Byla e2-2556-262/2018
Dėl taiko sutarties sudarymo civilinėje byloje pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovams UAB „Cornis“ ir UAB „Cornio investicijos“ dėl sutartinių palūkanų, netesybų priteisimo bei sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, susipažinusi su ieškovo V. B. ir atsakovų UAB „Cornis“ prašymu dėl taiko sutarties sudarymo civilinėje byloje pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovams UAB „Cornis“ ir UAB „Cornio investicijos“ dėl sutartinių palūkanų, netesybų priteisimo bei sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovams UAB „Cornis“ ir UAB „Cornio investicijos“ dėl sutartinių palūkanų, netesybų priteisimo bei sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

3Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartimi ši byla buvo perduota teisminei mediacijai. Mediatoriumi paskirtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Andžej Maciejevski.

4Vilniaus apygardos teisme 2018 m. kovo 6 d. gautas pranešimas, kuriuo mediatorius informavo teismą, jog teisminė mediacija yra baigta, nes šalys sudarė taikos sutartį ir pateikė teismui ją tvirtinti. Kartu su pranešimu buvo pateikta šalių sudaryta taikos sutartis.

5Taigi, šalys prašo patvirtinti sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti.

6Prašymas tenkinamas.

7Pagal CPK 140 str. 3 d. bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. CK 6.983 str. 1 d. nustato, jog taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia sprendimo įvykdymo klausimą. Laikytina, kad taikos sutartimi šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

8Šalys sudarytos taikos sutarties 5 ir 6 punktais patvirtino, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir šios civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CPK 293, 294 str.

9Išnagrinėjus šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas, darytina išvada, kad taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Esant šioms aplinkybėms, šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina joje numatytomis sąlygomis.

10Teismas pažymi, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

11CPK 87 str. 2 d. numato, kad jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Ieškovas už pareikštą ieškinį sumokėjo 2260 Eur žyminio mokesčio, todėl jam turi būti grąžinta 1695 Eur žyminio mokesčio.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 140 str., 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 294 str. teismas,

Nutarė

13Patvirtinti tokio turinio taikos sutartį tarp ieškovo V. B. ir atsakovų UAB „Cornis“ bei UAB „Cornio investicijos“:

14„1. Šalių tarpusavio susitarimu atsakovas UAB „Cornis“ sumoka ieškovui V. B. 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur skolą už priskaičiuotas palūkanas ir netesybas. Ieškovas V. B. atsisako nuo likusių ieškiniu pareikštų reikalavimų dalies dėl palūkanų ir netesybų priteisimo, taip pat dėl 2014 m. balandžio 1 d. rangos sutarties pripažinimo negaliojančia.

152. Atsakovas UAB „Cornis“ įsipareigoja taikos sutarties 1 punkte nurodytą 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur sumą sumokėti iki 2019 m. rugsėjo mėn. šeštos dienos, pinigus pervedant į ieškovo V. B. sąskaitą Nr. ( - ) Nordea banke.

163. Įsigaliojus teismo nutarčiai, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, Šalys nebeturės viena kitos atžvilgiu bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, išskyrus reikalavimus vykdyti šią Taikos sutartį.

174. Kiekviena šalis savo lėšomis padengia nagrinėjamoje byloje jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, žyminio mokesčio, advokato teisinės pagalbos išlaidas ir pan..

185. Šalys patvirtina, kad šią taikos sutartį sudarė laisva valia, joms suprantamos šios sutarties sąlygų turinys ir pasekmės.

196. Šalys patvirtina, kad joms žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme bei civilinės bylos užbaigimo taikos sutartimi teisinės pasekmės, įtvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 5 punkte, 294 str. Šalys taip pat žino, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 584 ir 587 str., teismo patvirtinta taikos sutartis turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir ji laikoma vykdytinu dokumentu.

207. Ieškovas V. B., vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, prašo teismo grąžinti 75 procentus jo sumokėto žyminio mokesčio už ieškinio pareiškimą šioje byloje.

218. Šalys bendru sutarimu prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį rašytinio proceso tvarka.

229. Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, tenkančiais kiekvienai Taikos sutarties Šaliai ir teismui. Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią sutartį įsiteisėjimo dienos ir galioja iki Šalių sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.“

23Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovams UAB „Cornis“ ir UAB „Cornio investicijos“.

24Grąžinti ieškovui V. B. (a. k. ( - ) 1695 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2016 m. sausio 14 d. mokėjimo nurodymu Nr. 396 ir 2016 m. gegužės 23 d. mokėjimo nurodymu Nr. 422.

25Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo V. B.... 3. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartimi ši byla buvo perduota... 4. Vilniaus apygardos teisme 2018 m. kovo 6 d. gautas pranešimas, kuriuo... 5. Taigi, šalys prašo patvirtinti sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti.... 6. Prašymas tenkinamas.... 7. Pagal CPK 140 str. 3 d. bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą... 8. Šalys sudarytos taikos sutarties 5 ir 6 punktais patvirtino, kad joms yra... 9. Išnagrinėjus šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas, darytina išvada,... 10. Teismas pažymi, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp... 11. CPK 87 str. 2 d. numato, kad jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 140 str., 290 str., 291... 13. Patvirtinti tokio turinio taikos sutartį tarp ieškovo V. B. ir atsakovų UAB... 14. „1. Šalių tarpusavio susitarimu atsakovas UAB „Cornis“ sumoka ieškovui... 15. 2. Atsakovas UAB „Cornis“ įsipareigoja taikos sutarties 1 punkte nurodytą... 16. 3. Įsigaliojus teismo nutarčiai, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis,... 17. 4. Kiekviena šalis savo lėšomis padengia nagrinėjamoje byloje jos patirtas... 18. 5. Šalys patvirtina, kad šią taikos sutartį sudarė laisva valia, joms... 19. 6. Šalys patvirtina, kad joms žinomos taikos sutarties sudarymo ir... 20. 7. Ieškovas V. B., vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, prašo teismo... 21. 8. Šalys bendru sutarimu prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį... 22. 9. Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, tenkančiais kiekvienai... 23. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovams UAB... 24. Grąžinti ieškovui V. B. (a. k. ( - ) 1695 Eur žyminio mokesčio, sumokėto... 25. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...