Byla 2A-64-117/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo S. K. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 2 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Super statyba“ ieškinį atsakovui S. K., tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Valditė“, uždarajai akcinei bendrovei „Skaitmeninė elektronika“, uždarajai akcinei bendrovei „Modesta“, uždarajai akcinei bendrovei „Girių projektai“ dėl skolos priteisimo už statybos rangos darbus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 249 796,35 Lt už atliktus statybos rangos darbus, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Sutikslinęs ieškinio reikalavimus ieškovas nurodė, kad 2011-07-14 su atsakovu sudarė statybos rangos sutartį (toliau –Sutartis) pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti statybos darbus: pastatyti 1 aukšto su mansarda 169,09 kv.m. bendro ploto poilsio namą žemės sklype, esančiame ( - ); įrengti komunikacijas, įrenginius, inžinierinius įrengimus ir kitus infrastruktūros objektus, skirtus poilsio namo eksploatavimui pagal paskirtį. Taip pat įsipareigojo priduoti kokybiškai atliktus darbus, o atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos apmokėti. 2011-09-01 buvo surašytas atliktų darbų aktas Nr. 1 bendrai 371 141,93 Lt sumai. 2011-11-23 buvo surašytas atliktų darbų aktas Nr. 2 bendrai 155 724,24 Lt sumai. 2011-12-01 buvo planuotas susitikimas su atsakovu tikslu perduoti aktuose Nr. 1 ir Nr. 2 statybos darbų rezultatų perdavimui bei dokumentacijos perdavimui. Tačiau atsakovas į sutartą vietą neatvyko, todėl gruodžio 2 d. pranešimu atsakovas buvo informuotas apie atliktus darbus pagal Sutartį ir nurodyta, kad darbų etapas baigėsi ir juos ieškovas perduoda atsakovui Sutartyje numatytu būdu. 2012-03-02 Pastato statybvietėje buvo vykdoma atliktų darbų rezultatų apžiūra ir jų perdavimas atsakovui ir 2012-03-07 buvo surašytas galutinis perdavimo-priėmimo aktas ir statybos darbų trūkumų nustatymo aktas. Atsakovas šiais aktais buvo informuotas ir apie tai, kad ieškovas patalpų įrengimui pirko baldus, buitinę ir ūkio įrangą už 76 109 Lt. Atsakovas 2011-09-22, 2011-09-24, 2011-09-26 ir 2011-09-30 mokėjimo pavedimais sumokėjo ieškovui už atliktus darbus pagal aktą Nr. 1 , t.y. 371 141,93 Lt, tačiau liko nesumokėjęs už statybos darbus pagal aktą Nr. 2 sumoje 155 724,24 Lt ir už nupirktą įrangą 76 109 Lt. Atsakovas pažeidė Sutarties 3.4.3, 3.4.4 ir 12.4.2 punktų reikalavimus, nes nebendradarbiavo su ieškovu, negrąžindavo pasirašytų atliktų darbų aktų, vengė statybos darbų priėmimo, taip pat nesutiko dėl nustatytų trūkumų pašalinimo, nebeįleido į statybvietę. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė paaiškino, kad ieškiniu yra reikalaujama suma už atliktus statybos darbus pagal galutinį 2012-03-07 statybos darbų perdavimo-priėmimo aktą, nes būtent jis surašytas remiantis tuo, kad statybos rangos sutartis nuo 2012-01-03 buvo nutraukta apie tai pranešant atsakovui ir dėl jo kaltės, nes atsakovas neatvedė elektros iki sklypo, ką buvo įsipareigojęs atlikti, taip pat neįrengė artezinio gręžinio dėl ko nebuvo galima atlikti dalies statybos darbų. Taip pat paaiškino, kad atsakovui buvo perduota nupirkta įranga, ką patvirtina pateikti duomenys iš UAB „Jaukurai“, kurią išsirinko atsakovo žentas L. K., tą patvirtindamas teismo posėdyje už 56749 Lt. Už šią įrangą apmokėjo ieškovas. Už nupirktą įrangą atsakovas privalėjo apmokėti atskirai, nes ji nebuvo įjungta į statybos darbų kainą. Taip pat iš UAB „Židinių pasaulis“ ieškovas nupirko atsakovui židinio kapsulę, kuri buvo perduota atsakovui. Už ją atsakovas taip pat neapmokėjo ir jos vertė yra nurodyta galutiniame akte, kuri paskaičiuota pagal statybos rangos sutarties priede Nr. 1 nurodytą vertę, todėl tokią vertę ir turi apmokėti atsakovas. Ieškovas pateikė specialisto išvadas apie atliktus darbus statybos objekte. Specialisto A. B. nurodytų atliktų darbų vertė skiriasi nuo galutiniame akte nurodytų atliktų darbų vertės tik todėl, kad skiriasi skaičiavimo metodikos, tačiau tas skirtumas susidarė tik dėl to, kad nebuvo galima pateikti detalių sąmatų dėl kai kurių darbų, ką ir pažymėjo A. B. išvadoje. Todėl atsakovo pateiktos sąmatos sudarytos liudytojo J. B. vertintinos kritiškai, nes kaip liudytojas paaiškino, kad dalies darbų jis išvis neįskaitė kaip atliktus, nes buvo jo manymu trūkumai. Atsakovo nurodytos sumos dėl atliktų darbų trūkumų šalinimo yra nerealios, ką patvirtino visai visi byloje apklausti asmenys, tiek tretieji, tiek liudytojai. Surašytas 2012-03-02 trūkumų aktas nereiškia, kad dalyvavę asmenys pripažino surašytus trūkumus, Jie pasirašė aktą tik todėl, kad dalyvavo susitikime, o ne todėl, kad sutiko su J. B. nurodytais trūkumais. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad visi fiksuoti trūkumai abiejuose aktuose tiek 2012-03-02 ir 2012-03-07 yra ne trūkumai, o nebaigti statybos darbai, ką rangovas ir subrangovai būtų atlikę, jei atsakovas būtų leidęs. Be to, dalis trūkumų yra fiksuoti jau įsiteisėjusiais teismo sprendimais ir jie turi prejudicinę galią šioje byloje. Todėl prašė ieškinį pilnai tenkinti.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jis sutiko su atliktais darbais pagal surašytą atliktų darbų aktą Nr. 1 ir jį pilnai apmokėjo. Akto Nr. 2 ir jį detalizuojančių aktų nepasirašė, nes paaiškėjo, kad ieškovas darbus atliko su dideliais trūkumais, netinkamai vykdė sudarytą rangos sutartį. Todėl galutinis atliktų darbų aktas negalėjo būti surašytas ir priduotas, nes nustatyti trūkumai yra akivaizdūs. Tą pripažino ir pats ieškovas 2012-03-07 pasirašydamas trūkumų aktą. Apie nustatytus trūkumus jis antstolio paprašė atlikti faktinių aplinkybių konstatavimą, ką patvirtina pridėtas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, taip pat trūkumus patvirtina jo atstovo surašytos sąmatos, iš kurių matyti kas yra negerai atlikta. Teismo posėdžio metu atsakovas taip pat nesutiko su ieškiniu ir paaiškino, kad jis yra priėmęs perduotą įrangą(santechninę ir baldus), tačiau už juos nėra sumokėjęs. Nesutiko su nurodyta židinio kaina, nes faktiškai už jį tiek ieškovas nemokėjo. Atsakovo atstovas nurodė, kad ieškovas turėtų atsisakyti nuo ieškinio, nes jos pačios samdytas specialistas aiškiai nurodė, kad atliktų darbų yra žymiai mažesnei sumai nei yra apmokėjęs atsakovas. Be to, neaišku kas sudaro ieškinio sumą ir jos negalėjo paaiškinti ieškovas, nes akivaizdu, kad židinio kaina yra du kartus įtraukta į ieškinio kainą. Mano, kad atsakovas nėra skolingas ieškovui, todėl ieškinį prašė atmesti.

6Tretysis asmuo UAB „Modesta“ sutiko su pareikštu ieškiniu ir mano, kad atsakovas privalo sumokėti už atliktus darbus. Modesta rangos sutartį buvo sudariusi su UAB „Valditė“, kuri jai už atliktus darbus nėra sumokėjusi, todėl kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, kuris jos ieškinį tenkino ir 2013-06-10 sprendimu priteisė iš UAB „Valditė“ 63 264,88 Lt. Bylos nagrinėjimo metu tiek ieškovas, tiek atsakovas dalyvavę byloje kaip tretieji asmenys, pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės nereiškė, todėl buvo priteista visa suma. Teismo posėdžio metu, dalyvavusi pati UAB „Modesta“ vadovė paaiškino, kad kai kurie pakeitimai atliekant vandentiekio ir nuotekų įrengimo darbus buvo padaryti, tačiau tas buvo suderinta su projekto vadovu. Pripažįsta, kad šulinėliai yra nekokybiški ir sutiktų juos sutvarkyti, bet atsakovas neleidžia jiems ištaisyti broką.

7Tretysis asmuo UAB „Valditė“ dalyvavęs teismo posėdyje nurodė, kad buvo atliktų statybos darbų trūkumų, tą fiksavo aktuose, tačiau atsakovas atsisakė leisti jiems juos ištaisyti. O kas liečia stogą ir kitus darbus, tai akivaizdžiai matyti, kad jie yra nebaigti. Nurodė, kad atsakovas nebuvo privedęs elektros prie sklypo, todėl buvo pastatytas generatorius, kurį pavogė.

8UAB „Skaitmeninė elektronika“ atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad ieškovei neatsiskaičius už atliktus darbus jie kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą ir 2012-12-14 sprendimu teismas ieškinį tenkino. Mano, kad atsakovas privalo apmokėti už atliktus darbus. Teismo posėdyje atstovas nurodė, kad atsakovas kaltas dėl to, jog darbai nėra baigti, nes pinigų nemokėjo, o vėliau neleido visiems rangovams baigti darbų ar ištaisyti trūkumų.

9UAB „Girių projektai“ atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad ieškinys turėtų būti patenkintas, nes jie darbus atliko ir atsakovas privalo juos priimti ir pasirašyti atliktų darbų aktus bei apmokėti už atliktus darbus.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Panevėžio apygardos teismas 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš S. K. 199 598,81 Lt už neapmokėtus darbus ir įrangą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-06-25 iki sprendimo visiško įvykdymo bei 500 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Super statyba“ naudai. Priteisė iš S. K. 1480 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Modesta“ naudai ir 110,60 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu 2011-07-14 sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pastatyti atsakovui priklausančiame žemės sklype adresu Rėklių k., Panevėžio r. kaimo turizmo pastatą su kitais statiniais, baldais, buitine ir ūkio įranga. Atsakovas įsipareigojo sumokėti rangovui už tinkamai ir laiku atliktus darbus sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis. Bylos duomenimis patvirtinama, kad visiems statybos darbams atlikti ieškovė samdėsi subrangovus, t.y. trečiuosius asmenis, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai sudarydama su jais sutartis. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2010-12-30 padavė paraišką dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamai pagalbai gauti, statant kaimo turizmo sodybą. Tuo tikslu 2011-05-27 buvo sudaryta sutartis, pagal kurią atsakovas turėjo gauti finansavimą, tačiau finansavimas nėra skirtas. 2011 m. rugsėjo mėn. surašytas atliktų darbų aktas Nr. 1, kuris apėmė etapinius atliktų darbų aktus, pagal kurį nurodyta, kad per ataskaitinį laikotarpį atlikta darbų už 371 141,93 Lt, kuriuos atsakovas ieškovui sumokėjo. 2011 m. lapkričio mėn. surašytas atliktų darbų aktas Nr. 2, pagal kurį nurodyta, kad per ataskaitinį laikotarpį atlikta darbų už 144 394,24 Lt. Minėto akto atsakovas nepasirašė ir už jį neapmokėjo. Byloje taip pat yra pateikti du aktai dėl trūkumų nustatymo, tai 2012-03-02 ir 2012-03-07, kuriais dalyvaujant visiems statybą vykdžiusiems atstovams, buvo konstatuoti atliktų statybos darbų trūkumai. 2012-03-07 taip pat surašytas galutinis atliktų statybos darbų ir perdavimo-priėmimo aktas, kuriuo nurodyta, kad viso statybos darbų atlikta už 544 829,28 Lt bei perduota atsakovui santechnikos įranga už 56 749 Lt ir židinio kapsulė už 19 360 Lt. Aktas pasirašytas tik ieškovo.

11Dėl atliktų statybos darbų apimties ir ieškinio kainos

12Ieškovas ieškinio reikalavimą grindžia surašytu galutiniu atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu, kurio nepasirašė atsakovas ir kuriame nurodyta, kad nuo statybos pradžios atlikta statybos darbų už 544 829,28 Lt, už 56 749 Lt sumą nupirkta ir perduota atsakovui santechnikos įranga bei už 19 360 Lt sumą perduota židinio kapsulė su visais priedais. Teismas nurodė, jog byloje nekyla ginčas, kad atsakovas yra apmokėjęs ieškovui 371 141,93 Lt pagal abiejų šalių pasirašytą atliktų darbų aktą Nr. 1. Atsakovas teismo posėdyje pripažino, kad jis nėra sumokėjęs ieškovui už nupirktą ir perduotą santechnikos įrangą, t.y. 56 749 Lt ir taip pat nėra sumokėjęs už židinio kapsulę, tačiau ginčija jos kainos dydį, nes byloje yra sąskaita, iš kurios matyti, kad už židinio kapsulę su priedais ieškovas yra sumokėjęs tik 11 330 Lt. Kitų atliktų statybos darbų atsakovas nepripažįsta, nes mano, kad visi atlikti statybos darbai, net ir tie už kuriuos jis apmokėjo, yra su trūkumais, kurių pašalinimas jam kainuotų daugiau nei 200 000 Lt, todėl jis kitų atliktų statybos darbų aktų nebesirašė ir už juos neapmokėjo. Byloje atsakovas nenurodė ir neįrodinėjo aplinkybių, jog rangovas pažeidė viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl to įvykdymas jam, kaip užsakovui, prarado prasmę arba kad pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami. Teismas pažymėjo, jog atsakovas atsisakymą pasirašyti atliktų darbų aktus ir priimti atliktų darbų rezultatą grindžia darbų defektais, tačiau neteigia ir neįrodinėja, kad atliktų darbų rezultato negalima naudoti pagal rangos sutartyje nustatytą paskirtį ir kad nustatytų darbų defektų negalima pašalinti. Atsakovas teigia, kad jis nebepasitiki ieškovu bei kitais trečiaisiais asmenimis, todėl neleido jiems ištaisyti jo nurodytus trūkumus 2012-03-02 trūkumų nustatymo akte, nes pastarieji nenurodė kaip jie ketina juos pašalinti, todėl kitų atliktų darbų aktų nebepasirašinėjo. Sudarytoje rangos sutartyje nėra nuostatos, kad užsakovui nustačius atliktų darbų trūkumus, jis turėtų teisę atsisakyti priimti kitus atliktus statybos darbus ir pasirašyti atliktų darbų aktą. Įstatymas numato kada darbų rezultatas turi būti priimtas, nors toks darbų rezultatas ir turėtų trūkumų (CK 6.694 straipsnio 4, 6 dalys). Taigi nepagrįstas atsakovo teiginys, kad jis kitų atliktų darbų aktų nebepasirašė, nes jau atlikti darbai, jo manymu, buvo su trūkumais ir jis nebepasitikėjo ieškovu, todėl vadovautis vienašališkai ieškovo pasirašytais aktais negalima. Paprastai darbų perdavimo-priėmimo aktas yra dviejų šalių suderintos valios išraiška, dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Tačiau įstatymo taip pat nustatyta išimtis, kad jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jį gali pasirašyti kita šalis (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nurodytos nuostatos paskirtis – užkirsti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vykdyti kitas sutartines pareigas (pvz., sumokėti sutartyje nustatytą kainą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-287/2010). Pažymėtina, kad vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo. Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007). Tokiu būdu, teismas konstatuoja, kad atsakovas privalo vykdyti prievolę pagal sutartį ir sumokėti už atliktus statybos darbus bei nupirktą ir perduotą jam santechninę įrangą bei židinį su visais priedais.

13Byloje yra pateikti dviejų specialistų, kurie turi kvalifikacines kategorijas spręsti apie atliktus statybos darbus, paskaičiavimai kiek iš viso darbų yra atlikta, kokie darbai atlikti ir pan. Teismas spręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimą pirmiausia analizavo, kiek ieškovas yra atlikęs statybos darbų pagal sudarytą sutartį. Teismas atmėtė ieškovo teiginį, kad ieškinio suma yra pagrįsta galutiniu statybos darbų perdavimo-priėmimo aktu. Ieškovas teigė, kad galutinis aktas surašytas vadovaujantis jau surašytais tarpiniais atliktų statybos darbų aktais.

14Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad po akto Nr. 2 surašymo už 2011 metų lapkričio mėnesį, jokie kiti atliktų statybos darbų aktai surašyti nebuvo, todėl galutinis aktas turi atitikti atliktų darbų apimtis ir sumas, kurie nurodyti akte Nr. 1 ir akte Nr. 2. Pagal aktą Nr. 1 ir aktą Nr. 2 viso atlikta statybos darbų už 515 536,17 Lt ( 371 141,93 ir 144 394,24). Galutiniame akte nurodyta, kad viso statybos darbų atlikta už 544 829,28 litus. Kokie darbai sudaro kainų skirtumą ieškovas negalėjo teismui paaiškinti.

15Ieškovo teiginių apie faktiškai atliktus darbų kiekius ir sumas nepatvirtina jo paties pateikti specialisto A. B. paskaičiavimai dėl atliktų darbų kiekių ir sumų. Pagal specialisto atliktus skaičiavimus viso ieškovas statybos darbų atliko už 372 575,24 Lt. Teismas kaip nepagrįstą atmėtė specialisto teiginį išvadose, kad ieškovo skaičiuojama darbų kaina skiriasi nuo specialisto paskaičiuotos kainos todėl, kad rangos sutartyje darbai buvo nurodyti komplektais ir aktuojami apytikslia procentine išraiška. Ieškovas aktuodamas darbus juos taip pat aktavo procentais, o ne komplektais kaip sudaryta statybos rangos sutartis, todėl teigti, kad tie procentai gali skirtis nėra pagrindo. Analogiškus atliktų darbų kiekius nurodo ir atsakovo atstovo liudytojo J. B. pateikti paskaičiavimai apie faktiškai atliktus statybos darbų kiekius. Į nurodytą J. B. sumą 243 193,90 Lt įjungus atliktus darbus įvedant inžinierinius tinklus, gautųsi panaši suma kaip ir nurodo ieškovo specialistas A. B.. Teismas atmėtė J. B. pateiktose atliktų darbų sąmatose neužskaitomus inžinierinius darbus, nes jie, jo nurodymu, yra su trūkumais ir neatitinka projekto sprendinių, kaip nepagrįstus bylos medžiaga. Visos šalys, tame tarpe ir atsakovas pripažino, kad vandentiekio bei nuotekų vamzdynai yra išvedžioti, pastatyti šulinėliai, tik jie yra nekokybiški, nes juose renkasi gruntinis vanduo. Trečiojo asmens UAB „Modesta“ atstovas pateikė teismui suderintą su projekto vadovu brėžinį dėl vandentiekio ir nuotekų vamzdynų išdėstymo pakeitimo žemės sklype, todėl teigti, kad atlikti darbai neatitinka projekto sprendinių negalima. Be to, J. B. nurodyti atliktų darbų trūkumai yra pašalinami ir tą pripažino trečiojo asmens UAB „Modesta“ direktorė teismo posėdyje nurodydama, kad šulinėlius ir dangčius galima pakeisti. Įvertinus byloje pateiktus atliktų darbų aktus bei abiejų specialių žinių turinčių J. B. ir A. B. paskaičiavimus, teismas konstatavo, kad vadovaujasi aktų Nr. 1 ir aktų Nr. 2 duomenimis apie atliktus statybos darbus atsakovo žemės sklype, nes aktas Nr. 1 yra pasirašytas abiejų šalių ir jis yra pilnai apmokėtas, o aktas Nr. 2 yra surašytas atlikus darbus statybos objekte jau iškilus ginčams tarp šalių ir nors atsakovas jo nepasirašė, tačiau visų šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2011 metų lapkričio mėnesį šalys dar dirbo statybos objekte, tačiau atsakovui nemokant už atliktus darbus, darbai nuo 2011 metų lapkričio pabaigos jau nebebuvo vykdomi. Todėl užaukštinti ar sumažinti atliktų darbų kiekius galutiniame akte ieškovas neturėjo teisės ir pagrindo. Tokiu būdu, nepagrįstas ieškovo teiginys, kad ieškinio kainą sudaro galutiniame akte paskaičiuota atliktų darbų suma. Teismas konstatavo, kad minėtais aktais Nr. 1 ir Nr. 2 atlikta darbų už 515 536,17 Lt įskaitant ir PVM mokestį.

16Byloje nekilo ginčas dėl perduotos santechninės įrangos. Atsakovas pripažino, kad santechninė įranga jam yra perduota ir jis už ją nėra sumokėjęs. Todėl savo prievolę pagal sutartį atsakovas privalo vykdyti ir sumokėti už jam(jo įgaliotam asmeniui) perduotą santechninę įrangą. Ieškovas pateikė tris PVM sąskaitas faktūras, kuriomis grindžia ieškinio kainą už santechninę įrangą. Galutiniame akte ieškovas už santechninę įrangą priskaičiavo 56 749 Lt, nurodydamas, kad ši suma paskaičiuota pagal sutartį ir nurodo pagal kuriuos punktus įranga atsakovui yra perduota, tai pagal priedo Nr.1 prie sutarties 17,18,19,24,39,40,41 punktus. Iš pateikto priedo Nr. 1 matyti, kad tiek punktų numatytos perduoti įrangos nėra, sąrašas baigiasi 37 punktu. Nei vienai iš šalių nepateikus akto apie konkrečios įrangos perdavimą, atsakovui neginčijant, kad jis už perduotą santechninę įrangą nėra sumokėjęs, vadovaudamasis teisingumo bei sąžiningumo ir protingumo principais, pirmosios instancijos teismas už pagrindą ėmė UAB „Jaukurai“ pateiktas sąskaitas faktūras ir ieškinio sumą už nupirktą ir perduotą įrangą sumažino iki sąskaitose nurodytos ir ieškovo apmokėtos sumos, t.y. 47 968 Lt.

17Ieškovas ieškinio sumą grindžia ir nupirktu bei perduotu atsakovui židinio ugniakuru, ugniakuro stovu, dvi izoliacinės plokštės, kitos montavimo medžiagos ir medžiagos ortakiams už bendrą 19 360 Lt sumą. Teismo posėdyje ieškovas nurodė, kad pagal sutarties priedą Nr. 1 buvo sutarta, kad ieškovas židinio kapsulę įrengs už 16 000 Lt, todėl galutiniame akte nuo 16 000 Lt sumos priskaičiavo PVM, kas sudaro bendrą 19 360 Lt sumą. Teismo vertinimu, šį ieškovo teiginį paneigia byloje esantis rašytinis įrodymas - 2011-11-23 prekių perdavimo-priėmimo aktas Nr. 3, pagal kurį atsakovo įgaliotam asmeniui O. V. buvo perduota židinio kapsulė su visais išvardintais priedais už 11 330 Lt jau skaičiuojant su PVM. Aktas pasirašytas abiejų šalių, todėl jis yra galiojantis ir didinti židinio vertės nėra pagrindo.

18Dėl darbų kokybės

19Atsakovas nepripažindamas ieškinio teigia, kad atlikti statybos darbai pagal surašytus atliktų darbų aktus yra nekokybiški ir jų ištaisymui būtinos išlaidos, kurios sudaro daugiau nei ieškovas prašo priteisti už atliktus darbus. Šiam teiginiui pagrįsti atsakovas pateikė 2012-03-02 trūkumų nustatymo aktą, kuriame yra fiksuoti atliktų statybos darbų trūkumai. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas buvo paskiręs techninį prižiūrėtoją L. Č., kuris priėmė visus atliktus darbus pagal 2011 metų rugsėjo mėnesį surašytus atliktų darbų aktus be jokių prierašų dėl darbų kokybės. Tokiu būdu, atsakovas nebegali teigti, kad atlikti darbai pagal aktą Nr. 1 turi trūkumų ir dėl to jis nebepriiminėjo kitų darbų, kuriuos atliko tretieji asmenys vykdydami sudarytas statybos rangos sutartis. Iš pateiktų fotonuotraukų tiek prie faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, tiek A. B. atliktame tyrime matyti, kad statybos darbai nėra baigti sutvarkant apšildymą, aplinką ir pan., tačiau laikyti, kad tai yra darbų trūkumai, kaip teigia atsakovas ir jo pasikviestas specialistas J. B., negalima. Atsakovas nepateikė byloje jokių įrodymų, kurie neginčijamai patvirtintų atliktų statybos darbų trūkumus ir nepateikė jokių duomenų, kaip jis ketina trūkumus pašalinti ir kiek tai jo manymu kainuotų. Pateiktos J. B. faktiškai atliktų darbų sąmatos yra ne trūkumų pašalinimo kaina, o faktiškai atliktų darbų kaina. Kaip byloje paaiškino visi tretieji asmenys, surašant 2012-03-02 trūkumų nustatymo aktą jie pasirašė šį aktą kaip dalyvaujantys asmenys, bet nesutiko su atsakovo pasikviesto J. B. fiksuojamais trūkumais. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apklaustas liudytoju J. B. parodė, jog jam buvo žinoma, kad atsakovas turi gauti finansavimą iš ES lėšų, todėl jis visus atliktus darbus lygino su projektine dokumentacija ir kas neatitiko jos brėžinių rodė kaip broką. Tačiau byloje apklaustas liudytoju projekto vadovas L. K. paaiškino, kad projekto pakeitimai dėl vandentiekio, dėl kamino ir kitų darbų su juo buvo derinami ir jis nemano, kad negalima buvo pakeisti projekto sprendinių. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas jokio finansavimo iš ES lėšų nėra gavęs ir pagal sudarytą sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra nėra pateikęs pastarajai jokių projektinių sprendimų ar atkliktų darbų aktų apmokėjimui. Teismas atsižvelgė į tai, kad tretieji asmenys yra pripažinę dalį trūkumų. Tretysis asmuo UAB „Modesta“ tiek teismo posėdžio metu, tiek byloje esančiais raštais pripažino, kad jų atklikti darbai turi trūkumų ir jie pasiruošę juos pašalinti, tačiau tokios galimybės nesuteikė atsakovas. Byloje esančiu 2012-03-20 raštu UAB „Modesta“ pripažino, kad pagal sudarytą statybos rangos sutartį su UAB „Valditė“ jų atliktuose darbuose yra nustatyti trūkumai 2012-03-02 aktu ir jie prašo 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Paskutiniame teismo posėdyje bendrovės atstovas teigė, kad Kauno apylinkės teismui 2013-06-10 sprendimu patenkinus bendrovės ieškinį UAB „Valditė“ atžvilgiu dėl apmokėjimo už atliktus darbus, teismas trūkumų nenustatė, todėl tai yra prejudicinę galią turintis teismo sprendimas ir dabar kalbėti apie atliktų darbų trūkumus nebegalima. Šis trečiojo asmens argumentas atmestinas kaip nepagrįstas, nes teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje teismas konstatavo atliktų darbų trūkumus, tik jų pašalinimo kaštų neišjungė iš prašomos priteisti ieškinio sumos motyvuodamas tuo, kad atsakovas(UAB „Valditė)“ nebuvo pareiškęs pretenzijos UAB „Modesta“ ir aktus pasirašė be prierašų apie nustatytus trūkumus. Teigti, kad UAB „Modesta“ visus darbus atliko be trūkumų ir jų taisyti nereikia, būtų nesąžininga, neteisinga ir prieštarautų bendriems CPK nustatytiems principams. Teismas nesutiko su ieškovo ir UAB „Modesta“ atstovo teiginiais, kad Kauno apylinkės teismo 2013-06-10 sprendimas turi prejudicinę galią šioje byloje sprendžiant ieškinio dydžio klausimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovą, kaip tretyjį asmenį, Kauno apylinkės teismo byloje atstovavo bankroto administratorius, o ne ieškovas, todėl teigti, kad byloje dalyvavo tie patys asmenys negalima ir teismo įsitikinimu CPK 182 str. 2 p. netaikytinas. Apie trečiojo asmens UAB „Skaitmeninė elektronika“ atliktų darbų trūkumus yra konstatuota Kauno rajono apylinkės teismo 2012-12-14 galutiniu sprendimu ( civ.b. Nr. 2-734-540-2012, t. 2, b.l. 82-90). Sprendime nurodyta, kad UAB „Skaitmeninė elektronika“ atlikdama statybos darbus pagal sudarytą statybos rangos sutartį su ieškovu, atliko juos su trūkumais, kas sudaro 4093,43 Lt ir šia suma sumažino ieškinio sumą. Šis teismo sprendimas turi prejudicinę galią šioje byloje, nes jis priimtas tarp tų pačių šalių ir dėl to paties dalyko. Todėl šia suma taip pat mažintina ieškovo ieškinio suma, nes prejudiciniais faktais nustatytų aplinkybių įrodinėti iš naujo nebereikia. Apie trečiųjų asmenų UAB „Valditė“ bei UAB „Girių projektai“ atliktų darbų trūkumus byloja byloje esantys susirašinėjimai tarp ieškovės ir trečiųjų asmenų, tačiau iš susirašinėjimo matyti, kad darbų trūkumus kiekviena šalis buvo pasiryžusi ištaisyti, tačiau atsakovui atsisakius su jais bendradarbiauti ir kooperuotis, darbų trūkumų rangovai negalėjo ištaisyti. Teismas konstatuoja, kad būtent dėl paties atsakovo nerūpestingumo, nebendradarbiavimo su rangovais, statybos darbai buvo nutraukti bei neištaisyti trūkumai, kuriuos iš dalies pripažino rangovai ir buvo pasirengę juos pašalinti. Būtent pats atsakovas nesudarė galimybių rangovams pašalinti trūkumus kaip buvo numatyta sudarytoje rangos sutartyje su ieškovu. Kad atsakovas elgėsi nerūpestingai patvirtina ir tie faktai, kad atsakovas nebuvo sudaręs sutarties su paskirti techniniu prižiūrėtoju, ką patvirtino apklaustas liudytojas L. Č., kad nevykdė sutarties sąlygos dėl atliktų darbų priėmimo, kad neįvykdė įsipareigojimo privesti iki sklypo elektros energiją bei įrengti artezinį gręžinį. Būtent dėl artezinio gręžinio nebuvimo negalima buvo atlikti vandentiekio įrenginių bandymų. Įvertinęs surinktus įrodymus, teismas konstatavo, kad ieškinio kaina mažintina tik ta suma, kurią dėl trūkumų šalinimo nustatė Kauno rajono apylinkės teismas. Dėl kitų trūkumų šalinimo teismas ieškinio nemažina, nes byloje nėra įrodymų kokią sumą tai sudarytų, be to, rangovai visada buvo pasirengę juos pašalinti, tačiau dėl atsakovo kaltės trūkumai liko nepašalinti. Atsakovui pačiam atsisakius trūkumų pašalinimo rangovų jėgomis ir lėšomis, jis visas išlaidas trūkumų pašalinimo pasiliko savo sąskaita, todėl mažinti ieškinio kainos už atliktus statybos darbus dalies trūkumų pašalinimui nėra teisinio pagrindo.

20Ieškovas taip pat prašė priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimą priteisti palūkanas vadovaujantis CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis teismas tenkino.

21Teismas, įvertinęs surinktų įrodymų visetą, konstatavo, kad ieškinys tenkintinas už atliktus statybos darbus užaktuotus aktu Nr. 2, atėmus iš šios sumos nustatytų trūkumų sumą 4093,43 Lt ( 144 394,24 – 4093,43), t.y. 140 300, 81 Lt; už nupirktą ir perduotą santechninę įrangą – 47 968 Lt ir už perduotą židinio kapsulę su priedais –11 330 Lt. Viso ieškinys patenkintas 199 598,81 Lt sumai.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

22Apeliantas S. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 2 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Bylą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

231. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino tarp šalių sudarytą statybos rangos sutartį ir jos pagrindu atliktų darbų perdavimą ir priėmimą. Atsakovas nepasirašė darbų perdavimo priėmimo akto Nr. 2 dėl aptiktų statybos darbų trūkumų. Statybos darbų trūkumų faktą patvirtino byloje esantys dokumentai ir specialisto išvados, todėl darytina išvada, jog atsakovas atsisakė pasirašyti perduodamų darbų aktą pagrįstai.

242. Nors statybos darbų trūkumai buvo nustatyti abiejų specialistų išvadose, tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos vertino ne kaip statybos darbų trūkumus, bet kaip statybos darbų neužbaigtumą.

253. Pirmosios instancijos teismas nesiėmė priemonių pašalinti prieštaravimus tarp specialistų išvadose, darbų priėmimo – perdavimo aktuose Nr. 1 ir Nr. 2, 2012 m. kovo 7 d. statybos darbų trūkumų nustatymo aktuose ir 2012 m. birželio 13 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuotų duomenų apie statybos darbų apimtis, kokybę, kuriais rėmėsi priimdamas sprendimą. Siekiant kiek įmanoma tiksliai nustatyti visas reikšmingas teisingam bylos išsprendimui faktines bylos aplinkybes teismas, apelianto nuomone, turėjo paskirti ekspertizę.

264. Teismas visapusiškai neištyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių ir dėl to nebuvo atskleista bylos esmė, o ekspertizės metu nustačius naujas aplinkybes, byla turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi, todėl skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas, o byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

275. Pirmosios instancijos teismas turėjo sustabdyti nagrinėjamą bylą iki bus išnagrinėta byla pagal S. K. ieškinį UAB „Super statyba“ dėl aktų pripažinimo negaliojančiais, kadangi patenkinus atsakovo reikalavimą, neliks pagrindo tenkinti pareikšto ieškovo reikalavimo nagrinėjamoje byloje.

28Ieškovas UAB „Super statyba“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą ir pritaikyti atsakovo S. K. atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant atsakovui priklausančius nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ir/ar turtines teises, esančius pas atsakovą ir/arba trečiuosius asmenis. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog dauguma atsakovo įvardytų objekto statybos darbų trūkumų, minimų 2012 m. kovo 7 d. trūkumų nustatymo akte, buvo nebaigti atlikti statybos darbai, kurie neįtraukti į atliktų darbų aktus ir už juos ieškovas neprašė atsakovo sumokėti. Kiti trūkumai, ieškovo nuomone, buvo pakankamai smulkūs ir lengvai ištaisomi, tačiau sutartis buvo nutraukta, kadangi atsakovas pakankamai nebendradarbiavo vykdant rangos sutartį. Ieškovas nesutinka su apelianto argumentais dėl būtinumo skirti ekspertizę, kadangi būtent atsakovas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme prieštaravo tokios ekspertizės paskyrimui, todėl teismo buvo pasiūlyta alternatyva – ieškovui su jo pasirinktu specialistu leista pačiam patekti i objektą ir pateikti išvadą. Atsižvelgiant į tai, kad ši civilinė byla buvo nagrinėjama beveik vienerius metus, joje įvyko 5 teismo posėdžiai, iš kurių 2 posėdžiai vyko daugiau kaip 5 valandas, teismo posėdyje buvo apklausti atsakovas, subrangovai, objekto projekto vadovas, statybos techninis prižiūrėtojas ir kiti liudytojai, atsakovas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme neprašė jos sustabdyti dėl Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1684-390/2014 ir apie šią bylą net neinformavo pirmosios instancijos teismo, jo neprašė ir prieštaravo ekspertizės byloje paskyrimui, ieškovo nuomone, darytina išvada, jog buvo atskleista bylos esmė, sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o atsakovo apeliaciniame skunde pateikti argumentai nesudaro pagrindo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

29Trečiasis asmuo UAB “Skaitmeninė elektronika” nurodė, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, Mano, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, o apeliantas bando vilkinti savo prievolės realizavimą.

30Trečiasis asmuo UAB „Modesta“ nurodė, jog nesutinka su apeliaciniu skundu ir prašė jį atmesti. Pažymėjo, jog pats apeliantas pirmosios instancijos teisme pripažino, kad nenorėjo, jog rangovas taisytų trūkumus, todėl apeliantas klaidina teismą, jog dėl ieškovo kaltės nebuvo ištaisyti trūkumai. Būtent atsakovas nesudarė sąlygų ištaisyti trūkumus, todėl jam kyla pareiga apmokėti už atliktus darbus. Apeliantas yra praleidęs terminus reikšti reikalavimus dėl rangos sutarties, taip pat ginčyti priėmimo perdavimo aktus.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

33Byloje kilo ginčas iš statybos rangos teisinių santykių, kurių pagrindu ieškovas reikalauja priteisti skolą už atliktus rangos darbus, o atsakovas, ginčydamas ieškovo reikalavimą, įrodinėja, jog ieškovas darbus atliko su trūkumais, kurių pašalinimas kainuotų apie 200 000 Lt, todėl laiko, jog ieškovui nėra skolingas už rangos darbus.

34Apeliacinės instancijos teismui apeliantas pateikė naujus įrodymus –Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos patikros rezultatus dėl projekto „Kaimo turizmo sodybos įkūrimas“ įgyvendinimo. Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 2011 m. liepos 14 d. statybos rangos sutarties pagrindu atliktų darbų. Tuo tarpu Nacionalinė mokėjimo agentūra administruoja projekto „Kaimo turizmo sodybos įkūrimas“ įgyvendinimą pagal paramos sutarties sąlygas, o ne statybos rangos sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, sąlygas bei teisės normas, reglamentuojančias statybos rangos sutarčių teisnius santykius. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija atsisako priimti apelianto pateiktus naujus įrodymus, atsakovo gautus iš Nacionalinės mokėjimo agentūros, kaip neturinčius reikšmės sprendžiant ginčą, kilusį iš statybos rangos santykių, susiklosčiusių tarp ieškovo ir atsakovo.

35Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2011 m. liepos 14 d. sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pastatyti atsakovui priklausančiame žemės sklype adresu Rėklių k., Panevėžio r. kaimo turizmo pastatą su kitais statiniais, baldais, buitine ir ūkio įranga. Atsakovas įsipareigojo sumokėti rangovui už tinkamai ir laiku atliktus darbus sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis. Visiems statybos darbams atlikti ieškovas samdėsi subrangovus, t.y. trečiuosius asmenis sudarydamas su jais sutartis. 2011 m. rugsėjo mėn. surašytas atliktų darbų aktas Nr. 1, kuris apėmė etapinius atliktų darbų aktus, pagal kurį per ataskaitinį laikotarpį atlikta darbų už 371 141,93 Lt, kuriuos atsakovas ieškovui sumokėjo. 2011 m. lapkričio mėn. surašytas atliktų darbų aktas Nr. 2, pagal kurį per ataskaitinį laikotarpį atlikta darbų už 144 394,24 Lt (t.1, b.l.45). Minėto akto atsakovas nepasirašė ir jame nurodytos sumos nesumokėjo.

36Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą dėl Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1684-390/2014 pagal S. K. ieškinį UAB „Super statyba“ dėl aktų pripažinimo negaliojančiais, kadangi patenkinus atsakovo reikalavimą, neliks pagrindo tenkinti pareikšto ieškovo reikalavimo nagrinėjamoje byloje. Teisėjų kolegija pastebi, jog vadovaujantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. nutartimi S. K. ieškinys atsakovui UAB “Super Statyba“ dėl darbų priėmimo-perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais, permokos grąžinimo ir darbų trūkumų pašalinimo išlaidų priteisimo paliktas nenagrinėtas, todėl apelianto argumentai dėl bylos sustabdymo neturi įtakos priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

37Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą įrodinėja, tai pat tuo, jog teismas nesiėmė priemonių pašalinti prieštaravimus tarp specialistų išvadose, darbų priėmimo – perdavimo aktuose Nr. 1 ir Nr. 2, 2012 m. kovo 7 d. statybos darbų trūkumų nustatymo aktuose ir 2012 m. birželio 13 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuotų duomenų apie statybos darbų apimtis, kokybę, kuriais rėmėsi priimdamas sprendimą. Siekiant kiek įmanoma tiksliai nustatyti visas reikšmingas teisingam bylos išsprendimui faktines bylos aplinkybes teismas, apelianto nuomone, turėjo paskirti ekspertizę.

38Teisėjų kolegija pažymi, jog iš byloje esančių duomenų matyti, jog būtent ieškovas, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, prašė skirti teismo ekspertizę siekiant nustatyti atliktų darbų apimtis. Kitoms šalims nepalaikius šio prašymo, Panevėžio apygardos teismas 2014 m. vasario 6 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą išduoti leidimą ieškovui su jo pasirinktu specialistu patekti į objektą, siekiant nustatyti atliktų darbų ir trūkumų vertę (t.4, b.l. 4). Apeliantas, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, prašymo skirti ekspertizę neteikė, tuo tarpu jo nurodytos aplinkybės apeliaciniame skunde dėl ekspertizės paskyrimo laikytinos formaliomis, nepatvirtinančiomis jo siekio, jog būtų atlikta teismo ekspertizė. Iš apelianto argumentų matyti, jog apeliantas konstatuoja faktą, jog tokiu atveju turėtų būti paskirta ekspertizė, tačiau nei pirmosios instancijos teisme, nei teikdamas apeliacinį skundą, neformuluoja prašymo skirti ekspertizę, nenurodo, jog sutiktų apmokėti ekspertizės atlikimo išlaidas, nesiūlo eksperto kandidatūros bei būtinų ekspertui užduoti klausimų. Teisėjų kolegija pažymi, jog šalys turi pareigą rūpintis greitu, ekonomišku bylos išnagrinėjimu, bendradarbiauti, kooperuotis bei įrodinėti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog apelianto argumentai dėl ekspertizės paskyrimo ir bylos grąžinimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui yra nepagrįsti, pažeidžiantys proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principus. Be to atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjamoje byloje yra pateiktas ne tik 2012 m. sausio 2 d. sutarties su atsakovu pagrindu specialisto J. B. atliktų statybos rangos darbų įvertinimas, bet ir 2014 m. kovo 10 d. ieškovo UAB „Super statyba“ pasirinkto specialisto išvados bei kiti įrodymai, kuriuos vertino ir analizavo pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčą iš esmės. Faktinė aplinkybė, jog bylos nagrinėjimo metu buvo atlikta ne teismo ekspertizė, o pateikta specialisto išvada nepaneigia teismo galimybės vadovautis nustatytomis aplinkybėmis. Be to, teismo eksperto išvada teismui taip pat nėra privaloma, kadangi teismas priima sprendimą vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu išnagrinėjęs visas bylai reikšmingas aplinkybes (CPK 218 str. 1 d.).

39Nors pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl priteistinos sumos už rangos darbus pagrįstumo, analizavo į bylą pateiktus specialistų atliktų darbų vertinimus, tačiau, spręsdamas dėl priteistinos sumos dydžio, vadovavosi atliktų statybos darbų aktais Nr. 1 ir Nr. 2, laikydamas, jog ieškovas atliko darbų už 515 536,17 Lt įskaitant ir PVM mokestį ir atmesdamas ieškovo argumentus, jog prašoma priteisti suma už rangos darbus turi būti skaičiuojama vadovaujantis galutiniu statybos darbų perdavimo – priėmimo aktu. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškovui priteistinos sumos už atliktus statybos darbus, neatsižvelgė į aplinkybes, jog abiejų specialistų išvadose buvo nustatyta mažesnė atliktų rangos darbų suma, negu ieškinyje prašė priteisti ieškovas. Iš teismui pateiktos A. B. specialisto išvados, kurioje specialistas atliko taip pat palyginimą užaktuotų darbų, J. B. paskaičiuotų bei A. B. nustatytų atliktų darbų apimčių ir jų kainų, matyti, jog J. B. ir A. B. nustatyta atliktų bendrastatybinių darbų suma skiriasi nežymiai, t.y. J. B. nustatė, jog ieškovo atliktų bendrastatybinių darbų suma yra 215 295,83 Lt be PVM, o specialistas A. B. nustatė, jog ieškovo atliktų bendrastatybinių darbų suma yra 214 525 Lt be PVM. Iš esmės specialistų nuomonės išsiskyrė dėl atliktų inžinierinių darbų kainų, kadangi J. B. neužskaitė inžinierinių darbų, tvirtindamas, jog jie yra su trūkumais. Tačiau, kaip ir pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, šis specialistas nepagrįstai į atliktų darbų sumą neįskaičiavo inžinierinių darbų, kadangi abi šalys pripažino, kad vandentiekio bei nuotekų vamzdynai yra išvedžioti, pastatyti šulinėliai, tik jie nekokybiški, kadangi juose renkasi vanduo. Atkreiptinas dėmesys, jog A. B. išvadoje paaiškino, jog atliekant paskaičiavimus buvo įvertinti tik faktiškai atlikti statybos darbų kiekiai, jog dalis darbų nėra pilnai baigti ir šios priežastys yra įvertintos paskaičiavimuose, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo atliktų rangos darbų kiekio, turėjo vadovautis specialisto A. B. atliktais paskaičiavimais, kuriuose iš esmės įvertinti tik faktiškai atlikti darbai, už kuriuos atsakovui kyla pareiga atsiskaityti (CK 6.687 str.). Pažymėtina, jog byloje esant įrodymams, jog ieškovas atliko mažiau darbų, negu yra nurodyta atliktų darbų aktuose, atliktų statybos darbų aktuose nustatytos ir neapmokėtos sumos priteisimas ieškovui neatitiktų teisingumo principo.

40Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovas UAB „Super statyba“ yra atlikęs darbų 372 575,24 Lt be PVM sumai, t.y. 450 816,04 Lt sumai su PVM. Atsakovas ieškovui yra sumokėjęs 371 141,93 Lt sumą, todėl jam priteistina likusi nesumokėta suma už atkiltus rangos darbus, t.y. 79 674,11 Lt.

41Teisėjų kolegija nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovui perduotos santechninės įrangos bei židinio kapsulės kainos, tinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir pagrįstai prašomą priteisti už nurodytą įrangą sumą, byloje nesant įrodymų, jog šalys buvo susitarusios dėl kitokios šios įrangos kainos, nustatinėjo pagal ieškovui už šią įrangą išrašytą faktūrą, o kapsulės kainą skaičiuojant pagal priėmimo-perdavimo akte Nr. 3, kuriuo ši kapsulė buvo perduota atsakovo įgaliotam asmeniui, nurodytą kainą. Todėl pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovo buvo priteista 59 298 Lt už perduotą įrangą bei židinio kapsulę, nėra.

42Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes sprendžia, jog yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti sumažinant ieškovui iš atsakovo priteistiną sumą iki 138 972,11 Lt (79 674,11 Lt + 59 298 Lt), t.y. 40 249,11 eurų, ir 5 procentų metines palūkanas skaičiuojant nuo nurodytos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-06-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

43Dėl ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą pateikto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones

44Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausančius nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ir/ar turtines teises, esančius pas atsakovą ir/arba trečiuosius asmenis. Ieškovas nurodė, jog laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamoje byloje buvo taikytos 2013 m. liepos 17 d. nutartimi, tačiau jos galiojo tik 14 dienų, kadangi ieškovas laiku nesikreipė į antstolį. Pažymėjo, jog atsakovo finansinė padėtis nuo minėtos nutarties priėmimo nepasikeitė. Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovas, teikdamas apeliacinės instancijos teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įrodymų, pagrindžiančių jų taikymo būtinumą, nepateikė. Aplinkybė, jog 2013 metais atsakovui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamoje byloje nesudaro pagrindo jas taikyti šiuo metu nesant įrodymų apie dabartinę atsakovo turtinę padėtį. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismui išnagrinėjus bylą, teismo procesinis sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos ir jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas gali būti pateiktas priverstiniam vykdymui antstoliui, kuris vadovaujantis CPK 658 straipsnio 2 dalimi tais atvejais, kai yra pavojus, jog skolininkas gali turtą paslėpti, turi teisę, įteikęs ar išsiuntęs raginimą, areštuoti skolininko turtą (CPK 331 str. 6 d., CPK 658 str. 2 d.).

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas bei paskirstomos išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 3d., 5 d.).

47UAB „Super statyba“ patenkinta 56 proc. ieškinio reikalavimų, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, atsižvelgiant į tai, kad dalis ieškovo mokėtino žyminio mokesčio buvo atidėta iki sprendimo priėmimo, iš atsakovo S. K. priteistina 3358 Lt, t.y.972 eurus, žyminio mokesčio valstybės naudai.

48Proporcingai atmestų reikalavimų daliai ir atsižvelgiant į tai, kad ieškovas UAB „Super statyba“ buvo sumokėjęs 500 Lt žyminio mokesčio, iš ieškovo priteistina 2138 Lt, t.y. 619 eurų žyminio mokesčio valstybės naudai.

49Iš atsakovo S. K. priteistina 1036 Lt, t.y. 300,05 eurų, bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui UAB „Modesta“, kuris buvo ieškovo pusėje, proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų daliai.

50Atsakovo S. K. patenkinta 30 proc. apeliacinio skundo. Atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 1500 Lt žyminio mokesčio, o 3492 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimas pagal apeliacinį skundą buvo atsidėtas iki sprendimo priėmimo. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai 1498 Lt, t.y. 433 eurų, žyminio mokesčio priteistina iš ieškovo UAB „Super statyba“ valstybei, o proporcingai atmestų reikalavimų daliai 1994 Lt, t.y. 577 eurų, žyminio mokesčio dalis iš atsakovo UAB „Rustonas“ valstybei (CPK 96 str.).

51Iš atsakovo S. K. priteistina 350Lt, t.y. 101,37 eurų, bylinėjimosi išlaidų patirtų apeliacinės instancijos teisme trečiajam asmeniui UAB „Modesta“, kuris buvo ieškovo pusėje, proporcingai atmestai apeliacinio skundo reikalavimų daliai.

52Taigi iš viso iš ieškovo UAB „Super statyba“ valstybės naudai priteistina 1052 eurų žyminio mokesčio, iš atsakovo S. K. valstybės naudai priteistina 1549 eurų žyminio mokesčio, o iš atsakovo S. K. 401,42 eurų bylinėjimosi išlaidų UAB „Modesta“ naudai.

53Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

54Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 2 d. sprendimą pakeisti.

55Priteisti iš atsakovo S. K. (a.k. ( - ) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Super statyba“ (j.a.k. 302645433) 40 249,11 eurų (138 972,11 Lt) už neapmokėtus darbus ir įrangą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-06-25, iki sprendimo visiško įvykdymo.

56Priteisti iš ieškovo UAB „Super statyba“ (j.a.k. 302645433) valstybei 1052 eurų žyminio mokesčio.

57Priteisti iš atsakovo S. K. (a.k. ( - ) valstybei 1549 eurų žyminio mokesčio ir 32 eurus procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

58Priteisti iš atsakovo S. K. (a.k. ( - ) uždarajai akcinei bendrovei „Modesta“ (j.a.k. 300020671) 401,42 eurų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 249 796,35 Lt už atliktus statybos... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį... 6. Tretysis asmuo UAB „Modesta“ sutiko su pareikštu ieškiniu ir mano, kad... 7. Tretysis asmuo UAB „Valditė“ dalyvavęs teismo posėdyje nurodė, kad buvo... 8. UAB „Skaitmeninė elektronika“ atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad... 9. UAB „Girių projektai“ atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad ieškinys... 10. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu ieškinį... 11. Dėl atliktų statybos darbų apimties ir ieškinio kainos... 12. Ieškovas ieškinio reikalavimą grindžia surašytu galutiniu atliktų darbų... 13. Byloje yra pateikti dviejų specialistų, kurie turi kvalifikacines kategorijas... 14. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad po akto Nr. 2 surašymo už 2011 metų... 15. Ieškovo teiginių apie faktiškai atliktus darbų kiekius ir sumas... 16. Byloje nekilo ginčas dėl perduotos santechninės įrangos. Atsakovas... 17. Ieškovas ieškinio sumą grindžia ir nupirktu bei perduotu atsakovui židinio... 18. Dėl darbų kokybės... 19. Atsakovas nepripažindamas ieškinio teigia, kad atlikti statybos darbai pagal... 20. Ieškovas taip pat prašė priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už... 21. Teismas, įvertinęs surinktų įrodymų visetą, konstatavo, kad ieškinys... 22. Apeliantas S. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 23. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino tarp šalių sudarytą... 24. 2. Nors statybos darbų trūkumai buvo nustatyti abiejų specialistų... 25. 3. Pirmosios instancijos teismas nesiėmė priemonių pašalinti... 26. 4. Teismas visapusiškai neištyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių ir... 27. 5. Pirmosios instancijos teismas turėjo sustabdyti nagrinėjamą bylą iki bus... 28. Ieškovas UAB „Super statyba“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti,... 29. Trečiasis asmuo UAB “Skaitmeninė elektronika” nurodė, kad su apeliaciniu... 30. Trečiasis asmuo UAB „Modesta“ nurodė, jog nesutinka su apeliaciniu skundu... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 33. Byloje kilo ginčas iš statybos rangos teisinių santykių, kurių pagrindu... 34. Apeliacinės instancijos teismui apeliantas pateikė naujus įrodymus... 35. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2011 m.... 36. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, nurodo, jog... 37. Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą ir... 38. Teisėjų kolegija pažymi, jog iš byloje esančių duomenų matyti, jog... 39. Nors pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl priteistinos sumos už... 40. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, jog... 41. Teisėjų kolegija nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 42. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes... 43. Dėl ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą pateikto prašymo taikyti... 44. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo taikyti atsakovui... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 46. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičiamas... 47. UAB „Super statyba“ patenkinta 56 proc. ieškinio reikalavimų,... 48. Proporcingai atmestų reikalavimų daliai ir atsižvelgiant į tai, kad... 49. Iš atsakovo S. K. priteistina 1036 Lt, t.y. 300,05 eurų, bylinėjimosi... 50. Atsakovo S. K. patenkinta 30 proc. apeliacinio skundo. Atsakovas už... 51. Iš atsakovo S. K. priteistina 350Lt, t.y. 101,37 eurų, bylinėjimosi... 52. Taigi iš viso iš ieškovo UAB „Super statyba“ valstybės naudai... 53. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 54. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 2 d. sprendimą pakeisti.... 55. Priteisti iš atsakovo S. K. (a.k. ( - ) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei... 56. Priteisti iš ieškovo UAB „Super statyba“ (j.a.k. 302645433) valstybei... 57. Priteisti iš atsakovo S. K. (a.k. ( - ) valstybei 1549 eurų žyminio... 58. Priteisti iš atsakovo S. K. (a.k. ( - ) uždarajai akcinei bendrovei...