Byla 2SP-10722-584/2018
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Diana Jasaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. D. ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Skolų valdymo sprendimai“ pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjai prašo patvirtinti šalių 2018-02-27 pasirašytą ir teismui pateiktą taikos sutartį, kuria šalys susitarė dėl skolos mokėjimo dalimis išdėstymo. Pareiškėjai nurodė, kad taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.985 straipsnyje, šalims yra žinomos ir suprantamos.

4Prašymas atmestinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalis numato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Teismas atsisako tvirtinti taikos sutartį, jeigu sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia šalių teises ir teisėtus interesus.

6Kauno apylinkės teismas 2018-03-13 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2SP-9973-886/2018, konstatavo pareiškėjų prašymo trūkumus ir atsisakė priimti pareiškėjų prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo bei išaiškino, kad teismo atsisakymas priimti prašymą patvirtinti taikos sutartį neatima iš pareiškėjų teisės pakartotinai kreiptis į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo pašalinus aplinkybes, dėl kurių taikos sutartį atsisakyta patvirtinti.

7Pareiškėjai teismui pateikė naują prašymą, kuriuo prašo patvirtinti taikos sutartį.

8Iš pareiškėjo UAB „Skolų valdymo sprendimai“ į bylą pateikto skolos už transporto priemonės Seat Ibiza (valstybinis Nr. ( - ) nuvežimą ir saugojimą paskaičiavimo matyti, kad transporto priemonės saugojimo pradžia 2016-08-08, transporto priemonė saugota 629 paras, paskaičiuota skola už saugojimą iki 2018-02-27, saugojimo kaina už parą 7,19 Eur, transporto priemonės transportavimas 45,45 Eur, viso už saugojimą 4 522,51 Eur, už saugojimą ir nuvežimą 4 567,96 Eur, PVM 959,2716 Eur, viso su mokesčiais 5 527,23 Eur, tačiau šalys taikos sutartimi abipusių nuolaidų būdu susitarė, kad pareiškėjo A. D. bendra mokėtina suma už transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą sudaro 2 000 Eur (taikos sutarties 2 punktas). Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjui A. D. priklausanti transporto priemonė Seat Ibiza (valstybinis Nr. ( - ) į saugojimo aikštelę nuvežta pagal Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato (toliau - policija) 2016-06-08 Transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą Nr. 630-62885318-16 (toliau - sprendimas). Iš pareiškėjo UAB „Skolų valdymo sprendimai“ į bylą pateikto Kaišiadorių rajono transporto priemonių stovėjimo aikštelės nuomos sutarties Nr. 14/09/01-01 ir jos priedo „Dėl transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, perkėlimo, jų saugojimo ir ikiteisminio tyrimo metu paimtų transporto priemonių pervežimo ir saugojimo paslaugų“, pasirašyto 2015-08-01 Nr. 1508/01 (toliau – Paslaugų kainininkas) matyti, kad 9 punkte nustatytas transporto priemonių ikiteismine tvarka nuvežimo įkainis 8,70 Eur (su PVM), o vienos paros saugojimas 1,10 Eur (su PVM). Iš paminėtų aplinkybių teismas daro išvadą, kad transporto priemonės Seat Ibiza (valstybinis Nr. ( - ) saugojimo pagal policijos sprendimą ikiteismine tvarka įkainis už parą turėjo būti paskaičiuotas ne pagal Paslaugų kainininko 1 punktą, bet pagal Paslaugų kainininko 9 punktą, kuriuo nustatytas transporto priemonių saugojimo ikiteismine tvarka įkainis 1,10 Eur (su PVM) už parą. Todėl už transporto priemonės Seat Ibiza (valstybinis Nr. ( - ) saugojimą 629 paras turėjo būti paskaičiuota 691,90 Eur (su PVM) suma, bet ne 5527,23 Eur (su PVM) suma. Taigi, nors taikos sutarties 2 punktu šalys ir susitarė, kad pareiškėjo A. D. bendra mokėtina suma už transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą sudaro 2 000 Eur, tačiau net ir toks skolos dydis kelia pagrįstų abejonių ir pripažintinas kaip neproporcingai didelis, neatitinkantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, todėl šalių sudaryta taikos sutartis, teismo vertinimu, prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, pažeidžia šalių teises ir teisėtus interesus (Kauno apygardos teismo 2017-10-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-2377-945/2017).

9Be to, iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad pareiškėjai taikos sutarties 2 punktu susitarė dėl 2000 Eur skolos už transporto priemonės Seat Ibiza (valstybinis Nr. ( - ) nuvežimą ir saugojimą. Pagal taikos sutarties 5 punktą skolininkui nevykdant sutartinės prievolės dalimis mokėti 2000 Eur skolą (taikos sutarties 3 punktas), jam kiltų pareiga mokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalys). Pažymėtina, kad taikos sutartimi šalys negali nustatyti tokių netesybų, kurios vienai iš šalių gali sudaryti sąlygas praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų kitos šalies sąskaita. Teismo vertinimu, pareiškėjų pasirašytos taikos sutarties 5 punkte nustatyta sąlyga pažeidžia šalių interesų pusiausvyros principą, nes nustatytos 5 Eur dydžio netesybos už kiekvieną pradelstą dieną laikytinos neprotingai didelėmis (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą, o teismas turi savo iniciatyva (ex officio) tikrinti ar šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008-03-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008).

10Atsižvelgiant į tai, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidų būdu siekia užkirsti kelią ateityje kilti teisminiam ginčui, teismas savo iniciatyva nekeičia šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygų ir sudaro sąlygas šalims pačioms susitarti dėl protingo netesybų dydžio.

11Teismo nutartys netenkinti prašymų, kurie yra nagrinėjami CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka, atskiraisiais skundais neskundžiamos ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos. Pareiškėjams išaiškintina, kad teismo atsisakymas patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį neatima iš pareiškėjų teisės, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių taikos sutartis atsisakyta tvirtinti, pakartotinai kreiptis į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo (CPK 582 straipsnio 7 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290?291 straipsniais, 579?582 straipsniais,

Nutarė

13atmesti pareiškėjų A. D. ir uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo sprendimai“ prašymą patvirtinti 2018-02-27 taikos sutartį.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai