Byla B2-597-210/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Kivida“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovų UAB „Kivida“ direktoriaus K. B., UAB „Adukesta“, A. S., UAB „REIKALAVIMAS.LT“, trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, UAB „Amžiaus vingis“ bei UAB „Kelias“ ir trečiojo asmens, nepareiškusio savarankiškų reikalavimų, UAB „Apsauginės dujos“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Kivida“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Kivida“ direktorius K. B. pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Kivida“. Nurodė, kad pagrindinė įmonės veikla – statyba, apdaila, remontas. Mažėjant užsakymams, didėjant konkurencijai, Lietuvoje statybų verslui patyrus ekonominį nuosmukį, įmonė pradėjo dirbti nuostolingai, atsirado finansinių problemų, todėl 2009-12-28 Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB „Kivida“ iškelta restruktūrizavimo byla, 2010-06-09 nutartimi patvirtintas restruktūrizavimo planas ir įmonės administratoriumi paskirtas R. B.. Šiuo metu įmonė dėl nestabilių užsakymų atlikti rangos ir subrangos darbus, besitęsiančios krizinės padėties Lietuvos ekonomikoje, darbų užsakovų nemokumo ir neatsiskaitymo už atliktus darbus. UAB „Kivida“ nebeturi apyvartinių lėšų ir negali sudaryti naujas statybos rangos ar subrangos sutartis su užsakovais, išmokėti atlyginimus darbuotojams, sumokėti mokesčius valstybei ir Sodrai. Ieškovas nurodo, kad Šiaulių apygardos teismo 2012-04-02 nutartimi RUAB „Kivida“ restruktūrizavimo laikotarpis pratęstas iki 2015-06-15 ir administratorius apibūdino įmonės veiklą kaip pakankamai sėkmingą. Vis dėlto 2012 m. įmonė nebegalėjo atlikti jokių statybinių darbų ir sudaryti darbų sutarčių ne tik dėl aukščiau išvardintų priežasčių - skolininkų nemokumo ar atsisakymo atsiskaityti už atliktus darbus, darbų pasiūlos kritimo, bet ir dėl ilgų bylinėjimosi su skolininkais terminų bei pačios valstybės politikos restruktūrizuojamų įmonių atžvilgiu. Nurodo, kad šiuo metu visos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 3359939 Lt. Ilgalaikis UAB „Kivida“ turtas yra 121061 Lt vertės, nuosavas kapitalas siekia 2226163 Lt, tačiau visas UAB „Kivida“ turtas yra įkeistas bankui bei areštuotas antstolių sprendimais. Kreditoriai, atsižvelgiant į UAB „Kivida“ finansinę padėtį, 2013-01-10 visuotiniame susirinkime nubalsavo, kad restruktūrizavimo byla būtų nutraukta, kas ir buvo padaryta Šiaulių apygardos teismo 2013-01-14 nutartimi. Vertinant susidariusią situaciją ieškovas mano, kad atsakovas yra nemokus, negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais. Prašo iškelti UAB „Kivida“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“.

3Ieškovas UAB „Adukesta“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Kivida“. Nurodė, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 54347,65 Lt. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo iškelti UAB „Kivida“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Ius Positivum“. Papildomai nurodo argumentus, kurių pagrindu UAB „Kivida“ bankroto administratoriumi neskirtinas R. B., vykdęs atsakovo restruktūrizavimo procedūras, bei UAB „Tytus“ ir UAB „Administravimas“, nes R. B. ir šias bendroves sieja darbo teisiniai santykiai.

4Ieškovas A. S. pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Kivida“. Nurodė, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 458876,28 Lt, o atsakovas atsiskaityti neketina. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo iškelti UAB „Kivida“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“.

5Ieškovas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Kivida“. Nurodė, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 22699,19 Lt, o atsakovas atsiskaityti neketina. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo iškelti UAB „Kivida“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Bankroto centras“.

6Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „Amžiaus vingis“ nurodė, kad atsakovas UAB „Kivida“ jam yra skolingas 18300,20 Lt, o atsakovas atsiskaityti neketina. Mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti UAB „Kivida“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

7Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „Kelias“ nurodė, kad atsakovas UAB „Kivida“ jam yra skolingas 7569,93 Lt, o atsakovas atsiskaityti neketina. Mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti UAB „Kivida“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Notisa“.

8Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Apsauginės dujos“ nurodė, kad atsakovas UAB „Kivida“ jam yra skolingas 134625,73 Lt, o atsakovas atsiskaityti neketina. Mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti UAB „Kivida“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Valeksa“.

9UAB „Kivida“ keltina bankroto byla.

10LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

11Iš atsakovo UAB „Kivida“ pateiktų duomenų matyti, kad atsakovo kreditoriniai įsiskolinimai 2012-11-30 siekia 3359939 Lt (b. l. 12, t. 1). Be to, atsakovo pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovas yra skolingas VSDFV 114733,29 Lt, o VMI 88314,41 (b. l. 13, t. 1). Atsakovas taip pat skolingas darbuotojams 265364,75 Lt darbo užmokesčio (b. l. 14, t. 1). 2012-11-30 balanso duomenimis atsakovas turi ilgalaikio turto už 121061 Lt, trumpalaikio turto už 1012715, iš viso turto turi už 1133776 Lt (b. l. 12, t. 1). Atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2012-11-30 siekia 3359939 Lt (b. l. 87, t. 1). Nors 2011 metais atsakovas uždirbo 13503 Lt grynojo pelno, tačiau tiek 2012 metų 11 mėnesių, tiek 2010 metais atsakovo veikla buvo nuostolinga, atitinkamai patirta 880827 Lt ir 668170 Lt nuostolių (b. l. 7, 9, 11, t. 1). Tai patvirtina aplinkybę, kad atsakovo veikla toliau nebegalima. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes įmonė nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

12Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

13UAB „Kivida“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo, vėlavimo mokėti įstatymų nustatytus mokesčius, kitas privalomąsias įmokas (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 3 p., 9 str. 5 d. 1 p.).

14Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

15Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012).

16Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“, UAB „Ius Positivum“, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, UAB „Bankroto centras“, UAB „Valeksa“ ir UAB „Notisa“, kurie davė sutikimą administruoti UAB „Kivida“ (b. l. 17, 38, 83, 114, 137 – 138, t. 1; b. l. 15, t. 2). Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (b. l. 23, 82, 89, 147, t. 1; b. l. 24 – 25, t. 2). Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos (b. l. 19; 41, 85, 116, 142, t. 1; b. l. 18, t. 2).

17Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt.

18Įmonės, kuriai prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra Telšių rajone. UAB „Bankroto centras“ yra bankroto administratorius, kurio buveinė yra Vilniuje, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ buveinė – Kaune, UAB „Notisa“ buveinė – Panevėžyje, UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ buveinė – Šiauliuose, o UAB „Ius Positivum“ ir UAB „Valeksa“ turi savo filialus Šiaulių mieste, todėl, teismo nuomone, UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“, UAB „Ius Positivum“ ir UAB „Valeksa“ galėtų administruoti bankrutuojančią įmonę mažesnėmis sąnaudomis, nei kiti siūlomi bankroto administratoriai – UAB „Bankroto centras“, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bei UAB „Notisa“.

19Teismas, turėdamas likusius lygiaverčius administratorius ir naudodamasis diskrecijos teise, sprendžia, kad šiuo atveju būtų geriau skirti ieškovų UAB „Kivida“ direktoriaus K. B. ir A. S. nurodytą juridinį asmenį. Pretenzijų dėl siūlomų administratorių teismas neturi, jų kvalifikacija neabejoja, tačiau dėl jau išdėstytų motyvų teismas sprendžia, kad UAB „Kivida“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ (į. k. 301537643, buveinė Tilžės g. 80b-4, Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 129). (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.). Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nurodo, kad šis pretendentas atitinka įstatymo reikalavimus, leidžiančius administruoti bankrutuojančią UAB „Kivida“.

20Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

221. Iškelti bankroto bylą UAB „Kivida“ (įmonės kodas 180251396, buveinė – Pagermančio k., Gadūnavo sen., Telšių raj.).

232. Bankrutuojančios UAB „Kivida“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ (į. k. 301537643, buveinė Tilžės g. 80b-4, Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 129).

243. Areštuoti UAB „Kivida“ (įmonės kodas 180251396) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

254. Uždrausti UAB „Kivida“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

265. Nustatyti 30 terminą UAB „Kivida“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

276. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

287. UAB „Kivida“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

298. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Kivida“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

30Apie iškeltą UAB „Kivida“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

31Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

32Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. Ieškovas UAB „Kivida“ direktorius K. B. pateikė teismui pareiškimą dėl... 3. Ieškovas UAB „Adukesta“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos... 4. Ieškovas A. S. pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo... 5. Ieškovas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto... 6. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „Amžiaus... 7. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „Kelias“... 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 9. UAB „Kivida“ keltina bankroto byla.... 10. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla... 11. Iš atsakovo UAB „Kivida“ pateiktų duomenų matyti, kad atsakovo... 12. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 13. UAB „Kivida“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų turtinių... 14. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 15. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ... 16. Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB „Bankroto... 17. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 18. Įmonės, kuriai prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra... 19. Teismas, turėdamas likusius lygiaverčius administratorius ir naudodamasis... 20. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 22. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Kivida“ (įmonės kodas 180251396, buveinė... 23. 2. Bankrutuojančios UAB „Kivida“ administratoriumi paskirti UAB... 24. 3. Areštuoti UAB „Kivida“ (įmonės kodas 180251396) nekilnojamąjį ir... 25. 4. Uždrausti UAB „Kivida“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 26. 5. Nustatyti 30 terminą UAB „Kivida“ kreditorių finansiniams... 27. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 28. 7. UAB „Kivida“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti... 29. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Kivida“ įgyja... 30. Apie iškeltą UAB „Kivida“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 31. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 32. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...