Byla e2-10-840/2016
Dėl draudimo išmokos grąžinimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant atsakovės M. D. atstovui advokato padėjėjui Gintautui Tamulioniui, nedalyvaujant ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje*, atstovui advokatui Martynui Stankevičiui ir atsakovei M. D.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovei M. D. dėl draudimo išmokos grąžinimo ir

Nustatė

3Ieškovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiantis per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, 2015-01-15, teismui priėmus prieštaravimus dėl teismo įsakymo, pateikė ieškinį atsakovei M. D. dėl 4268,64 Eur (14738,75 Lt**) draudimo išmokos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo (e.t. 1, b.l. 18-19, 1-2, 5, 12-14).

4Atsižvelgdamas į teismo ekspertizės išvadas, ieškovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiantis per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, 2016-01-12 sumažino atsakovei M. D. reikalavimą dėl draudimo išmokos iki 2900,00 Eur (e.t. 2, b.l. 180).

5Ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, atstovas advokatas Martynas Stankevičius į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant ir pareikštą ieškinį tenkinti (e.t. 2, b.l. 180).

6Teismo posėdžio metu atsakovės M. D. atstovas advokato padėjėjas Gintautas Tamulionis su ieškiniu iš dalies nesutiko, t.y. nesutiko dėl prašomo priteisti draudimo išmokos dydžio – 2900,00 Eur – ir prašė jį mažinti iki 1822,00 Eur.

7Ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, reikalavimai grindžiami šiais ieškinyje (e.t. 1, b.l. 18-19) ir reikalavimo patikslinime (e.t. 2, b.l. 180) nurodytais argumentais bei bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais rašytiniais įrodymais:

8- 2014-05-12 Kaune, Raudondvario plente, įvyko eismo įvykis – neblaivios (2,15 prom.) atsakovės M. D. vairuojamas jai priklausantis automobilis „Peugeot 206“, valstyb. Nr. ( - ) priekiu atsitrenkė į posūkiui sustojusio automobilio „Mercedes Benz ML 320, valstyb. Nr. ( - ) galą. Šio eismo įvykio kaltininke pripažinta atsakovė M. D. (e.t. 1, b.l. 23, 26, 51-52, 45-47, e.t. 2, b.l. 3-58, 91, 97-98). Kadangi atsakovės M. D. tąkart vairuotas automobilis „Peugeot 206“, valstyb. Nr. ( - ) buvo draustas ieškovo – tuo metu „BTA Insurance Company“ SE, veikusio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje (e.t. 1, b.l. 51, 54-55), dėl automobilio „Mercedes Benz ML 320, valstyb. Nr. ( - ) sugadinimo nukentėjusiam asmeniu – J. Š. (e.t. 1, b.l. 48) – 2014-09-08 buvo išmokėta 14738,75 Lt (4268,64 Eur) draudimo išmoka (e.t. 1, b.l. 22, 24-25). Būtent tokio dydžio draudimo išmoka buvo išmokėta vadovaujantis UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ sudaryta autotransporto priemonės vertinimo ataskaita (e.t. 1, b.l. 27-53). Pagal teismo ekspertizės aktą po eismo įvykio automobilis „Mercedes Benz ML 320, valstyb. Nr. ( - ) neremontuotinas, dėl eismo įvykio kalto asmens padaryta žala – 2900,00 Eur (e.t. 2, b.l. 102, 104-161). Ieškovas teismo ekspertizės akto neginčija ir, vadovaudamasis juo, mažina reikalavimą atsakovei dėl draudimo išmokos grąžinimo;

9- pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 1 d. 1 p. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 59.1 p. draudikas, sumokėjęs draudimo išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, jeigu jis vairavo transporto priemonę neblaivus;

10- vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. ir 6.210 str., draudikas – ieškovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiantis per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, – turi teisę iš atsakovės M. D. reikalauti ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Atsakovės M. D. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais atsiliepime į ieškinį (e.t. 1, b.l. 65-66) ir pastabose dėl teismo ekspertizės išvadų (e.t. 2, b.l. 183-185) nurodytais argumentais, kuriuos teismo posėdžio metu palaikė ir paaiškino atsakovės atstovas advokato padėjėjas Gintautas Tamulionis:

12- ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, nukentėjusiam asmeniui – J. Š. – išmokėta draudimo suma – 14738,75 Lt (4268,64 Eur) – buvo apskaičiuota ne draudiko – ieškovo, – o nukentėjusiojo asmens pasirinktų vertintojų – UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“. Pagal turto vertintojo E. L. konsultaciją (e.t. 1, b.l. 92-125 arba 134-167, 170) ieškovo nukentėjusiam asmeniui išmokėta ir iš atsakovės reikalauta 14738,75 Lt (4268,64 Eur) dydžio draudimo išmoka gerokai viršijo tikrąją, t.y. realią, eismo įvykio metu padarytą žalą. Pagal turto vertintojo E. L. konsultaciją automobilio „Mercedes Benz ML 320, valstyb. Nr. ( - ) atkūrimo (remonto) kaštai, įvertinus keičiamų dalių nuvertėjimą, – 2277,31 Eur (be PVM) ir 2755,55 Eur (su 21 % PVM). Be to, ekonominiu požiūriu tikslingas automobilio atstatymas iki buvusios techninės ir eksploatacinių savybių būklės prieš 2014-05-12 eismo įvykį;

13- pagal teismo ekspertizės aktą po 2014-05-12 eismo įvykio automobilis „Mercedes Benz ML 320, valstyb. Nr. ( - ) neremontuotinas, eismo įvykio metu padaryta žala – 2900,00 Eur (e.t. 2, b.l. 102, 104-161). Eksperto pasirinktos automobilio vertinimo ir žalos skaičiavimo metodikos neginčytinos, tačiau abejonių kelia eksperto sprendimas, nustatant eismo įvykio metu nukentėjusio automobilio rinkos vertę, naudotis ne tik ekspertizės metu iš nepriklausomų šaltinių eksperto surinkta informacija apie palyginamuosius objektus, bet ir UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ pateikta informacija iš tinklalapio www.mobile.de, kadangi UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ autotransporto priemonės vertinimo ataskaita yra neobjektyvi, nes ekspertas nustatė, jog: į UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ autotransporto priemonės vertinimo ataskaitą visiškai nepagrįstai įtrauktas priekinio bamperio remontas, dėl ko eismo įvykio metu padaryta žala eksperto buvo sumažinta 1143,40 Lt (331,15 Eur); visa eilė UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ autotransporto priemonės vertinimo ataskaitoje nurodytų apgadinimų nesimato automobilio fotografijose ir nėra logiškų paaiškinimų, kad tokie apgadinimai galėjo būti, dėl ko ekspertas jų net nevertino. Be to, ekspertas pripažino, kad UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ lyginamuosius pavyzdžius iš tinklalapio www.mobile.de surinko savo iniciatyva, o ne kaip ekspertas – gaudamas oficialų tinklalapio www.autoplius.lt atsakymą į oficialų paklausimą. Nėra jokios patikimos informacijos, kad iš tinklalapio www.mobile.de UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ paimtų lyginamųjų pavyzdžių duomenys yra būtent šioje byloje nagrinėjamų aplinkybių meto, o ir surinkti duomenys nėra išversti į kalbą, kuria vyksta procesas, t.y. lietuvių. Be to, www.mobile.de duomenimis apskritai nesivadovautina, nes nagrinėjamu atveju svarbi eismo įvykio metu apgadinto automobilio rinkos vertė Lietuvoje, o ne Vokietijoje, ar kur kitur. Tai, kad UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ autotransporto priemonės vertinimo ataskaitoje pateikta informacija iš tinklalapio www.mobile.de atspindi Vokietijos rinką, patvirtina didžiulis analogiškų automobilių kainų skirtumas pagal tinklalapio www.mobile.de ir tinklalapio www.autoplius.lt duomenis. Atsižvelgiant į tai, nesivadovautina teismo ekspertizės akte nurodytais iš tinklalapio www.mobile.de gautais duomenimis. Eismo įvykio metu apgadinto automobilio vidutinei rinkos kainai nustatyti visiškai pakanka teismo ekspertizės akte nurodytų iš UAB „Plius“ gautų duomenų. Dėl šių aplinkybių perskaičiuotina: eismo įvykio metu apgadinto automobilio vidutinė rinkos vertė (Vvid), paimant tik pirmus devynis skaičius, – gautina 3826,00 Eur; eismo įvykio metu apgadinto automobilio rinkos vertė (Vv), – gautina 3706,00 Eur; tinkamų realizuoti eismo įvykio metu apgadinto automobilio agregatų ir dalių (kėbulo, variklio su įranga, pavarų dėžės, priekinės pakabos/ tilto , galinio tilto ir likusių) vertės; nesugadintų dalių verčių suma (SUMVd), – gautina 2453,00 Eur; eismo įvykio metu apgadinto automobilio likutinė rinkos vertė (VL), – gautina 1501,00 Eur. Pagal atliktus perskaičiavimus 2014-05-12 eismo įvykio metu padaryta žala – 2205,00 Eur (3706,00 Eur – 1501,00 Eur, t.y. automobilio vidutinės rinkos vertės iki apgadinimo ir automobilio likutinės rinkos vertės po apgadinimo skirtumas). Kadangi teismo ekspertizės akte visi kainų ir verčių skaičiavimai yra pateikti su 21 % PVM, bet jokie paslaugų suteikimą patvirtinantis dokumentai teismui nepateikti, todėl pagal ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, minčių seką, t.y. pagal ieškovo 2014-09-22 raštą Nr. D-0807792 (e.t. 1, b.l. 24-25), paskaičiuota atsakovės M. D. ieškovui atlygintina eismo įvykio metu padarytos žalos suma – 2205,00 Eur – mažintina 21 %, t.y. iki 1822,00 Eur***.

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

15Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. Lietuvos Respublikos CPK 176 str. nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 12 ir 178 str. šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 182 str.). Lietuvos Respublikos CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

16Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo.

17Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi, dispozityvumo, šalių procesinio lygiateisiškumo principų (Lietuvos Respublikos CPK 12-13 str., 17 str.). Pagal rungimosi principą kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Rungimosi principas, be kita ko, reiškia ir tai, kad: įrodinėjimo dalyką byloje nustato ginčo šalys; teismas turi spręsti bylą vertindamas tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymus; teisėjas netiria faktų ir nerenka įrodymų savo iniciatyva. Dispozityvumo principas reiškia, kad šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi Lietuvos Respublikos CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Jeigu byloje viena šalis įrodo aplinkybę, kuria remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, o kita šalis neįrodo aplinkybės, kuria remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, teismas turi teisę pirmąją iš aptariamų aplinkybių pripažinti įrodyta, o antrąją – neįrodyta.

18Teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka nustatyta tvarka ir įstatymo nustatytomis priemonėmis konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tuomet, kai jam nekyla abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Įrodymų pakankamumas ir tam tikrų faktų įrodytinumas turi būti vertinami visos byloje esančios faktinės medžiagos kontekste, o ne atskirų faktų interpretavimu (Lietuvos Respublikos CPK 185 str.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį savo įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Šie įrodymų vertinimo principai atitinka ir Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. įtvirtintam reikalavimui, kad teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

19Nagrinėjamu atveju ginčo dėl 2014-05-12 eismo įvykio Kaune ir atsakovės M. D. kaltės dėl šio eismo įvykio nėra. Taip pat nėra ginčo ir dėl to, jog eismo įvykio metu atsakovė M. D. buvo neblaivi, kad jos vairuotas jai priklausantis automobilis buvo draustas ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, kad eismo įvykio metu buvo apgadintas J. Š. priklausantis automobilis ir kad ieškovas jam atlygino eismo įvykio metu atsakovės padarytą žalą – išmokėjo 4268,64 Eur dydžio draudimo išmoką. Atsakovė M. D. neginčija ir ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, reikalavimo teisės į eismo įvykio metu nukentėjusiam asmeniui išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo.

20Pagal eismo įvykio metu ir šiuo metu galiojusias Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 1 d. 1 p. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 59.1 p. redakcijas draudikas, sumokėjęs draudimo išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, jeigu jis transporto priemonę vairavo neblaivus.

21Nagrinėjamu atveju atsakovė M. D. nesutinka su ieškovo – draudiko – AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, reikalaujama suma, net ją sumažinus iki 2900,00 Eur, atsižvelgus į teismo ekspertizės akto išvadas, abejoja kai kuriomis eksperto išvadų dalimis.

22Eksperto išvada – tai įstatymų nustatyta tvarka paskirto asmens, turinčio specialių mokslo, technikos, amato ar kitų sričių žinių, raštu išdėstyta nuomonė, gauta atlikus tam tikrus tyrimus siekiant atsakyti į teismo pateiktus klausimus (Lietuvos Respublikos CPK 216 str.). Ekspertizė yra įrodymų šaltinis. Pripažįstama, kad ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl tiriamojo pobūdžio prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis. Tačiau kaip ne kartą yra nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali būti įvertinti kritiškai, t.y. atmesti kaip įrodymas, jei manoma, kad jie nepagrįsti, nepatikimi ar turi kitokių trūkumų. Kritiškai vertinti eksperto išvadą ar jos dalį galima tada, kai ekspertizės turinys prieštaringas, kai išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, kai išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas neatliktas arba jis atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų. Taip pat ekspertizės duomenys gali būti atmetami tada, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, nes teismo ekspertizė, kaip įrodymas, neturi išankstinės galios, t.y. teismui ji nėra privaloma, teismo ekspertizės aktas turi būti vertinamas kartu su kitais įrodymais pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles, pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Be to, net jei byloje esantis ekspertizės aktas neatitinka įstatymo reikalavimų ir, nepaisant jo tiriamojo-mokslinio pobūdžio, gauta išvada negali būti laikoma įrodymu – eksperto išvada Lietuvos Respublikos CPK 212 str. prasme, – tačiau toks dokumentas gali atitikti kitą įrodinėjimo priemonės rūšį – rašytinį įrodymą. Net ir tuo atveju, kai konstatuojami ekspertizės akto trūkumai, tai savaime nereiškia, kad teismas praranda galimybę remtis šiuo įrodymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-01-27 nutartis Nr. 3K-3-54/2009, 2009-11-16 nutartis Nr. 3K-3-503/2009, 2010-05-18 nutartis Nr. 3K-3-163/2010, 2013-02-14 nutartis Nr. 3K-3-29/2013 ir kt).

23Nagrinėjamu atveju, esant ginčui dėl atsakovės M. D. sukelto eismo įvykio padarytos žalos dydžio, šalims pateikus skirtingus padarytos turtinės žalos vertinimus (UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ sudarytą autotransporto priemonės vertinimo ataskaitą ir turto vertintojo E. L. konsultaciją, e.t. 1, b.l. 27-53, 92-125 arba 134-167, 170), buvo skirta teismo ekspertizė, įpareigojant ekspertą atsakyti, koks 2014-05-12 eismo įvykio metu automobiliui „Mercedes Benz ML 320“, valstyb. Nr. ( - ) VIN: 4JGAB54EX1A250399, padarytos žalos dydis (e.t. 2, b.l. 76-77).

24Iš teismo ekspertizės akto (e.t. 2, b.l. 102, 104-161) matyti, kad ekspertas, atsakydamas į jam teismo užduotą klausimą, tyrė teismo pateiktą šios civilinės bylos skaitmeninę medžiagą, išsireikalavo papildomų rašytinių įrodymų ir rinko reikiamą informaciją pats, t.y. analizavo rinką, labiausiai tikėtinų duomenų pagrindu (vertino ne tik tinklalapiuose www.mobile.de ir www.autoplius.lt pateiktus duomenis, bet ir www.autogidas.lt, www.autoscout24.de, www.carfax.com, www.nada.com), skaičiavo eismo įvykio metu apgadinto automobilio atkuriamąją (remonto) vertę, nustatinėjo automobilio rinkos vertę ir skaičiavo automobilio likutinę rinkos vertę. Apgadintas automobilis nebuvo apžiūrėtas. Fotografijose neužfiksuotų apgadinimų ekspertas nevertino. Ekspertas, atlikdamas tyrimą, motyvuotai taikė tik lyginamąjį metodą. Ekspertas, nustatinėdamas automobilio rinkos vertę, pasinaudojo UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ autotransporto priemonės vertinimo ataskaitoje pateikta informacija apie palyginamuosius objektus iš tinklalapio www.mobile.de. Kadangi UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ pateikta informacija yra bendro pobūdžio, ribota, ekspertas tikslino informaciją UAB „Plius“ tinklalapio www.autoplius.lt duomenimis ir atliko duomenų korekcijas. Atsakydamas į teismo užduotą klausimą, ekspertas konstatavo, jog: iki 2014-05-12 eismo įvykio automobilio „Mercedes Benz ML 320, valstyb. Nr. ( - ) rinko vertė – 4880,00 Eur (su PVM); po 2014-05-12 eismo įvykio automobilio atkuriamoji (remonto) vertė, įvertinus keičiamų dalių nusidėvėjimą, – 3219,50 Eur (be PVM) ir 3895,60 Eur (su PVM); automobilio likutinė rinkos vertė 2015 m. gegužę – 1980,00 Eur (su PVM); kadangi automobilio atkuriamoji (remonto) vertė sudaro 79,83 % automobilio rinkos vertės iki eismo įvykio, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 14 p., automobilio atstatymas iki buvusių prieš apgadinimą techninės būklės bei eksploatacinių savybių ekonominiu požiūriu netikslingas; eismo įvykio metu padaryta žala – 2900,00 Eur (automobilio vidutinės rinkos vertės iki apgadinimo ir automobilio likutinės rinkos vertės skirtumas, t.y. 4880,00 Eur – 1980,00 Eur).

25Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, teismas sprendžia, jog eksperto tyrimo metu naudoti įvairių tinklalapių, taip pat ir užsienio bei UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ autotransporto priemonės vertinimo ataskaitoje pateikto tinklalapio www.mobile.de, lyginamųjų pavydžių duomenys nepakenkė tyrimo rezultatams, o priešingai – leido tyrimą atlikti išsamiai ir visapusiškai. Eksperto pateiktos išvados nėra prieštaringos, priešingai – logiškos, nuoseklios ir atitinka bylos nagrinėjimo teisme ištirtus rašytinius įrodymus. Nagrinėjamu atveju teismui abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų nėra, todėl visi atsakovės M. D. argumentai dėl 2014-05-12 eismo įvykio apgadinto automobilio „Mercedes Benz ML 320, valstyb. Nr. ( - ) verčių bei padarytos žalos perskaičiavimo atmestini.

26Iš bylos nagrinėjimo teisme metu ištirto teismo ekspertizės akto matyti, kad atsakovės M. D. teiginys, jog visi eksperto kainų/ verčių skaičiavimai yra pateikti su 21 % PVM, yra pagrįstas. Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 15 p. nuostatas (žalos dėl turto sugadinimo, kai jį remontuoti ekonomiškai tikslinga, atlyginimo dydis nustatomas pagal turėtas remonto išlaidas, būtinas atkurti sugadintą turtą ar jo detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki eismo įvykio. Jeigu nukentėjęs trečiasis asmuo turto neremontuoja, atlyginamos apskaičiuotos būtinos turto remonto išlaidos (be PVM) atkurti sugadintą turtą ar jo detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki eismo įvykio. Būtinas remonto išlaidas sudaro remonto darbų vertė, dažymo darbų vertė, keičiamų dalių vertė (nuvertinant dalis dėl nusidėvėjimo), dažymo medžiagų vertė ir papildomos išlaidos (transportavimo, saugojimo, techninės ekspertizės ir kitos išlaidos). Būtinos remonto išlaidos apskaičiuojamos pagal vidutinius darbų ir keičiamų detalių ir (ar) dalių įkainius, atitinkančius technologijos lygį, vadovaujantis rekomenduojamais laiko normatyvais. Jeigu nustatyta, kad sugadintos detalės ir (ar) dalys gali būti remontuojamos, bet neprivalo būti keičiamos, remontas turi būti atliekamas kaip tik šiuo numatytu būdu. Sugadintos detalės ir (ar) dalys gali būti remontuojamos, jeigu po remonto jos atitiks techninius aktyvios ir pasyvios saugos reikalavimus. Jeigu nukentėjęs trečiasis asmuo pasirenka kitą remonto būdą – detales ir (ar) dalis, kurios gali būti suremontuotos, pakeičia naujomis, atsakingas draudikas ar Biuras neatlygina visų tokio remonto išlaidų, o žala apskaičiuojama pagal būtinas remonto išlaidas), eksperto nustatyta atsakovės M. D. eismo įvykio metu padaryta žala – 2900,00 Eur (automobilio vidutinės rinkos vertės iki apgadinimo ir automobilio likutinės rinkos vertės skirtumas, t.y. 4880,00 Eur – 1980,00 Eur) – mažintina 21 %, todėl iš atsakovės M. D. ieškovui AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančiam per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, priteistina 2291,00 Eur išmokėtos draudimo išmokos.

27Kadangi atsakovė M. D. nevykdė ir iki šiol neįvykdė nurodytos piniginės prievolės ieškovui AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančiam per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, iš atsakovės ieškovui priteistina 5 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2014-11-20, kai buvo priimtas pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo. Šios palūkanos laikomos minimaliais ieškovo/ kreditoriaus nuostoliais, tampa atsakovės/ skolininkės vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokomos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. ir 6.210 str.).

28Ieškovui AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančiam per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, sumažinus reikalavimą šioje byloje nuo 4268,64 Eur iki 2900,00 Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 1 p., grąžintina žyminio mokesčio permoka – 31,04 Eur (96,04 Eur – 65,00 Eur, e.t. 1, b.l. 3, 21, Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 ir 7 p.).

29Patenkinus ieškinį iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis – 79 proc.) iš atsakovės M. D. priteistinos ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai ieškinio patenkintų reikalavimų daliai: 51,00 Eur žyminio mokesčio ir 158,00 Eur ekspertizės išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 93 str. 2 d., e.t. 1, b.l. 4, e.t. 2, b.l. 76-77, 82, 165, 167, 168-169, e.t. 3, b.l. 9), o iš ieškovo priteistinos atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai ieškinio atmestų reikalavimų daliai (atmestų reikalavimų dalis – 21 proc.): 63,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų ir 21,00 Eur turto vertintojo konsultacijos išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., e.t. 1, b.l. 83, 169, 171-172).

30Teismas, atsižvelgdamas į šios civilinės bylos sudėtingumą, bylos nagrinėjimo eigą, šalių procesinių dokumentų kiekį ir kokybę, parengiamųjų ir teismo posėdžių kiekį, jų trukmę, ginčo sumos dydį, taip pat į šalių atstovų atstovavimo kokybę, teisinių paslaugų kompleksiškumą ir specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota atstovo darbo vieta, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas, daro išvadą, kad atsakovės M. D. pateiktų išlaidų, susijusių su advokato padėjėjo Gintauto Tamulionio pagalba, dydis neviršija rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85, rekomenduojamų dydžių, yra pagrįstas ir nemažintinas.

31Nagrinėjamu atveju procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei priteistinos tik iš atsakovės M. D. – 5,00 Eur, – o iš ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, šios išlaidos – 1,33 Eur –nepriteistinos, nes jos mažesnės, negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma – 3,00 Eur (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 6 d., e.t. 2, b.l. 200).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

33AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, ieškinį tenkinti iš dalies.

34Priteisti iš M. D., a.k. ( - ) 2291,00 Eur (du tūkstančius du šimtus devyniasdešimt vieną eurą 00 ct) draudimo išmokos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-11-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 209,00 Eur (du šimtus devynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančiam per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, j.a.k. 300665654.

35Priteisti iš AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, j.a.k. 300665654, M. D., a.k. ( - ) 84,00 Eur (aštuoniasdešimt keturis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

36Priteisti iš M. D., a.k. ( - ) 5,00 Eur (penkis eurus 00 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

37Grąžinti AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančiam per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, j.a.k. 300665654, 31,04 Eur (trisdešimt vieno euro 04 ct) dydžio žyminio mokesčio, sumokėto 2014-11-05 ir 2015-01-06 kredito įstaigoje „Swedbank“, AB, permoką.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS... 3. Ieškovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiantis per AAS „BTA... 4. Atsižvelgdamas į teismo ekspertizės išvadas, ieškovas AAS „BTA Baltic... 5. Ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA... 6. Teismo posėdžio metu atsakovės M. D. atstovas advokato padėjėjas Gintautas... 7. Ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA... 8. - 2014-05-12 Kaune, Raudondvario plente, įvyko eismo įvykis – neblaivios... 9. - pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo... 10. - vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. ir 6.210 str., draudikas –... 11. Atsakovės M. D. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais atsiliepime į... 12. - ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA... 13. - pagal teismo ekspertizės aktą po 2014-05-12 eismo įvykio automobilis... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas... 16. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 17. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi, dispozityvumo,... 18. Teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka nustatyta... 19. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl 2014-05-12 eismo įvykio Kaune ir atsakovės M.... 20. Pagal eismo įvykio metu ir šiuo metu galiojusias Transporto priemonių... 21. Nagrinėjamu atveju atsakovė M. D. nesutinka su ieškovo – draudiko – AAS... 22. Eksperto išvada – tai įstatymų nustatyta tvarka paskirto asmens, turinčio... 23. Nagrinėjamu atveju, esant ginčui dėl atsakovės M. D. sukelto eismo įvykio... 24. Iš teismo ekspertizės akto (e.t. 2, b.l. 102, 104-161) matyti, kad ekspertas,... 25. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, teismas... 26. Iš bylos nagrinėjimo teisme metu ištirto teismo ekspertizės akto matyti,... 27. Kadangi atsakovė M. D. nevykdė ir iki šiol neįvykdė nurodytos piniginės... 28. Ieškovui AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančiam per AAS „BTA... 29. Patenkinus ieškinį iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis – 79 proc.)... 30. Teismas, atsižvelgdamas į šios civilinės bylos sudėtingumą, bylos... 31. Nagrinėjamu atveju procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais, teismas... 33. AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic... 34. Priteisti iš M. D., a.k. ( - ) 2291,00 Eur (du tūkstančius du šimtus... 35. Priteisti iš AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS... 36. Priteisti iš M. D., a.k. ( - ) 5,00 Eur (penkis eurus 00 ct) procesinių... 37. Grąžinti AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančiam per AAS „BTA... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...