijos vartojimui šeimos reikmėms. Vartotojo kodas toks pat kaip ir sutartyje, užduotyse ir atsiskaitymų knygelėje, taigi akivaizdu, kad tai tas pats vartotojas. Kad minėtas elektros skaitiklis buvo priskirtas tam konkrečiam vartotojui patvirtina šie įrodymai: užduočių grupės, paskaičiavimų lentelės, 2009-09-08 užduotis.

153. Ieškovas ir negali pateikti įrodymo, kaip buvo reaguota į ieškovo prašymą atjungti elektrą ir demontuoti skaitiklius, kadangi jis neegzistuoja. Kartu su prašymu nebuvo pateikti jokie dokumentai, įrodantys atsakovo teisę reikalauti atjungti elektros energiją konkrečiuose pastatuose. Ieškovui nebuvo pateikti nuosavybės teisės perėjimą patvirtinantys dokumentai, kurių pagrindu ieškovas galėtų atlikti atsakovo prašyme nurodytus veiksmus. Ta aplinkybė, kad ieškovo darbuotojas M. R. patikrinimo metu nurodė, kad namas sudegęs, kad nebėra plombos, nėra pagrindas konstatuoti, kad elektros energija nebuvo vartota. Ieškovo darbuotojas M. R. nebuvo apklaustas liudytoju, kadangi jis pas ieškovą jau nebedirba, jo gyvenamoji vieta nežinoma, todėl ieškovas ir atsisakė prašymo apklausti jį liudytoju. Apeliantas laiko, kad byloje pakankamai įrodymų, pavirtinančių, kad pastatuose adresu ( - ), nuo 2007 m. spalio 5 d. nuosavybės teise priklausančiuose atsakovui, buvo vartota elektros energija ir už suvartotą elektros energiją laikotarpiu nuo 2008-09-26 iki 2009-09-07 nebuvo atsiskaityta ir susidarė 2.099,30 Lt skola. Duomenų, kad elektros energiją galėjo vartoti kiti gyventojai, atsakovas kaip turto savininkas, nepateikė. Atsakovas savo teiginių, kad jam priklausantys pastatai, esantys ( - ), yra nugriauti, nepagrindė jokiais įrodymais.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Imortalis“ (šiuo metu - UAB „Sostinės centras“) prašo ieškovo AB „LESTO“ apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 11 d. sprendimą (145-146 b. l.). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

17Atsakovas laiko, kad iš atsakovo pusės jokių konkliudentinių veiksmų nebuvo, nes, tik įsigijus pastatą buvo atliktas tikslinis valinis veiksmas - prašymas atjungti energijos tiekimą ir išmontuoti sistemą. Abejonių, kad atsakovo prašymą dėl energijos tiekimo atjungimo ir sistemos išmontavimo, ieškovas gavo ir jį vykdė, nėra. Atsakovas aiškiai ir suprantamai ieškovui pareiškė, kad elektros energijos poreikio nėra, todėl ir jos tiekimas nėra ir nebus reikalingas. Visuotinai žinoma, kad kilus gaisrui elektros energijos tiekimas atjungiamas, tačiau visiškai neaišku, kodėl, kaip teigia ieškovas, energija buvo tiekiamas net į sudegusį atsakovo namą pagal ieškovo darbuotojų vis dar įsivaizduojamą konkliudentinį susitarimą. Nustačius, kad už ieškovo nežinia kam ir kodėl tiektą elektros energiją atsakovas neprivalo atlyginti, todėl teismas visiškai pagrįstai ir motyvuotai ieškovo ieškinį atmetė.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas tenkintinas.

20Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 11 d. sprendimas pripažintinas nepagrįstu, nes teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas ir dėl šių pažeidimų buvo neteisingai išspręsta byla (CPK 330 straipsnis).

21Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

22AB „LESTO“ (tuo metu – AB „Rytų skirstomieji tinklai“) tiekė elektros energiją butui, esančiam ( - ). Nuo 2007-10-05 visą pastatą, esantį ( - ), įsigijo UAB „Sostinės centras“ (tuo metu – UAB „Imortalis“). 2008-09-30 UAB „Imortalis“ paprašė ieškovą įsigytame pastate atjungti elektrą ir demontuoti jos apskaitą (skaitiklius). 2009-09-07 ieškovo darbuotojai nustatė, kad pastate buvo naudojama elektros energija, nors plombos ant skydo nebuvo. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 2099,30 Lt skolos už sunaudotą elektros energiją.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu atsakovas pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad 2011-05-02 UAB „Imortalis“ (įmonės kodas 300060993) pakeitė pavadinimą į UAB „Sostinės centras“ (įmonės kodas 300060993) (147-154 b. l.). Dėl šios priežasties atsakovu byloje laikytinas UAB „Sostinės centras“.

24Bylos nagrinėjimo metu teismui buvo pateikti įrodymai, kad akcinė bendrovė „Rytų skirstomieji tinklai“ ir AB „VST“ sujungimo būdu buvo reorganizuoti, įsteigiant AB „LESTO“ (94-97 b. l.). Šioje byloje ieškovu toliau nurodomas AB LESTO. Įrodymų vertinimas ir teisiniai argumentai.

25Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad atsakovas UAB „Imortalis“ ( toliau byloje vadinamas UAB „Sostinės centras“) įsigijo pastatus, esančius ( - ).(47-49 b. l.). Teismui nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad ieškovas ir atsakovas sudarė rašytinę elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Šią aplinkybę patvirtino abiejų šalių atstovai. Tai, kad atsakovui parduoto turto savininkai – fiziniai asmenys su elektros energiją parduodančiu ieškovu atsiskaitydavo pagal atsiskaitymo knygeles, patvirtina jų originalai (123 b. l.). Trečiuoju asmeniu į bylą įtraukta T. G. patvirtino, kad atsakovui parduotose patalpose viso buvo įjungti trys elektros skaitikliai (65-66 b. l.). Tai patvirtina ir UAB „Imortalis“ prašymas atjungti elektrą ir demontuoti jos apskaitą (12 b. l.). Šiame prašyme minimi taip pat trys skaitikliai. 2008.09.29 patalpų Perdavimo priėmimo aktu elektros duomenys nurodyti už tris skaitiklius (118 b. l.). Elektros energijos tiekimo vartojimo sutartimi Vilniaus elektros tinklai įsipareigojo tiekti elektros energiją, o T. G. – už ją apmokėti (39 b. l.). Vartotojo kodas nurodytas ( - ). Tas pats kodas nurodytas teismui pateiktuose dokumentuose (22-26 b. l.). Atsakovo motyvas, kad jis raštu informavo ieškovą apie elektros atjungimą ir apskaitos demontavimą, todėl nebeatsako už vėlesnius galimos elektros energijos neteisėto naudojimo atvejus, nepagrįstas. Teismų praktiką formuojantis Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-184/2001, 2006 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-390/2006) yra konstatavęs, kad civilinėje teisėje nesvarbus žalą padariusio asmens veiksmų vidinis vertinimas, asmens požiūris į savo veiksmus. Yra svarbus žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro elgesio standarto santykis. Asmuo pripažįstamas kaltu dėl žalos padarymo, jeigu jo elgesys neatitinka įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų veikimo tam tikroje situacijoje standartų, nes jis nesugebėjo pasielgti taip, kaip turėtų pasielgti protingas žmogus. Taigi sprendžiant, ar žalos padaręs asmuo yra kaltas, būtina vertinti jo elgesį remiantis apdairaus, rūpestingo, atidaus žmogaus elgesio standartu. Šioje byloje yra nustatytas nerūpestingas atsakovo elgesys, nepasirūpinus, ar tikrai išmontuoti elektros tiekimo įrenginiai jo įsigytose patalpose. Būtent toks atsakovo elgesys neatitiko apdairaus, rūpestingo, atidaus verslininko elgesio standartų.

26Tuo laikotarpiu, už kurį prašoma priteisti skolą (2008.09.26 – 2009.09.07) , galiojo Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr.4-350 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių redakcija. Šių Taisyklių 83 punkte numatyta, kad tuo atveju, jei su visuomeniniu tiekėju ir (ar) operatoriumi nėra sudaryta sutartis arba vartotojo neįmanoma nustatyti, už patiektą elektros energiją, reaktyviąją energiją ir (ar) elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas privalo atsiskaityti objekto, kuriame vartojama elektros energija, savininkas. Patalpų, kuriose buvo naudojama elektros energija, savininku nuo 2007-10-05 buvo atsakovas (47-49 b. l.). Tokiu atveju daroma išvada, kad būtent jis buvo atsakingas už atsiskaitymą už sunaudotą energiją. To fakto, kad iki pat 2009-09-07 atsakovo įsigytose patalpose ( - ), buvo naudojama elektros energija, einanti per vieną iš skaitiklių, neginčija nė viena iš šalių. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas nurodo, kad iš atsakovo pusės nebuvo jokių sutartinių santykių, neįformintų nei sutartimi, nei konkliudentiniais veiksmais. Kolegija pažymi, kad minėtose Taisyklėse nenurodyta, kad privalomas pastato savininko sutarčių su įmonę – elektros energijos tiekėja sudarymas, o tik tada atsiranda pareiga atsiskaityti už gautą elektros energiją. Šiuo atveju yra svarbu, kad nenustačius konkretaus elektros energijos vartotojo, atsako pastato savininkas. Šiuo atveju pastato savininkas yra atsakovas, juo esantis ir 2010.05.13, ką patvirtina Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (47-49 b. l.). Atsakovo motyvai, kad namas yra sudegęs, todėl jame negalėjo būti naudojama elektros energija, nėra pagrįsti. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus į juos (CPK 178 straipsnis). Atsakovas per ilgą bylos nagrinėjimo laikotarpį taip ir nepateikė jokių įrodymų, kad jam priklausantys pastatai sudegė. Vienintelis įrodymas, minimas byloje, yra tik atsakovo atstovo parodymai ir pastaba ieškovo darbuotojo dokumente (23 b. l.). Tačiau tai nenuneigia to fakto, kad elektros energija, už kurią ieškovui nesumokėta, galėjo būti naudojama iki 2009.09.04, kadangi elektros skaitikliai buvo įrengti ne patalpose, o išorėje, ką patvirtino ir tretysis asmuo T. G..

27Pateikdamas ieškinį, ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti skolą už realiai sunaudotą elektros energiją, kurios kiekis konstatuotas ieškovo darbuotojo įtvirtintuose dokumentuose ( CK 6.388 straipsnio 1 dalis). Prievolės turi būti sąžiningai vykdomos net tuo atveju, jei nėra sudarytos sutarties, kadangi tokiu atveju turi būti vadovaujamasi protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Kolegija jau nurodė, kad atsakovas turėjo būti pakankamai atidus, rūpestingas verslininkas. To nepadarius šiuo atveju atsirado pareiga atsiskaityti su ieškovu pagal įstatymą – minėtas Taisykles. Ieškovas pateikė paskaičiavimus už sunaudotą elektros energiją laikotarpyje nuo paskutinio mokėjimo 2008.09.26 iki 2009.09.07, kai buvo konstatuotas įsiskolinimas. Viso skola sudarė 2099,30 Lt. Šiuo atveju šalys yra verslininkai, todėl už terminą atsiskaityti atsakovas turi mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis), pradedant jų skaičiavimą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009.12.24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas sumokėjo 65 Lt žyminio mokesčio (2 b.l.), todėl atsakovas privalo atlyginti pastarojo turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Turėtos bylinėjimosi išlaidos turi būti pagrįstos. Tuo tarpu ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis sumokėjo 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo gavimą. Iš atsakovo valstybei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Jos sudaro3,40 Lt (144 b.l.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 11d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo AB LESTO ieškinį tenkinti.

30Priteisti iš atsakovo UAB „Sostinės centras“ (įmonės kodas 300060993, buveinė – Kalvarijų g. 88, Vilnius ) ieškovui AB LESTO (įmonės kodas 302577612, buveinė– Žvejų g. 14, Vilnius) 2 099,30 Lt (dviejų tūkstančių devyniasdešimt devynių litų, 30 centų) skolą, 6% dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2 099,30 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2009-12-24 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 65,00 Lt (šešiasdešimt penkių litų) žyminį mokestį.

31Priteisti iš atsakovo UAB „Sostinės centras“ valstybei 3,40 Lt (tris litus 40 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje, apeliacine žodine proceso tvarka, išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas AB „LESTO“ pateiktu ieškiniu teismo prašė priteisti iš... 6. Atsakovas UAB „Imortalis“ (šiuo metu – UAB „Sostinės centras“) su... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. balandžio 11 d. sprendimu... 9. Teismas nustatė, kad atsakovui pagal 2007-06-28 pirkimo–pardavimo sutartį... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „LESTO“ prašo panaikinti Šiaulių miesto... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas rėmėsi sandorio sudarymui -... 14. 2. Apeliantas teigia, kad pastatai oficialiai nebuvo suskirstyti patalpomis,... 15. 3. Ieškovas ir negali pateikti įrodymo, kaip buvo reaguota į ieškovo... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Imortalis“ (šiuo metu -... 17. Atsakovas laiko, kad iš atsakovo pusės jokių konkliudentinių veiksmų... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 20. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 11 d. sprendimas... 21. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 22. AB „LESTO“ (tuo metu – AB „Rytų skirstomieji tinklai“) tiekė... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu atsakovas pateikė dokumentus,... 24. Bylos nagrinėjimo metu teismui buvo pateikti įrodymai, kad akcinė bendrovė... 25. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad... 26. Tuo laikotarpiu, už kurį prašoma priteisti skolą (2008.09.26 –... 27. Pateikdamas ieškinį, ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti skolą už... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 11d. sprendimą... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „Sostinės centras“ (įmonės kodas 300060993,... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „Sostinės centras“ valstybei 3,40 Lt (tris...